Byla B2-2220-527/2013
Dėl bankroto bylos atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Mega Expedition“ iškėlimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jolita Cirulienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyriaus ieškinį dėl bankroto bylos atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Mega Expedition“ iškėlimo ir

Nustatė

2ieškovė pateikė teismui ieškinį (b. l. 4–5), kuriuo prašo iškelti atsakovei bankroto bylą, kadangi įsiskolinimas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui yra 29 803,13 Lt.

3Kauno apygardos teismo 2013-09-02 nutartimi klausimas dėl bankroto bylos atsakovei iškėlimo paskirtas nagrinėti teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka 2013-09-10 15.00 val. Apie teismo posėdžio datą, laiką, vietą ir teismo sudėtį 2013-09-02 paskelbta specialiame interneto tinklalapyje, t. y. ne vėliau kaip prieš septynias dienas iki teismo posėdžio dienos.

4Prašymas iškelti bankroto bylą tenkintinas, atsakovės bankroto administratore skirtina A. P..

5Pagal ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 punktą įmonei bankroto byla iškeliama, jeigu nustatoma, kad įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas. Įmonės nemokumu laikoma tokia įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 str. 8 d.).

6Atsakovės direktoriui ieškinio ir teismo pranešimo kopijos įteiktos 2013-08-28 (b. l. 40), tačiau per penkias dienas nuo procesinių dokumentų įteikimo dienos jokie duomenys apie įmonės finansinę būklę nepateikti. Kaip matyti iš balanso laikotarpiu 2012-01-20–2012-12-31, kuris buvo pateiktas Juridinių asmenų registrui (b. l. 35), atsakovės bendra turto vertė sudaro 363 509 Lt, atsakovės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai per vienerius metus – 490 567 Lt, t. y. viršija daugiau nei pusę į jos balansą įrašyto turto vertę. Kaip matyti iš Veiklos rezultatų ataskaitos pagal 2012-12-31 duomenis (b. l. 36), atsakovės veikla buvo nuostolinga (196 058 Lt nuostolių per laikotarpį nuo 2012-01-20 iki 2012-12-31). Atsakovės skola Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui sudaro 29 803,13 Lt, iš jų 29 704,75 Lt valstybinio socialinio draudimo įmokų ir 98,38 Lt delspinigių (b. l. 4), įmonė taip pat skolinga valstybės biudžetui – 55 164,01 Lt skola Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (b. l. 7). Ieškovė pateikė VĮ „REGITRA“ išrašą, jog atsakovės vardu registruotos dvi transporto priemonės. Įvertinus nustatytas aplinkybes konstatuotina, kad atsakovė yra nemoki ir jai keltina bankroto byla. Be to, atsakovei vėluojant mokėti su darbo santykiais susijusias išmokas, bankroto byla keltina ir ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 punkto pagrindu.

7ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad, asmuo pateikdamas pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei, pasiūlo teismui administratoriaus kandidatūrą. ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte įtvirtinta, kad, priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, teismas (teisėjas) privalo paskirti įmonės administratorių.

8Iškėlus atsakovei bankroto bylą, jos administratore skirtina A. P., turinti bankroto administratoriaus pažymėjimą Nr. 604c, kurios kandidatūra suderinta su Įmonių bankroto valdymo departamentu prie Ūkio ministerijos (b. l. 26) (ĮBĮ 11 str. 2 d.).

9Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 straipsniu, 290–292 straipsniais,

Nutarė

10iškelti atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Mega Expedition“ (juridinio asmens kodas 302714897, reg.: Alytus, Kernavės g. 2-32) bankroto bylą ir administratore paskirti A. P., turinčią bankroto administratoriaus pažymėjimą Nr. 604c.

11Nustatyti 45 dienų laikotarpį nuo šios teismo nutarties įsiteisėjimo dienos, iki kada kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus bankrutuojančiai atsakovei.

12Nustatyti 10 dienų laikotarpį nuo šios teismo nutarties įsiteisėjimo dienos, per kurį atsakovės valdymo organai privalo perduoti administratorei įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

13Išaiškinti atsakovės vadovui, kad jeigu per teismo nustatytą terminą nurodyti dokumentai administratoriui nebus perduoti arba perduoti ne visi dokumentai, teismas gali jam skirti iki 10 tūkstančių litų baudą.

14Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti Juridinių asmenų registrui, Įmonių bankroto valdymo departamentui prie ūkio ministerijos, ieškovei, atsakovei ir administratorei.

15Pavesti bankrutuojančios atsakovės administratorei atlikti veiksmus, numatytus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7 dalies 8 punkte, o taip pat ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu tvarka sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą.

16Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo gali būti apskųsta atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant Kauno apygardos teismui.

Proceso dalyviai