Byla 2S-297-227/2007

2Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės pranešėjos Margaritos Dzelzienės, kolegijos teisėjų: Laimanto Misiūno, Rimanto Savicko,

3viešame teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės O. V. atskirąjį skundą dėl Rokiškio rajono apylinkės teismo 2007 m. gegužės 3 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovės O. V. ieškinį atsakovui A. V. dėl santuokos nutraukimo esant sutuoktinio kaltei, tretysis asmuo AB DnB NORD bankas, institucija teikianti išvadą – Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius.

4Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

5Ieškovė O. V. prašė areštuoti: kilnojamuosius daiktus, esančius pas atsakovą A. V., lengvąjį automobilį „Opel Astra“, valst. Nr. ( - ), pinigines lėšas, esančias AB banke „Hansabankas“ A. V. vardu, pinigines lėšas, esančias AB DnB NORD banke A. V. vardu. Nurodė, kad pageidauja nutraukti santuoką, sudarytą su atsakovu, bei pasidalinti santuokoje įgytą turtą bei išspręsti kitus klausimus, susijusius su santuokos nutraukimu. Skubiai nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas, kadangi atsakovas be jos žinios iš sąskaitos, esančios AB banke „Hansabankas“, nuima pinigus, o jų panaudojimas jai nėra žinomas. Be to, dėl A. V. nesugyvenamo būdo bijo grįžti į namus, todėl negali apsaugoti nuo paslėpimo pinigų bei kito kilnojamojo turto.

62006 m. gruodžio 19 d. nutartimi Rokiškio rajono apylinkės teismas tikslu užtikrinti galimo sprendimo įvykdymą, areštavo pinigines lėšas, esančias A. V. vardu AB banke „Hansabankas“ ir AB DnB NORD banke, kilnojamuosius daiktus, esančius pas A. V., lengvąjį automobilį „Opel Astra“, valst. Nr. ( - ), registruotą O. V. vardu.

7Atsakovas pateikė prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių, taikytų 2006-12-19 Rokiškio rajono apylinkės teismo nutartimi, pakeitimo. Prašė leisti iš banko sąskaitos pasiimti 3190 Lt ūkinei veiklai. Nurodė, kad teismas, be kito turto, yra areštavęs lėšas, esančias AB banke „Hansabankas“ sąskaitoje Nr. ( - ), į kurią yra pervedamos lėšos iš nacionalinės mokėjimo agentūros už ūkinę veiklą – kvotinį pieną ir dirbamą žemę. Vienintelės jo pajamos, kurioms netaikomi apribojimai, yra invalidumo pašalpa, iš kurios grąžina paskolą bankui pagal 2006-03-07 kredito sutartį. Prasidėjus pavasariniams lauko darbams reikalingos lėšos: dyzeliniam kurui, tepalams ir traktoriui, miežių sėkloms, grūdų pašarams, trąšoms įsigyti – iš viso 3190 Lt. Be to, iki birželio 15 d. privalo deklaruoti, kokie darbai atlikti ūkyje.

82007 m. gegužės 3 d. nutartimi Rokiškio rajono apylinkės teismas prašymą tenkino iš dalies: leido atsakovui A. V. paimti iš jo vardu esančios AB banke „Hansabankas“ sąskaitos, kuriai Rokiškio rajono apylinkės teismo 2006-12-19 nutartimi uždėtas areštas, 3190 Lt dyzeliniam kurui, miežių sėkloms, pašarams bei trąšoms įsigyti, motyvuodamas tuo, kad atsakovas nuo 2003-03-30 yra įregistravęs ūkininko ūkį, nuomoja žemę, į jo sąskaitą AB banke "Hansabankas“ pervedamos lėšos iš nacionalinės mokėjimo agentūros už ūkinę veiklą – kvotinį pieną ir dirbamą žemę. Prašymą tenkino iš dalies, nes atsakovas iš esmės neprašė pakeisti vienos laikinosios apsaugos priemonės kita, o tik išspręsti dalies jo sąskaitoje AB banke „Hansabankas“ esančių piniginių lėšų naudojimo klausimą.

9Atskiruoju skundu ieškovė šią (2007-05-03) nutartį prašo panaikinti ir atsakovo prašymą atmesti kaip nepagrįstą. Nurodo, kad: 1. Atsakovo reikalavimai leisti įsigyti dyzelinio kuro bei tepalų, kurių jis visada turėjo susitaupęs atsargai, visiškai nepagrįsti, kadangi neaišku, kokiems darbams, kokiam žemės plotui įdirbti, su kokia technika žadama dirbti ir ar būtina dabar pirkti kuro už tokią (1200 Lt) sumą. Be to, pagal A. V. pateiktą degalų įsigijimo apskaitos kortelę, nurodytas kiekis beveik visas jau paimtas ir matyti, kad atsakovas kiekvieną mėnesį pirko degalus, kas reiškia, kad jis grynųjų pinigų turi. 2. Nors A. V. nurodo, jog reikia 10 maišų trąšų po 48 Lt, tačiau pateiktoje pažymoje UAB „Lašų duona" nurodoma, kad atsakovas iš bendrovės nori pirkti 6 maišus, o 4 jau nusipirko. 3. Atsakovas gauna ne invalidumo pašalpą, kaip jis teigia, bet invalidumo pensiją. Be to, A. V. ne per bankus, o tiesiai į rankas gauna iš AB „Rokiškio sūris" pinigus už priduotą pieną. Iš viso jo gaunamos pajamos per mėnesį sudaro apie 1000 Lt, kartais net ir virš 2000 Lt. 4. Atsakovas dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo kreipėsi 2007-04-27 ir tą pačią dieną savo advokatui sumokėjo 1800 Lt už civilinę bylą, už dokumento surašymą, kas dar kartą įrodo, kad A. V. pinigų turi. Tokiu būdu, atsakovo prašymą leisti naudotis piniginėmis lėšomis vertina kaip siekį dirbtinai sumažinti dalintiną turtą.

10Atskirasis skundas atmestinas (CPK 337 str. 1 p.).

11Įstatymas suteikia teisę ieškinio užtikrinimui taikyti laikinąsias apsaugos priemones, vieną laikinąją apsaugos priemonę pakeisti kita, ar sumažinti apimtį taikytų laikinųjų apsaugos priemonių, tačiau bet kokiu atveju, įstatymas įpareigoja teismą, svarstantį prašymo pagrįstumą, siekti šalių interesų pusiausvyros, kad taikytos priemonės būtų pagrįstos, užtikrintų galimo sprendimo įvykdymą, šalių teisių bei turtinių interesų apsaugą ir tuo pačiu, kad turto areštu nebūtų taip suvaržytos ir apribotos teisės, jog dėl to asmuo, kurio turto atžvilgiu taikytos laikinosios apsaugos priemonės, patirtų žalą. Todėl sprendžiant bet kokį prašymą, susijusį su laikinosiomis apsaugos priemonėmis, kiekvienu atveju teismas įvertina ne tik prašyme nurodytus argumentus, bet ir pareikštus prieštaravimus.

12Iš bylos matyti, kad atsakovai – sutuoktiniai, kurių ginčas dėl santuokos nutraukimo ir turto padalijimo sprendžiamas teisme. Ieškovės O. V. prašymu galutinio sprendimo įvykdymo užtikrinimui buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės visam šalių turtui, įskaitant banko sąskaitoje esančiam atsakovo A. V. vardu piniginiam indėliui. Atsakovo veikla – žemės ūkis. Jis yra įregistravęs ūkininko ūkį, nuomoja žemę. Atsakovė nepaneigė, jog į atsakovo areštuotą sąskaitą, esančią AB banke "Hansabankas“, pervedamos lėšos iš nacionalinės mokėjimo agentūros už ūkinę veiklą – kvotinį pieną ir dirbamą žemę. Kadangi atsakovo vykdoma žemės ūkio veikla specifinė, nes lėšos į ūkį dedamos nuolat, kuomet pajamas ūkis gauna tik rudenį, todėl kolegija sprendžia, kad apylinkės teismas pagrįstai tenkino atsakovo prašymą ir leido iš areštuotos atsakovo sąskaitos panaudoti 3190 Lt apmokėjimui už dyzelinį kurą, miežių sėklas, pašarus bei trąšoms įsigyti. Priešingu atveju, dėl negalėjimo panaudoti prašomų lėšų būtiniems ūkio poreikiams tenkinti, būtų sutrikdyta ūkio veikla, dėl ko iš esmės patirtų nuostolius ne tik atsakovas, bet ir ieškovė, nes šalys dalijasi sutuoktinių turtą ir todėl abiejų šalių interesais galima veikti taip, kad nebūtų žlugdomas ūkis. Ta aplinkybė, kad atsakovas gauna nemažą pensiją tik patvirtina ieškovės teiginį, jog iki šiol atsakovas išgalėjo pirkti jam skirtus nuo akcizų atleistus dyzelinius degalus ir kt., nes degalų likutis šiuo metu sudaro 260 l (b. l. 85). Apeliantės teiginiai, jog atsakovas yra susitaupęs degalų ir jam degalų nereikia pirkti tiek, kiek atsakovas nurodo, įrodymais nepagrįsti ir vertintini kaip samprotavimai. Apeliantės nurodyta aplinkybė, jog UAB „Lašų duona" duomenimis, atsakovas iš bendrovės pageidauja pirkti tik 6 maišus trąšų, iš kurių jau yra nupirkęs 4, neduoda pagrindo abejoti atsakovo teiginiu, jog ūkiui būtina 10 maišų trąšų, nes ieškovė paskaičiavimų apie turimą ir nuomojamą žemę bei tokiam žemės plotui reikalingą trąšų kiekį, nepateikė. Ta aplinkybė, kad atsakovas už advokato pagalbą sumokėjo 1800 Lt, taip pat nepakankamas pagrindas pripažinti, kad atsakovas turi pakankamai lėšų ir dėl to nėra pagrindo leisti atsakovui iš areštuotos sąskaitos panaudoti 3190 Lt ūkio veiklai. Kolegija aplinkybių, leidžiančių daryti priešingą išvadą, nei padaryta skundžiama nutartimi, nenustatė. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nėra (CPK 320 str.). Aptartais motyvais atskirasis skundas atmestinas kaip nepagrįstas (CPK 337 str. 1 p.).

13Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

14Rokiškio rajono apylinkės teismo 2007 m. gegužės 3 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai