Byla 2S-2222-601/2016
Dėl nepilnamečio vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo bei išlaikymo įsiskolinimo priteisimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Evaldas Burzdikas,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo K. M. atskirąjį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2016 m. liepos 29 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovės K. I. C. ieškinį atsakovui K. M. dėl nepilnamečio vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo bei išlaikymo įsiskolinimo priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4Ginčo esmė

5Kauno apygardos teismas 2016 m. gegužės 16 d. nutartimi Kauno apylinkės teismui grąžino iš naujo nagrinėti civilinę bylą dalyje, kuria iš atsakovo K. M. priteistas išlaikymas (po 435 Eur kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis) ir išlaikymo įsiskolinimas (1 391 Eur), papildomai išsprendžiant ir vaiko bendravimo su skyrium gyvenančiu atsakovu K. M. klausimą. Kauno apylinkės teismas, nagrinėdamas civilinę bylą Nr. 2-15251-944/2016 dėl išlaikymo, išlaikymo įsiskolinimo ir bendravimo tvarkos nustatymo, gavo atsakovo priešieškinį, kuriuo jis prašo nustatyti vaiko L. L. C. gyvenamąją vietą su juo, o netenkinus nurodyto reikalavimo, prašo nustatyti priešieškinyje nurodytą vaiko bendravimo su atsakovu tvarką.

6Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Kauno apylinkės teismas 2016 m. liepos 29 d. nutartimi atsakovui K. M. nustatė 10 dienų terminą nuo nutarties kopijos įteikimo dienos pašalinti procesinio dokumento trūkumus (b. l. 15-16). Teismas nutartyje nurodė, kad procesinį dokumentą per EPP sistemą pateikė ir elektroniniu parašu pasirašė asociacijos ,,Nacionalinė teisingumo ir gynybos sąjunga“ vadovas P. M., kuris nelaikytinas tinkamu atsakovo atstovu (kaip tai nustatyta 2016 m. birželio 15 d. nutartimi). Nurodė, kad nustatytu terminu nepašalinus trūkumų, procesinis dokumentas bus laikomas nepaduotu ir grąžintas jį padavusiam asmeniui.

8Atskirojo skundo teisiniai argumentai

9Atskiruoju skundu atsakovas prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo 2016 m. liepos 29 d. nutartį kaip nepagrįstą ir klausimą dėl priešieškinio priėmimo grąžinti spręsti atgal pirmosios instancijos teismui (b. l. 15-16). Motyvuose nurodė, kad teismas nenurodė jokio teisinio pagrindo, kodėl atsakovo negali atstovauti asociacija. Atsakovas teismui pateikė pažymą, jog jis yra priimtas į asociaciją. Į bylą pateiktas pareiškėjo įgaliojimas bei atstovavimo sutartis, kurioje nurodyta, kad K. M. įgalioja asociaciją atstovauti visų teismų visose instancijose civilinėse bei administracinėse bylose, taip pat ginčuose dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, tėvų teisių ir pareigų. Asociacijos įstatuose tarp asociacijos tikslų yra šeimos, darbo, civilinių ir pilietinių teisių apsauga ir gynimas, ir fizinių ir juridinių asmenų gynimas ir atstovavimas įmonėse, įstaigose, organizacijose ir teismuose žmogaus, šeimos, darbo, civilinių ir pilietinių teisių apsaugos ir gynimo klausimais. Taip pat asociacijos tikslai yra vienyti šeimas, tėvais bei vaikais besirūpinančius asmenis <...> (Įstatų 63 p.); siekti, kad valstybė saugotų šeimą <...> (Įstatų 65 p.); spręsti šeimų ginčus dėl tėvų teisių ir pareigų <...> (Įstatų 66 p.) ir kt. Taigi atstovavimas nėra vienintelis asociacijos tikslas. Esant Lietuvos apeliacinio teismo suformuotai CPK 56 straipsnio 1 dalies 6 punkto aiškinimo ir taikymo praktikai būtent analogiškose bylose, kuriose dalyvavusias proceso šalis atstovavo asociacija ,,Nacionalinė teisingumo ir gynybos sąjunga“, kurios įstatuose atstovavimas teismuose nėra vienintelis tikslas bei nenustačius neišvengiamo ar objektyvaus būtinumo suformuotą praktiką keisti, pripažintina, jog asociacija yra tinkamas atsakovo K. M. atstovas.

10Teismas

konstatuoja:

11Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 315 straipsnio 2 dalies 3 punkte nustatyta, kad apeliacinis skundas nepriimamas ir grąžinamas jį padavusiam asmeniui, jeigu skundžiamas teismo sprendimas (nutartis), kuris pagal įstatymus negali būti apeliacinio apskundimo objektas. Bylos duomenis nustatyta, kad Kauno apygardos teismas 2016 m. gegužės 16 d. apeliacine tvarka išnagrinėjęs bylą pagal ieškovės K. I. C. ieškinį atsakovui K. M. dėl nepilnamečio vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo bei išlaikymo įsiskolinimo priteisimo, nutartimi: 1) panaikino Kauno apylinkės teismo 2015 m. rugsėjo 4 d. sprendimo dalį, kuria iš atsakovo K. M. priteistas išlaikymas (po 435 Eur kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis) ir išlaikymo įsiskolinimas (1 391 Eur) ir šią bylos dalį grąžinti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo, papildomai išsprendžiant ir vaiko bendravimo su skyrium gyvenančiu atsakovu K. M. klausimą; 2) panaikino Kauno apylinkės teismo 2015 m. rugsėjo 4 d. sprendimo dalį, kuria yra panaikinamos (įsiteisėjus teismo sprendimui) laikinosios apsaugos priemonės (taikytos 2014 m. gruodžio 5 d. teismo nutartimi), nustatančios laikiną atsakovo K. M. ir jo sūnaus bendravimo tvarką, 3) panaikino 2015 m. rugsėjo 4 d. Kauno apylinkės teismo sprendimo dalį, kuria priteistos iš atsakovo K. M. bylinėjimosi išlaidos; 4) kitą 2015 m. rugsėjo 4 d. Kauno apylinkės teismo sprendimo dalį paliko nepakeistą (kuria nustatė nepilnamečio L. L. C. gyvenamąją vietą su ieškove K. I. C.). Kauno apylinkės teismui nagrinėjant civilinę bylą grąžintos nagrinėti iš naujo dalies apimtyje, Kauno apylinkės teisme 2016 m. liepos 28 d. gautas atsakovo priešieškinis, kuriuo jis prašo vaiko L. L. C. gyvenamąją vietą nustatyti su atsakovu, o netenkinus nurodyto reikalavimo, nustatyti atsakovo priešieškinyje prašomą bendravimo su vaiku tvarką. Kauno apylinkės teismas 2016 m. liepos 29 d. nutartimi nustatė 10 dienų terminą nuo nutarties kopijos įteikimo dienos pašalinti procesinio dokumento trūkumus – pateikti priešieškinį, pasirašytą atsakovo originaliu parašu ranka ar per EPP portalą. Kauno apylinkės teisme 2016 m. rugpjūčio 5 d. gautas atsakovo priešieškinis (b. l. 34-39), kuris pasirašytas paties atsakovo K. M., kas reiškia, kad atsakovas iš esmės pašalino Kauno apylinkės teismo 2016 m. liepos 29 d. nutartyje nurodytus trūkumus. Dėl šios priežasties nelieka teisinio pagrindo apeliacine tvarka vertinti nutarties, kuria nustatytas terminas priešieškinio trūkumams pašalinti, teisėtumo, kadangi šio klausimo išsprendimas nebeturi teisinės reikšmės ir nesukels byloje dalyvaujantiems asmenims jokių teisinių pasekmių. Vadinasi, skundžiama nutartis nebegali būti apeliacijos objektu, todėl apeliacinės instancijos teismas atskirojo skundo argumentų nevertina, o apeliacinį procesą, pradėtą pagal atskirąjį skundą, nutraukia (CPK 315 straipsnio 2 dalies 3 punktas). Teismas, vadovaudamasis CPK 315 straipsnio 2 dalies 3 punktu ir 5 dalimi bei 338 straipsniu,

Nutarė

13Nutraukti apeliacinį procesą, pradėtą pagal atsakovo K. M. atskirąjį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2016 m. liepos 29 d. nutarties.

Proceso dalyviai