Byla N2-2062-804/2013
Dėl neterminuoto tėvų valdžios apribojimo, nuolatinės blogos, vaiko gyvenamosios vietos nustatymo bei išlaikymo priteisimo, Trakų rajono apylinkės teismo 2011-12-20 nutarties pakeitimo

1Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Ričardas Prašmuntas,

2sekretoriaujant Nijolei Blaževič,

3dalyvaujant ieškovo Elektrėnų savivaldybės administracijos atstovei A. Grigaliūnienei, Elektrėnų savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovei N. Kanapickienei,

4atsakovei E. G.,

5trečiojo asmens ( - ) atstovui V. Piličiauskui,

6viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Elektrėnų savivaldybės administracijos ieškinį atsakovams E. G. ir G. L., trečiajam asmeniui ( - ), institucijai, teikiančiai išvadą byloje Elektrėnų savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui dėl neterminuoto tėvų valdžios apribojimo, nuolatinės blogos, vaiko gyvenamosios vietos nustatymo bei išlaikymo priteisimo, Trakų rajono apylinkės teismo 2011-12-20 nutarties pakeitimo ir

Nustatė

7ieškovė prašo neterminuotai apriboti tėvų valdžią E. G., a. k. ( - ) ir G. L., a. k. ( - ) nustatyti M. L., a. k. ( - ) nuolatinę globą (globa institucijoje), nuolatiniu M. L. globėju paskirti ( - ), M. L., a. k. ( - ) nuolatinę gyvenamąją vietą nustatyti ( - ), ( - ), priteisti iš E. G., a. k. ( - ) išlaikymą jos nepilnamečiui sūnui M. L., a. k. ( - ) gim. ( - ), kas mėnesį mokamas periodines išmokas po 200 litų iki vaiko pilnametystės, išlaikymą priteisti nuo ieškinio pateikimo teismui datos, pakeisti Trakų rajono apylinkės teismo 2011-12-20 nutarties (civilinė byla Nr. ( - )) dėl išlaikymo priteisimo 2 punktą jį išdėstant taip: „G. L. sūnaus M. L. išlaikymui skirtas pinigines lėšas perveda į M. L. asmeninę sąskaitą“, pavesti ( - ) uzufrukto teise tvarkyti nepilnamečiui M. L., a. k. ( - ) tenkantį išlaikymą.

8Ieškovė nurodė, kad atsakovai nesusituokę turi nepilnametį sūnų M. L., gim. ( - ). Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-02-24 įsakymu Nr. ( - ) M. L., gim. ( - ), yra nustatyta laikinoji globa institucijoje, globėju paskirti ( - ), gyvenamoji vieta nustatyta ( - ). Atsakovų šeima Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriaus 2007-09-21 įsakymu Nr. 03V-459 įtraukta į socialinės rizikos šeimų apskaitą Vaiko teisių apsaugos skyriuje dėl girtavimo. 2011-12-20 buvo priimta Trakų rajono apylinkės teismo nutartis, kuria G. L. pripažino ieškovės E. G. ieškinį ir teikia išlaikymą sūnui M. L., gim. ( - ), po 200 Lt periodinėmis išmokomis kas mėnesį nuo taikos sutarties sudarymo dienos iki sūnaus pilnametystės, išlaikymui skirtas pinigines lėšas pervedant į E. G. sąskaitą. Atsakovė gyvena pas savo motiną K. T.. Atsakovas savo būsto neturi, laikinai prisiglaudžia tai vienų, tai kitų draugų būste. Abu atsakovai, nustačius laikinąją globą M. L., gim. ( - ), tik kelis kartus pradžioje aplankė sūnų globos namuose, neteikia jam jokio išlaikymo, nesudaro sąlygų ir neužtikrina saugios aplinkos augti savo namuose, vengia materialiai jį išlaikyti. Su sūnumi kartais susitinka, kai ( - ) M. L. atveža pasisvečiuoti pas jo senolę K. T.. Dėl savo garbaus amžiaus ir vaiko amžiaus moteriai per sunku globoti vaikaitį savo šeimoje. Atsakovai niekur nedirba, registruojasi teritorinėje darbo biržoje, pragyvenimo šaltinis - gaunamos socialinės pašalpos. Abu atsakovai piktnaudžiauja alkoholiu, lankosi ir bendrauja su įtartinos reputacijos asmenimis, kartais kelioms dienoms dingsta iš artimųjų, socialinių darbuotojų akiračio, tuo metu jų buvimo vieta būna niekam nežinoma. Atsakovė būdama neblaivi patiria smurtą tai liudija ne kartą pastebėtos mėlynės. Atsakovai yra gydęsi nuo priklausomybės („Minesotos“ gydymo kursai), atsakovė keletą kartų kartojo gydymą ir kodavosi, tačiau paėmus vaikus iš šeimos gydytis nuo alkoholizmo nė vienas iš tėvų nebandė. Laikinosios globos peržiūrų metu atsakovai pripažindavo priklausomybės nuo alkoholio problemą nuolatos žadėdavo keisti gyvenimo būdą, tačiau savo pažadų netesėdavo ir jokių konkrečių veiksmų situacijai pakeisti nesiimdavo. Dėl tokio savo elgesio atsakovai buvo daug kartų įspėti tiek raštu, tiek žodžiu, jiems išaiškintos tokio elgesio pasekmės.

9Atsakovė teismo posėdyje nurodė, kad įsidarbino, iš pirmo atlyginimo važiuos gydytis nuo alkoholizmo. Vaikui teikdavo išlaikymą – nupirkdavo rūbelių,maisto, tačiau būdavo, kad alkoholiui teikdavo pirmenybę. Iš gaunamos Sodros pašalpos vaikui skirdavo po 200 Lt, juos duodavo mamai.

10Atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė, į teismo posėdį neatvyko, jam procesiniai dokumentai įteikti ir apie posėdžio vietą ir laiką pranešta įstatymų nustatyta tvarka, todėl byla nagrinėjama jam nedalyvaujant.

11Elektrėnų savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovė nurodė, kad su ieškiniu sutinka. Nurodė, kad atsakovė gyvenimo būdo keisti nepasiruošusi, nerodo noro.

12Trečiasis asmuo ( - ) su ieškiniu sutiko. Nurodė, kad vaikas nuo 2012-02-24 gyvena ( - ), nejaučia, kad neturi tėvų, nes savaitgalius praleidžia pas močiutę, su mama. Vaikas turi sveikatos problemų, atsakovė su vaiku buvo ligoninėje, tačiau iš socialinių darbuotojų girdėjo jog atsakovė bendrauja su asocialiais asmenimis.

13Ieškinys tenkintinas visiškai.

14Vienas iš šeimos santykių teisinio reguliavimo principų, numatytų CK 3.3 straipsnio 1 dalyje, yra prioritetinis vaikų teisių ir interesų apsaugos ir gynimo principas, reiškiantis, kad teismas, priimdamas sprendimą, visų pirma, turi tai įvertinti vaiko teisių ir interesų atžvilgiu. Šis principas taip pat įtvirtintas ir Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos 3 straipsnio 1 dalyje bei Lietuvos Respublikos vaikų teisių apsaugos pagrindų įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 1 punkte.

15CPK 402 str. numatyta, kad tėvų valdžią vaikams teismas turi teisę apriboti tik CK trečiojoje knygoje nustatytais pagrindais. CK 3.180 straipsnio 1 dalyje nustatytos tėvų valdžios apribojimo sąlygos, numatančios, kad tėvų valdžia gali būti laikinai ar neterminuotai apribota šiais pagrindais: 1) kai tėvai (tėvas ar motina) vengia atlikti savo pareigas auklėti vaikus; 2) piktnaudžiauja tėvų valdžia; 3) žiauriai elgiasi su vaikais; 4) daro žalingą įtaką vaikams savo amoraliu elgesiu; 5) nesirūpina vaikais. Nustačius bent vieną iš šių tėvų valdžios apribojimo pagrindų, turi būti taikytinas laikinas ar neterminuotas tėvų valdžios apribojimas. Taigi, esminis dalykas ribojant tėvų valdžią yra nustatyti tėvų veiksmus, kuriais dėl jų kaltės neįgyvendinama arba įgyvendinama priešingai vaiko interesams tėvų valdžia, ir įvertinti jų pobūdį. Šio klausimo išsprendimas priklauso nuo faktinių bylos aplinkybių, pažeidžiamų konkrečių vaiko teisių ir interesų bei pažeidimų pobūdžio, o taip pat galimybės panaikinti vaiko teisių ir interesų pažeidimus. Pažymėtina, kad Konstitucijos 38 straipsnio 6 dalis įtvirtina tėvų pareigą auklėti ir išlaikyti savo vaikus. Šios pareigos vykdymas neįmanomas be nuolatinio bendravimo su vaiku, rūpinimosi jo materialine ir dvasine gėrove. Jeigu tėvai nesirūpina vaiku, neužtikrina būtiniausių vaiko poreikių tenkinimo, reiškia, jog jie nevykdo savo konstitucinės pareigos, o tai yra pakankamas pagrindas taikyti tokiems tėvams sankciją – tėvų valdžios apribojimą.

16Byloje esantys asmens duomenys patvirtina, kad atsakovai yra M. L., gim. ( - ), tėvai.

17Atsakovų šeima nuo 2007-09-21 m. įrašyta į Vaiko teisių apsaugos skyriaus socialinės rizikos šeimų apskaitą dėl girtavimo. 2008-08-11 Elektrėnų savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui pateiktas prašymas nustatyti socialinių paslaugų poreikį ir organizuoti jų teikimą atsakovės šeimai. Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-02-24 įsakymu Nr. ( - ) vaikui buvo nustatyta laikinoji globa ( - ), kai vaikas 2012-02-22 vaiko perdavimo ir priėmimo aktu buvo perduotas Elektrėnų vaikų globos namų socialinei pedagogei, nes vaiko tėvai buvo neblaivūs, negalėjo pasirūpinti vaiku. 2012-08-21, 2013-02-25 peržiūrint Elektrėnų savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus vaiko globos planą dėl vaiko globos peržiūros nustatyta, kad atsakovai pripažino, jog problema dėl piknaudžiavimo alkoholiu neišspręsta, atsakovai prie vaiko išlaikymo neprisideda, 2013-02-25 plano peržiūroje atsakovas nedalyvavo, susisiekti nepavyko, 2012-08-21 pasiūlyta tęsti vaiko laikinąją globą, 2013-02-25 pasiūlyta nustatytai nuolatinę vaiko globą.

18Atsakovai ne kartą bausti administracine tvarka, atsakovas nuolat daro administracinės teisės pažeidimus, atsakovė bausta pagal ATPK 181 str. 1 d.

19Iš Elektrėnų socialinės reabilitacijos centro 2011-11-02 rašto matyti, kad atsakovė nuolat išvykdavo ir negrįždavo į centrą arba grįždavo neblaivi, vaiką palikdavo draugei, netinkamai rūpinosi vaiku.

20Iš buities tyrimo aktų nustatyta, kad atsakovė nuolat girtauja, jai nepavyksta atsikratyti priklausomybės, nedirba, su vaiku bendrauja tik tada, kai jis atvežamas pas atsakovės mamą, pati vaiku nesidomi, atsakovai buvo pastebėti mieste girtaujantys, į socialinių paslaugų centrą atvyksta labai retai, gyvenimo būdo nekeičia, slepia turintys problemų. Atsakovė pastebėta sumuštu veidu. Tikrintojo rekomendacijose nurodyta, kad atsakovai nepasiruošę vaiko grįžimui į šeimą, neturi tinkamų gyvenimo sąlygų.

21Atsakovei 2009-09-18, 2012-02-28, 2013-02-25 surašyti įspėjimai dėl girtavimo ir vaiko nepriežiūros.

22CK 3.180 str. 2 d. numatyta, kad neterminuotas tėvų valdžios apribojimas gali būti taikomas tuomet, kai teismas padaro išvadą, kad tėvai daro ypatingą žalą vaiko vystymuisi ar visiškai juo nesirūpina, ir nėra duomenų, kad padėtis gali pasikeisti.

23Iš byloje esančių duomenų matyti, kad atsakovai vengia pareigos auklėti, prižiūrėti ir rūpintis savo vaiku, girtauja, nedirba, padėtis nepasikeitė ir po to, kai atsakovų nepilnamečiam vaikui buvo nustatyta laikinoji globa ir jis buvo įkurdintas globos namuose, atsakovai ir toliau savo gyvenimo būdo nekeitė, patys vaiku nesidomi, neatliko jokių realių veiksmų, kad situacija pasikeistų ir vaikas galėtų būti grąžintas tėvams. Duomenų, kad padėtis gali pasikeisti, nėra, todėl teismas daro išvadą, kad tikslinga atsakovams neterminuotai apriboti tėvų valdžią jų nepilnamečio vaiko M. L., gim. ( - ), atžvilgiu.

24CPK 407 str., CK 3.183 str. 4 d. numatyta, kad priimdamas sprendimą apriboti tėvų valdžią, teismas tuo pačiu sprendimu nustato vaikui nuolatinę globą (rūpybą) ir nuolatinę jo gyvenamąją vietą.

25Remiantis į bylą pateiktu ( - ) prašymu dėl nuolatinio globėjo skyrimo, Elektrėnų savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus 2012-02-22 sprendimu dėl fizinio arba juridinio asmens tinkamumo skirti vaiko globėju, Elektrėnų savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus išvada, M. L. nuolatiniu globėju skirtini ( - ). M. L. nuolatinė gyvenamoji vieta taip pat nustatytina ( - ), adresu ( - ).

26CK 3.192 str. 1 d. numato, kad tėvai privalo materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus, o išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams (CK 3.192 str. 2 d.). Tėvų pareiga išlaikyti savo nepilnamečius vaikus išlieka ir apribojus tėvų valdžią, išskyrus atvejus, kai vaikas įvaikinamas (CK 3.195 str.). Ši tėvų pareiga rūpintis vaiku, auklėti jį ir išlaikyti kyla iš tėvų prigimtinės prievolės būti atsakingiems už vaikus iki jiems sulaukiant pilnametystės. CK 3.194 str. 1 d. numato, kad jeigu nepilnamečio vaiko tėvai nevykdo pareigos materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus, teismas išlaikymą priteisia pagal vieno iš tėvų ar vaiko globėjo (rūpintojo) arba valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos ieškinį. Sprendžiant išlaikymo klausimus, prioritetinis yra vaikų teisių ir interesų apsaugos ir gynimo principas (CK 3.3 str. 1 d.).

27Atsakovė yra darbingo amžiaus, gali laisvai pasirinkti darbą ar verslą (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 48 str. 1 d.) ir vykdyti savo pareigą išlaikyti savo nepilnametį vaiką. Byloje duomenų, patvirtinančių, kad atsakovė yra nedarbinga ir tokiu būdu dėl objektyvių priežasčių negali teikti vaikui reikalingo išlaikymo, nėra. Atsižvelgiant į tai kas išdėstyta, iš atsakovės priteistinas išlaikymas – po 200 Lt kiekvieną mėnesį mokamų periodinių išmokų nuo ieškinio padavimo teismui dienos iki vaiko pilnametystės, pavedant ( - ) uzurfrukto teise tvarkyti nepilnamečiui tenkantį išlaikymą.

28Atsižvelgiant į tai, kad 2011-12-20 Trakų rajono apylinkės teismo nutartimi G. L. teikia išlaikymą sūnui M. L., gim. ( - ), po 200 Lt periodinėmis išmokomis kas mėnesį nuo taikos sutarties sudarymo dienos iki sūnaus pilnametystės, išlaikymui skirtas pinigines lėšas pervedant į E. G. sąskaitą, į tai, kad šiuo sprendimu neterminuotai apribotina atsakovės E. G. tėvų valdžią jos nepilnamečio vaiko M. L., gim. ( - ), atžvilgiu, 2011-12-20 Trakų rajono apylinkės teismo nutartimi patvirtintos atsakovų taikos sutarties 2 p. keistinas jį išdėstant taip: „G. L. sūnaus M. L. išlaikymui skirtas pinigines lėšas perveda į M. L. asmeninę sąskaitą“.

29Patenkinus ieškinį iš atsakovų priteistinos 144 Lt bylinėjimosi išlaidos (žyminis mokestis) valstybei (CPK 80 str. 1 d. 5 p., 96 str. 1 d).

30Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 5, 79, 96, 268, 270, 282, 400-407 str., teismas

Nutarė

31ieškinį patenkinti visiškai:

32neterminuotai apriboti tėvų valdžią E. G., a. k. ( - ) ir G. L., a. k. ( - ) nepilnamečio M. L., a. k. ( - ) atžvilgiu.

33Nustatyti M. L., a. k. ( - ) nuolatinę globą (globa institucijoje).

34Nuolatiniu M. L., a. k. ( - ) globėju paskirti ( - ), į.k. ( - ), ( - )

35M. L., a. k. ( - ) nuolatinę gyvenamąją vietą nustatyti ( - ), į.k. ( - ), ( - )

36Priteisti iš E. G., a. k. ( - ) išlaikymą jos nepilnamečiam sūnui M. L., a. k. ( - ) kas mėnesį mokamas periodines išmokas po 200 litų nuo ieškinio padavimo, t.y. nuo 2013-07-23, iki vaiko pilnametystės.

37Pakeisti Trakų rajono apylinkės teismo 2011-12-20 nutarties (civilinė byla Nr. ( - )) dėl išlaikymo priteisimo 2 punktą jį išdėstant taip: „G. L. sūnaus M. L. išlaikymui skirtas pinigines lėšas perveda į M. L. asmeninę sąskaitą“.

38Pavesti ( - ) uzufrukto teise tvarkyti nepilnamečiam M. L., a. k. ( - ) tenkantį išlaikymą.

39Išlaikymo sumą kasmet indeksuoti Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją.

40Priteisti iš E. G. ir G. L. iš kiekvieno po 72 L Lt bylinėjimosi išlaidas valstybei.

41Sprendimą dalyje dėl išlaikymo priteisimo ir globos nustatymo vykdyti skubiai.

42Sprendimas per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Trakų rajono apylinkės.

Proceso dalyviai
1. Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Ričardas Prašmuntas,... 2. sekretoriaujant Nijolei Blaževič,... 3. dalyvaujant ieškovo Elektrėnų savivaldybės administracijos atstovei A.... 4. atsakovei E. G.,... 5. trečiojo asmens ( - ) atstovui V. Piličiauskui,... 6. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo... 7. ieškovė prašo neterminuotai apriboti tėvų valdžią E. G., a. k. ( - ) ir... 8. Ieškovė nurodė, kad atsakovai nesusituokę turi nepilnametį sūnų M. L.,... 9. Atsakovė teismo posėdyje nurodė, kad įsidarbino, iš pirmo atlyginimo... 10. Atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė, į teismo posėdį neatvyko, jam... 11. Elektrėnų savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus... 12. Trečiasis asmuo ( - ) su ieškiniu sutiko. Nurodė, kad vaikas nuo 2012-02-24... 13. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 14. Vienas iš šeimos santykių teisinio reguliavimo principų, numatytų CK 3.3... 15. CPK 402 str. numatyta, kad tėvų valdžią vaikams teismas turi teisę... 16. Byloje esantys asmens duomenys patvirtina, kad atsakovai yra M. L., gim. ( - ),... 17. Atsakovų šeima nuo 2007-09-21 m. įrašyta į Vaiko teisių apsaugos skyriaus... 18. Atsakovai ne kartą bausti administracine tvarka, atsakovas nuolat daro... 19. Iš Elektrėnų socialinės reabilitacijos centro 2011-11-02 rašto matyti, kad... 20. Iš buities tyrimo aktų nustatyta, kad atsakovė nuolat girtauja, jai... 21. Atsakovei 2009-09-18, 2012-02-28, 2013-02-25 surašyti įspėjimai dėl... 22. CK 3.180 str. 2 d. numatyta, kad neterminuotas tėvų valdžios apribojimas... 23. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad atsakovai vengia pareigos auklėti,... 24. CPK 407 str., CK 3.183 str. 4 d. numatyta, kad priimdamas sprendimą apriboti... 25. Remiantis į bylą pateiktu ( - ) prašymu dėl nuolatinio globėjo skyrimo,... 26. CK 3.192 str. 1 d. numato, kad tėvai privalo materialiai išlaikyti savo... 27. Atsakovė yra darbingo amžiaus, gali laisvai pasirinkti darbą ar verslą... 28. Atsižvelgiant į tai, kad 2011-12-20 Trakų rajono apylinkės teismo nutartimi... 29. Patenkinus ieškinį iš atsakovų priteistinos 144 Lt bylinėjimosi išlaidos... 30. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 5, 79, 96, 268, 270, 282, 400-407 str.,... 31. ieškinį patenkinti visiškai:... 32. neterminuotai apriboti tėvų valdžią E. G., a. k. ( - ) ir G. L., a. k. ( -... 33. Nustatyti M. L., a. k. ( - ) nuolatinę globą (globa institucijoje).... 34. Nuolatiniu M. L., a. k. ( - ) globėju paskirti ( - ), į.k. ( - ), ( - )... 35. M. L., a. k. ( - ) nuolatinę gyvenamąją vietą nustatyti ( - ), į.k. ( - ),... 36. Priteisti iš E. G., a. k. ( - ) išlaikymą jos nepilnamečiam sūnui M. L.,... 37. Pakeisti Trakų rajono apylinkės teismo 2011-12-20 nutarties (civilinė byla... 38. Pavesti ( - ) uzufrukto teise tvarkyti nepilnamečiam M. L., a. k. ( - )... 39. Išlaikymo sumą kasmet indeksuoti Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant... 40. Priteisti iš E. G. ir G. L. iš kiekvieno po 72 L Lt bylinėjimosi išlaidas... 41. Sprendimą dalyje dėl išlaikymo priteisimo ir globos nustatymo vykdyti... 42. Sprendimas per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...