Byla e2-22320-1101/2019
Dėl asociacijos sprendimo pripažinimo negaliojančiu

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Laura Matusevičiūtė,

2sekretoriaujant Dovilei Čekuolienei, D. Š.,

3dalyvaujant ieškovui G. U., jo atstovui advokatui L. B.,

4atsakovės atstovams P. N. ir advokato padėjėjui A. P.,

5viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo G. U. ieškinį atsakovei Lietuvos bangų sporto asociacijai dėl asociacijos sprendimo pripažinimo negaliojančiu.

6Teismas

Nustatė

71.

8ieškovas G. U. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovei Lietuvos bangų sporto asociacijai (toliau – ir asociacija, atsakovė), prašydamas panaikinti 2019 m. kovo 16 d. Lietuvos bangų sporto asociacijos sprendimą (4, 5 ir 6 punktus), kuriais ieškovas nepagrįstai pašalintas iš asociacijos narių bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.

92.

10Ieškovas yra šios asociacijos steigėjas, tikrasis narys, aktyvus dalyvis, tačiau 2019 m. kovo 16 d. įvykusiame neeiliniame visuotiniame tikrųjų Lietuvos bangų sporto asociacijos narių susirinkime 7 balsų dauguma buvo pašalintas iš asociacijos. Ieškovas nurodo, kad sprendimas pašalinti jį iš asociacijos skundžiamas tiek dėl procedūrinių pažeidimų, tiek dėl to, kad nebuvo materialaus pagrindo pašalinti ieškovą iš asociacijos. 2019 m. kovo 16 d. visuotinį tikrųjų asociacijos narių susirinkimą inicijavo ieškovas ir kiti asociacijos nariai: D. P. ir VšĮ „Banglentė“. Šiame susirinkime turėjo būti nagrinėjama iki 2018 m. rugsėjo 30 d. asociacijos prezidento pareigas ėjusio G. N. veikla, tačiau minėtame susirinkime buvusio prezidento veikla nebuvo nagrinėjama, o prašymą pateikę ieškovas ir VšĮ „Banglentė“ buvo nubausti griežčiausia bausme pašalinant juos iš asociacijos. Ieškovui tapo žinoma, kad 2019 m. sausio 28 d. valdybai buvo pateiktas dar vienas prašymas, nukreiptas prieš ieškovą, kurį pasirašė net trys valdybos nariai: A. J., M. Š. ir A. Š.. Tai reiškia, kad skundą trys valdybos nariai pateikė sau nagrinėjimui. 2019 m. vasario 15 d. asociacijos valdybos nariai A. J., M. Š. ir A. Š. nagrinėjo savo pačių pasirašytą prašymą, nukreiptą prieš ieškovą ir savo skundui pritarė, nutarė jį perkelti svarstymui į asociacijos visuotinį narių susirinkimą. Tikrųjų narių pašalinimui yra numatyta speciali procedūra, t. y. valdyba privalo priimti nutarimą ir teikti konkretų siūlymą dėl tikrųjų narių pašalinimo (asociacijos įstatų 8.3 ir 11.2.7 punktai). Šiuo atveju valdyba apsiribojo tik dienotvarkės sudarymu pagal įstatų 11.5 punktą, tačiau įstatų 8.3 ir 11.2.7 punktai nebuvo įvykdyti, t. y. valdyba nepateikė konkretaus pasiūlymo asociacijos susirinkimui. Su 2019 m. sausio 28 d. skundu ieškovas turėjo galimybę susipažinti tik po to, kai valdyba sudarė protokolą (2019 m. sausio 15 d. 18 val. 42 min. P. N. el. pranešimas), vadinasi, ieškovui svarbus klausimas buvo nagrinėjamas jam už akių. Pagal 2019 m. kovo 16 d. visuotinio asociacijos narių susirinkimo protokolo 5 punktą ieškovas kaltinamas vienasmeniškai užvaldęs pašto dėžutę, nors aplinkybės, susiję su pašto dėžute aloha@surf.lt, buvo dar 2017 m. liepos 10 d. Ieškovas yra surf.lt vardo savininkas, pašto dėžute aloha@surf.lt pagal žodinį susitarimą buvo leista naudotis tuometiniam asociacijos prezidentui G. N., kuris visus informavo, kad prie pašto dėžutės galima prisijungti su slaptažodžiu ,,( - )“. 2017 m. liepos 10 d. ieškovas pastebėjo, kad prieiga prie minėtos pašto dėžutės nebeveikia, nes buvo pakeistas slaptažodis, todėl ieškovas atstatė slaptažodį į prezidento nurodytąjį ir tokiu būdu atkūrė ieškovo ir kitų narių prieigą prie pašto dėžutės. Šis nesusipratimas tuo ir baigėsi, bet per 2019 m. vasario 15 d. valdybos posėdį šis klausimas netikėtai atnaujintas su aiškiai iškraipytais faktais. Be to, teisiškai reikšmingas faktas yra laiko tarpas, padarytas nuo pažeidimo (2017 m. liepos 10 d.) iki sprendimo pašalinti ieškovą iš asociacijos (2019 m. kovo 16 d.). Atsižvelgiant į tai, laikytina, kad sankcija asociacijos steigėjui ir įkūrėjui buvo visiškai neproporcinga jo galimam padarytam pažeidimui. Pagal 2019 m. kovo 16 d. visuotinio susirinkimo protokolo 4 punktą ieškovas yra nepagrįstai apkaltintas piktnaudžiavimu keliant klausimą dėl teisėtumo skiriant asociacijos prezidentui premiją. Ieškovas pašalintas iš asociacijos pagal asociacijos įstatų 7.3 punktą, pagal kurį kiekvienas asociacijos narys privalo būti lojalus asociacijai, o ne jos prezidentui. Todėl nėra aišku, kokiu būdu ieškovas pažeidė įstatų 7.3 punktą. Pagal įstatų 7.3 punktą narys gali būti pašalintas iš asociacijos, jeigu jis turi priešiškų interesų nei asociacijos tikslai, kurie yra nustatyti įstatų 2 skyriuje. Įstatuose nėra nurodytas draudimas asociacijos nariui teikti prašymus ar paklausimus dėl valdymo organo veiklos. Pagal asociacijos įstatus premija prezidentui gali būti skiriama tik pagal valdybos nutarimą (siūlymą); 2017 m. rugpjūčio 5 d. visuotiniame narių susirinkime prezidentui G. N. buvo skirta premija, nors šis klausimas nebuvo svarstytas valdyboje, todėl ieškovui iškilo abejonės dėl jos pagrįstumo. Ieškovas šį klausimą iškėlė 2018 m. kovo 1 d. visuotiniame susirinkime, kadangi asociacija į jį nereagavo, šį klausimą pakartotinai iškėlė 2019 m. sausio 14 d. pateikdamas prašymą valdybai. 2017 m. liepos 3 d. valdybos pasitarime nebuvo svarstomas premijos skyrimo klausimas, jame buvo sudaryta tik visuotinio susirinkimo darbotvarkė. Ieškovas ir jo atstovas teismo posėdžio metu palaikė ieškinyje nurodytas aplinkybes ir prašė jį tenkinti.

113.

12Atsiliepime į ieškinį atsakovė prašo jį atmesti kaip nepagrįstą bei priteisti iš ieškovo atsakovės patirtas bylinėjimosi išlaidas. Asociacijos įstatuose nenurodyta, kad sprendžiant klausimą dėl tikrojo nario pašalinimo valdyba turi teikti tikrųjų asociacijos narių susirinkimui motyvuotą išvadą ir konkretų pasiūlymą kaip šiuo klausimu balsuoti. Valdyba yra įpareigota ne išsamiai tirti konkrečius galimus įstatų pažeidimus, o preliminariai įvertinti, ar pranešime nurodyta informacija gali daryti pagrindą teikti klausimo svarstymą tikrųjų narių susirinkimui, kurio metu ir turi būti teikiami visi žodiniai ir rašytiniai asmenų paaiškinimai apie jų veikas dėl kurių buvo iškeltas jų pašalinimo iš asociacijos klausimas. Todėl ieškovo teiginys, kad valdyba turėjo pateikti konkretų ir aiškų pasiūlymą kaip tikrieji nariai turi balsuoti spręsdami dėl ieškovo pašalinimo iš asociacijos, laikytinas nepagrįstu. Ieškovui buvo sudarytos visos galimybės teikti atsikirtimus ir paaiškinimus jo pašalinimo iš asociacijos narių klausimu tiek iki tikrųjų asociacijos narių susirinkimo dienos, tiek ir susirinkimo metu ir šia teise ieškovas pasinaudojo, pateikdamas paaiškinimus 2019 m. kovo 15 d. ir 2019 m. kovo 16 d. pranešimais. Ieškovo pašalinimo materialieji pagrindai nurodyti asociacijos tikrųjų narių 2019 m. sausio 28 d. prašyme, todėl jų kartoti visuotinio asociacijos narių susirinkimo protokole nebūtina. Ieškovas, būdamas asociacijos valdybos narys ir 2017 m. liepos 3 d. posėdžio metu balsavęs už tai, kad į asociacijos tikrųjų narių visuotinio susirinkimo darbotvarkę būtų įtrauktas klausimas dėl tuometinio asociacijos prezidento atlyginimo ir premijos, vėliau 2018 m. kovo 1 d. ėmė kelti klausimą dėl netinkamai į darbotvarkę įtraukto minėto klausimo ir dėl neteisėtai skirtos premijos tuometiniam asociacijos prezidentui. Nors ieškovui buvo pateikti paaiškinimai jis, po metų, ir vėl eskaluoja tą patį klausimą ir reikalauja atlikti tuo pačius jau atliktus tyrimus ir pateikti tuos pačius, jam jau pateiktus atsakymus dėl klausimų, kurių svarstyme jis pats dalyvavo. Antra, ieškovas, būdamas asociacijos elektroninio pašto aloha@surf.lt administratoriumi 2017 m. liepos 10-11 d. kelis kartus pakeitė prisijungimo prie šio elektroninio pašto slaptažodžius. Prie šios pašto dėžutės tai pat buvo bandoma jungtis iš kitų nesaugių aplikacijų, o 2018 m. kovo 1 d. ieškovas pripažino, kad piktnaudžiavo elektroninio pašto administratoriaus teisėmis ir nesitaręs su asociacijos vadovybe bei nepranešęs asociacijai pakeitė slaptažodžius ir tuo apribojo asociacijos bendravimo galimybes. Ieškovas 2018 m. kovo 1 d. prisipažino, kad savo iniciatyva pakeitė asociacijos naudojamo elektroninio pašto adresą, todėl šis jo poelgis svarstytas kito visuotinio asociacijos tikrųjų narių susirinkimo metu, atsižvelgiant į 2019 m. sausio 28 d. gautą prašymą, todėl ieškovo veiksmų įvertinimas atliktas trumpiausiais terminais. Ieškovas, būdamas valdybos nariu, pats pritarė klausimo dėl atlyginimo nustatymo ir premijos skyrimo tuomečiam asociacijos prezidentui, tačiau vėliau kasmet kėlė tuos pačius klausimus dėl premijos skyrimo pagrįstumo ir teisėtumo, nors visus atsakymus žinojo ir turėjo, todėl ieškovui 2019 m. sausio 14 d. prašymu ir vėl, pakartotinai, kreipusis dėl to paties klausimo, ieškovas piktnaudžiavo jam suteiktomis teisėmis, todėl laikytina, kad toks ieškovo elgesio svarstymas 2019 m. kovo 16 d. visuotinio susirinkimo metu atliktas nepraleidus ilgo laiko tarpo. Atsakovė pažymėjo, kad 2018 m. kovo 1 d. vykęs visuotinio tikrųjų asociacijos narių susirinkimas ieškovui skyrė nuobaudą – pastabą už tai, kad ieškovas facebooke asociacijos paskyroje teikė neetiškus komentarus apie asociaciją. Ieškovas iš asociacijos pašalintas ir dėl to, kad sukuria asociacijos personalui ir tikriesiems nariams papildomas administracines sąnaudas tik dėl to, kad nuolat reikalauja atsakyti į klausimus, į kuriuos jau buvo atsakyta ir į kuriuos ieškovas ir taip žinojo atsakymus. Atsakovės nuomone, ieškovo pašalinimas iš asociacijos tikrųjų narių pagal įstatų 7.3 punktą yra pagrįstas ir teisėtas. Teismo posėdžio metu atsakovas atstovai palaikė atsiliepime nurodytas aplinkybes ir prašė ieškinį atmesti.

13Teismas

konstatuoja:

14Ieškinys tenkintinas.

154.

16Šioje byloje paduotu ieškiniu ieškovas ginčija ir prašo panaikinti atsakovės Lietuvos bangų sporto asociacijos 2019 m. kovo 16 d. sprendimą, kuriuo jis pašalintas iš asociacijos narių. Iš 2019 m. kovo 16 d. neeilinio visuotinio tikrųjų asociacijos narių susirinkimo protokolo matyti, kad ieškovas iš asociacijos narių buvo pašalintas asociacijos narių sprendimu, priimtu 6-uoju darbotvarkės klausimu, o darbotvarkės 4-uoju ir 5-uoju klausimais priimtais nutarimais asociacijos nariai konstatavo ieškovo neteisėtus veiksmus, kurie ir lėmė sprendimą pašalinti ieškovą iš asociacijos.

175.

18Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.82 straipsnio 4 dalimi, juridinių asmenų organų sprendimai gali būti teismo tvarka pripažinti negaliojančiais, jeigu jie prieštarauja imperatyviosioms įstatymų normoms, juridinio asmens steigimo dokumentams arba protingumo ar sąžiningumo principams. Šiuo atveju ieškovas asociacijos sprendimą pašalinti jį iš asociacijos narių ginčija tiek procedūriniais pažeidimais, tiek įrodinėdamas, kad nebuvo materialinių pašalinimo iš asociacijos pagrindų.

196.

20Asociacijos steigimo dokumentas yra asociacijos įstatai (Asociacijų įstatymo 12 straipsnio 1 dalis), kuriuose, be kita ko, turi būti nurodyta narių pašalinimo iš asociacijos tvarka bei sąlygos (Asociacijų įstatymo 12 straipsnio 2 dalies 7 punktas). Lietuvos bangų sporto asociacijos įstatų 8.3 punkte numatyta, kad sprendimus dėl tikrųjų narių priėmimo į ar pašalinimo iš asociacijos priima tikrųjų narių susirinkimas asociacijos valdybos siūlymu. Ši nuostata iš esmės atkartota ir asociacijos įstatų 11.2.7 punkte, kuriame nurodyta, kad visuotinis tikrųjų asociacijos narių susirinkimas valdybos siūlymu priima ar pašalina asociacijos tikruosius narius.

217.

22Ieškovo teigimu, jis buvo pašalintas iš asociacijos narių pažeidžiant pirmiau nurodytus asociacijos įstatų 8.3 ir 11.2.7 punktus, t. y. valdyba turėjo pareigą visapusiškai bei objektyviai išnagrinėti itin svarbų klausimą dėl tikrojo nario pašalinimo ir balsų dauguma priimti motyvuotą nutarimą su konkrečiu siūlymu bei teikti jį susirinkimui.

238.

242019 m. vasario 15 d. valdybos posėdžio protokolo turinys (el. b. 1 t., b. l. 67-75) patvirtina ieškovo nurodytą aplinkybę, kad konkretus siūlymas dėl ieškovo pašalinimo ar nepašalinimo tikrųjų asociacijos narių susirinkimui nebuvo pateiktas. Minėtame valdybos posėdyje 17-uoju svarstytu klausimu valdyba nusprendė patvirtinti visuotinio neeilinio susirinkimo darbotvarkę, be kita ko, prašydama įvertinti, ar ieškovo veiksmai pasirašant 2019 m. sausio 14 d. prašymą bei užvaldant asociacijos pašto dėžutę neprieštarauja Lietuvos bangų sporto asociacijos interesams ir įstatams, taip pat prašydama įvertinti galimą ieškovo pašalinimo iš asociacijos klausimą vadovaujantis įstatų 7.3 punktu (el. b. 1 t. b. l. 74-75). Nors lingvistine prasme tiesiogiai siūlymo pašalinti ieškovą iš asociacijos valdyba nesuformulavo, tačiau, teismo vertinimu, iš prašymo turinio galima spręsti, jog valdyba siūlo pašalinti ieškovą iš asociacijos narių. Pašalinimo iš asociacijos narių klausimą sprendžia tikrųjų asociacijos narių susirinkimas valdybos siūlymu, todėl ta aplinkybė, kad valdybos 2019 m. vasario 15 d. siūlymą pašalinti ieškovą iš asociacijos inicijavo trys valdybos nariai 2019 m. sausio 28 d. pranešimu, nesudaro pagrindo konstatuoti procedūrinio pažeidimo.

259.

26Kaip procedūrinį pažeidimą ieškovas nurodo ir tą aplinkybę, kad ieškovui itin svarbus klausimas valdyboje buvo nagrinėjamas jam už akių, nebuvo sudaryta galimybė nei susipažinti su 2019 m. sausio 28 d. pateiktu prašymu, nei pasiaiškinti. Atsakovė neginčija fakto, kad valdyba sprendimą siūlyti pašalinti ieškovą iš asociacijos narių priėmė nepranešusi apie tai ieškovui ir jo neišklausiusi. Ieškovas apie šį sprendimą ir pateiktą siūlymą dėl jo pašalinimo iš asociacijos buvo informuotas tą pačią dieną (2019 m. vasario 15 d.) el. laišku, kuriuo buvo nusiųstas ir minėtas valdybos protokolas. Ieškovas 2019 m. kovo 16 d. pranešimu neeiliniam visuotiniam asociacijos tikrųjų narių susirinkimui (el. b. 1 t., b. l. 93-94) ir 2019 m. kovo 15 d. pranešimu (el. b. 1 t., b. l. 95-97) pateikė visuotiniam susirinkimui paaiškinimus, jį liečiančiais ir į 2019 m. kovo 16 d. susirinkimo darbotvarkę įtrauktais klausimais, taip pat dalyvavo 2019 m. kovo 16 d. asociacijos tikrųjų narių susirinkime. Nurodytos aplinkybės, teismo vertinimu, sudaro pagrindą spręsti, kad ieškovui buvo sudarytos sąlygos pasirengti jo pašalinimo iš asociacijos narių klausimo, kurį sprendžia visuotinis tikrųjų asociacijos narių susirinkimas, nagrinėjimui.

2710.

28Esant nurodytoms aplinkybėms, teismas sprendžia, jog pagrindo panaikinti sprendimo pašalinti ieškovą iš asociacijos narių remiantis ieškovo nurodytais procedūriniais pažeidimais, nėra (CPK 185 straipsnis).

2911.

30Asociacijos įstatų 8.2 punkte įtvirtinta, kad asmuo gali būti šalinamas iš asociacijos, jeigu jis nesilaiko asociacijos įstatų, kitų asociacijos organų sprendimų, savo veikla kenkia asociacijos ar kitų jos narių įvaizdžiui ir geram vardui, taip pat gali būti pašalintas kitais pagrindais, pateiktais asociacijos prezidento, valdybos nario ar tikrojo nario pranešime.

3112.

32Nagrinėjamu atveju ieškovas iš asociacijos narių buvo pašalintas konstatavus, kad jis pažeidė įstatų 7.3 punktą, numatantį, kad asociacijos nariu negali būti asmuo, turintis priešiškų asociacijos tikslams interesų. Kaip priešiški asociacijos tikslams interesai nurodyti šie ieškovo veiksmai: 1) ieškovas vienasmeniškai užvaldė asociacijos pašto dėžutę; 2) ieškovas piktnaudžiavo pakartotinai keldamas klausimą dėl teisėtumo skiriant asociacijos prezidentui (G. N.) premiją, nors premijos skyrimui pats buvo pritaręs.

3313.

34Byloje nėra ginčo dėl to, kad ieškovas, būdamas asociacijos elektroninio pašto aloha@surf.lt administratoriumi, 2017 m. liepos 10-11 dienomis keletą kartų pakeitė prisijungimo prie šio elektroninio pašto slaptažodžius. Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad būtent šie ieškovo veiksmai atsakovės buvo traktuoti kaip pašto dėžutės vienasmeniškas užvaldymas. Atsakovė ir teismo posėdžio metu liudytoju apklaustas tuometinis asociacijos prezidentas G. N. nurodė, jog apie tai, kad būtent ieškovas pakeitė slaptažodį, sužinojo 2018 m. kovo 1 d. iš paties ieškovo prisipažinimo tuo metu vykusiame visuotiniame tikrųjų narių asociacijos susirinkime. Teismo vertinimu, ieškovo byloje pateikti įrodymai (G. N. 2017 m. liepos 12 d. pranešimas Facebook paskyroje ir 2017 m. rugsėjo 12 d. atsakymas el. paštu) patvirtina, kad tuometiniam asociacijos prezidentui G. N. buvo žinoma apie slaptažodžio pakeitimą, tačiau nėra pakankami patvirtinti, kad jau tuo metu jam buvo žinoma, kad šį pakeitimą atliko būtent ieškovas (CPK 185 straipsnis). 2019 m. sausio 28 d. prašyme asociacijos valdybai nurodyta, kad 2018 m. kovo 1 d. visuotiniame tikrųjų asociacijos narių susirinkime ieškovas paskelbė ,,( - )“. Šią aplinkybę ieškovas teismo posėdžio metu patvirtino. Bylos nagrinėjimo metu iš rašytinių įrodymų, šalių ir liudytoju apklausto G. N. paaiškinimų nustatyta, jog ieškovas sukūrė minėtą pašto dėžutę, perdavė ją asociacijai, ieškovo veiksmų neteisėtumas iš esmės pasireiškė tuo, kad ieškovas 2017 m. liepos 10-11 d. keletą kartų be asociacijos prezidento žinios pakeitė nurodytos pašto dėžutės slaptažodį į ankstesnį slaptažodį. Nors apie šį ieškovo pažeidimą tiek tuometiniam prezidentui G. N., tiek kitiems asociacijos nariams buvo žinoma jau nuo 2018 m. kovo 1 d., klausimas dėl šio ieškovo veiksmo pradėtas svarstyti beveik po metų laiko. Teismo posėdžio metu liudytoju apklaustas tuometinis asociacijos prezidentas G. N. tiesiogiai patvirtino, kad tokie atsakovo veiksmai asociacijai realios žalos nesukėlė ( - ). Aplinkybę, kad tokio pažeidimo atsakovė (jos valdymo organai, nariai) nelaikė reikšmingu pažeidimu patvirtina ir pats faktas, jog 2018 m. kovo 1 d. sužinojus apie šį pažeidimą, ieškovo veiksmai dėl šio pažeidimo buvo svarstyti tik 2019 m. vasario 15 d. valdybos posėdyje, o šis klausimas iškeltas 2019 m. sausio 28 d. trijų valdybos narių prašyme, po to, kai ieškovas su kitais asociacijos nariais 2019 m. sausio 14 d. kreipėsi su prašymu sušaukti visuotinį tikrųjų asociacijos narių susirinkimą, pateikdami susirinkimui atitinkamus klausimus, susijusius su asociacijos veiklos skaidrumu ir buvusio G. N. veikla bei premijos jam skyrimu. Teismo vertinimu, nurodyto pažeidimo pobūdis, faktas, kad, kaip patvirtino ir pats buvęs tuometinis prezidentas G. N., šis ieškovo veiksmas nesukėlė asociacijai jokios realios žalos, laiko tarpas, praėjęs nuo sužinojimo apie tai, kad 2017 m. liepos 10-11 d. ieškovas keitė slaptažodį iki nuobaudos skyrimo, yra neproporcingi paskirtai nuobaudai – pašalinimui iš asociacijos.

3514.

362017 m. liepos 3 d. asociacijos valdybos susirinkime 8-uoju darbotvarkės klausimu buvo patvirtinta preliminari tikrųjų asociacijos narių susirinkimo (2017 m. rugpjūčio 5 d.) darbotvarkė; vienas iš klausimų – asociacijos prezidento atlyginimo, pareiginių nuostatų, premijos tvirtinimas (8.7 punktas) (el. b. 1 t., b. l. 14-16). Šį valdybos susirinkimo protokolą pasirašė ir tuometinis valdybos narys – ieškovas. Kaip priešiškus asociacijos tikslams ieškovo veiksmus (įstatų 7.3 punktas), atsakovė nurodo, jog ieškovas pakartotinai kelia klausimus, kuriems prieš tai pritarė, t. y. 2018 m. kovo 1 d. asociacijos tikrųjų narių susirinkime ir 2019 m. sausio 14 d. pateiktame prašyme toliau kelia klausimą dėl premijos asociacijos prezidentui skyrimo pagrįstumo. Teismo vertinimu, nurodyti ieškovo veiksmai nesudaro pagrindo konstatuoti ieškovo veikimo priešingai asociacijos veiklos tikslams Tuometiniam asociacijos prezidentui ( - ) premija buvo skirta 2017 m. rugpjūčio 5 d. visuotinio tikrųjų asociacijos narių susirinkimo sprendimu, priimtu 8-uoju darbotvarkės klausimu (el. b. 1 t., b. l. 26-29). Šiame susirinkime ieškovas nedalyvavo (el. b. 1 t., b. l. 30). 2018 m. vasario 27 d. pranešime ir ataskaitoje, skirtuose 2018 m. kovo 1 d. asociacijos tikrųjų narių visuotiniam susirinkimui, ieškovas iškėlė klausimą, kad 2017 m. rugpjūčio 8 d. vykęs visuotinis narių susirinkimas, skirdamas ( - ) premiją prezidentui, nesilaikė asociacijos įstatų 11.2.7 punkto, nes tokia premija skiriama tik esant valdybos siūlymui (el. b. 1 t., b. l. 24-25). Analogišką klausimą ieškovas iškėlė ir 2019 m. sausio 14 d. pateiktame prašyme (kartu su kitais asociacijos tikraisiais nariais D. P. ir VšĮ ,,Banglentė“) (el. b. 1, b. l. 19-23). Nurodytos aplinkybės patvirtina, kad, priešingai nurodyta 2019 m. kovo 16 d. asociacijos tikrųjų narių susirinkimo nutarime, priimtame 4-uoju darbotvarkės klausimu, ieškovas kvestionuoja ne 2017 m. liepos 3 d. valdybos posėdžio sprendimą, o asociacijos narių susirinkimo nutarimą skirti prezidentui premiją be valdybos siūlymo, kuriam ieškovas, priešingai nei teigia atsakovė, nebuvo pritaręs. 2017 m. liepos 3 d. valdybos posėdyje, kuriame dalyvavo ir ieškovas, buvo patvirtinta tik planuojamo asociacijos narių susirinkimo darbotvarkė, tarp kurių vienas iš svarstytinų klausimų, numatytas ir premijos prezidentui skyrimas. Pats premijos skyrimo klausimas bylos duomenimis 2017 m. liepos 3 d. valdybos posėdyje nebuvo sprendžiamas. Atsižvelgiant į tai, teismo vertinimu, nėra pagrindo konstatuoti, kad ieškovo veiksmai keliant klausimą dėl premijos paskyrimo prezidentui teisėtumo, vertintini kaip piktnaudžiavimas savo teisėmis, galimai turint asociacijos interesams priešiškų tikslų, kaip nurodyta 2019 m. kovo 16 d. susirinkimo nutarime, priimtame 4-uoju darbotvarkės klausimu.

3715.

38Remiantis tuo, kas išdėstyta, ieškovo ieškinys tenkintinas - atsakovės Lietuvos bangų sporto asociacijos 2019 m. kovo 16 d. neeilinio visuotinio tikrųjų narių susirinkimo sprendimas pašalinti ieškovą iš Lietuvos bangų sporto asociacijos narių panaikinamas, kaip priimtas nesant tam materialaus pagrindo.

3916.

40Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalį šaliai, kurios naudai yra priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Ieškinį patenkinus, iš atsakovės ieškovui priteistinos jo patirtos bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro 75 Eur dydžio žyminis mokestis ir 2 000 Eur išlaidos advokato pagalbai apmokėti, iš viso – 2 075 Eur bylinėjimosi išlaidų (CPK 98 straipsnis).

41Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 270-271 straipsniais,

Nutarė

42ieškinį patenkinti.

43Panaikinti atsakovės Lietuvos bangų sporto asociacijos 2019 m. kovo 16 d. neeilinio visuotinio tikrųjų narių susirinkimo sprendimą pašalinti ieškovą G. U. iš Lietuvos bangų sporto asociacijos narių.

44Priteisti iš atsakovės Lietuvos bangų sporto asociacijos, juridinio asmens kodas 304408760, ieškovui G. U., asmens kodas ( - ) 2 075 Eur (du tūkstančius septyniasdešimt penkis eurus) bylinėjimosi išlaidų.

45Sprendimas per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Laura Matusevičiūtė,... 2. sekretoriaujant Dovilei Čekuolienei, D. Š.,... 3. dalyvaujant ieškovui G. U., jo atstovui advokatui L. B.,... 4. atsakovės atstovams P. N. ir advokato padėjėjui A. P.,... 5. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 6. Teismas... 7. 1.... 8. ieškovas G. U. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovei Lietuvos bangų... 9. 2.... 10. Ieškovas yra šios asociacijos steigėjas, tikrasis narys, aktyvus dalyvis,... 11. 3.... 12. Atsiliepime į ieškinį atsakovė prašo jį atmesti kaip nepagrįstą bei... 13. Teismas... 14. Ieškinys tenkintinas. ... 15. 4.... 16. Šioje byloje paduotu ieškiniu ieškovas ginčija ir prašo panaikinti... 17. 5.... 18. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.82 straipsnio 4 dalimi,... 19. 6.... 20. Asociacijos steigimo dokumentas yra asociacijos įstatai (Asociacijų įstatymo... 21. 7.... 22. Ieškovo teigimu, jis buvo pašalintas iš asociacijos narių pažeidžiant... 23. 8.... 24. 2019 m. vasario 15 d. valdybos posėdžio protokolo turinys (el. b. 1 t., b. l.... 25. 9.... 26. Kaip procedūrinį pažeidimą ieškovas nurodo ir tą aplinkybę, kad... 27. 10.... 28. Esant nurodytoms aplinkybėms, teismas sprendžia, jog pagrindo panaikinti... 29. 11.... 30. Asociacijos įstatų 8.2 punkte įtvirtinta, kad asmuo gali būti šalinamas... 31. 12.... 32. Nagrinėjamu atveju ieškovas iš asociacijos narių buvo pašalintas... 33. 13.... 34. Byloje nėra ginčo dėl to, kad ieškovas, būdamas asociacijos elektroninio... 35. 14.... 36. 2017 m. liepos 3 d. asociacijos valdybos susirinkime 8-uoju darbotvarkės... 37. 15.... 38. Remiantis tuo, kas išdėstyta, ieškovo ieškinys tenkintinas - atsakovės... 39. 16.... 40. Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalį šaliai, kurios naudai yra priimtas sprendimas,... 41. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 270-271... 42. ieškinį patenkinti.... 43. Panaikinti atsakovės Lietuvos bangų sporto asociacijos 2019 m. kovo 16 d.... 44. Priteisti iš atsakovės Lietuvos bangų sporto asociacijos, juridinio asmens... 45. Sprendimas per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...