Byla 2S-133-368/2009

1Šiauliu apygardos teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Egidijaus Mockeviciaus, kolegijos teiseju: Liudvikos Tupienes, Reginos Agotos Gutauskienes, teismo posedyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinejo atsakovo UAB „Tikroji vaivorykšte“ atskiraji skunda del Šiauliu miesto apylinkes teismo 2008 m. gruodžio 12 d. nutarties, kuria panaikintos laikinosios apsaugos priemones civilineje byloje Nr. 2-429-797/2009 pagal ieškovo UAB ,,RGB Elektra“ ieškini atsakovui UAB ,,Tikroji vaivorykšte“ del skolos ir nuostoliu priteisimo, bei atsakovo UAB ,,Tikroji vaivorykšte“ priešieškini ieškovui UAB ,,RGB Elektra“ del elektros montavimo darbu perdavimo – priemimo akto pripažinimo negaliojanciu ir nuostoliu priteisimo.

2Teiseju kolegija, išnagrinejusi byla, n u s t a t e:

3Atsakovas UAB ,,Tikroji vaivorykšte“ pateike Šiauliu miesto apylinkes teismui priešieškini, kuriuo prašo pripažinti vienašališkai ieškovo UAB ,,RGB Elektra“ pasirašyta elektros montavimo darbu perdavimo – priemimo akta negaliojanciu, priteisti iš ieškovo 3000 Lt tiesioginiu nuostoliu, 24780 Lt netiesioginiu nuostoliu, bylinejimosi išlaidas.

4Šiauliu miesto apylinkes teismas 2008 m. gruodžio 1 d. nutartimi tenkino atsakovo prašyma ir areštavo ne didesnei kaip 27780 Lt sumai ieškovui UAB ,,RGB Elektra“ nuosavybes teise priklausanti kilnojamaji ir nekilnojamaji turta.

5Ieškovas UAB ,,RGB Elektra“ pateike atskiraji skunda del Šiauliu miesto apylinkes teismo 2008 m. gruodžio 1 d. nutarties, kuriuo praše panaikinti skundžiama nutarti.

6Šiauliu miesto apylinkes teismas 2008 m. gruodžio 12 d. nutartimi, sutikdamas su atskiruoju skundu, panaikino Šiauliu miesto apylinkes teismo 2008 m. gruodžio 1 d. nutarti.

7Nurode, kad ieškovas kartu su atskiruoju skundu pateike irodymus, kad jo turtine padetis gera ir nera gresmes teismo sprendimo ivykdymui. Teismas sutiko su atskirajame skunde nurodytu motyvu, kad ieškovo turine padetis gera, o teisingumas reikalauja, kad butu atsižvelgta ne tik i prašancio taikyti laikinasias apsaugos priemones asmens, bet ir pagristus kitos šalies interesus, jo turtine padeti.

8Atskiruoju skundu atsakovas UAB „Tikroji vaivorykšte“ prašo panaikinti Šiauliu miesto apylinkes teismo 2008 m. gruodžio 12 d. nutarti ir klausima išspresti iš esmes. Areštuoti ieškovui UAB „RGB Elektra“ priklausancias pinigines lešas, esancias pas ieškova ar treciuosius asmenis skolos sumai, leidžiant atsiskaityti su atsakovu, o lešu nesant arba ju esant nepakankamai, areštuoti ieškovui priklausancius nekilnojamuosius daiktus, uždraudžiant jais disponuoti.

9Atskirajame skunde nurodo, kad iš ieškovo 2007-12-31 sudaryto balanso matyti, kad ieškovo turtine padetis nera gera. Ieškovas duomenu apie šiuo metu esancia savo turtine padeti nera pateikes. 2007 metu ieškovo balanse nurodyta turto verte yra tik buhalterine, kuri gali keleta kartu buti mažesne nei rinkos verte.

10Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

11Bylos nagrinejimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliuciu sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindu patikrinimas (LR CPK 320 str. 1 d.). Apeliacines instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisetuma ir pagristuma apskustoje dalyje ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus istatyme numatytas išimtis.

12Absoliuciu skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindu apeliacines instancijos teismas nenustate (LR CPK 329 str., 338 str.).

13Remiantis LR CPK 144 str. 1 d., teismas dalyvaujanciu byloje ar kitu suinteresuotu asmenu prašymu gali imtis laikinuju apsaugos priemoniu, jeigu ju nesiemus teismo sprendimo ivykdymas gali pasunketi arba pasidaryti nebeimanomas. Laikinuju apsaugos priemoniu taikymas yra preliminari priemone, kuria siekiama kiek imanoma greiciau užkirsti kelia aplinkybems, galincioms pasunkinti ar padaryti nebeimanomu busimo teismo sprendimo ivykdyma. Todel laikinuju apsaugos priemoniu taikymo tikslas – užtikrinti busimo teismo sprendimo, kuris gali buti palankus ieškovui, ivykdyma ir taip garantuoti šio sprendimo privalomuma. LR CPK 145 str. 2 d. nustatyta, kad laikinosios apsaugos priemones turi buti parenkamos vadovaujantis ekonomiškumo principu. Ekonomiškumo principas reiškia, kad teismas gali taikyti laikinasias apsaugos priemones tais atvejais arba taikyti tokias ir tiek laikinuju apsaugos priemoniu, kiek tai butina ir pakanka busimo teismo sprendimo ivykdymui užtikrinti. Ekonomiškumo, kaip ir teisingumo bei kiti civilinio proceso teises principai, reikalauja išlaikyti proceso šaliu teisetu interesu pusiausvyra, todel laikinosios apsaugos priemones turi buti taikomos arba parenkamos taip, kad nesuteiktu nei vienai iš šaliu perdeto pranašumo ar nesuvaržytu vienos proceso šalies teisiu daugiau, nei butina teisetam tikslui pasiekti. Pažymetina, kad bet kuris teismo atliekamas procesinis veiksmas yra neatsiejamas nuo tikslo užtikrinti ginco šaliu ir kitu suinteresuotu asmenu teisetu interesu pusiausvyra, nes to reikalauja mineti universalieji civilinio proceso teises principai. Tai suponuoja butinuma vertinti, ar konkreciu laikinuju apsaugos priemoniu taikymas bus proporcingas ju taikymu siekiamiems tikslams, išdestytiems civilinio proceso tikslams pasiekti.

14Kaip matyti iš bylos medžiagos, Šiauliu miesto apylinkes teismas 2008 m. gruodžio 12 d. nutartyje, remdamasis ieškovo UAB ,,RGB Elektra“ pateiktu 2007-12-31 balansu (b.l. 26-27), nurode, kad ieškovo turtine padetis gera ir nera gresmes teismo sprendimo ivykdymui.Tokios pirmosios instancijos teismo išvados vertintinos kritiškai. Teismui privalu taikyti irodymu sasajumo taisykle, t.y. teismas turi priimti, tirti ir vertinti tik tuos irodymus, kurie patvirtina arba paneigia aplinkybes, turincias reikšmes bylai (LR CPK 180 str.). Tuo tarpu pirmosios instancijos teismas remesi duomenimis, liudijanciais apie ieškovo finansine ir turtine padeti, buvusia beveik prieš metus laiko. Pagal tokius duomenis nera galimybes patikrinti ieškovo gebejima vykdyti turtinius isipareigojimus prašymo del laikinuju apsaugos priemoniu taikymo nagrinejimo dienai. Atkreiptinas demesys, kad ieškovo veiklos pobudis yra tampriai susijes su statybu verslu (b.l. 30-32), todel atsižvelgiant i bendra visos valstybes ekonomine padeti, smukusia nekilnojamojo turto paklausa bei padeti statybu verslo srityje, ypac aktualu yra išsiaiškinti ieškovo esama, o ne 2007 metais buvusia, finansine bei turtine padeti. Byloje taip pat nera nei VI Registru centro, nei VI „Regitra“ pažymu, kuriomis remiantis butu galima nustatyti ieškovo turima turta bei vidutine rinkos verte prašymo nagrinejimo dienai.

15Atsižvelgdama i nustatytas aplinkybes, teiseju kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, spresdamas laikinuju apsaugos priemoniu taikymo klausima, netinkamai taike irodymu vertinima reglamentuojancias proceso teises normas, todel galejo netinkamai išspresti nagrinejama klausima (LR CPK 329 str. 1 d.). Nustatytos pirmosios instancijos teismo teises normos taikymo klaidos apeliacines instancijos teisme ištaisyti negalima, nes šiam teismui pateiktoje bylos medžiagoje nera pateikta irodymu, leidžianciu spresti apie ieškovo turtine ir finansine padeti prašymo nagrinejimo dienai, todel Šiauliu miesto apylinkes teismo 2008 m. gruodžio 12 d. nutartis panaikintina ir klausimas del laikinuju apsaugos priemoniu taikymo perduotinas pirmosios instancijos teismui nagrineti iš naujo (LR CPK 337 str. 3 p.). Nagrinedamas laikinuju apsaugos priemoniu taikymo klausima iš naujo, pirmosios instancijos teismas turetu pasiulyti ieškovui pateikti imones balanso duomenis prašymo nagrinejimo dienai, istatymo reikalavimus atitinkancius turto duomenis, kuriu ivertinimas svarbus tinkamam prašymo del laikinuju apsaugos priemoniu taikymo išsprendimui.

16Teiseju kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 3 punktu,

Nutarė

17Šiauliu miesto apylinkes teismo 2008 m. gruodžio 12 d. nutarti panaikinti ir klausima del laikinuju apsaugos priemoniu taikymo perduoti pirmosios instancijos teismui nagrineti iš naujo.

Proceso dalyviai