Byla 2A-1627-392/2016
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko (pranešėjo) Virginijaus Kairevičiaus, teisėjų Jelenos Šiškinos ir Tatjanos Žukauskienės, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės (apeliantės) L. S. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. gruodžio 29 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo 995-osios daugiabučių namų savininkų bendrijos ieškinį atsakovei L. S. dėl skolos priteisimo.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3Ieškovas 995-oji daugiabučių namų savininkų bendrija (toliau - bendrija) patikslintu ieškiniu prašė priteisti iš atsakovės L. S. 3 708,45 Eur skolą už komunalines paslaugas, suteiktas butui, esančiam ( - ), Vilniuje, laikotarpiu nuo 2006‑08-01 iki 2015-08-01 ir 144,17 Eur delspinigius už laikotarpį nuo 2014-10-01 iki 2015-03-31 bei bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad atsakovė yra iš dalies apmokėjusi bendrijai išlaidas už komunalines paslaugas ir kitas rinkliavas. Nuo 2006-08-01 iki 2015-04-01 atsakovė yra skolinga bendrijai 3 652 Eur.

4Atsakovė L. S. atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su ieškiniu sutinka iš dalies, kadangi ji stengėsi mokėti bendrijai, o šilumos energijos daugiau kaip tris metus nenaudojo. Be to, viena augina vaiką ir negauna išlaikymo išlaidų iš vyro. Taip pat turėjo išlaidų grąžinant kreditą DNB bankui ir brolio gydymui nuo alkoholizmo. Atsakovė taip pat nurodė, jog bendrijos veikloje buvo nustatyti finansiniai pažeidimai, t. y. buhalterės ir buvusiojo pirmininko veiksmais buvo padaryta žala bendrijai, kuri siekia daugiau kaip 30 000 Lt.

5Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015 m. gruodžio 29 d. sprendimu ieškovo ieškinį tenkino iš dalies ir priteisė iš atsakovės L. S. 3 708,45 Eur skolą ir 192 Eur bylinėjimosi išlaidas 995-ajai daugiabučių namų savininkų bendrijai. Taip pat priteisė iš atsakovės 115 Eur bylinėjimosi išlaidas valstybei. Likusią ieškinio dalį atmetė. Teismas nustatė, kad už namo, esančio ( - ), Vilniuje, administravimą yra atsakinga 995-oji daugiabučių namų savininkų bendrija, kuri buvo įregistruota 2003-12-29 ir iš gyvenamųjų namų statybos bendrijos „Pušis“ perėmė visus finansinius įsipareigojimus bei skolas pagal 2013-12-31 reikalavimo perleidimo sutartį Nr. SP/13/12/31/1 ir 2013-12-31 skolos priėmimo-perdavimo aktą Nr. 1. Ieškovas buvo sudaręs sutartis su komunalines paslaugas teikiančiomis įmonėmis ir mokėjo mokesčius pagal skaitiklių parodymus, gyvenančių asmenų skaičių ar buto plotą. Atsakovė L. S. - buto, esančio ( - ), Vilniuje, savininkė, kuri už jai priklausančiam butui teiktas komunalines paslaugas tinkamai nemokėjo, ir už laikotarpį nuo 2006‑08-01 iki 2015-08-01 jai susidarė 3 708,45 Eur dydžio skola. 2014-01-03 atsakovei buvo išsiųsta pretenzija dėl skolos, tačiau ji nereagavo. Teismas taip pat pažymėjo, jog atsakovė bylos nagrinėjimo metu nurodė, kad ji sutinka mokėti susidariusią skolą ir paaiškino, kad įsiskolinimas susidarė dėl sunkios atsakovės finansinės padėties. Atsakovė taip pat išreiškė abejones dėl ieškovo pateiktų skolos paskaičiavimo pagrįstumo bei dėl gyvenamųjų namų statybos bendrijos „Pušis“ dokumentų perdavimo naujai 995-ajai daugiabučių namų savininkų bendrijai. Byloje esantys duomenys teismui leido daryti išvadą, jog 995-oji daugiabučių namų savininkų bendrija įregistruota 2003-12-29, perėmė reikalavimo teises, finansinius įsipareigojimus bei skolas iš gyvenamųjų namų statybos bendrijos „Pušis“ pagal 2013-12-31 reikalavimo perleidimo sutartį Nr. SP/13/12/31/1 ir 2013-12-31 skolos priėmimo-perdavimo aktą Nr. 1. Todėl teismas nesutiko su atsakovės teiginiais, jog ieškovas nėra daugiabučio namo, esančio ( - ), Vilniuje, administratorius ir neturi teisės skaičiuoti mokesčių name esančių butų savininkams. Pažymėjo, kad skolos atsakovei apskaičiavimo pagrįstumui įrodyti ieškovas pateikė teismui šilumos paskirstymo aprašymą, UAB „Vilniaus energija“ išrašytas sąskaitas, paskaičiavimus ir kitus skolos susidarymo faktą patvirtinančius dokumentus. Kiti atsakovės išsakyti argumentai šiuo atveju neturi įtakos atsakovei susidariusios skolos už komunalines paslaugas apskaičiavimui. Teismas, iš ieškovo pateiktų mokėjimų – skolų suvestinės už laikotarpį bei ieškovo atstovų, taip pat atsakovės paaiškinimų sprendė, kad atsakovė netinkamai vykdė savo įstatymines pareigas dėl bendros dalinės nuosavybės turto išlaikymo.

6Teismas atkreipė dėmesį, jog namuose, kuriuose yra įsteigta 995-oji daugiabučių namų savininkų bendrija, susitarimai dėl įmokų dydžių, sankcijų už jas nemokėjimo pasiekiami bendrijos susirinkimuose priimant sprendimus balsų dauguma. Nagrinėjamu atveju ieškovas prašė priteisti iš atsakovės 144,17 Eur delspinigius už laikotarpį nuo 2014-10-01 iki 2015-03-31, tačiau nenurodė, kokiu bendrijos narių susirinkimo metu priimtu bendraturčių susitarimu dėl netesybų remiasi, todėl sprendė, kad rašytinio susitarimo tarp ieškovės ir atsakovės dėl netesybų nėra. Dėl nurodytos priežasties ieškovo reikalavimas dėl delspinigių iš atsakovės priteisimo buvo atmestas kaip nepagrįstas.

7Atsakovė (apeliantė) L. S. apeliaciniu skundu prašo teismo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015-12-29 sprendimą panaikinti ir grąžinti bylą nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į tai, kad gyvenamųjų namų statybos bendrija „Pušis“ yra skolinga apeliantei. Apeliantės nuomone, pirmosios instancijos teismas turėjo įtraukti minėtą bendriją į bylos nagrinėjimą, kad apeliantė galėtų pasinaudoti teise į skolos įskaitymą. Apeliantė taip pat nurodo, kad pateikė teismui dokumentą – bendrijos narių pakartotinio 2008-05-15 susirinkimo protokolą, iš kurio matyti, jog bendrija neturi teisės administruoti namo, esančio ( - ). Bendrija taip pat neturi teisės tvarkyti minėto namo reikalus bei rinkti mokesčius. 995-oji bendrija įregistruota 2003-12-29, tačiau namo reikalus tvarko gyvenamųjų namų statybos bendrija „Pušis“. Apeliantė pažymi, jog byloje nėra duomenų, jog minėta bendrija perdavė savo teises ieškovui. Taigi, darytina išvada, kad tikrasis namo reikalų tvarkytojas yra gyvenamųjų namų statybos bendrija „Pušis“, nes minėta bendrija yra įregistruota anksčiau nei 995-oji daugiabučių namų savininkų bendrija.

8Ieškovas 995-oji daugiabučių namų savininkų bendrija atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo apeliacinio skundo netenkinti ir ginčijamą pirmosios instancijos teismo 2015-12-29 sprendimą palikti galioti. Ieškovas su apeliantės apeliacinio skundo argumentais nesutinka, kadangi byloje buvo pateikti įrodymai apie tai, kad 2013-12-31 reikalavimo sutartimi ir 2013-12-31 skolos priėmimo-perdavimo aktu Nr. 1 gyvenamųjų namų statybos bendrija „Pušis“ perdavė apeliantės skolą ieškovui. Pirmos instancijos teismas sprendimu patvirtino, jog ieškovas yra teisėtas namo administratorius ir turi teisę reikalauti iš apeliantės sumokėti susidariusią skolą. Tuo tarpu, ieškovo nuomone, pirmosios instancijos teismas neturėjo pagrindo įtraukti į nagrinėjamą civilinę bylą gyvenamųjų namų statybos bendrijos „Pušis“, kadangi 995-oji daugiabučių namų savininkų bendrija yra teisėtai įsteigta ir įregistruota bei turi visas teises valdyti bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektą. Ieškovas pažymi, jog apeliantė apeliaciniame skunde ginčija ieškovo veiklą, tačiau byloje nėra jokių įrodymų, kurie leistų pagrįstai abejoti ieškovo vykdoma veikla.

9Apeliacinis skundas netenkintinas.

10Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 str. 1 ir 2 d., bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 str. nustatytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Teismas konstatuoja, kad nurodytų absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta, todėl pasisako dėl apeliacinio skundo faktinių bei teisinių pagrindų.

11Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 4.82 str. 1 d. daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso namo bendrojo naudojimo patalpos, pagrindinės namo konstrukcijos, bendrojo naudojimo mechaninė, elektros, sanitarinė-techninė ir kitokia įranga. Šiuos bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančius objektus detaliau reglamentuoja Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo (toliau – DNSBĮ) 2 str. 5 d. CK 4.83 str. 3 d. nustatyta, kad daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektams valdyti butų ir kitų patalpų savininkai steigia butų ir kitų patalpų savininkų bendriją arba sudaro jungtinės veiklos sutartį. Jeigu butų ir kitų patalpų savininkai neįsteigia gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos arba nesudaro jungtinės veiklos sutarties, taip pat jei bendrija likviduoja arba nutraukia jungtinės veiklos sutartis, skiriamas bendrojo naudojimo objektų administratorius (CK 4.84 str. 1 d.). Vadinasi, daugiabučio namo savininkų bendrija yra viena iš bendrosios dalinės nuosavybės objektų valdymo formų. Pagal DNSBĮ 3 str. 1 d. daugiabučio namo savininkų bendrija yra ne pelno siekianti organizacija, įgyvendinanti šio namo patalpų savininkų bendrąsias teises, pareigas ir interesus, susijusius su namo bendrojo naudojimo objektų ir įstatymų nustatyta tvarka namui priskirto žemės sklypo valdymu, naudojimu, priežiūra ir tvarkymu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. lapkričio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-345/2007).

12Nagrinėjamu atveju, nustatyta, kad apeliantė yra buto Nr. 32, esančio ( - ), Vilniuje, savininkė (t. 1, b. l. 16). Pažymėtina, jog už minėto namo administravimą yra atsakinga 995-oji daugiabučių namų savininkų bendrija (t. 1, b. l. 30). Remiantis 995-osios daugiabučių namų savininkų bendrijos įstatų 4 str., bendrijos tikslas yra racionaliai ir efektyviai eksploatuoti namą, jo inžinerinę įrangą bei jam priskirtą žemės sklypą, organizuojant valdymą ir priežiūrą. Bylos duomenimis, bendrija yra sudariusi sutartis su paslaugas teikiančiomis įmonėmis: 2014-01-01 elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartis su AB ,,Lesto” (t. 1, b. l. 71-78); 2014-04-30 komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų sutartis su UAB ,,Atliekų tvarkymo tarnyba” (t. 1, b. l. 68-70); 2014-01-10 geriamojo vandens karštam vandeniui ruošti tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutartis su UAB ,,Vilniaus vandenys (t. 1, b. l. 59-64); 2014-01-10 sutartis su UAB ,,Energijos servisas” (t. 1, b. l. 66-67); 2013-10-31 įmokų už gyventojams suteiktas energetines, komunalines paslaugas bei kitų įmokų paskirstymo ir informacijos teikimo sutartis su AB ,,Informacinio verslo paslaugų įmonė” (t. 1, b. l. 56-58); 2014-02-28 šilumos pirkimo-pardavimo sutartis su UAB ,,Vilniaus energija” (t. 1, b. l. 51-53); 2014-01-02 šilumos punktų bei šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemų priežiūros sutartis su UAB ,,Progresta” (t. 1, b. l. 46-48). Minėtų sutarčių pagrindu, ieškovas mokėjo mokesčius pagal skaitiklių parodymus, gyvenančių asmenų skaičių ar buto plotą. Paslaugos buvo teikiamos ir apeliantei, kuri, kaip buvo minėta anksčiau, yra buto, esančio ( - ), Vilniuje, savininkė. Atkreiptinas dėmesys, jog pagal CK 4.82 str. 3 d. butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, taip pat reguliariai daryti atskaitymus, kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui atnaujinti. Taigi, apeliantė turėjo ir turi pareigą sumokėti už jai priklausančiam butui suteiktas paslaugas. Bylos nagrinėjimo metu nekilo ginčas dėl to, kad namo, kuriame yra apeliantei priklausantis butas, bendrosios dalinės nuosavybės administravimo ir eksploatavimo paslaugos ieškovo buvo suteiktos netinkamai, dėl ko apeliantei taip pat tenka pareiga už jas atsiskaityti (CK 4.82 str. 3 d., 4.84 str. 4 d.). Kaip teisingai nustatė pirmosios instancijos teismas, apeliantė už jos butui suteiktas komunalines paslaugas nesumokėjo, todėl už laikotarpį nuo 2006‑08-01 iki 2015-08-01 susidarė 3 708,45 Eur dydžio skola. Ieškovas 2014-01-03 siuntė apeliantei pretenziją dėl įsiskolinimo (t. 1, b. l. 24). Apeliantė buvo įpareigota per 15 kalendorinių dienų padengti susidariusį įsiskolinimą, tačiau bylos duomenimis, įsipareigojimų neįvykdė – skolos nepadengė. Darytina išvada, jog apeliantė netinkamai vykdė savo pareigas dėl bendros dalinės nuosavybės turto išlaikymo (CK 4.82 str. 3 d.), todėl jai kyla pareiga visiškai atsiskaityti su ieškovu.

13Tuo tarpu, apeliantės apeliacinio skundo argumentai, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai neįtraukė gyvenamųjų namų statybos bendrijos „Pušis“ į civilinės bylos nagrinėjimą, atmestini kaip nepagrįsti. Atkreiptinas dėmesys, jog pirmosios instancijos teismas neturėjo pagrindo įtraukti minėtos bendrijos nagrinėjamoje byloje, kadangi gyvenamųjų namų statybos bendrija „Pušis“ ir 995-oji daugiabučių namų savininkų bendrija 2013-12-31 pasirašė reikalavimo perleidimo sutartį, pagal kurią gyvenamųjų namų statybos bendrija „Pušis“ neatlygintinai perleido ieškovui, o šis priėmė visas priėmimo-perdavimo aktuose išvardintų dokumentų pagrindu kylančias teises (2013-12-31 reikalavimo perleidimo sutarties 1.1. punktas (t. 1, b. l. 43)). Tuo tarpu, 2013-12-31 priėmimo-perdavimo akte numatyta, kad ieškovas perėmė reikalavimo teisę į apeliantės L. S. 11 878,46 Lt (3 440,23 Eur) skolą (t. 1, b. l. 39). Taigi, darytina išvada, jog ieškovas turi pagrįstą teisę reikalauti, jog apeliantė padengtų susidariusią skolą. Pažymėtina, jog kiti apeliantės argumentai, jog ieškovo veikla yra vykdoma neteisėtai, yra nepagrįsti jokiais įrodymais, todėl atmestini. Apeliantės byloje pateiktas 2008-05-15 pakartotinis bendrijos narių susirinkimo protokolas nepagrindžia apeliantės argumento, jog ieškovas neturi teisės administruoti namo, esančio ( - ), Vilniuje. Minėtas protokolas yra susijęs tik su UAB „Energijos servisas“ komercinio pasiūlymo aptarimu. Aplinkybė, jog minėta protokolą pasirašė gyvenamųjų namų statybos bendrija „Pušis“ neleidžia daryti pagrįstos išvados, jog ši bendrija administruoja namą, kuriame yra ir apeliantei priklausantis butas. Apeliantė apeliaciniame skunde taip pat nurodė, jog Gyvenamųjų namų statybos bendrija „Pušis“ apeliantei yra skolinga, tačiau, teisėjų kolegijos vertinimu, ši aplinkybė nagrinėjamu atveju neturi reikšmės. Apeliantė turi teisę kreiptis į teismą dėl skolos, jei tokia iš tiesų egzistuoja, priteisimo tiesiogiai iš gyvenamųjų namų statybos bendrijos „Pušis“.

14Apibendrinus aukščiau išdėstytas aplinkybes ir argumentus, konstatuotina, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino bylos duomenis ir nustatė bylos aplinkybes, tinkamai taikė ir aiškino materialinės teisės bei procesinės teisės normas ir priėmė teisėtą bei pagrįstą sprendimą, kurį panaikinti ar pakeisti apeliantės apeliaciniame skunde išdėstytais argumentais nėra pagrindo (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

15Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 str. 1 d. 1 p., 338 str., teisėjų kolegija

Nutarė

16L. S. apeliacinį skundą atmesti.

17Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. gruodžio 29 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai