Byla 1-140-290/2018

1Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas Jurgis Kiškis, sekretoriaujant Rolandai Bučmienei, Indrei Vitkutei, Ingai Mieldažytei, dalyvaujant prokurorui Tomui Stelioniui, kaltinamajam D. B., jo gynėjams advokatams Stasei Kupčiūnienei, A. B., nukentėjusiajai E. V., jos atstovei advokatei Vitalijai Smolenskienei, viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje:

2D. B., a. k. ( - ) gimęs ( - ), Kaune, lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, 8 klasių išsilavinimo, vedęs, vykdęs individualią veiklą, gyvenantis ( - ), teistas:

  1. 2006 m. birželio 16 d. Kauno miesto apylinkės teismo nuosprendžiu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 180 straipsnio 1 dalį (2 veikos), 159 straipsnį, 161 straipsnio 2 dalį, 63 straipsnio 1, 4, 5 dalis laisvės atėmimu 2 metams 10 mėnesių. Vadovaujantis BK 75 straipsnio 1 dalimi, 2 dalies 4 punktu, 7 punktu, bausmės vykdymas atidėtas 3 metams. 2007 m. sausio 15 d. Kauno miesto apylinkės teismo nutartimi bausmės vykdymo atidėjimas panaikintas, nuteistasis pasiųstas atlikti 2 metų 10 mėnesių laisvės atėmimo bausmę. 2009 m. kovo 30 d. Kaišiadorių rajono apylinkės teismo nutartimi, vadovaujantis Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso (toliau – BVK) 157 straipsnio 3 dalies 3 punktu, lygtinai paleistas iš pataisos įstaigos. 2009 m. spalio 21 d. Kauno miesto apylinkės teismo nutartimi panaikintas 2009 m. kovo 30 d. Kaišiadorių rajono apylinkės teismo nutartimi taikytas lygtinis paleidimas, pasiunčiant atlikti 2006 m. birželio 16 d. Kauno miesto apylinkės teismo nuosprendžiu paskirtos bausmės dalį;
  2. 2010 m. lapkričio 17 d. Kauno miesto apylinkės teismo nuosprendžiu pagal BK 180 straipsnio 1 dalį – laisvės atėmimu 2 metams;
  3. 2013 m. rugsėjo 17 d. Kauno apylinkės teismo nuosprendžiu pagal BK 178 straipsnio 2 dalį. Vadovaujantis BK 641 straipsnio 1 dalimi, 2 dalimi, laisvės atėmimu 6 mėnesiams;
  4. 2014 m. liepos 18 d. Kauno apylinkės teismo pagal BK 22 straipsnio 1 dalį 178 straipsnio 2 dalį, 178 straipsnio 2 dalį. Vadovaujantis BK 641 straipsniu, laisvės atėmimu 6 mėnesiams;
  5. 2014 m. gruodžio 2 d. Kauno apylinkės teismo nuosprendžiu pagal BK 178 straipsnio 2 dalį. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 dalimi, 4 dalimi, 641 straipsniu, laisvės atėmimu 1 metams;
  6. 2015 m. balandžio 21 d. Kauno apylinkės teismo nuosprendžiu pagal BK 138 straipsnio 1 dalį, 178 straipsnio 4 dalį. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 dalimi, 4 dalimi, 9 dalimi, laisvės atėmimu 1 metams 8 mėnesiams. 2016 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartimi, vadovaujantis BVK 157 straipsnio 4 dalimi, 5 dalimi, Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 360 straipsnio 5 dalimi, 6 dalimi, lygtinai paleistas iš pataisos įstaigos. 2016 m. balandžio 27 d. Kauno apylinkės teismo nutartimi lygtinis paleidimas iš pataisos įstaigos panaikintas, pasiunčiant atlikti neatliktą laisvės atėmimo bausmės dalį. 2016 m. gruodžio 16 d. paleistas iš pataisos namų, teistumas neišnykęs,

3kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau - BK) 129 straipsnio 1 dalį, ir

Nustatė

4D. B. 2017 m. birželio 28 d. apie 12 val. bute, esančiame ( - ), būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, kas turėjo įtakos nusikalstamos veikos padarymui, konflikto dėl asmeninių nesutarimų su K. V. metu, kerštaudamas dėl to, kad jis praeityje naudojo fizinį smurtą prieš E. V., tyčia rankomis ir kojomis sudavė K. V. mažiausiai vieną smūgį į galvą ir mažiausiai tris smūgius į krūtinės-juosmens sritį, tuo padarė poodines kraujosruvas dešinio momens-smilkinio-žando srityje ir krūtinės ląstos-juosmens-klubo dešinėje, dešiniųjų VII, VIII, IX šonkaulių skeveldrinius lūžius, ko pasekoje, dėl krūtinės ląstos dešinės pusės sumušimo su VII, VII, IX šonkaulių lūžiais, įvykus komplikacijoms dėl oro ir kraujo susikaupimo dešinėje pleuros ertmėje, poodinės emfizemos, ūmaus kvėpavimo ir inkstų funkcijos nepakankamumo, postanoksinės encefalopatijos, būklės po buvusio drenažo, būklės po asistolijos ir gaivinimo, būklės po tracheostomos, dešinio plaučio uždegimo, pragulų nugaroje ir kairio klubo srityje, plaučių pabrinkimo, progresuojančio kardiopulmonalinio nepakankamumo, smegenų pabrinkimo, asistolijos, K. V. 2017 m. rugpjūčio 12 d. 13 val. 40 min. VšĮ Respublikinėje Kauno ligoninėje mirė, tokiu būdu nužudė K. V..

5Tokiais savo veiksmais kaltinamasis padarė nusikaltimą, numatytą BK 129 straipsnio 1 dalyje.

6Kaltinamasis D. B. kaltu prisipažino visiškai ir parodė, kad mirusiajam sudavė. E. V. jam skambinėdavo ir sakydavo, kad ją muša vyras. Pas E. yra buvęs gal 5 kartus nuo 2016 m. Kalėdų. Į mėnesį kartą nuvažiuodavo. E. V. kovo mėnesį sakė, kad jai K. sulaužė jai šonkaulius. Tai buvo pernai. Paskui balandžio ar gegužės mėnesį paskambino ir sakė: ,,mane muša, atvažiuok ir pasikalbėk, paaiškink tu jam“. Jis važiavo iš darbo ir susitiko J. S. apie 16 val. prie ,,Topolio“. Jam paskambino K. V., kadangi K. buvo pažadėjęs padėti dėl darbo. Su juo susitiko prie ,,Molo“, nuėjo į ,,Lidl“. K. V. skundėsi sveikata, pas jį buvo mėlynė ant viršutinio akies voko sakė, kad jį mušė tas, kuris yra pas jį namuose. Daugiau nesigilino. ,,Lidl“ jie nusipirko alaus 4 ar 5 ,,bambalius“ 1 litro talpos. Nuėjo pas K., kur buvo E. ir kitas vyras, kurio pavardę pamiršo. Pusvalandį jis pasėdėjo ir išėjo pas G. S., K. jį išvedė. Jie išgėrė ir nuėjo miegoti apie 1 ar 2 val. nakties. Kol gėrė, E. V. rodė sumušimus ant krūtinės. Ryte 8 val. visi atsikėlė. K. V. turėjo dar butelį alkoholio, vadinamo pilstuko, gėrė tą pilstuką. Begeriant J. S. išėjo pas G.. Už 3-5 minučių jis taip pat nuėjo iš paskos pas G., ten buvo E. B.. Ten visi gėrė. E. V. buvo atėjusi kokius 3 kartus. Prasidėjo jos kalbos, kad ją muša K. V.. Suprato, kad turi vyriškai su juo pasišnekėti. Nežino kas jam užėjo, galvojo nueiti, porą smūgių suduoti ir daugiau nesimuš. Atrodo, kad durys buvo atrakintos, K. gulėjo lovoje. Iš paskos ėjo ir E. B.. Porą smūgių sudavė K. ir nutempė nuo lovos. Dar porą ar 3, 4 smūgius sudavė rankomis. Iki smūgių sakė, kad: ,,nemušk E., šokinėk prieš vyrus“. Tuo metu kambaryje buvo E. V. ir E. B.. E. pradėjo rėkti, vėliau atėjo D. K., kažką ėmė jam kalbėti. Tada jis išėjo iš kambario, o K. liko ant žemės. Nuėjo į virtuvę, atsigėrė vandens, parūkė, nuėjo į tualetą. Išėjęs iš tualeto norėjo kaip ir E. B. eiti pas G. į kambarį, bet atsisuko ir pamatė, kad atvažiavo greitoji ir policija. Nuėjo pas K. V. į kambarį ir pamatė jį gulintį ant žemės. Pajudino jį, bet jis jokių gyvybės ženklų nerodė. Blaivus to nebūtų padaręs. Gailisi dėl to kas įvyko.

72017-08-31 ir 2017-11-20, pranešus apie įtarimą dėl K. V. nužudymo, D. B. savo kaltę pripažino pilnai. Apklausiamas įtariamuoju parodė, kad pranešime apie įtarimą nurodytomis aplinkybėmis jis sudavė K. V. smūgius rankomis ir kojomis. Nematė ir nesitikėjo, kad dėl suduotų smūgių K. V. galėtų numirti. Tokių padarinių nesiekė. 2017-06-27 apie 20 val. jis kartu su J. S. atvyko pasisvečiuoti pas K. V. ir šio žmoną E. V.. Be minėtų asmenų bute buvo ir E. B., kurio iki to laiko nepažinojo. Penkiese pradėjo gerti jo atsineštą alų. Maždaug po pusvalandžio E. B. išėjo pas K. V. kaimyną G. S.. Išgertuvės tęsėsi, alkoholinius gėrimus gėrė jis, J. S., K. V., E. V.. Išgertuvių metu K. V. pasakė, kad 2017-06-26 E. B. šiam (K. V.) „davė į galvą“. Tą aplinkybę patvirtino ir E. V., sakydama „žinai už ką gavai“. Be to K. V. skundėsi kažkurio šono skausmu. Jokių sužalojimų ant K. V. kūno jis nematė; matė tik kažkokią dėmę ant kažkurio K. V. skruosto. Išgertuvių metu K. V. sakė, kad prieš jam atvykstant E. V. „šoko ant baltų arklių“, bandė išsikviesti „durchatą“, bet K. V., kaip pats nurodė, medicinos pagalbą „atšaukė“. K. V. jam rodė „mėlynę“ krūtinės srityje ir sakė, kad K. V. ją mušė, smaugė. E. V. prašė, kad jis pasikalbėtų su K. V., kad šis daugiau jos nemuštų. Nusiskundimus dėl to, kad K. V. smurtauja, E. V. jam nuolat išsakydavo ir anksčiau. Vėliau, nakties metu, jis ir kiti sugėrovai nuėjo miegoti. Išgertuvių metu jokių konfliktų nebuvo. 2017-06-28 ryte, apie 8 val., jis, J. S., K. V., E. V. atsikėlė, visi norėjo išgerti alkoholio. Keturiese išgėrė degtinės likučius, vėliau gėrė K. V. atneštą naminę degtinę – du butelius. Tuo metu K. V. sužalotas nebuvo. K. V. atneštą naminę degtinę jie gėrė iki 9 val. ar 10 val.. Išgertuvių metu jis paprašė, kad K. V. nemuštų E. V.. K. V. pyktelėjo ir liepė jam nesikišti. Todėl jis „užsimojo“, norėdamas K. V. suduoti. Smūgio K. V. nesudavė, nes kliudė ir apvertė degtinės butelį. K. V. ėmė ginti J. S. ir E. V.. Tada K. V. atsiprašė ir visi toliau gėrė degtinę. Po kurio laiko, baigus gerti degtinę, J. S. nuėjo pas G. S.. Vėliau jis taip pat nuėjo pas G. S., o K. V. ir E. V. pasiliko savo bute. G. S. bute be buto savininko buvo jis, J. S. ir E. B.. Pastarasis davė pinigų, už kuriuos G. S. nupirko pusę litro spirito. Po to atskiedė spiritą vandeniu ir taip padarė tris ar keturis butelius „naminės degtinės“. Maždaug iki 12 val. jis, G. S., J. S. ir E. B. gėrė degtinę. Tuo laikotarpiu G. S. bute trumpai lankėsi E. V., iš buto 10-20 minučių laikotarpiui buvo pasišalinęs E. B.. Po to E. B. minėjo, kad „davė į galvą“ K. V., bet jis nesuprato, ar E. B. kalbėjo apie 2017-06-26 įvykį, ar apie 2017-06-28 įvykį. Išgertuvių metu stipriai apsvaigo nuo alkoholio, vėlesnius įvykius atsimena „tik vaizdais“, „iškylančiais momentais“. Pamena, kad jis kažkokiu būdu pateko į K. V. butą, sugriebęs už drabužių tempė K. V. iš lovos bei tempė K. V. paėmęs už kojų. Kiek pamena, K. V. rado gulintį lovoje, galva į durų pusę ir kojomis į lango pusę. Pamena, kad išvertęs iš lovos jis sudavė K. V. tris ar keturis smūgius rankos kumščiu į nugarą ir kairį petį. Tikslios smūgių sudavimo vietos nurodyti negali. Po to du ar tris kartus kojomis spyrė K. V. į užpakalį ir kitas kūno vietas, tiksliai nurodyti negali, neprisimena. Ar tuo metu kažką sakė K. V., neprisimena. Ar mušimo metu kambaryje buvo kitų asmenų, neprisimena. Kur mušimo metu buvo ir ką darė E. V., nurodyti negali. Prisimena, kad kažkuriuo metu, būdamas K. V. bute arba bendrabučio koridoriuje, jis matė K. V. kaimyną, gyvenantį bute, esančiame prie įėjimo (D. K.). Prisimena ir kitą epizodą, kai jam ir E. B. einant koridoriumi į G. S. butą, pamatė į K. V. butą bėgančius greitosios medicinos pagalbos darbuotojus. Kas iškvietė greitąją medicinos pagalbą, kada į bendrabučio koridorių išėjo E. B., nurodyti negali, neprisimena. Jokių E. B. pasisakymų ir veiksmų K. V. atžvilgiu neprisimena. Dar prisimena, kad atvykus greitosios pagalbos medikams jis buvo nuėjęs į K. V. butą ir klausė, kas šiam atsitiko. Tuo metu K. V. gulėjo ant grindų. Po to atvyko policijos pareigūnai – vyras ir moteris, kurie jį sulaikė prie G. S. buto. Ką jis sakė pareigūnams, neprisimena. Tuo metu J. S., E. B. ir G. S. buvo pastarojo bute. Vėliau, kai buvo atidarytos G. S. buto durys, E. V. parodė pareigūnams E. B. ir pasakė „va, ir šitas mušė“. Dėl padarytos veikos gailisi. Atimti gyvybę K. V. nesiekė. Nusikalstamą veiką padarė alkoholio įtakoje. (4 t., b.l. 66-69; 79-81)

8Iš esmės analogiškus parodymus D. B. davė apklausiamas pas ikiteisminio tyrimo teisėją. Parodė, kad nutempė K. V. nuo lovos, spyrė šiam du ar tris kartus ir sudavė smūgius rankomis. Iš viso rankomis ir kojomis sudavė apie dešimt smūgių. Jam atrodo, kad sudavė daugiausiai į nugarą. (4 t., b.l. 72-74)

9Be paties kaltinamojo D. B. prisipažinimo ir paaiškinimų, jo kaltė padarius jam inkriminuotą nusikalstamą veiką yra įrodyta nukentėjusiosios, liudytojų parodymais, specialisto išvadomis, rašytiniais bei kitais, byloje surinktais ir teisiamajame posėdyje išnagrinėtais įrodymais.

10Nukentėjusioji E. V. parodė, kad nužudytasis K. V. buvo jos vyras. 2017 m. birželio 27 d. atvažiavo pas juos sesuo J. S. ir D. B.. K. V. pats D. B. paskambino ir pasikvietė į svečius, jie buvo pažįstami. Jie atvažiavo apie 21 val., atsivežė alaus, sidro ir visi baliavojo, sėdėjo, gėrė, piktumų nebuvo, balius tęsės per naktį. Ji paklojo D. B. ir J. S. atsigulti ant žemės, o ji su vyru miegojo lovoje. Ryte birželio 28 d. atsikėlė 8 val. D. B. ištraukė smulkių, jos vyrui padavė ir pasakė: ,,nueik nupirk pilstuko“. Jis nuėjo ir nupirko. J. S., K. V. ir D. B. gėrė, o ji nei lašo negėrė. Paskui D. B. nuėjo pas kaimyną G. S. ir ten gėrė. Ten buvo ir J. S.. Jie liko dviese su vyru namuose. Vyras miegojo ir ji buvo prigulusi. Paskui po kiek laiko grįžo ir pradėjo duris daužyti D. B., nes durys buvo užrakintos. Ji atsikėlė, atrakino duris ir įleido D. B.. D. B. griebė K. V. už pečių ir pradėjo duoti kumščiais į galvą, į šoną, į pilvą, visur su rankomis ,,kūlokais“ gulinčiam davė smūgius. Kodėl pradėjo mušti D. B., ji nežino, gal kas ką nors prikalbėjo. Ji pati D. B. anksčiau skambino, guodėsi ir prašė, kad neužmuštų, bet, kad paauklėtų K. V., nes jis ankščiau ją mušdavo. D. B. sakė K. V.: ,,susirask silpnesnę moterį“ ar kokią ten moterį. Birželio 27 d. vakare ji D. B. nesiskundė ir neprašė paauklėti K. V.. Savo mėlynes D. B. rodė anksčiau, kai jis buvo su sese atvažiavęs, bet ne tą vakarą. Tą vakarą birželio 27 d. viskas buvo gražu, jokio konflikto nebuvo ir iš ryto vėl viskas buvo gražu. D. B. iš kaimyno G. S. grįžo ne vienas, o su E. B.. Jis irgi pridėjo ranką prie mušimo. D. B. mušė vyrą ,,kulokais“ į galvą, į šonus, kai gulėjo lovoje, spardė. Paskui K. V. atsikėlė ir nušliaužė į tualetą. Po to ir vėl atsigulė. D. B. jį ištempė iš lovos ant grindų ir spardė, mušė rankomis visur, kur papuolė. Sveikos vietos nebuvo, viskas buvo sužeista. Ji paskui iškvietė policiją. Ji sėdėjo prie lovos ir gynė savo vyrą, sudavė jam du smūgius į veidą. Daug kartų įspyrė D. B. vyrui, gal 10 kartų bei apie 10 kartų sudavė rankomis. D. B. mušdamas sakė K. V., kad jos nemuštų. Kai D. B. spardė jos vyrą ant grindų, E. B. ramino D. B., bet jam D. B. pasakė: ,,nelįsk ir tu gausi“. Birželio 28 d. J. S., K. V. ir D. B. gėrė pilstuką, o ji ne. K. V. buvo išgėręs, o D. B. buvo labai jau girtas. Kai K. V. buvo mušamas, buvo atėjęs kaimynas D. K. ir sakė: ,,baikite čia“. Sutinka, kad jos parodymuose yra neatitikimų, nes ji turi problemų su galva, būna, kad neprisimena. Šiandien teismui duotais parodymais reikia tikėti. Civilinio ieškinio suma 544,94 eurai, t. y. laidojimo išlaidos. 5 000 eurų tai neturtinė žala. Neturtinę žalą sudaro išgyvenimai dėl vyro nužudymo. Daug sveikatos neteko per šį įvykį dėl vyro mirties, vyrą slaugė ir prižiūrėjo ligoninėje.

11Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau - BPK) 276 straipsnio nustatyta tvarka teismo posėdyje buvo pagarsinti nukentėjusiosios E. V. ikiteisminio tyrimo metu duoti parodymai (1 t., b. l. 35-37, 39-42, 50-53), kuriuos ji paneigė ir nurodė, jog teismo posėdžio metu duoti parodymai yra teisingi.

12Nukentėjusioji E. V. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2017-06-27 apie 17 val. 30 min. į butą, kuriame ji gyveno su sutuoktiniu K. V., atvyko jos sesuo J. S. ir šios draugas D. (D. B.). Iki vidurnakčio jie keturiese gėrė degtinę. Išgertuvių metu ji pasiskundė D. B., kad K. V. ją muša. Apie vidurnaktį ji, K. V., J. S. ir D. B. nuėjo miegoti. 2017-06-28 ryte nuo 8 val. iki 11 val. vėl keturiese gėrė degtinę. Po to J. S. ir D. B. išėjo pas jos kaimyną G. S.. Apie 12 val. ar 13 val. į jos butą atėjo D. B. ir vyriškis vardu S. (E. B.). Abu apie valandą laiko rūkė cigaretes, ėmė pykti ant K. V. dėl to, kad šis ją muša. D. B. priėjo prie lovoje gulėjusio K. V. ir ėmė šį mušti. Rankomis sudavė smūgius į galvą, alkūnėmis – į veidą, krūtinę, šonus ir nugarą. Sudavė mažiausiai penkiasdešimt smūgių. Tada K. V. ėmė mušti E. B.. Pastarasis sudavė K. V. du smūgius kumščiais į veidą. D. B. išvilko K. V. iš lovos, D. B. ir E. B. ėmė spardyti K. V. kojomis. Abu kojomis sudavė labai daug smūgių į įvairias kūno vietas. K. V. spardymas truko apie dvi valandas. Ji visą laiką buvo tame pačiame kambaryje. Ji telefonu paskambino į Bendrąjį pagalbos centrą ir iškvietė pagalbą. Atvykę medikai išvežė K. V. į ligoninę. (1 t., b.l. 35-37)

132017-07-04 papildomos apklausos metu nukentėjusioji E. V. parodė, kad su K. V. santuokoje gyveno dešimt metų. K. V. turėjo trečios grupės neįgalumą, nes sirgo plaučių tuberkulioze, dėl šios ligos jam buvo pašalintas vienas plautis. Jos ir K. V. tarpusavio santykiai buvo geri; konfliktai ir barniai kildavo tik tada, kai K. V. būdavo neblaivus. 2016 m. lapkričio mėnesį K. V. ją sumušė, sulaužė krūtinės kairės pusės šonkaulius. 2017 m. balandžio mėnesį K. V. dėl šio įvykio buvo nuteistas. Po minėto įvykio ji ir toliau gyveno su K. V.. Išgėręs alkoholio šis priekabiaudavo, grasindavo sumušti, todėl ji jo bijojo. Dėl K. V. priekabių ji telefonu pasiskųsdavo savo seseriai J. S. ir šios draugui D. B.. Ji prašė, kad D. B. pasikalbėtų su K. V. ir paaiškintų, jog šis netinkamai elgiasi. Sumušti K. V. D. B. ji neprašė. Dėl K. V. elgesio ji skundėsi ir vyriškiui vardu S. (E. B.), kuris bendraudavo su jos sutuoktiniu K. V. ir kaimynu G. S.. 2017 m. birželio mėnesį, maždaug prieš tris dienas iki Joninių, E. B. atvyko į jos butą ir svečiavosi iki 2017-06-24 ar 2017-06-25. Tuo laikotarpiu ji rodė E. B. „mėlynę“ ant savo krūtinės ir skundėsi E. B., kad K. V. ją skriaudžia. Jokių konfliktų ar nesutarimų tarp E. B. ir K. V. nebuvo. E. B. pasakė K. V., kad „mušti moterį negražu“, o K. V. atsakė „supratau, supratau“. 2017-06-24 ar 2017-06-25 E. B. išvyko, o 2017-06-26 ryte - vėl atvyko. 2017-06-26 ji, K. V., E. B. visą dieną gėrė alkoholinius gėrimus. Vakare E. B. pasiliko nakvoti. 2017-06-27 nuo ryto iki vakaro K. V. ir E. B. vėl gėrė alkoholinius gėrimus. Vakare K. V. telefonu pakvietė pasisvečiuoti jos seserį J. S. ir šios draugą D. B.. Šie atvyko apie 17 val. 30 min., atsinešė alaus ir sidro. Atvykus J. S. ir D. B., E. B. iš jos buto išėjo. Tada ji, K. V., J. S., D. B. gėrė alkoholinius gėrimus. Apie 20 val. K. V. nupirko litrą naminės degtinės. Alkoholį visi gėrė maždaug iki vidurnakčio. Išgertuvių metu ji pasakė D. B., kad K. V. ją muša. Taip pat pasakė, kad „mėlynė“ ant jos krūtinės atsirado dėl K. V. smurto veiksmų. Ji neprašė, kad D. B. pasikalbėtų apie tai su K. V., ir neprašė, kad D. B. muštų K. V.. D. B. pasakė K. V., kad moterų mušti negalima, o K. V. su tuo sutiko. Jokių konfliktų ir nesutarimų tarp D. B. ir K. V. nebuvo. 2017-06-28 ryte ji, K. V., J. S., D. B. pabudo apie 8 val. ar 8 val. 30 min.. K. V. nupirko vieną litrą naminės degtinės, kurią keturiese gėrė. Apie 11 val. J. S. ir D. B. nuėjo pas kaimyną G. S., norėdami dar išgerti alkoholio. D. B. tuo metu buvo „gerokai apgirtęs“. Ji ir K. V. pasiliko savo bute, miegojo. Apie 12 val. buto duris ėmė daužyti D. B.. Ji atrakino buto duris ir D. B. įėjo vidun. D. B. prisiartino prie lovos kurioje gulėjo K. V., ir abiejų rankų kumščiais ėmė smūgiuoti K. V. į galvą, nugaros apatinę dalį, pilvą, dešinį šoną, krūtinę. D. B. rankų alkūnėmis sudavė smūgius K. V. į veidą. Iš viso D. B. sudavė mažiausiai dvidešimt smūgių į įvairias kūno vietas. Suduodamas smūgius D. B. šaukė „užmušiu, užmušiu“, reikalavo jos (E. V.) neskriausti. K. V. aktyvių veiksmų neatliko, susirietęs dejavo. Tuo metu ji „atgalia ranka“ du kartus „pliaukštelėdama“ nestipriai sudavė K. V. į dešinį skruostą. Tai padarė siekdama, kad K. V. liautųsi gėręs alkoholinius gėrimus. Matydama besitęsiančius D. B. smurto veiksmus, ji paprašė, kad D. B. liautųsi smurtavęs ir užstojo K. V. savo kūnu. D. B. smurtauti nesiliovė ir sudavė K. V. dar kelis smūgius. Ji matė kraujuojančias K. V. lūpas. Tada E. B., kuris stovėjo prie buto durų, ėmė raminti D. B., sakydamas „D., nemušk“. E. B. bandė atitraukti D. B. nuo K. V., bet to padaryti nepavyko; D. B. ėmė grasinti E. B.. Pastarasis pasitraukė nuo D. B. ir iš buto išėjo. Po to D. B. liovėsi mušti K. V., o šis atsikėlė iš lovos ir nuėjo į bendrabučio bendro naudojimo tualetą. Vėliau, K. V. parėjus į butą ir atsigulus į lovą, D. B. ištempė K. V. iš lovos ir paguldė ant grindų. Atėjęs E. B. sudavė du smūgius rankos kumščiu K. V. į veidą. Tada, K. V. gulint kairiu šonu ant grindų, D. B. sudavė K. V. mažiausiai dešimt smūgių į įvairias kūno vietas – į nugarą, galvą, pilvą, šonus, kojas. Ji rankos delnu sudavė K. V. du smūgius į dešinį skruostą. Sudavė nestirpiai, tik „pliaukštelėdama“, „iš meilės“, norėdama, kad K. V. pasitaisytų ir negertų alkoholio. D. B. ir E. B. ėmė spardyti K. V. kojomis. D. B. kojomis sudavė K. V. mažiausiai dešimt smūgių į įvairias kūno vietas, o E. B. - „gal kokius šešis kartus“ į įvairias kūno vietas. Daugiausiai mušė D. B.. K. V. prarado sąmonę. Ji ėmė prašyti, kad D. B. nemuštų K. V., telefonu iškvietė policiją ir greitąją medicinos pagalbą. Tuo metu bendrabučio koridoriuje ji matė kaimyną D. (D. K.), kuris priėjęs prie jos buto durų prašė “ramintis“. Atvykę pareigūnai D. B. ir E. B. sulaikė. (1 t., b.l. 39-42)

142017-07-05 nukentėjusioji E. V. ikiteisminio tyrimo teisėjai išgertuvių aplinkybes nurodė iš esmės analogiškai. Parodė, kad 2017-06-28 apie 11 val. ar 11 val. 30 min. į jos butą atėjo ir K. V. mušti pradėjo D. B.. Jis ištempė K. V. iš lovos ir mušė kumščiais. D. B. šaukė, kad užmuš K. V., siūlė K. V. susirasti „stipresnę moterį“. Po kurio laiko D. B. smurtauti nustojo; K. V. atsikėlė iš lovos ir nuėjo į bendro naudojimo tualetą. Netrukus K. V. sugrįžo į savo butą ir atsigulė į lovą. D. B. vėl ištempė K. V. ant grindų ir ėmė mušti šį, suduodamas smūgius kumščiais „į šonus, inkstus, galvą, veidą“. Po to D. B. ir E. B. nuėjo prie G. S. buto durų, o ji iškvietė greitąją medicinos pagalbą. Atvykę medikai išvežė K. V. į ligoninę. Atsakydama į ikiteisminio tyrimo teisėjos ir proceso dalyvių klausimus papildomai parodė, kad K. V. mušė ne tik D. B., bet ir E. B.. D. B. rankomis ir kojomis K. V. sudavė mažiausiai dešimt smūgių. E. B. sudavė K. V. šešis smūgius. E. B. sudavė K. V. kelis smūgius kumščiais, mušė kaip ir D. B. - į šonus, galvą, pilvą. E. B. sudavė smūgius K. V. kojomis – įspyrė į šonus. E. B. rankomis ir kojomis sudavė K. V. dvylika smūgių. Įvykio metu ji, K. V., D. B. ir E. B. buvo išgėrę alkoholio. Muštinių pradžioje E. B. gynė K. V. nuo D. B. smurto veiksmų ir prašė K. V. nemušti. Įvykį matė jos kaimynas D. K.. (1 t., b. l. 50-53).

152017-08-11 parodymų patikrinimo vietoje protokolas patvirtina, kad nukentėjusioji E. V. detalizavo savo parodymus įvykio vietoje. (1t., b.l. 65-69).

162017-07-04 asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolas patvirtina, kad nukentėjusioji E. V. atpažinto E. B. kaip asmenį, kurį apklausiama įvardijo S.. (1t., b. l. 70-74).

17Liudytojas E. B. parodė, kad nužudytąjį K. V. pažinojo šiek tiek, o kaltinamąjį D. B. matė pirmą kartą. 2017 m. birželio 28 d. 8 val. atėjo pas kaimyną G. S. ir pakvietė nusipirkti alaus. Nuėjo iki bankomato, užėjo į parduotuvę, nupirko 4 skardines alaus ir grįžo iki G. S. buto. Po kiek laiko atėjo E. V. sesuo J., o jai iš paskos atėjo kaltinamasis D. B.. Jis atsigėrė alaus ir paprašė, kad jis nupirktų dar išgerti. Jis nupirko išgerti, cigarečių. Tuo momentu E. V. pykosi su savo seserimi, tik nesuprato dėl ko. Visi sėdėjo, kalbėjosi ir gėrė. Išėjo kalba, kad E. V. skriaudžia jos vyras K. D. B. nusprendė nueiti ir pakalbėti su juo. Jis pats ėjo D. B. iš paskos. D. B. įėjęs į kambarį pradėjo mušti K. V. gulintį lovoje. E. V. stovėjo iš vienos pusės, o jis iš kitos pusės. Jie abu D. B. sugriebėm už rankų, kad nebemuštų K.. E. pradėjo rėkti. D. B. sudavė keletą smūgių. Paskui K. V. atsisėdo ant lovos, tai jis jį paklausė, ar viskas gerai. K. V. atsakė, kad viskas gerai. Mušamas K. V. gulėjo ant šono, susirietęs į kamuoliuką. Jam išėjus iš kambario, K. V. liko ant lovos sėdėti, ant grindų jis nebuvo iškritęs, bent jis to nematė. Išeidamas sutiko kaimyną. Koridoriuje prie sienos stovėjo E. V. ir sakė, kad reikia iškviesti policiją. Jis nuėjo pas kaimyną G. S. ir D. B. daugiau nematė, kol atvyko policija. Jis matė tik vieną mušimo epizodą. Jam atrodo, kad buvo suduoti 3-4 smūgiai. Jis pats K. V. nesudavė. Iki įvykio E. V. rodė mėlynę ant krūtinės, tai buvo prieš Jonines. Ji sakė, kad ją mušė K. V.. Įvykio dieną apie skriaudą kažkas pasakė, kai jie buvo G. S. kambaryje. G. pasakė, kad ir jam E. rodė mėlynes. E. V. sesuo ir D. B. buvo išgėrę, sakė, kad jau iš ryto išgėrę 2 butelius šnapso, o paskui dar paprašė, kad jis nupirktų du butelius šnapso. Kai D. B. išėjo iš G. S. kambario suprato, kad ėjo pasikalbėti, kad nemuštų E. V., nes pats girdėjo, kaip kaltinamasis sakė, kad eina pasikalbėti su K.. Jis ėjo kartu su D. B., nes jis buvo labai agresyvus. Kai D. B. atėjo į kambarį, jokio pokalbio nebuvo, tik įėjęs į kambarį pradėjo K. mušti. Tai truko neilgai, įvykiai klostėsi labai greitai. E. V. pradėjo rėkti. Ji paėmė D. B. už vienos rankos, o jis už kitos, kad nemuštų K.. D. B. jiems pakluso. Ar po to D. B. dar vartojo smurtą jis nežino, nes išėjo iš kambario. E. rėkė, todėl jis nuėjo tiesiai pas G. S.. Jam matant D. B. sudavė 4-5 smūgius, mušdamas sakė: ,,nemušk E.“. Jam išėjus iš kambario, atrodė, kad konfliktas pasibaigė. E. V. sesuo pasakė, kad atvažiavo policija. Jis pats nesmurtavo, K. V. pirštu nepalietė. Su K. V. nėra turėjęs nei piktumų, nei barnių, nei pykčių, motyvo jį nuskriausti neturėjo.

18BPK 276 straipsnio nustatyta tvarka pagarsinus liudytojo E. B. ikiteisminio tyrimo metus duotus parodymus (3 t., b. l. 151-153, 156-158), juos patvirtino.

19Liudytojas D. K. parodė, kad pažįsta nukentėjusiąją E. V., yra kaimynai. K. V. pažinojo. Buvo namuose su vaiku, buvo pietų laikas, kai išgirdo triukšmą. Išėjo į koridorių, pas E. V. buvo praviros durys. Pasakė, kad tyliau, kad ramintųsi, nes vaiką migdė. Pamatė kaip kaltinamasis D. B. muša K. V.. Jis buvo suklupęs ant grindų, o kaltinamasis jį mušė rankomis. Kiek matė, smūgiai buvo suduoti į galvą, bet nežino kiek jų buvo, gal kokie trys. Nematė, kad K. V. būtų spardomas. Kol išėjo, jie dar triukšmavo, girdėjosi E. ir kaltinamojo balsai. Be kaltinamojo, K. ir E. V. kažkoks vienas buvo kambaryje, jį atpažino pagal nuotraukas, bet kiek matė, pastarasis nieko nedarė, nespardė, nemušė. Įvykio metu K. V. ir kaltinamasis buvo išgėrę, matėsi, kad jie baliavojo. Kai buvo suduoti smūgiai girdėjo, kad kaltinamasis sakė, kad: ,,E. nemuši“, kažkas tokio. Kitas vyriškis E. B. buvo kambaryje, stovėjo tarp durų, sakė kaltinamajam „baik, nereikia, einam“. Ant K. V. kūno, sužalojimų nepastebėjo, jis nieko nesakė, tylėjo.

202017-07-04 asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolas nurodyta, kad liudytojas D. K. atpažino D. B. kaip asmenį, kuris jo nurodytomis aplinkybėmis mušė ant grindų gulintį K. V. (t. 1, b. l. 98-102).

212017-07-04 asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolas patvirtina, kad liudytojas D. K. atpažino E. B., kaip asmenį, kuris jo nurodytomis aplinkybėmis, D. B. mušant K. V., stovėjo buto tarpduryje (t. 1, b. l. 103-107).

222017-08-18 parodymų patikrinimo vietoje protokolas patvirtina, kad liudytojas D. K., detalizavo savo parodymus įvykio vietoje (1 t., b. l. 95-97).

23Liudytoja R. L. K. parodė, kad kada tai įvyko neatsimena, nes nekatulau, bet girdėjo, kaip E. V. išgėrusi šaukė, nes jų kambariai netoli: ,,D., baik, nemušk daugiau“. Taip šaukė 3 ar 4 kartus. Įvykis buvo praėjusiais metais, apie 12 val. dienos. Paskui atsidarė buto durys ir ji sakė: ,,baikit rėkauti, aš iškviesiu policiją“. Buvo dar vienas vyras, kuris sakė, kad: ,,aš nieko nepadariau“. Jis tai sakė stovėdamas prie durų, jį yra mačiusi ankščiau vieną kartą pas kaimyną G. S.. Kaltinamasis D. B. pasakė: ,,kviesk“ ir viskas tuo baigėsi. D. B. atrodė piktai, akys persivertę, išvirtę. ,,Tu man daugiau E. nemuši“ tokius žodžius, kai mušė K. pasakė D. B.. Ji policijos nekvietė, nes tai padarė pati E. V.. K. V. matė gulintį ant grindų kambaryje, kraujo nepastebėjo. E. V. pastoviai skundėsi visiems, kad ją K. muša. Pati yra retai mačiau ją sumuštą, gal kokia mėlynė būdavo, bet ji pati provokatorė. Jai matant, smūgio niekas niekam nesudavė, niekas nieko prie jos nemušė nei rankomis, nei kojomis. Su E. V. pastoviai neina susikalbėti, nes ji girta ir girta. D. B. yra mačiusi tik keletą kartų su E. V. seserimi J., kurios pavardės nežino. V. gerdavo kiekvieną dieną, pasibardavo tarpusavyje, bet nuolatinių muštynių nebūdavo, o susipykusi E. pati kviesdavo policiją. K. V. pats jai buvo sakęs, kad: ,,man turbūt paskutinės dienos, nes ir inkstai, ir kepenys viskas atsisakinėja.“ Kai jis grįžo iš kalėjimo, jis blogai jautėsi, gal kokie 2-3 metai praėjo.

242017-09-04 asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolas patvirtina, kad liudytoja Raimonda L. K. atpažino E. B. kaip asmenį, kurį matė stovintį prie K. V. buto durų (1 t., b. l. 112-116).

25Liudytoja J. S. parodė, kad pažinojo E. V. ir K. V., piktumų nebuvo. Pas V. su D. B. atvažiavo 18 val., išgėrė, kitą dieną įvyko muštynės, bet jų nematė. Kai atvažiavo, buvo E. B., D. B., E. ir K.. Pirmą dieną viskas buvo gerai. Muštynės buvo kitą dieną. Girdėjo kaip E. V. sakė D. B., kad K. V. ją skriaudžia. Sakė, kad jai duoda, būna, kad ir žodžiais pasako, rodė galvą, joje guzas buvo. Nematė kaip prasidėjo konfliktas, nes išėjo pas kaimyną. Tą dieną ryte jie nusipirko „kaukolės“, t. y. alkoholio skiedinio, iki 12.30 val. konfliktų nebuvo. Buvo išgerti du buteliukai alkoholio, jį gėrė D. B. ir K. V.. Jos su E. sėdėjo kompanijoje, nebuvo kalbų apie jos skriaudimą. Tą rytą, kai buvo muštynės, E. B. pas K. V. nebuvo, jis išėjo pirmą dieną. Po išgertuvių išėjo pas kaimyną G. S., paskui pas jį atėjo ir D. B., kuris sėdėjo, mąstė kaip išgerti. Vyko išgertuvės, buvo geriamas alus, kiekio nepamena. Po to bute jo nebuvo, E. išsikvietė pareigūnus, jie jį rado tualete. Apsvaigę buvo E. B. ir D. B.. Pas G. S. buvo E. B., ji, G., paskui atėjo D. B.. Negirdėjo triukšmo, kad vyksta konfliktas matė. K. V. sumušė D. B., jai tai E. V. sakė, su ja kalbėjo kitą dieną. Pas E. V. buvo mėlynė. Pamena, kad D. B. pasakė, kad sumuš K. V. ir išėjo įpykęs. Sesuo E. sakydavo, kad K. V. ją muša.

262017-09-05 asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolas patvirtina, kad liudytoja J. S. atpažino E. B. kaip asmenį, kuris 2017-06-28 buvo G. S. bute, o vėliau išėjo iš buto kartu su D. B. (1 t., b. l. 132-136).

27Liudytojas R. B. parodė, kad 2017 m. birželio 28 d., apie 12 val. buvo gautas pranešimas apie įvykį bendrabutyje ( - ), kad galimai smurtas. Kai nuvyko, buvo atvykusi medikų brigada. Užkilo į viršų, nepamena į kurį aukštą. Pasitiko nukentėjusioji E. V.. Įėjo į butą, durys buvo praviros, veidu į sieną ant grindų gulėjo vyriškis, lygtais buvo susirietęs. Išoriškai sužalojimo žymių nematė. Buvo matyti, kad žmogaus buvo gulėta ant lovos. Medikai vykdė savo darbą, o jis aiškinosi su E. V. įvykio aplinkybes. Šalia buvo išgėręs kaltinamasis D. B.. Pas kaltinamąjį sužalojimų nepastebėjo, jis buvo smarkiai išgėręs, blaškėsi, trankėsi, daužėsi, jį reikėjo apraminti, nes reikėjo užtikrinti, kad liktų įvykio vieta. Asmenis, kurie galimai padarė sužalojimus, nurodė E. V., ji įvardijo du asmenis - kaltinamąjį ir dar vieną. Vienas blaškėsi koridoriuje, o antras kitame bute gulėjo, jį pakėlė ir išvedė į koridorių, pasodino šalia kito. Su kaltinamuoju teko kalbėti. Pradžioje jis sakė, kad mušė, paskui, kad nemušė, jis buvo smarkiai išgėręs. Nukentėjusioji minėjo, kad buvo kambaryje, durys buvo uždaros, jie kartu gulėjo lovoje ir su trenksmais įlėkė kaltinamasis, sakė apie kelis smūgius, kad po to viso buvo užėjęs ir antras, kuris taip pat sudavė.

28Liudytoja L. R. parodė, kad 2017-06-28 įvykis buvo ( - ). Nuvykus, jau buvo greitoji. Su medikais užkilo iki buto, pamatė lovoje gulintį žmogų ant dešinio šono, keliais suriestais ant pilvo, iš jo jokių judesių nesimatė. Medikai jį pradėjo šaukti vardu, jis nereagavo, medikai jį paguldė ant žemės, pradėjo gaivinti. Tada su kolega pradėjo kalbėtis su moterimi, kuri gyvena tame bute. Ji paaiškino, kad kitame bute koridoriaus gale yra žmonės, kurie mušė nukentėjusįjį. Bandė nueiti iki to buto, pradžioje durų niekas neatidarė, paskui atidarė. Negali pasakyti kiek tiksliai bute buvo žmonių, jų buvo apie 4-5. Du jaunuoliai išėjo iš buto. Moteris, kuri gyveno su nukentėjusiuoju, pasakė, kad tie du vyriškiai mušė nukentėjusįjį. Liko su tais dviem jaunuoliais stovėti koridoriuje, o kolega nuėjo aiškintis aplinkybių su moteriške. Kadangi jaunuoliai neklausė, labai triukšmavo, norėjo trukdyti medikams, todėl iškvietė pastiprinimą. Jiems atvažiavus jie tuos du jaunuolius išsivežė. Būnant vietoje, negirdėjo paaiškinimų, kodėl vyriškis buvo sumuštas. Abu jaunuoliai sakė, kad jie nieko nedarė, vienas bandė trukdyti medikams, sakydamas, kad nori padėti, bet priežasties neįvardijo. Vienas iš jų pripažino, jog sudavė smūgius ir nemanantis, kad dėl jo veiksmų K. V. galėjo prarasti sąmonę. Pamena, kad moteris truputėlį maišėsi pasakodama, gal iš streso.

29Liudytojas E. Š. parodė, kad dirba greitosios medicinos pagalbos stotyje paramediku. 2017 m. birželio 28 d. teko kartu su A. S. važiuoti į ( - ). Buvo gautas kvietimas, kad yra sumuštas žmogus. Atvykus nurodytu adresu, buvo rastas lovoje žmogus, jis buvo nusisukęs į sieną. Atvertus žmogų į save, tam, kad paklausti, kas atitiko, pirminės apžiūros metu nebuvo jokių požymių, kad jis būtų sumuštas. Pradėjus jo apžiūrą, staiga sustojo jo kvėpavimas ir prasidėjo gaivinimo procesas. Dėl to, kad būtų kraujo žymių ar dar kažko, tikrai nebuvo ir nematė. Paviršutinės apžiūros metu nebuvo jokių sumušimo požymių. Iš pradžių galvojo, kad žmogus vartojęs narkotikus ar kažką, bet sustojus staiga kvėpavimui, nežinojo, kas jam buvo. Kilo daug minčių, kad tai nuo alkoholio ar nuo sumušimo, bet pirminiais duomenimis nebuvo duomenų, kad jis sumuštas, nes tikrai nesimatė jokių sumušimo žymių. Atvyko kartu su policija. Pasitiko mirusiojo žmogaus žmona ar draugė. Moteris sakė, kad jos vyras sumuštas kumščiaus per pilvą, bet išorinių požymių sumušimo visiškai nebuvo. Buvo dar du ar vienas vyrai neblaivūs, bet jie labai greitai buvo pašalinti iš to buto, nes reikėjo dirbti. Paklausus kas atsitiko, jis nereagavo, su juo jokio kontakto nebuvo visiškai, pas jį buvo pavieniai įkvėpavimai, pavienis įkvėpimas. Atvertus jį 10 sekundžių laikotarpyje sustojo kvėpavimas. Su A. S. atvyko pirmi. Kadangi sustojo kvėpavimas, pradėjo teikti pirmąją pagalbą ir išsikvietė reanimobilį. Apžiūrinėjo nukentėjusiojo kūną nuo galvos iki liemens, buvo nurengę jam viršutinius drabužius, patikrino pilvą, tačiau jokių kraujavimų nebuvo, kraujosruvų nebuvo. Buvo labai keista, nes buvo teigta, kad jis buvo sumuštas, tačiau nebuvo jokių požymių. Mums apžiūrint vyriškį, buvo pavieniai įkvėpimai, jis buvo sunkios būklės, nes iš pradžių galvojo, kad jis vartojęs narkotikų. Patikrinus vyzdžius, tai buvo atmesta ir toliau buvo tikrinamas jo spaudimas, kvėpavimas. Visų pirma apžiūrą atliko, po to buvo matuojamas spaudimas ir visi kiti dalykai. O kai jis pradėjo nebekvėpuoti, tada buvo suteikta kita pagalba, tada pradėjo gaivinimą. Pagalbą pradėjo teikti dviese ir po kelių ar 5 minučių atvyko reanimobilis. Buvo pradėtas pirminis gaivinimas, to užteko, kad užsivestų širdis, paskui atvyko reanimobilis ir gavosi taip, kad jie pradėjo leisti vaistus, kurie užveda širdį ir to pasekoje jis buvo atgaivintas. Širdies masažą jis pradėjo daryti, nes kolega jį pradėjo ventiliuoti. Atlikdamas šiuos veiksmus nukentėjusiojo negalėjo sužaloti, kadangi dirbo ne pirmus metus ir žino, kaip teisingai atlikti šiuos veiksmus. Šonkaulių lūžių dėl jų veiksmų tikrai negalėjo patirti. Jeigu darai dirbtinį masažą, jeigu atitrūksta krūtinkaulis, tai tu girdi, kaip traška, o to traškėjimo tikrai nebuvo. Jo nebuvo palikę nei vienos sekundės vieno, visą laiką buvo kartu, kol atvyko reanimobilis. Jie atvykę pastatė lašelinę ir toliau vyko procesas, tiekiamas deguonis, toliau gaivinamas, leidžiami vaistai ir po to jis buvo atgaivintas. Atsirado pas jį kvėpavimas, jis pradėjo pats kvėpuoti ir buvo išvežtas į ligoninę. Pačiame bute jokių grumtynių žymių nebuvo. Nuo jo sklido alkoholio kvapas. Klausė, ar vartojo alkoholį. Buvo pasakyta, kad taip, o kiek neklausinėjo.

30Liudytojas A. S. parodė, kad 2017 m. birželio 28 d. dirbo su kolega R. Š. ir teko vykti pagal iškvietimą į ( - ). dėl sumušto vyriškio. Nuvykus, rado vyriškį gulintį lovoje ant dešinio šono. Pamatęs, kad nėra gyvybinių parametrų, tuo metu dar jis kvėpavo, jis nuėjo atsinešti defibriliatorių. Atvykus, kolega jau gaivino. Po to vyko gaivinimo ritmas. Atvyko dar reanimobilis ir pasisekė tą žmogų atgaivinti. Išorinį širdies masažą pradėjo daryti R. Š., po to tęsė jis. Širdies išorinis masažas tikrai ne naujiena. Išorinių sužalojimo žymių ant to asmens nepastebėjo. Bendrai su kolega atliko išorinę žmogaus kūno apžiūrą. Kol vyko gaivinimas, ant žmogaus kūno randų nepastebėjo. Kai atvyko reanimobilis, pastebėjo, kad kairėje buvo kažkoks ryškus randas, tai pooperacinis randas. Atvykus į tą butą, buvo alkoholio kvapas. Atvykus reanimacijos brigadai, žmogus atsigavo ir po to jie jau jį išvežė į ligoninę. Atliekant širdies masažą traškesio nejuto. Žino, kas yra lūžę šonkauliai, kaip tai pajusti, bet jokių šonkaulių lūžių nebuvo.

31Ekspertas D. T. parodė, kad K. V. kairys plautis buvo visiškai pašalintas. Kadangi jis buvo su vienu plaučiu, visą kvėpavimo funkciją atliko kitas plautis. Jam buvo sulaužyti trys šonkauliai toje pusėje, kur buvo sveikas plautis, lūžimai sužalojo krūtinplėvės ertmę, kažkiek pažeidė plautį ir per tarpą tarp plaučio bei krūtinės ląstos pradėjo kauptis kraujas ir oras, kuris tą plautį sustabdė, sustojo kvėpavimas. Jei būtų kitas plautis, jis būtų tą kompensavęs. Vieno plaučio nebuvimas turėjo didelę įtaką, bet tiesioginė mirties priežastis yra krūtinės ląstos dešinės pusės sužalojimai su šonkaulių lūžimais ir išsivysčiusiomis pasekmėmis. Jei tai būtų sveikam žmogui, tai bet kokiu atveju sužalojimas būtų sunkus, nes jam reikėtų suteikinėti pagalbą, drenuoti krūtinplėvės ertmę, išleidinėti kraują ir orą, bet kokiu atveju gresia pavojus gyvybei, nesvarbu, kad būtų kitas plautis. Tiesioginė mirties priežastis yra patirti sužalojimai. Po sužalojimo ekspertė S. B. jį ligoninėje žiūrėjo po dviejų dienų, o jo skrodimas darytas po 1,5 mėnesio, todėl yra paaiškinęs bendrą mechanizmą. Dėl smūgių skaičiaus, tai mato tik lūžimus, išorinių mėlynių galvoje nebuvo likę. Ekspertė nurodė tris trauminius poveikius į krūtinės, juosmens sritį, aprašė, kad ląstos dešinėje pusėje yra labai didelė kraujosruva. Netolygi 45x18 kraujosruva, tai reiškia, kad į tą pačią vietą buvo suduota ne vieną kartą, o toje pusėje šonkauliai lūžę. Labiausiai tikėtina, kad smūgiai buvo kojomis. Ekspertė matė, kaip išplitusi kraujosruva ir nusprendė, kad turėtų būti ne mažiau trys smūgiai, o tai reiškia, kad galėjo būti ir šeši smūgiai. Lavono tyrimo metu nebuvo išorinės traumos požymių, nes po 1,5 mėnesio mėlynės buvo rezorbavusios. Dėl galvos traumos, tai buvo nemaža 20x14 kraujosruva. Jo tyrimo metu galvos srityje nebuvo mėlynių. Ekspertė komplikacijas dėstė iš dokumentų, o jis iš skrodimo galėjo daugiau matyti komplikacijas – uždegimą, pragulas.

32Ekspertė S. B. parodė, kad apžiūrėjo žmogų gyvą, o ne kaip mirusį. 2017 m. birželio 30 buvo LSMU reanimacijoje ir apžiūrėjo K. V.. Apžiūros metu buvo stebėtos poodinės kraujosruvos dešinio momens-smilkinio-žando srityje, krūtinės ląstos dešinė, pažasties linija, apimant juosmens ir klubo dešiniąją pusę. Po apžiūros buvo paprašyta pateikti ligos istoriją, kuri buvo pateikta jau K. V. mirus. Buvo atlikta kompiuterinė tomografija tą pačią dieną galvos, krūtinės bei dubens. Buvo rasta, kad dešinėje yra VII, VIII, šonkaulių nugarinių dalių skeveldriniai lūžiai ir įtariamas IX šonkaulio nugarinio galo lūžis. Tai yra šonkaulių skeveldriniai lūžiai ir nugarinės dalys - tai praktiškai nugaroje palei stuburą. Abejoja, ar įmanoma žmogui gulinčiam ant nugaros patyrus fizinį poveikį, kad gautųsi tokie lūžiai ir dar skeveldriniai. Skeveldriniai lūžiai yra daugiau būdingi smūgiams. Tai turėjo būti smūgis į nugaros pusę, greičiausiai gulint ant šono, o kadangi masyvi poodinė kraujosruva - greičiausiai buvo daug smūgių į vieną vietą. Neatmetama galimybė, kad galėjo būti ir smūgis koja spiriant. Tai ne kompresinis lūžis, jeigu pvz., nuo krūtinės ląstos priekinės pusės, tai būtų abipusiai lūžiai. Kadangi yra tokia masyvi poodinė kraujosruva einanti nuo pažasties iki klubo, abejotina, kad buvo vienas trauminis poveikis - ne mažiau trijų trauminių poveikių, kadangi tai eina per tris anatomines sritis: pažastis, juosmuo, klubas pagal poodinę kraujosruvą. Vienu smūgiu taip sužaloti neįmanoma. Vienu smūgiu nesulaužysi, nes poodinė kraujosruva nuo pažasties iki klubo, visame dešiniame šone. Į galvą suduoti smūgiai nėra sunkūs. Šonkaulių lūžiai galėjo būti padaryti ne vieno smūgio pasėkoje. Kiek smūgių suduota, negali konkrečiai pasakyti. Atsitrenkiant, griūnant dažniausiai ne skeveldriniai lūžiai būna, o būna skersiniai lūžiai. Yra aprašyta, kad tai yra šonkaulių nugarinių skeveldriniai lūžiai. Smūgis turėjo būti iš nugaros, nes jie išsidėstę nugarinėje dalyje arčiau stuburo. Jeigu nebūtų išsivysčiusių komplikacijų, tai būtų nesunkus sveikatos sužalojimas. Čia yra buka krūtinės ir pilvo trauma. Kad būtų sunkus sveikatos sutrikdymas, turi būti patvirtinta operacijos metu. Jei dėl lūžių oras susikaupė, tai greičiausia buvo pradurtas plautis. Ligos istorijoje, kad būtų patvirtintas plaučio plyšimas, pradūrimas dėl šonkaulio lūžio, tai turi būti atlikta operacija torokotomija ir jie tada turėjo atverti krūtinės ląstą ir operacijos protokole turėjo būti įrašyta, kad pažeistas plautis, jeigu to nėra, kaip šiuo atveju. Atlikta tiktai punkcija ir nuleistas kraujas ir oras, tai nesiskaito, kad matė plaučio pradūrimą. Daro tik prielaidas, kad per pažeidimo vietą pateko oras, bet yra komplikacijų, už ką galima duoti sunkų sveikatos sutrikdymą. Vien tai, kad, atvykus greitajai pagalbai, įvykio vietoje jį buvo ištikusi klinikinė mirtis, tai yra sunkus sveikatos sutrikdymas arba bet kokios kilmės klinikinė mirtis yra sunkus sveikatos sutrikdymas. Klinikinė mirtis jį buvo ištikusi du kartus birželio 28 d. ir liepos 19 d. Jį apžiūrėjo po dviejų klinikinių mirčių, jam buvo kvėpavimo nepakankamumas, inkstų funkcijos nepakankamumas ir dėl deguonies trūkumo smegenyse vystosi. Kadangi jis buvo klinikinėje mirtyje, kol jį atgaivino vystėsi encefalopatija.

332017-06-28 įvykio vietos apžiūros protokolas patvirtina, kad buvo apžiūrėtas butas, esantis ( - ). Apžiūros metu be kita ko buvo paimti daiktai ir objektai: dvi daktiloskopinės plokštelės, ant kurių nukopijuoti du pirštų pėdsakai; viena daktiloskopinė plokštelė, ant kurios nukopijuotas avalynės pėdsakas; dvi nuorūkos (1 t., b.l. 21-29).

342017-06-28 savanoriško daiktų, dokumentų pateikimo protokolas patvirtinta, kad LSMUL Kauno klinikų slaugytoja J. G. pateikė K. V. drabužius: sportines kelnes, mėlynus marškinėlius, trumpikes (2 t., b.l. 8).

352017-09-04 apžiūros protokolas patvirtina, kad buvo apžiūrėti K. V. drabužiai: sportinės kelnės, mėlyni marškinėliai, trumpikės. Apžiūros metu ant drabužių sutepimų ar kitokių tyrimui reikšmingų pėdsakų nerasta (2 t., b.l. 112-115).

362017-06-28 savanoriško daiktų, dokumentų pateikimo protokolas patvirtina, kad D. B. pateikė savo drabužius ir avalynę: marškinėlius trumpomis rankovėmis, džinsines kelnes su diržu, sportinius batus (2 t., b.l. 7).

372017-10-30 apžiūros protokolas patvirtina, kad buvo apžiūrėti D. B. drabužiai ir batai: mėlynos spalvos marškinėliai trumpomis rankovėmis, mėlynos spalvos džinsinės kelnės su diržu, sportiniai batai. Apžiūros metu ant marškinėlių ir kelnių rasta sutepimų, panašių į kraują (2 t., b.l. 107-111).

38VTMT Serologijos ir DNR laboratorijos specialisto išvada Nr. ( - ) patvirtina, kad ant D. B. marškinėlių ir džinsinių kelnių rastas žmogaus kraujas; nustatytas D. B. DNR profilis su 99,9999999999999996% tikimybe. Ant sportinių batų žmogaus kraujo nerasta (3 t., b.l. 28-33).

392017-07-24 Bendrojo pagalbos centro Klaipėdos skyriaus raštas Nr. ( - ) patvirtina, kad 2017-06-28 12 val. 20 min. buvo gautas E. G. (V.) (telefono Nr. ( - )) pranešimas dėl triukšmo ir konflikto bute, esančiame ( - ). Minėtu raštu pateikta pranešimo garso įrašo kopija (1 t., b.l. 198).

402017-07-21 VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stoties raštas Nr. ( - ) patvirtina, kad 2017-06-28 12 val. 23 min. VšĮ Kauno m. GMP stotyje buvo gautas kvietimas į butą, esantį ( - ), pacientui K. V.. Minėtu raštu pateiktos kvietimo kortelės Nr. ( - ) ir kvietimo garso įrašas (2 t., b.l. 1-5).

412017-08-21 apžiūros protokolas patvirtina, kad buvo apžiūrėtos BPC Klaipėdos skyriaus (failo pavadinimas „duomenys neskelbtini“) ir VšĮ Kauno m. GMP stoties (failo pavadinimas duomenys neskelbtini“) pateiktų garso įrašų kopijos. BPC Klaipėdos skyriaus pateikto garso įrašo stenogramoje užfiksuota, kad pranešėja E. V. nurodė aplinkybes: „muštynės, vyrą sudaužė“, „va, atėjo, va sudaužė, dabar reikalinga policija ir greitoji“ (į operatorės klausimą „o kas čia sumušė Jūsų vyrą?“), „čia atvažiavo, draugas atvažiavo“ (į operatorės klausimą “gerai, o kas atėjo, sumušė, kas atėjo sumušė?“). VšĮ Kauno m. GMP stoties pateikto garso įrašo stenogramoje nurodyta, kad BPC Klaipėdos skyriaus operatorė perdavė iškvietimo duomenis Kauno m. GMP stoties darbuotojai. Abu garso įrašai išsaugoti vienoje kompaktinėje plokštelėje (2 t., b.l. 86-89).

42VTMT Kauno skyriaus specialisto išvada Nr. ( - ) patvirtina, kad K. V. padarytos poodinės kraujosruvos dešinio momens-smilkinio-žando srityje, krūtinės ląstos-juosmens-klubo dešinėje, dešiniųjų VII, VIII, IX šonkaulių skeveldriniai lūžiai, lydimi kraujo ir oro susikaupimo dešinėje krūtinplėvės ertmėje, poodinės emfizemos, ūmaus kvėpavimo ir inkstų funkcijos nepakankamumo, klinikinės mirties 2017-06-28 ir 2017-07-19, postanoksinės encefalopatijos po gaivinimo. Vertinant poodinių kraujosruvų spalvą, sužalojimai galėjo būti padaryti 2017-06-28. Sužalojimai padaryti kietu buku daiktu, kuo galėjo būti ranka, koja ar kitas panašaus pobūdžio kietas bukas daiktas. Sužalojimai padaryti ne mažiau vienu trauminiu poveikiu į galvos sritį ir ne mažiau trimis poveikiais į krūtinės-juosmens dešinę pusę. Kovai ar savigynai būdingų sužalojimų nekonstatuota. Sužalojimas visumoje dėl krūtinės traumą lydėjusio ūmaus kvėpavimo ir inkstų funkcijos nepakankamumo, klinikinės mirties 2017-06-28 ir 2017-07-19, postanoksinės encefalopatijos po gaivinimo vertinamas kaip sunkus sveikatos sutrikdymas pagal sveikatos sutrikdymo masto taisyklių 6.6.15 punktą. Vertinant atskirai poodinė kraujosruva momens-smilkinio-žando srityje atitinka nežymų sveikatos sutrikdymą. Poodinės kraujosruvos krūtinės ląstos-juosmens-klubo dešinėje, dešiniųjų VII, VIII, IX šonkaulių skeveldrinių lūžių vertinimas atskirai nėra tikslingas, kadangi jų padarymo pasekoje išsivystė komplikacijos, sukėlusios sunkų sveikatos sutrikdymą. Krūtinės trauma su išsivysčiusiomis komplikacijomis grėsė K. V. gyvybei, dėl ko du kartus buvo įvykusi klinikinė mirtis - 2017-06-28 ir 2017-07-19 (2 t., b.l. 149-151).

43VTMT Kauno skyriaus specialisto išvada Nr. ( - ) patvirtina, kad K. V. mirė nuo krūtinės ląstos dešinės pusės sumušimo su VII-IX šonkaulių lūžimais. Tai komplikavosi oro ir kraujo susikaupimu dešinėje pleuros ertmėje, poodine emfizema, ūmiu kvėpavimo funkcijos nepakankamumu, postanoksine encefalopatija, būkle po buvusio drenažo, būkle po asistolijos ir gaivinimo (2017-06-28), būkle po tracheostomos, dešinio plaučio uždegimu (klinikiniais duomenimis), pragulomis nugaroje ir kairio klubo srityje, plaučių pabrinkimu, progresuojančiu kardiopulmonaliniu nepakankamumu, smegenų pabrinkimu, asistolija. K. V. mirė 2017-08-12 13 val. 40 min.. Krūtinės ląstos dešinės pusės sumušimas su VII-IX šonkaulių lūžimais vidurinėje pažasties linijoje bei oro ir kraujo susikaupimu dešinėje pleuros ertmėje K. V. padaryti kietu buku daiktu ar paviršiumi paveikiant dešinę krūtinės ląstos pusę galimai ir vieno trauminio poveikio pasėkoje. Kadangi nuo įvykio iki mirties praėjo labai ilgas laiko tarpas, todėl remiantis autopsijos duomenimis pasisakyti apie kitus patirtus sužalojimus nėra galimybės. Kadangi K. V. buvo apžiūrėtas gyvas iš karto po patirtų sužalojimų, todėl tikslinga remtis specialisto išvada ( - ) (ekspertė S. B.). K. V. lavono autopsijos metu nustatyta, kad jam buvo pašalintas visas kairys plautis. Tai apsunkino K. V. būklę po krūtinės ląstos traumos (3 t., b.l. 1-8).

44VTMT Kauno skyriaus specialisto išvada Nr. ( - ) patvirtina, kad D. B. nustatyti paviršiniai odos nubrozdinimai abiejų plaštakų srityje išsivystė kontaktuojant su briauną turinčiu paviršiumi apie 2-5 paros iki apžiūros (apžiūra atlikta 2017-06-30). Sužalojimai nebūdingi kovai ar savigynai ir greičiausiai yra atsitiktiniai-buitiniai. Šie sužalojimai atitinka nežymaus sveikatos sutrikdymo kriterijus. Nubrozdinimai plaštakose išsivystė dviejų trauminių poveikių pasėkoje. Sužalojimų būdingų ginantis ar pačiam puolant, nėra (2 t., b.l. 139).

45Pristatytojo asmens testo alkoholiui protokolas Nr. ( - ) patvirtina, kad 2017-06-28 13 val. 31 min. D. B. buvo nustatytas 3,05 promilių apsvaigimas nuo alkoholio (4 t., b.l. 84).

46

47Dėl Lietuvos Respublikos BK 129 straipsnio 1 dalies

48Lietuvos Respublikos BK 129 straipsnio 1 dalyje numatyta baudžiamoji atsakomybė už kito žmogaus nužudymą, tai yra už neteisėtą gyvybės atėmimą kitam žmogui tyčia. Kaltinamasis D. B. savo kaltės padarius jam inkriminuotą nusikalstamą veiką iš esmės neneigia, jis pripažįsta sudavęs smūgius, bet nurodo nukentėjusiojo K. V. mirties nenorėjęs. Tačiau aukščiau išdėstytų įrodymų visuma leidžia daryti neabejotiną išvadą, kad jis padarė nusikalstamą veiką, kvalifikuojamą pagal BK 129 straipsnio 1 dalį. Šio nusikaltimo sudėtis yra materialioji ir apima ne tik veiką, bet ir jos sukeltas pasekmes, todėl nusikaltimo baigtumo momentas šiuo atveju siejamas su pasekmių atsiradimu. Baudžiamasis įstatymas numato, kad nužudymas laikomas padarytas tiesiogine tyčia, jei kaltininkas suprato, kad jis savo veika kėsinasi į kito žmogaus gyvybę, numatė, kad gali atimti gyvybę kitam žmogui ir to siekė. Jokių duomenų, kad kaltinamasis D. B. būtų norėjęs nukentėjusiojo mirties, byloje nėra. Tačiau, suduodamas stiprius smūgius rankomis ir kojomis, kaltinamasis ne tik numatė, jog gali atimti gyvybę K. V., bet ir leido sąmoningai tokioms pasekmėms atsirasti. Esant tokioms aplinkybėms teismas daro išvadą, kad K. V. nužudymas padarytas netiesiogine tyčia, todėl kaltinamojo veika teisingai ir pagrįstai kvalifikuota pagal BK 129 straipsnio 1 dalį. Įvertinus visas bylos aplinkybes ir joje surinktus įrodymus yra daroma išvada, kad D. B. nusikalstami veiksmai yra tiesioginiame priežastiniame ryšyje su pasekmėmis – gyvybės atėmimu K. V., todėl jis privalo atsakyti už pasekmes, sukeltas neteisėtais ir nusikalstamais veiksmais. Ne kas nors kitas, o būtent kaltinamasis padarė sveikatos sutrikdymą, tapusį K. V. mirties priežastimi.

49Kaltinamasis nepripažįsta, kad jis K. V. mušė ir kojomis, o ne tik rankomis, mano, kad tokių sužalojimų padaryti negalėjo. Tačiau tokia kaltinamojo pozicija, aptartų įrodymų kontekste, laikoma tik jo pateikiama gynybine įvykių versija bei siekiu sumenkinti savo vaidmenį šioje situacijoje. Iš asmenų, kurie betarpiškai matė aptariamą įvykį, duotų parodymų yra akivaizdu, kad kaltinamasis prieš K. V. naudojo fizinę jėgą, tyčia jį mušė ne tik rankomis, bet ir kojomis, ko pasekoje nuo patirtų sužalojimų jis ir mirė. Tai akivaizdžiai patvirtina nukentėjusiosios E. V., liudytojų E. B. ir D. K. parodymai, kuriuose jie teigia matę, kaip D. B. vienas mušė K. V., net ir kojomis. Ši aplinkybė atitinka VTMT Kauno skyriaus specialisto išvadą Nr. ( - ), kad krūtinės ląstos sužalojimai K. V. galėjo būti padaryti ir ranka, ir koja. Tokiu būdu šių liudytojų ir nukentėjusiosios duotus parodymus ir juos atitinkančių sužalojimų lokalizaciją, patvirtina minėta specialisto išvada. Netikėti nukentėjusiosios ir liudytojų, kurie iš esmės betarpiškai dalyvavo įvykyje, parodymais, teismas neturi jokio teisinio pagrindo. Juo labiau, kad visi liudytojai nurodė analogiškas nagrinėjamo nusikaltimo aplinkybes, kurias patvirtina kiti byloje surinkti įrodymai. Perkvalifikuoti kaltinamojo nusikalstamą veiką į BK 132 str., tai yra į neatsargų gyvybės atėmimą, teismas neturi jokios realios galimybės, nes tam prieštarauja objektyvūs, byloje surinkti ir teisiamajame posėdyje išnagrinėti, D. B. kaltę pagal BK 129 str. 1 d. besąlygiškai patvirtinantys įrodymai.

50Kaltinamojo atsakomybę lengvinančia aplinkybe teismas laiko tai, kad jis prisipažino padaręs baudžiamojo įstatymo numatytą veiką ir nuoširdžiai gailisi (BK 59 str. 1 d. 2 p.).

51Kaltinamojo atsakomybę sunkinanti aplinkybė yra ta, kad veiką padarė būdamas apsvaigęs nuo alkoholio ir tai turėjo įtakos nusikalstamo veikos padarymui (BK 60 str. 1 d. 9 p.). 2017 m. birželio 28 d. 13 val. 31 min. kaltinamajam D. B. nustatytas 3,05 promilių girtumas (4 t., b.l. 84).

52Skirdamas bausmę teismas atsižvelgia į padaryto nusikaltimo pavojingumo visuomenei laipsnį, į tai, kad jis priskiriamas labai sunkiems nusikaltimams (BK 11 str.), į nepataisomas šio nusikaltimo pasekmes (K. V. mirtis), į kaltinamojo asmenybę, amžių, šeiminę padėtį, į tai, kad jis daugiau nei 20 kartų baustas administracine tvarka už įvairiausius pažeidimus, kad teisiamas net 7 kartą, o jo daromi nusikaltimai sunkėja, į jo atsakomybę lengvinančią bei sunkinančią aplinkybes ir daro išvadą, kad jam skirtina reali laisvės atėmimo bausmė, numatyta įstatymu už šį nusikaltimą, savo dydžiu lygi sankcijoje nustatytos bausmės vidurkiui, ją atliekant pataisos namuose, kadangi tik tokiu būdu bus pasiekti Lietuvos Respublikos BK 41 straipsnio 2 dalyje numatyti bausmės tikslai.

53Kaltinamajam D. B. Kauno teritorinė ligonių kasa pareiškė civilinį ieškinį dėl 7712,30 eurų už K. V. gydymą (1 t., b.l. 81-82, 83). Byloje esantys duomenys ir civilinio ieškinio argumentai patvirtina, kad 7712,30 eurų kainavo nukentėjusiojo gydymas po jo patirtų sužalojimų, kuriuos padarė būtent kaltinamasis, savo neteisėtais ir nusikalstamais veiksmais. Esant tokioms aplinkybėms ir atsižvelgiant į tai, kad civilinis ieškinys yra objektyvus, realus, motyvuotas ir pagrįstas, jis pilnai tenkintinas, prašoma suma priteistina iš kaltinamojo D. B..

54Nukentėjusiosios E. V. civilinis ieškinys dėl 240,94 eurų turtinės žalos (turėtų slaugymo ir laidojimo išlaidų) bei dėl 5000 eurų neturtinės žalos yra realus, motyvuotai pagrįstas ir įvertinus teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus, nukentėjusiosios ir kaltinamojo turtinę padėtį, Lietuvos teismų formuojamą praktiką ir tai, kad žala atsirado nusikalstamų D. B. veiksmų pasekoje, pilnai tenkintinas. VGTPT Kauno skyrius nukentėjusiosios E. V. interesus atstovauti teisme paskyrė advokatę Vitaliją Smolenskienė ir jos darbas kainavo 357,50 eurus. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BPK 103, 104 straipsniais, šis atlygis pripažįstamas proceso išlaidomis ir turi būti išieškotas iš kaltinamojo.

55Daiktai turėję reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti: daktiloskopinės plokštelės ir kortelės, nuorūkos, biologiniai pavyzdžiai (DNR), rankų pirštų panagių turinio pavyzdžiai, K. V. sportinės kelnės, marškinėliai ir trumpikės, vadovaujantis Lietuvos Respublikos BPK 94 str. 1 d. 4 p. - sunaikintini kaip menkaverčiai, kompaktinės plokštelės su garso ir vaizdo įrašais, vadovaujantis Lietuvos Respublikos BPK 94 str. 1 d. 2 p. – paliktini saugoti prie bylos, kaltinamojo marškinėliai, džinsinės kelnės su diržu ir sportiniai bateliai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos BPK 94 str. 1 d. 5 p. – grąžintini teisėtam savininkui D. B..

56Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 297, 298, 301, 302, 303, 308, 310 str. teismas

Nutarė

57D. B. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 129 straipsnio 1 dalyje ir nubausti laisvės atėmimu 11 (vienuolikai) metų, bausmę atliekant pataisos namuose.

58Pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 66 straipsnį į paskirtą bausmę įskaityti sulaikyme ir kardomajame kalinime (suėmime) išbūtą laiką nuo 2017 m. birželio 28 d. iki 2018 m. rugpjūčio 31 d., tai yra iki nuosprendžio paskelbimo dienos.

59Kardomąją priemonę – suėmimą, iki nuosprendžio įsiteisėjimo dienos, palikti nepakeistą.

60Priteisti iš D. B. 7712,30 Eur.(septynis tūkstančius septynis šimtus dvyliką eurų trisdešimt centų) gydymo išlaidų atlyginimo Valstybinei ligonių kasai, 240,94 Eur (du šimtus keturiasdešimt eurų devyniasdešimt keturis centus) turtinės (slaugymo ir laidojimo išlaidų) ir 5000 Eur (penkis tūkstančius eurų) neturtinės žalos atlyginimo nukentėjusiajai E. V., 357,50 Eur (tris šimtus penkiasdešimt septynis eurus penkiasdešimt centų) valstybei už advokato teisinę pagalbą nukentėjusiajai.

61Nuosprendžiui įsiteisėjus, daiktus turėjusius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti: daktiloskopines plokšteles ir korteles, nuorūkas, biologinius pavyzdžius (DNR), rankų pirštų panagių turinio pavyzdžius, K. V. sportines kelnes, marškinėlius ir trumpikes – sunaikinti, D. B. marškinėlius, džinsines kelnes su diržu ir sportinius batelius – grąžinti D. B., kompaktines plokšteles su garso ir vaizdo įrašais – palikti saugoti prie bylos.

62Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos, o suimtam nuteistajam šis terminas skaičiuojamas nuo nuosprendžio nuorašo įteikimo jam dienos, gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

1. Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas Jurgis Kiškis,... 2. D. B., a. k. ( - ) gimęs ( - ), Kaune, lietuvis, Lietuvos Respublikos... 3. kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau - BK) 129... 4. D. B. 2017 m. birželio 28 d. apie 12 val. bute, esančiame ( - ), būdamas... 5. Tokiais savo veiksmais kaltinamasis padarė nusikaltimą, numatytą BK 129... 6. Kaltinamasis D. B. kaltu prisipažino visiškai ir parodė, kad mirusiajam... 7. 2017-08-31 ir 2017-11-20, pranešus apie įtarimą dėl K. V. nužudymo, D. B.... 8. Iš esmės analogiškus parodymus D. B. davė apklausiamas pas ikiteisminio... 9. Be paties kaltinamojo D. B. prisipažinimo ir paaiškinimų, jo kaltė padarius... 10. Nukentėjusioji E. V. parodė, kad nužudytasis K. V. buvo jos vyras. 2017 m.... 11. Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau - BPK) 276 straipsnio... 12. Nukentėjusioji E. V. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2017-06-27 apie 17... 13. 2017-07-04 papildomos apklausos metu nukentėjusioji E. V. parodė, kad su K.... 14. 2017-07-05 nukentėjusioji E. V. ikiteisminio tyrimo teisėjai išgertuvių... 15. 2017-08-11 parodymų patikrinimo vietoje protokolas patvirtina, kad... 16. 2017-07-04 asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolas... 17. Liudytojas E. B. parodė, kad nužudytąjį K. V. pažinojo šiek tiek, o... 18. BPK 276 straipsnio nustatyta tvarka pagarsinus liudytojo E. B. ikiteisminio... 19. Liudytojas D. K. parodė, kad pažįsta nukentėjusiąją E. V., yra kaimynai.... 20. 2017-07-04 asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolas nurodyta,... 21. 2017-07-04 asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolas... 22. 2017-08-18 parodymų patikrinimo vietoje protokolas patvirtina, kad liudytojas... 23. Liudytoja R. L. K. parodė, kad kada tai įvyko neatsimena, nes nekatulau, bet... 24. 2017-09-04 asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolas... 25. Liudytoja J. S. parodė, kad pažinojo E. V. ir K. V., piktumų nebuvo. Pas V.... 26. 2017-09-05 asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolas... 27. Liudytojas R. B. parodė, kad 2017 m. birželio 28 d., apie 12 val. buvo gautas... 28. Liudytoja L. R. parodė, kad 2017-06-28 įvykis buvo ( - ). Nuvykus, jau buvo... 29. Liudytojas E. Š. parodė, kad dirba greitosios medicinos pagalbos stotyje... 30. Liudytojas A. S. parodė, kad 2017 m. birželio 28 d. dirbo su kolega R. Š. ir... 31. Ekspertas D. T. parodė, kad K. V. kairys plautis buvo visiškai pašalintas.... 32. Ekspertė S. B. parodė, kad apžiūrėjo žmogų gyvą, o ne kaip mirusį.... 33. 2017-06-28 įvykio vietos apžiūros protokolas patvirtina, kad buvo... 34. 2017-06-28 savanoriško daiktų, dokumentų pateikimo protokolas patvirtinta,... 35. 2017-09-04 apžiūros protokolas patvirtina, kad buvo apžiūrėti K. V.... 36. 2017-06-28 savanoriško daiktų, dokumentų pateikimo protokolas patvirtina,... 37. 2017-10-30 apžiūros protokolas patvirtina, kad buvo apžiūrėti D. B.... 38. VTMT Serologijos ir DNR laboratorijos specialisto išvada Nr. ( - ) patvirtina,... 39. 2017-07-24 Bendrojo pagalbos centro Klaipėdos skyriaus raštas Nr. ( - )... 40. 2017-07-21 VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stoties raštas Nr.... 41. 2017-08-21 apžiūros protokolas patvirtina, kad buvo apžiūrėtos BPC... 42. VTMT Kauno skyriaus specialisto išvada Nr. ( - ) patvirtina, kad K. V.... 43. VTMT Kauno skyriaus specialisto išvada Nr. ( - ) patvirtina, kad K. V. mirė... 44. VTMT Kauno skyriaus specialisto išvada Nr. ( - ) patvirtina, kad D. B.... 45. Pristatytojo asmens testo alkoholiui protokolas Nr. ( - ) patvirtina, kad... 46. ... 47. Dėl Lietuvos Respublikos BK 129 straipsnio 1 dalies... 48. Lietuvos Respublikos BK 129 straipsnio 1 dalyje numatyta baudžiamoji... 49. Kaltinamasis nepripažįsta, kad jis K. V. mušė ir kojomis, o ne tik... 50. Kaltinamojo atsakomybę lengvinančia aplinkybe teismas laiko tai, kad jis... 51. Kaltinamojo atsakomybę sunkinanti aplinkybė yra ta, kad veiką padarė... 52. Skirdamas bausmę teismas atsižvelgia į padaryto nusikaltimo pavojingumo... 53. Kaltinamajam D. B. Kauno teritorinė ligonių kasa pareiškė civilinį... 54. Nukentėjusiosios E. V. civilinis ieškinys dėl 240,94 eurų turtinės žalos... 55. Daiktai turėję reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti:... 56. Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 297, 298,... 57. D. B. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos... 58. Pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 66 straipsnį į paskirtą... 59. Kardomąją priemonę – suėmimą, iki nuosprendžio įsiteisėjimo dienos,... 60. Priteisti iš D. B. 7712,30 Eur.(septynis tūkstančius septynis šimtus... 61. Nuosprendžiui įsiteisėjus, daiktus turėjusius reikšmės nusikalstamai... 62. Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos, o suimtam nuteistajam šis...