Byla I-1802-484/2009

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Ina Kirkutienė, susipažinusi su V. Z. skundu,

Nustatė

2Vilniaus apygardos administraciniame teisme 2009-05-12 gautas V. Z. skundas, kuriuo pareiškėjas prašo panaikinti Vilniaus apskrities viršininko 2008-10-01 įsakymą Nr. 2.3-12595-(89) ir jį keitusį Vilniaus apskrities viršininko 2009-04-06 įsakymą Nr. 2.3-4738-(89); panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie LR žemės ūkio ministerijos 2009-03-04 sprendimą Nr. 3B-(9.5)-Z-70-182.

3Skundą atsisakytina priimti.Prašymas atnaujinti praleistą terminą atmestinas.

4Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 32 straipsnio 1 dalį, pareiškėjas, nesutinkantis su išankstinio ginčo nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijos sprendimu, gali kreiptis į administracinį teismą per 20 dienų nuo sprendimo gavimo dienos.

5Pareiškėjas skundą teismui dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie LR žemės ūkio ministerijos 2009-03-04 sprendimo ir Vilniaus apskrities viršininko 2008-10-01 įsakymo padavė 2009-05-12, t. y. praleidęs įstatymo nustatytą apskundimo terminą.

6Nacionalinė žemės tarnyba prie LR žemės ūkio ministerijos sprendimą dėl V. Z. 2009-02-02 skundo priėmė 2009-03-04. Prie skundo pateikti dokumentai patvirtina, kad Nacionalinės žemės tarnybos 2009-03-04 sprendimą V. Z. gavo laiku. Kaip matyti iš pareiškėjo prašymo atnaujinti praleistą terminą, šios aplinkybės pareiškėjas neneigia. Pareiškėjo nurodyta termino praleidimo priežastis, kad jis dėl Vilniaus apskrities viršininko administracijos darbuotojų veiksmų kreipėsi į Seimo kontrolierių negali būti laikoma pateisinama priežastimi.

7Nacionalinė žemės tarnyba 2009-03-04 sprendime išaiškino šio sprendimo apskundimo tvarką. O Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriaus 2009-03-19 pažyma Nr. 4D-2008/3-1478 patvirtina, kad V. Z. į Seimo kontrolierių kreipėsi iki Nacionalinės žemės tarnybos 2009-03-04 sprendimo gavimo. Kitų objektyvių priežasčių, pateisinančių termino skundui paduoti praleidimą, V. Z. prašyme nenurodė. Todėl tenkinti pareiškėjo prašymą ir atnaujinti terminą skundui dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie LR žemės ūkio ministerijos 2009-03-04 sprendimo ir Vilniaus apskrities viršininko 2008-10-01 įsakymo panaikinimo, nėra įstatyminio pagrindo (Administracinių bylų teisenos įstatymo 34 straipsnis).

8Remiantis išdėstytu, V. Z. skundą dalyje dėl reikalavimo panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie LR žemės ūkio ministerijos 2009-03-04 sprendimą ir Vilniaus apskrities viršininko 2008-10-01 įsakymą, atsisakytina priimti, vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 8 punktu, kaip paduotą praleidus skundo padavimo terminą ir teismui atsisakius šį terminą atnaujinti.

9Vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 25 straipsnio 1 dalimi, prieš kreipiantis į administracinį teismą, įstatymų numatytų viešojo administravimo subjektų priimti individualūs teisės aktai ar veiksmai (neveikimas) gali būti, o įstatymų nustatytais atvejais – turi būti ginčijami kreipiantis į išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka instituciją. Žemės reformos įstatymo 18 straipsnio 2 dalyje ginčams dėl žemės reformos metu suformuotų žemėnaudų tinkamumo, žemės privatizavimui ir nuomai parengtų dokumentų bei įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų neatitikimo numatyta privaloma išankstinė ginčų nagrinėjimo ne per teismą tvarka. Tokius skundus nagrinėja apskričių viršininkai ir Vyriausybės įgaliota institucija – Nacionalinė žemės taryba prie LR žemės ūkio ministerijos.

10Pareiškėjas Vilniaus apskrities viršininko 2009-04-06 įsakymo privaloma ikiteismine ginčų nagrinėjimo tvarka Nacionalinei žemės tarnybai neskundė.

11Remiantis išdėstytu, pareiškėjo skundą, dalyje dėl reikalavimo panaikinti Vilniaus apskrities viršininko 2009-04-06 įsakymą, atsisakytina priimti, vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 3 punktu, pareiškėjui nesilaikius tai bylų kategorijai įstatymo nustatytos bylos išankstinio nagrinėjimo ne per teismą tvarkos.

12Teisėja, vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 3 ir 8 punktais,

Nutarė

13atsisakyti priimti V. Z. skundo dalį dėl reikalavimo panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie LR žemės ūkio ministerijos 2009-03-04 sprendimą ir Vilniaus apskrities viršininko 2008-10-01 įsakymą, kaip paduotą praleidus skundo padavimo terminą ir teismui atsisakius šį terminą atnaujinti.

14Atsisakyti priimti V. Z. skundo dalį dėl reikalavimo panaikinti Vilniaus apskrities viršininko 2009-04-06 įsakymą, pareiškėjui nesilaikius tai bylų kategorijai įstatymo nustatytos bylos išankstinio nagrinėjimo ne per teismą tvarkos.

15Nutarčiai įsiteisėjus, skundą su priedais grąžinti pareiškėjui.

16Dėl nutarties per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti paduotas atskirasis skundas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai