Byla 1-67-231/2011

1Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Česlava Malinovska, sekretoriaujant Ramūnei Karsokienei, dalyvaujant prokurorei Indrei Petkevičiūtei, gynėjams advokatams Reginai Vasiliauskienei, Kęstučiui Albertui Mikšiui, nukentėjusiajam ir civiliniam ieškovui J. P., jo atstovės pagal įstatymą motinai I. P., viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje

2T. J., a.k. ( - ), gim. Trakų r., LR pilietis, lietuvis, nedirbantis, darbo biržos įskaitoje, nevedęs, turi 6 metukų nepilnametį vaiką, 7 klasių išsilavinimo, gyv. ( - ), teistas :

31. 2001-02-07 Trakų r. apylinkės teismo pagal LR BK 271 str. 2 d., laisvės atėmimu 1 metams, atidedant bausmės vykdymą 1 metams;

42. 2002-03-05 Trakų rajono apylinkės teismo pagal LR BK 271 str. 2 d., laisvės atėmimu l m., vadovaujantis BK 43 str. galutinai 1 metams 6 mėnesiams; 2004-03-17 Trakų rajono apylinkės teismo nutartimi veika perkvalifikuota ir galutinė bausmė paskirta 10 mėnesių laisvės atėmimo;

53. 2003-10-15 Trakų rajono apylinkės teismo pagal LR BK 180 str. 1 d., 116 str. 1 d. laisvės atėmimu 1 metams 7 mėnesiams, vadovaujantis BK 64 str. galutinai laisvės atėmimu 1 metams 11 mėnesiams;

64. 2004-04-09 Trakų rajono apylinkės teismo pagal LR BK 178 str. 1 d. laisvės atėmimu 1 metams 3 mėnesiams, vadovaujantis BK 64 str. galutinai laisvės atėmimu 1 metams 9 mėnesiams, 2004-07-15 Vilniaus apygardos teismo nutartimi paskirta galutinė bausmė laisvės atėmimas 2 metai 1 mėnuo, bausmę atliko, teistumas neišnykęs, ir

7O. K., gim. Rusijoje, a.k. ( - ), LR pilietis, rusas, nedirbantis, 10 klasių išsilavinimo, nevedęs, gyv. ( - ), teistas :

81. 2004-07-12 Vilniaus r. apylinkės teismo pagal LR BK 180 str. 1 d., areštu 40 parų;

92. 2005-10-14 Trakų rajono apylinkės teismo pagal LR BK 178 str. 1 d., 178 str. 2 d., laisvės apribojimas 1 metams 2 mėnesiams, įpareigojant nekeisti gyvenamosios vietos, nuo 22 val. iki 6 val. ryto būti namuose, bei iki 2006-02-01 pradėti dirbti;

103. 2006-03-20 Trakų rajono apylinkės teismo pagal LR BK 178 str. 1 d., laisvės apribojimas 6 mėnesiams, subendrinus bausmę su 2005-10-14 nuosprendžiu galutinai laisvės apribojimu 1 metams 6 mėnesiams, bausmę atliko;

114. 2009-01-13 Trakų rajono apylinkės teismo pagal BK 284 str. 1 d. laisvės atėmimu 9 mėnesiams, vadovaujantis BK 75 str. bausmės vykdymą atidedant 1 metams, įpareigojant per bausmės vykdymo atidėjimo terminą atlyginti žalą bei be institucijos, prižiūrinčios bausmės vykdymo atidėjimą, sutikimo neišvykti iš gyvenamosios vietos ilgiau negu 7 paroms, kaltinami pagal LR BK 180 str. 1 d.

12Išnagrinėjęs bylą sutrumpino proceso tvarka, teismas

Nustatė

13Kaltinamasis T. J. ir O. K., veikdami bendrininkų grupėje, įvykdė plėšimą, o būtent 2010- 01-26, apie 18 val., Kudrionių Girios k., Trakų r. sutiko einantį keliu J. P., nešantį plastikinį maišelį, priėję prie nukentėjusiojo arčiau, liepė jam duoti alaus, pastarajam nesutikus, T. J. spyrė nukentėjusiajam koja į nosies sritį, nuo ko jis nukrito, o O. K. du kartus sudavė gulinčiam nukentėjusiajam į veidą, po to dar vieną kartą kumščiu ir alkūne į veido sritį, padarydami nukentėjusiajam nosies sumušimą, pasireiškusį poodine kraujosruva nosies nugarėlėje su patinimu, nosikaulio lūžimu bei kraujavimu iš nosies, tai yra nesunkiai sutrikdė nukentėjusiojo sveikatą bei atėmė iš jo du butelius 1,5 litro talpos alaus kokteilio 10 Lt sumai.

14Kaltinamasis T. J. kaltu prisipažino visiškai ir parodė, kad 2010 m. sausio 26 dieną apie 18.00 val. kartu su O. K. buvo pas draugą, kur gėrė. Eidami keliu, vedančiu link Akmenos ežero, sutiko J. P., kuris turėjo du plastikinius butelius 1,5 litro talpos alaus. Tuomet jis paprašė J. P., kad duotų išgerti kokteilio, bet J. P. atsisakė pavaišinti kokteiliu., tada jis koja vieną kartą spyrė J. P. į veidą, ir jam nukritus ant žemės, paėmė iš Jurijau du alaus kokteilių butelius. tada O. K. irgi jam sudavė, bet kiek kartų, nematė. Dėl padarytos nusikalstamos veikos labai gailisi, taip pasielgė, nes buvo girtas, nurodė, kad atsiprašė nukentėjusiojo, sumokėjo 150 Lt neturtinei žalai atlyginti, pasižada atlyginti visą žalą.

15Kaltinamasis O. K. kaltu prisipažino visiškai ir davė analogiškus parodymus ir pasižada atlyginti padaryta žalą nukentėjusiajam ir ligonių kasai.

16Be kaltinamųjų prisipažinimo, jų kaltė įrodyta sekančiais įrodymais.

17Nukentėjusiojo J. P. įstatyminė atstovė teismui nurodė, kad kaltinamieji jų atsiprašė, T. J. sumokėjo 150 Lt, todėl ji neprašo juos nuteisti realiai. Prašo priteisti sūnui likusius 850 Lt.

18Ikiteisminio tyrimo metu nukentėjusysis J. P. parodė, kad 2010-01-26 apie 14.40 val. iš Trakų miesto nuvyko į Kudrionių-Girios k., Trakų r., pas D. P., nes buvo jai pažadėjęs padėti supjauti malkas. Nukentėjusysis parodė, kad tuomet jis pas D. P. buvo iki 18.00 val. Supjovęs malkas jis papietavo ir išgėrė du stikliukus degtinės. Apie 18.00 val. pėsčias ėjo namo į Jovariškių k., Trakų r. Apklausos metu J. P. parodė, kad jam beeinant keliu, prie sankryžos, Varatniškių k., Trakų r., jis sutiko pažįstamus O. K. ir T. J., gyvenančius ( - ). O. K. paprašė jo cigarečių. Jam atsakius, kad cigarečių neturi, O. K. jam du kartus ranka sudavė į veidą. Jam pargriuvus ant žemės, abudu, t.y. O. K. ir T. J. pradėjo spardyti kojomis į įvairias kūno vietas. Kiek tiksliai jam buvo suduota smūgių kojomis, nukentėjusysis pasakyti negalėjo. Nustoję jį spardyti, O. K. ir T. J. nuėjo link į Jogėliškių k, pusę, o jis nuėjo į savo namus ( - ). J. P. parodė, kad atėjus namo, jam pasidarė bloga, tačiau medikų jis nekvietė, nes galvojo, kad blogumas greitai praeis. Kitą dieną, t.y. 2010-01-27, jam skausmai nepraėjo, todėl jis kreipėsi į medikus ir buvo paguldytas gydytis į ligoninę dėl nosies kaulo lūžio ir smegenų sukrėtimo. Taip pat J. P. parodė, kad su O. K. ir T. J. buvo pažįstamas tik iš matymo, jokių reikalų su jais anksčiau neturėjo (b.l.4-5). Taip pat J. P. parodė, kad jis laikosi tų pačių parodymų, kuriuos davė 2010-01-27 apklausos metu ir patikslino, kad 2010-01-26 dieną apie 18.00 val. jis grįžo namo į Jovariškių k. iš D. P. pas kurią pjovė malkas. Pasak jo, už malkų pjovimą D. jam už darbą nemokėjo, bet jį pamaitino. Taip pat jis išgėrė butelį alaus ir abu su D. išgėrė po porą stikliukų degtinės. Apklausos metu nukentėjusysis parodė, kad tuo metu, kada jis pjovė pas D. P. malkas, pas ją namuose nieko nebuvo. Grįžęs apie 18.00 val. namo iš D., po kelių minučių jis vėl išėjo pas D., nes, anot jo, D. prašė jo pernakvoti pas ją. J. P. parodė, kad išeidamas mamai jis pasakė, kad greitai grįš. Tuomet jis vienas ėjo pas D. P., su savimi turėjo cigarečių „Sent Georg“ ir butelį kokteilio, mixą, kurį, pasak jo, nešėsi „Maximos“ maišelyje. Nukentėjusysis teigė, kad nuo jo namų iki D. P. namų reikia eiti apie 40 min. Jis buvo nuėjęs apie pusę kelio, kai prie saldainių fabriko, esančio Kudrionių - Girios kaime, susitiko O. K. ir T. J.. Jis su jais pasisveikino, nes juos pažįsta. O. K. mokėsi su jo seserimi vienoje klasėje, T. J. jis pažįsta iš matymo. Tuomet vyriškiai paprašė jo cigarečių, jis jiems davė dvi cigaretes. Apklausos metu J. P. parodė, kad O. K. paėmė jį už rankos ir neleido jam eiti, kodėl O. K. taip pasielgė, pasakyti negalėjo, nes O. K. jam nieko nesakė. T. J. atėmė jam iš rankų maišelį, kuriame buvo butelis kokteilio. T. J. pirmas vieną kartą koja spyrė jam į nosį, po šio smūgio jis nukrito. Tuomet O. K. koja spyrė jam į veidą bei du kartus ranka sudavė jam į veido sritį. Daugiau O. K. ir T. J. jo nemušė, bet pagrasino, jei jis kreipsis į policiją, dar labiau sumuš. Tuo metu, kada jis po smūgio nukrito ant žemės, jam iš striukės kišenės iškrito cigaretės, kurias, pasiėmė O. K.. Apie tai, kad 2010-01-26 iš jo atėmė ir butelį kokteilio pirmoje apklausoje nieko nesakė, nes, galvojo, kad apie tai pasakys jo mama. Po to, kai jį minėti asmenys sumušė, jis nėjo pas D. P., o iš karto nuėjo namo. Apklausos metu J. P. parodė, kad grįžęs namo apie įvykį papasakojo mamai ir atsigulė į lovą. 2010-01-27 jis dėl sužalojimų kreipėsi į medikus. Jo manymu, jį sumušę O. K. ir T. J. buvo išgėrę, nes nuo jų sklido alkoholio kvapas, jų koordinacija buvo sutrikusi. Kodėl jį sumušė O. K. su T. J. pasakyti negalėjo, nes prieš tai su jais jokių konfliktų ar ginčų neturėjo, su jais nebendravo, negėrė. Nukentėjusysis parodė, kad jis buvo sutikęs prie „Iki“ parduotuvės O. K. ir T. J., kurie jam pagrasino, kad jei jis kreipsis į policiją, jį dar daugiau sumuš. Taip pat parodė, kad tuo metu, kada jį mušė O. K. ir T. J., buvo tamsu, aplinkui nieko nebuvo (b.l. 29-30).

19Parodymų patikrinimo vietoje metu nukentėjusysis J. P. patvirtino savo parodymus duotus apklausų metu ir parodė vietą, kur 2010-01-26 jį sumušė ir apiplėšė iš matymo pažįstami O. K. ir T. J..(b.l.31-34).

20Ikiteisminio tyrimo metu liudytoja I. P. parodė, kad J. P. yra jos sūnus ir gyvena kartu su ja ( - ). Jos sūnus J. P. nuo vaikystės serga psichine liga, jam gydytojai nustatė debilumą. Liudytoja parodė, kad 2010-01-26 vakare, kelinta tiksliai valanda buvo pasakyti negalėjo, jai sūnus J. pasakė, kad turi išeiti. Kur jis eina nepasakė. J. po pusvalandžio grįžo namo. Tuomet ji pamatė, kad J. iš nosies bėga kraujas. J. jai pasakė, kad jį sumušė du pažįstami vyriškiai, kurių vienas gyvena ( - ), o kitas pavarde K.. Daugiau nieko konkretaus apie jį sumušusius vyriškius J. nepaaiškino. I. P. apklausos metu parodė, kad sūnus jai sakė, kad buvo sumuštas dėl to, kad jis nedavė minėtiems vyriškiams parūkyti. Kaip jį mušė ir su kuo, ji sūnaus neklausė. Į medikus J. kreipėsi tik kitą dieną. Iš karto po sumušimo ji nepastebėjo, kad sūnui yra labai blogai, buvo tuo metu ant jo pikta. Ji neleido J. vakare išeiti iš namų, o jis jos nepaklausė ir išėjo. Taip pat ji paliudijo, kad 2010-01-26 dieną, kai sūnus J. sumuštas grįžo namo, jis daugiau niekur iš namų nėjo, iš karto atsigulė į lovą. Kitą dieną iš pačio ryto J. nuėjo pas gydytojus ir buvo paguldytas į ligoninę, kur gulėjo 3 dienas. J. P. parodė, kad 2010-01-26 dieną sūnus buvo išgėręs, nes jis pats sakė, kad gėrė alaus (b.l. 37-38 ). Taip pat ji parodė, kad 2010-01-26 dieną jos sūnus J. P. ryte apie 08.00 val. išėjo į Trakus, kur tiksliai išėjo nepasakė. J. grįžo namo vakare apie 18.00 val., tuomet, pasak jos, jis sumuštas nebuvo. Pabuvęs namie gal kokias 5 min., J. vėl išėjo ir pasakė, kad greitai grįš, kur ėjo nesakė. Po pusvalandžio J. grįžo namo sumuštas. Jam buvo sumušta nosis ir sumuštas petys. Apklausos metu I. P. negalėjo tiksliai pasakyti, ar 2010-01-26 dieną sūnus J. turėjo su savimi cigarečių. I. P. paliudijo, kad jos sūnus J. P. rūko, taip pat dažnokai išgeria alkoholinių gėrimų, ypač dažnai geria alų. Namuose J. negeria, prisigeria tuomet, kai išeina iš namų. Apklausos metu liudytoja teigė, kad sūnus J. jai sakė, kad 2010-01-26 dieną jis turėjo su savimi cigarečių, taip pat sakė, kad jis tuomet davė cigarečių vaikinams, kurie vis tiek jį paskui sumušė. Ar atėmė iš jo cigaretes, ji sūnaus neklausė. Kitą dieną po sumušimo J., jai pasakė, kad jį sumušė du asmenys t.y. O. K. ir M. sūnus, berods M. J. sūnus. Iš kur sūnus J. pažįsta minėtus vaikinus tiksliai pasakyti negalėjo, prisiminė, kad O. K. mokėsi su jos dukra. Liudytoja parodė, kad pas juos į namus nei K., nei kitas vaikinas, niekada nebuvo atėję, nes ji neįleidžia jokių J. draugų į namus. I. P. parodė, kad jos sūnus J. P. yra labai švelnaus charakterio, labai mandagus svetimų žmonių atžvilgiu, dirbti jis negali, nes nesugeba padaryti jokio darbo iki galo, tačiau niekada neatsisako padėti žmonėms, jei jo prašo. Apklausos metu I. P. parodė, kad dėl sumušimo, jos manymu, sūnus J. nemeluoja, nes ji pati matė, kad jis buvo sumuštas. Pats J., anot jos, net ir būdamas neblaivus yra nekonfliktiškas ir niekada nesimuša. Ar 2010-01-26 dieną sūnus skaldė pas D. P. malkas, ji nežino, J. jai apie tai nepasakojo. Paskutiniu metu sūnus J. dažnai eina pas D. P., kuri gyvena apie porą kilometrų nuo jų namų, ko sūnus ten eina, jai nesako ( b.l. 41-42).

21Ikiteisminio tyrimo metu liudytoja D. P. parodė, kad ji pažįsta J. P., nes jo kartais prašydavo pagalbos. Šiuo metu su J. nebendrauja, nes ji gyvena su sugyventiniu ( - ). D. P. teigė, kad 2010-01-26 apie 16.00 val. pas ją į ( - ), buvo atėjęs J. P., nes ji buvo prašiusi, kad jis ateitų pakapoti malkų. Ji parodė, kad tuo metu jos namuose nebuvo. Apie tai, kad buvo atėjęs pas ją J., ji sužinojo kitą dieną. Pasak jos, apie tai ji sužinojo iš kaimyno V. B.. V. B. jai pasakė, kad pas ją buvo atėjęs sumuštas J. P.. Kas J. sumušė, jai nepasakė. Ji nežino dėl kokios priežasties J. buvo sumuštas. Apklausos metu liudytoja parodė, kad 2010-01-26 dieną J. P. pas ją malkų nekapojo, nes jos tą dieną namuose nebuvo, taip pat parodė, kad ji 2010-01-26 J. nematė. Kas galėjo jos kieme sumušti J. P., ji pasakyti negalėjo, nes nematė. D. P. teigė, kad nei T. J., nei O. K. ji nepažįsta, su jais nebendrauja, pas ją į namus minėti asmenys niekada neateidavo. ( b.l. 46-47)

22Ikiteisminio tyrimo metu liudytoja T. P. parodė, kad ji gyvena ( - ). Apie 50 metrų nuo jos namų gyvena D. P., su kuria bendrauja retai, į svečius pas D. P. neina. Liudytoja parodė, kad 2010-01-26 apie 17 ar 18 val., tiksliai pasakyti negalėjo, ji išgirdo, kad prie jos tvoros iš D. P. namų pusės kažkas šaukia. Tuomet ji priėjusi prie tvoros pamatė J. P., kurio veidas buvo kruvinas, jo nosis sumušta. Liudytoja parodė, kad tuomet J. P. pasakė jai: „mane muša, gelbėkit“, taip pat J. P. jai pasakė, kad jį sumušė dviese, vieno iš sumušusių pravardė „Kliučekas“. Tuomet J. P. dar jai sakė, kad minėti asmenys jo paprašė cigarečių, tačiau jis cigarečių neturėjo ir tuomet „Kliučekas“ sudavė jam į nosį. Ji pati pas D. P. nėjo, nes bijojo. Iš J. P. kalbos ji supratusi, kad jį sumušė D. P. kieme. T. P. apklausos metu negalėjo pasakyti, ar tą dieną D. P. buvo namuose. Ji teigė, kad 2010-01-26 dieną kaimynės D. P. nematė. Apklausos metu liudytoja parodė, kad ji pati nemačiusi kaip buvo sumuštas J. P.. Ji gali paliudyti tik tiek, kiek jai 2010-01-26 pasakojo pats J. P.. Pasikalbėjęs su ja, J. P. nuėjo namo, nei policijos, nei medikų nekvietė. Apibūdindama J. P., T. P. teigė, kad jis ramus, sąžiningas nekonfliktiškas žmogus, ateidavo pas jos kaimynę D. P. padirbėti. Taip pat ji negalėjo pasakyti, kad J. P. būtų melagis, pasak jos, jai jis niekada sumelavęs. (b.l. 49-50)

23Ikiteisminio tyrimo metu liudytojas V. B. apklausos metu parodė, kad jis jau keli metai pažįsta J. P.. J. P. nėra jo draugas, tačiau susitikęs J. jis su juo pasikalba. 2010-01-26 apie 15. 00 val. jis su J. P. kartu važiavo autobusu iš Trakų ir kartu su Jurijumi išlipo stotelėje Kudrionių –Girios kaime. Tuomet jis su juo ėjo vienu keliu namo. J. ėjo pas draugę D.. 2010-01-26 J. P. pas jį namuose nebuvo. Apklausos metu liudytojas parodė, kad tuomet, kai jie ėjo su Jurijumi keliu, nieko pakeliui sutikę nebuvo. Jis tuomet buvo išgėręs, J. jam padėjo nešti maišelį, kurį paskui liudytojui atidavė. Pats J., pasak liudytojo, nieko rankose neturėjo, nieko nesinešė. Jo manymu, J. P. tuomet buvo blaivus. J. P. palydėjo jį iki jo namų, ( - ). Po to J. nuėjo pas draugę D., kuri gyvena visai šalia jo namų. V. B. negalėjo pasakyti, ar 2010-01-26 kaimynė D. buvo namuose, tačiau jis tą dieną jos nematė. 2010-01-26 dienos vakare, tiksliai kada pasakyti negalėjo, jo draugė T. P. jam pasakė, kad prie jų namo tvoros buvo atėjęs sumuštas J. P. Jo veidas buvo kruvinas. J. T. P. pasakė, kad jį sumušė du vyriškiai. J. tuomet ji nematė, apie jo sumušimą sužinojo iš T. P.. Apklausos metu liudytojas parodė, kad po poros dienų Jovariškėse jis sutiko J., kuris jam papasakojo, kad 2010-01-26 dieną prie D. namų jis susitiko „Kliučiką“ ir dar vieną žmogų, kurie jo paprašė cigarečių. Jis vaikinams pasakė, kad cigarečių neturi, tuomet jam „Kliučikas“ smogė kumščiu į veidą ir sulaužė nosį. ( b.l 51-53)

242010-04-02 Valstybinės teismo medicinos tarnybos prie Lietuvos Respublikos ministerijos Vilniaus skyriaus išvadoje Nr. G988/10(01) konstatuota, J. P. padarytas nosies sumušimas, pasireiškęs poodine kraujosruva nosies nugarėlėje su patinimu, nosikaulio lūžimu bei kraujavimo iš nosies. J. P. padaryti sužalojimai vertinami nesunkiu sveikatos sutrikdymu. (b.l. 15-16).

252010-01-27 VA VPK Trakų r. PK VTS PP tyrėjo V. S. tarnybiniame pranešime konstatuota, kad 2010-01-27 apie 14.25 val. Trakų r. PK OVP buvo gautas VšĮ „Trakų ligoninė“ pranešimas, kad į ligoninę kreipėsi J. P., gim. 1970-11-28, su nosies kaulo lūžimu bei galvos smegenų sukrėtimu, kuris paaiškino, kad jį sumušė du iš matymo pažįstami asmenys. (b.l.2) .

26Apkaltinamasis nuosprendis priimamas tik ta sąlyga, jeigu teisminio bylos nagrinėjimo eigoje teisiamojo kaltumas nusikaltimo padarymu yra įrodytas (LR BPK 303 str.2 d.). Įrodymai baudžiamojoje byloje yra bet kokie faktiniai duomenys, kuriais remdamasis teismas įstatymo nustatyta tvarka konstatuoja pavojingos visuomenei veikos buvimą, šią veiką padariusio asmens kaltumą ir kitas aplinkybes, turinčias reikšmės bylai išspręsti.

27Plėšimas yra tyčinė nusikalstama veika, kuri padaroma tik tiesiogine tyčia. Grobdamas svetimą turtą plėšimo būdu, kaltininkas suvokia, kad jį pagrobia palaužęs nukentėjusiojo valią ar atėmęs galimybę pasipriešinti, numato nusikalstamos veikos padarinius ir jų nori. Šio nusikaltimo objektas – ne tik visų rūšių ir formų nuosavybė, bet ir žmogaus sveikata bei žmogaus veiksmų laisvė.

28Tokiu būdu, teismas ištyręs visus įrodymus, nustatė, kad T. J. ir O. K., būdami apsvaigę nuo alkoholio ir veikdami bendrininkų grupėje užpuolė nukentėjusįjį J. P. ir palaužę nukentėjusiojo valią, pagrobė jam priklausantį turtą du butelius alaus kokteilio už 10 litų, todėl jų veiksmai teisingai kvalifikuoti pagal LR BK 180 str. 1 d.

29Kaltinamųjų atsakomybę sunkinančios aplinkybės yra tai, kad nusikalstamą veiką jie padarė apsvaigęs nuo alkoholio, ir bendrininkų grupėje, o lengvina jų atsakomybę tai, kad kaltinamieji pilnai prisipažino, nuoširdžiai gailisi, o T. J. dar ir tai, kad jis iš dalies atlygino žalą nukentėjusiajam.

30Skiriant bausmę kaltinamajam T. J. teismas atsižvelgia į tai, kad kaltinamasis padarė apysunkį nusikaltimą, jis jau buvo teistas, todėl teismas skiria jam laisvės atėmimo bausmę, tačiau kaltinamasis, atsiprašė nukentėjusiojo, sumokėjo dalį neturtinės žalos nukentėjusiajam, nukentėjusysis bei jo motina priėmė atsiprašymą, kaltinamasis žada nebenusikalsti, todėl teismas daro išvadą, kad yra pagrindas manyti, jog bausmės tikslai bus pasiekti be realaus bausmės atlikimo, bausmės vykdymas jam atidedamas, skiriant įpareigojimus.

31Skiriant bausmę kaltinamajam O. K. teismas atsižvelgia į tai, kad kaltinamasis padarė apysunkį nusikaltimą, niekur nedirba, buvo teistas, todėl teismas taip pat skiria jam laisvės atėmimo bausmę, tačiau kaltinamasis, atsiprašė nukentėjusiojo, sutinka ir pasižada sumokėti neturtinę žalą, žada ateityje nebenusikalsti, todėl teismas daro išvadą, kad yra pagrindas manyti, jog bausmės tikslai bus pasiekti be realaus bausmės atlikimo, bausmės vykdymas jam atidedamas, skiriant jam įpareigojimus.

32Civilinis ieškinys dėl neturtinės žalos tenkintinas visiškai. Pagal LR CK 6.250 str. neturtinė žala yra asmens fizinis skausmas, dvasiniai išgyvenimai, nepatogumai, dvasinis sukrėtimas, emocinė depresija, pažeminimas, reputacijos pablogėjimas, bendravimo galimybių sumažėjimas ir kita. Neturtinė žala atlyginama visais atvejais, kai ji padaryta nusikaltimu asmens sveikatai bei kitais atvejais. Kaltinamasis T. J. ir O. K. yra kalti dėl J. P. apiplėšimo, ir tuo pačiu dėl nukentėjusiajam padarytos moralinės (neturtinės) žalos. Nukentėjusysis buvo sumuštas, apiplėštas, dėl ko buvo sutrikdyta jo sveikata, gydėsi ligoninėje, jis patyrė ir fizinį skausmą ir dvasinį sukrėtimą, be to, jis patyrė nepatogumų, važinėjant pas ekspertus, vykstant ikiteisminio tyrimo procesui ir t.t. 1000 litais įvertinta neturtinė žala padaryta nukentėjusiajam nėra per didelė, o kadangi 150 Lt T. J. sumokėjo, todėl likusi nesumokėta dalis priteistina iš kaltinamųjų solidariai.

33Valstybinės ligonių kasos civilinis ieškinys dėl 784,07 Lt už nukentėjusiojo J. P. gydymą priteisimo yra tenkintinas visiškai, nes yra pagrįstas byloje esančiais įrodymais. Nukentėjusysis buvo suluošintas bendrais kaltinamųjų veiksmais, todėl ieškinys priteistinas solidariai.

34Vadovaudamasis LR BPK 297, 298, 302, 303 –305 str., 307-308 str., teismas

Nutarė

35T. J. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą LR BK 180 str. 1d. ir nubausti laisvės atėmimu vienerių metų 6 mėnesių laikui laikui.

36Vadovaudamasis LR BK 75 str. paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymą atidėti 2 metams 6 mėnesiams, įpareigojant T. J. be institucijos, prižiūrinčios bausmės vykdymo atidėjimą, sutikimo neišvykti iš gyvenamosios vietos ilgiau kaip septynioms paroms.

37Kardomoji priemonė T. J. iki įsiteisės nuosprendis palikti nepakeistą.

38O. K. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą LR BK 180 str. 1d. ir nubausti laisvės atėmimu 2 metų laikui.

39Vadovaudamasis LR BK 75 str. paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymą atidėti 2 metams 6 mėnesiams, įpareigojant O. K. be institucijos, prižiūrinčios bausmės vykdymo atidėjimą, sutikimo neišvykti iš gyvenamosios vietos ilgiau kaip septynioms paroms.

40Kardomoji priemonė O. K. iki įsiteisės nuosprendis palikti nepakeistą.

41Priteisti iš T. J. ir O. K. solidariai 850 Lt nusikaltimu padarytai neturtinei žalai atlyginti J. P..

42Priteisti iš T. J. ir O. K. solidariai 784,07 Lt nukentėjusiojo J. P. gydymo išlaidų Valstybinei ligonių kasai.

43Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Trakų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Česlava Malinovska, sekretoriaujant... 2. T. J., a.k. ( - ), gim. Trakų r., LR pilietis, lietuvis, nedirbantis, darbo... 3. 1. 2001-02-07 Trakų r. apylinkės teismo pagal LR BK 271 str. 2 d., laisvės... 4. 2. 2002-03-05 Trakų rajono apylinkės teismo pagal LR BK 271 str. 2 d.,... 5. 3. 2003-10-15 Trakų rajono apylinkės teismo pagal LR BK 180 str. 1 d., 116... 6. 4. 2004-04-09 Trakų rajono apylinkės teismo pagal LR BK 178 str. 1 d.... 7. O. K., gim. Rusijoje, a.k. ( - ), LR pilietis, rusas, nedirbantis, 10 klasių... 8. 1. 2004-07-12 Vilniaus r. apylinkės teismo pagal LR BK 180 str. 1 d., areštu... 9. 2. 2005-10-14 Trakų rajono apylinkės teismo pagal LR BK 178 str. 1 d., 178... 10. 3. 2006-03-20 Trakų rajono apylinkės teismo pagal LR BK 178 str. 1 d.,... 11. 4. 2009-01-13 Trakų rajono apylinkės teismo pagal BK 284 str. 1 d. laisvės... 12. Išnagrinėjęs bylą sutrumpino proceso tvarka, teismas... 13. Kaltinamasis T. J. ir O. K., veikdami bendrininkų grupėje, įvykdė... 14. Kaltinamasis T. J. kaltu prisipažino visiškai ir parodė, kad 2010 m. sausio... 15. Kaltinamasis O. K. kaltu prisipažino visiškai ir davė analogiškus parodymus... 16. Be kaltinamųjų prisipažinimo, jų kaltė įrodyta sekančiais įrodymais.... 17. Nukentėjusiojo J. P. įstatyminė atstovė teismui nurodė, kad kaltinamieji... 18. Ikiteisminio tyrimo metu nukentėjusysis J. P. parodė, kad 2010-01-26 apie... 19. Parodymų patikrinimo vietoje metu nukentėjusysis J. P. patvirtino savo... 20. Ikiteisminio tyrimo metu liudytoja I. P. parodė, kad J. P. yra jos sūnus ir... 21. Ikiteisminio tyrimo metu liudytoja D. P. parodė, kad ji pažįsta J. P., nes... 22. Ikiteisminio tyrimo metu liudytoja T. P. parodė, kad ji gyvena ( - ). Apie 50... 23. Ikiteisminio tyrimo metu liudytojas V. B. apklausos metu parodė, kad jis jau... 24. 2010-04-02 Valstybinės teismo medicinos tarnybos prie Lietuvos Respublikos... 25. 2010-01-27 VA VPK Trakų r. PK VTS PP tyrėjo V. S. tarnybiniame pranešime... 26. Apkaltinamasis nuosprendis priimamas tik ta sąlyga, jeigu teisminio bylos... 27. Plėšimas yra tyčinė nusikalstama veika, kuri padaroma tik tiesiogine... 28. Tokiu būdu, teismas ištyręs visus įrodymus, nustatė, kad T. J. ir O. K.,... 29. Kaltinamųjų atsakomybę sunkinančios aplinkybės yra tai, kad nusikalstamą... 30. Skiriant bausmę kaltinamajam T. J. teismas atsižvelgia į tai, kad... 31. Skiriant bausmę kaltinamajam O. K. teismas atsižvelgia į tai, kad... 32. Civilinis ieškinys dėl neturtinės žalos tenkintinas visiškai. Pagal LR CK... 33. Valstybinės ligonių kasos civilinis ieškinys dėl 784,07 Lt už... 34. Vadovaudamasis LR BPK 297, 298, 302, 303 –305 str., 307-308 str., teismas... 35. T. J. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą LR BK 180 str. 1d. ir... 36. Vadovaudamasis LR BK 75 str. paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymą... 37. Kardomoji priemonė T. J. iki įsiteisės nuosprendis palikti nepakeistą.... 38. O. K. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą LR BK 180 str. 1d. ir... 39. Vadovaudamasis LR BK 75 str. paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymą... 40. Kardomoji priemonė O. K. iki įsiteisės nuosprendis palikti nepakeistą.... 41. Priteisti iš T. J. ir O. K. solidariai 850 Lt nusikaltimu padarytai neturtinei... 42. Priteisti iš T. J. ir O. K. solidariai 784,07 Lt nukentėjusiojo J. P. gydymo... 43. Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...