Byla 2-118-786/2012
Dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo

1Anykščių rajono apylinkės teismo teisėja Vitalija Ragauskienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos G. V. pareiškimą suinteresuotam asmeniui VĮ Registrų centro Utenos filialui dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo, ir

Nustatė

2pareiškėja G. V. teismui pateikė pareiškimą, prašydama nustatyti faktą, kad ji pagal įgyjamąją senatį įgijo nuosavybės teisę į vandentiekio bokštą, esantį ( - ).

3Pareiškėja nurodė, kad likviduojant žemės ūkio bendrovę „Puntukas“, 1994 m. birželio 8 d. turto už pajų pardavimo – priėmimo aktu Nr. 2a, vandentiekio bokštas, esantis ( - ). buvo paskirtas grupei pajininkų. Šiuo vandentiekio bokštu nuo jo paskyrimo pajininkų grupei pareiškėja naudojosi viena ir 1995 m. liepos 7 d. susitarimu ji atsiskaitė su pajininkais ir tapo vienintele šio vandentiekio bokšto savininke. Pareiškėja nuo 1995 m. naudojasi vandentiekio bokštu, jį prižiūri, tvarko ir remontuoja. Iš karto po atsiskaitymo su pajininkais atliko vandentiekio bokšto inventorizaciją, tačiau dėl nežinojimo neatliko teisinės registracijos. 2008 m. atliko pakartotinę statinio inventorizaciją, tačiau nuosavybės viešame registre neįteisino, nes to nežinojo ir nesuprato.

42011 metais pareiškėja kreipėsi į VĮ Registrų centro Utenos filialo Anykščių GAB dėl vandentiekio bokšto, esančios ( - ) teisinės registracijos, tačiau ši įmonė atsisakė įregistruoti nuosavybės teises į minėtą pastatą ir patarė keiptis į teismą dėl nuosavybės teisės įgijimo įgyjamosios senaties būdu. Pareiškėja laiko vandentiekio bokštą savo asmenine nuosavybe, kadangi ja naudojasi nuo 1995 metų, t. y. daugiau kaip 10 metų. Todėl kreipiasi į teismą ir prašo nustatyti nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį faktą.

5Prašomo nustatyti fakto įrodymui pareiškėja pateikė rašytinius dokumentus – Likviduojant „Puntuko ŽŪB turto už pajų pardavimo – priėmimo aktą Nr. 2a, susitarimą, nekilnojamojo turto kadastro ir registro bylą, VĮ Registrų centro Utenos filialo sprendimą dėl nuosavybės teisės į nekilnojamąjį daiktą įregistravimo, VĮ Registrų centro Utenos filialo sprendimą dėl nekilnojamojo daikto kadastro duomenų įrašymo į nekilnojamojo turto kadastrą ir jų pakeitimo.

6Suinteresuotas asmuo Valstybės įmonės Registrų centro Utenos filialas atsiliepimo į pareiškimą nepateikė, į posėdį neatvyko. Apie teismo posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai.

7Sutinkamai su LR CPK 532 str. reikalavimais specialiame interneto tinklapyje www.teismai.lt buvo paskelbta apie bylos dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto iškėlimą ir nagrinėjimą. Per įstatymo numatytą 14 d. terminą, teisme negautas suinteresuotų asmenų pareiškimas, dėl jų įtraukimo į bylos nagrinėjimą.

8Pareiškimas tenkintinas.

9Bylos medžiaga nustatyta, kad 1994 m. birželio 8 d., likviduojant žemės ūkio bendrovę „Puntukas“ turto už pajų pardavimo – priėmimo aktu Nr. 2a, vandentiekio bokštas, esantis ( - ) buvo paskirtas grupei pajininkų (b. l. 7-8). Šiuo vandentiekio bokštu, nuo jo paskyrimo pajininkų grupei, pareiškėja naudojosi viena ir 1995 m. liepos 7 d. susitarimu ji atsiskaitė su pajininkais ir tapo vienintele šio vandentiekio bokšto savininke (b. l. 9-12). Pareiškėja nuo 1995 m. naudojasi vandentiekio bokštu, jį prižiūri, tvarko ir remontuoja. Iš karto po atsiskaitymo su pajininkais atliko vandentiekio bokšto inventorizaciją. 2008 m. atliko pakartotinę statinio inventorizaciją, tačiau nuosavybės viešame registre neįteisino, nes to nežinojo ir nesuprato. Pareiškėja laiko minėtą statinį savo nuosavybe nuo 1995 metų. 2011 m. pareiškėja kreipėsi į VĮ Registrų centro Utenos filialo Anykščių GAB, norėdama vandentiekio bokštą registruoti savo vardu, tačiau ši įmonė atsisakė įregistruoti nuosavybės teises į minėtą pastatą (b. l. 21).

10Pareiškėja negali neteisminiu būdu gauti duomenų, patvirtinančių nuosavybės teisių įgijimą į vandentiekio bokštą ir negali teisiškai jo įregistruoti. Teisiškai neįregistruotą statinį pareiškėja atvirai, sąžiningai, teisėtai ir nepertraukiamai valdo daugiau kaip 10 metų. Todėl laikytina, kad ji yra teisėta ir sąžininga vandentiekio bokšto, esančios ( - ), valdytoja. Nenustatyta aplinkybių, jog statinys užvaldytas per prievartą, nurodytas statinys nepriklauso valstybei ar savivaldybei, jis nėra įregistruotas kito asmens vardu. Todėl nėra kliūčių pareiškėjai įgyti nurodytą vandentiekio bokštą nuosavybėn.

11Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.68 straipsnį fizinis ar juridinis asmuo, kuris nėra daikto savininkas, bet yra sąžiningai įgijęs daiktą bei sąžiningai, teisėtai, atvirai, nepertraukiamai ir kaip savą valdęs nekilnojamąjį daiktą ne mažiau kaip dešimt metų arba kilnojamąjį daiktą ne mažiau kaip trejus metus, kai per visą valdymo laikotarpį daikto savininkas turėjo teisinę galimybę įgyvendinti savo teisę į daiktą, bet nė karto nepasinaudojo ja, įgyja nuosavybės teisę į tą daiktą.

12Teismas, vadovaudamasis LR CPK 530 - 533 str.,

Nutarė

13pareiškimą tenkinti.

14Nustatyti faktą, jog G. V. nuosavybės teisėmis pagal įgyjamąją senatį įgijo vandentiekio bokštą, unikalus Nr. ( - ), registro Nr. ( - ), ( - ).

15Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui per Anykščių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai