Byla 2S-600-324/2011

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Virginijos Gudynienės, kolegijos teisėjų Galinos Blaževič ir Nijolios Indreikienės, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo Kauno miesto apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro atskirąjį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. gruodžio 8 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-18118-657/2010 pagal Kauno miesto apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro pareiškimą dėl J. M. B. pripažinimo neveiksnia, suinteresuoti asmenys – Kauno miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamentas, J. M. B., B. M., D. K.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3pareiškėjas kreipėsi į teismą dėl J. M. B. pripažinimo neveiksnia.

4Parengiamojo teismo posėdžio metu pareiškėjas atsisakė pareiškimo, ekspertams pripažinus, jog J. M. B. gali suvokti savo veiksmus ir juos valdyti.

5Kauno miesto apylinkės teismas 2010 m. gruodžio 8 d. nutartimi priėmė pareiškėjo atsisakymą nuo pareiškimo dėl J. M. B. pripažinimo neveiksnia, civilinę bylą nutraukė, priteisė iš pareiškėjo J. M. B. 500 Lt už advokato paslaugas, valstybei 820 Lt už ekspertizės atlikimą, 37,06 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

6Atskiruoju skundu pareiškėjas nurodo, jog nutarties dalis dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo neteisėta ir nepagrįsta.

7Nukrypta nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotos praktikos ir nepagrįstai netaikytos CPK 96 straipsnio 4 dalies normos. Pareiškimas buvo pateiktas siekiant apginti viešąjį interesą. CPK 83 straipsnio, reglamentuojančio atleidimą nuo žyminio mokesčio ir kitų bylinėjimosi išlaidų, 1 dalies 5 punkte įtvirtinta, kad prokuroras, paduodamas pareiškimą ir taip siekdamas apginti viešąjį interesą, atleidžiamas nuo žyminio mokesčio. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra suformavęs praktiką, kad atsižvelgiant į tai, jog prokuroras atstovauja viešajam, o ne savo asmeniniam interesui, jis byloje ar jos dalyje dėl viešojo intereso neturėtų būti apmokestinamas žyminio mokesčiu ar kitomis bylinėjimosi išlaidomis, taip pat iš jo teismo sprendimu neturėtų būti priteistas bylinėjimosi išlaidų atlyginimas, jeigu pareiškimas paduotas viešojo intereso gynimo tikslu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. kovo 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-141/2010, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. balandžio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-242/2006 ir kt.). Vadovaujantis CPK 88 straipsnio 1 dalies 1, 3 ir 6 punktais, išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, advokato pagalbai apmokėti, sumos, išmokėtos ekspertams, yra priskiriamos prie išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu.

8Prašo panaikinti nutarties dalį, kuria iš pareiškėjo priteista J. M. B. 500 Lt už advokato paslaugas, valstybei 820 Lt už ekspertizės atlikimą, 37,06 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

9Atsiliepimu į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo Kauno miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamentas prašo atskirąjį skundą patenkinti.

10Atsiliepimu į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo J. M. B. prašo nutarties nekeisti. Nurodo, kad sutinkamai su CPK 3 straipsnio 6 dalimi, civiliniame procese įtvirtintais teisingumo, sąžiningumo, protingumo principais, taikytinas CPK 98 straipsnis bei 443 straipsnio 6 dalis ir suinteresuotam asmeniui iš pareiškėjo, kuris atsisakė pareiškimo, nes pareiškė nepagrįstą pareiškimą, suinteresuotam asmeniui, kurį buvo norima pripažinti neveiksniu, priteistinos išlaidos advokato pagalbai. Šaliai, kurios naudai yra priimtas sprendimas, priteisiamos bylinėjimosi išlaidos, nors ji ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 straipsnio 1 dalis). CPK 88 straipsnio 1 dalies 6 punktas nustato, kad prie bylinėjimosi išlaidų yra priskiriamos išlaidos advokato pagalbai apmokėti. Bylinėjimosi dėl fizinio asmens pripažinimo neveiksniu išlaidos padengiamos iš valstybės lėšų, išskyrus atstovavimo išlaidas (CPK 468 straipsnio 3 dalis). Atstovavimo išlaidas priteisiamos remiantis procesinėmis normomis dėl atstovavimo išlaidų priteisimo. Atskirasis skundas grindžiamas Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartimis, kuriose faktinės aplinkybės yra skirtingos, nes nurodytose nutartyse bylos buvo nagrinėjamos ieškinine teisena, o ne ypatinga teisena. Taip pat šiose nutartyse yra suformuota skirtinga praktika priteisiant išlaidas, nes vienoje nutartyje nurodyta, kad išlaidos priteisiamos iš biudžeto, o kitoje iš trečiojo asmens, kuris buvo ieškovo pusėje. Pareiškėja iniciavo bylą dėl J. M. B. pripažinimo neveiksnia, neturėdama duomenų, kad tam yra pagrindas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. rugsėjo 11 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-328/2007 išaiškino, jog tam, kad būtų galima pradėti teismo procesą dėl asmens pripažinimo neveiksniu, pareiškime teismui turi būti nurodytos tokios fizinio asmens psichikos sutrikimą rodančios aplinkybės, taip pat prie pareiškimo pridėta gydytojo pažyma, kiti įrodymai apie asmens psichinę būseną turi būti tokie, kurie leistų teismui daryti įtikinamą prielaidą, jog asmuo negali suprasti savo veiksmų reikšmės ar jų valdyti, bei būtų pakankami spręsti, kad paduotas pareiškimas dėl fizinio asmens pripažinimo neveiksniu nėra aiškiai nepagrįstas. Priešingu atveju asmuo, padavęs aiškiai nepagrįstą pareiškimą dėl fizinio asmens pripažinimo neveiksniu, teismo nutartimi turėtų būti nubaustas nuo penkių šimtų iki dviejų tūkstančių litų bauda, taip pat iš šio asmens turėtų būti priteisiamos bylinėjimosi išlaidos (CPK 463 straipsnis).

11Atskirasis skundas tenkintinas.

12Nustatyta, kad pirmosios instancijos teismas 2010 m. gruodžio 8 d. nutartimi priėmęs pareiškėjo atsisakymą nuo pareiškimo dėl J. M. B. pripažinimo neveiksnia ir nutraukęs civilinę bylą, priteisė iš pareiškėjo J. M. B. 500 Lt už advokato paslaugas, valstybei 820 Lt už ekspertizės atlikimą, 37,06 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

13Vadovaujantis CPK 442 straipsnio 3 punktu, bylos dėl asmens pripažinimo neveiksniu nagrinėjamos ypatingosios teisenos tvarka. CPK 468 straipsnio 3 dalyje nustatyta, jog bylose dėl asmens pripažinimo neveiksniu bylinėjimosi išlaidos, išskyrus atstovavimo išlaidas, atlyginamos iš valstybės lėšų. Vadovaujantis CPK 88 straipsnio 1 dalies 1 ir 3 punktais, ekspertams mokėtinos sumos ir išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, priskirtinos prie bylinėjimosi išlaidų. Atsižvelgusi į tai, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai iš pareiškėjo priteisė valstybei 820 Lt už ekspertizės atlikimą, 37,06 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, nes šios išlaidos turi būti atlyginamos ne iš pareiškėjo, o iš valstybės biudžeto lėšų.

14Pirmosios instancijos teismas, priteisdamas iš pareiškėjo suinteresuotam asmeniui J. M. B. 500 Lt už advokato paslaugas, vadovavosi CPK 98 straipsniu. Kaip minėta, bylos dėl asmens pripažinimo neveiksniu nagrinėjamos ypatingosios teisenos tvarka, todėl tokiose bylose bendrosios procesinės normos taikomos tiek, kiek konkretaus klausimo nereglamentuoja specialios procesinės taisyklės. Ypatingosios teisenos bylose išlaidų paskirstymo proceso šalims principus lemia šios teisenos specifika. Paprastai tai yra vienašalė teisena, kai nėra priešingus interesus turinčių šalių. Dėl to pagal CPK 443 straipsnio 6 dalį dalyvaujančių byloje asmenų bylinėjimosi išlaidos neatlyginamos. Ypatingosios teisenos bylose šiuo atžvilgiu galioja kitokia nei ginčo teisenos atveju taisyklė – kiekvienas byloje dalyvaujantis asmuo pats atsako už savo išlaidos ir jos nėra atlyginamos. Įstatyme nurodyta išimtis, kad tais atvejais, kai dalyvaujančių byloje asmenų suinteresuotumas bylos baigtimi yra skirtingas arba jų interesai yra priešingi, teismas gali proporcingai padalyti turėtas bylinėjimosi išlaidas arba jų atlyginimą priteisti iš dalyvavusio byloje asmens, kurio pareiškimas atmestas.

15Pagal Prokuratūros įstatymo 19 straipsnio 1 dalį prokurorai, nustatę asmens, visuomenės, valstybės teisių ir teisėtų interesų pažeidimą, viešąjį interesą gina įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka pagal asmens, valstybės ar savivaldybių institucijos arba įstaigos pranešimą, pasiūlymą, pareiškimą, skundą arba savo iniciatyva, taip pat ir tais atvejais, kai kitų institucijų pareigūnai, tarnautojai ar jiems prilyginti asmenys, privalantys ginti šį interesą, nesiėmė priemonių pažeidimams pašalinti. To paties įstatymo 19 straipsnio 2 dalies 1 punkte nustatyta, kad prokurorai, turėdami pagrindą manyti, kad yra pažeisti teisės aktų reikalavimai, gindami viešąjį interesą turi įgaliojimus kreiptis į teismą su ieškiniu, pareiškimu, prašymu.

16Teisėjų kolegija konstatuoja, kad 2010 m. birželio 11 d. ir 2010 m. birželio 18 d. Kauno miesto apylinkės prokuratūroje gavus B. M. ir D. K. pareiškimus dėl J. M. B. pripažinimo neveiksnia, Kauno miesto apylinkės prokuratūros vyriausiasis prokuroras kreipėsi į Kauno miesto apylinkės teismą su pareiškimu, vykdydamas įstatymo jam deleguotas funkcijas. Teisėjų kolegija daro išvadą, kad šioje byloje visus veiksmus pareiškėjas atliko vykdydamas įstatymo reikalavimus ir kaip byloje dalyvaujantis asmuo neturėjo asmeninio suinteresuotumo bylos baigtimi, todėl pirmosios instancijos teismas nepagrįstai iš jo suinteresuotam asmeniui J. M. B. priteisė jos patirtas bylinėjimosi išlaidas. Tokiu atveju suinteresuoto asmens J. M. B. bylinėjimosi išlaidos lygiomis dalimis priteistinos iš suinteresuotų asmenų B. M. ir D. K., kurių interesas bylos baigtimi buvo priešingas suinteresuoto asmens J. M. B. interesams (B. M. ir D. K. pareiškimų pagrindu pareiškėjas kreipėsi į Kauno miesto apylinkės teismą dėl J. M. B. pripažinimo neveiksnia) (CPK 443 straipsnio 6 dalis).

17Teisėjų kolegija konstatuoja, kad Kauno miesto apylinkės teismas, 2010 m. gruodžio 8 d. nutartimi priteisdamas iš pareiškėjo bylinėjimosi išlaidas, netinkamai išaiškino procesinės teisės normas ir dėl to priėmė iš dalies nepagrįstą nutartį (CPK 329 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Dėl šių aplinkybių naikintina pirmosios instancijos teismo nutarties dalis dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo ir klausimas išspręstinas iš esmės (CPK 337 straipsnio 2 punktas). Nustatytina, kad išlaidos už ekspertizės atlikimą ir procesinių dokumentų įteikimą padengtinos iš valstybės lėšų, suinteresuotam asmeniui J. M. B. iš suinteresuotų asmenų B. M. ir D. K. priteistina po 250 Lt advokato pagalbos išlaidų.

18Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 336 straipsniu, 337 straipsnio 2 punktu,

Nutarė

19atskirąjį skundą patenkinti.

20Panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. gruodžio 8 d. nutarties dalį dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo ir šį klausimą išspręsti iš esmės.

21Nustatyti, kad 820 Lt išlaidos už ekspertizės atlikimą ir 37,06 Lt išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, padengtinos iš valstybės lėšų.

22Priteisti suinteresuotam asmeniui J. M. B. (asmens kodas ( - )) iš suinteresuotų asmenų B. M. (asmens kodas ( - )) ir D. K. (asmens kodas ( - )) po 250 Lt (du šimtus penkiasdešimt litų) advokato pagalbos išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. pareiškėjas kreipėsi į teismą dėl J. M. B. pripažinimo neveiksnia.... 4. Parengiamojo teismo posėdžio metu pareiškėjas atsisakė pareiškimo,... 5. Kauno miesto apylinkės teismas 2010 m. gruodžio 8 d. nutartimi priėmė... 6. Atskiruoju skundu pareiškėjas nurodo, jog nutarties dalis dėl bylinėjimosi... 7. Nukrypta nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotos praktikos ir... 8. Prašo panaikinti nutarties dalį, kuria iš pareiškėjo priteista J. M. B.... 9. Atsiliepimu į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo Kauno miesto... 10. Atsiliepimu į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo J. M. B. prašo... 11. Atskirasis skundas tenkintinas.... 12. Nustatyta, kad pirmosios instancijos teismas 2010 m. gruodžio 8 d. nutartimi... 13. Vadovaujantis CPK 442 straipsnio 3 punktu, bylos dėl asmens pripažinimo... 14. Pirmosios instancijos teismas, priteisdamas iš pareiškėjo suinteresuotam... 15. Pagal Prokuratūros įstatymo 19 straipsnio 1 dalį prokurorai, nustatę... 16. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad 2010 m. birželio 11 d. ir 2010 m.... 17. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad Kauno miesto apylinkės teismas, 2010 m.... 18. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 19. atskirąjį skundą patenkinti.... 20. Panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. gruodžio 8 d. nutarties... 21. Nustatyti, kad 820 Lt išlaidos už ekspertizės atlikimą ir 37,06 Lt... 22. Priteisti suinteresuotam asmeniui J. M. B. (asmens kodas ( - )) iš...