Byla 2S-1395-115/2010

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Almos Urbanavičienės, teisėjų Algirdo Auruškevičiaus (pranešėjas), Neringos Švedienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apelianto (ieškovo) UAB „Gelaksa“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. gegužės 18 d. nutarties, kuria prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir prašymas dėl nuostolių užtikrinimo tenkinti civilinėje byloje Nr. 2-13012-656/2010 pagal ieškovo UAB „Gelaksa“ ieškinį atsakovui Danske Bank A/S dėl kredito sutarčių nutraukimo pripažinimo neteisėtu ir negaliojančiu ir kredito sutarčių sąlygų pakeitimo

2 Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3ieškovas UAB „Gelaksa“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui Danske Bank A/S dėl kredito sutarčių nutraukimo pripažinimo neteisėtu ir negaliojančiu ir kredito sutarčių sąlygų pakeitimo (b.l.1-15). Prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones- sustabdyti išieškojimą iš gamybinių patalpų, adresu Staniūnų g. 66, Panevėžys. Nurodė, jog yra rizika jog netaikius laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti ar tapti neįmanomas.

4Atsakovas Danske Bank A/S prašė teismo, taikant laikinąsias apsaugos priemones, pareikalauti, kad ieškovas pateiktų atsakovo nuostolių užtikrinimą. Nurodė, kad dėl bylinėjimosi trukmės, įkeisto turto rinkos vertė gali žymiai sumažėti ir turtas gali nusidėvėti, todėl prašė galimų nuostolių užtikrinimui įpareigoti ieškovą įmokėti 91.500,00 Lt sumą (per vienerius metus mokėtiną pagal kredito grąžinimo grafiką sumą) (b.l.76-78).

5Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2010 m. gegužės 18 d. nutartimi prašymus tenkino, taikė laikinąsias apsaugos priemones - sustabdyti išieškojimą iš 632,68 kv.m. gamybinių patalpų, adresu Staniūnų g. 66, Panevėžys, unikalus Nr. 2796-5006-6013:001, po to, kai ieškovas UAB „Gelaksa“ iki 2010 m. birželio 1 d. įmokės į Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo depozitinę sąskaitą, a.s. Nr. LT827044060000294860 AB SEB bankas 91500,00 Lt sumą galimų atsakovo Danske Bank A/S, kodas 61126228, nuostolių atlyginimui arba pateiks neatšaukiamą banko garantiją 91.500,00 Lt sumai. Ieškovui išaiškino, jog iki nurodytos datos nesumokėjus pinigų į teismo depozitinę sąskaitą, laikinosios apsaugos priemonės nebus taikomos (b.l.80-81).

6Pirmosios instancijos teismas atsižvelgė į tai, kad šioje byloje yra kilęs ginčas dėl kredito sutarčių nutraukimo pripažinimo negaliojančiu bei kredito sutarčių sąlygų pakeitimo bei į tai, jei patalpos bus parduotos iš varžytinių, vykdant priverstinį skolos išieškojimą, ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasidaryti neįmanomas, todėl teismas sustabdė išieškojimą iš 632,68 kv.m. gamybinių patalpų, adresu Staniūnų g. 66, Panevėžys. Atsižvelgęs į tai, jog atsakovas prognozuoja nuostolius, sustabdžius išieškojimo iš patalpų veiksmus, pateikė nuostolių pagrįstą ir motyvuotą paskaičiavimą, teismas, vadovaujantis protingumo, sąžiningumo ir teisingumo principais, tenkino atsakovo prašymą pateikti atsakovo nuostolių dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių užtikrinimą ir įpareigoja ieškovą sumokėti 91.500,00 Lt sumą, galimų nuostolių atlyginimui arba pateikti neatšaukiamą banko garantiją nurodytai sumai.

7Apeliantas (ieškovas) UAB „Gelaksa“ pateikė atskirąjį skundą (b.l.89-91), kuriuo prašo panaikinti skundžiamą nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės: atsakovo prašymą dėl atsakovo nuostolių dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių užtikrinimo atmesti kaip nepagrįstą, ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkinti. Nurodo, jog dėl gamybinių patalpų nuvertėjimo ar visiško nusidėvėjimo atsakovui galinčių atsirasti nuostolių dydis nėra jokia apimtimi susijęs su pagal Kredito sutartis per vienerius metus ieškovo mokėtina įmokų ir palūkanų suma. Priešingai, nei nurodo pats atsakovas, jis turėtų būti siejamas su dabartinės gamybinių patalpų vertės ir tikėtinos Gamybinių patalpų vertės po vienerių metų skirtumu. Atsakovui nepateikus skaičiavimų, iš kurių būtų galima daryti bent tikėtiną prielaidą, kad gamybinių patalpų rinkos vertė sumažės, atsakovo argumentai pripažintini deklaratyviais, o išimtinai jais besivadovaujanti nutartis pripažintina nepagrįsta ir todėl naikintina. Prašo atsižvelgti į dabartinę ieškovo finansinę padėtį, nes teismo nurodyta įmokėti suma yra per didelė finansinė našta ieškovui.

8Atsakovas Danske Bank A/S atsiliepimu į atskirąjį skundą (b.l.94-97) prašo atskirąjį skundą atmesti. Nurodo, jog teismo sprendimas dėl kredito sutarčių nutraukimo pripažinimo neteisėtu nereikalauja vykdymo, todėl neegzistuoja jo neįvykdymo rizika, taigi nėra pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Pažymi, jog pritaikius laikinąsias apsaugos priemones – sustabdžius išieškojimo veiksmus, atsakovas bylos nagrinėjimo metu negaus pajamų. Pabrėžia, kad atsakovas yra finansų institucija, kurios veikla siejama su kreditavimo ir iš to gaunamomis pajamomis. Pažymi, jog atsakovo nuostoliai siejami su kredito sutartimis ir bylos nagrinėjimu teisme, o ne su gamybinių patalpų verte, todėl atsakovas neprivalėjo pateikti jokių paskaičiavimų dėl gamybinių patalpų nuvertėjimo. Pažymi, jog CPK 147 str. 1 d. numatyta teismo teisė pareikalauti atsakovo nuostolių dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių užtikrinimo. Mano, jog ieškovas pamiršta savo nesąžiningumą ir pareigą vykdyti įsipareigojimus.

9

10Apelianto (ieškovo) UAB „Gelaksa“ atskirasis skundas netenkintinas.

11Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (LR CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą tik dėl apskųstos dalies ir tik analizuodamas atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis.

12Šalių lygiateisiškumo principas reikalauja, kad taikant laikinąsias apsaugos priemones būtų laikomasi proporcingumo principo. Skolininko interesai taip pat negali būti ignoruojami (CPK 17 str.). CPK 147 str. 1 d. nustatyta, kad taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, teismas gali pareikalauti, jog ieškovas ar kitas prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones padavęs asmuo pateiktų atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą, kuriuo taip pat gali būti ir banko garantija. Atsakovas, nurodęs ir pagrindęs nuostolių atsiradimo galimybę, gali prašyti pirmosios instancijos teismą pareikalauti, kad ieškovas pateiktų atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą (CPK 147 str.).

13Pagal CPK 111 str. 2 dalies 4 p., CPK 178 str., atsakovui, prašančiam teismo taikyti nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą, tenka pareiga pateikti įrodymus apie prašyme nurodytą reikalavimo faktinį pagrindą – galimų nuostolių pobūdį ir preliminarų dydį bei įrodymus, jog ieškovas atsiradusių nuostolių atlyginti neturės galimybės (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. vasario 4 d. nutartis civ.b. Nr. 2-173/2010).

14Vienas iš atskirojo skundo argumentų yra tas, jog dėl gamybinių patalpų nuvertėjimo ar visiško nusidėvėjimo atsakovui galinčių atsirasti nuostolių dydis nėra jokia apimtimi susijęs su pagal Kredito sutartis per vienerius metus ieškovo mokėtina įmokų ir palūkanų suma; priešingai, nei nurodo atsakovas, jis turėtų būti siejamas su dabartinės gamybinių patalpų vertės ir tikėtinos Gamybinių patalpų vertės po vienerių metų skirtumu. Atsakovui nepateikus skaičiavimų, iš kurių būtų galima daryti bent tikėtiną prielaidą, kad gamybinių patalpų rinkos vertė sumažės, atsakovo argumentai pripažintini deklaratyviais. Atsakovas gi teigia, kad atsakovo nuostoliai siejami su kredito sutartimis ir bylos nagrinėjimu teisme, o ne su gamybinių patalpų verte, todėl atsakovas neprivalėjo pateikti jokių paskaičiavimų dėl gamybinių patalpų nuvertėjimo.

15Atsižvelgiant į laikinųjų apsaugos priemonių taikymu padarytų nuostolių atlyginimo užtikrinimo instituto paskirtį – kompensuoti dėl ieškovo veiksmų, kurių pagrįstumas nepatvirtintas teismo sprendimu, atsakovų patirtus turtinius praradimus, kolegija sprendžia, jog šiuo atveju yra pagrindas pareikalauti ieškovą pateikti galimų atsakovo nuostolių užtikrinimą. Kolegija sutinka su atsakovo atsiliepime į atskirąjį skundą nurodytu motyvu, jog sustabdžius išieškojimo veiksmus, atsakovas bylos nagrinėjimo metu negaus pajamų, nes atsakovas yra finansų institucija, kurios veikla siejama su kreditavimo ir iš to gaunamomis pajamomis. Pažymėtina ir tai, kad ieškovas faktiškai jau du metus nemoka jokių įmokų bankui, o įkeisto turto vertė nėra didelė, todėl pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstą išvadą, jog atsakovas pagrindė prognozuojmus nuostolius, sustabdžius išieškojimo iš patalpų veiksmus. Civilinės bylos pagal ieškovo ieškinį nagrinėjimas gali užsitęsti (kaip matyti iš pirmosios instancijos teismo teisėjo rezoliucijos, byla pagal ieškovo ieškinį dėl kredito sutarčių nutraukimo pripažinimo neteisėtu ir kredito sutarčių sąlygų pakeitimo iškelta dar 2010-05-10 ir jau nagrinėjama teisme 6 mėnesius). Kaip matyti iš bylos medžiagos, į ieškovui nuosavybės teise priklausančias gamybines patalpas adresu Staniūnų g. 66, Panevėžys, yra nukreiptas priverstinis skolos išieškojimas, nes atsakovas kreditavimo sutartis yra nutraukęs dėl ieškovo nevykdomų įsipareigojimų, todėl yra pagrindas manyti, kad dėl taikytinų laikinųjų apsaugos priemonių – sustabdyto išieškojimo iš gamybinių patalpų, adresu Staniūnų g. 66, Panevėžys – atsakovas galimai patirs jo paskaičiuotus nuostolius (t.y. galimai neteks ieškovo pagal kredito sutartis mokėtinų sumų).

16Pirmos instancijos teismas, nagrinėdamas atsakovo prašymą taikyti nuostolių atlyginimo užtikrinimą, teisingai įvertino bylos aplinkybes, tinkamai aiškino ir pritaikė šį klausimą reglamentuojančias civilinio proceso teisės normas, todėl naikinti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. gegužės 18 d. nutartį nėra pagrindo.

17Be to, iš apelianto (ieškovo) UAB „Gelaksa“ priteistinos procesinių dokumentų įteikimo išlaidos (CPK 88 str.1 d. 3 p., 96 str.).

18Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 336 str., 337 str. 1 d., 1 p., 339 str., teisėjų kolegija

Nutarė

21Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. gegužės 18 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-13012-656/2010 palikti nepakeistą.

22Nustatyti ieškovui UAB“Gelaksa“ iki 2011-01-01 terminą nuostolių atlyginimo užtikrinimui.

23Priteisti iš apelianto (ieškovo) UAB „Gelaksa“ valstybei 7,05 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. ieškovas UAB „Gelaksa“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui Danske... 4. Atsakovas Danske Bank A/S prašė teismo, taikant laikinąsias apsaugos... 5. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2010 m. gegužės 18 d. nutartimi... 6. Pirmosios instancijos teismas atsižvelgė į tai, kad šioje byloje yra kilęs... 7. Apeliantas (ieškovas) UAB „Gelaksa“ pateikė atskirąjį skundą... 8. Atsakovas Danske Bank A/S atsiliepimu į atskirąjį skundą (b.l.94-97) prašo... 9. ... 10. Apelianto (ieškovo) UAB „Gelaksa“ atskirasis skundas... 11. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 12. Šalių lygiateisiškumo principas reikalauja, kad taikant laikinąsias... 13. Pagal CPK 111 str. 2 dalies 4 p., CPK 178 str., atsakovui, prašančiam teismo... 14. Vienas iš atskirojo skundo argumentų yra tas, jog dėl gamybinių patalpų... 15. Atsižvelgiant į laikinųjų apsaugos priemonių taikymu padarytų nuostolių... 16. Pirmos instancijos teismas, nagrinėdamas atsakovo prašymą taikyti nuostolių... 17. Be to, iš apelianto (ieškovo) UAB „Gelaksa“ priteistinos procesinių... 18. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 336 str., 337 str.... 21. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. gegužės 18 d. nutartį... 22. Nustatyti ieškovui UAB“Gelaksa“ iki 2011-01-01 terminą nuostolių... 23. Priteisti iš apelianto (ieškovo) UAB „Gelaksa“ valstybei 7,05 Lt...