Byla 2A-216-340/2012
Dėl nuomos sutarties nutraukimo ir iškeldinimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Tatjanos Žukauskienės, kolegijos teisėjų Rūtos Veniulytės-Jankūnienės, Algirdo Auruškevičiaus,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo AB „Spauda“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. rugsėjo 29 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Sisteminio modernizavimo grupė“ ieškinį atsakovui AB „Spauda“ dėl nuomos sutarties nutraukimo ir iškeldinimo.

3Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

4ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas nutraukti 2008-01-30 negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį, sudarytą tarp ieškovo UAB ,,Sisteminio modernizavimo grupė“ ir atsakovo AB ,,Spauda“; iškeldinti atsakovą su visu jam priklausančiu turtu iš ieškovui nuosavybės teise priklausančių patalpų, esančių Laisvės pr. 60, Vilniuje (pastato indeksas 1P3b, buvęs pastato indeksas 1P4b, patalpų unikalus Nr. 4400-0673-6029:6818)‘ priteisti bylinėjimosi išlaidas. Reikalavimą ieškovas grindžia tuo, kad atsakovas sistemingai ir piktavališkai nemoka nuomos mokesčio, įsiskolinimo sumos viršija milijonus litų, elgiasi nesąžiningai, kas konstatuota teismo sprendimais. Nuomos sutartis ieškovo yra nutraukta vienašališkai joje numatytomis sąlygomis ir tvarka 2009-03-01, tačiau iki šiol atsakovas nereaguoja į raginimus išsikelti, dalimi patalpų, kaip teigė ieškovo bendrovės vadovas posėdžio metu, atsakovas nesinaudoja, tačiau ieškovui patalpų jokiu aktu nėra perdavęs ir vengia tai padaryti.

5Atsakovas ieškinio nepripažino, laiko jį nepagrįstu ir prašė atmesti. Nurodė, jog sutartis ieškovo yra nutraukta, todėl reikalavimas šioje dalyje nepagrįstas. Ieškinys kitoje dalyje taip pat nepagrįstas, nes atsakovas patalpomis nesinaudoja, jose buvę spausdinimo mašinos yra išmontuotos, patalpos atlaisvintos, ką patvirtina 2010-04-29 faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas Nr. 13-10-536.

6Vilniaus m. 1 apylinkės teismas 2010-09-29 sprendimu ieškinį patenkino iš dalies; iškeldino atsakovą AB ,,Spauda“ su visu jam priklausančiu turtu iš ieškovui UAB ,,Sisteminio modernizavimo grupė“ nuosavybės teise priklausančių patalpų, esančių Laisvės pr. 60, Vilniuje (pastato indeksas 1P3b, buvęs pastato indeksas 1P4b, patalpų unikalus Nr. 4400-0673-6029:6818), išnuomotų atsakovui 2008-01-30 negyvenamųjų patalpų nuomos sutartimi (su vėlesniu 2008-08-20 šios sutarties pakeitimu); kitoje dalyje ieškinį atmetė; priteisė iš atsakovo AB ,,Spauda“ ieškovo UAB ,,Sisteminio modernizavimo grupė“ naudai 128,50 Lt bylinėjimosi išlaidų; priteisė iš ieškovo UAB ,,Sisteminio modernizavimo grupė“ ir atsakovo AB ,,Spauda“ iš kiekvieno po 20,86 Lt pašto išlaidų valstybei. Teismas nustatė, jog nagrinėjamo ginčo šalys 2008-01-30 pasirašė negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį, kuria ieškovas UAB ,,Sisteminio modernizavimo grupė“ išnuomojo jam nuosavybės teise priklausančias gamybos paskirties patalpas, esančias Laisvės pr. 60, Vilniuje, atsakovui AB ,,Spauda“. Dėl nuomininko sutartinių įsipareigojimų nevykdymo ši sutartis ieškovo iniciatyva vienašališkai nutraukta remiantis jam sutarties 7.3 – 7.4 punktuose suteikta teise, dėl įvykusio sutarties nutraukimo ginčo nekyla. Papildomai nutraukti nuomos sutartį, kuri faktiškai jau yra nutraukta vienos iš šalių valia dar iki kreipimosi į teismą, pagrindo nėra; reikalavimas dėl nuomos sutarties nutraukimo atmestas kaip nepagrįstas. Teismas nustatė, kad ieškovas siuntė atsakovui nevienkartinius raginimus išsikelti ir atlaisvinti patalpas, tačiau byloje objektyvių duomenų, kad tai būtų padaryta, nėra. Atsakovo atstovės posėdžio metu pateiktas faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas neįrodo išsikėlimo fakto. Kaip matyti iš jame nurodytų nekilnojamojo turto indeksų, nekilnojamas turtas, minimas antstolio minėtame protokole, nėra reikalavimo pagrindu esančios sutarties dalyku. Tokiu būdu ieškovo pateiktame 2009-06-30 faktinių aplinkybių konstatavimo protokole užfiksuotos aplinkybės, patvirtinančios tai, jog dalis nagrinėjamo objekto patalpų yra atsakovo naudojamos, liko nepaneigtos. Be to, atsakovo atstovės nurodoma galima įrangos demontavimo ar veiklos išsinuomotose patalpose nevykdymo aplinkybė nėra besąlyginiu ir pakankamu pagrindu manyti išsikėlimo faktą esant įvykusiu. Patalpų grąžinimo (perdavimo nuomotojui) faktas turi būti įformintas aktu (sutarties 4.2 p., 6.8.2 p.), o toks, kaip pripažino abi ginčo šalys posėdžio metu, nėra pasirašytas. Todėl teismas neturi pagrindo pritarti atsakovo išsakytai pozicijai ir manyti, jog patalpos atlaisvintos, ir ieškinį pagal antrąjį ieškovo reikalavimą tenkina pilnai CK 6.499 str. 1 d. pagrindu.

7Apeliaciniu skundu atsakovas prašo panaikinti Vilniaus m. 1 apylinkės teismo 2010-09-29 sprendimą dalyje dėl atsakovo AB „Spauda“ iškeldinimo iš ieškovui UAB „Sisteminio modernizavimo grupė“ nuosavybės teise priklausančių patalpų kaip nepagrįstą ir ieškovo ieškinį dalyje dėl AB „Spauda“ iškeldinimo atmesti kaip nepagrįstą. Apelianto nuomone, sprendimas nėra pagrįstas ir įvykdomas. Teismas netinkamai įvertino byloje pateiktą faktinių aplinkybių konstatavimo protokolą bei visiškai neatsižvelgė ir nesigilino į atstovės paaiškinimus bylos nagrinėjimo metu. Nors faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas ir nėra konkrečiai dėl ginčo patalpų, tačiau iš jame pateiktų fotonuotraukų akivaizdžiai matosi, kad atsakovo turto – spausdinimo mašinų, ginčo patalpose nebebuvo jau 2010 m. balandžio mėnesį. Tačiau teismas skundžiamame sprendime apie patalpų nuotraukų įrodomąją reikšmę nepasisakė. Pažymi, kad šiuo metu toks teismo sprendimas negali būti vykdomas, kadangi faktiškai ginčo patalpos atlaisvintos dar prieš priimant skundžiamą sprendimą. Apelianto nuomone, teismas pažeidė įrodymų vertinimo taisykles, įtvirtintas CPK 185 str. bei 220 str., dėl šios priežasties byla iš dalies buvo išspręsta neteisingai.

8Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas prašo Vilniaus m. 1 apylinkės teismo 2010-09-29 sprendimą palikti nepakeistą; priteisti ieškovui 3 000 Lt bylinėjimosi išlaidų. Nurodo, jog atsakovas piktnaudžiauja teise, teikia su byla nesusijusius įrodymus. Atsakovas vengė gera valia išsikraustyti iš patalpų ir de jure įforminti patalpų grąžinimą savininkui. Nuomos sutartyje nustatyta tvarka neįforminus atsakovo išsikraustymo iš nuomojamų patalpų, apelianto argumentai dėl tariamo išsikraustymo de facto yra teisiškai nereikšmingi. Sutinka su teismo išvada, kad posėdžio metu atsakovo atstovės pateiktas faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas neįrodo išsikėlimo fakto.

9Apeliacinis skundas atmetamas.

10Teisėjų kolegija, remdamasi byloje nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis ir surinktais įrodymais, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas šioje byloje tinkamai aiškino ir taikė įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą reglamentuojančias procesinės teisės normas (CPK 176, 185 str.), o būtent šie teisės taikymo (aiškinimo) aspektai sudaro apeliacijos dalyką; sprendimas laikytinas teisėtu ir pagrįstu (CPK 185, 263 str.).

11Apeliantas ginčija teismo sprendimo dalį dėl atsakovo iškeldinimo iš nuomojamų patalpų, nurodo, kad teismas netinkamai įvertino atsakovo pateiktus įrodymus (faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo ir fotonuotraukas) apie tai, kad atsakovas faktiškai atlaisvino nuomojamas patalpas nuo 2010 m. balandžio mėnesio, netyrė fotonuotraukų teismo posėdyje, nepasisakė dėl jų teismo sprendime. Teisėjų kolegija nesutinka su tokiais skundo argumentais. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nurodė, kad šalis siejo sutartiniai santykiai – tarp šalių buvo sudaryta 2008-01-30 negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis dėl ieškovui nuosavybės teise priklausančių patalpų, esančių Laisvės pr. 60, Vilniuje (pastato indeksas 1P3b, buvęs pastato indeksas 1P4b, patalpų unikalus Nr. 4400-0673-6029:6818) nuomos.

12Teismas pažymėjo, kad šalių sutarties 7.3-7.4 punkto nuostatai suteikia teisę nuomotojui vienašališkai nutraukti nuomos sutartį, konstatavo, kad šalių sutartis nutraukta ieškovo pareiškimu nuo 2009-03-01 ir tuo pagrindu atmetė ieškovo reikalavimą dėl sutarties nutraukimo; ši sprendimo dalis šalių neapskųsta ir ji nėra apeliacijos dalykas.

13Teismas taip pat nustatė, kad ieškovas vienašališkai nutraukęs šalių nuomos sutartį, siuntė atsakovui nevienkartinius raginimus išsikelti ir atlaisvinti patalpas. Pažymėtina, kad pagal sutarties 1.1 punkto nuostatas nuomotojas sutartyje nurodytomis sąlygomis perduoda nuomininkui, o pastarasis šioje sutartyje numatytomis sąlygomis priima laikinai valdyti ir naudotis už mokestį nuomos teise patalpas, esančias Laisvės pr. 60, Vilniuje; sutarties 4.2 punktas numato, kad pasibaigus sutarčiai ar jį nutraukus, nuomininkui suteikiamas ne didesnis kaip vieno kalendorinio mėnesio terminas išsikraustymui, už kurį mokami sutartyje nustatyti mokėjimai. Nuomininkas privalo perduoti nuomotojui atlaisvintas patalpas sutvarkytas ir išvalytas, patalpų priėmimo-perdavimo aktu, kurį pasirašo abi šalys. Šiame akte turi būti įvertinta patalpų būklė, atsižvelgiant į natūralų nusidėvėjimą (b.l. 9, t.1); tokiu būdu pagal šalių sutarties sąlygas ir patalpų perdavimas nuomininkui ir atlaisvintų patalpų grąžinimo faktai turi būti įforminami patalpų priėmimo-perdavimo aktu. Sutartimi nuomotojas buvo įsipareigojęs nebloginti nuomojamų patalpų būklės, atlikti einamąjį remontą, valyti patalpas; tokiu būdu pasirašant priėmimo-perdavimo aktą šalys konstatuoja, kad neturi pretenzijų viena kitai (dėl patalpų būklės, dėl einamojo remonto išlaidų ir pan.). Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra – vadovaujantis protingumo kriterijais (CK 6.38 str. 1 d.). Ieškovui vienašališkai nutraukus sutartį (pažymėtina, kad su teismo sprendimo dalimi, kuria teismas pripažino šalių nuomos sutarties nutraukimo faktą atsakovas sutiko), pagal šalių nuomos sutarties 4.2 punkto nuostatas atsakovui kilo prievolė per vieną mėnesį atlaisvinti nuomojamas patalpas šalių nuomos sutartyje numatyta tvarka ir perduoti jas pagal patalpų priėmimo-perdavimo aktą. Atsakovas bylos nagrinėjimo metu nepateikė įrodymų, kad patalpos buvo atlaisvintos ir perduotos ieškovui priėmimo-perdavimo aktu pagal sutarties nurodymus. Atsakovo pateikti įrodymai apie tai, kad patalpos faktiškai buvo atlaisvintos nuo 2010 m. balandžio mėn. – faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas ir fotonuotraukos, patalpų perdavimo ieškovui pagal sutarties 4.2 punkto sąlygas neįrodo; teisėjų kolegija sutinka su ieškovo atsiliepimo teiginiu, jog apelianto argumentai dėl tariamo išsikraustymo de facto nagrinėjamu atveju yra teisiškai nereikšmingi. Teismas pagrįstai pripažino, kad atsakovas pažeidė prievolę atlaisvinti ir perduoti nuomojamas patalpas pagal šalių sutarties 4.2 punkto nurodymus bei patenkino ieškinio reikalavimą dėl atsakovo iškeldinimo.

14Apeliacinio skundo argumentai nepaneigė pirmosios instancijos teismo išvadų. Dėl to nėra pagrindo apeliacinio skundo motyvais panaikinti arba pakeisti skundžiamą teismo sprendimą (CPK 263, 329-330 str.).

15Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusio nagrinėjant bylą, pagalbą, tai pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus, bei teikiant konsultacijas; išlaidos priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta Teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio (CPK 98 str. 1, 2 d.). Ieškovas nurodė, kad patyrė 3 630 Lt išlaidų advokato teisinei pagalbai apeliacinės instancijos teisme; apeliacinės instancijos teismui buvo pateiktas vienas procesinis dokumentas – atsiliepimas į atsakovo apeliacinį skundą. Rekomendacijų numatytas maksimalus honoraras už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą – 1 200 Lt, tačiau nagrinėjama byla nėra sudėtinga, byloje iškelta įrodymų vertinimo problema nėra nauja, teismų praktika tokios kategorijos bylose suformuota, dėl to atsiliepimo parengimas nereikalavo teisinių paslaugų kompleksiškumo, specialių žinių, didelių advokato laiko sąnaudų. Dėl išdėstyto ieškovo prašymas tenkinamas iš dalies, ieškovui priteisiama iš atsakovo 500 Lt atstovavimo išlaidų.

16Procesinių dokumentų siuntimo (pašto) išlaidos nagrinėjamoje byloje neviršija 10 Lt; sutinkamai su Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ jos nepriteisiamos.

17Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325 – 330 str., teismas

Nutarė

18Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. rugsėjo 29 d. sprendimą palikti nepakeistą.

19Priteisti ieškovo UAB „Sisteminio modernizavimo grupė“ naudai iš atsakovo AB „Spauda“ 500 Lt (penkis šimtus litų) atstovavimo išlaidų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai