Byla 2S-212-881/2013
Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija Mikuckienė teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo Danske Bank A/S atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. birželio 7 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. 2-8722-727/2012 pagal ieškovo UAB „Lipnus“ ieškinį atsakovui Danske Bank A/S dėl sutarties pakeitimo ir esminės šalių nelygybės, kuria iš dalies patenkintas ieškovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

2Teisėja, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Lipnus“ ieškiniu kreipėsi į teismą, prašydamas pakeisti šalių pasirašyto 2012-02-06 susitarimo Nr. K200612-2022-P13 2 punktą, nustatant, jog kredito valiuta grąžinama suma per mėnesį sudaro 5000 EUR, priteisti bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškinio reikalavimų užtikrinimui ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti atsakovo Danske Bank A/S vienašališkai atliekamus nurašymus nuo UAB „Lipnus“ banko sąskaitos.

6Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2012 m. balandžio 26 d. nutartimi ieškovo prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo netenkino, o 2012 m. birželio 4 d. nutartimi atmetė pakartotinį ieškovo prašymą taikyti pareikšto turinio laikinąsias apsaugos priemones, nenustatęs naujų svarbių aplinkybių.

7Ieškovas pateikė pakartotinį prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti atsakovo Danske Bank A/S vienašališkai atliekamus priverstinius nurašymus nuo UAB „Lipnus“ banko sąskaitos kiekvieną mėnesį pagal ginčijamo 2012-02-06 susitarimo Nr. K200612-2022-P13 2 punktą iki teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo dienos. Nurodė, kad atsakovas siekia nurašyti 595 083,15 EUR nuo ieškovo sąskaitos, kas prives bendrovę prie bankroto ribos.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2012 m. birželio 7 d. nutartimi ieškovo UAB „Lipnus“ prašymą patenkino iš dalies – uždraudė atsakovui Danske Bank A/S vienašališkai atlikti priverstinį nurašymą nuo UAB „Lipnus“ banko sąskaitos pagal ieškiniu užginčyto 2012-02-06 susitarimo Nr. K200612-2022-P13 2 punkto 5 eilutės poziciją 595 083,15 EUR sumai iki teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo dienos. Teismas nurodė, kad ieškovo papildomai pateikti dokumentai rodo, jog atsakovas vidine banko atlikta operacija perkėlė ieškovo paskolos likutį į pradelstos paskolos sąskaitą, likučio suma yra 595 083,15 EUR. Ieškiniu yra ginčijama 2012-02-06 susitarimo nuostata dėl įmokų dydžio, ieškovas siekia sumažinti įmokų dydžius. Manytina, kad nesustabdžius atsakovo dabar atliekamo priverstinio nurašymo, kurio suma yra labai didelė, ieškovo įmonė faktiškai atsidurtų ties bankroto riba.

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

11Atsakovas Danske Bank A/S atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. birželio 7 d. nutartį dalyje, kurioje pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovo UAB „Lipnus“ pakartotinį prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti, už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis skirti ieškovui 20 000 Lt baudos, 50 proc. šios sumos skiriant atsakovui, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad ieškovo pakartotiniame prašyme ir teismo nutartyje nurodyti argumentai, kad atsakovas savo veiksmais veda ieškovą prie nemokumo, yra nepagrįsti įrodymais, todėl teismas jais rėmėsi nepagrįstai. Laikinosios apsaugos priemonės 595 083,15 EUR sumos ribose yra pritaikytos išeinant už ieškinio ribų, t. y. laikinosios apsaugos priemonės pritaikytos ne ieškovo reikalaujamiems pakeisti mėnesinių mokėjimų dydžiams, o faktiškai sustabdant ieškovo įsipareigojimų vykdymą grąžinti pasiskolintas kredito linijos sumas iki galutinio termino pabaigos (2012-06-01), kuris jau yra suėjęs ir kurio ieškovas neginčija; ieškovas taip pat neginčija savo prievolės grąžinti pagal kredito limito sutartį pasiskolintas sumas, tame tarpe sutinka kas mėnesį grąžinti po 5 000 EUR kredito dalį. Atsakovas yra kredito įstaiga, todėl neegzistuoja prielaidos, kad atsakovas negalės įvykdyti galutinio teismo sprendimo. Tikrieji ieškovo motyvai, reiškiant ieškinį atsakovui, yra siekis laikinųjų apsaugos priemonių pagalba išvengti piniginių prievolių bankui vykdymo. Skundžiama nutartimi teismas pažeidė ekonomiškumo ir šalių pusiausvyros principą.

12Atsiliepimu atsakovo Danske Bank A/S atskirąjį skundą ieškovas UAB „Lipnus“ ginčija atskirojo skundo pagrįstumą ir prašo Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. birželio 7 d. nutartį palikti nepakeistą, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad atsakovo atskirojo skundo argumentai yra formalūs, grindžiami tendencinga informacija ir neatitinka realiai susiklosčiusios faktinės ir teisinės situacijos. Ieškovas ginčija 2012 m. vasario 6 d. susitarimą kaip pasirašytą dėl atsakovo ekonominio spaudimo. Iki tol ieškovas nėra vėlavęs ir nevėluoja vykdyti jokių mokėjimų. Suteikiant bendrovei kreditą, atsakovui, kaip kredito įstaigai, buvo žinoma ieškovo turtinė padėtis ir realios finansinės galimybės įvykdyti prisiimtus įsipareigojimus; 2012 m. vasario 2 d. ieškovas dar kartą nurodė, kad nėra finansiškai pajėgus prisiimti tokių įsipareigojimų kaip reikalauja bankas. Taikant laikinąsias apsaugos priemones siekiama, kad šalių finansinė padėtis ar pats ginčo objektas per visą ginčo nagrinėjimo laiką išliktų tokie, kokie buvo prieš pradedant nagrinėti bylą. Teismui pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, atsakovas toliau tęsia vienašališką lėšų nurašymą, priskaičiuodamas delspinigius ir palūkanas. Dėl priverstinių atsakovo nurašymų ieškovo komercinei veiklai jau padaryta itin didelė žala. Kyla grėsmė, kad vykstant ginčui teisme, ieškovui bus padaryta neatkuriama žala. Atsakovas siekia išimtinai savo interesų užtikrinimo ir tenkinimo, nesąžiningai naudodamasis savo ekonominiu pranašumu ir piktnaudžiaudamas turimais įgaliojimais, tuo tarpu teismo prašo skirti baudą ieškovui. Iki teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo dienos, būtina palikti teismo pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones.

13IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

14Atskirasis skundas tenkinamas.

15Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.).

16Civilinio proceso kodeksas numato galimybę teismui dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu imtis laikinųjų apsaugos priemonių būsimo teismo sprendimo įvykdymui užtikrinti (CPK 144 str. 1 d.). Civilinio proceso teisės normos, įtvirtindamos laikinųjų apsaugos priemonių taikymo galimybę, kartu nustato šių priemonių taikymo sąlygą ir esminį apribojimą – laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tik tuo atveju, jei yra pagrindas manyti, jog nesiėmus šių priemonių būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas.

17Teismų praktikoje pripažįstama, kad ieškiniams dėl teisinių santykių modifikavimo (sukūrimo, pakeitimo, panaikinimo) paprastai nereikalingas teismo sprendimo priverstinis vykdymas. Kai reiškiamas reikalavimas dėl sutartinių teisinių santykių pakeitimo, konkrečiai – dėl kas mėnesį mokėtinų sumų pagal kredito linijos sutartį sumažinimo, šalių sutartiniai teisiniai santykiai modifikuojami teismo sprendimo pagrindu, o sprendimas neturi būti vykdomas priverstine tvarka. Tai reiškia, kad tokių reikalavimų įvykdymas paprastai negali būti užtikrintas laikinųjų apsaugos priemonių, kuriomis būtų nustatomi turtinio pobūdžio ribojimai, taikymu.

18Nagrinėjamu atveju ieškovas UAB „Lipnus“ pareikštu ieškiniu prašė pakeisti 2012 m. vasario 6 d. susitarimo (toliau – Susitarimas) dėl 2006 m. gruodžio 13 d. Kredito limito sutarties Nr.K200612-2022 dalinio sąlygų pakeitimo ir papildymo 2 punktą, nustatant, kad kredito valiuta grąžinama suma per mėnesį sudaro 5 000 eurų. Ieškovas įrodinėja, kad kredito limito sutarties pakeitimus, kurie iš esmės apsunkino ieškovo galimybes tinkamai įvykdyti sutartines prievoles, pasirašė dėl atsakovo ekonominio spaudimo, tačiau reikalavimo dėl susitarimo pripažinimo negaliojančiu nereiškia, kaip ir neprašo pakeisti (pratęsti) galutinio kredito linijos grąžinimo termino (2012 m. birželio 1 d.), kuris yra pasibaigęs. Atsižvelgdamas į tai, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismo nustatytas draudimas atsakovui Danske Bank A/S nuo ieškovo banko sąskaitos vienašališkai nurašyti lėšas iš esmės reiškia uždraudimą vykdyti galiojančią sutartį, kuri šalims turi įstatymo galią ir nėra ginčijama teismine tvarka. Toks draudimas neatitinka laikinųjų apsaugos priemonių paskirties, nes juo užtikrinamas ieškovui galimai palankaus sprendimo, kuris negalėtų būti vykdomas priverstinai, įvykdymas, ir tuo pačiu nepagrįstai apribojamos atsakovo teisės pagal ieškinyje pareikštus reikalavimus. Nors ieškovas tvirtina, kad atsakovas nutraukė Kredito limito sutartį, atsakovas tai neigia, o ieškovas jokių sutarties nutraukimą patvirtinančių įrodymų nepateikia; kita vertus, sutarčiai esant nutrauktai, o ieškovui nereiškiant reikalavimo dėl sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu, ieškovo prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės taip pat negalėtų būti taikomos.

19Teismas taip pat atkreipia dėmesį, kad pritaikytomis laikinosiomis apsaugos priemonėmis atsakovui uždrausta nurašyti lėšas ir toje sutarties dalyje, dėl kurios ginčo net nėra nėra, t. y. dėl 5000 eurų kredito dalių. Tai taip pat pažeidžia CPK 145 straipsnio 2 dalyje įtvirtintą ekonomiškumo principą, nes peržengia pareikštų reikalavimų ribas.

20Dėl išdėstytų motyvų skundžiama Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. birželio 7 d. nutarties dalis panaikinama ir klausimas išsprendžiamas iš esmės – ieškovo UAB „Lipnus“ prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmetamas (CPK 337 str. 1 d. 2 p.).

21Teismas netenkina atsakovo prašymo skirti ieškovui baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis. Prašydamas taikyti laikinąsias apsaugos priemones ieškovas realizavo CPK 144 straipsnyje įtvirtintą teisę, tos nuomonės, kad nagrinėjamu atveju buvo pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, buvo ne tik ieškovas, bet ir pirmosios instancijos teismas, todėl teigti, kad ieškovas nesąžiningai pareiškė nepagrįstą prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, nėra pakankamo pagrindo.

22Lietuvos teismų informacinės sistemos duomenimis, Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Lipnus“ ieškinį atsakovui Danske Bank A/S dėl sutarties pakeitimo ir esminės šalių nelygybės išnagrinėjo 2012 m. spalio 18 d., priimdamas sprendimą, kuriuo ieškinį atmetė. Pirmosios instancijos teismui išnagrinėjus bylą iš esmės ir dėl to jau nebegalint sprendime išspręsti bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimo, apeliacinės instancijos teismas tenkina atsakovo prašymą ir iš ieškovo priteisia 100 Lt žyminio mokesčio, kurį atsakovas sumokėjo už atskirojo skundo padavimą (CPK 93 str. 1 d.).

23Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

24Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. birželio 7 d. nutarties dalį, kuria patenkintas ieškovo UAB „Lipnus“ prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovo UAB „Lipnus“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti.

25Priteisti iš ieškovo UAB „Lipnus“ (į. k. 134819954, buveinės adresas: Raudondvario pl. 170B, Kaunas) atsakovui Danske Bank A/S (į. k. 61126228, buveinės adresas: Holmens Kanal 2-12, Kopenhaga, Danija) 100 Lt žyminio mokesčio už atskirąjį skundą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija Mikuckienė... 2. Teisėja, išnagrinėjusi bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas UAB „Lipnus“ ieškiniu kreipėsi į teismą, prašydamas pakeisti... 5. Ieškinio reikalavimų užtikrinimui ieškovas prašė taikyti laikinąsias... 6. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2012 m. balandžio 26 d. nutartimi... 7. Ieškovas pateikė pakartotinį prašymą taikyti laikinąsias apsaugos... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2012 m. birželio 7 d. nutartimi ieškovo... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 11. Atsakovas Danske Bank A/S atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto 1... 12. Atsiliepimu atsakovo Danske Bank A/S atskirąjį skundą ieškovas UAB... 13. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 14. Atskirasis skundas tenkinamas.... 15. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 16. Civilinio proceso kodeksas numato galimybę teismui dalyvaujančių byloje ar... 17. Teismų praktikoje pripažįstama, kad ieškiniams dėl teisinių santykių... 18. Nagrinėjamu atveju ieškovas UAB „Lipnus“ pareikštu ieškiniu prašė... 19. Teismas taip pat atkreipia dėmesį, kad pritaikytomis laikinosiomis apsaugos... 20. Dėl išdėstytų motyvų skundžiama Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012... 21. Teismas netenkina atsakovo prašymo skirti ieškovui baudą už... 22. Lietuvos teismų informacinės sistemos duomenimis, Vilniaus miesto 1... 23. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 24. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. birželio 7 d. nutarties dalį,... 25. Priteisti iš ieškovo UAB „Lipnus“ (į. k. 134819954, buveinės adresas:...