Byla 2A-86-555/2013
Dėl žalos atlyginimo ir palūkanų priteisimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Galinos Blaževič (kolegijos pirmininkė), Albinos Rimdeikaitės, Egidijaus Tamašausko (pranešėjas), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės bankrutuojančios UAB „Tellsell“ apeliacinį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. liepos 30 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės bankrutuojančios UAB „Tellsell“ ieškinį atsakovui D. M., trečiasis asmuo UAB „Jungtinė auditorių kontora“ dėl žalos atlyginimo ir palūkanų priteisimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi apeliacinį skundą ir civilinę bylą,

Nustatė

3I.Ginčo esmė

4ieškovė ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo 27.561,13 Lt žalos atlyginimo, 2.219,99 Lt palūkanas, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas (b.l. 3-5). Nurodė, kad 2009-11-27 D. M., ėjęs UAB „Tellsell“ direktoriaus pareigas nuo 2006-08-24 iki 2008-10-03, bendrovės vardu nupirko paslaugų („BMW vairavimo akademija“ - aktyvaus poilsio paslauga, ekstremalaus vairavimo išbandymas) iš UAB „Promo sportas“ už 14.031,13 Lt, taip pat 2008-02-29 iš UAB „Kaleva Travel“ nupirko kelionę į Turkiją už 13.530,00 Lt. Atsakovas D. M. privalo pilnai atlyginti BUAB „Tellsell“ padarytą 27.561,13 Lt žalą, kadangi atsakovas, būdamas bendrovės direktoriumi, savo valingais veiksmais veikė priešingai bendrovės interesams, sudarė BUAB „Tellsell“ finansiškai nenaudingus sandorius, įsigijo įmonės vardu paslaugų, kurios su įmonės veikla nesusiję, esant sunkiai finansinei bendrovės situacijai, tuo būdu sumažindamas bendrovė turtą bei sumažindamas atsiskaitymo su įmonės kreditoriais galimybę, taip padarydamas bendrovei tiesioginę turtinę žalą.

5II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

6Kauno miesto apylinkės teismas 2012 m. liepos 30 d. sprendimu ieškinį atmetė, priteisė iš ieškovės 46,46 Lt bylinėjimosi išlaidų valstybei. Nurodė, kad UAB „Tellsell“ buvo įsteigta 2006-08-30 (b. l. 8). Atsakovas buvo ieškovo UAB „Tellsell“ direktorius nuo 2006-08-30 iki 2008-10-03 ir vienintelis akcininkas nuo 2006-08-30 iki 2008-11-14 (b. l. 8-11), atsakovui einant direktoriaus pareigas, 2007-10-19 UAB „Tellsell“ iš UAB „Promo sportas“ įsigijo paslaugą „BMW vairavimo akademija“ už 14.037,13 Lt (b. l. 12), 2008-02-29 iš UAB „Tellsell“ biudžeto buvo sumokėta 13.530,00 Lt už direktoriaus D. M. kelionę į Turkiją, iš viso įsigijo paslaugų už 27.561,13 Lt (b. l. 17). Kadangi byloje kilęs ginčas dėl vadovo civilinės atsakomybės įsigijus bendrovės tikslus pažeidžiančias paslaugas ir taip sumažinus bendrovės turtą, todėl teismas laikė būtina savarankiškai nustatyti bendrovės vadovo civilinės atsakomybės sąlygas, t.y. neteisėtus veiksmus, dėl jų atsiradusią žalą, priežastinį neteisėtų veiksmų ir žalos ryšį, o nustačius vadovo neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 straipsnio 1 dalis). Paneigti šią prezumpciją, siekdamas išvengti atsakomybės, remdamasis kaltės nebuvimu, turi bendrovės vadovas. Teismas nurodė, kad ieškovė nepateikė įrodymų, paneigiančių atsakovo išdėstytas aplinkybes, kad pasitelkiant UAB „Promo sportas“ teikiamas paslaugas „BMW vairavimo akademija“ (b.l.13), buvo suorganizuotas prezentacinis renginys, kurio tikslas buvo pirkėjų atstovus neformalioje aplinkoje supažindinti su bendrovės paslaugų teikimo atskirų grandžių vadovais ir specialistais, pristatyti įmonės veiklą, išsiaiškinti potencialių pirkėjų specialiuosius poreikius tikslu sudaryti paslaugų teikimo sutartį, tačiau ieškovė teigia, kad nėra jokių bendrovės vidaus dokumentų, patvirtinančių šios paslaugos poreikį. Teismo vertinimu, vien tai, kad nėra vidaus dokumentų apie paslaugos pirkimo poreikį, savaime nepatvirtina, kad ginčo paslauga buvo nesusijusi su įmonės veikla. Ieškovas argumentą, kad tokios paslaugos pirkimas yra priešingas bendrovės veiklos tikslams grindė tuo, kad bendrovė tuo metu neturėjo finansinių galimybių pirkti tokią paslaugą (b. l. 14-16), t. y. kad jos įsipareigojimai 2007 metais buvo 200.570,00 Lt, o tuo tarpu bendrovės turtą sudarė 136.043,00 Lt. Ieškovo argumentą dėl bendrovės mokumo paslaugos pirkimo momentu teismas laikė nepagrįstu, nes 2009-12-17 UAB „Tellsell“ akcininku tapo, t.y. bendrovę nusipirko, R. M. (b. l. 9) ir tik po to, 2010-03-03 Kauno apygardos teismas iškėlė ieškovui bankroto bylą (b. l. 6-7). Taip pat teismas sprendė, kad nėra pagrindo teigti, kad atsakovas ieškovės lėšomis įsigijo asmeninę paslaugą, dėl kurios sumažėjo BUAB „Tellsell“ turtas - kelionę į Turkiją, nes pinigai sumokėti už šią kelionę buvo išskaičiuoti iš atsakovo darbo užmokesčio. Teismas darė išvadą, kad atsakovas, būdamas ieškovės direktoriumi, neatliko neteisėtų veiksmų bendrovės vardu įsigydamas ginčijamas paslaugas ir dėl šių paslaugų įsigijimo ieškovė nepatyrė žalos, todėl ieškovės ieškinį atmetė kaip nepagrįstą ir neįrodytą (CPK 178, 185 straipsniai). Teismo vertinimu, nėra pagrindo teigti, kad ieškovė piktnaudžiavo savo procesinėmis teisėmis pateikdama ieškinį.

7III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

8Apeliaciniu skundu ieškovė bankrutuojanti UAB „Tellsell“ prašo panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. liepos 30 d. sprendimą dalyje dėl 14 031,13 Lt dydžio žalos atlyginimo ir priimti naują sprendimą, ieškinį dėl 14 031,13 Lt žalos ir palūkanų priteisimo tenkinti. Nurodo, kad teismas netinkamai aiškino ir taikė materialinės teisės normas, netyrė byloje esančių įrodymų, dėl jų nepasisakė, tokiu būdu priėmė neteisėtą ir nepagrįstą sprendimą. Byloje atsakovas neįrodė aplinkybių, kuriomis grindė atsikirtimus apie „prezentacinį renginį potencialių UAB „ Tellsell" paslaugų pirkėjų atstovams" (b. 1. 29), todėl pirmosios instancijos teismo išvados, kad ginčo paslauga buvusi susijusi su įmonės veikla, negalima laikyti pagrįsta. Tarp ieškovės bankroto administratoriui perduotų dokumentų nėra jokių duomenų, iš kurių būtų galima spręsti, kokiu tikslu ši paslauga buvo įsigyta ir kokią naudą iš to gavo bendrovė. Be to, ginčo paslaugos pavadinimas „BMV vairavimo akademija" - tai aktyvaus poilsio paslauga, ekstremalaus vairavimo išbandymas (b. 1. 13), o įmonės veikla - telemarketingo paslaugos, nėra jokių dokumentų, patvirtinančių, kad ši paslauga buvo susijusi su įmonės apmokestinamąją veikla bei skirta pajamoms uždirbti. Atsižvelgiant į teismo posėdžio metu įmonės darbuotojų liudijimus, akivaizdu, jog renginio, kuriame dalyvauja 6 ieškovės įmonės vadovai ir 1 potencialaus kliento atstovas, tikslas yra vieneto darbuotojų šventė. Teismas sprendime nevertindamas ir nepasisakydamas dėl šių ieškovės motyvų (sandorio sudarymo ir vykdymo aplinkybių), neišdėstė tuo klausimu jokių argumentų, todėl sprendimas laikytinas nemotyvuotu. Apeliantės nuomone, byloje esantys įrodymai patvirtina, kad renginio metu nebuvo reprezentuojama nei ieškovės įmonė, nei jos veikla, todėl 14 031,13 Lt dydžio renginio išlaidų suma pagal UAB „Promo sportas" 2007-10-19 PVM sąskaitą faktūrą Serija PS Nr. 00000890 negali būti laikoma reprezentacinėmis sąnaudomis. Taip pat teismas nepagrįstai nevertino įmonės 2007 m. finansinių ataskaitų duomenų. Remiantis UAB „Tellsell" 2007-12-31 balanso duomenimis už 2007 m. nustatyta, kad UAB „Tellsell“ 2007-12-31 turėjo turto už 136 043 Lt sumą, o mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė 201 160 Lt sumą (b. 1. 14-16). Teismas visiškai neatsižvelgė į ieškovės nurodytą aplinkybę, jog 2006 m. įmonė užbaigė turėdama 85 973 Lt nuostolių, 2007 m. nepaskirstytų nuostolių suma sudarė 75 117 Lt, o Kauno apygardos teismo 2010-03-03 nutartyje dėl bankroto bylos ieškovo įmonei iškėlimo nurodoma, kad įmonė su kreditoriais neatskaito nuo 2007 m. gruodžio mėn. Šios aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad sandorio sudarymo metu įmonės finansinė būklė buvo sudėtinga, įmonė faktiškai buvo nemoki. Todėl atsakovo D. M. veiksmai sudarant ginčytiną sandorį neatitiko UAB „Tellsell“ interesų (CK 2.87 straipsnis). Pažymi, kad bendrovės mokumas ar nemokumas nėra būtina sąlyga, pripažįstant, ar bendrovės valdymo organai tinkamai vykdė fiduciarines pareigas, todėl teismas, vertindamas atsakovo sudarytą sandorį, nepagrįstai vertino tik pačios bendrovės finansinę padėtį ir mokumą sandorio sudarymo metu bei jo įtaką atsakovo atsakomybei.

9Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas D. M. prašo apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą, teismo sprendimą palikti nepakeistą. Nurodo, kad apeliantas (ieškovė) tiek ieškinyje, tiek apeliaciniame skunde argumentuoja, kad įmonė neva buvo nemoki paslaugos pirkimo metu, kadangi jos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 2007-12-31 viršijo turimą turtą, tačiau pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalį įmonės nemokumas apibūdinamas kaip įmonės būsena, kai ji nevykdo įsipareigojimų ir jos pradelsti įsipareigojimai viršija pusę į įmonės balansą įrašyto turto vertės. Taigi, nemokumo būsena yra siejama ne su visų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų dydžiu, o būtent pradelstų. Apeliantė kaip asmuo, kurio žinioje yra visa ieškovės buhalterija, turėjo galimybę įrodyti savo teiginius, tačiau to nepadarė, kadangi 2007 m. spalio mėnesį paslaugos pirkimo metu ieškovė buvo moki. Mano, kad ieškovė neįrodė, kad atsakovas savo asmeniniams tikslams gavo šią paslaugą, nes ieškovės teiginys yra tik deklaratyvus, pateiktas be jokių įrodymų. Pažymi, kad ne su kiekvienu potencialiu klientu privalo būti sudarytas sandoris. Taip pat nurodo, kad ieškovė pareiškė žalos atlyginimo ieškinį, tačiau neprašė ginčo sandorio pripažinti neteisėtu, negaliojančiu ar niekiniu, todėl galiojantis sandoris yra teisėtas ir jo turinys atitinka tikrovę, o iš teisėto ir nenuginčyto sandorio negali būti kildinama žala vadovui. Ar šio renginio išlaidos arba kuri nors jų dalis galėjo būti mokestiniais tikslais priskirtos reprezentacinėms sąnaudoms pagal LR Pelno mokesčio įstatymo 22 straipsnio 2 dalį yra su šia byla nesusijęs išimtinai buhalterinis mokestinis klausimas, kurį turėjo išspręsti UAB „Tellsell" apskaitą tvarkęs trečiasis asmuo. Atsakovo nuomone, ieškovė byloje neįrodė, kad paslauga iš "Promo sportas" pirkta asmeniniais tikslais; kad tuo metu įmonė buvo nemoki; kad įmonės vadovas neturėjo teisės tokios paslaugos pirkti.

10IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

11Apeliacinis skundas atmestinas.

12Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųsto teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą, analizuoja apeliaciniame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Apeliacinės instancijos teisme nenustatyta absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 329 straipsnio 2 dalis).

13Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo skundžiamame sprendime nurodytu ginčo santykių teisiniu kvalifikavimu, šiems santykiams taikytinomis teisės normomis, nustatytomis aplinkybėmis bei teismo išvadomis. Dėl šios priežasties apeliacinės instancijos teismas pasisako tik dėl apelianto nurodytų skundžiamo sprendimo trūkumų.

14Bylos duomenimis nustatyta, jog ieškovė BUAB ,,Tellsell“, yra bankrutuojanti bendrovė ir dėl šios priežasties nagrinėjamas ginčas yra susijęs tiek su pačios bendrovės, tiek su jos kreditorių interesais, todėl, kaip yra pažymėjęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, tokiose bylose yra byloje ginamas taip pat ir viešasis interesas, ir teismai privalo būti aktyvūs, griežtai vykdyti proceso koncentracijos bei ekonomiškumo principų reikalavimus (CPK 7 straipsnis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. vasario 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-22/2010 ir kt.). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, pasisakydamas dėl įrodinėjimo pareigos, kai viena iš bylos šalių yra bankrutuojanti įmonė, yra pasisakęs, kad ir tokiose bylose privaloma taikyti rungimosi principą ir bankrutuojančiai įmonei tenka pareiga įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus ar atsikirtimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. liepos 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-335/2009).

15Bankrutuojanti bendrovė, kaip savarankiška proceso šalis – nagrinėjamu atveju ieškovė, naudodamasis savo teisėmis jos pasirinktu būdu privalo įrodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų pagrindu, tuo tarpu teismas, vadovaudamasis įrodinėjimą reglamentuojančiomis taisyklėmis, tarp jų įrodymų pakankamumo, teisingumo, protingumo, sąžiningumo kriterijais, iš įrodymų visumos privalo daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą (CPK 42 straipsnio 5 dalis, 12, 13, 178 straipsniai, 185 straipsnio 1 dalis, 3 straipsnio 1, 7 dalys). (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. vasario 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-98/2008).

16Bendrovės vadovo pareigos nustatytos CK 2.87 straipsnio 1–4 dalyse. Jose nustatyta, kad juridinio asmens valdymo organo narys juridinio asmens atžvilgiu turi veikti sąžiningai ir protingai, turi būti lojalus juridiniam asmeniui ir laikytis konfidencialumo, privalo vengti situacijos, kai jo asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti juridinio asmens interesams, negali painioti juridinio asmens turto su savo turtu arba jį naudoti asmeninei naudai be juridinio asmens dalyvių sutikimo. Juridinio asmens valdymo organų nariai negali pasipelnyti juridinio asmens sąskaita, o priešingi jų veiksmai būtų juridinio asmens organų narių pareigų pažeidimas pagal CK 2.87 straipsnį. Šioje teisės normoje išdėstyti reikalavimai, kaip turi elgtis juridinio asmens organo narys.

17Apeliantė pagrįstai nurodo, kad administracijos vadovas atsako už bendrovės tikslų įgyvendinimą, įstatymuose bei kituose teisės aktuose, taip pat bendrovės įstatuose nustatytų pareigų vykdymą, veiklos organizavimą, kad vadovo pareiga juridiniam asmeniui yra fiduciarinio pobūdžio, t. y. grindžiama pasitikėjimu, kad toks asmuo turi būti lojalus vadovaujamai bendrovei, veikti išimtinai jos interesais, rūpestingai, sąžiningai, atidžiai, kvalifikuotai, daryti viską, kas nuo jo priklauso, kad įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus, kad pagal tam tikrus objektyvius elgesio standartus – rūpestingo, apdairaus, protingo vadovo elgesio matą – nustatoma, ar taip buvo elgiamasi, kad šių pareigų nevykdymas ar netinkamas vykdymas, kai dėl to bendrovei kyla žala (nuostoliai), lemia šio asmens atsakomybę pagal CK 2.87 straipsnio nuostatas, tai yra pareigą visiškai atlyginti padarytą žalą. Bendrovės vadovui, pažeidusiam pirmiau išvardytas jo veiklą reglamentuojančias taisykles ir dėl to padarius bendrovei žalą, galimas civilinės atsakomybės taikymas. Vadovo civilinei atsakomybei taikyti būtina nustatyti visas jos taikymo sąlygas: neteisėtus veiksmus, žalą (nuostolius), priežastinį ryšį ir kaltę (CK 6.246–6.249 straipsniai). Bylose, kuriose reiškiamas reikalavimas bendrovės vadovui atlyginti padarytą žalą, iš pirmiau nurodytų civilinės atsakomybės sąlygų ieškovas privalo įrodyti neteisėtus vadovo veiksmus, padarytos žalos (nuostolių) faktą ir neteisėtų veiksmų bei žalos priežastinį ryšį (CPK 178 straipsnis). Nustačius vadovo neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 straipsnio 1 dalis), todėl ieškovas neprivalėtų įrodinėti, kad bendrovės vadovas kaltas. Paneigti šią prezumpciją, siekdamas išvengti atsakomybės, remdamasis kaltės nebuvimu, turėtų bendrovės vadovas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. lapkričio 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-1130/2003; 2009 m. lapkričio 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-444/2009).

18Byloje surinktais įrodymais nustatyta, kad UAB „Tellsell“ pagal 2007 m. spalio 19 d. PVM sąskaitą-faktūrą PS Nr. 0000890 iš UAB „Promo sportas“ įsigijo BMW vairavimo akademijos paslaugą, kurios vertė 14 037,13 Lt (b. l. 12, 1 t.). Ieškovės teigimu, sandorio sudarymas, esant įmonei nemokiai, buvo ekonomiškai nenaudingas, nesusijęs su įmonės veikla, tokiu būdu bendrovė patyrė 14 037,13 Lt nuostolį. Reikalavimą iš atsakovo priteisti 14 037, 13 Lt nuostolį ieškovė grindė argumentais, teigdama, kad ši paslauga nėra susijusi su įmonės reprezentacija, kadangi renginyje dalyvavo 5-6 įmonės darbuotojai ir tik vienas potencialus klientas, buvo įgyta aktyvaus poilsio paslauga, kuri ieškovės vertinimu, yra perteklinė.

19Sandoris gali prieštarauti atstovaujamojo interesams, jeigu jis yra visiškai nereikalingas ar atstovaujamajam nenaudingas. Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad paslauga iš UAB „Promo sportas“ buvo realiai įgyta, taip pat nėra ginčo, kad renginyje dalyvavo ne tik ieškovės darbuotojai, bet ir asmuo, kuriam buvo realiai pristatyta įmonės veikla. Minėta, kad juridinio asmens organų narių pareigos numatytos CK 2.87 straipsnyje. Sudarydamas sutartį, atstovas turi veikti išimtinai juridinio asmens interesais ir sudaryti įmonei reikalingas sutartis, o prekė ar paslauga neturi būti perkama per brangiai.

20Pagal rungimosi principą kiekviena šalis privalo įrodyti tas aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus (CPK 12, 178 straipsniai), o reikalaujantis nuostolių atlyginimo ieškovė turi įrodyti nuostolius, neteisėtus veiksmus bei priežastinį ryšį tarp neteisėtų veiksmų ir nuostolių. Ieškovė remiasi įmonės finansine padėtimi ir argumentais, jog įmonėje nėra jokių dokumentų, patvirtinančių kad ši veikla buvo skirta pajamoms uždirbti. Pirmosios instancijos teismas netenkindamas ieškinio, pripažino nepagrįstais ieškovės teiginius, kad ginčo paslauga nebuvo susijusi su įmonės veikla ir konstatavo, jog ieškovė nepateikė įrodymų, patvirtinančių, kad paslaugos įsigijimas bendrovei buvo ekonomiškai nenaudingas. Tokiu būdu teismas tinkamai taikė paminėtą įrodinėjimo nuostolių atlyginimo bylose taisyklę, todėl apeliacinio skundo argumentai dėl įrodinėjimo pareigos perkėlimo vertintini kaip nepagrįsti.

21Kolegijos vertinimu, ieškinio reikalavimo patenkinimui nepakanka vien fakto, jog bankroto administratoriui nebuvo perduoti jokie dokumentai, patvirtinantys kokiu tikslu ši paslauga buvo įgyta ir kokią naudą iš to įgijo bendrovė. Byloje surinkti įrodymai, jog įmonė specializavosi prekybos srityje, iš to seka, kad įmonė galėjo visomis leistinomis priemonėmis siekti užmegzti naujus ryšius su potencialiais klientais, todėl teigti, kad tokios paslaugos įsigijimas visiškai nesusijęs su tiesiogine bendrovės veikla, nėra pakankamo pagrindo. Nepaneigtas yra atsakovo teiginys, kad bendrovė, kaip privatus juridinis asmuo, turintis pagrindinį veiklos tikslą - pelno siekimą, minėtą sandorį sudarė, siekdama pristatyti įmonės veiklą bei tuo pačiu praplėsti potencialių klientų ratą ir gauti papildomo pelno. Toks paslaugos įsigijimas nėra nesuderinamas su bendrovės veiklos tikslais ir jo imperatyvios įstatymo nuostatos nedraudžia. Nenustačius, kad konkretus ieškovės nurodytas sandoris, jo vykdymas padarė bendrovei žalos, neatitiko jos tikslų, nustatytų steigimo dokumentuose, teigti, jog toks sandorio visumos įvertinimas leistų daryti išvadą apie tai, kad jį sudarydamas ir vykdydamas, atsakovas, kaip bendrovės valdymo organo narys, pažeidė savo pareigas bendrovei (jas vykdė netinkamai ar jų neįvykdė) ir taip padarė žalos, nėra pagrindo. Todėl negalima sutikti ir su apeliantės teiginiu, kad pirmosios instancijos teismas nukrypo ir nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotos praktikos tokio pobūdžio bylose.

22Apeliantė pagrįstai teigia, kad bendrovės mokumas ar nemokumas nėra būtina sąlyga, pripažįstant, ar bendrovės valdymo organai tinkamai vykdė fiduciarines pareigas. Tačiau siekiant nustatyti, ar yra pakankamas pagrindas taikyti civilinę atsakomybę dėl tokių pareigų nevykdymo ar netinkamo vykdymo, būtina nustatyti visas jos taikymo sąlygas, numatytas CK 6.246 - 6.249 straipsniuose. Savo reikalavimo priteisti iš atsakovo neteisėtais jo veiksmais, kurie pasireiškė bendrovei nenaudingo ir žalą jai padariusio sandorio sudarymu ir vykdymu, bendrovei padarytos žalos atlyginimą pagrindu ieškovė nurodo konkretaus sandorio sudarymo aplinkybes, teigdama, kad jį sudarydama, bendrovė pati turėjo pakankamai didelius įsipareigojimus, viršijančius turtą, ir sudarydama sandorį, kurio sudaryti neprivalėjo, juos tik didino, kad atsižvelgdamas į finansinę bendrovės būklę bei mokumo problemas, protingas ir sąžiningas vadovas negalėjo sudaryti tokių sandorių, kad taip bendrovei buvo padaryta didelė žala, ji tapo nemoki ir negalėjo atsiskaityti su kreditoriais. Taigi vertindamas pareikšto reikalavimo pagrįstumą, teismas pagrįstai vertino ir pačios bendrovės finansinę padėtį ir mokumą sandorių sudarymo metu, kaip vieną iš esminių ieškinio pagrindą sudarančių aplinkybių, taip pat galinčių turėti ir įtaką atsakovo, kaip valdymo organų nario, civilinei atsakomybei.

23Pažymėtina, kad nors apeliaciniame skunde nurodoma, kad ginčo renginio metu nebuvo prezentuojama nei ieškovės įmonė, nei jos veikla, teigiama, kad įmonės pristatymas galimas apsiribojant tik verslo pietumis, tačiau šie argumentai neįrodo prašomų priteisti nuostolių, o teiginiai, kad renginio tikslas buvo vieneto šventė, tėra tik prielaidos, kurios negali būti ieškinio patenkinimo pagrindas. Ieškinys gali būti tenkinamas tik jį įrodžius.

24Kolegija sprendžia, jog nustačius pirmiau išdėstytas aplinkybes, padarius atitinkamas išvadas, apeliacinio skundo argumentai, nesudaro pagrindo naikinti teisėto ir pagrįsto skundžiamo pirmosios instancijos teismo sprendimo (CPK 329 straipsnio 1 dalis, 330 straipsnis).

25Remdamasi byloje surinktais įrodymais bei nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis ir pirmiau šioje nutartyje išdėstytais argumentais, kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas ieškovės reikalavimą priteisti iš buvusios administracijos vadovo žalos atlyginimą, tinkamai aiškino bei taikė įrodinėjimą reglamentuojančias taisykles, tinkamai įvertino byloje surinktus įrodymus, nustatė visas faktines aplinkybes, reikšmingas bylai išspręsti, tinkamai aiškino bei taikė aktualias materialiosios teisės normas, reguliuojančias juridinio asmens vadovo civilinę atsakomybę, nenukrypo nuo teismų formuojamos praktikos nagrinėjamos kategorijos bylose ir atmesdamas šį ieškinį priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, o apeliaciniame skunde pateikti argumentai nepaneigia teismo išvadų teisingumo.

26Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

27Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. liepos 30 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi apeliacinį skundą ir civilinę bylą,... 3. I.Ginčo esmė... 4. ieškovė ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo 27.561,13 Lt žalos... 5. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 6. Kauno miesto apylinkės teismas 2012 m. liepos 30 d. sprendimu ieškinį... 7. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 8. Apeliaciniu skundu ieškovė bankrutuojanti UAB „Tellsell“ prašo... 9. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas D. M. prašo apeliacinį skundą... 10. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 11. Apeliacinis skundas atmestinas.... 12. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 13. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo... 14. Bylos duomenimis nustatyta, jog ieškovė BUAB ,,Tellsell“, yra... 15. Bankrutuojanti bendrovė, kaip savarankiška proceso šalis – nagrinėjamu... 16. Bendrovės vadovo pareigos nustatytos CK 2.87 straipsnio 1–4 dalyse. Jose... 17. Apeliantė pagrįstai nurodo, kad administracijos vadovas atsako už bendrovės... 18. Byloje surinktais įrodymais nustatyta, kad UAB „Tellsell“ pagal 2007 m.... 19. Sandoris gali prieštarauti atstovaujamojo interesams, jeigu jis yra visiškai... 20. Pagal rungimosi principą kiekviena šalis privalo įrodyti tas aplinkybes,... 21. Kolegijos vertinimu, ieškinio reikalavimo patenkinimui nepakanka vien fakto,... 22. Apeliantė pagrįstai teigia, kad bendrovės mokumas ar nemokumas nėra būtina... 23. Pažymėtina, kad nors apeliaciniame skunde nurodoma, kad ginčo renginio metu... 24. Kolegija sprendžia, jog nustačius pirmiau išdėstytas aplinkybes, padarius... 25. Remdamasi byloje surinktais įrodymais bei nustatytomis faktinėmis... 26. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1... 27. Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. liepos 30 d. sprendimą palikti...