Byla 2-31480-155/2013
Dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu, pareikštą atsakovui (duomenys neskelbtini)

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Rima Krušnienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą Nr. 2-31480-155/2013 pagal ieškovo ( - ), ieškinį dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu, pareikštą atsakovui ( - )

Nustatė

22013-07-24 Vilniaus miesto apylinkės teisme gautas ieškovo ( - ) ieškinys dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu, pareikštas ( - ). Ieškinys priimtas 2013-07-26. Bylos nagrinėjimo metu 2013-12-06 d. gauta taikos sutartis, prašoma ją patvirtinti. Pateikta taikos sutartis tvirtinama dėl tokių aplinkybių: Taikos sutartis sudaryta šalių valia. Taikos sutartį pasirašė tinkamos šalys. Pateiktos tvirtinti taikos sutarties sąlygos nepažeidžia šalių teisių ar jų teisėtų interesų (( - ) kreditoriai sutinka su taikos sudarymu). Taip pat šios pateiktos tvirtinti taikos sutarties sąlygos nepažeidžia neįtrauktų į bylą asmenų jų teisių, nes jokioms kitoms šalims sutarties sąlygomis nėra uždedamos nei teisės nei pareigos. Pateikta tvirtinti sutartis atitinka įstatymus, nepažeidžia viešojo intereso. Todėl ji yra tvirtinama. Patvirtinus taikos sutartį byla nutraukiama.

3Procesinių dokumentų įteikimo pašto išlaidos iš atsakovo nėra priteisiamos, atsižvelgiant į ekonomiškumo principą, nes jos yra mažos, o jų išieškojimas yra neproporcingai didelis. Vadovaujantis LR CPK 42 str. 1 d., 140 str. 3 d., 293 str. 3 d.

Nutarė

4Patvirtinti šalių sudarytą taikos sutartį.

5Civilinėje byloje Nr. 2-31480-155/2013 pagal ieškovo ( - ), ieškinį dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu, pareikštą atsakovui ( - ), patvirtinti sekančio turinio šalių sudarytą taikos sutartį:

TAIKOS SUTARTIS

7Vilniaus miesto apylinkės teisme iškeltoje civilinėje byloje Nr. 2-31480-155/2013

82013 m. gruodžio 3 d., Vilnius

9( - ), įmonės kodas ( - ), registracijos adresas - ( - ), Vilnius, atstovaujama bankroto administratoriaus ( - ) įmonės kodas - ( - ) buveinės adresas - ( - ), įgalioto asmens V. V. (toliau -Ieškovas),

10Ir ( - )", įmonės kodas - ( - ), registracijos adresas - ( - ), atstovaujama generalinės direktorės O. N. (toliau -Atsakovas), toliau Ieškovas ir Atsakovas bendrai vadinami „Šalimis", Šalys atsižvelgdamos i tai, kad:

11l. Visus ginčus tikslinga spręsti Šalių susitarimu, veikiant sąžiningai ir teisingai, taip pat atsižvelgiant į tai, kad teisminiai ginčai gali užsitęsti ir Šalys dėl to gali patirti nuostolių, taikus susitarimas dėl tarp Šalių kilusio ginčo pabaigos yra abipusiai priimtinas ir naudingas Šalim; Salys susitaria:

  1. Tarp Ieškovo ir Atsakovo kilusį teisminį ginčą, kuris šiuo metu yra nagrinėjamas Vilniaus miesto apylinkės teisme (civilinė byla Nr. 2-31480-155/2013) pabaigti šia taikos sutartimi ir užkirsti kelią šiam teisminiam ginčui kilti ateityje.
  2. Atsakovas įsipareigoja per 10 dienų nuo Teismo sprendimo dėl šios Taikos sutarties patvirtinimo įsiteisėjimo dienos sumokėti Ieškovui ( - ) 4 500 Lt (keturi tūkstančiai penki šimtai litų).
  3. Ieškovas atsisako visų savo reikalavimų Atsakovui, pareikštų Vilniaus miesto apylinkės teisme, civilinėje byloje Nr. 2-31480-155/2013.
  4. Šalys įsipareigoja ateityje viena kitai nereikšti jokių pretenzijų ar reikalavimų dėl šia taikos sutartimi užbaigiamo teisminio ginčo.
Bylinėjimosi išlaidu paskirstymo tvarka:

126.

13Šia sutartimi yra paskirstytos Ieškovo ir Atsakovo turėtos bylinėjimosi išlaidos, Šalys šia sutartimi susitaria viena kitai nereikšti jokių reikalavimų dėl šia sutartimi užbaigiamame teisminiame ginče turėtų bylinėjimosi išlaidų - visos bylinėjimosi išlaidos lieka Šalims; Baigiamosios nuostatos:

147. Visi taikos sutarties pakeitimai ir papildymai galioja tik tada, jeigu jie įforminti raštu, pasirašyti Šalių ir patvirtinti Vilniaus miesto apylinkės teismo.

  1. Taikos sutartis yra išbaigta ir visa apimtimi atspindi Šalių susitarimą šios taikos sutarties dalyko atžvilgiu;
  2. Taikos sutartis sudaryta lietuvių kalba trimis vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai iš Šalių ir vienas egzempliorius Vilniaus miesto apylinkės teismui;
  1. Šalys pareiškia, kad turi teisę pasirašyti šią sutartį;
  2. Šalys, pasirašydamos šią sutartį, pareiškia, kad yra susipažinusios su taikos sutarties sudarymo ir bylos nutraukimo pasekmėmis, numatytomis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 140 str. 3 d., 293 str. l d. 5 p. ir 294 str. ir šios pasekmės Šalims yra žinomos ir aiškios.

15Šalių parašai:

16Ieškovo ( - ) įgaliotas asmuo V. V..

17Atsakovo ( - ) generalinė direktorė O. N..

18Civilinę bylą Nr. 2-31480-155/2013 dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu pagal ( - ), ieškinį dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu, pareikštą atsakovui ( - ), nutraukti.

19Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui, paduodant atskirąjį skundą į Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai