Byla 2-357-632/2013
Dėl skolos priteisimo, nustatė:

1Radviliškio rajono apylinkės teismo teisėjas Augustinas Mitkus, sekretoriaujant Vydai Dovydaitienei,

2dalyvaujant ieškovo V. A. įmonės „R." atstovui advokatui Vigintui Stričkai, atsakovų B. M., A. M., B. K., S. K. atstovui advokatui Aisčiui Damulevičiui,

3trečiųjų asmenų DNSB „Ą.", S. P., B. Ž., S. M., L. M., A. S., R. K., O. V. P., K. B., N. M. P., V. B., R. D., Z. K., M. K., R. D., G. Č., A. S., T. K., L. S., V. L., R. B., I. J., N. Ž., V. U., I. P., B. B., A. M., V. D., P. L., A. M., S. V., E. B., R. G., J. C., A. L., J. B. atstovui advokatui Vidmantui Skaburskui, trečiojo asmens Radviliškio rajono savivaldybės atstovui V. Ž., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo V. A. įmonės „R." patikslintą ieškinį atsakovams A. M., B. M., S. K., B. K., tretiesiems asmenims DNSB „Ą.", S. P., B. Ž., S. M., L. M., A. S., R. K., O. V. P., K. B., N. M. P., V. B., R. D., Z. K., M. K., R. D., G. Č., A. S., T. K., L. S., V. L., R. B., I. J., N. Ž., V. U., I. P., B. B., A. M.. V. D., P. L., A. M., S. V., E. B., R. G., J. Č., A. L., J. B., Radviliškio rajono savivaldybei ir UAB „M. t." dėl skolos priteisimo, Nustatė

4Ieškovas kreipėsi į teismą su patikslintu ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovų B. M. ir A. M., gyv. ( - ), solidariai 12494,84 Lt skolos, 1400,84 Lt delspinigių, 254,63 Lt žyminio mokesčio ir 163.76 Lt atstovavimo išlaidų; priteisti iš atsakovų B. K. ir S. K., gyv. ( - ),

5solidariai 10372,34 Lt skolos, 1162,88 Lt delspinigių, 211,37 Lt žyminio mokesčio ir 136,24 Lt atstovavimo išlaidų.

6Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas advokatas Vigintas Strička ieškinio reikalavimus palaikė visiškai ir paaiškino, kad V. A. įmonė „R." atliko namo renovaciją, už kurią visi namo gyventojai, išskyrus atsakovus, atsiskaitė. Ieškovui atsakovai iš viso skolingi 22867,16 Lt, todėl ir prašo priteisti šią sumą iš atsakovų. Visi reikalavimai pagrįsti rašytiniais byloje pateiktais įrodymais. Prašo iš atsakovų M. priteisti solidariai 12494,82 Lt skolos, 1400,84 Lt delspinigių, 254,63 Lt žyminio mokesčio ir 163,76 Lt atstovavimo išlaidų; iš K. prašo priteisti solidariai 10372,34 Lt skolos, 1162,88 Lt, delspinigių, 211,37 Lt žyminio mokesčio ir 136,24 Lt atstovavimo išlaidų. Šios sumos paskaičiuotos pagal teismui pateiktą pažymą. Ieškinio pagrindas yra statybos rangos sutartis, kuri paskui buvo papildyta, DNSB „Ą." pirmininkė -A. M., o darbų rangovas V. A. įmonė „R.". M. pasirašė sutikimą dėl namo renovacijos. Teismui pateiktas bendrijos sąrašas, tame tarpe pasirašiusios K. ir M.. Jos abi pasirašė, kad sutinka jog būtų renovuotas gyvenamasis namas ir kad atsiskaitys už atliktus darbus. Darbai buvo atliekami pagal sutartyje numatytus terminus ir buvo visiškai atlikti. Tai rodo, kad visi gyventojai ir rajono savivaldybė atsiskaitė pagal jiems tenkantį gyvenamąjį plotą šiame name. Būdavo pateikiamos sąskaitos faktūros. Apie išrašytas sąskaitas M. ir K. neturi žinių. Turi duomenų apie tai. kad sutinka su renovacija. Duomenų, kad V. A. įmonė „R." sudarė sutartį dėl namo renovacijos su M. ir K., neturi.

7Trečiojo asmens DNSB „Ą." ir jos narių atstovas V. S. paaiškino, kad susirinkime dalyvavo atsakovės K. ir M., jos sutiko su namo renovacija. Darbotvarkės klausimas dėl namo renovacijos ir apmokėjimo buvo perskaitytas ir jos turėjo suprasti. Pareigos tiesiogiai tenka bendrasavininkams. Namo renovacija susijusi su patalpų valdymu, todėl visi nariai susisiję su renovacijos apmokėjimu. Kadangi buvo nurodyta, kiek kainuos renovacijos 1 kv.m., parėmus savivaldybei, darbų kaina sumažėjo apie 15 litų. Todėl papildomo protokolinio sprendimo tuo klausimu nebuvo, o visiems bendrijos savininkams buvo paskaičiuota po 160,07 Lt. Pagal pateiktą sąmatą buvo išskaičiuota kvadratinio metro kaina. Protokolinis sprendimas yra privalomas. Bendrasavininkai gali neatsakyti tik LR CK 4.84 ir 4,85 str., tačiau protokolinis sprendimas yra, sutikimas dėl namo renovacijos ir apmokėjimo yra. Todėl ieškinį prašo tenkinti. Atsakovai yra bendrijos nariai, nes jie yra daugiabučio namo savininkai. Daugiabučio namo bendrija įregistruota 2002-08-23 rajono tarybos sprendimu. Viename iš įstatų yra visų namo gyventojų, tame tarpe ir atsakovų, parašai. Visus privalomus mokesčius atsakovai moka reguliariai. Susirinkime buvo minima didesnioji suma po 175 litus už kvadratą. Susirinkimo metu buvo pateikta informacija. Susirinkime dalyvavo 34 gyventojai ir yra tiek pat parašų, kad sutinka. Rašytinių prašymų, pageidavimų, nesutikimų bendrija nėra gavusi. Bendrijos nariams i

8niekas nedraudė ginčyti priimtus protokolinius sprendimus per 3 mėnesius nuo sprendimo priėmimo. Buvo nutarta mokėti dalimis ir buvo pateikiami informaciniai rašteliai su nurodoma mokėjimo suma, sumokant būna išrašomas buhalterinės apskaitos dokumentas. Jokių ginčytinų klausimų nebuvo, tik šie 4 atsakovai nesutiko mokėti. Mano, kad ieškinys pagrįstas. Buvo nemokama nuo pat pradžios. Jų argumentas, kad mokėti jiems neprivaloma. Namo savininkų bendrija su V. A. įmone „R." neatsiskaičiusi ieškinyje nurodyta suma, tai yra. kuri priklauso, kad sumokėtų atsakovai. Atsakovai jiems priklausančiuose butuose gyvena ir jais naudojasi. Buvo informuota apie sumą tenkančią už kv.m kiekvienam bendrijos nariui, informuota buvo žodžiu. Pagal buhalterinės apskaitos įstatymą, būdavo išrašomas pinigų priėmimo kvitas noką. Pagrindas - informacinis lapeliai. Taupant bendrijos lėšas, būdavo išankstinės , kad žmonės žinotų, kiek jiems reikės mokėti. Kiekvieną mėnesį tokio pobūdžio iniai laiškai būdavo pateikiami kiekvienam bendrasavininkiui. Tai nėra buhalterinės ; dokumentas, o informacija. Pagrindas yra kasos pajamų kvitas. Sumokėjus šrašomos . Atvykęs asmuo sumoka pinigus, gauna kvitą, sąskaitą apie įmoką. Suma už renovaciją

9buvo rašoma dvejopai, tai būdavo paprasčiausi pranešimai. Tie pranešimai buvo įteikiami ir atsakovams. Už komunalines paslaugas jie moka, už renovaciją jie nemoka. Pirma būna informacinis lapelis, po to sumokami pinigai, išrašoma sąskaita ir kvitas. Informacinis raštelis įdedamas į dėžutę. Jiems nebūdavo pateikiamos sąskaitos, nes jie nemokėjo. 2011 metų sutartis laikytina kaip patikslinimas ankstesnės sutarties. Bendrasavininkius atstovavo pirmininkė, ir patikslinta sutartis tam ir buvo rašoma, kad bendriją atstovauja bendrasavininkė. Protokoliniu susirinkimo sprendimo pagrindu buvo padaryti sutarties patikslinimai.

10Trečiojo asmens Radviliškio rajono savivaldybės atstovas paaiškino, kad savivaldybė yra dviejų butų savininkė, todėl ieškinį palaiko. Susirinkimas įvyko, ginčo objektas yra dėl pinigų. Susirinkime buvo pateiktos preliminarios sumos, savivaldybė finansavo, tada visi su tuo sutiko, kad ir savivaldybė dengia. Jokių klausimų tada niekam nekilo, iš bendrasavininkių ginčo dėl darbų kokybės taip pat nebuvo. Nėra bylos esmė, koks būtent pranešimas buvo pateikiamas, kažkodėl kiti namo bendrasavininkiai susimokėjo. Ten yra du savivaldybės butai, savivaldybė susimokėjo. Gyventojai po renovacijos pajuto teigiamų pokyčių šilumos ir estetikos atžvilgiu. Jiems buvo žinioma apie sumą - 175 Lt už kvadratą. Su šia suma visi gyventojai sutiko, gyventojams patiko, kad savivaldybė finansavo papildomai. Savivaldybė padengė iš renovavimo programos. Savivaldybė sumokėjo bendrijai, o ši atsiskaito su rangovu. Bendrijai sumokėjo pagal gautą darbų atlikimo sąskaitą. Apmokėjo už dviejų butų renovaciją. Bet kokioje įmonėje pagal raštelius atsiskaitymas nevykdomas, mano, kad ir V. A. įmonė „R." pateikė bendrijai sąskaitą. Ar šiuo metu išrašomos sąskaitos už vandenį, negali pasakyti. V. A. įmonė „R." pateikė sąskaitą visai bendrijai - visą pilną sumą. Derinantis prieš protokolinio sprendimo priėmimą, buvo diskutuojama, kokia suma bus už vieną kvadratinį metrą. Visi sumokėjo, išskyrus atsakovus.

11Teismo posėdžio 2013-02-25 metu atsakovas A. M. paaiškino, kad gyvena ( - ), nežino, ar yra bendrijos narys. Tame bute jau gyvena apie 8 metus. Daug klausimų sprendžiama be bendrijos narių. Buvo klausimas, ar sutinka renovuoti, bet apie renovavimo sąlygas, sumas nežinojo. Reikėtų pirmiau informuoti gyventojus. Renovuojama netinkamai, tai nėra renovacija. Iki šiol nežinojo, kiek jų šeima turėjo mokėti, šiandien sužinojo. Ar tai ne per didelė suma, negali pasakyti. Susirinkimuose būdavo, kai būdavo namuose. Jis yra tolimųjų reisų vairuotojas, todėl susirinkime buvo 2-3 kartus. Dėl renovacijos nesiteiravo, nes viskas užslaptinta, raštu dėl to taip pat nesikreipė. Sutuoktinė jį informavo apie daromą renovaciją, bet apie kainas nebuvo informuotas. Konkrečios mokėjimo sumos nėra girdėjęs, apie mokėtiną sumą jį turėjo informuoti raštiškai. Dar pirmininkės paklausė, kodėl dėl atsiskaitymo parašyta ranka, bet jam neatsakė. Iš originalo matyti, kad padarytas prierašas.

12Atsakovė B. M. paaiškino, kad ( - ) gyvena apie 8 metus. Kai atsikraustė, bendrija jau buvo, nežino, ar yra jos nariai. Susirinkime buvo klausimas dėl renovacijos, o paskui ėjo per butus, rinko parašus, ar sutinka renovuoti namą. Apie sumą sužinojo, kai jau dirbo statybininkai - buvo laiptinėje raštelis. Buvo parašyta atnešti apvalią sumą, nes dar nėra žinoma, kiek reikės įnešti. Kiekvieną savaitę būdavo pranešimai, kiek atnešti pinigų, tai 1000 litų, tai 2000 litų. Maždaug spalio mėnesį buvo pareikalauta pinigų. Suprato, kad reikės mokėti. Klausimų pirmininkė nepaaiškindavo. Nepagalvojo apie tai, kad galėtų sutikimą atšaukti. Sutikimas tik dėl namo renovavimo. Pirmininkė paklausė, kada mokės, bet jokio dokumento nepateikė. Kada pirmą kartą paprašė pinigų, nepamena. Išsikelti iš to namo nepagalvojo. Namas jau jų nuosavas. Kad sutikti mokėti, reikia žinoti, kiek mokėti ir už ką. Parašai buvo renkami, ar sutinka dėl renovacijos, apie tai, kad reikės mokėti pinigus, nepaaiškino. Su susirinkimo dienotvarke buvo susipažinusi. Dėl < nesutikimo niekur nesikreipė raštu. Bandė prašyti parodyti dokumentus žodžiu, bet nuo jų būdavo : slepiama. Dėl renovacijos dokumentų niekur nesikreipė.

13;

14Atsakovė B. K. paaiškino, kad K.yra jos sutuoktinis, ir apie šios dienos

15posėdį jam žinoma. Šiame name pradėjo gyventi apie 1996 m. Gal ir yra bendrijos narė. Susirikimą [dėl renovacijos pamena. Buvo klausimas, ar reikia remontuoti namą, visi sakė, kad reikia. Suvokė,

16kad remontas kainuos. O po kokios savaitės pati A. M. vaikščiojo j kiekvieną butą ir rinko parašus, ar sutinka remontuoti, ar renovuoti namą. Apie sumą sužinojo, kai statybininkai jau dirbo prie namo. Tada vėl A. M. klausė, kiek reikės mokėti, bet ji atsakė nežinanti. Jei būtų žinojusi kainą, būtų žiūrėjusi savo lėšas, kokie darbai ir per kiek laiko daromi, būtų žinojusi, ar išgali mokėti tokius pinigus. Sąskaita niekada nebuvo pateikta. Laiptinėje buvo parašytas raštelis su nurodyta atnešti suma. Mokant įmokas už komunalines paslaugas niekas nesakydavo, kad reikia sumokėti už renovaciją. A. M. yra to namo gyventoja, o pirmininke ji nėra įdarbinta. Kai jai btų pateikta sąskaita už darbus, tada ir žiūrėtų. Protokolinio sprendimo dėl namo renovacijos neginčijo. Jos išsilavinimas profesinis. Sutuoktinį iformavo apie tai, ką žinojo. Jo parašo nėra, vadinasi, buvo darbe. Žodžiu prašė pateikti ataskaitą dėl darbų. Ataskaitiniai susirinkimai pas juos nevyksta. Dalyvauja ne visuose susirinkimuose. Kai būna darbe, nedalyvauja.

17Atsakovų atstovas advokatas paaiškino, kad jų pozicija išsakyta atsiliepime į civilinį ieškinį. Bylos esmė ta, kad ieškovas neturi jokios reikalavimo teisės į atsakovus. Nebuvo išsiųsta nė viena sąskaita faktūra. Tarp atsakovų ir V. A. įmonės „R." nėra sutarties. Įmonė nėra išrašiusi nė vienos sąskaitos - faktūros ir teisme reikalauja pinigų. Kiek žinoma, sąskaita už darbus buvo išrašyta trečiajam asmeniui. Jei buvo tokia sąskaita, tai bendrijoje yra vidaus tvarka, kaip ta sąskaita turėtų būti apmokėta. Ieškinį padavė V. A. įmonė „R.", bet neturi jokios sutarties, sąskaitos faktūros ir reikalauja pinigų. Jei būtų detali sąskaita, ar darbai atlikti laiku, ar kokybiškai. Tos sumos yra tiesiog parašytos, bet jos nėra detalizuotos ir pagrįstos. Faktas tas, kad atsakovai gyvena renovuotame name, tai jei būtų surašytas dokumentas pagrindžiantis reikalavimą, tai atsakovai gal ir spręstų. Dėl skaičiuojamų delspinigių nėra sutarties su atsakovais.

18Ieškinys tenkintinas iš dalies.

19Pagal CK 4.82 straipsnio 1 dalį daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso namo bendrojo naudojimo patalpos, pagrindinės namo konstrukcijos, bendrojo naudojimo mechaninė, elektros, sanitarinė-techninė ir kitokia įranga. Šiuos bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančius objektus detaliau reglamentuoja Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo (toliau - DNSBĮ) 2 straipsnio 5 dalis. Daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų teisės į bendrąja daline nuosavybe esantį turtą grindžiamos proporcingumo principu (CK 4.82 straipsnio 5 dalis) (čia ir toliau - CK ketvirtosios knygos redakcija, galiojusi iki 2013 m. sausio 1 d.).

20Tuo atmestinas atsakovų atstovo samprotavimas, kad ieškinys pareikštas ne tam asmeniui. DNSB pati nepriima sprendimo nei dėl gyvenamojo namo modernizavimo, nei dėl jo finansavimo būdo. o tik vykdo butų ir kitų patalpų savininkų daugumos priimtus sprendimus. Statybos ranga atlikta modernizuojamo daugiabučio namo savininkams, nes būtent jų lėšomis (išskyrus valstybės teikiamą paramą) vykdomas modernizavimas, o Bendrija, būdama administratorė, tik atstovauja savininkams santykiuose su rangovu. Bendrija netampa nei iš savininkų namo modernizavimui surinktų, nei iš savivaldybės gautų lėšų savininke, ji tik yra atsakinga už jų naudojimą ir apskaitą. Būdama administratorė, bendrija turi bendradarbiavimo pareigą rangovui, privalo reikalauti iš savininkų įmokų mokėjimo nustatytais terminais, tinkamai administruoti lėšas, laiku jomis atsiskaityti su rangovu, atsiskaitant už atliekamus darbus, teikti rangovui informaciją apie savininkų įmokas, tačiau neprivalo įvykdyti savininkų prievolių atsisakius jiems mokėti įnašus. Šie asmenys, o ne Bendrija, proporcingai jų daliai bendrojoje dalinėje nuosavybėje turi teisę į bendrojo naudojimo objektų duodamas pajamas (CK 4.83 straipsnio 6 dalis), privalo apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, taip pat reguliariai daryti atskaitymus, kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui atnaujinti (CK 4.82 straipsnio 3 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2007 m. lapkričio 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje L. B. ir kt. v. daugiabučio namo savininkų bendrija „Medvėgalis" irkt., bylosNr. 3K-7-345/2007).

21Atsakovai pripažino, kad jie yra bendrijos nariai, 2008-06-03 bendrijos protokolu buvo nutarta renovuoti gyventojams priklausantį daugiabutį namą, už darbus mokant priklausomai nuo buto kvadratūros (II t., 12-16).

22DNSB „Ą." su ieškovu pasirašė rangos sutartį dėl 397481,31 Lt vertės statybos rangos darbų (II t., b.l. 46), iš šios sumos liko neapmokėta ieškovo patikslintame ieškinyje (II t., b.l. 69-73) nurodyta 22867,16 Lt bendra suma, pagal 2010-09-30 PVM sąskaitą faktūrą (I t., b.l. 5), kuri iš dalies buvo apmokėta (I t., b.l. 11). Nors ši suma tik iš dalies atspindi ieškovo reikalavimų pagrįstumą, pateikta už viena iš atliktų operacijų - fasado renovaciją aptaisant putplasčiu, iš jos matyti, kad ieškovas atliko paslaugas, kurių vertė ne mažesnė negu ieškinio reikalavimų suma. Rangovo atliktų darbų kaina buvo padalinta iš kiekvienam butui tenkančio kvadratinio metro kainos, nustatyta, kad vienam savininkui tenka mokėti po 160,0669 Lt už turimą kvadratinį metrą (b.l. 134). Atsakovams A. M. ir B. M. priklauso 78,06 m2 dydžio butas, S. K. ir B. K. - 64,08 m , todėl jiems priklauso mokėti ieškinyje nurodyta reikalaujama suma, atitinkamai 12494,82 Lt solidariai ir 10257,09 Lt solidariai (ieškinyje nurodytą 10372,34 Lt sumą teismas laiko skaičiavimo klaida).

23Atsakovams delsiant apmokėti sąskaitą faktūrą už tai buvo paskaičiuota 2563,72 Lt delspinigių (II t., b.l. 4), kurie paskaičiuoti nuo 31592,29 Lt. Iš atsakovų reikalaujama priteisti suma yra mažesnė, skaičiuotina nuo kiekvienam jų tenkančios sumos, nebuvo mokama nuo pat pradžių, todėl delspinigių dydis atitinkamai perskaičiuojamas: 12494,82x180x0,02 proc. ir 10257,09 x 180x0,02 proc.

24Kreipdamasis į teismą ieškovas sumokėjo 191 Lt ir 572 Lt žyminio mokesčio (I t., b.l. 2, 21), kuris priteistinas iš atsakovų proporcingai jų patenkintų reikalavimų sumai (CPK 93 str. 1 d.). Ieškovas turėjo 300 Lt (II t., b.l. 49) išlaidų už advokato pagalbą, visi tretieji asmenys, išskyrus Radviliškio rajono savivaldybę - 1000 Lt (II t., b.l. 131), šios išlaidos atitinkamai priteistinos iš atsakovų (CPK 98 str. 1 d.).

Nutarė

25Ieškinį tenkinti iš dalies.

26Iš atsakovų B. M., a.k. nežinomas ir A. M., a.k. ( - ) gyv. ( - ) solidariai priteisti 12494,82 Lt (dvylika tūkstančių keturis šimtus devyniasdešimt keturis litus, 82 centus) skolos, 448,20 Lt (keturis šimtus keturiasdešimt aštuonis litus) delspinigių, 388,29 Lt žyminio mokesčio ir 150 Lt (šimtą penkiasdešimt litų) už atstovavimo paslaugas ieškovui V. A. įmonei „R." (j.k. ( - ), ( - )) ir 500 Lt (penkis šimtus litų) už atstovavimo paslaugas DNSB „Ą." (į.k. ( - ), ( - )).

27Iš atsakovų B. K., a.k. ( - ) ir S. K., gyv. ( - ) solidariai priteisti 10257,09 Lt (dešimt tūkstančių du šimtus penkiasdešimt septynis litus 9 centus) skolos, 369 Lt (tris šimtus šešiasdešimt devynis litus) delspinigių, 318,78 Lt (tris šimtus aštuoniolika litų 78 et) žyminio mokesčio ir 150 Lt (šimtą penkiasdešimt litų) už atstovavimo paslaugas ieškovui V. A. Į. „R." (į.k. ( - ), ( - )) ir 500 Lt (penkis šimtus litų) už atstovavimo paslaugas DNSB „Ą." (į.k. ( - ), ( - )).

28Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

29Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu per Radviliškio rajono apylinkės teismą.

30r\ \,

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Radviliškio rajono apylinkės teismo teisėjas Augustinas Mitkus,... 2. dalyvaujant ieškovo V. A. įmonės „R." atstovui advokatui Vigintui... 3. trečiųjų asmenų DNSB „Ą.", S. P., B. Ž., S. M., L. M., A. S., R. K., O.... 4. Ieškovas kreipėsi į teismą su patikslintu ieškiniu, prašydamas priteisti... 5. solidariai 10372,34 Lt skolos, 1162,88 Lt delspinigių, 211,37 Lt žyminio... 6. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas advokatas Vigintas Strička ieškinio... 7. Trečiojo asmens DNSB „Ą." ir jos narių atstovas V. S. paaiškino, kad... 8. niekas nedraudė ginčyti priimtus protokolinius sprendimus per 3 mėnesius nuo... 9. buvo rašoma dvejopai, tai būdavo paprasčiausi pranešimai. Tie pranešimai... 10. Trečiojo asmens Radviliškio rajono savivaldybės atstovas paaiškino, kad... 11. Teismo posėdžio 2013-02-25 metu atsakovas A. M. paaiškino, kad gyvena ( - ),... 12. Atsakovė B. M. paaiškino, kad ( - ) gyvena apie 8 metus. Kai atsikraustė,... 13. ;... 14. Atsakovė B. K. paaiškino, kad K.yra jos sutuoktinis, ir apie šios dienos... 15. posėdį jam žinoma. Šiame name pradėjo gyventi apie 1996 m. Gal ir yra... 16. kad remontas kainuos. O po kokios savaitės pati A. M. vaikščiojo j... 17. Atsakovų atstovas advokatas paaiškino, kad jų pozicija išsakyta atsiliepime... 18. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 19. Pagal CK 4.82 straipsnio 1 dalį daugiabučių namų butų ir kitų patalpų... 20. Tuo atmestinas atsakovų atstovo samprotavimas, kad ieškinys pareikštas ne... 21. Atsakovai pripažino, kad jie yra bendrijos nariai, 2008-06-03 bendrijos... 22. DNSB „Ą." su ieškovu pasirašė rangos sutartį dėl 397481,31 Lt vertės... 23. Atsakovams delsiant apmokėti sąskaitą faktūrą už tai buvo paskaičiuota... 24. Kreipdamasis į teismą ieškovas sumokėjo 191 Lt ir 572 Lt žyminio mokesčio... 25. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 26. Iš atsakovų B. M., a.k. nežinomas ir A. M., a.k. ( - ) gyv. ( - ) solidariai... 27. Iš atsakovų B. K., a.k. ( - ) ir S. K., gyv. ( - ) solidariai priteisti... 28. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 29. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas... 30. r\ \,...