Byla 2-7745-777/2011
Dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos taikymo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Jolanta Gailevičienė, sekretoriaujant Renatai Garuolienei, dalyvaujant ieškovo Klaipėdos apygardos vyriausiojo prokuroro, ginančio viešąjį interesą, atstovui prokurorui A. V., atsakovams E. B. (etapuotas), A. K., trečiajam asmeniui S. B., vertėjai D. K., viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo Klaipėdos apygardos vyriausiojo prokuroro, ginančio viešąjį interesą, ieškinį atsakovams E. B., A. K., G. G., tretieji asmenys S. B., VĮ „Regitra“, notarė A. V. dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos taikymo,

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydamas: pripažinti negaliojančiu

32010-09-21 įgaliojimą, kuriuo E. B. įgaliojo A. K., atstovauti jį VĮ „Regitra“, išregistruoti iš įskaitos VĮ „Regitra" jam nuosavybės teise priklausantį lengvąjį automobilį Honda Civic, valst.Nr.( - ), ir atlikti kitus veiksmus nurodytus įgaliojime; pripažinti negaliojančiu 2010-09-20 įgaliojimą, kuriuo E. B. įgaliojo A. K., atstovauti jį VĮ „Regitra“, išregistruoti iš įskaitos VĮ „Regitra“ jam nuosavybės teise priklausantį lengvąjį automobilį Mitsubishi Space Runner, valst.Nr.( - ), ir atlikti kitus veiksmus nurodytus įgaliojime; pripažinti negaliojančia 2010-09-22 transporto priemonės pirkimo - pardavimo sutartį, kuria E. B. įgaliotinė A. K. pardavė Mitsubishi Space Runner, valst.Nr.( - ), G. G.; pripažinti negaliojančia 2010-09-22 transporto priemonės pirkimo - pardavimo sutartį, kuria E. B. įgaliotinė A. K. pardavė Honda Civic, valst.Nr.( - ), sau pačiai; panaikinti automobilių Mitsubishi Space Runner, valst.Nr.( - ), ir Honda Civic, valst.Nr.( - ), teisinę registraciją G. G. ir A. K. vardu; taikyti dvišalę restituciją natūra: grąžinti atsakovui E. B. nuosavybėn automobilius Mitsubishi Space Runner, valst.Nr.( - ), ir Honda Civic, valst.Nr.( - ), bei priteisti iš E. B. A. K. 500 Lt, o G. G. 1000 Lt.

4Nurodė, kad Klaipėdos apskrities VPK Nusikaltimų tyrimo biuro Smurtinių nusikaltimų tyrimo skyriuje atliekamas ikiteisminis tyrimas Nr.30-1-00513-10, pagal požymius nusikaltimo, numatyto BK 150 str. 4 d. Įtarimai pareikšti E. B. Tyrimo metu nustatyta, kad įtariamasis sandoriais perleido santuokoje įgytą turtą: 2 lengvuosius automobilius be sutuoktinės sutikimo. S. B. apie jos vyro sudarytą atstovavimo sandorį ir jo pagrindu sudarytus pirkimo pardavimo sandorius sužinojo po ikiteisminio tyrimo E. B. atžvilgiu pradėjimo (2010-09-19), tačiau, iki esamo laiko šių sandorių nepatvirtino, nurodė, kad ir dabartiniu metu šiems sandoriams nepritaria. Be S. B. sutikimo sudarius atstovavimo disponuoti turtu, kuris yra bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė, sandorius ir sandorius dėl šio turto perleidimo, buvo pažeistos imperatyvios įstatymo nuostatos, reglamentuojančios turto, kuris yra bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė, valdymą, naudojimą, bei disponavimą (CK 3.92 straipsnio l dalis), todėl įgaliojimai, šių automobilių pirkimo pardavimo sutartys yra negaliojančios, remiantis CK 1.80 str. nuostatomis. A. K., būdama E. B. įgaliotine, kuriai suteiktos teisės disponuoti sutuoktiniams E. B. ir S. B. bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklausančiu turtu, sudarydama šio turto perleidimo sandorius, pažeidė CK 2.134 str. nuostatas, draudžiančias atstovui, atstovaujamojo vardu sudaryti sandorius su pačiu savimi ar asmeniu, kurio atstovas jis tuo metu yra, taip pat sudaryti sandorius su savo sutuoktiniu bei tėvais, vaikais ir kitais artimais giminaičiais. Dėl šios priežasties A. K. ir G. G. nelaikytini sąžiningais turto įgijėjais, kadangi iki sandorių sudarymo A. K. gyveno kartu su E. B., vedė bendrą ūkį, o sandorių sudarymo metu žinojo apie E. B. atžvilgiu atliekamą ikiteisminį tyrimą. Šios aplinkybės buvo žinomos ir G. G.. Aplinkybe, paneigiančia sandorio šalių sąžiningumo prezumpciją laikytinas ir sandorių šalių – A. K. ir G. G. giminystės ryšys. Ieškinys reiškiamas siekiant apginti viešąjį interesą, kadangi sandorių išdavoje buvo pažeistos ne tik turtinės S. B., bet ir jos vaikų, tame tarpe mažamečių, teisės ir teisėti interesai.

5Bylos nagrinėjimo metu ieškovo atstovas ieškinį palaikė, prašė jį tenkinti.

6Atsakovas E. B. atsiliepime nurodė, kad su pateiktu ieškiniu nesutinka. Nurodė, kad su žmona S. B. nuo 2008 m. rugpjūčio faktiškai nebegyvena kartu. Nuo 2008 m. gruodžio gyveno Plungėje su A. K. ir vedė bendrą ūkį. Automobilis Mitsubishi Space Runner buvo įsigytas 2010 m. kovą, jam gyvenant su A. K.. Mokėta už automobilį taip pat kartu su A. K., A. K. sumokėjo 1000 Lt, jos sūnus G. G. 700 eurų.

7Bylos nagrinėjimo metu atsakovas E. B. su ieškiniu sutiko iš dalies. Papildomai nurodė, kad neprieštarauja, jog automobilis „Honda Civic“ atitektų S. B., nes jis vertės nebeturi. Ieškinyje nurodytos aplinkybės neatitinka tikrovės. Nuo 1995 metų su S. B. pragyveno tik 4, o ne visus 17 metų, kaip teigia pastaroji. Santuoka nuo pat pradžių sudaryta fiktyviai, kad S. B. galėtų gauti pašalpą, galėtų susitvarkyti pilietybės reikalus. Jam išėjus iš įkalinimo įstaigos už butą buvo susidariusi 12000 Lt skola, S. B. gyveno su kitu vyru. Nuo 2008 m. su S. B. nieko bendro, jokių finansinių reikalų neturėjo. Automobilį „Mitsubishi Space Runner“ įsigijo 2010 metais. Tuo metu (nuo 2008-12-14) jau gyveno ir bendrą ūkį vedė su A. K. Automobilis nupirktas už jų abiejų lėšas - 2400 Lt (iš kurių 1000 Lt – A. K.), nors pirkimo sutartyje nurodyta – 1000 Lt suma. A. K. lėšomis (600-700 Lt) automobilyje įrengė dujų įrangą. S. B. žinojo apie šį automobilį, tačiau į šį automobilį ji nieko neinvestavo, todėl neturi teisės jo reikalauti. Su S. B. turi tik du vaikus. Automobilį perrašė, nuo pat pradžių nenorėjo registruoti savo vardu, nes iš jo vykdo išieškojimą antstoliai. „Civiku“ jis nesinaudojo, buvo davęs dukrai Viktorijai, draugui. Vėliau, kai reikėjo išvykti į užsienį norėjo, kad automobiliu naudotųsi A. K.

8Atsakovai A. K. ir G. G. atsiliepimų į ieškinį nepateikė.

9Bylos nagrinėjimo metu atsakovė A. K. su ieškiniu sutiko iš dalies. Paaiškino, kad dėl automobilio „Honda Civic“ neturi jokių pretenzijų. O dėl „Mitsubishi Space Runner“ nesutinka, nes pati savo lėšomis (apie 1000 Lt) prisidėjo jį pirkdama. Dujų įrangai automobilyje įrengti E. B. davė dar 550 Lt, po E. B. sulaikymo parvarė automobilį iš Lenkijos, vien benzinas apie 600-700 Lt kainavo, remontavo po avarijos. Kai pastarasis ruošėsi išvažiuoti į užsienį, abu su E. B. automobilį

Nutarė

10perrašyti jos sūnui, nes jis irgi buvo prisidėjęs jį perkant. Perregistravo „Mitsubishi Space Runner“, o tuo pačiu ir „Honda Civic“. Su E. B. gyveno nuo 2008-12-14, santykiai nebuvo nutrūkę. Sutiktų „Mitsubishi Space Runner“ grąžinti S. B., jei ši kompensuotų jos visas investicijas į šį automobilį ir turėtas išlaidas.

11Tretysis asmuo S. B. atsiliepimu su ieškiniu sutiko. Nurodė, kad santuokos metu, 2008 m. gruodį E. B. paliko šeimą ir apie 3 mėnesius gyveno atskirai nuo šeimos. Po to E. B. sugrįžo ir iki pat 2010-09-18 jie gyveno kartu. 2010-09-18 E. B. išvažiavo į darbą ir daugiau į namus negrįžo. Nurodė, kad atsakovo santuokos metu įgyti du automobiliai yra jų bendroji jungtinė nuosavybė. E. B. A. K. išdavė įgaliojimą parduoti santuokos metu įgytus automobilius be jos sutikimo. Ji nei apie įgaliojimus, nei apie automobilių pardavimą nieko nežinojo. Apie šias aplinkybes sužinojo tik ikiteisminio tyrimo metu. Nurodė, kad minėtų E. B. sandorio nepatvirtina ir jiems nepritaria.

12Bylos nagrinėjimo metu S. B. ieškinį palaikė, prašė jį tenkinti ir papildomai paaiškino, kad ji su E. B. pykdavosi, jis 2008 m. gruodžio mėnesį išvyko gyventi pas A. K. Nuo 2009 m. vasario jis vėl gyveno su ja. Automobilį „Honda Civic“ jis be leidimo, nieko neklausęs išsivežė. Šį automobilį E. B. nupirko iš jos kortelės išgryninęs 1000 Lt ir pasiskolinęs iš jos brolio dar 2000 Lt. Apie „Mitsubishi Space Runner“ sužinojo, kai E. B. jį nupirko, sakė, kad pirko už 2000 Lt iš Vokietijos. Kad E. B. gyvena su A. K. sužinojo dar tuomet, kai „Mitsubishi Space Runner“ nebuvo nupirktas. Su E. B. ji pažįstama 17 metų, iš jų 5 metus gyveno kartu.

13Tretysis asmuo VĮ „Regitra“ atsiliepime į ieškinį paaiškino, kad VĮ „Regitra“ sandorių neregistruoja, o jų pagrindu registruoja kelių transporto priemones kaip kilnojamąjį daiktą, o ne daiktines teises. Automobilio registracija nesukuria nuosavybės teisės, nes registruojamas daiktas, o ne nuosavybės teisė. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad atitinkamo daikto registravimas yra ne nuosavybės teisės atsiradimo ar pasibaigimo pagrindas, nes daikto registravimu siekiama kitų tikslų (3K-3-512/2001, 3K-7-309/2010 ir kt.). Nurodė, kad VĮ „Regitra“ prieštaravimų dėl šioje byloje pareikštų reikalavimų neturi. Atliekant registravimo operacijas su ginčo transporto priemonėmis vadovausis teismo sprendimu.

14Į teismo posėdį neatvyko atsakovas G. G., tretysis asmuo notarė A. V., apie posėdį jiems pranešta tinkamai, jų neatvykimo priežastys nežinomos, atidėti posėdžio neprašė. Į teismo posėdį taip pat neatvyko trečiojo asmens VĮ „Regitra“ atstovas. Gautas prašymas bylą nagrinėti jam atstovui nedalyvaujant. Byla nagrinėtina minėtiems asmenims nedalyvaujant.

15Ieškinys tenkintinas visiškai.

16Faktinės bylos aplinkybės.

17Byloje surinktais įrodymais nustatyta, kad E. B. (buv. Maštoras) ir S. B. santuoka sudaryta 2006-02-15 (b.l.9). 2010-09-22 sudaryta transporto priemonės pirkimo - pardavimo sutartis, kuria E. B. įgaliotas asmuo A. K. už 1000 Lt pardavė automobilį Mitsubishi Space Runner, valst.Nr. ( - ), G. G. (b.l.22). 2010-09-22 sudaryta transporto priemonės pirkimo - pardavimo sutartis, kuria E. B. įgaliotas asmuo A. K. už 500 Lt pardavė automobilį Honda Civic, valst.Nr. ( - ), sau pačiai (b.l.23). E. B. automobilį Honda Civic, valst.Nr.( - ), įsigijo 2008-05-31 (b.l.25, 62), Mitsubishi Space Runner, valst.Nr. ( - ), įsigijo 2010-03-05 (b.l.27, 60-61). 2010-09-20 įgaliojimu, kurio notarinio registro Nr.6388, išduotu Plungės rajono notarų biure E. B. įgaliojo A. K. atstovauti jį VĮ „Regitra“, išregistruoti iš įskaitos VĮ „Regitra“ jam nuosavybės teise priklausantį lengvąjį automobilį Mitsubishi Space Runner, valst.Nr. ( - ), parduoti jį už kainą savo nuožiūra, pasirašyti pardavimo sutartį, gauti pinigus, atlikti kitus susijusius veiksmus (b.l.110). 2010-09-21 įgaliojimu, kurio notarinio registro Nr. 6428, išduotu Plungės rajono notarų biure, E. B. įgaliojo A. K., atstovauti jį VĮ „Regitra“, išregistruoti iš įskaitos VĮ „Regitra", jam nuosavybės teise priklausantį lengvąjį automobilį Honda Civic, valst.Nr.( - ), parduoti jį už kainą savo nuožiūra, pasirašyti pardavimo sutartį, gauti pinigus, atlikti kitus susijusius veiksmus (b.l.111).

18Įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 str. 1 d.). Pagrindiniai įrodymų vertinimo principai suformuluoti CPK 185 str.: teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyvių aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais (1 dalis); jokie įrodymai teismui neturi iš anksto nustatytos galios, išskyrus CPK numatytas išimtis (2 dalis). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje aiškinant proceso normas dėl įrodymų vertinimo pažymima, jog civilinėje byloje, skirtingai nei baudžiamojoje byloje, nėra reikalaujama absoliutaus faktų įrodytumo. Civilinėje byloje klausimas, ar faktas įrodytas, sprendžiamas remiantis tikimybių pusiausvyros principu. Faktas gali būti pripažintas įrodytu, kai visuma įrodymų rodo, kad labiau tikėtina, jog tas faktas buvo, nei kad jo nebuvo (LAT 2003-01-20 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-79/2009.

19Dėl bendrosios jungtinės nuosavybės.

20CK 3.88 str. 1 d. 1 p. nustatyta, kad bendrąja jungtine nuosavybe pripažįstamas turtas, įgytas po santuokos sudarymo abiejų sutuoktinių ar vieno jų vardu. Turto įgijimo momentas – prieš sudarant santuoką ar ją sudarant – yra svarbiausias veiksnys nustatant bendrosios jungtinės nuosavybės atsiradimą. To paties straipsnio 2 d. nurodyta, kad preziumuojama, jog turtas yra sutuoktinių bendroji jungtinė nuosavybė, kol nėra įrodyta, kad turtas yra vieno sutuoktinio asmeninė nuosavybė. Pagal CK 3.89 str. 2 d. turto bendrumo prezumpciją galima paneigti ir įrodyti asmeninės nuosavybės teisę tik rašytiniais įrodymais.

21Ieškovas prašo pripažinti negaliojančiais įgaliojimus, automobilių pirkimo – pardavimo sutartis, atsižvelgdamas į tai, kad minėti automobiliai įgyti santuokos metu ir E. B. automobilius, įgytus santuokos metu perleido be sutuoktinės sutikimo. Atsakovai E. B. ir A. K. su tuo sutinka iš dalies, t.y. nurodė, kad neprieštarauja, jog automobilis „Honda Civic“ atitektų S. B., nes jis vertės nebeturi. Automobilis Mitsubishi Space Runner buvo įsigytas 2010 m. kovą, E. B. būnant santuokoje su S. B., tačiau faktiškai gyvenant su A. K.. S. B. nurodė, kad su E. B. pykosi, tačiau gyveno santuokoje. 2008 m. gruodį E. B. paliko šeimą ir apie 3 mėnesius gyveno atskirai nuo šeimos. Po to E. B. sugrįžo ir iki pat 2010-09-18 gyveno kartu su ja. Nurodė, kad apie minėtus E. B. sandorius nežinojo, apie juos sužinojo ikiteisminio tyrimo metu, tačiau šių sandorių nepatvirtina ir jiems nepritaria.

22Esant nurodytoms įstatyminėms nuostatoms, įvertinus rašytinę bylos medžiagą, šalių paaiškinimus, nesant ginčo tarp šalių dėl automobilio „Honda Civic“, atsižvelgiant į tai, kad ginčo objektai – automobiliai, įgyti E. B. ir S. B. santuokos metu, taip pat atsižvelgiant į tai, kad remiantis tikimybių pusiausvyros principu, įvertinus E. B. elgesį, jis gyvendavo, nakvodavo bute, adresu ( - ), kur gyvena S. B. su vaikais, padėdavo S. B. išspręsti įvairius iškilusius klausimus, problemas, net su automobiliu Mitsubishi Space Runner paveždavo S. B. iki darbo (to iš esmės neneigė ir pats E. B. bei patvirtino A. K., kad E. B. likdavo nakvoti ( - )), teismas turi pakankamą pagrindą daryti išvadą, kad E. B. sudarė įspūdį S. B. apie vedamą šeimyninį gyvenimą ir E. B. nuo 2009 metų pavasario gyveno ir su A. K., ir su S. B., t.y. faktiškai E. B. santuokiniai ryšiai su S. B. nebuvo nutrūkę, dar atsižvelgiant ir į tai, kad atsakovai turi paneigti prezumpciją, jog automobiliai yra bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė, taip pat į tai, kad byloje nepateikta rašytinių įrodymų, leidžiančių daryti išvadą, kad turto bendrumo prezumpcija yra paneigta, o žodiniai E. B. ir A. K. paaiškinimai nėra pakankami daryti priešingą išvadą, todėl teismas daro išvadą, jog automobiliai yra bendroji jungtinė E. B. ir S. B. nuosavybė. Atsakovų E. B. ir A. K. argumentus šiuo aspektu kaip nepakankamai pagrįstus atmeta.

23Juolab, kad teisme nėra pareikštų reikalavimų dėl automobilio Mitsubishi Space Runner pripažinimo asmenine E. B. nuosavybe ar A. K. pareikštų reikalavimų, susijusių su minėtu automobiliu.

24Dėl įgaliojimų, pirkimo – pardavimo sutarčių pripažinimo negaliojančiomis.

25CK 2.137 straipsnis nustato įgaliojimo sampratą. Įgaliojimas patvirtina, kad atstovui suteikiamos atitinkamos teisės veikti atstovaujamojo vardu, nustatant, palaikant ar pakeičiant santykius su trečiaisiais asmenimis, taip pat apibrėžia suteiktų teisių apimtį ir turinį. Įgaliojimas, kaip sandoris, gali būti pripažintas negaliojančiu CK pirmosios knygos IV skyriuje numatytais pagrindais.

26CK 3.92 str. 1 d. nustatyta, kad turtu, kuris yra bendroji jungtinė nuosavybė, sutuoktiniai naudojasi, jį valdo ir juo disponuoja bendru sutarimu. Ši nuostata kyla iš pačios bendrosios nuosavybės esmės ir sutuoktinių lygiateisiškumo principo, kuris nesuteikia nė vienam sutuoktiniui daugiau teisių į bendrą turtą, negu jų turi kitas.

27Ieškovas, tretysis asmuo S. B. teigia, kad S. B. apie sutuoktinio E. B. duotus įgaliojimus, automobilio pirkimo – pardavimo sutartis nieko nežinojo, šie sandoriai sudaryti be E. B. sutuoktinės sutikimo. Apie minėtus sandorius S. B. sužinojo tik ikiteisminio tyrimo metu, šių E. B. sandorio nepatvirtina, jiems nepritaria bei kreipėsi į Klaipėdos apygardos prokuratūrą prašydama apginti jos ir jos nepilnamečių mažamečių vaikų interesus ir, ginant viešąjį interesą kreiptis į teismą siekiant panaikinti sutuoktinio be jos sutikimo sudarytus sandorius.

28Atsakovas E. B. ir A. K. iš esmės neginčijo tos aplinkybės, kad minėti sandoriai sudaryti be S. B. sutikimo, tačiau teigė, kad S. B. neturi jokių teisių į automobilį Mitsubishi Space Runner, nes jis įgytas E. B. ir A. K. gyvenant kartu, A. K. ir jos sūnus G. G. prisidėjo prie minėto automobilio įsigijimo.

29Esant nurodytai įstatyminei nuostatai, įvertinus rašytinę bylos medžiagą, šalių paaiškinimus, nesant ginčo tarp šalių dėl automobilio „Honda Civic“, atsižvelgiant į aukščiau padarytą teismo išvadą, kad faktiškai santuokiniai E. B. ryšiai su S. B. nebuvo nutrūkę, teismas daro išvadą, kad E. B. sandorius, t.y. įgaliojimus, pirkimo – pardavimo sutartis, sudarė be sutuoktinės S. B. sutikimo, ko pasekoje, buvo pažeistos imperatyvios įstatymo nuostatos, reglamentuojančios turto, kuris yra bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė, valdymą, naudojimą, bei disponavimą (CK 3.92 straipsnio l dalis). Atsižvelgiant į tai, kas nurodyta, atsakovo sudaryti visi minėti sandoriai pripažintini neteisėtais ir negaliojančiais, remiantis CK 1.80 str. nuostatomis.

30Juolab, kad įvertinus rašytinę bylos medžiagą, šalių paaiškinimus yra pakankamas pagrindas daryti išvadą, ką pagrįstai nurodė ir ieškovo atstovas, kad E. B., būdamas įtariamuoju, žinodamas, kad baudžiamoje yra galimas civilinis ieškinys, aukščiau nurodytais veiksmais siekė užkirsti kelią užtikrinti, galimai, nusikalstamais veiksmais mažamečiams padarytos turtinės ir neturtinės žalos atlyginimą, taip pat ir galimybę prokurorui vykdyti BPK 116 str. numatytą pareigą, imtis priemonių galimam civiliniam ieškiniui užtikrinti.

31Dėl sąžiningo įgijėjo.

32CK 1.80 straipsnio 4 d. nustatyta, kad turtas, buvęs pripažinto negaliojančio sandorio dalyku, negali būti išreikalautas iš jį sąžiningai įgijusio trečiojo asmens, išskyrus CK 4.96 str. 1, 2 ir 3 dalyse numatytus atvejus.

33Įvertinus rašytinę bylos medžiagą, šalių paaiškinimus nustatyta, kad A. K., būdama E. B. įgaliotine, kuriai suteiktos teisės disponuoti sutuoktiniams E. B. ir S. B. bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklausančiu turtu, sudarydama šio turto perleidimo sandorius, pažeidė CK 2.134 str. nuostatas, draudžiančias atstovui, atstovaujamojo vardu sudaryti sandorius su pačiu savimi ar asmeniu, kurio atstovas jis tuo metu yra, taip pat sudaryti sandorius su savo sutuoktiniu bei tėvais, vaikais ir kitais artimais giminaičiais. Iki sandorių sudarymo A. K. gyveno kartu su E. B., vedė bendrą ūkį, o sandorių sudarymo metu žinojo apie E. B. atžvilgiu atliekamą ikiteisminį tyrimą. Šios aplinkybės buvo žinomos ir G. G. Dėl šių aplinkybių A. K. ir G. G. nelaikytini sąžiningais turto įgijėjais. Aplinkybe, paneigiančia sandorio šalių sąžiningumo prezumpciją laikytinas ir sandorių šalių – A. K. ir G. G. giminystės ryšys. Juolab, kad A. K. bylos nagrinėjimo metu nurodė, kad jos sūnui G. G. nerūpi nagrinėjama byla ir automobilis Mitsubishi Space Runner (b.l.125).

34Dėl restitucijos taikymo.

35Sandorio pripažinimo negaliojančiu atveju, turi būti taikomos atitinkamai teisinės pasekmės – restitucija, t.y. viena jo šalis privalo grąžinti kitai sandorio šaliai visa, ką yra gavusi pagal sandorį (CK 1.80 str. 2 d.).

36Įvertinus rašytinę bylos medžiagą, šalių paaiškinimus, atsižvelgiant į teismo padarytas išvadas, kad A. K. ir G. G. nelaikytini sąžiningais turto įgijėjais, taip pat atsižvelgiant į tai, kad bylos nagrinėjimo metu nenustatyta kliūčių, taikyti restituciją natūrą (6.145 ir 6.146 str.), teismas daro išvadą, kad ieškovo reikalavimas dėl dvišalės restitucijos taikymo natūra yra pagrįstas, todėl tenkintinas.

37Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, ieškinys tenkintinas visiškai.

38Pažymėtina, kad nagrinėjamoje byloje atsakovė A. K. įstatymų nustatyta tvarka nepareiškė reikalavimo dėl jos turėtų išlaidų, susijusių su automobiliu Mitsubishi Space Runner pagerinimu ir kt., atlyginimo, todėl teismas neturi įstatyminio pagrindo šioje byloje nagrinėti minėtų aplinkybių. Tačiau išaiškintina A. K., kad ši byla neatima teisės kreiptis į teismą su atskiru ieškiniu dėl minėtų išlaidų atlyginimo.

39Dėl bylinėjimosi išlaidų.

40Pareiškiant ieškinį ieškovas nuo žyminio mokesčio sumokėjimo atleistas (CPK 83 str. 1 d. 5 p.).

41Bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių ieškovas buvo atleistas, išieškomos iš atsakovo į valstybės biudžetą proporcingai patenkintai ieškinio reikalavimų daliai (CPK 96 str. 1 d.).

42Už paduodamą ieškinį turėjo būti mokamas 418 Lt žyminis mokestis, kuris apskaičiuojamas taip: už 2 reikalavimus dėl įgaliojimų pripažinimo negaliojančiais: 2 x 139 Lt ? 278 Lt; už reikalavimą dėl automobilio Honda Civic, kurio vertė 500 Lt, pirkimo – pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančia: 500 Lt x 3 proc. ? 15 Lt (LR CPK 85 str. 1 d. 11 p.), tačiau ne mažiau kaip 50 Lt (LR CPK 80 str. 1 d. 1 p.) ir indeksavus nustatyta tvarka, gaunasi 70 Lt (LR CPK 82 str. 1 d.); už reikalavimą dėl automobilio Mitsubishi Space Runner, kurio vertė 1000 Lt, pirkimo – pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančia: 1000 Lt x 3 proc. ? 30 Lt (LR CPK 85 str. 1 d. 11 p.), tačiau ne mažiau kaip 50 Lt (LR CPK 80 str. 1 d. 1 p.) ir indeksavus nustatyta tvarka, gaunasi 70 Lt (LR CPK 82 str. 1 d.); reikalavimai dėl restitucijos taikymo yra išvestiniai ir atskirai žyminiu mokesčiu neapmokestinami.

43Ieškinį patenkinus visiškai, iš atsakovų lygiomis dalimis valstybei priteistina po 139,33 Lt žyminio mokesčio.

44Be to, rašytine bylos medžiaga nustatyta, kad valstybė turėjo 30,63 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

45Ieškinį patenkinus visiškai, iš atsakovų lygiomis dalimis valstybei priteistina ir po 10,21 Lt šių išlaidų.

46Iš viso iš atsakovų valstybei priteistina po 149,54 Lt turėtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimo.

47Dėl laikinųjų apsaugos priemonių.

48Ieškinį patenkinus visiškai, 2011-05-09 nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės, t.y. automobilių Honda Civic ir Mitsubishi Space Runner areštas, paliktinas galioti iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (LR CPK 150 str. 3 d.).

49Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259-260, 263-270 str., teismas

50n u s p r e n d ž i a :

51ieškinį tenkinti visiškai.

52Pripažinti negaliojančiu 2010-09-21 įgaliojimą, kurio notarinio registro Nr.6428, išduotą Plungės rajono notarų biure, notarė A. V., kuriuo E. B. įgaliojo A. K., atstovauti jį VĮ „Regitra“, išregistruoti iš įskaitos VĮ „Regitra" E. B. nuosavybės teise priklausantį lengvąjį automobilį Honda Civic, valst.Nr.( - ), ir atlikti kitus veiksmus nurodytus įgaliojime.

53Pripažinti negaliojančiu 2010-09-20 įgaliojimą, kurio notarinio registro Nr.6388, išduotą Plungės rajono notarų biure, notarė A. V., kuriuo E. B. įgaliojo A. K., atstovauti jį VĮ „Regitra“, išregistruoti iš įskaitos VĮ „Regitra“ E. B. nuosavybės teise priklausantį lengvąjį automobilį Mitsubishi Space Runner, valst.Nr.( - ) (buvęs valst.Nr. ( - )), ir atlikti kitus veiksmus nurodytus įgaliojime.

54Pripažinti negaliojančia 2010-09-22 transporto priemonės pirkimo - pardavimo sutartį, kuria E. B. įgaliotinė A. K. už 1000 Lt pardavė Mitsubishi Space Runner, valst.Nr.( - ) (buvęs valst.Nr. ( - )), G. G..

55Pripažinti negaliojančia 2010-09-22 transporto priemonės pirkimo - pardavimo sutartį, kuria E. B. įgaliotinė A. K. už 500 Lt pardavė Honda Civic, valst.Nr.( - ) sau pačiai, t.y. A. K.

56Panaikinti automobilių Mitsubishi Space Runner, valst.Nr.( - ), ir Honda Civic, valst.Nr.( - ), teisinę registraciją G. G. ir A. K. vardu.

57Taikyti dvišalę restituciją natūra: grąžinti atsakovui E. B. nuosavybėn automobilius Mitsubishi Space Runner, valst.Nr.( - ), ir Honda Civic, valst.Nr.( - ), bei priteisti iš E. B. A. K. 500 Lt (penkis šimtus litų 00 ct.), o G. G. 1000 Lt (vieną tūkstantį litų 00 ct.).

58Priteisti valstybei iš atsakovų E. B., A. K. ir G. G. po 149,54 Lt (vieną šimtą keturiasdešimt devynis litus 54 ct.) turėtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.

59Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011-05-09 nutartimi (įskaitant ir neatskiriamas šios nutarties dalis, t.y. 2011-05-12 ir 2011-05-27 nutartis) taikytas laikinąsias apsaugos priemones, t.y. automobilių Honda Civic, valst.Nr.( - ), ir Mitsubishi Space Runner, valst.Nr.( - ), areštą palikti galioti iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

60Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Jolanta Gailevičienė,... 2. ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydamas: pripažinti... 3. 2010-09-21 įgaliojimą, kuriuo E. B. įgaliojo A. K., atstovauti jį VĮ... 4. Nurodė, kad Klaipėdos apskrities VPK Nusikaltimų tyrimo biuro Smurtinių... 5. Bylos nagrinėjimo metu ieškovo atstovas ieškinį palaikė, prašė jį... 6. Atsakovas E. B. atsiliepime nurodė, kad su pateiktu ieškiniu nesutinka.... 7. Bylos nagrinėjimo metu atsakovas E. B. su ieškiniu sutiko iš dalies.... 8. Atsakovai A. K. ir G. G. atsiliepimų į ieškinį nepateikė.... 9. Bylos nagrinėjimo metu atsakovė A. K. su ieškiniu sutiko iš dalies.... 10. perrašyti jos sūnui, nes jis irgi buvo prisidėjęs jį perkant.... 11. Tretysis asmuo S. B. atsiliepimu su ieškiniu sutiko. Nurodė, kad santuokos... 12. Bylos nagrinėjimo metu S. B. ieškinį palaikė, prašė jį tenkinti ir... 13. Tretysis asmuo VĮ „Regitra“ atsiliepime į ieškinį paaiškino, kad VĮ... 14. Į teismo posėdį neatvyko atsakovas G. G., tretysis asmuo notarė A. V., apie... 15. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 16. Faktinės bylos aplinkybės.... 17. Byloje surinktais įrodymais nustatyta, kad E. B. (buv. Maštoras) ir S. B.... 18. Įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių... 19. Dėl bendrosios jungtinės nuosavybės.... 20. CK 3.88 str. 1 d. 1 p. nustatyta, kad bendrąja jungtine nuosavybe... 21. Ieškovas prašo pripažinti negaliojančiais įgaliojimus, automobilių... 22. Esant nurodytoms įstatyminėms nuostatoms, įvertinus rašytinę bylos... 23. Juolab, kad teisme nėra pareikštų reikalavimų dėl automobilio Mitsubishi... 24. Dėl įgaliojimų, pirkimo – pardavimo sutarčių pripažinimo... 25. CK 2.137 straipsnis nustato įgaliojimo sampratą. Įgaliojimas patvirtina, kad... 26. CK 3.92 str. 1 d. nustatyta, kad turtu, kuris yra bendroji jungtinė... 27. Ieškovas, tretysis asmuo S. B. teigia, kad S. B. apie sutuoktinio E. B. duotus... 28. Atsakovas E. B. ir A. K. iš esmės neginčijo tos aplinkybės, kad minėti... 29. Esant nurodytai įstatyminei nuostatai, įvertinus rašytinę bylos medžiagą,... 30. Juolab, kad įvertinus rašytinę bylos medžiagą, šalių paaiškinimus yra... 31. Dėl sąžiningo įgijėjo.... 32. CK 1.80 straipsnio 4 d. nustatyta, kad turtas, buvęs pripažinto... 33. Įvertinus rašytinę bylos medžiagą, šalių paaiškinimus nustatyta, kad A.... 34. Dėl restitucijos taikymo.... 35. Sandorio pripažinimo negaliojančiu atveju, turi būti taikomos atitinkamai... 36. Įvertinus rašytinę bylos medžiagą, šalių paaiškinimus, atsižvelgiant... 37. Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, ieškinys tenkintinas visiškai.... 38. Pažymėtina, kad nagrinėjamoje byloje atsakovė A. K. įstatymų nustatyta... 39. Dėl bylinėjimosi išlaidų.... 40. Pareiškiant ieškinį ieškovas nuo žyminio mokesčio sumokėjimo atleistas... 41. Bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių ieškovas buvo atleistas, išieškomos iš... 42. Už paduodamą ieškinį turėjo būti mokamas 418 Lt žyminis mokestis, kuris... 43. Ieškinį patenkinus visiškai, iš atsakovų lygiomis dalimis valstybei... 44. Be to, rašytine bylos medžiaga nustatyta, kad valstybė turėjo 30,63 Lt... 45. Ieškinį patenkinus visiškai, iš atsakovų lygiomis dalimis valstybei... 46. Iš viso iš atsakovų valstybei priteistina po 149,54 Lt turėtų... 47. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių.... 48. Ieškinį patenkinus visiškai, 2011-05-09 nutartimi taikytos laikinosios... 49. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259-260, 263-270 str., teismas... 50. n u s p r e n d ž i a :... 51. ieškinį tenkinti visiškai.... 52. Pripažinti negaliojančiu 2010-09-21 įgaliojimą, kurio notarinio registro... 53. Pripažinti negaliojančiu 2010-09-20 įgaliojimą, kurio notarinio registro... 54. Pripažinti negaliojančia 2010-09-22 transporto priemonės pirkimo - pardavimo... 55. Pripažinti negaliojančia 2010-09-22 transporto priemonės pirkimo - pardavimo... 56. Panaikinti automobilių Mitsubishi Space Runner, valst.Nr.( - ), ir Honda... 57. Taikyti dvišalę restituciją natūra: grąžinti atsakovui E. B. nuosavybėn... 58. Priteisti valstybei iš atsakovų E. B., A. K. ir G. G. po 149,54 Lt (vieną... 59. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011-05-09 nutartimi (įskaitant ir... 60. Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...