Byla e2-6544-886/2016
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Laima Kriaučiūnaitė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Nemuno būstas“ ieškinį atsakovei V. J. N. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovė UAB „Nemuno būstas“ ieškiniu prašo priteisti iš atsakovės V. J. N. 817,29 Eur skolos, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškovė nurodo, kad vykdo namo, esančio ( - ), Kaune, administravimo funkcijas. Atsakovei nuosavybės teise priklauso butas Nr. 82, esantis šiame name. Atsakovė, kaip butų ir kitų patalpų savininkė privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, taip pat reguliariai daryti atskaitymus kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui atnaujinti. Atsakovė nevykdė savo, kaip buto savininkės prievolės ir laikotarpiu nuo 2012 m. rugpjūčio 1 d. iki 2015 m. lapkričio 30 d. skolinga ieškovui 817,29 Eur.

4Atsakovei adresuoti teismo procesiniai dokumentai (ieškinys su priedais ir teismo pranešimas per 14 dienų pateikti atsiliepimą į ieškinį) įteikti 2016-03-16 viešo paskelbimo būdu (29 b.l.) (paskelbta specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt) 2016-03-16 nutartimi konstatavus, kad atsakovės gyvenamoji ir darbo vietos nežinomos (28 b.l.). Atsakovė per teismo nustatytą 14 dienų terminą nepateikė teismui atsiliepimo į ieškinį. Ieškovė ieškinyje prašė priimti sprendimą už akių, jei atsakovė nustatytu terminu nepateiks atsiliepimo į ieškinį. Atsakovei be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikus atsiliepimo į ieškinį ir esant ieškovės prašymui, yra pagrindas priimti sprendimą už akių, bylą nagrinėjant rašytinio proceso tvarka, neinformuojant dalyvaujančių byloje asmenų apie sprendimo už akių priėmimo laiką ir vietą, (CPK 142 str. 4 d., 285 str.).

5CPK 285 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

6Ieškinys tenkintinas.

7Teismas, atlikęs formalų ieškovės rašytinių įrodymų, pateiktų per elektroninių paslaugų portalą (EPP), vertinimą nustatė, kad atsakovei nuosavybės teise priklauso butas, esantis ( - ), Kaune (NTR duomenys, 8 b.l.). Šiuo adresu nuo 2004-01-12 yra deklaruota atsakovės gyvenamoji vieta (GRT duomenys, 10 b.l.). Ieškinio reikalavimą ir pagrindą įrodo: skolų valdymo ataskaita (11 b.l.), Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl Kauno miesto bendrabučio tipo gyvenamųjų namų administravimo (12 b.l.), susitarimas dėl sutarties pakeitimo (13-17 b.l.), sutartis (18-22 b.l.). Atsakovei nepateikus jokių įrodymų, patvirtinančių jos piniginės prievolės ieškovei įvykdymą ir pasitvirtinus ieškovės pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas ieškinį patenkinti (CPK 285 str. 2 d.).

8CK 4.82 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso namo bendro naudojimo patalpos, pagrindinės namo konstrukcijos, bendrojo naudojimo mechaninė, elektros, sanitarinė - techninė ir kitokia įranga. Butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, taip pat reguliariai daryti atskaitymus kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui atnaujinti (CPK 4.82 str. 3 d.). Buto ir kitų patalpų savininkui priklausanti bendrosios dalinės nuosavybės dalis yra lygi jam nuosavybės teise priklausančių patalpų naudingojo ploto ir gyvenamojo namo naudingojo ploto santykiui (CK 4.82 str. 5 d.). Administravimo išlaidas apmoka butų ir kitų patalpų savininkai proporcingai jų daliai bendrojoje dalinėje nuosavybėje (CK 4.84 str. 4 d.). Prievolės turi būti vykdomos tinkamai ir nustatytais terminais (CK 6.37 str., 6.38 str., 6.63 str.). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus (CK 6.59 str.). Butas, esantis ( - ), Kaune, yra atsakovės nuosavybė, todėl ji atsakinga dėl piniginių prievolių ieškovei nevykdymo.

9Atsakovė praleido terminą įvykdyti piniginę prievolę, todėl iš jos priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.).

10Remiantis išdėstytais motyvais, atsakovės atžvilgiu priimamas sprendimas už akių - ieškinį patenkinti ir ieškovei iš atsakovės priteisti 817,29 Eur skolos, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2016-02-17) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.).

11Ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 54,45 Eur išlaidų už suteiktas teisines paslaugas. Teismas pažymi, kad šis procesinis reikalavimas susijęs su išlaidų atstovavimo paslaugomis, kurias suteikė UAB „Skolos LT“, atlyginimu. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas teismų praktiką dėl atstovavimo išlaidų priteisimo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. balandžio 15 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-212-219/2015 išaiškino, kad CPK 88 straipsnio 1 dalies 6 punktas išlaidas advokato ar advokato padėjėjo pagalbai apmokėti priskiria prie išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, o CPK 98 straipsnio 1 dalis nustato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas. Tai reiškia, kad įstatymas nustato civilinio proceso dalyviui, kurio naudai priimtas sprendimas, teisę reikalauti iš kitos (pralaimėjusios) šalies savo patirtų atstovavimo civiliniame procese pagal pavedimą išlaidų atlyginimo tik tuo atveju, kai jam atstovavo advokatas arba advokato padėjėjas. Kitokios juridinio asmens patirtos atstovavimo išlaidos civiliniame procese, įskaitant ir tas, kai juridiniam asmeniui atstovauja su juo susiję, CPK 56 straipsnio 2 dalyje nurodyti asmenys, negali būti priteistos. Kasacinis teismas pažymėjo, kad atstovavimo išlaidos yra tiesiogiai aptartos CPK 88 straipsnio 1 dalies 6 punkte (išlaidos advokato ar advokato padėjėjo pagalbai apmokėti), todėl asmenį atstovaujant net ir teisėtai teisines paslaugas teikiančiai įmonei, tokios paslaugos negali būti priskirtos ne tik atstovavimo išlaidoms, bet ir CKP 88 straipsnio 1 dalies 9 punkte numatytoms kitoms būtinoms, pagrįstoms bylinėjimosi išlaidoms, kadangi pagal kasacinio teismo praktiką CPK 88 straipsnio 1 dalies 9 punkte nurodytos kitos būtinos ir pagrįstos su bylos nagrinėjimu susijusios išlaidos yra tokios išlaidos, kurios tiesiogiai nenurodytos CPK 88 straipsnio 1 dalies 1–8 punktuose, tačiau yra protingos, neperteklinės, būtinos, pagrįstos ir įrodytos. Tokiomis išlaidomis, priklausomai nuo konkrečių byloje įrodytų aplinkybių, galėtų būti pripažintos bylai būtinų dokumentų gavimo, kelionės ir panašios išlaidos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. kovo 16 d. nutartis priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-104/2009). Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes ir teisinį reglamentavimą ieškovės prašymas priteisti išlaidas už teisines paslaugas atmestinas.

12Patenkinus ieškinį, iš atsakovės ieškovui priteistinos 19,71 Eur bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro: 18 Eur žyminio mokesčio (CPK 79 str., 80 str. 1 d. 1 p., 80 str. 7 d.), 0,87 Eur už Nekilnojamojo turto registro ir 0,84 Eur už Gyventojų registro tarnybos duomenų gavimą (CPK 88 str. 1 d. 9 p., 93 str. 1 d.).

13Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovės valstybei nepriteistinos, nes jos neviršija minimalios 3 Eur dydžio valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos (CPK 96 str. 6 d., Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 įsakymas „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ pakeitimo (TAR, 2014, Nr. 2014-12793)).

14Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 142 straipsnio 4 dalimi, 285-286 straipsniais,

Nutarė

15Ieškinį tenkinti.

16Priteisti iš atsakovės V. J. N. (gim. 1964-07-15) ieškovei UAB „Nemuno būstas“ (juridinio asmens kodas 135836853) 817,29 Eur (aštuonis šimtus septyniolika Eur 29 ct) skolos, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2016 m. vasario 17 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 19,71 Eur (devyniolika Eur 71 ct) bylinėjimosi išlaidų.

17Atsakovė, dėl kurios buvo priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau ji turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį CPK 287 straipsnio 2 ir 3 dalių reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

18Ieškinį pateikusi šalis turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai