Byla e2-1441-407/2015
Dėl be pagrindo įgyto turto grąžinimo; trečiasis asmuo A. P

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vigintas Višinskis teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo S. P. atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2015 m. gegužės 26 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. e2-2003-221/2015 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Rodena“ ieškinį atsakovui S. P. dėl be pagrindo įgyto turto grąžinimo; trečiasis asmuo A. P..

2Teismas

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB ,,Rodena“ kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo S. P. 137 099,76 Eur nepagrįstai įgytas lėšas, procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad ieškovą, atsakovą ir trečiąjį asmenį siejo 2003 m. gegužės 2 d. jungtinės veiklos sutartis, pagal kurią sutarties šalys, veikdamos bendrai, turėjo statyti individualius gyvenamuosius namus ir juos parduoti. Sutarties 4.3.1 ir 4.3.3 punktuose numatyta pelno paskirstymo tarp šalių tvarka, pagal kurią iki 2 700 Lt suma, gauta už parduotą vieną sklypo arą tenka atsakovui, o kitas pelnas tenka ieškovui. Ieškinys grindžiamas tuo, kad ikiteisminio tyrimo metu specialistas nustatė, kad 4.3.1 punkte nurodytame skaičiuje ,,2 700 Lt“, skaičius ,,2“ yra prirašytas, todėl žemės sklypo aro kaina, nuo kurios ieškovui tenka likusi pelno dalis, yra ne 2 700 Lt, o 700 Lt. Susidariusį skirtumą (137 099,76 Eur) ieškovas prašė priteisti iš atsakovo kaip be pagrindo įgytą turtą.

5Ieškinio reikalavimams užtikrinti ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti atsakovo turtą už 137 099,76 Eur sumą. Prašymą grindė didele ieškinio suma ir atsakovo nesąžiningais veiksmais iki ieškinio pateikimo. Ieškovas pažymėjo, kad atsakovas, žinodamas apie jungtinės veiklos sutarties pakeitimus, neatitinkančius tikrųjų sutarties šalių ketinimų, nuslėpė šią aplinkybę nuo jungtinės veiklos sutarties partnerių. Ieškovo teigimu, atsakovo elgesys iki ieškinio pateikimo sudaro prielaidas manyti, jog jis gali pasielgti nesąžiningai ir paslėpti jam nuosavybės teise priklausantį turtą (lėšas), kad išvengtų be pagrindo įgyto turto grąžinimo.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Kauno apygardos teismo 2015 m. gegužės 26 d. nutartimi ieškovo prašymą tenkino: nurodė areštuoti atsakovo S. P. 137 099,76 Eur vertės nekilnojamąjį ir/ar kilnojamąjį turtą, o šio turto nepakankant – pinigines lėšas, leidžiant iš areštuotų lėšų disponuoti darbo užmokesčio dalimi, neviršijančia 300 Eur per mėnesį ribos ir atsiskaityti su ieškovu.

8Teismas sprendė, kad ieškovas ieškinio reikalavimus tikėtinai pagrindė. Atsižvelgęs į tai, kad vienu iš reikalavimo pagrindų ieškovas nurodo atsakovo piktnaudžiavimą teisėmis, pareigos veikti sąžiningai jungtinės veiklos sutarties partnerių atžvilgiu pažeidimą, dėl ko atsakovas be teisinio pagrindo įgijo ieškovui priklausantį turtą, teismas sprendė, kad ieškovas įrodė egzistuojant grėsmę būsimo galbūt ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymui. Be to, teismo vertinimu, apie teismo sprendimo įvykdymo pasunkėjimo arba įvykdymo negalimumo grėsmę ieškinio patenkinimo atveju galima spręsti ir dėl didelės ieškinio sumos.

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

10Atskirajame skunde atsakovas S. P. prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti. Skundas grindžiamas šiais argumentais:

111. Teismas nepagrįstai pritaikė laikinąsias apsaugos priemones, nes ieškovo ieškinys nėra tikėtinai pagrįstas. Jungtinės veiklos sutartis su skaičiumi ,,2700“ buvo atspausdinta ir pasirašyta visų šalių, todėl daugiau nei akivaizdu, kad pats ieškovas pasirašė sutartį, kurioje nurodyta skaičius ,,2700“. Jungtinės veiklos sutarties sąlygų ir faktinio vykdymo analizę jau yra atlikęs teismas, o pati jungtinės veiklos sutartis nutraukta įsiteisėjusiu teismo sprendimu, konstatuojant kad nė viena iš šalių nepadarė esminio jungtinės veiklos sutarties pažeidimo. Ieškovo tikroji ir neginčytina valia dėl jungtinės veiklos sutarties 4.1.3 punkte įtvirtintos 2 700 Lt sumos yra atskleista šios sutarties vykdymu. Ieškovas nepateikė nė vieno įrodymo, kad atsakovas yra kaip nors susijęs su ieškovo nurodomu jungtinės veiklos sutarties 4.1.3 punkto pakeitimu, todėl visi ieškovo teiginiai apie atsakovo nesąžiningumą neturi jokio pagrindo.

122. Skundžiamoje nutartyje teismas ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymą grindė vieninteliu argumentu – didele ieškinio suma, tačiau vien didelė ieškinio suma savaime nesudaro pagrindo taikyti laikinųjų apsaugos priemonių. Be to, atsakovas turi pakankamai nekilnojamojo turto (40 žemės sklypų), kurio užtektų ieškinio reikalavimams patenkinti.

133. Ieškovas tik formaliai nurodė, kad egzistuoja laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygos, tačiau nepateikė įrodymų, kurie pagrįstų, kad tokios sąlygos yra. Vien ieškinio pateikimas nereiškia, kad ieškovas įgijo pranašumą prie atsakovą.

14Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovas UAB ,,Rodena“ prašo atmesti atskirąjį skundą, skundžiamą teismo nutartį palikti nepakeistą ir priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas.

15Nurodo, kad taikant laikinąsias apsaugos priemones yra reikšminga tik tai, ar ieškinio reikalavimas yra pagrįstas preliminariai. Ieškovas leistinais ir tinkamais įrodymais pagrindė savo reikalavimo teises į atsakovą tikėtinumą. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumą nagrinėjamu atveju suponavo didelė ieškinio reikalavimų suma ir atsakovo ankstesnis nesąžiningas elgesys. Tai reiškia, kad ieškovas įrodė egzistuojant grėsmę ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymui.

16IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

17Atskirasis skundas netenkinamas.

18Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.

19Atsakovas įrodinėja, kad šiuo atveju nebuvo nė vienos iš pirmiau nurodytų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygų. Apeliacinės instancijos teismas su tokiais atsakovo argumentais nesutinka.

20Iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, kad Kauno apygardos teismas 2015 m. spalio 5 d. sprendimu ieškovo ieškinį tenkino visiškai (CPK 179 str. 3 d.). Ieškovui palankus teismo sprendimas (nors ir neįsiteisėjęs) yra pakankamas pagrindas konstatuoti tikėtiną ieškinio pagrįstumą, kaip tai nustato CPK 144 straipsnio 1 dalis, todėl apeliacinės instancijos teismas plačiau nepasisako dėl atskirajame skunde nurodomų argumentų, kuriais įrodinėjamas ieškinio nepagrįstumas.

21Apeliacinės instancijos teismas sutinka su atsakovo atskirojo skundo argumentu, kad vien didelė ieškinio suma negali būti vertinama kaip pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, kadangi didelė ieškinio suma pati savaime nei palengvina, nei pasunkina ar padaro nebeįmanomu būsimo teismo sprendimo įvykdymą. Tačiau atsakovo argumentas, kad pirmosios instancijos teismas grėsmę ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymui grindė vien didele ieškinio suma yra neteisingas. Skundžiamos nutarties turinys patvirtina, kad, priešingai nei teigia atsakovas, taikant laikinąsias apsaugos priemones esminę reikšmę turėjo ne ieškinio dydis, o jo pagrindas – įrodinėjamas atsakovo veiksmų nesąžiningumas vykdant jungtinės veiklos sutartį. Atsakovas teigia, kad ieškovas neįrodė atsakovo nesąžiningų veiksmų, t. y., kad atsakovas yra kaip nors susijęs su ieškovo nurodomu jungtinės veiklos sutarties 4.1.3 punkto pakeitimu iš 2 700 Lt į 700 Lt. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nors ieškovas nepateikė įrodymų, kad su skaičiaus ,,2“ prirašymu yra susijęs atsakovas, tačiau neabejotina, kad apie tokį skaičiaus prirašymą jis žinojo. Tokia aplinkybė, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, leidžia preziumuoti ir galimą netinkamą atsakovo elgesį bylos nagrinėjimo metu, pavyzdžiui, apsunkinant savo turtą ar jį perleidžiant. Būtent tai ir laikytina grėsme būsimo teismo sprendimo įvykdymui CPK 144 straipsnio 1 dalies prasme.

22Ieškovas neprivalo turėti įrodymų, kad ateityje neabejotinai atsiras grėsmė teismo sprendimui įvykdyti, tačiau turi įrodyti CPK 144 straipsnyje nustatytų sąlygų, būtinų taikyti laikinąsias apsaugos priemones, egzistavimą. Pirmiau nurodytos aplinkybės patvirtina, kad šioje byloje tokia grėsmė yra galima.

23Remiantis tuo, kas išdėstyta, atsakovo argumentai, kad pirmosios instancijos teismas laikinąsias apsaugos priemones pritaikė nesant jų taikymo sąlygų, yra neteisinga, todėl skundžiama nutartis paliekama nepakeista.

24Ieškovas prašė už atsiliepimo į atskirąjį skundą parengimą priteisti 660,58 Eur išlaidas advokato pagalbai apmokėti. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovo atskirasis skundas atmetamas, o byla pirmosios instancijos teisme išnagrinėta, ieškovo prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo tenkinamas. Tačiau prašomos priteisti bylinėjimosi išlaidos neatitinka bylos sudėtingumo, todėl ieškovui iš atsakovo priteisiama 200 Eur bylinėjimosi išlaidų (CPK 93 str. 1 d., 98 str., 302 str., Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015-03-19 įsakymu Nr. 1R-77 patvirtintų rekomendacijų 8.16 p.).

25Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

26Kauno apygardos teismo 2015 m. gegužės 26 d. nutartį palikti nepakeistą.

27Priteisti ieškovui UAB ,,Rodena“ (į. k. 134491023) iš atsakovo S. P. (a. k. ( - ) 200 (du šimtus eurų) atsiliepimo į atskirąjį skundą parengimo išlaidų.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vigintas... 2. Teismas... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas UAB ,,Rodena“ kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš... 5. Ieškinio reikalavimams užtikrinti ieškovas prašė taikyti laikinąsias... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Kauno apygardos teismo 2015 m. gegužės 26 d. nutartimi ieškovo prašymą... 8. Teismas sprendė, kad ieškovas ieškinio reikalavimus tikėtinai pagrindė.... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 10. Atskirajame skunde atsakovas S. P. prašo panaikinti pirmosios instancijos... 11. 1. Teismas nepagrįstai pritaikė laikinąsias apsaugos priemones, nes ieškovo... 12. 2. Skundžiamoje nutartyje teismas ieškovui palankaus teismo sprendimo... 13. 3. Ieškovas tik formaliai nurodė, kad egzistuoja laikinųjų apsaugos... 14. Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovas UAB ,,Rodena“ prašo atmesti... 15. Nurodo, kad taikant laikinąsias apsaugos priemones yra reikšminga tik tai, ar... 16. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 17. Atskirasis skundas netenkinamas.... 18. Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį teismas dalyvaujančių byloje ar kitų... 19. Atsakovas įrodinėja, kad šiuo atveju nebuvo nė vienos iš pirmiau nurodytų... 20. Iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, kad Kauno apygardos... 21. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su atsakovo atskirojo skundo... 22. Ieškovas neprivalo turėti įrodymų, kad ateityje neabejotinai atsiras... 23. Remiantis tuo, kas išdėstyta, atsakovo argumentai, kad pirmosios instancijos... 24. Ieškovas prašė už atsiliepimo į atskirąjį skundą parengimą priteisti... 25. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 26. Kauno apygardos teismo 2015 m. gegužės 26 d. nutartį palikti nepakeistą.... 27. Priteisti ieškovui UAB ,,Rodena“ (į. k. 134491023) iš atsakovo S. P. (a....