Byla 2-48-676/2016
Dėl skolos priteisimo, ir, atsakovo UAB „Konsolė“ priešieškinį ieškovui UAB „Viksenis“, tretiesiems asmenims nepareiškiantiems savarankiškų reikalavimų UAB „Morita“, UAB „Kotesa“, UAB „Gipura“, UAB „A. B.“, UAB „Flameksas“, UAB „Arisdanda“, UAB „Vėtrūna“, UAB „Pamario statyba“, UAB „Minestas“, UAB „Lankstinys“, J. S., dėl žalos atlyginimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Raimondas Dilys, sekretoriaujant Rimai Sankauskaitei, dalyvaujant ieškovo UAB „Viksenis“ atstovui advokatui M. A., atsakovo UAB „Konsolė“ atstovui advokatui Audriui Stonkui, trečiojo asmens UAB „Pamario statyba“ atstovui V. Ū., civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Viksenis“ ieškinį atsakovui UAB „Konsolė“ dėl skolos priteisimo, ir, atsakovo UAB „Konsolė“ priešieškinį ieškovui UAB „Viksenis“, tretiesiems asmenims nepareiškiantiems savarankiškų reikalavimų UAB „Morita“, UAB „Kotesa“, UAB „Gipura“, UAB „A. B.“, UAB „Flameksas“, UAB „Arisdanda“, UAB „Vėtrūna“, UAB „Pamario statyba“, UAB „Minestas“, UAB „Lankstinys“, J. S., dėl žalos atlyginimo,

Nustatė

2ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 5195,13 EUR (17937,74 Lt) už atliktus statybos darbus, 370,15 EUR(1278,04 Lt) netesybų, 8,75 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad šalys pasirašė ( - ) statybos rangos sutartį dėl Klaipėdos siuvimo ir paslaugų verslo mokyklos rekonstrukcijos darbų, pagal kurią ieškovas įsipareigojo atlikti statybos rangos darbus sutarta kaina bei terminais. Atlikęs sutartus darbus ieškovas perdavė atsakovui ( - ) statybos darbų dokumentaciją, raktus nuo patalpų durų. Ieškovas 2013-06-28 perdavė atsakovui paskutinio darbų etapo priėmimo-perdavimo aktą Nr. ( - ), kad būtų galutinai įformintas statybos darbų užbaigimas, tačiau atsakovas 2013-07-04 pranešimu grąžino ieškovui nepasirašytą darbų priėmimo-perdavimo aktą ir nurodė, kad jo nepasirašys, kol ieškovas nepašalins iki akto gavimo nurodytų darbų defektų. Ieškovas 2013-07-15 pranešimu įteikė atsakovui vienašališkai pasirašytą darbų priėmimo-perdavimo aktą ir jo pagrindu išrašytą PVM sąskaitą faktūrą. Atsakovas 2013-07-09 raštu grąžino ieškovui darbų priėmimo-perdavimo aktą ir nurodė, kad jo nepasirašys tol, kol nebus pašalinti defektai bei 2013-09-02 raštu nurodė ieškovui, kad atsakovas defektus šalins savarankiškai. Nurodo, kad atsakovas nepagrįstai atsisako sumokėti nurodytą skolą, nes jokių 2013 m. birželio mėn. atliktų darbų ar kitu laiku atliktų darbų defektų nėra, be to, dėl darbų defektų aplinkybės atsisakyti priimti darbų rezultatą galima tik tuo atveju, jei šių defektų negalima pašalinti. Atsakovas netinkamai vykdė sutartimi prisiimtas prievoles, už atliktus darbus pilnai neatsiskaitė ir liko skolingas 17937,74 Lt (5195,13 EUR)(T.1, b.l. 2-7).

3Atsakovas atsiliepimu į ieškinį nurodo, kad su reikalavimu nesutinka, nes ieškovas sutartus darbus atliko nekokybiškai, defektų nėra ištaisęs. Atsakovas nuo pareikšto ieškinio ginsis pateikdamas byloje priešieškinį (T.1, b.l. 68, T.2, b.l. 26-30).

4Atsakovas priešieškiniu bei patikslintu priešieškiniu prašo priteisti iš ieškovo 9122,93 EUR žalos atlyginimą už nekokybiškai atliktus statybos darbus, 6 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad ieškovui buvo pateikti defektiniai aktai dėl ieškovo vykdytų statybos darbų trūkumų, bendra defektų ištaisymo suma sudaro 9122,93 EUR, šią sumą sudaro 5812,40 EUR atsakovo UAB „Konsolė“ ištaisyti ieškovo padaryti defektai ginčo objekte bei 3310,53 EUR eksperto nustatytų defektų taisymo suma. Už nekokybiškus darbus ieškovas neturi teisės reikalauti apmokėjimo, o ieškovas atsiradusią žalą 99122,93 EUR sumai privalo atlyginti pilnai (T.1, b.l. 92-93).

5Ieškovas atsiliepimu į priešieškinį su reikalavimu nesutinka, prašo jo netenkinti. Nurodo, kad žalos atsakovui nėra padaręs, atsakovo nurodytų defektų aplinkybės nepripažįsta (T.1, b.l. 106-115).

6Tretysis asmuo UAB „Morita“ atsiliepimu į priešieškinį nurodė, jog neturi jokių įsipareigojimų šalims (T. 2, b.l. 89, 109).

7Tretysis asmuo UAB „A. B.“ atsiliepimu į ieškinį nurodo, kad jis buvo sudaręs ( - ) sutartį dėl darbo projekto nurodytame objekte ir nesutinka su ieškovo atsiliepime nurodyta pozicija ir jo nepagrįstu bandymu permesti atsakomybę projektuotojui, visame procese nebuvo kreiptasi dėl statinio projekto taisymo (T.2, b.l. 94-95).

8Ieškinys tenkintinas, priešieškinys tenkintinas iš dalies.

9Įrodinėjimo tikslas – tai teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja, t. y. faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų, kuriuos visapusiškai, laikydamasis įrodymų vertinimo taisyklių, įvertino teismas, pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas, kad faktas buvo (CPK 176 str. 1 d.). Teismas įvertina įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais; jokie įrodymai teismui neturi iš anksto nustatytos galios, išskyrus CPK nustatytas išimtis (CPK 185 str.). Įvertindamas įrodymus, teismas įvertina kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę ir iš įrodymų viseto duomenų padaro išvadas. Vertinant kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę nustatoma, koks jo ryšys su įrodinėjimo dalyku, ar tas įrodymas yra leistinas, patikimas, ar nėra suklastojimo požymių, ar tinkamai buvo paskirstytos įrodinėjimo pareigos, ar nepaneigtos pagal įstatymus nustatytos prezumpcijos, ar yra prejudicinių faktų. Vertindamas įrodymų visetą, teismas turi įsitikinti, kad pakanka duomenų išvadai, jog tam tikri faktai egzistavo arba neegzistavo, kad nėra esminių prieštaravimų, paneigiančių tokias išvadas. Teismas, vertindamas įrodymus, vadovaujasi ne tik įrodinėjimo taisyklėmis, bet ir logikos dėsniais, pagal vidinį įsitikinimą daro nešališkas išvadas. Reikalavimas vertinti įrodymus vadovaujantis vidiniu įsitikinimu, yra teismo nepriklausomumo principo išraiška, nes niekas negali nurodyti teismui, kaip vertinti vieną ar kitą įrodymą. LAT, formuodamas teismų praktiką dėl CPK normų, reglamentuojančių įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą, aiškinimo ir taikymo, ne kartą yra pažymėjęs, kad įrodymų vertinimas pagal CPK 185 str. reiškia, jog bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Įrodymų vertinimas civilinėje byloje grindžiamas taisykle, kad tam tikrų faktinių aplinkybių buvimą teismas konstatuoja tada, kai jam nekyla didelių abejonių dėl tų aplinkybių egzistavimo. Teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tada, kai byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti, jog labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (LAT 2008-09-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-427/2008 ir kt.).

10Bylos duomenimis šalys sudarė Klaipėdos siuvimo ir paslaugų verslo mokyklos rekonstrukcijos darbų rangos sutartį Nr. ( - ) dėl Klaipėdos siuvimo ir paslaugų verslo mokyklos rekonstrukcijos darbų atlikimo, pagal kurią ieškovas įsipareigojo atlikti rekonstrukcijos darbus ir perduoti darbų rezultatą atsakovui sutartyje nustatytomis sąlygomis, terminais ir tvarka (toliau – Sutartis)(Sutarties 2.1.p.)(T.1, b.l. 18-23). Šalys Sutartimi susitarė, jog Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara, bendra atsakovo mokama kaina už atliktus darbus sutarta 4863788,64 Lt (Sutarties 3.p.); susitarė dėl darbų atlikimo terminų, darbų pabaiga pagal Sutartį nustatytas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje numatyti darbai, ištaisyti defektai ir pasirašyti darbų priėmimo-perdavimo aktai, objektas pripažintas tinkamu naudoti teisės aktų nustatyta tvarka ir atsakovui perduoti visi statinio pripažinimo tinkamu naudoti ir su tuo susiję dokumentai (Sutarties 4.p., 4.2.p.); susitarė dėl atliktų darbų perdavimo priėmimo tvarkos – einamasis darbų priėmimas įforminamas atliktų darbų statybos aktu, o atlikus visus darbus priduodamas visas užbaigtas objektas, galutinis darbų perdavimas ir priėmimas atliekamas pilnai užbaigus darbus, sutarta dėl defektų fiksavimo bei jų ištaisymo (Sutarties 5.p.); susitarė dėl atsiskaitymo tvarkos (Sutarties 8.p.) ir kt. (T.1, b.l. 18-23). Ieškovas 2013-05-15 Durų raktų perdavimo lydraščiu, 2013-05-15 ir 2013-05-16 Statybinės dokumentacijos perdavimo-priėmimo aktais perdavė atsakovui, o atsakovas priėmė iš ieškovo juose nurodytus daiktus bei dokumentus (T.1, b.l. 25-31). Ieškovas 2013-06-28 Lydraščiu perdavė atsakovui atliktų darbų aktus už 2013 m. birželio mėnesį objekte atliktus statybos darbus (T.1, b.l. 24). Bylos nagrinėjimo metu Sutartis, jos sudarymas, turinys, vykdymas šalių nebuvo ginčijamos, nuginčytos, šalys pripažino ir ja vadovavosi grindžiant savo reikalavimus bei atsikirtimus, todėl teismas šias aplinkybes laiko nustatytomis (CPK 178 str., 182 str. 5 p., 187 str.).

11Bylos duomenimis ieškovas pateikė atsakovui 2013-06-27 Atliktų darbų aktą Nr. ( - ) už 2013 m. birželio mėn. bei 2013-06-27 PVM sąskaitą faktūrą ( - ) nurodytai 17937,74 Lt sumai (T.1, b.l. 24, 33-36); atsakovas grąžino ieškovui Atliktų darbų aktą Nr. ( - ), nurodydamas, jog ieškovas nėra atlikęs visų statybos montavimo darbų bei neištaisė visų defektų (T.1, b.l. 32); ieškovas nurodė atsakovui, kad visi darbai atlikti, defektai ištaisyti, todėl ir teikia atsakovui vienašališkai pasirašytą Atliktų darbų aktą Nr. ( - ) už 2013 m. birželio mėn. ir 2013-06-27 PVM s/f ( - ) 17937,74 Lt sumai (T.1, b.l. 33-36). Tarp šalių vyko susirašinėjimas dėl defektų, jų konkretizavimo, defektų šalinimo ginčo objekte (T.1, b.l. 37-58, 95-102), šalys taip pat nurodė bei aiškino teismo posėdžio metu apie Sutarties vykdymo metu ginčo objekte buvusius defektų faktus bei jų šalinimą, teismo posėdžio metu apklausti liudytojai G. V., R. V., J. S. iš dalies tvirtino šias aplinkybes, tačiau šalys skirtingai aiškino bei nurodė defektų nustatymo momentus, defektų apimtį. Byloje pateikti duomenys apie atliktų darbų apimtis, fotofiksacija, duomenys apie trečiųjų asmenų dalyvavimą ginčo objekte (T.1, b.l. 119-195, T.2, b.l. 2-16, 31-62, T.3, b.l. 6-20). Bylos duomenimis ginčas tarp šalių kyla dėl ieškovo pateikto atsakovui 2013-06-27 Atliktų darbų akto Nr. 21 bei 2013-06-27 PVM sąskaitos faktūros ( - ) nurodytai 17937,74 Lt sumai apmokėjimo, nes, kaip įrodinėja atsakovas, nėra pagrindo pasirašyti nurodytą aktą bei apmokėti pagal pateiktą sąskaitą, nes ieškovas nėra ištaisęs nustatytus defektus ginčo objekte (T.1, b.l. 24, 33-36), ieškovas neigia iš esmės defektų buvimo faktą bei jų apimtį ginčo objekte 2013-06-27 Atliktų darbų akto Nr. ( - ) surašymo bei pateikimo atsakovui apmokėti momentui. Pats 2013-06-27 Atliktų darbų aktas Nr. ( - ), jo surašymas, jo turinys, Akte nurodytų darbų apimtis bei 2013-06-27 PVM sąskaita faktūra ( - ) nėra ginčijami, taip pat šalys neginčija ir Akte Nr. ( - ) bei 2013-06-27 PVM s/f ( - ) nurodytos 17937,74 Lt sumos (CPK 178 str.).

12Byloje pateikti taip pat ginčo objekto rekonstrukcijos darbų techninio projekto dalys bei kiti su tuo susiję dokumentai (T.2, b.l. 65-67, 124-129). Atsakovo prašymu teismo 2015-06-19 nutartimi paskirta atlikti ginčo objekto statybinė teismo ekspertizė (T.2, b.l. 131-133), teismo 2015-12-30 nutartimi paskirta atlikti ginčo objekto papildoma ekspertizė (T.3, b.l. 114-115). Teismo ekspertizės 2015-08-10 akto Nr. ( - ) išvadomis ekspertizės objekte - Klaipėdos siuvimo ir paslaugų verslo mokykloje, konkretizuoti atsakovo UAB „Konsolė 2014-04-10 defektų akte Nr. ( - ) fiksuoti defektai bei jų atsiradimo priežastys (T.3, b.l. 44-85), taip pat Papildomos teismo 2016-02-01 ekspertizės akto Nr. ( - ) išvadomis – 2015-08-10 teismo ekspertizės akto Nr. ( - ) išvadų 2-4 klausimo pozicijose 1, 7, 8, 11, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24 nurodytų defektų ištaisymo vidutinė rinkos kaina yra 2540,27 EUR (T.3, b.l. 149-169); bylos nagrinėjimo metu Teismo ekspertizės 2015-08-10 aktas Nr. ( - ) bei jo išvados, taip pat Papildomos teismo 2016-02-01 ekspertizės aktas Nr. ( - ) bei jo išvados šalių nebuvo ginčijamos, nuginčytos, šalys pripažino ir jais vadovavosi grindžiant savo reikalavimus bei atsikirtimus, todėl teismas šias aplinkybes laiko nustatytomis (CPK 178 str., 182 str. 5 p., 187 str.).

13CK 6.681 str. 1 d. statybos rangos sutartis apibrėžta kaip sutartis, kuria rangovas įsipareigoja per sutartyje nustatytą terminą pastatyti pagal atsakovo užduotį statinį arba atlikti kitus statybos darbus, o užsakovas – sudaryti rangovui būtinas darbams atlikti sąlygas, priimti darbų rezultatą ir sumokėti sutartyje nustatytą kainą. Bylos duomenimis pagal šalių susitarimą apmokėjimas vykdomas už faktiškai atliktus darbus. Statybos darbų perdavimas ir priėmimas įforminamas aktu (CK 6.662 str., 6.694 str.), užsakovas privalo priimti rangovo perduodamus darbo rezultatus; užsakovas, atsisakydamas pasirašyti aktą, privalo nurodyti atsisakymo priežastis (CK 6.694 str. 4 d.). Atliktų darbų priėmimo aktas yra dokumentas, fiksuojantis tam tikrą sutartinių įsipareigojimų įvykdymo etapą. Tokiame akte yra faktinio pobūdžio duomenys apie tai, ar pagal Sutartį nurodyti darbai buvo atlikti, kada atlikti ir ar jų atlikimas atitinka Sutarties sąlygas. Pagrindas ieškovui reikalauti, kad atsakovas vykdytų savo pareigą sumokėti ieškovui už atliktus darbus, yra pagrindinės sutartinės rangovo pareigos vykdymas – šalių sutarto darbo atlikimo faktas, o darbų perdavimo priėmimo aktas yra tik šį faktą patvirtinantis dokumentas; pareiga mokėti už atliktus darbus atsiranda faktiškai pradėjus naudotis darbai ir nėra siejama su Akto pasirašymu. Ieškovas pateikė byloje 2013-06-27 Atliktų darbų aktą Nr. ( - ) (T.1, b.l. 35-36), Aktas pasirašytas ieškovo vienašališkai po to, kai atsakovas jo nepasirašęs grąžino, atliktų darbų apimtis bei jų kaina šalių nėra ginčijama, taip pat šalių neginčijami ir pagal kitus jų pasirašytus Atliktų darbų aktus ginčo objekte atliktų darbų apimtys, kainą bei apmokėjimas (T.1, b.l. 125-154), taigi daroma išvada, kad bylos duomenimis Sutartyje numatyti darbai buvo atlikti, taip pat buvo atlikti ir darbai nurodyti 2013-06-27 Atliktų darbų akte Nr. ( - ) nurodytai 17937,74 Lt sumai, todėl ieškovui atsirado teisė reikalauti iš atsakovo sutartą atliktų darbų kainą pagal surašytą 2013-06-27 Atliktų darbų aktą Nr. ( - ), todėl ieškinys tenkintinas ir ieškovui priteistina iš atsakovo 5195,13 EUR (17937,74 Lt) už atliktus statybos darbus, 370,15 EUR(1278,04 Lt) netesybų, 8,75 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CPK 178 str., 185 str.).

14Rangovo atliekamų darbų kokybė privalo atitikti rangos sutarties sąlygas, o jeigu sutartyje kokybės sąlygos nenustatytos, įprastai tokios rūšies darbams keliamus reikalavimus (CK 6.663 str. 1 d.). Pagal CK 6.256 str. 4 d. tais atvejais, kai sutartinės prievolės neįvykdo ar netinkamai ją įvykdo įmonė (verslininkas), tai ji atsako visais atvejais, jei neįrodo, kad prievolės neįvykdė ar netinkamai ją įvykdė dėl nenugalimos jėgos, jeigu įstatymai ar sutartis nenumato ko kita. Taigi tuo atveju, jeigu statybos darbų atlikimas yra rangovo verslas, tai jo atsakomybė už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą yra be kaltės, nes rangovas, specializuodamasis statybos darbų srityje, jau sutarties sudarymo etape turi realiai įvertinti savo pajėgumus, konkretaus objekto specifiką ir kitus galimus veiksnius, kad nesuklaidintų užsakovo. Jeigu sutarties vykdymo metu iškyla kliūčių, trukdančių tinkamai ir laiku įvykdyti sutartį, rangovas privalo imtis visų nuo jo priklausančių protingų priemonių toms kliūtims pašalinti ir taip įgyvendinti CK 6.691 str. įtvirtintą imperatyviąją įstatymų numatytą statybos rangos sutarties šalių bendradarbiavimo sutarties vykdymo metu pareigą. Defektų faktą privalo įrodyti užsakovas, bet jų susidarymo priežastis, šalinančias rangovo atsakomybę, privalo įrodyti rangovas. Atsakovas nepasirašė 2013-06-27 Atliktų darbų akto Nr. ( - ) nurodytai 17937,74 Lt sumai bei atsisakė apmokėti ieškovui pagal 2013-06-27 PVM sąskaitą faktūrą( - ) nurodytą 17937,74 Lt sumą dėl tos priežasties, kad ieškovas nepašalino defektus ginčo objekte. Defektų buvimo faktą atsakovas įrodinėja pateiktu byloje 2014-04-10 Defektiniu aktu Nr. ( - ) (T.1, b.l. 99-10), 2013-08-20 Defektų šalinimo aktu sąmata (T.1, b.l. 41-42, 51-58), kitais įrodymais (T.2, b.l. 135-190). Teismo ekspertizės 2015-08-10 akto Nr. ( - ) išvadomis konkretizuoti 2014-04-10 Defektų akte Nr. ( - ) fiksuoti defektai bei jų atsiradimo priežastys (T.3, b.l. 44-85), taip pat Papildomos teismo 2016-02-01 ekspertizės akto Nr. ( - ) išvadomis – 2015-08-10 teismo ekspertizės akto Nr. ( - ) išvadų 2-4 klausimo pozicijose 1, 7, 8, 11, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24 nurodytų defektų ištaisymo vidutinė rinkos kaina yra 2540,27 EUR (T.3, b.l. 149-169). Taigi Sutarties vykdymo metu padaryti ir neištaisyti defektai nustatyti eksperto teismo paskirtos ekspertizės atlikimo metu, šios eksperto išvados nepaneigtos bylos nagrinėjimo metu, šių išvadų paneigiančių duomenų bei įrodymų nepateikta, taip pat nepaneigtos ir eksperto pateiktos išvados dėl nustatytų ir nepašalintų defektų šalinimo kainos, todėl teismas vadovaujasi šiomis išvadomis (CPK 178 str., 185 str.). Byloje pateiktų duomenų bei įrodymų pagrindu, įvertinus taip pat ir šalių nurodytą Sutarties vykdymo metu defektų nustatymo bei šalinimo bei atliktų darbų priėmimo perdavimo aktų surašymo praktiką, daroma išvada, jog ieškovas netinkamai vykdė savo sutartinius įsipareigojimus vykdyti rekonstrukcijos darbus (Sutarties 9.4.4.p.)(CK 6.246 str., 6.247 str., 6.249 str.). Pateiktų duomenų bei įrodymų pagrindu, nesant byloje kitų duomenų bei įrodymų apie defektų faktą, kiekį, priežastis ginčo objekte, jų šalinimą, teismas daro išvadą, jog ginčo objekte buvo nustatyti defektai, šių defektų atsiradimo priežastys buvo nustatyti netinkamai subrangovo atlikti darbai, dalis eksperto konstatuotų defektų buvo neakivaizdūs, todėl daroma išvada, jog nebuvo nustatyti atliktų darbų priėmimo-perdavimo metu, dalis defektų buvo akivaizdūs ir jų šalinimo darbai nurodyti Defektų šalinimo dokumentuose, sąmatoje, tačiau teismas vadovaujasi Ekspertizių akto išvadomis bei įvertindamas ir tai, kad Ekspertizės aktuose nurodyti statinio inžinierinių sistemų avarijos kaip defektų priežastys negali būti vertinamos kaip netinkamai atlikti ieškovo darbai, nurodytų defektų ištaisymo vidutinė rinkos kaina yra 2481,36 EUR (2015-08-10 teismo ekspertizės akto Nr. 15-30 išvadų 2-4 klausimo pozicijose 1, 7, 11, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24), todėl priešieškinys tenkintinas iš dalies, atsakovui priteistina iš ieškovo 2481,36 EUR žalos atlyginimo.

15Ieškovas pateikė duomenis apie turėtas bylinėjimosi išlaidas, kurias sudaro 577,00 Lt (167,11 EUR) sumokėtas žyminis mokestis (T.1, b.l. 8), ieškinį patenkinus ieškovui priteistina iš atsakovo 167,11 EUR bylinėjimosi išlaidų. Atsakovas pateikė duomenis apie turėtas bylinėjimosi išlaidas, kurias sudaro 950,00 Lt (275,14 EUR) sumokėtas žyminis mokestis (T.1, b.l. 94), 2102,64 EUR už ekspertizės atlikimą (T.3, b.l. 37, 87, 89), 350,00 EUR už papildomos ekspertizės atlikimą (T.3, b.l. 118, 181-182), viso – 2727,78 EUR, priešieškinys tenkintas 27 proc., todėl atsakovui iš ieškovo priteistina 736,50 EUR bylinėjimosi išlaidų.

16Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 270 str., teismas

Nutarė

17Ieškinį tenkinti. Priteisti ieškovui UAB „Viksenis“ iš atsakovo UAB „Konsolė“ 5195,13 EUR skolos, 370,15 EUR netesybų, 8,75 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. nuo 2014-03-25, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 167,11 EUR bylinėjimosi išlaidas.

18Priešieškinį tenkinti iš dalies. Priteisti atsakovui UAB Konsolė“ iš ieškovo UAB „Viksenis“ 2481,36 EUR žalos atlyginimo, 6 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. nuo 2014-03-25, iki teismo sprendimo įvykdymo bei 736,50 EUR bylinėjimosi išlaidas. Kitoje dalyje priešieškinio netenkinti.

19Priteisti valstybei pašto išlaidas - iš ieškovo UAB „Viksenis“ 7,00 EUR, iš atsakovo UAB „Konsolė“ 17,29 EUR.

20Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Raimondas Dilys, sekretoriaujant... 2. ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 5195,13 EUR (17937,74 Lt) už atliktus... 3. Atsakovas atsiliepimu į ieškinį nurodo, kad su reikalavimu nesutinka, nes... 4. Atsakovas priešieškiniu bei patikslintu priešieškiniu prašo priteisti iš... 5. Ieškovas atsiliepimu į priešieškinį su reikalavimu nesutinka, prašo jo... 6. Tretysis asmuo UAB „Morita“ atsiliepimu į priešieškinį nurodė, jog... 7. Tretysis asmuo UAB „A. B.“ atsiliepimu į ieškinį nurodo, kad jis buvo... 8. Ieškinys tenkintinas, priešieškinys tenkintinas iš dalies.... 9. Įrodinėjimo tikslas – tai teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių... 10. Bylos duomenimis šalys sudarė Klaipėdos siuvimo ir paslaugų verslo mokyklos... 11. Bylos duomenimis ieškovas pateikė atsakovui 2013-06-27 Atliktų darbų aktą... 12. Byloje pateikti taip pat ginčo objekto rekonstrukcijos darbų techninio... 13. CK 6.681 str. 1 d. statybos rangos sutartis apibrėžta kaip sutartis, kuria... 14. Rangovo atliekamų darbų kokybė privalo atitikti rangos sutarties sąlygas, o... 15. Ieškovas pateikė duomenis apie turėtas bylinėjimosi išlaidas, kurias... 16. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 270 str., teismas... 17. Ieškinį tenkinti. Priteisti ieškovui UAB „Viksenis“ iš atsakovo UAB... 18. Priešieškinį tenkinti iš dalies. Priteisti atsakovui UAB Konsolė“ iš... 19. Priteisti valstybei pašto išlaidas - iš ieškovo UAB „Viksenis“ 7,00... 20. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Klaipėdos...