Byla eB2-11-796/2018
Dėl bankroto bylos iškėlimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Kristina Domarkienė,

2rašytinio proceso tvarka viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi ieškovės Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriaus (toliau – VSDFV Klaipėdos skyrius) pareiškimą atsakovei U. dėl bankroto bylos iškėlimo,

Nustatė

3

 1. 2017-10-16 ieškovė VSDFV Klaipėdos skyrius pateikė pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei U. Nurodė, kad atsakovė nevykdo Lietuvos Respublikos (toliau – LR) valstybinio socialinio draudimo įstatymu nustatytų privalomųjų mokėjimų. Teigia, jog MB įsiskolinimas Valstybinio socialinio draudimo fondo (toliau – fondas) biudžetui 2017-10-11 sudarė 2224,35 Eur, iš jų 1647,30 Eur savarankiškai dirbančio asmens VSD įmokų, apskaičiuotų už laikotarpį nuo 2016-08-02 iki 2017-10-02, 48,25 Eur delspinigių, priskaičiuotų už pavėluotą savarankiškai dirbančio asmens VSD įmokų pervedimą už laikotarpį nuo 2016-08-02 iki 2017-06-30, 513,00 Eur savarankiškai dirbančio asmens PSD įmokų, apskaičiuotų už laikotarpį nuo 2016-08-02 iki 2017-10-02, 15,70 Eur delspinigių, priskaičiuotų už pavėluotą savarankiškai dirbančio asmens PSD įmokų pervedimą už laikotarpį nuo 2016-08-02 iki 2017-06-30, 0,10 Eur delspinigių, priskaičiuotų už laiku nesumokėtas VSD įmokų už apdraustuosius, apskaičiuotų už laikotarpį nuo 2015-01-16 iki 2015-04-16.
 2. Atsakovė atsiliepimo į gautą pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo nepateikė, teismo įpareigojimų neįvykdė. Procesiniai dokumentai atsakovei įteikti CPK 123 str. 4 d. nuostatomis, dokumentus išsiunčiant U. buveinės adresu ( - ), vadovės deklaruotos gyvenamosios vietos adresu ( - ), taip pat kitais byloje buvusiais adresais, apie paskirtą teismo posėdį paskelbta viešo paskelbimo būdu.
Pareiškimas iškelti bankroto bylą tenkintinas.
 1. Įmonių bankroto įstatymo (toliau ĮBĮ) 9 str. 7 d. nurodyti bankroto bylos iškėlimo pagrindai: 1) įmonė yra nemoki; 2) įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą; 3) įmonė viešai paskelbė ar kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų. ĮBĮ 9 str. 7 d. 1 p. numato, kad bankroto byla keliama, jeigu nustatoma, kad įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas.
 2. Iš byloje pateiktų VĮ Registrų centro, VĮ „Regitra“ ir Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro 2017-10-11 duomenų nustatyta, kad U. vardu registruoto turto nėra. U. Registro tvarkytojui nėra pateikusi metinės finansinės atskaitomybės dokumentų už 2015-2016 metus. Iš 2014 metų Balanso matyti, kad bendrija turto turėjo už 37 Lt, o trumpalaikių įsipareigojimų už 964 Lt. 2014 metais bendrija dirbo nuostolingai, jos nuostolis sudarė 927 Lt.
 3. Pagal LR juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo su istorija 2017-01-19 duomenis U. vadovė nuo pat bendrijos įregistravimo dienos, t.y. 2014-04-22 buvo R. V.. Nuo 2016-08-09 per Piniginių lėšų apribojimų informacinę sistemą pateikti mokėjimo nurodymai nėra įvykdyti. Pati atsakovė į Fondo biudžetą paskutinį kartą 2015-05-11 sumokėjo 84,66 Eur. Pagal Fondo valdybos Klaipėdos skyriaus 2017-01-26 sprendimą, perduotą vykdyti antstolei Brigitai Tamkevičienei, iš U. lėšų neišieškota. Remiantis Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro 2017-10-11 duomenimis, U. apdraustųjų nėra nuo 2015-05-01.
 4. Atsiliepimo į ieškinį atsakovė nepateikė, tokie atsakovės veiksmai liudija, jog ji nėra suinteresuota savo teisių gynimu. Duomenų, jog atsakovė veda derybas su kreditoriais ir (ar) yra susitarę su ieškove ir (ar) kitais įmonės kreditoriais dėl skolų mokėjimo atidėjimo ir pan., byloje nepateikta. Įvertinęs anksčiau nurodytas aplinkybes teismas sutinka su ieškovės argumentais, kad atsakovė yra nemoki. Todėl atsakovei keltina bankroto byla (ĮBĮ 9 str. 7 d. 1 p.).
Dėl bankroto administratoriaus skyrimo
 1. Iškėlus bankroto bylą, įmonei skirtinas bankroto administratorius (ĮBĮ 10 str. 4 d. 1 p.). Atsakovės administratore skirtina UAB „P.“ (sąrašo eilės ( - )), įgaliotas asmuo L. G. (sąrašo eilės ( - )). Pažymėtina, kad bankroto administratorius nagrinėjamoje byloje atrinktas vadovaujantis Bankroto administratorių atrankos taisyklėmis, patvirtintomis LR Vyriausybės 2014-07-09 nutarimu Nr. 647. Šio administratoriaus skyrimas bankroto administratoriumi nepažeis tiek įmonės, tiek kitų kreditorių interesų, atitinka sąžiningumo ir protingumo principus (ĮBĮ 11 str. 1 d.).

4Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290–291 straipsniais, teismas

Nutarė

5

 1. Atsakovei U., juridinio asmens kodas ( - ), buveinės adresas ( - ), iškelti bankroto bylą.
 2. Bankrutuojančios U. administratoriumi paskirti UAB „P.“ (sąrašo eilės ( - )).
 3. Areštuoti U., juridinio asmens kodas ( - ), buveinės adresas ( - ), nuosavybės teise priklausančius kilnojamuosius ir nekilnojamuosius daiktus bei kitą turtą, uždraudžiant bet kokį areštuoto turto perleidimą, įkeitimą kitiems asmenims ar kitokį nuosavybės teisės pakeitimą ar apribojimą bei turto vertės sumažinimą, taip pat sustabdyti visas pas antstolius esančias vykdomąsias bylas, kuriose iš įmonės ar jos savininko vykdomas išieškojimas, iki įsiteisės nutartis iškelti U. bankroto bylą.
 4. Nustatyti, kad bankrutuojančios U. kreditoriai turi teisę pareikšti savo finansinius reikalavimus administratoriui UAB „P.“ per 30 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos, o pirmąjį kreditorių susirinkimą administratoriui pavesti sušaukti per 30 dienų nuo teismo nutarties patvirtinti įmonės kreditorių finansinius reikalavimus įsiteisėjimo dienos.
 5. Įpareigoti bankrutuojančios U. valdymo organus per 10 dienų nuo nutarties įsiteisėjimo dienos perduoti įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus, o administratorių įpareigoti perimti visus dokumentus ir perduodamą turtą.
 6. Įpareigoti bankrutuojančios U. administratorių UAB „P.“ atlikti Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte bei 10 straipsnio 7 dalies 8 punkte nurodytus veiksmus, kartu sudarant galimybę bankroto administratoriui teisme gauti bankroto bylos duomenis pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 str. 7 d. 9 p.
 7. Įpareigoti bankrutuojančios U. administratorių UAB „P.“, gavus duomenis apie antstoliams pateiktus vykdomuosius dokumentus dėl išieškojimo iš atsakovės, apie atsakovei iškeltas civilines, baudžiamąsias bylas, atliekamus ikiteisminius tyrimus, nedelsiant apie tai informuoti teismą raštu.

6Neįsiteisėjusios nutarties kopijas išsiųsti šalims, paskirtajai administratorei, Turto areštų aktų registrui, Juridinių asmenų registrui, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

7Nutartį per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos galima apskųsti Lietuvos apeliaciniam teismui, paduodant atskirąjį skundą per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai