Byla e2-174-647/2016
Dėl automobilio išreikalavimo iš svetimo neteisėto valdymo

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Alfredas Juknevičius, sekretoriaujant Vaivai Liaubienei, dalyvaujant ieškovo UAB ERGO Insurance SE atstovui advokatui Dariui Butvilavičiui, atstovo I. N. atstovui advokatui Kęstučiui Žviniui, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo ERGO Insurance SE, veikiančio per ERGO Insurance SE Lietuvos filialą, ieškinį atsakovui I. N., tretieji asmenys Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie LR VRM Vilniaus rinktinės ikiteisminio tyrimo skyrius, UAB „Krasta auto“, Svetlana R. B., dėl automobilio išreikalavimo iš svetimo neteisėto valdymo, ir

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą su patikslintu ieškiniu, kuriuo prašė išreikalauti iš atsakovo I. N., gim. ( - ), neteisėto valdymo automobilį BMW X5, kėbulo Nr. WBAFA71030LU81405, ir perduoti jį teisėtam savininkui ERGO Insurance SE, veiklą vykdančiai per Lietuvos filialą, priteisti ieškovo ERGO Insurance SE, atstovaujamo ERGO Insurance SE Lietuvos filialo naudai bylinėjimosi išlaidas – 158,00 Eur žyminį mokestį, atnaujinti ieškinio senaties terminą, vadovaujantis LR CK 1.131 str.

3Patikslintame ieškinyje nurodė, kad 2003 m. sausio 17 d. tretysis asmuo UAB „K. A.“ ir UAB „ERGO Lietuva“ (dabartinis teisių perėmėjas ERGO Insurance SE, veiklą vykdantis per Lietuvos filialą) sudarė draudimo sutartį, kuria buvo apdraustas BMW X5, kėbulo Nr. WBAFA71030LU81405. Draudimo sutartis buvo sudaryta laikotarpiui nuo 2003 m. sausio 1 d. iki 2003 m. gruodžio 31 d. 2003-01-29 Vilniaus apskr. VPK KP NNTV 3 skyriuje buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas Nr. 10-1-00224-03, gavus draudėjo UAB „K. A.“ atstovo pranešimą apie automobilio BMW X5, kėbulo Nr. WBAFA7103OLU81405 pagrobimą. Ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad laikotarpiu nuo 2003-01-27 iki 2003-01-28 iš pardavimo aikštelės adresu: Verkių g. 39, Vilniuje buvo pagrobtas aukščiau minimas automobilis, kuris vagystės metu priklausė UAB „K. A.“. Pradėjus ikiteisminį tyrimą buvo paskelbta pavogto automobilio paieška. Kadangi automobilis BMW X5, kėbulo Nr. WBAFA71030LU81405, įvykio dieną buvo apdraustas ieškovo, vadovaudamasis sudarytas draudimo sutarties sąlygomis, ieškovas 2003-04-10 išmokėjo 36575,80 Eur dydžio draudimo išmoką draudėjui. Vadovaujantis sudaryta draudimo sutartimi tarp ieškovo ir trečiojo asmens UAB „K. A.“, draudikas išmokėjęs draudimo išmoką, įgyja šios transporto priemonės savininko teises, todėl ieškovas tapo vieninteliu šios transporto priemonės savininku.

42015-03-02 ieškovas, Valstybinės sienos apsaugos tarnybos prie LR VRM Vilniaus rinktinės Ikiteisminio tyrimo skyriaus raštu Nr. (21)20)-12-989, buvo informuotas apie sulaikytą transporto priemonę BMW X5, kėbulo Nr. WBAFA71030LU81405. Kadangi automobilis vairuojamas atsakovo I. N., 2014-12-25 apie 19.34 val. vyko per Medininkų PKP, automobilis buvo sulaikytas, nustačius, jog yra nuo 2003-01-28 paieškomas Vilniaus apskr. VPK dėl vagystės. 2014-12-29 VSAT prie LR VRM Kriminalinės žvalgybos skyriuje buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas Nr. 05-1-06233-14 pagal BK 189 str. 1 d, dėl nusikalstamu būdu gauto turto įgijimo arba realizavimo.

52015-06-23 Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros Šeštojo skyriaus prokurorė A. P. priėmė nutarimą nutraukti ikiteisminį tyrimą Nr. 05-1-6233-14 ir grąžinti atsakovui I. N. automobilį BMW X5, kėbulo Nr. WBAFA71030LU81405, dabartinis valstybinis Nr. T088HK76. Ieškovas nesutikdamas su tokiu nutarimu, 2015-07-17 apskundė priimtą nutarimą Vilniaus apylinkės prokuratūros aukštesniajam prokurorui. 2015-08-05 Vilniaus apylinkės prokuratūros šeštojo skyriaus vyriausiasis prokuroras V. P. nutarė atmesti ieškovo skundą, pažymėdamas jog ginčas spręstinas civilinio proceso tvarka. Automobilis ieškovui iki šiol nėra grąžintas.

6Tik 2014-12-25 Medininkų PKP buvo sulaikytas automobilis, pareigūnams nustačius, jog yra nuo 2003-01-28 paieškomas Vilniaus apskr. VPK dėl vagystės, 2014-12-29 VSAT prie LR VRM Kriminalinės žvalgybos skyriuje buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas Nr. 05-1-06233-14 pagal BK 189 str. 1 d. dėl nusikalstamu būdu gauto turto įgijimo arba realizavimo ir 2015-03-02 apie pradėtą ikiteismini tyrimą informavo ieškovą. Ieškovas nuo informacijos gavimo (2015-03-02) apie surastą pavogtą transporto priemonę BMW X5, kėbulo Nr. WBAFA71030LU81405, nedelsiant ėmėsi aktyvių veiksmų, kad surasta transporto priemonė būtų grąžinta teisėtam savininkui. 2015-03-09 raštu informavo Valstybės sienos apsaugos tarnybą prie LR VRM Vilniaus rinktinės ikiteisminio tyrimo skyrių, jog perimtos susijungusių bendrovių teisės ir pareigos, pateikė automobilio nuosavybės teisę pagrindžiančius dokumentus ir prašė grąžinti automobilį. 2015-06-23 Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros Šeštojo skyriaus prokurorė A. P. priėmė nutarimą nutraukti ikiteisminį tyrimą Nr 05-1-06233-14 ir transporto priemonę grąžinti atsakovui. 2015-07-16 ieškovas šį nutarimą nutraukti ikiteisminį tyrimą Nr. 05-1-06233-14 apskundė Vilniaus apygardos Vilniaus apylinkės prokuratūros Aukštesniajam prokurorui. 2015-08-11 ieškovas gavo Vilniaus apygardos Vilniaus apylinkės prokuratūros šeštojo skyriaus vyriausiojo prokuroro V. P. nutarimą, kuriuo ieškovo skundas buvo atmestas. 2015-08-24 ieškovas pateikė Vilniaus rajono apylinkes teismui ieškinį.

7A. I. N. pateikė atsiliepimą į patikslintą ieškinį, kuriame nurodė, kad su ieškiniu nesutinka, prašo jį atmesti. Ieškovės pateikti įrodymai nepagrindžia ir neįrodo ieškovės teisės reikšti kokius nors reikalavimus dėl automobilio. Atsakovas 2014-12-24 sąžiningai ir teisėtai įsigijo Rusijoje, Jaroslavlio mieste, automobilį „BMW X5“, VIN WBAFA71030LU81405, 2002 m. gamybos, valstybinis Nr. T088HK76, transporto priemones pasas 37TE940551, už 500 000 rublių (apytiksliai už 6000 Eur). Šias aplinkybes patvirtina 2014-12-24 pirkimo – pardavimo sutartis Nr. 975, sudaryta tarp atsakovo ir verslininkės K. R. A.. Sutarties sudarymo teisėtumą patvirtina ir 2014-12-24 pavedimo sutartis Nr. 975, sudaryta tarp B. S. Rudolfovnos ir K. R. A., kurios pagrindu K. R. A. buvo įgaliota parduoti automobilį.

8Su parduodamu automobiliu atsakovui buvo pateiktas transportą priemonės pasas 37 TE940551, išduotas 2004-05-17 Ivanovo muitinės R. F., kuris patvirtina, kad automobilis buvo įvežtas į R. F. iš Vokietijos ir įregistruotas Ž. J. V., gyvenančio Ivanovo mieste, 9-ogo janvaria g. 7. Vėliau, t. y. 2007-12-22, minėtas automobilis buvo parduotas, jam buvo suteiktas valstybinis numeris H601HK37, o 2008-03-26 minėtą automobili įsigijo Uglanova S. R., gyvenanti Dzeržinskio pr. 36-68, Jaroslavlio mieste, ir automobiliui buvo suteiktas valstybinis Nr. T088HK76. Tokiu būdu, šis dokumentas patvirtina, kad atsakovas yra ketvirtas automobilio savininkas Rusijoje. Atsakovas yra vienintelis sąžiningas ir teisėtas automobilio savininkas ir niekas kitas neturi už jį daugiau teisių į jo teisėtai ir sąžiningai įsigytą, atvirai valdomą automobilį.

9LR CK 4.96 str. l d. nustato, kad daikto savininkas gali pareikšti ieškinį per tris metus nuo daikto praradimo momento, t. y. įstatymas imperatyviai nustato trijų metų terminą nuo daikto praradimo. Kadangi ieškovė, nebūdama daikto savininke ir nežino, o gal sąmoningai nutyli daikto praradimo datą. Todėl, remiantis ieškovės pateiktų su ieškiniu dokumentų datomis, laikytina, kad daikto praradimo data yra 2003 metų sausio mėnesio 27 diena. Todėl ieškinio senaties termino eiga prasidėjo 2003 metų sausio 28 dieną. Prašo taikyti ieškinio senatį.

10Tretysis asmuo UAB „Krasta auto“ pateikė atsiliepimą, kuriame prašė tenkinti ieškinio reikalavimus, priteisti iš atsakovo trečiojo asmens naudai patirtas bylinėjimosi išlaidas. Automobilis nusikalstamos veikos padarymo metu priklausė UAB „Krasta auto“ ir buvo apdraustas bendrovėje UAB ERGO Lietuva (dabartinis teisių ir pareigų perėmėjas - ERGO Insurance SE). 2003 m. kovo 19 d. UAB „Krasta auto“ pranešimu Nr. 050 draudikas buvo informuotas apie įvyksią automobilio vagystę. Šio pranešimo pagrindu žalą patyrusiai UAB „Krasta auto“, buvo išmokėta automobilio, apdrausto pagal 2003 m. sausio mėnesį su ieškovu šioje byloje sudarytą draudimo sutartį Nr. 710-810-10011890, 126 288,90 Lt (36 575,79 EUR) dydžio draudimo išmoka (2003 m. balandžio 10 d. pranešimas apie draudimo išmoką, 2003 m. balandžio 17 d. mokėjimo nurodymas Nr. HAN-004338). Patvirtina, kad pagal draudimo sutarties Nr. 710-810-100118 sąlygas po minėtos draudimo išmokos sumokėjimo draudikas įgijo automobilio „BMW X5“ savininko teises.

11Tretieji asmenys Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie LR VRM Vilniaus rinktinės ikiteisminio tyrimo skyrius ir Svetlana R. B. atsiliepimų į ieškinį nepateikė.

12Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas nurodė, kad ieškinį palaiko, prašo jį tenkinti. Šiuo atveju egzistuoja visos vindikacinio ieškinio sąlygos. Atsakovas valdo daiktą neteisėtai. Ieškovo ir atsakovo dėl šio daikto prievoliniai santykiai nesieja. Daiktas iš svetimo neteisėto valdymo gali būti išreikalautas jeigu yra savininko ar asmens, kuriam savininkas buvo perdavęs jį valdyti, pamestas arba iš jų pagrobtas. Prašo atnaujinti ieškinio senaties terminą. Tik tuomet, kai automobilis buvo sulaikytas, tapo aišku, kad automobilis egzistuoja, nėra išardytas, sunaikintas. Tapo žinoma, kas daiktą valdo. Ieškovo nuosavybės teisę patvirtina pranešimas apie išmokos mokėjimą, mokėjimo pavedimas, įrodantis, kad buvo išmokėta draudimo išmoka, UAB „Krasta auto“ atsiliepimas ir patvirtinimas, kad išmoka yra išmokėta, draudimo taisyklių 16.2 p. Ieškovas duomenų apie tai, kad kita transporto priemonė tą pačią dieną būtų pavogta neturi. Draudimo bendrovė administravo draudimo įvykį, išmokėjo draudėjui draudimo išmoką. Tik sulaikius automobilį ieškovas buvo informuotas apie tai, kad automobilis buvo sulaikytas.

13Atsakovo atstovas nurodė, kad ieškovė nepagrįstai teigia, kad UAB „Krasta auto“ ir UAB „ERGO Lietuva“ sudarė draudimo sutartį, kuria buvo apdraustas ginčo automobilis. Iš draudimo sutarties nematyti, kad draudikas būtų apdraudęs ginčo automobilį. Draudimo sutartyje nurodyta, kokiomis aplinkybėmis automobilis turi būti saugomas, automobilio raktai turėjo būti saugomi seife. Mano, kad draudiminis įvykis neįvyko, byloje nėra paneigta aplinkybė, kad savininkas automobilį pardavė. 2003-04-10 pranešime dėl draudimo išmokos taip pat nenurodyta, jog buvo sprendžiamas išmokos būtent už ginčo automobilį su konkrečiu kėbulo numeriu klausimas. Mokėjimo nurodyme taip pat nėra nurodytas automobilio identifikavimo numeris. Pateikti dokumentai neįrodo, kad ginčo automobilis buvo apdraustas, už jį buvo išmokėta kompensacija. Atsakovas automobilį įgijo sąžiningai, apytiksliai už 6000 Eur. Šias aplinkybes patvirtina transporto priemonės registracijos liudijimas, techninis pasas, pirkimo – pardavimo sutartis. Jeigu ieškovas būtų bent kažkiek domėjęsis, būtų įgijęs nuosavybės teisę į ginčo automobilį, būtų tikrinęs duomenų bazes, būtų suradęs šį automobilį R. F.. Atsakovas automobilį įsigijo teisėtai, atvirai teisėtai valdė. Ieškovas neįrodė aplinkybės, kad jis yra automobilio savininkas. Nuo senaties termino pabaigos yra praėję devyni metai. Įstatymas imperatyviai nustato 3 metų terminą nuo daikto praradimo momento, o ne nuo atsiradimo. Praėjus tokiam ilgam senaties terminui, ieškovui nenurodžius, kokių veiksmų ėmėsi nuo vagystės dienos, pagrindo atnaujinti ieškinio senatį šioje byloje nėra. Prašo taikyti ieškinio senaties terminą ir ieškinį atmesti.

14Tretieji asmenys į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdį pranešta tinkamai. Gautas UAB „Krasta auto“ prašymas bylą nagrinėti jų atstovui nedalyvaujant.

15Ieškinys tenkintinas.

16Iš draudimo liudijimo Nr. 710-810-100118 matyti, jog UAB „K. A.“ ir UAB „ERGO Lietuva“ sudarė draudimo sutartį, kuria kaip nurodo ieškovas nuo 2003 m. sausio 1 d. iki 2003 m. gruodžio 31 d. buvo apdraustas ginčo automobilis BMW X5, kurio kėbulo Nr. WBAFA71030LU81405. Įmonės, prekiaujančios transporto priemonėmis ir atliekančios techninį aptarnavimą, transporto priemonės draudimo taisyklių Nr. 022 16.2. p. buvo nurodyta, jog draudikas išmokėjęs draudimo išmoką, prilygstančią apdraustos transporto priemonės vertei, įgyja šios transporto priemonės savininko teises. Iš byloje pateiktų ikiteisminio tyrimo duomenų matyti, jog 2003-01-29 buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas Nr. 10-1-0224-03 ir buvo iškelta baudžiamoji byla dėl automobilio BMW X5, be valstybinių numerių, kurio kėbulo Nr. WBAFA71030LU81405, priklausančio UAB „K. A.“ pagrobimo laikotarpiu nuo 2003-01-27 19.00 val. iki 2003-01-28 9.00 val. iš Verkių g. 39, Vilniuje, 140740,58 Lt vertės. Ikiteisminio tyrimo medžiagoje yra UAB „ERGO Lietuva“ prašymas nedelsiant informuoti atsiradus pavogtam automobiliui arba nustačius asmenis, padariusius nusikaltimą. Prašyme nurodyta, jog UAB „ERGO Lietuva“ įgijo savininko teises, bei tai, jog automobilis BMW X5 pagrobtas 2003-01-27, automobilis yra apdraustas draudimo bendrovėje (poliso Nr. 710-8810-100118). Kaip matyti iš nagrinėjamoje byloje esančių duomenų, UAB „K. A.“ 2003-03-19 pranešimu pranešė UAB „ERGO Lietuva“ apie automobilio BMW X5, be valstybinio numerio, pavogto 2003-01-27, vagystę. Nurodyta bendrovei padaryta žala – 140740,58 Lt. UAB „ERGO Lietuva“ apskaičiavo mokėtiną draudimo išmoką atsižvelgdama į automobilio rinkos vertę, tai jog dalį nuostolių atlygina pats draudėjas ir paskaičiavo draudimo išmoką (126 288,90 Lt), kurią 2003-04-17 mokėjimo nurodymu pervedė UAB „K. A.“. Tretysis asmuo UAB „K. A.“ patvirtino, kad pagal draudimo sutarties Nr. 710-810-100118 sąlygas po minėtos draudimo išmokos sumokėjimo draudikas įgijo automobilio BMW X5 savininko teises.

17Įvertinus nustatytas aplinkybes, nagrinėjamoje byloje esančius duomenis, trečiojo asmens poziciją, teismas daro išvadą, kad atsakovo teiginiai apie tai, kad ieškovas neįgijo automobilio nuosavybės teisės yra nepagrįsti. Automobilio kėbulo numerio nenurodymas dokumentuose nesudaro pagrindo teigti, jog ginčo automobilis buvo neapdraustas, ar jog ne už ginčo automobilį buvo išmokėta kompensacija. Kaip matyti iš ikiteisminio tyrimo medžiagos, sąskaitų faktūrų, ikiteisminio tyrimo medžiagoje yra nurodomas automobilio kėbulo numeris, be to nagrinėjamoje byloje nėra duomenų, jog 2003-01-27 – 2003-01-28 butų įvykdyta kita automobilio BMW X5 vagystė iš UAB „K. A.“ teritorijos Verkių g. 39, Vilniuje. Pažymėtina, kad draudimo sutarties sudarymo faktą ir kompensacijos išmokėjimą patvirtina abi sutarties šalies. Atmestini ir atsakovo atstovo teiginiai, kad savininkas automobilį galėjo parduoti, kurie nėra pagrįsti jokiomis faktinėmis aplinkybės ir yra deklaratyvaus, samprotaujamojo pobūdžio.

18Kaip matyti iš nagrinėjamoje byloje esančių duomenų, atsakovas I. N., 2014-12-25 19.34 val. vyko per Medininkų pasienio kontrolės punktą ir ginčo automobilis BMW X5, kurio kėbulo Nr. WBAFA71030LU81405, buvo sulaikytas, nustačius, jog automobilis yra ieškomas Lietuvoje. 2014-12-29 VSAT prie LR VRM Vilniaus rinktinėje buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas Nr. 05-1-06233-14 pagal BK 189 str. 1 d, kuris 2015-06-23 Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros Šeštojo skyriaus prokurorės A. P. buvo nutrauktas, nes nepadaryta nusikalstama veika, kuriuo taip pat nutarta grąžinti atsakovui I. N. automobilį BMW X5, kėbulo Nr. WBAFA71030LU81405.

19Nagrinėjamoje byloje ieškovas reiškia reikalavimą išreikalauti iš atsakovo I. N. neteisėto valdymo ginčo automobilį. Jeigu kilnojamasis daiktas atlygintinai įgytas iš asmens, kuris neturėjo teisės jo perleisti nuosavybėn, ir įgijėjas to nežinojo ir neturėjo žinoti (sąžiningas įgijėjas), tai savininkas turi teisę išreikalauti šį daiktą iš įgijėjo tik tuo atveju, kai daiktas yra savininko ar asmens, kuriam savininkas buvo perdavęs jį valdyti, pamestas, arba iš kurio nors iš jų pagrobtas, arba kitaip be jų valios nustojo būti jų valdomas. Šiuos reikalavimus savininkas gali pareikšti per trejus metus nuo daikto praradimo momento (CK 4.96 str. 1 d.).

20Bylos duomenimis nustatyta, kad automobilis pavogtas nuo 2003-01-27 19.00 val. iki 2003-01-28. Teismo posėdyje šalių atstovai nurodė, kad yra praleistas terminas ieškiniui pareikšti, tačiau ieškovo atstovas prašė šį terminą atnaujinti. Reikalavimus savininkas gali pareikšti per trejus metus nuo daikto praradimo momento (CK 4.96 str. 1 d.). Pagal CK 1.131 str. 2 d., jeigu teismas pripažįsta, kad ieškinio senaties terminas praleistas dėl svarbios priežasties, pažeistoji teisė turi būti ginama, o praleistas ieškinio senaties terminas atnaujinamas. Nustatyta, kad ieškovas yra draudimo bendrovė, kuri apie ginčo automobilio buvimo vietą ir asmenį, kuriam gali būti reiškiamas vindikacinis ieškinys sužinojo tik po to kai atsakovas 2014-12-25 vyko per Medininkų pasienio kontrolės punktą ir buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas. Tai pripažįstama svarbia priežastimi. Teismo vertinimu, atsižvelgiant į tai, kad ieškovas sužinojęs, jog 2015-06-23 Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros Šeštojo skyriaus prokurorės A. P. nutarimu ikiteisminis tyrimas buvo nutrauktas, bei sužinojęs kam turi būti pareikštas ieškinys, per protingą terminą ėmėsi priemonių savo teisių realizavimui. Atsižvelgiant į tai, yra pagrindas atnaujinti praleistą ieškinio senaties terminą. Todėl ieškinio senaties terminas atnaujintinas.

21Lietuvos Respublikos Konstitucinis teismas 2008-10-30 nutarime aiškindamas CK 4.96 str. nuostatas yra pažymėjęs, jog sistemiškai aiškinant ginčijamą teisinį reguliavimą Civilinio kodekso, inter alia minėtų straipsnių, kontekste darytina išvada, kad savininkas yra laikomas sąžiningu ir teisėtu įgijėju, tačiau asmuo, nors ir sąžiningai įgijęs turtą, kurį savininkas prarado dėl kitų asmenų padaryto nusikaltimo, nėra prilyginamas to daikto savininkui. Taigi savininko ir sąžiningo įgijėjo teisinis statusas pagal Civilinį kodeksą yra nevienodas.

22Kasacinis teismas aiškindamas CK 4.96 straipsnio nuostatas yra nurodęs, jog vindikacinio ieškinio dalykas yra reikalavimas grąžinti daiktą iš svetimo neteisėto valdymo. Tokio ieškinio faktinį pagrindą sudaro kelios grupės aplinkybių: aplinkybės, pagrindžiančios savininko turimą ginčijamo daikto valdymo ar nuosavybės teisę; daikto valdymo teisės praradimą ir praradimą patvirtinančios aplinkybės; aplinkybės, kuriomis daiktą pradėjo valdyti atsakovas; aplinkybės, kad atsakovas ginčijamą daiktą valdo neteisėtai; aplinkybės, patvirtinančios, kad daiktas yra natūra; aplinkybės, kad šalių nesieja prievoliniai teisiniai santykiai. Vindikacijos taikymą sąžiningam įgijėjui nulemia šių aplinkybių santykis. Dėl to įgijėjo sąžiningumas dar nereiškia, kad daiktą jis valdo teisėtai. Tuo atveju, kai asmuo įgyja turtą, nežinodamas ir negalėdamas žinoti, jog savininkas jį prarado dėl kito asmens (kitų asmenų) padaryto nusikaltimo, tokio turto įgijimas negali būti traktuojamas kaip savaime sukuriantis turto įgijėjui nuosavybės teises (Lietuvos A. T. 2011 m. balandžio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-149/2011).

23Iš nagrinėjamoje byloje esančių duomenų, t. y. 2014-12-24 pavedimo sutarties Nr. 975, 2014-12-24 pirkimo – pardavimo sutarties Nr. 975, matyti, jog automobilį BMW X5, kėbulo numeris (VIN) WBAFA71030LU81405, 2002 m. gamybos, valstybinis Nr. T 088HK 76, transporto priemones pasas 37 TE 940551, atsakovas už 500 000 rublių įgijo iš Svetlanos R. B. (b. l. 23-27), nurodytas aplinkybes patvirtina ir pateikti transporto priemonės registracijos pažymėjimas (b. l. 11-13), santuokos liudijimas ir paso kopija (b. l. 14-17), transporto priemonės pasas (b. l. 18-22). Atsakovas ginčo automobilį įgijo atlygintinai, duomenų apie jo padarytą nusikalstamą veiką ikiteisminio tyrimo metu nenustatyta, todėl įvertinus nustatytas aplinkybes, atsakovas laikytinas sąžiningu įgijėju CK 4.96 straipsnio prasme. Tačiau net ir laikant atsakovą sąžiningu įgijėju, atsakovas laikytinas neteisėtu daikto valdytoju, o esant nustatytoms visoms vindikacijos sąlygoms, tai yra pagrindas daiktą iš jo išreikalauti ir tenkinti ieškinį. Atsižvelgiant į nagrinėjamoje byloje nustatytas aplinkybes, ieškinys tenkintinas.

24Patenkinus ieškinį visiškai, iš atsakovo priteistinos ieškovui bylinėjimosi išlaidos – už ieškinį sumokėto 158,00 Eur žyminio mokesčio, 537,44 Eur vertimo išlaidų ir 275,00 Eur išlaidų advokato pagalbai – iš viso 970,44 Eur (CPK 93 str. 1 d.).

25Atsižvelgiantį tai, kad ieškinys tenkinamas pilnai, iš atsakovo priteistinos 4,73 Eur teismo turėtos pašto išlaidos (92 str., 93 str. 1 d., 96 str. 1 d.).

26Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 185 str., 259 str., 263-270 str., teismas

Nutarė

27Ieškinį tenkinti.

28Grąžinti ieškovui ERGO Insurance SE, veikiančiam per ERGO Insurance SE Lietuvos filialą (į. k. ( - )), neteisėtai valdomą svetimą turtą – automobilį BMW X5, kėbulo Nr. WBAFA71030LU81405.

29Priteisti iš atsakovo I. N., gim. 1977-05-04, ieškovui ERGO Insurance SE, veikiančiam per ERGO Insurance SE Lietuvos filialą (į. k. ( - )), 970,44 Eur (devynis šimtus septyniasdešimt eurų 44 ct) bylinėjimosi išlaidų.

30Priteisti iš atsakovo I. N., gim. 1977-05-04, valstybei (gavėjas Vilniaus apskrities Valstybinė mokesčių inspekcija, į. k. ( - ), bankas „Swedbank“ AB, atsiskaitomoji sąskaita Nr. ( - )) 4,73 Eur (keturis eurus 73 ct) bylinėjimosi išlaidų (įmokos kodas 5660).

31Vilniaus rajono apylinkės teismo 2015-08-25 nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones palikti galioti iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos.

32Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Alfredas... 2. ieškovas kreipėsi į teismą su patikslintu ieškiniu, kuriuo prašė... 3. Patikslintame ieškinyje nurodė, kad 2003 m. sausio 17 d. tretysis asmuo UAB... 4. 2015-03-02 ieškovas, Valstybinės sienos apsaugos tarnybos prie LR VRM... 5. 2015-06-23 Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros... 6. Tik 2014-12-25 Medininkų PKP buvo sulaikytas automobilis, pareigūnams... 7. A. I. N. pateikė atsiliepimą į patikslintą ieškinį, kuriame nurodė, kad... 8. Su parduodamu automobiliu atsakovui buvo pateiktas transportą priemonės pasas... 9. LR CK 4.96 str. l d. nustato, kad daikto savininkas gali pareikšti ieškinį... 10. Tretysis asmuo UAB „Krasta auto“ pateikė atsiliepimą, kuriame prašė... 11. Tretieji asmenys Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie LR VRM Vilniaus... 12. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas nurodė, kad ieškinį palaiko, prašo... 13. Atsakovo atstovas nurodė, kad ieškovė nepagrįstai teigia, kad UAB „Krasta... 14. Tretieji asmenys į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdį pranešta... 15. Ieškinys tenkintinas.... 16. Iš draudimo liudijimo Nr. 710-810-100118 matyti, jog UAB „K. A.“ ir UAB... 17. Įvertinus nustatytas aplinkybes, nagrinėjamoje byloje esančius duomenis,... 18. Kaip matyti iš nagrinėjamoje byloje esančių duomenų, atsakovas I. N.,... 19. Nagrinėjamoje byloje ieškovas reiškia reikalavimą išreikalauti iš... 20. Bylos duomenimis nustatyta, kad automobilis pavogtas nuo 2003-01-27 19.00 val.... 21. Lietuvos Respublikos Konstitucinis teismas 2008-10-30 nutarime aiškindamas CK... 22. Kasacinis teismas aiškindamas CK 4.96 straipsnio nuostatas yra nurodęs, jog... 23. Iš nagrinėjamoje byloje esančių duomenų, t. y. 2014-12-24 pavedimo... 24. Patenkinus ieškinį visiškai, iš atsakovo priteistinos ieškovui... 25. Atsižvelgiantį tai, kad ieškinys tenkinamas pilnai, iš atsakovo... 26. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 185 str., 259 str., 263-270 str.,... 27. Ieškinį tenkinti.... 28. Grąžinti ieškovui ERGO Insurance SE, veikiančiam per ERGO Insurance SE... 29. Priteisti iš atsakovo I. N., gim. 1977-05-04, ieškovui ERGO Insurance SE,... 30. Priteisti iš atsakovo I. N., gim. 1977-05-04, valstybei (gavėjas Vilniaus... 31. Vilniaus rajono apylinkės teismo 2015-08-25 nutartimi taikytas laikinąsias... 32. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...