Byla 2-22-906/2014
Dėl santuokos nutraukimo dėl kito sutuoktinio kaltės, neturtinės žalos atlyginimo, santuokoje įgyto bendro turto padalijimo, materialinio išlaikymo vaikams padidinimo

1Skuodo rajono apylinkės teismo teisėjas Svajūnas Bliudsukis,

2sekretoriaujant Editai Rimgailienei,

3dalyvaujant ieškovei L. J. ir jos atstovei advokatei Virginijai Pargaliauskienei, atsakovui Ž. J., išvadą teikiančios institucijos Skuodo rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovei Vaidai Satkevičiūtei,

4viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės L. J. ieškinį atsakovui Ž. J., išvadą teikiančiai institucijai dėl santuokos nutraukimo dėl kito sutuoktinio kaltės, neturtinės žalos atlyginimo, santuokoje įgyto bendro turto padalijimo, materialinio išlaikymo vaikams padidinimo.

5Išnagrinėjęs bylą, teismas

Nustatė

6ieškovė 2013-12-02 kreipėsi į teismą prašydama nutraukti jos ir atsakovo santuoką, sudarytą ( - ) administracijos Civilinės metrikacijos skyriuje, akto įrašo Nr. 151, dėl sutuoktinio kaltės. Po santuokos nutraukimo prašo palikti santuokines pavardes. Priteisti iš atsakovo 2000 Lt neturtinės žalos atlyginimą. pakeisti 2003 m. kovo 7 d. Skuodo rajono apylinkės teismo sprendimo dalį dėl išlaikymo nepilnamečiams vaikams M. J., gim. ( - ) , I. J., gim. ( - ) , S. J., gim. ( - ) , ir L. J., gim. ( - ) , ir priteisti iš atsakovo jiems išlaikymą periodinėmis išmokomis kas mėnesį po 200 Lt iki jų pilnametystės, išlaikymo sumą indeksuojant kasmet Vyriausybės nustatyta tvarka, atsižvelgiant į infliaciją, pradedant nuo 2013 m. lapkričio 1 d. Nepilnamečių vaikų M., I., S. ir L. išlaikymui skirtų lėšų tvarkytoja uzufrukto teise skirti ieškovę. Nutraukti vykdomojo rašto vykdymą pagal Skuodo rajono apylinkės teismo 2003 m. kovo 7 d. sprendimą. Padalinti santuokoje su atsakovu įgytą bendrą turtą: ieškovei asmenine nuosavybėn priteisti 2 priekabas malkų, kurios kiekvienos vertės po 300 Lt, 2 paršiukus, kurių kiekvieno vertė po 200 Lt, 2 kiaules, kurių kiekvienos vertė po 550 Lt, 5 vištas, kurios kiekvienos vertė po 10 Lt, 20 Lt vertės gaidį, viso turto už 2170 Lt, o atsakovui – 300 Lt vertės 1 priekabą malkų, viso turto už 300 Lt. Pripažinti ieškovės asmenine nuosavybe: 2500 Lt vertės karvę, unikalus Nr. ( - ) , 2500 Lt vertės karvę, unikalus Nr. ( - ) , 2500 Lt vertės karvę, unikalus Nr. ( - ) , 400 Lt vertės telyčią, individualus Nr. ( - ) , 200 Lt vertės skalbimo mašiną ir 100 Lt vertės dujinę viryklę.

7Ieškovė nurodė, kad ši santuoka su atsakovu jai yra antroji. Atsakovo, 2012 m. spalio mėn. grįžo iš įkalinimo įstaigos, elgesys šeimos atžvilgiu tapo nepakenčiamas. Atsakovas nesistengė rasti bendrų sprendimų šeimos buityje, ūkio tvarkymo, laisvalaikio praleidimo, vaikų auklėjimo ir jų materialinio išlaikymo klausimais. Atsakovas nuolat vartojo alkoholį, tapo agresyvus, nesivaldantis, baugindavo ieškovę, jos atžvilgiu vartodavo necenzūrinius žodžius. Atsakovas netinkamai elgėsi nepilnamečių vaikų akivaizdoje. Atsakovas materialiai neremia šeimos, nedirba, registruotas darbo biržoje. Su atsakovu santuokinio gyvenimo negyvena apie pusę metų. Atsakovo nelojalumas, nepagarba ieškovei ir savo vaikams, nuolatinis girtavimas preziumuoja jo kaltę dėl santuokos nutraukimo. Dėl atsakovo elgesio patyrė pažeminimą ir išgyvenimus, todėl prašo priteisti iš atsakovo 2000 Lt neturtinės žalos. Nuo sutuoktinių bendro turto lygių dalių principo nukryptina todėl, kad su ja lieka gyventi 4 nepilnamečiai vaikai. Prašo padidinti vaikams priteistą išlaikymą, nes išaugo vaikų poreikiai.

8Atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

9Teismo posėdyje dalyvavusi ieškovė L. J. ieškinį palaikė iš dalies. Ieškovė atsisakė savo reikalavimo dėl 2000 Lt neturtinės žalos priteisimo. Išlaikymą nepilnamečiams vaikams prašo priteisti nuo sprendimo priėmimo dienos. Likusioje dalyje prašo ieškinį tenkinti. Teigia, kad jos ir atsakovo santuoka iširo dėl atsakovo kaltės, nes atsakovas nuolat girtauja, nedirba, nesistengia prisidėti prie šeimos išlaikymo. Jos pajamos yra apie 400 Lt kas mėnesį už pieną, apie 700 Lt kas mėnesį pašalpų ir apie 1600 Lt per metus už deklaruojamą dirbamą žemę 3 ha, kurią nuomojasi. Atsakovas oficialių pajamų neturi, dirba padienius darbus, tačiau neprisideda prie šeimos išlaikymo. Padidinti vaikams išlaikymą būtina todėl, kad vaikai yra mokyklinio amžiaus ir jų poreikiai nuolat auga. Patikslino santuokoje įgyto turto balansą, nurodė, kad santuokoje su atsakovu įgijo sekantį turtą: 2 priekabas malkų, kurių kiekvienos vertė yra po 300 Lt, 2 kiaules, kurių kiekvienos vertė yra po 550 Lt, 4 vištas, kurių kiekvienos vertė yra po 20 Lt, 20 Lt vertės gaidį, automobilį „VW GOLF“, valstybinis Nr. ( - ) , 1500 Lt vertės. Nurodo, kol atsakovas atlikinėjo bausmę ji viena išlaikė šeimą, prižiūrėjo ūkį, todėl gyvulių prieaugį ir daiktus pirktus tuo metu prašo pripažinti jos asmenine nuosavybe.

10Atsakovas teismo posėdžio metu sutiko, kad santuoka su ieškove iširo dėl jo kaltės. Sutinka padidinti vaikams priteistą išlaikymo sumą po 200 Lt kas mėnesį periodinėmis išmokomis. Visą turtą palieka ieškovei teigia, jog jam nieko nereikia. Kompensacijos už turtą neprašo. Dėl kitų ieškovės reikalavimų taip pat sutinka.

11Teismo posėdyje dalyvavusi išvadą teikiančios institucijos atstovė paaiškino, kad ieškovės šeima nėra rizikos šeimų įskaitoje. Tarnybos atstovas šeimoje lankėsi gavęs pranešimą dėl smurto artimoje aplinkoje. Apsilankymų metų yra matę neblaivų atsakovą. Mano, kad ieškovė tinkamai rūpinasi vaikais, todėl ieškinį palaiko.

12Ieškinys tenkintinas iš dalies.

13Iš teismui pateikto prašymo bei rašytinio įrodymo – santuokos liudijimo (b. l. 6), teismas nustatė, kad Ž. J. ir L. J. santuoką sudarė 2008-07-16 Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyriuje, įrašas apie tai santuokos metrikų knygoje įrašytas Nr. 151. Santuokos metu vaikų negimė. Ieškovė ir atsakovas buvo susituokę 1996-11-16, jų santuoka buvo nutraukta 2003-03-07 Skuodo rajono apylinkės teismo sprendimu (b.l. 11-12). Šiuo teismo sprendimu iš Ž. J. buvo priteistas išlaikymas nepilnamečiams vaikams: M. J., gim. ( - ) , I. J., gim. ( - ) , S. J., gim. ( - ) , ir L. J., gim. ( - ) , po 125 Lt kiekvienam vaikui iki jų pilnametystės, išlaikymo sumą indeksuojant Vyriausybės nustatyta tvarka, atsižvelgiant į infliaciją. M., I., S. ir L. ieškovei ir atsakovui buvo gimę jų pirmojoje santuokoje (b.l. 7-10). Šalys nekilnojamojo turto nėra įgijusios (b.l. 10-11). Santuokos metu yra įgiję automobilį „VW GOLF“, valstybinis Nr. ( - ) , kurio vertė ieškovės duomenimis yra 1500 Lt. Atsakovas neginčijo automobilio vertės. Ieškovės ir atsakovo nepilnamečiai vaikai lanko mokyklą, yra vidutinių poreikių vaikai.

14Santuokos tikslas yra šeimos santykių, pagrįstų abipuse meile, pagarba, lojalumu ir pasitikėjimu, sukūrimas. Šie santykiai yra santuokos pagrindas ir šeimos esmė. Pagal CK 3.60 straipsnio 2 dalį sutuoktinis pripažįstamas kaltu dėl santuokos iširimo, jeigu jis iš esmės pažeidė savo kaip sutuoktinio pareigas ir dėl to bendras sutuoktinių gyvenimas tapo negalimas. Pagal šią teisės normą sutuoktinio kaltė apibrėžiama kaip esminis sutuoktinių pareigų pažeidimas. CK 3.26–3.30, 3.35, 3.36, 3.85, 3.92, 3.109 straipsniuose santuokinės pareigos konkretizuojamos kaip lojalumo, tarpusavio pagarbos ir moralinės bei materialinės paramos, visapusiško rūpinimosi vaikais ir visa šeima bei kitos pareigos. Tokių pareigų pažeidimas reiškia sutuoktinio kaltą elgesį, pažeidžiantį pagrindinį santuokos tikslą – šeimos santykių, pagrįstų abipuse meile, pagalba, lojalumu ir pasitikėjimu, sukūrimą. Jei sutuoktinis žiauriai elgiasi su kitu sutuoktiniu ar šeimos nariais arba paliko šeimą ir daugiau kaip vienerius metus visiškai ja nesirūpina, jo kaltė dėl santuokos iširimo preziumuojama (LR CK 3.60 straipsnio 3 dalis).

15Įvertinus ieškovės paaiškinimus, atsakovo kaltės pripažinimą dėl santuokos iširimo, atsižvelgiant į Klaipėdos apskrities VPK Skuodo r. PK pranešimą, kuriame nurodyta, kad nuo 2014-07-13 atliekamas ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje Nr. 84-1-00145-14 dėl fizinio skausmo sukėlimo L. J., kurios padarymu įtariamas atsakovas (b.l. 61) darytina pagrįsta išvada, kad būtent atsakovo netinkamas elgesys, alkoholio vartojimas, nesirūpinimas šeima, nepagarbus elgesys, smurtas šeimoje, sąlygojo santuokos iširimą. Tokiais savo veiksmais atsakovas pažeidė savo kaip sutuoktinio ir tėvo pareigas, dėl to bendras santuokinis gyvenimas tapo neįmanomas, todėl santuoka nutrauktina dėl atsakovo kaltės (CK 3.60 straipsnio 3 dalis).

16Teismas ėmėsi priemonių šalims sutaikyti 2014-02-04 buvo nustatytas 6 mėn. terminas susitaikymui, per kurį šalys ne tik neatnaujino santuokinių ryšių. Bet ir buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl atsakovo smurto šeimoje prieš ieškovę.

17Šalių prašymu, po santuokos nutraukimo šalims paliktinos santuokinės pavardės.

18LR CK 3.192 straipsnyje nustatyta, kad tėvai privalo materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus, o išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams bei jų tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinantis būtinas vaikui vystytis sąlygas. Įstatyme įtvirtintas vaiko poreikių ir tėvų turtinės padėties proporcingumo principas reiškia, kad vaiko išlaikymo dydis tiesiogiai priklauso nuo jo tėvų turtinės padėties (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. kovo 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje A. Š. v. L. Š., bylos Nr. 3K-3-176/2005). Būtinoms vaiko vystymosi sąlygoms sudaryti turi būti patenkinti vaiko poreikiai maistui, aprangai, būstui, sveikatai, mokslui, poilsiui, laisvalaikiui, kultūriniam ir kitokiam ugdymui. Teismas, spręsdamas klausimą dėl vaikų išlaikymo dydžio, turi nustatyti šiuos teisiškai reikšmingus faktus: 1) konkretaus vaiko poreikius; 2) abiejų tėvų turtinę padėtį. LR CK 3.201 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas gali pagal vaiko, jo tėvo (motinos) arba valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos ar prokuroro ieškinį sumažinti arba padidinti priteisto išlaikymo dydį, jeigu po teismo sprendimo, kuriuo buvo priteistas išlaikymas, priėmimo iš esmės pasikeitė šalių turtinė padėtis. To paties straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad priteisto išlaikymo dydis gali būti padidintas atsiradus papildomoms vaiko priežiūros išlaidoms (vaiko liga, sužalojimas, slaugymas ar nuolatinė priežiūra). Prireikus teismas gali priteisti atlyginti ir būsimas vaiko gydymo išlaidas.

19Šioje byloje nustatyta, kad 2003-03-07 Skuodo rajono apylinkės teismo sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-30/2003 priteista iš Ž. J. L. J. naudai vaikų M., gim. ( - ) , I., gim. ( - ) , S., gim. ( - ) , ir L., gim. ( - ) , išlaikymui kas mėnesį po 125 litus kiekvienam vaikui iki jų pilnametystės, išlaikymo sumą indeksuojant Vyriausybės nustatyta tvarka, atsižvelgiant į infliaciją. Ieškovė ieškinyje prašo padidinti išlaikymą vaikams iki 200 Lt kiekvienam vaikui kas mėnesį, nes nuo teismo sprendimo 2003-03-07 priėmimo praėjo 11 metų ir vaikų poreikiai išaugo. Atsakovas sutinka su ieškovės prašomu materialinio išlaikymo vaikams dydžiu. Ieškovės reikalaujama išlaikymo dydžio suma yra minimali suma, reikalinga būtiniausiems vaikų kasdieniniams poreikiams patenkinti. Todėl vadovaujantis teisingumo, protingumo bei proporcingumo principais ieškinys dėl vaikų išlaikymo tenkintinas visiškai, priteisiant išlaikymą kiekvienam vaikui kas mėnesį po 200 Lt (LR CK 3.196 str. 1 d. 1 p.). Išlaikymas pradedamas skaičiuoti nuo teismo sprendimo priėmimo dienos – 2014-08-04 iki vaikų pilnametystės. Išaiškintina, jog, iš esmės pasikeitus šalių materialinei padėčiai arba padidėjus vaikų poreikiams, išlaikymo dydis ir forma gali būti peržiūrimi CK 3.201 str. nustatyta tvarka.

20Siekiant kad nebūtų dubliuojami išlaikymo išieškojimai, pagal šį spendimą ir anksčiau išduotą vykdomąjį dokumentą, todėl nutrauktinas išieškojimas pagal 2003-03-07 teismo sprendimą, perkeliant išlaikymo įsiskolinimą.

21Kadangi ieškovė atsisakė reikalavimo priteisti jai iš atsakovo 2000 Lt neturtinės žalos, todėl ieškinio atsisakymas šioje dalyje priimtinas ir byla šioje dalyje nutrauktina (CPK 293 str. 1 d. 4 p.).

22Motina, su kuria lieka gyventi vaikas, skirtina vaiko išlaikymui skirtų lėšų tvarkytoja (LR CK 3.157 str., 3.190 str.), nes nutraukus santuoką išlaikymui skirtas lėšas uzufrukto teise tvarko tas iš tėvų, su kuriuo lieka gyventi vaikas. Vaikui skirtas išlaikymas turi būti naudojamas tik jo interesams (LR CK 3.203 str.). Išlaikymas negali būti naudojamas tėvo (motinos), kitų asmenų asmeniniams poreikiams tenkinti. Išlaikymą teikiantis tėvas turi teisę kontroliuoti išlaikymo panaudojimą. Išlaikymo suma indeksuotina kasmet Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją (CK 3.208 straipsnis).

23Šalių dalintinas turtas įgytas santuokoje: 2 priekabos malkų po 300 Lt vertės, 2 kiaulės po 550 Lt vertės, 4 vištos po 20 Lt, gaidys 20 Lt vertės, automobilis „VW GOLF“, valstybinis Nr. ( - ) , 1500 Lt vertės. Viso dalintino turto už 3300 Lt. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas laisvanoriškai atsisakė jam priklausančios turto dalies ir kompensacijos už tą turtą, atsižvelgiant į tai kad su ieškove lieka gyventi 4 nepilnamečiai vaikai, todėl teismas nukrypdamas nuo lygių dalių principo, visą aukščiau nurodytą turtą palieka ieškovei, nepriteisiant atsakovui kompensacijos.

24Kol atsakovas atlikinėjo laisvės atėmimo bausmę, ieškovė viena išlaikė šeimą ir ūkį, rūpinosi gyvuliais, todėl tuo laikotarpiu įgytas turtas, bei susilauktas gyvulių prieaugis laikytinas ieškovės asmenine nuosavybe, o būtent: 2500 Lt vertės karvė, kurios unikalus Nr. ( - ) , gimusi ( - ) , 2500 Lt vertės karvė, kurios unikalus Nr. ( - ) , gimusi ( - ) , 2500 Lt vertės karvė, kurios individualus Nr. ( - ) , gimusi ( - ) , 400 Lt vertės telyčia, kurios individualus Nr. ( - ) , gimusi ( - ) , taip pat 200 Lt vertės skalbimo mašina ir 100 Lt vertės dujinė viryklė laikytina ieškovės asmenine nuosavybe.

25Tenkinus ieškinį valstybei iš atsakovo priteistina 400 Lt antrinės teisinės pagalbos išlaidų bei žyminis mokestis, nuo kurio ieškovė buvo atleista. Žyminį mokestį sudaro 144 Lt už neturtinio pobūdžio reikalavimą dėl santuokos nutraukimo ir 108 Lt už išlaikymo priteisimą (75 Lt padidinta išlaikymo suma x 4 vaikai x12 mėn. x 3 %). Viso 252 Lt. (CPK 96 str. 1 d.). Be to, nagrinėjant bylą susidarė 10,89 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, kurios buvo apmokėtos teismo lėšomis. Atsižvelgiant į tai, kad ieškinys patenkintas, šios išlaidos priteistinos iš atsakovo valstybei. Viso iš atsakovo Valstybei priteistina 262,89 Lt (CPK 80 str. 1 d. 1 ir 5 p., CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str.).

26Sprendimas dalyje dėl išlaikymo priteisimo vykdytinas skubiai, apskundimas vykdymo nesustabdo (LR CPK 282 str. 1 d., 2 d. 1 p.).

27Santuoka laikytina nutraukta nuo teismo sprendimo ją nutraukti įsiteisėjimo dienos (LR CPK 385 straipsnio 2 dalis).

28Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 270, 294, 385 straipsniais, teismas

Nutarė

29Ieškinį tenkinti iš dalies.

30Nutraukti santuoką, sudarytą ( - ) administracijos Civilinės metrikacijos skyriuje, akto įrašo Nr. 151, tarp ieškovės L. J., a. k. ( - ), ir atsakovo Ž. J., a.k. ( - ) dėl atsakovo kaltės.

31Po santuokos nutraukimo ieškovei L. J. palikti jos santuokinę pavardę – „J.“, o atsakovui Ž. J. – jo pavardę „J.“.

32Pakeisti 2003-03-07 Skuodo rajono apylinkės teismo sprendimo dalį, kuria priteista iš Ž. J. a.k. ( - ) L. J. naudai vaikų: M. J., gim. ( - ) , I. J., gim. ( - ) , S. J., gim. ( - ) , ir L. J., gim. ( - ) , išlaikymui kas mėnesį po 125 Lt kiekvienam vaikui iki jų pilnametystės, išlaikymo sumą indeksuojant Vyriausybės nustatyta tvarka, atsižvelgiant į infliaciją ir priteisti iš atsakovo Ž. J., a.k. ( - ) išlaikymą nepilnamečiams vaikams: M. J., gim. ( - ) , I. J., gim. ( - ) d., S. J., gim. ( - ) , ir L. J., gim. ( - ) , išlaikymą periodinėmis išmokomis po 200 Lt kas mėnesį kiekvienam vaikui, pradedant nuo 2014 m. rugpjūčio 4 d. iki jų pilnametystės, išlaikymo sumą indeksuojant kasmet Vyriausybės nustatyta tvarka, atsižvelgiant į infliaciją.

33L. J., a. k. ( - ), su kuria lieka gyventi nepilnamečiai vaikai skirti vaikų: M. J., gim. ( - ) , I. J., gim. ( - ) , S. J., gim. ( - ) , ir L. J., gim. ( - ) išlaikymui skirtų lėšų tvarkytoja, kuri priteistas lėšas tvarko uzufrukto teise.

34Nutraukti vykdomojo rašto vykdymą pagal 2003 m. kovo 7 d. sprendimą dalyje dėl išlaikymo priteisimo: M. J., gim. ( - ) , I. J., gim. ( - ) , S. J., gim. ( - ) , ir L. J., gim. ( - ) , perkeliant išlaikymo įsiskolinimą į naują vykdomąją bylą.

35Santuokos metu įgytas turtas: 2 priekabos malkų po 300 Lt, 2 kiaulė po 550 Lt, 4 vištos po 20 Lt, 1 gaidys 20 Lt vertės, automobilis „VW GOLF“, valstybinis Nr. ( - ) , 1500 Lt vertės, viso turto už 3300 Lt, atitenka ieškovei L. J., a. k. ( - ) nuosavybės teise.

36Pripažinti ieškovės L. J., a. k. ( - ) asmenine nuosavybe: 2500 Lt vertės karvę, kurios unikalus Nr. ( - ) gimusią ( - ) , 2500 Lt vertės karvę, kurios unikalus Nr. ( - ) , gimusią ( - ) , 2500 Lt vertės karvę, kurios individualus Nr. ( - ) , gimusią ( - ) , 400 Lt vertės telyčią, kurios individualus Nr. ( - ) 4, gimusią ( - ) , taip pat 200 Lt vertės skalbimo mašiną ir 100 Lt vertės dujinę viryklę.

37Priimti ieškovės L. J. atsisakymą nuo ieškinio dalyje dėl 2000 Lt neturtinės žalos priteisimo iš atsakovo Ž. J. ir šioje dalyje civilinę bylą nutraukti.

38Priteisti iš atsakovo Ž. J., a.k. ( - ) 400,00 Lt (keturis šimtus litų 00 ct) išlaidų už atsakovei suteiktą antrinę teisinę pagalbą Valstybei, sumokant į VMI prie LR FM surenkamąją sąskaitą nurodant įmokos kodą 5630.

39Priteisti iš atsakovo Ž. J., a.k. ( - ) 262,89 Lt (du šimtus šešiasdešimt du litus 89 ct) bylinėjimosi išlaidų Valstybei, sumokant į VMI prie LR FM surenkamąją sąskaitą nurodant įmokos kodą 5660.

40Sprendimas dalyje dėl išlaikymo priteisimo vykdomas skubiai. Apskundimas vykdymo nesustabdo.

41Santuoka laikoma nutraukta nuo teismo sprendimo ją nutraukti įsiteisėjimo dienos.

42Per 3 darbo dienas po sprendimo įsiteisėjimo dienos išsiųsti sprendimo nuorašą teismo buvimo vietos civilinės metrikacijos įstaigai, kad ši įregistruotų santuokos nutraukimo faktą.

43Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui per Skuodo rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Skuodo rajono apylinkės teismo teisėjas Svajūnas Bliudsukis,... 2. sekretoriaujant Editai Rimgailienei,... 3. dalyvaujant ieškovei L. J. ir jos atstovei advokatei Virginijai... 4. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės L. J.... 5. Išnagrinėjęs bylą, teismas... 6. ieškovė 2013-12-02 kreipėsi į teismą prašydama nutraukti jos ir atsakovo... 7. Ieškovė nurodė, kad ši santuoka su atsakovu jai yra antroji. Atsakovo, 2012... 8. Atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė.... 9. Teismo posėdyje dalyvavusi ieškovė L. J. ieškinį palaikė iš dalies.... 10. Atsakovas teismo posėdžio metu sutiko, kad santuoka su ieškove iširo dėl... 11. Teismo posėdyje dalyvavusi išvadą teikiančios institucijos atstovė... 12. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 13. Iš teismui pateikto prašymo bei rašytinio įrodymo – santuokos liudijimo... 14. Santuokos tikslas yra šeimos santykių, pagrįstų abipuse meile, pagarba,... 15. Įvertinus ieškovės paaiškinimus, atsakovo kaltės pripažinimą dėl... 16. Teismas ėmėsi priemonių šalims sutaikyti 2014-02-04 buvo nustatytas 6 mėn.... 17. Šalių prašymu, po santuokos nutraukimo šalims paliktinos santuokinės... 18. LR CK 3.192 straipsnyje nustatyta, kad tėvai privalo materialiai išlaikyti... 19. Šioje byloje nustatyta, kad 2003-03-07 Skuodo rajono apylinkės teismo... 20. Siekiant kad nebūtų dubliuojami išlaikymo išieškojimai, pagal šį... 21. Kadangi ieškovė atsisakė reikalavimo priteisti jai iš atsakovo 2000 Lt... 22. Motina, su kuria lieka gyventi vaikas, skirtina vaiko išlaikymui skirtų... 23. Šalių dalintinas turtas įgytas santuokoje: 2 priekabos malkų po 300 Lt... 24. Kol atsakovas atlikinėjo laisvės atėmimo bausmę, ieškovė viena išlaikė... 25. Tenkinus ieškinį valstybei iš atsakovo priteistina 400 Lt antrinės... 26. Sprendimas dalyje dėl išlaikymo priteisimo vykdytinas skubiai, apskundimas... 27. Santuoka laikytina nutraukta nuo teismo sprendimo ją nutraukti įsiteisėjimo... 28. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 270, 294,... 29. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 30. Nutraukti santuoką, sudarytą ( - ) administracijos Civilinės metrikacijos... 31. Po santuokos nutraukimo ieškovei L. J. palikti jos santuokinę pavardę –... 32. Pakeisti 2003-03-07 Skuodo rajono apylinkės teismo sprendimo dalį, kuria... 33. L. J., a. k. ( - ), su kuria lieka gyventi nepilnamečiai vaikai skirti vaikų:... 34. Nutraukti vykdomojo rašto vykdymą pagal 2003 m. kovo 7 d. sprendimą dalyje... 35. Santuokos metu įgytas turtas: 2 priekabos malkų po 300 Lt, 2 kiaulė po 550... 36. Pripažinti ieškovės L. J., a. k. ( - ) asmenine nuosavybe: 2500 Lt vertės... 37. Priimti ieškovės L. J. atsisakymą nuo ieškinio dalyje dėl 2000 Lt... 38. Priteisti iš atsakovo Ž. J., a.k. ( - ) 400,00 Lt (keturis šimtus litų 00... 39. Priteisti iš atsakovo Ž. J., a.k. ( - ) 262,89 Lt (du šimtus šešiasdešimt... 40. Sprendimas dalyje dėl išlaikymo priteisimo vykdomas skubiai. Apskundimas... 41. Santuoka laikoma nutraukta nuo teismo sprendimo ją nutraukti įsiteisėjimo... 42. Per 3 darbo dienas po sprendimo įsiteisėjimo dienos išsiųsti sprendimo... 43. Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...