Byla Iv-2751-208/2011

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Donatas Vansevičius, susipažinęs su O. K. skundu,

Nustatė

2O. K. 2011-04-29 pateikė skundą, kuriuo prašo: 1) pripažinti 2011-02-21 Druskininkų savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjo – vyr. architekto raštą Nr. SA-60-(17.25) neteisėtu ir nesukeliančiu jokių teisinių padarinių; 2) pripažinti 2011-04-01 Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Alytaus skyriaus vyriausiojo specialisto priimtą statybos sustabdymo aktą Nr. SSV-10-110401-00001-(14.13) neteisėtu ir nesukeliančiu jokių teisinių padarinių.

3Skundą atsisakytina priimti.

4Iš skundo turinio matyti, kad pareiškėja nesutinka su 2011-02-21 Druskininkų savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjo – vyr. architekto raštu Nr. SA-60-(17.25) bei 2011-04-01 Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Alytaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus Statybos valstybinės priežiūros poskyrio vyriausiojo specialisto priimtu statybos sustabdymo aktu Nr. SSV-10-110401-00001-(14.13).

5Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 33 str. 1 d., jeigu specialus įstatymas nenustato kitaip, skundas administraciniam teismui paduodamas per vieną mėnesį nuo skundžiamo akto paskelbimo arba individualaus akto ar pranešimo apie veiksmą (neveikimą) įteikimo suinteresuotai šaliai dienos.

6Pareiškėja skunde nurodo, kad 2011-02-21 Druskininkų savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjo raštą Nr. SA-60-(17.25) gavo 2011-02-21, todėl skundą teismui paduoti galėjo iki 2011-03-21. Skundą teismui O. K. padavė praleidusi Administracinių bylų teisenos įstatymo 33 str. 1 d. numatytą vieno mėnesio apskundimo terminą. Atnaujinti praleistą skundo padavimo terminą neprašo, priežasčių, kurios sudarė objektyvias kliūtis laiku pasinaudoti teise į teisminę gynybą, nepaaiškina, todėl skundą dalyje, kurioje prašoma pripažinti 2011-02-21 Druskininkų savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjo raštą Nr. SA-60-(17.25) neteisėtu ir nesukeliančiu jokių teisinių padarinių atsisakytina priimti (Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 str. 2 d. 8 p.).

7Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 35 str., skundas (prašymas) paduodamas tam administraciniam teismui, kurio veikimo teritorijoje yra viešojo administravimo subjekto, kurio teisės aktai ar veiksmai (neveikimas) yra skundžiami, buveinė.

8Antruoju skundo reikalavimu pareiškėja ginčija 2011-04-01 Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Alytaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus Statybos valstybinės priežiūros poskyrio vyriausiojo specialisto priimtą statybos sustabdymo aktą Nr. SSV-10-110401-00001-(14.13), todėl atsakovu kilusiame ginče turi būti laikomas Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Alytaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus Statybos valstybinės priežiūros poskyris. Šio subjekto būstinė yra ( - ), Alytuje. Alytaus miestas priskirtas Kauno apygardos administracinio teismo veiklos teritorijai, todėl O. K. dėl šio sustabdymo akto panaikinimo turi kreiptis į Kauno apygardos administracinį teismą (Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 str. 2 d. 2 p.).

9Vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 str. 2 d. 2, 8 p.,

Nutarė

10atsisakyti priimti O. K. skundą.

11Išaiškinti pareiškėjai teisę kreiptis į Kauno apygardos administracinį teismą dėl 2011-04-01 Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Alytaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus Statybos valstybinės priežiūros poskyrio vyriausiojo specialisto priimto statybos sustabdymo akto Nr. SSV-10-110401-00001-(14.13) panaikinimo.

12Nutarčiai įsiteisėjus, skundą su priedais ir 2011-04-27 sumokėtą 100 Lt žyminį mokestį grąžinti O. K.

13Dėl nutarties per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti paduotas atskirasis skundas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai