Byla 2A-336/2007

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės, Marytės Mitkuvienė (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Viginto Višinskio, sekretoriaujant Jūratei Lajauskienei, dalyvaujant ieškovui E. K., adv. Valentinai Pimpičkienei, atsakovo adv. Arvydui Peneliui, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo Biržų „Atžalyno“ vidurinės mokyklos apeliacinį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2007 m. vasario 27 d. sprendimo, kuriuo ieškinys patenkintas, civilinėje byloje Nr. 2-103-338/2007 pagal ieškovo E.Kazlausko įmonės savininko E. K. ieškinį atsakovams Biržų „Atžalyno“ vidurinei mokyklai, VšĮ „Kretingos maistas“ dėl Viešojo pirkimo komisijos sprendimo pripažinimo neteisėtu ir maitinimo paslaugos pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė Biržų „Atžalyno“ vidurinės mokyklos Viešojo pirkimo komisijos sprendimą dėl preliminariosios eilės sudarymo pripažinti neteisėtu, 2006 09 06 mokinių maitinimo paslaugos pirkimo sutartį, sudarytą tarp Biržų „Atžalyno“ mokyklos ir VšĮ „Kretingos maistas“ pripažinti negaliojančia bei įpareigoti Biržų „Atžalyno“ vidurinę mokyklą per 30 dienų nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos teisės aktų nustatyta tvarka pasirinkti mokinių nemokamo maitinimo paslaugų tiekėją. Ieškovas nurodė, kad konkurso sąlygos neatitinka LR Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau - VPĮ) 4str. įtvirtintų principų, pažeidžia ieškovo teisę vienodomis sąlygomis konkuruoti su kitais konkurso dalyviais, o atsakovei galimybę neskaidriai vertinti konkursui pateiktus pasiūlymus. Supaprastinto atviro konkurso sąlygų 2 dalyje nurodyta, kad pirkimo objektą sudaro nemokamas mokinių maitinimas, kitų moksleivių maitinimas, kurių maitinimo kaina gali būti iki 20 procentų didesnė už nemokamo maitinimo paslaugų kainą ir mokyklos darbuotojų maitinimas. Konkursas paskelbtas maitinti tris žmonių grupes, o vertinimo metodika ir pateikti valgiaraščiai tik gaunantiems nemokamą maitinimą. Savivaldybė nustatė nemokamo maitinimo dienos normą vienam moksleiviui. Paslaugos tiekėjai įpareigoti pateikti nemokamo maitinimo pietums valgiaraštį, patvirtintą visuomenės sveikatos centro atskiroms moksleivių grupėms, tokiu būdu konkurso sąlygose atsirado dviejų tipų valgiaraščiai. Perkančioji organizacija pateikė moksleivių rekomenduojamą pavyzdinį savaitės meniu, kuriame nurodyta produktų išeiga, svoris, bet nenurodyti maisto produktų kokybės reikalavimai. Valgiaraščio vertinimas sudaro 80 balų Pirkėjų pasiūlymų vertinimo naudingumo kriterijuje, o maisto kokybė tik 20 balų. Tokios konkurso sąlygos sudarė galimybę vertinti pasiūlymus neskaidriai. Viešojo pirkimo komisija buvo prašiusi VšĮ „Kretingos maistas“ pagrįsti neįprastai mažą kainą, tačiau tiekėjo atsakymo neišnagrinėjo komisijos posėdyje, o tai įstatymo pažeidimas. Ieškovo pateiktos pretenzijos atsakovas nesvarstė Viešojo pirkimo komisijoje, atsakymą pateikė mokyklos direktorė, tuo buvo pažeistas VPĮ 121 str. 3 bei 5 dalies nuostatos. Viešojo pirkimo procedūra nebuvo sustabdyta. Po ieškinio pareiškimo perkančioji organizacija, nesustabdė pirkimo procedūros, 2006-09-06 sudarė Mokinių nemokamo maitinimo paslaugos pirkimo sutartį, kurioje perkančioji organizacija pažeidė VPĮ 18 str. 3 ir 5 dalies 11 punkto nuostatas, nes sutartyje padidino laimėjusio tiekėjo pasiūlymo kainą nuo 1,29 Lt iki 2,50 Lt – 3 Lt bei sutarties 7.2 punkte paliko galimybę atlikti sutarties pakeitimą. Sutarties 4.1.9 punkte nenustatė investicijų dydžio per metus, nors investicijų dydis įtrauktas į pasiūlymų ekonominio naudingumo vertinimo metodiką ir buvo reikalaujamas nurodyti pasiūlyme (sąlygų 12.3.7 punktas). Sutartis neatitinka ir 12.3.8 sąlygų punkto reikalavimų.

4Panevėžio apygardos teismas 2007 m. vasario 27 d. sprendimu ieškinį patenkino. Teismas pripažino neteisėtu Biržų „Atžalyno“ vidurinės mokyklos Viešojo pirkimo komisijos sprendimą dėl preliminariosios eilės sudarymo, 2006 09 06 mokinių maitinimo paslaugos pirkimo sutartį, sudarytą tarp Biržų „Atžalyno“ mokyklos ir VšĮ „Kretingos maistas“ pripažino negaliojančia bei įpareigojo Biržų „Atžalyno“ vidurinę mokyklą per 30 dienų nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos teisės aktų nustatyta tvarka ir būdais pasirinkti mokinių nemokamo maitinimo paslaugų tiekėją. Teismas nurodė, kad Viešojo pirkimo komisija nesilaikė VPĮ normų reikalavimų ir tai sudarė galimybę neskaidriai vertinti konkursui pateiktus pasiūlymus. Ieškovas 2006-08-28 pateikė pretenziją Viešojo pirkimo komisijai, prašydamas pripažinti neteisėtu komisijos 2006-08-22 paskelbtą preliminarią pasiūlymų eilę. Gavusi tiekėjo E.Kazlausko prekybos įmonės pretenziją, perkančioji organizacija nesustabdė pirkimo procedūrų, nepriėmė Viešojo pirkimo komisijos protokole sprendimo dėl pretenzijos pagrįstumo, įstatymo nustatytu terminu ir tvarka nepranešė apie priimtą sprendimą pretenziją pateikusiam tiekėjui. Viešojo pirkimo komisija pažeidė VPĮ 121 str. 3 ir 5 dalies nuostatas. Viešojo pirkimo komisijai kilo abejonių dėl neįprastai mažos tiekėjo pasiūlymo kainos, todėl komisija paprašė tiekėjo VšĮ „Kretingos maistas“ pagrįsti neįprastai mažą kainą. Gavusi tiekėjo atsakymą, Viešojo pirkimo komisija posėdyje neišnagrinėjo klausimo, ar tiekėjas pagrindė neįprastai mažą kainą. Tokie komisijos veiksmai sąlygojo VPĮ 40 str. 2d. ir 16 str. 3d. nuostatų pažeidimą. VPĮ 120 str. 1d. nuostata yra imperatyvi įstatymo norma, nustatanti, kad pretenzijos pateikimas yra privaloma ikiteisminė ginčo nagrinėjimo stadija. VPĮ 121 str. 3d. norma yra imperatyvi, nesuteikia perkančiajai organizacijai veikimo pasirinkimo laisvės, o įpareigoja sustabdyti pirkimo procedūras kol bus išnagrinėta pretenzija ir priimtas sprendimas. Šiuo atveju pirkimo procedūra nebuvo sustabdyta, Viešojo pirkimo komisija nepriėmė sprendimo dėl tiekėjo (ieškovo) pretenzijos, nors VPĮ 121 str. 5d. aiškiai nurodyta, kad perkančioji organizacija privalo išnagrinėti pretenziją ir priimti motyvuotą sprendimą ne vėliau, kaip per 5 dienas nuo pretenzijos gavimo dienos ir ne vėliau, kaip kitą darbo dieną pranešti pretenziją pateikusiam tiekėjui. Pirkimo procedūros nestabdymas yra įmanomas tik tuo atveju, jeigu perkančioji organizacija kreipiasi į Viešųjų pirkimų tarnybą ir gauna jos sutikimą. Perkančioji organizacija konkurso sąlygų 12.9 punkte numatė sąlygą, kad Biržų rajono savivaldybės administracijos Nemokamo maitinimo organizavimo komisija gali keisti nemokamo maitinimo paslaugos kainą. Atsakovai 2006-09-06 sudarytoje Mokinių maitinimo paslaugos pirkimo sutartyje padidino laimėjusio tiekėjo pasiūlymo kainą nuo 1,29 Lt iki 2,50/3,00 Lt, bei sutarties 7.2 punkte paliko galimybę keisti šią sutarties sąlygą. Sudarytoje sutartyje nesilaikyta Konkurso sąlygų 12.3.7 ir 12.3.8 punktuose nustatytų sąlygų dėl investicijų į maisto ir aptarnavimo kokybę bei kasmetinį remontą ir inžinerinių komunikacijų priežiūrą. Įvertinant konkurso sąlygas ir Mokinių maitinimo paslaugos pirkimo sutartį, pasirašytą su konkursą laimėjusiu tiekėju, galima teigti, kad konkursas vyko neskaidriai, o tokio konkurso organizavimas nepadėjo perkančiajai organizacijai pasirinkti tinkamą tiekėją. Šias pasekmes sąlygojo VPĮ reikalavimų nevykdymas.

5Apeliaciniu skundu atsakovas Biržų „Atžalyno“ vidurinė mokykla prašo panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2007 m. vasario 27 d. sprendimą ir ieškinį atmesti. Atsakovas nurodo, kad:

61. Atsakovo Viešųjų pirkimų komisija padarė įstatymo pažeidimų, tačiau jie nėra esminiai, nepažeidžia pagrindinių VPĮ įtvirtintų principų, todėl nebuvo pagrindo naikinti komisijos sprendimo.

72. Teismas nurodo, kad VPĮ 121 straipsnio 3 d. norma yra imperatyvi, tačiau teismas nenurodo, kokią įtaką jos pažeidimas turėjo konkurso rezultatams, t.y. preliminarios eilės sudarymui. Tik pripažinus, kad preliminari eilė buvo sudaryta neskaidriai, galima pripažinti negaliojančia pirkimo sutartį.

83. Teismas nesiaiškino ar komisija pagrįstai sudarė teikėjų eilę, kurią ieškovas prašė panaikinti. Jis taip pat nenagrinėjo ar pagrįstai buvo atmestas ieškovo pasiūlymas.

94. Atsakovas nenustato pirkimo kainos, o tik parenka ekonomiškai naudingiausią paslaugos tiekėją. Galutinę pirkimo kainą nustato Biržų rajono savivaldybė, kuri finansuoja vaikų maitinimą. Todėl VPĮ 18 straipsnio 3 dalyje įtvirtintos nuostatos, kad sudarant pirkimo sutartį negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo pasiūlymo kaina, prieštarauja tam, kad Biržų rajono tarybos sprendimu skiria konkrečias sumas vaikų maitinimui.

10Atsakovė VšĮ „Kretingos maistas“ Lietuvos apeliaciniam teismui pateikė prisidėjimą prie apeliacinio skundo.

11Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas nurodo, kad Panevėžio apygardos teismo 2007 m. vasario 27 d. sprendimas yra pagrįstas ir teisėtas, todėl prašo jį palikti nepakeistą.

12Apeliacinis skundas netenkintinas.

13Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, taip pat patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 320 str. 2 d.).

14Nagrinėjamoje byloje teisėjų kolegija absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatė (CPK 329 str. 2 d.).

15Visos VPĮ normų pagrindu reglamentuotos viešųjų pirkimų procedūros turi būti atliekamos griežtai laikantis VPĮ 3 straipsnyje įtvirtintų principų. Perkančiajai organizacijai tenka įstatymo numatyta pareiga užtikrinti, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų (VPĮ 3 str. 1 d.). Tik nuosekliai vadovaujantis viešųjų pirkimų principais ir griežtai laikantis šių pirkimų procedūras reglamentuojančių reikalavimų gali būti pasiektas VPĮ 3 straipsnio 2 dalyje apibrėžtas pirkimų tikslas. Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje įtvirtintais viešųjų pirkimų principais ir pirkimų tikslais privalu vadovautis aiškinant ir interpretuojant visas VPĮ nuostatas, jų įgyvendinimo tvarką, pirkimo sąlygų nustatymą ir kitus esminius dalykus.

16Iš bylos medžiagos matyti, kad Viešojo pirkimo komisija nesilaikė VPĮ normų reikalavimų, taip sudarydama sąlygas neskaidriai vertinti pateiktus tiekėjų pasiūlymus. Ieškovas Viešųjų pirkimų komisijai pateikė pretenziją, kurioje prašė pripažinti neteisėta 2006 m. rugpjūčio 22 d. komisijos sudarytą preliminarią pasiūlymų eilę. Remiantis VPĮ 121 straipsnio 3 ir 5 dalies nuostatomis, perkančioji organizacija, gavusi tiekėjo rašytinę pretenziją, sustabdo pirkimo procedūras, kol ši pretenzija bus išnagrinėta ir priimtas sprendimas. Perkančioji organizacija privalo išnagrinėti pretenziją ir priimti motyvuotą sprendimą ne vėliau kaip per 5 dienas nuo pretenzijos gavimo dienos, o apie priimtą sprendimą – ne vėliau kaip kitą darbo dieną pranešti pretenziją pateikusiam tiekėjui. Tačiau Viešojo pirkimo komisija gavusi ieškovo pretenziją pirkimo procedūrų nesustabdė, nepriėmė Viešojo pirkimo komisijos protokole sprendimo dėl pretenzijos pagrįstumo bei apie priimtą sprendimą neinformavo ieškovo, kaip to reikalauja VPĮ nuostatos.

17Teisėjų kolegija sutinka su apeliantų argumentu, jog pirkimų komisijos sprendimo panaikinimas pateisinamas tik dėl esminių pažeidimų, kuriais pažeidžiamos imperatyviosios Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatos. Imperatyviųjų teisės normų pažeidimas vykdant viešuosius pirkimus gali reikštis esminių įstatyme nustatytų principų, dėl kurių buvo pažeistos sąžiningos konkurencijos sąlygos, pažeidimą [...]. Taigi sprendimas naikinamas tik tada, jei nustatomi imperatyvaus pobūdžio viešųjų pirkimų tvarkos pažeidimai, t. y. tiek konkrečių Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytų taisyklių, tiek pirkimų, kuriais būtina laikytis Viešųjų pirkimų įstatyme įtvirtintų principų, esminiai pažeidimai“.

18VPĮ 120 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad tiekėjas, kuris mano, kad perkančioji organizacija nesilaikė šio įstatymo reikalavimų ir tuo pažeidė ar pažeis jo teisėtus interesus, turi teisę iki pirkimo sutarties sudarymo pareikšti pretenziją perkančiajai organizacijai dėl perkančiosios organizacijos veiksmų ar priimtų sprendimų. Pretenzijos pateikimas yra privaloma ikiteisminė ginčo nagrinėjimo stadija. Kaip jau minėta, ieškovas, vadovaudamasis šiomis VPĮ nuostatomis, kreipėsi su pretenzija į Viešųjų pirkimų komisiją, tačiau ji, pažeisdama VPĮ imperatyvias normas, pretenzijos neišnagrinėjo ir apie tai neinformavo ieškovo.

19Kaip imperatyvių VPĮ 40 straipsnio 2 d. ir 16 straipsnio 3 dalies normų pažeidimas vertinama ir ta aplinkybė, kad Viešųjų pirkimų komisija neišnagrinėjo ar tiekėjas, pateikdamas atsakymą dėl pasiūlytos neįprastai mažos kainos, pagrindė tokios kainos dydį.

20Taigi, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas savo sprendimo motyvuojamoje dalyje teisingai nurodė, kad buvo pažeistos imperatyvios teisės normos organizuojant ir vykdant viešąjį konkursą, todėl kolegija neturi pagrindo kitokiai išvadai, nei padarė pirmosios instancijos teismas.

21Nepagrįstas atsakovo motyvas, jog jis nenustato pirkimo kainos, o tik parenka ekonomiškai naudingiausią paslaugos tiekėją. Galutinę pirkimo kainą nustato Biržų rajono savivaldybė, kuri finansuoja vaikų maitinimą.

22Remiantis VPĮ 18 straipsnio 3 dalimi, sudarant pirkimo sutartį negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo pasiūlymo kaina ir pirkimo dokumentuose bei pasiūlyme nustatytos pirkimo sąlygos. Iš bylos medžiagos matyti, kad teikėjas viešojo konkurso pasiūlyme nurodė mokinių maitinimo paslaugos kainą 1,29 Lt, tačiau vėliau sudarius Mokinių maitinimo sutartį ši suma buvo padidinta iki 2,50/3,00 Lt. Kolegija pažymi, kad net ir Biržų rajono savivaldybei padidinus vaikų maitinimui skiriamas sumas, sutartis dėl maitinimo paslaugų tiekimo turėjo būti sudaryta pagal viešojo konkurso sąlygas.

23Kolegijos nuomone, šiais veiksmais buvo pažeistos imperatyvios VPĮ normos, kurių pagrindinė paskirtis užtikrinti, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų, todėl tikėtina, jog atsakovo konkursas buvo neskaidrus.

24Įvertinusi nutartyje nurodytas aplinkybes ir argumentus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad apeliacinio skundo motyvais nėra pagrindo panaikinti ar pakeisti pirmosios instancijos teismo sprendimą.

25Netenkindama apeliacinio skundo, teisėjų kolegija priteisia iš apelianto bylinėjimosi išlaidas (CPK 93 str.).

26Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

27Vilniaus apygardos teismo 2007 m. vasario 27 d. sprendimą palikti nepakeistą.

28Priteisti iš atsakovo Biržų „Atžalyno“ vidurinės mokyklos ieškovui E. Kazlausko prekybos įmonei 1500 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

29Priteisti iš atsakovo Biržų „Atžalyno“ vidurinės mokyklos 24 Lt į valstybės biudžetą išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė Biržų... 4. Panevėžio apygardos teismas 2007 m. vasario 27 d. sprendimu ieškinį... 5. Apeliaciniu skundu atsakovas Biržų „Atžalyno“ vidurinė mokykla prašo... 6. 1. Atsakovo Viešųjų pirkimų komisija padarė įstatymo pažeidimų, tačiau... 7. 2. Teismas nurodo, kad VPĮ 121 straipsnio 3 d. norma yra imperatyvi, tačiau... 8. 3. Teismas nesiaiškino ar komisija pagrįstai sudarė teikėjų eilę, kurią... 9. 4. Atsakovas nenustato pirkimo kainos, o tik parenka ekonomiškai... 10. Atsakovė VšĮ „Kretingos maistas“ Lietuvos apeliaciniam teismui pateikė... 11. Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas nurodo, kad Panevėžio apygardos... 12. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 13. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame... 14. Nagrinėjamoje byloje teisėjų kolegija absoliučių sprendimo negaliojimo... 15. Visos VPĮ normų pagrindu reglamentuotos viešųjų pirkimų procedūros turi... 16. Iš bylos medžiagos matyti, kad Viešojo pirkimo komisija nesilaikė VPĮ... 17. Teisėjų kolegija sutinka su apeliantų argumentu, jog pirkimų komisijos... 18. VPĮ 120 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad tiekėjas, kuris mano, kad... 19. Kaip imperatyvių VPĮ 40 straipsnio 2 d. ir 16 straipsnio 3 dalies normų... 20. Taigi, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas savo... 21. Nepagrįstas atsakovo motyvas, jog jis nenustato pirkimo kainos, o tik parenka... 22. Remiantis VPĮ 18 straipsnio 3 dalimi, sudarant pirkimo sutartį negali būti... 23. Kolegijos nuomone, šiais veiksmais buvo pažeistos imperatyvios VPĮ normos,... 24. Įvertinusi nutartyje nurodytas aplinkybes ir argumentus, teisėjų kolegija... 25. Netenkindama apeliacinio skundo, teisėjų kolegija priteisia iš apelianto... 26. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1... 27. Vilniaus apygardos teismo 2007 m. vasario 27 d. sprendimą palikti nepakeistą.... 28. Priteisti iš atsakovo Biržų „Atžalyno“ vidurinės mokyklos ieškovui E.... 29. Priteisti iš atsakovo Biržų „Atžalyno“ vidurinės mokyklos 24 Lt į...