Byla 2S-750-253/2010

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Albinos Pupeikienės, kolegijos teisėjų Virginijos Nijolės Griškevičienės, Danguolės Martinavičienės, rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjusi Tauragės rajono apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro Gražvydo Žebelio atskirąjį skundą dėl Tauragės rajono apylinkės teismo 2010 m. vasario 3 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo Tauragės rajono apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro ieškinį atsakovams AB „Vilkyškių pieninė“, Pagėgių savivaldybės administracijai, Tauragės apskrities viršininko administracijai dėl projektavimo sąlygų sąvado, administracinio akto, statybos leidimo, pripažinimo tinkamu naudoti akto panaikinimo bei įpareigojimo likviduoti savavališkos statybos padarinius, tretieji asmenys Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, AB SEB bankas,

Nustatė

2Tauragės rajono apylinkės teismas 2009-12-23 sprendimu atmetė Tauragės rajono apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro (toliau – prokuroro) ieškinį.

32010-01-25 teisme gautas prokuroro apeliacinis skundas dėl 2009-12-23 sprendimo.

4Tauragės rajono apylinkės teismas 2010-01-26 nutartimi atsisakė priimti prokuroro apeliacinį skundą, nes jis paduotas praleidus įstatymo nustatytą 30 dienų terminą apeliaciniam skundui dėl teismo sprendimo paduoti.

52010-02-01 prokuroras kreipėsi į teismą su prašymu dėl praleisto termino atnaujinimo. Nurodė, kad teismas 2009-12-23 sprendimo nuorašą prokuratūrai išsiuntė tik 2010-01-04, dėl ko sutrumpėjo terminas apeliaciniam skundui parengti. Prokurorai turi teisę gauti iš teismo išnagrinėtas bylas, tačiau teismas atsisakė pateikti prokuratūrai bylą. Prokuroras laiku negalėjo susipažinti su byla, todėl ne dėl jo kaltės buvo nežymiai, viena diena, praleistas terminas apeliaciniam skundui dėl 2009-12-23 teismo sprendimo paduoti.

6Tauragės rajono apylinkės teismas 2010-02-03 nutartimi prokuroro prašymą dėl termino atnaujinimo atmetė. Nurodė, kad prokuroras dalyvavo teismo posėdyje, tačiau neatvyko į sprendimo paskelbimą. Jis laikytinas dalyvavusiu teismo posėdyje, todėl teismas siųsti sprendimo nuorašo jam neprivalėjo ir tai pagrįstai padarė tik 2010-01-04 prokurorui pareikalavus. Teismas neturi pagrindo siųsti prokurorams bylos, kurioje nėra įsiteisėjęs teismo sprendimas. Su bylos medžiaga prokuroras turėjo galimybę susipažinti teisme jam patogiu laiku. Prašyme dėl termino atnaujinimo svarbios termino praleidimo priežastys nebuvo nurodytos, todėl prašymas atmestas.

7Atskiruoju skundu prokuroras prašo Tauragės rajono apylinkės teismo 2010-02-03 nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės. Nurodo, kad teismas privalėjo per 5 dienas nuo sprendimo priėmimo jo nuorašą išsiųsti prokurorui, tačiau to nepadarė. Prokuroras sprendimo neprašė atsiųsti, tačiau teismas 2010-01-04 išsiuntė sprendimo nuorašą. Teismas nenurodo teisinio pagrindo, kuriuo remdamasis atsisakė atsiųsti prokurorui išnagrinėtą bylą. Terminas praleistas dėl objektyvių priežasčių ir tik viena diena, todėl yra pagrindas atnaujinti terminą apeliaciniam skundui paduoti.

8Atskirasis skundas tenkintinas.

9Teisėjų kolegija, remdamasi bylos medžiaga, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje teisingai nurodė, jog prokuroras, paduodamas apeliacinį skundą, praleido CPK 307 straipsnio 1 dalyje nustatytą 30 dienų terminą, kuris yra skaičiuojamas nuo teismo sprendimo priėmimo dienos. Prokuroras prašo teismo atnaujinti praleistą terminą.

10Atkreiptinas apelianto dėmesys, kad civilinės bylos nagrinėjimas vyksta pagal Civilinio proceso kodekso nustatytas taisykles, todėl prokuroras – civilinėje byloje dalyvaujantis asmuo – turi sąžiningai naudotis savo civilinėmis procesinėmis teisėmis ir jomis nepiktnaudžiauti, aktyviai dalyvauti bylos nagrinėjime, atvykti į procesinio sprendimo paskelbimą, prašyti teismo sprendimo nuorašo, taip pat susipažinti teisme su bylos medžiaga (CPK 1 straipsnio 2 dalis, 7 straipsnis, 8 straipsnis, 42 straipsnio 1 dalis, 50 straipsnio 1 dalis). Mėnesio terminas yra pakankamas gauti teismo sprendimą, susipažinti su bylos medžiaga ir parengti apeliacinį skundą.

11Tačiau nagrinėjamo atskirojo skundo atveju šalių procesinių teisių įgyvendinimo tinkamumo vertinimas nėra esminis dalykas. Vadovaujantis teisingumo, sąžiningumo bei protingumo principais, nagrinėjant civilines bylas prioritetas turi būti teikiamas teisingam bylos išnagrinėjimui iš esmės, todėl formalūs procesiniai pažeidimai negali lemti asmens teisės ginti savo teises teisme apribojimo. Tai svarbu ir sprendžiant klausimus, susijusius su procesinių terminų institutu, nes šie terminai nustatomi siekiant skatinti operatyvią proceso eigą, užkirsti kelią šalims vilkinti procesą ar juo piktnaudžiauti. Nagrinėjamu atveju, kaip matyti iš bylos medžiagos, apeliantas terminą skundui paduoti praleido viena diena. Teisėjų kolegija, remdamasi nurodytais principais ir atsižvelgdama į tai, kad ginčas yra susijęs su viešuoju interesu, konstatuoja, jog nagrinėjamu atveju yra pagrindas atnaujinti viena diena praleistą procesinį terminą (CPK 315 straipsnio 2 dalies 1 punktas).

12Esant tokioms aplinkybėms, prokuroro atskirasis skundas tenkintinas, skundžiama teismo 2010-02-03 nutartis naikintina ir praleistas terminas prokuroro apeliaciniam skundui dėl 2009-12-23 teismo sprendimo paduoti atnaujintinas, o apeliacinis skundas su byla perduotinas Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkei (CPK 307 straipsnio 2 dalis).

13Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 2 punktu,

Nutarė

14Tauragės rajono apylinkės teismo 2010 m. vasario 3 d. nutartį panaikinti. Patenkinti Tauragės rajono apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro prašymą ir atnaujinti terminą jo apeliaciniam skundui dėl Tauragės rajono apylinkės teismo 2009 m. gruodžio 23 d. sprendimo paduoti.

15Tauragės rajono apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro apeliacinį skundą dėl Tauragės rajono apylinkės teismo 2009 m. gruodžio 23 d. sprendimo priimti ir civilinę bylą

16Nr. 2-634-367/2009 su apeliaciniu skundu perduoti Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkei.

Proceso dalyviai