Byla AS-492-582-14

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Drigoto (kolegijos pirmininkas), Ramūno Gadliausko ir Virginijos Volskienės (pranešėja), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Savas kiemas“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2013 m. lapkričio 4 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjos D. D. skundą atsakovams Klaipėdos rajono savivaldybės administracijai, Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, uždarajai akcinei bendrovei „Savas kiemas“, tretiesiems suinteresuotiems asmenims kredito unijai „Vilniaus taupomoji kasa“, A. K., uždarajai akcinei bendrovei „Euro kapitalo fondas“.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Klaipėdos apygardos administraciniame teisme išnagrinėta administracinė byla pagal pareiškėjos D. D. skundą (patikslintus skundus) atsakovams Klaipėdos rajono savivaldybės administracijai, Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, uždarajai akcinei bendrovei (toliau – ir UAB) „Savas kiemas“, tretiesiems suinteresuotiems asmenims kredito unijai „Vilniaus taupomoji kasa“, A. K., UAB „Euro kapitalo fondas“ dėl Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. vasario 25 d. įsakymo Nr. AV-443 „Dėl UAB „Savas kiemas“ žemės sklypo (kad. Nr. ( - )), esančio ( - ), detaliojo plano patvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo“, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos 2011 m. rugsėjo 14 d., 2011 m. rugsėjo 15 d., 2011 m. rugsėjo 22 d., 2011 m. gruodžio 16 d. išduotų statybos leidimų, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos pažymų apie statinio statybą be esminių nukrypimų nuo projekto (Nr. PASS-30-120525-00136, išduotos 2012-05-25; Nr. PASS-30-121011-00306, išduotos 2012-10-11; Nr. PASS-30-130215-00060, išduotos 2013-02-15; Nr. PASS-30-130215-00059, išduotos 2013-02-15; Nr. PASS-30-130215-00058, išduotos 2013-02-15; Nr. PASS-30-130214-00056, išduotos 2013-02-14; Nr. PASS-30-130214-00057, išduotos 2013-02-14), panaikinimo ir įpareigojimo UAB „Savas kiemas“ per šešių mėnesių terminą nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos nugriauti statinius esančius žemės sklype (kad. Nr. ( - )), adresu ( - ), bei sutvarkyti statybvietę.

4II.

5Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2013 m. spalio 24 d. nutartimi nutarė pranešti viešo registro tvarkytojui valstybės įmonei Registrų centrui apie šią administracinę bylą dėl viešajame registre įregistruotų nekilnojamųjų daiktų, adresu ( - ), ir jų daiktinių teisių ginčijimo, prašant šį faktą įregistruoti viešame registre; pranešti administracinės bylos proceso dalyviams apie tai, kad po šios nutarties priėmimo nekilnojamąjį turtą, adresu, ( - )įsigiję asmenys į bylą nebus įtraukiami trečiaisiais suinteresuotais asmenimis.

6Teismas nurodė, kad posėdžio metu 2013 m. spalio 22 d. paaiškėjo aplinkybė, jog atsakovas UAB „Savas kiemas“ sudarė pirkimo-pardavimo sandorius, pagal kuriuos dalį gyvenamųjų patalpų pardavė A. K. ir Kredito unijai „Vilniaus taupomoji kasa“. Teismas akcentavo, kad pareiškėja skundą teismui padavė 2011 m. spalio 10 d., bylos nagrinėjimas užsitęsė dėl įvairių priežasčių, viena iš jų – naujų trečiųjų suinteresuotųjų asmenų įtraukimas į bylą, nes atsakovas UAB „Savas kiemas“ disponuoja nekilnojamuoju turtu, esančiu ( - ), sudarydamas pirkimo-pardavimo sandorius. Teismas pažymėjo, kad Nekilnojamo turto viešo registro tvarkytojui praneština apie nagrinėjamą administracinę bylą, siekiant apsaugoti teises asmenų, įsigyjančių ginčo nekilnojamąjį turtą, o proceso dalyviams nurodytina, kad po šios nutarties priėmimo turtą įsigiję asmenys į bylą nebus įtraukiami trečiaisiais suinteresuotais asmenimis. Tokių procesinių veiksmų teismas ėmėsi, siekdamas užtikrinti operatyvų bylos išnagrinėjimą.

7Atsakovas UAB „Savas kiemas“ pateikė atskirąjį skundą, prašydamas panaikinti Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2013 m. spalio 24 d. nutartį.

8Nurodė, kad teismas pritaikė įstatyme nenumatytą ribojimą, taip pažeisdamas administracinėje teisėje galiojantį principą „leidžiama viskas, kas tiesiogiai numatyta teisės aktų“. Nustatytas ribojimas pažeidžia bendrovės teises disponuoti jai priklausančiu turtu. Sprendimas neįtraukti į bylą trečiųjų asmenų gali turėti įtakos būsimo teismo sprendimo teisėtumui.

9Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2013 m. lapkričio 4 d. nutartimi atsisakė priimti atsakovo atskirąjį skundą, nurodydamas, kad teismo 2013 m. spalio 24 d. nutartis neužkerta kelio bylos eigai, todėl yra neskundžiama, kas ir buvo nurodyta pačioje nutartyje.

10III.

11Atsakovas pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo panaikinti Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2013 m. lapkričio 4 d. nutartį ir priimti pareiškėjo atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2013 m. spalio 24 d. nutarties.

12Teigia, kad tokia nutartis, kokią priėmė pirmosios instancijos teismas, nėra numatyta įstatyme, todėl nėra numatyta jos apskundimo tvarka. Atsakovo įsitikinimu, sprendimas neįtraukti į bylos nagrinėjimą trečiųjų suinteresuotų asmenų užkerta kelią bylos eigai.

13Teisėjų kolegija

konstatuoja:

14IV.

15Nagrinėjamo atskirojo skundo dalykas yra Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2013 m. lapkričio 4 d. nutarties, kuria teismas atsisakė priimti atsakovo atskirąjį skundą dėl nutarties, kuri pasak teismo, neskundžiama teisėtumas ir pagrįstumas.

16Kaip jau minėta, 2013 m. spalio 24 d. nutartimi Klaipėdos apygardos administracinis teismas nutarė pranešti viešo registro tvarkytojui valstybės įmonei Registrų centrui apie šią administracinę bylą dėl viešajame registre įregistruotų nekilnojamųjų daiktų, adresu ( - ), ir jų daiktinių teisių ginčijimo, prašant šį faktą įregistruoti viešame registre; pranešti administracinės bylos proceso dalyviams apie tai, kad po šios nutarties priėmimo nekilnojamąjį turtą, adresu, ( - ) įsigiję asmenys į bylą nebus įtraukiami trečiaisiais suinteresuotais asmenimis.

17Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 149 straipsnio 1 dalis numato, kad pirmosios instancijos teismo (teisėjo) nutartis proceso šalys gali apskųsti atskiruoju skundu apeliacinės instancijos teismui: 1) šio įstatymo nustatytais atvejais; 2) kai teismo nutartis užkerta galimybę tolesnei bylos eigai. Paprastai laikoma, kad teismo nutartis užkerta galimybę tolesnei bylos eigai, kai dėl jos priėmimo procesas apskritai negali prasidėti (pavyzdžiui, nutartis atsisakyti priimti skundą) ar tam tikrais atvejais toliau tęstis (pavyzdžiui, nutartis, kuria atsisakoma tenkinti pareiškėjo prašymą dėl administracinės bylos atnaujinimo – 2012 m. kovo 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS858-198/2012), arba dėl nutarties priėmimo procesas byloje užbaigiamas (pavyzdžiui, nutartis palikti skundą nenagrinėtą).

18Įvertinusi Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2013 m. spalio 24 d. nutarties turinį apeliacinės instancijos teisėjų kolegija konstatuoja, kad ji neužkerta kelio tolesnei bylos eigai. Pažymėtina, kad minėta teismo nutartimi nėra nuspręsta dėl konkretaus trečiojo asmens neįtraukimo į bylą, tik abstrakčiai nurodyta, kad tokie asmenys į bylos procesą nebus įtraukiami ateityje. Taigi vertintina, jog tokia teismo nutartis neužkirto galimybės tolesnei bylos eigai. Įrašo viešajame registre padarymas taip pat nėra kliūtis nagrinėti bylą.

19Pažymėtina, kad nenustačius ABTĮ 149 straipsnio 1 dalies sąlygų, teismo nutarties skųsti atskiruoju skundu negalima, tačiau motyvai dėl jos teisėtumo ir pagrįstumo gali būti įtraukti į apeliacinį skundą.

20Apibendrindama išdėstytus argumentus teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismo 2013 m. lapkričio 4 d. nutartis yra pagrįsta, teisėta ir naikinti jos atskirojo skundo motyvais nėra pagrindo.

21Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

22Atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Savas kiemas“ atskirąjį skundą atmesti.

23Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2013 m. lapkričio 4 d. nutartį palikti nepakeistą.

24Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. Klaipėdos apygardos administraciniame teisme išnagrinėta administracinė... 4. II.... 5. Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2013 m. spalio 24 d. nutartimi... 6. Teismas nurodė, kad posėdžio metu 2013 m. spalio 22 d. paaiškėjo... 7. Atsakovas UAB „Savas kiemas“ pateikė atskirąjį skundą, prašydamas... 8. Nurodė, kad teismas pritaikė įstatyme nenumatytą ribojimą, taip... 9. Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2013 m. lapkričio 4 d. nutartimi... 10. III.... 11. Atsakovas pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo panaikinti Klaipėdos... 12. Teigia, kad tokia nutartis, kokią priėmė pirmosios instancijos teismas,... 13. Teisėjų kolegija... 14. IV.... 15. Nagrinėjamo atskirojo skundo dalykas yra Klaipėdos apygardos administracinio... 16. Kaip jau minėta, 2013 m. spalio 24 d. nutartimi Klaipėdos apygardos... 17. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 149 straipsnio 1... 18. Įvertinusi Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2013 m. spalio 24 d.... 19. Pažymėtina, kad nenustačius ABTĮ 149 straipsnio 1 dalies sąlygų, teismo... 20. Apibendrindama išdėstytus argumentus teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 21. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 22. Atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Savas kiemas“ atskirąjį skundą... 23. Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2013 m. lapkričio 4 d. nutartį... 24. Nutartis neskundžiama....