Byla 2-1571/2012
Dėl Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. vasario 8 d. nutarties, kuria leista bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „OKZ Holding Baltija“ parduoti 19 tonų metalo laužo uždarosios akcinės bendrovės „OKZ Holding Baltija“ bankroto byloje Nr. B2-698-370/2012

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Rasos Gudžiūnienės, Danutės Milašienės ir Alvydo Poškaus (kolegijos pirmininko ir pranešėjo), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės ,,Litvent“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. vasario 8 d. nutarties, kuria leista bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „OKZ Holding Baltija“ parduoti 19 tonų metalo laužo uždarosios akcinės bendrovės „OKZ Holding Baltija“ bankroto byloje Nr. B2-698-370/2012.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Sprendžiamas klausimas dėl leidimo parduoti bankrutuojančios įmonės turtą iki kreditorių susirinkimo nutarimų priėmimo.

5Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. lapkričio 10 d. nutartimi UAB „OKZ Holding Baltija“ iškelta bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Jonvita“, nutartis įsiteisėjo 2012 m. sausio 12 d.

6BUAB „OKZ Holding Baltija“ (toliau – atsakovas) bankroto administratoriaus UAB „Jonvita“ įgaliotas asmuo A. G. 2012 m. sausio 27 d. kreipėsi į teismą su prašymu leisti parduoti rinkos kainomis 19 tonų metalo laužo, priklausančio ir užpajamuoto BUAB “OKZ Holding Baltija” apskaitoje. Nurodė, kad lėšomis, gautomis už parduotą metalo laužą, bus dengiamos būtiniausios administravimo išlaidos.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Klaipėdos apygardos teismas 2012 m. vasario 8 d. nutartimi prašymą tenkino ir leido bankrutuojančiai UAB “OKZ Holding Baltija” parduoti 19 tonų metalo laužo, apskaityto įmonėje, ne mažesne negu rinkos kaina, gautas lėšas įmonės specialiojoje sąskaitoje naudojant tik administravimo išlaidoms apmokėti (t. 5, b.l. 61). Teismas nurodė, kad 2012 m. vasario 2 d. nutartimi patvirtinta 38 450 Lt su PVM vieno mėnesio administravimo išlaidų sąmata, iš kurios matyti, kad joje numatytos būtiniausios išlaidos bankroto procedūros pradžiai užtikrinti, įmonės apskaitai ir sandoriams patikrinti, įmonės didelės vertės turtui išsaugoti ir administruoti. Todėl teismas pripažino, kad administravimo sąmatai vykdyti būtinos lėšos, kurios gali būti gautos, pardavus bankrutuojančiai įmonei priklausantį turtą. Kadangi administratorius 2012 m. vasario 8 d. papildomai pateikė duomenis, kad jo sudaryta komisija įvykdė teismo nutartį ir perėmė preliminariai 32 996 712 Lt vertės bankrutuojančios įmonės turto ir dokumentus, todėl teismas leido administratoriui realizuoti turto dalį ne mažesne negu rinkos kaina.

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

10Atskiruoju skundu trečiasis asmuo UAB ,,Litvent“ (toliau – apeliantas) prašo Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. vasario 8 d. nutartį panaikinti ir pritaikyti laikinąsias apsaugos priemones: 1) sulaikyti atsakovui priklausantį turtą – 19 tonų metalo laužo; 2) areštuoti atsakovui priklausantį turtą, kurio areštus ir apribojimus Klaipėdos apygardos teismas panaikino 2012 m. vasario 8 d. nutartimi, esantį pas atsakovą ar trečiuosius asmenis; 3) uždrausti atsakovo bankroto administratoriui parduoti ir perduoti įmonės turtą tretiesiems asmenims pagal jo sudarytus turto pardavimo sandorius, 2012 m. vasario 8 d. Klaipėdos apygardos teismo priimtos nutarties pagrindu ir vykdyti kitas pagal šiuos sandorius prisiimtas prievoles; 4) uždrausti atsakovo bankroto administratoriui atlikti įmonės turto pardavimo sandorius, iki kreditorių susirinkimo sprendimų dėl turto pardavimo priėmimo; 5) uždrausti atsakovo bankroto administratoriui vykdyti visas prisiimtas prievoles pagal visus jo sudarytus turto pardavimo sandorius su trečiaisiais asmenimis iki kreditorių susirinkimo sprendimų dėl turto pardavimo priėmimo (t. 5, b.l. 54-57). Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Administratoriaus prašymas neteisėtas ir nepagrįstas, nes nurodo tik vienintelį motyvą, dėl kurio prašo leisti parduoti metalo laužą – neva lėšomis, gautomis už parduotą metalą bus dengiamos būtiniausios administravimo išlaidos. Apelianto teigimu, administratorius nepateikė jokių įrodymų, kiek tuo metu lėšų buvo įmonės sąskaitoje ir kasoje, kiek debitorių tuo metu buvo atsiskaitę su įmone. Akivaizdu, kad jokios būtinybės skubiai parduoti metalo laužą be kreditorių susirinkimo sprendimo nebuvo.
  2. Teismo motyvai, kad įmonės turto išsaugojimui ir administravimui būtinas lėšas galima gauti tik skubiai be kreditorių žinios pardavus įmonės turtą yra niekuo nepagrįsti. Skundžiamojoje nutartyje teismas konstatavo, kad administratorius perėmė įmonės turto už 32 996 712 Lt, todėl visos administravimo ir turto saugojimo išlaidos administratoriui neabejotinai bus padengtos kreditorių susirinkimo sprendimu.
  3. Metalo laužas nėra greitai gendantis produktas ar greitai prekinę vertę galintis prarasti turtas, todėl jokios būtinybės skubiai parduoti metalo laužą nėra ir nebuvo. Teismas, vadovaudamasis nepagrįstu administratoriaus prašymu, neteisėtai leido parduoti metalo laužą.
  4. Administratorius nepateikė įrodymų, kad metalo laužas nėra įkeistas, todėl įkeistas įmonės turtas privalo būti parduodamas iš varžytynių, kaip numatyta ĮBĮ 33 straipsnyje.

11Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas BUAB „OKZ Holding Baltija“ prašo Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. vasario 8 d. nutartį palikti nepakeistą, atskirąjį skundą atmesti (t. 5, b.l. 65-66). Nurodo, kad prašymas pateiktas įvertinant tai, kad metalo laužą reikalinga parduoti ne tik dėl gautinų papildomų lėšų administravimo išlaidoms padengti, bet ir vykdant administratoriaus įsipareigojimus – apsaugoti bendrovės turtą. Atsakovo administratorius teigia, kad 2012 m. vasario 21 d., 2012 m. vasario 24 d. ir 2012 m. kovo 16 d. pardavė UAB „Resota“ 19 150 kg metalo laužo už tuo metu rinkoje buvusią aukščiausią vienos tonos supirkimo kainą – 950 Lt, iš viso už parduotą metalo laužą gautą 18 192,50 Lt. Šios lėšos pervestos į atsakovo specialią sąskaitą ir naudojamos griežtai pagal teismo patvirtintą administravimo išlaidų sąmatą.

12Atsiliepimais į atskirąjį skundą tretieji asmenys UAB „Rywal LT“ ir UAB „Karneda“ prašo Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. vasario 8 d. nutartį panaikinti (t. 5, b.l. 83-84, 76). Nurodo, kad nutartis, kuria leista parduoti bankrutuojančiai įmonei priklausantį turtą be kreditorių susirinkimo yra nepagrįsta ir neteisėta, daranti žalą visiems įmonės kreditoriams, todėl turi būti panaikinta.

13IV.

14Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

15CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos tos pačios taisyklės, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis.

16Apeliacinis procesas nutrauktinas.

17Nagrinėjamu atveju byloje kilo ginčas dėl Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. vasario 8 d. nutarties, kuria leista BUAB „OKZ Holding Baltija“ parduoti 19 tonų metalo laužo, teisėtumo ir pagrįstumo.

18Iš byloje esančių procesinių dokumentų, t.y. BUAB „OKZ Holding Baltija“ bankroto administratoriaus atsiliepimo bei rašytinių įrodymų – PVM sąskaitų – faktūrų Nr. OKZ0013, OKZ0014, OKZ0027 bei AB SEB banko išrašų (t. 5, b.l. 67-69, 70-72) matyti, kad 19 150 kg metalo laužas 2012 m. vasario 21 d., 2012 m. vasario 24 d. ir 2012 m. kovo 16 d. parduotas ir gautos lėšos pervestos į BUAB „OKZ Holding Baltija“ sąskaitą. Taigi, nagrinėjamo atskirojo skundo padavimo metu, t.y. 2012 m. balandžio 10 d. metalo laužas jau buvo parduotas.

19Atsižvelgiant į šias aplinkybes, teisėjų kolegija konstatuoja, kad nebetenka teisinės prasmės klausimo leisti ar neleisti parduoti 19 tonų metalo laužo pagrįstumo nagrinėjimas apeliacine tvarka, nes šio klausimo išsprendimas nepakeis turto atžvilgiu atsiradusių pasekmių. Iš nustatytų aplinkybių teisėjų kolegija daro išvadą, kad Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. vasario 8 d. nutartis nebegali būti apeliacinio apskundimo objektu, o apeliacinis procesas tokiu atveju turi būti nutraukiamas (CPK 315 str. 2 d. 3 p., 5 d., 338 str.).

20Apelianto prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones šioje byloje nenagrinėtinas, nes minėtas prašymas išnagrinėtas Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. balandžio 25 d. nutartimi, kurios pagrįstumas ir teisėtumas apeliacine tvarka nagrinėjamas Lietuvos apeliaciniame teisme (civilinė byla Nr. 2-1558/2012).

21Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 315 straipsnio 2 dalies 3 punktu ir 5 dalimi bei 338 straipsniu,

Nutarė

22apeliacinį procesą pagal trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės ,,Litvent“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. vasario 8 d. nutarties nutraukti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Sprendžiamas klausimas dėl leidimo parduoti bankrutuojančios įmonės turtą... 5. Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. lapkričio 10 d. nutartimi UAB „OKZ... 6. BUAB „OKZ Holding Baltija“ (toliau – atsakovas) bankroto... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Klaipėdos apygardos teismas 2012 m. vasario 8 d. nutartimi prašymą tenkino... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 10. Atskiruoju skundu trečiasis asmuo UAB ,,Litvent“ (toliau – apeliantas)... 11. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas BUAB „OKZ Holding Baltija“... 12. Atsiliepimais į atskirąjį skundą tretieji asmenys UAB „Rywal LT“ ir UAB... 13. IV.... 14. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 15. CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka... 16. Apeliacinis procesas nutrauktinas.... 17. Nagrinėjamu atveju byloje kilo ginčas dėl Klaipėdos apygardos teismo 2012... 18. Iš byloje esančių procesinių dokumentų, t.y. BUAB „OKZ Holding... 19. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 20. Apelianto prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones šioje byloje... 21. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 22. apeliacinį procesą pagal trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės...