Byla 2-788/2013
Dėl bankroto bylos iškėlimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Algirdo Gailiūno, Donato Šerno ir Dalios Vasarienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo viešosios įstaigos „Verslo energija“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. spalio 25 d. nutarties, kuria panaikintos laikinosios apsaugos priemonės atsakovo uždarosios akcinės bendrovės UAB „A Holding“ atžvilgiu, civilinėje byloje pagal ieškovo viešosios įstaigos „Verslo energija“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „A Holding“ dėl bankroto bylos iškėlimo

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas VšĮ „Verslo energija“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas iškelti bankroto bylą UAB „A Holding“.

5Ieškovas patikė teismui prašymą taikyti atsakovo atžvilgiu laikinąsias apsaugos priemones – iki nutarties dėl bankroto bylos iškėlimo įsiteisėjimo areštuoti visą atsakovo turtą.

6Vilniaus apygardos teismas 2012 m. spalio 9 d. nutartimi tenkino VšĮ „Verslo energija“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, sustabdė išieškojimus iš atsakovo UAB „A Holding“ turto, areštavo atsakovo UAB „A Holding“ nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, tačiau paliekant teisę šiuos daiktus valdyti ir jais naudotis, areštavo atsakovo pinigines lėšas ir turtines teises, priklausančias atsakovui ir esančias pas atsakovą ar trečiuosius asmenis, uždraudžiant jomis disponuoti (b.l.36 – 37).

72012-10-23 teisme gautas UAB „A Holding“ atskirasis skundas dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. spalio 9 d. nutarties. Atsakovas tvirtino, kad pareiškėjo teismui pateikti ir kiti dokumentai, taip pat atsakovo direktoriaus parašai yra suklastoti.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Vilniaus apygardos teismas 2012 m. spalio 25 d. nutartimi panaikino Vilniaus apygardos teismo 2012 m. spalio 9 d. nutartį, kuria nutarta sustabdyti išieškojimus iš atsakovo UAB „A Holding“ turto; areštuoti atsakovo UAB „A Holding“ nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, tačiau paliekant teisę šiuos daiktus valdyti ir jais naudotis, areštuoti atsakovo pinigines lėšas ir turtines teises, priklausančias atsakovui ir esančias pas atsakovą ar trečiuosius asmenis, uždraudžiant jomis disponuoti (b.l. 72 – 73).

10Teismas, naikindamas aukščiau nurodytas laikinąsias apsaugos priemones, įvertino, kad atsakovas ginčija pačios skolos pareiškėjui atsiradimo faktą, nepripažįsta atsakovo direktoriaus parašų bei dokumentų autentiškumo bei aplinkybės, jog pareiškėjas pasinaudojo išankstine ginčo nagrinėjimo ne teisme tvarka. Atsakovas pateikė teismui duomenis, kad 2012-10-17 dėl minėtų dokumentų klastojimo kreipėsi į Vilniaus miesto apylinkės prokuratūrą dėl baudžiamosios bylos iškėlimo. Dėl minėtų aplinkybių teismas sprendė, kad yra pagrindas Vilniaus apygardos teismo 2012 m. spalio 9 d. nutartį panaikinti.

11III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

12Atskiruoju skundu apeliantas VšĮ „Verslo energija“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2012-10-25 nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo. Apeliantas atskirąjį skundą grindžia šiais esminiais argumentais:

  1. Paties atsakovo pateikti į bylą balansai rodo, kad 2012-10-22 atsakovo turto vertė sudaro 408.584,64 Lt, o per vienerius metus mokėtinos sumos – 311.334,55 Lt, taigi ne tik viršija pusę atsakovo turimo turto vertės, bet sudaro net 76 proc. jo turimo turto vertės. Be nurodyto, VSDFV tinklapyje viešai pateikti duomenys įrodo, jog atsakovas turi pradelstą skolą 1.765 Lt Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui, kas leidžia daryti pagrįstas prielaidas, kad atsakovas susiduria su rimtais finansiniais sunkumais. Net ir vykdydamas santykinai nedideles mokestines prievoles, jas pradelsia, be to, atleidinėja darbuotojus;
  2. Apeliantui kyla abejonių, jog daugiau nei du mėnesius būdamas suimtas Lukiškių T.I.K atsakovo vienasmenis valdymo organas (direktorius) yra fiziškai pajėgus deramai vykdyti savo fiduciarines pareigas.

13Atsiliepimas į atskirąjį skundą nepateiktas.

14IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

15Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

16Nagrinėjamu atveju byloje kilo ginčas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo bankroto procese. Pažymėtina, kad skundžiamos nutarties įžanginėje dalyje nutarties priėmimo data nurodyta 2011 m. spalio 25 d., tačiau iš bylos duomenų konteksto ir Lietuvos Respublikos teismų informacinės sistemos LITEKO matyti, kad prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių teisme buvo išspręstas 2012 m. spalio 25 d. Todėl kolegija sprendžia, kad teisinga skundžiamos nutarties priėmimo data yra 2012 m. spalio 25 d., dėl kurios teisėtumo ir pagrįstumo ir pasisako.

17Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslas – užtikrinti teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui, įvykdymą ir taip garantuoti šio sprendimo privalomumą. Kai sprendžiama dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo bankroto procese, turi būti vadovaujamasi ne tik CPK, bet ir ĮBĮ nuostatomis. ĮBĮ 9 straipsnio antrosios dalies 5 punktas nustato, kad teismas, gavęs pareiškimą iškelti bankroto bylą, gali teismo arba suinteresuoto asmens iniciatyva taikyti laikinąsias apsaugos priemones CPK nustatyta tvarka, galiosiančias iki nutarties iškelti bankroto bylą ar atsisakyti ją kelti įsiteisėjimo. Šia norma siekiama apsaugoti ne tik ieškovo, siūlančio iškelti įmonei bankroto bylą, bet įmonės, kuri gali būti pripažinta nemokia, visų kreditorių teises. Tačiau tokios priemonės atsakovo atžvilgiu gali būti taikomos tik tuomet, kai teismui pateikiami prima facie įrodymai apie atsakovo nemokumą. Įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 str. 8 d.). Jeigu tokie įrodymai nepateikiami, nėra pagrindo iš esmės apsunkinti mokios įmonės veiklą.

18Pažymėtina tai, kad viso atsakovo turto suvaržymas laikinosiomis apsaugos priemonėmis gali iš esmės apsunkinti įmonės, kuriai prašoma iškelti bankroto bylą, veiklą. Dėl nurodytos priežasties tokio masto laikinosios apsaugos priemonės galėtų būti taikomos tik tada, kai pateikiami duomenys, leidžiantys preliminariai spręsti, kad atsakovas gali būti nemokus. Ieškovas procesiniuose dokumentuose būtinybę taikyti laikinąsias apsaugos priemones grindžia atsakovo į bylą pateiktais balansais, pagal kuriuos 2012-10-22 atsakovo turtas yra 408.584,64 Lt, o per vienerius metus mokėtinos sumos – 311.334,55 Lt, taigi viršija pusę atsakovo turimo turto sumos. Tačiau atkreiptinas dėmesys, jog pateiktame į bylą kreditorių sąraše nurodyta, jog įmonė yra skolinga kreditoriams viso tik 1.158,63 Lt. Taigi šiuo konkrečiu atveju tik gavus visus būtinus atsakovo ūkinės – finansinės veiklos dokumentus, numatytus LR Įmonių bankroto įstatyme, nustačius balanse nurodytos 311.334,55 Lt trumpalaikių įsipareigojimų padengimo ir kitus susijusius klausimus, priėmus nutartį dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui, areštas ir kitos laikinosios apsaugos priemonės būtų taikomos LR Įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka.

19Tačiau kolegija nesutinka su skundžiamos nutarties dalimi, kuria panaikinta Vilniaus apygardos teismo 2012 m. spalio 9 d. nutartis, kuria sustabdyti išieškojimai iš atsakovo UAB „A Holding“ turto.

20Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad teismui priėmus pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, jeigu dėl įmonės buvo priimti teismų ir kitų institucijų sprendimai ir pagal juos išduoti vykdomieji dokumentai, įmonės turtas (lėšos) pagal šiuos vykdomuosius dokumentus gali būti areštuojamas, tačiau šio turto realizavimas ir (ar) išieškojimas sustabdomas.

21Taigi įstatymo leidėjas imperatyviai ir be išlygų įtvirtino, kad nuo pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo priėmimo momento sustabdomos įmonės, kurios atžvilgiu inicijuotas bankroto bylos iškėlimas, viso turto realizavimo ir išieškojimo procedūros, kurios nėra baigtos pagal vykdomuosius dokumentus, išduotus teismų ir kitų institucijų sprendimų pagrindu. Toks griežtas įstatyminis reglamentavimas, siekiant sustabdyti įmonės, kurios atžvilgiu inicijuotas bankroto bylos iškėlimas, turto panaudojimą konkretiems įmonės įsiskolinimams padengti, yra nustatytas, turint tikslą vienodai ginti visų įmonės, kuriai galimai bus iškelta bankroto byla, potencialių kreditorių turtinius interesus, nesuteikiant pranašumo išskirtinai tiems kreditoriams, kurie savo turtinių reikalavimų patenkinimą buvo pradėję vykdyti CPK VI dalyje įtvirtinta vykdymo proceso tvarka. Taigi vienas iš esminių bankroto proceso tikslų – užtikrinti visų bankrutuojančios įmonės kreditorių lygiateisiškumą bei vienodą jų turtinių interesų apsaugą – yra pradedamas įgyvendinti jau bankroto bylos iškėlimo stadijoje.

22Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 5 punkte nustatyta, kad teismas, gavęs pareiškimą iškelti bankroto bylą gali teismo arba suinteresuoto asmens iniciatyva taikyti laikinąsias apsaugos priemones CPK nustatyta tvarka, galiosiančias iki nutarties iškelti bankroto bylą ar atsisakyti ją kelti įsiteisėjimo. CPK 145 straipsnio 1 dalies 10 punkte kaip viena iš laikinųjų apsaugos priemonių rūšių nurodyta išieškojimo vykdymo procese sustabdymas. Vadinasi, nepaisant to, kad pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo priėmimas teisme pats savaime sukelia konkrečias procesines pasekmes, iš dalies sutampančias su procesinėmis pasekmėmis, kurias sukeltų CPK 145 straipsnio 1 dalies 10 punkte įtvirtintų laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas, teismas turi teisę pasinaudoti visomis įstatyme įtvirtintomis priemonėmis, įskaitant ir minėtų laikinųjų apsaugos priemonių taikymą, siekiant apsaugoti visų kreditorių interesus. Būtent tokios pozicijos yra laikomasi Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje (2009 m. gegužės 7 d. nutartis, priitma civilinėje byloje Nr. 2-559/2009).

23Atsižvelgiant į išdėstytą, kolegija sprendžia, kad skundžiama nutartimi panaikinus Vilniaus apygardos teismo 2012 m. spalio 9 d. nutartį, kuria buvo nutarta sustabdyti išieškojimus iš atsakovo UAB „A Holding“, toks laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimas prieštarauja vienam iš esminių bankroto proceso tikslų – vienodai užtikrinti visų bankrutuojančios įmonės kreditorių turtinius interesus jau bankroto bylos iškėlimo stadijoje.

24Kiti atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai neturi teisinės reikšmės teisingam nagrinėjamo klausimo išsprendimui, todėl teisėjų kolegija dėl jų nepasisako.

25Esant nurodytoms aplinkybėms, keistina skundžiama Vilniaus apygardos teismo 2012 m. spalio 25 d. nutartis panaikinant nutarties dalį, kuria nutarta panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. spalio 9 d. nutartimi pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones – išieškojimų iš atsakovo UAB „A Holding“ turto sustabdymą. Kita skundžiamos teismo nutarties dalis paliktina galioti nepakeista.

26Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 4 punktu,

Nutarė

27atskirąjį skundą tenkinti iš dalies.

28Vilniaus apygardos teismo 2012 m. spalio 25 d. nutartį pakeisti.

29Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. spalio 25 d. nutarties dalį, kuria nutarta panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. spalio 9 d. nutartimi pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones – išieškojimų iš atsakovo UAB „A Holding“ turto sustabdymą.

30Kitą Vilniaus apygardos teismo 2012 m. spalio 25 d. nutarties dalį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas VšĮ „Verslo energija“ kreipėsi į teismą su ieškiniu,... 5. Ieškovas patikė teismui prašymą taikyti atsakovo atžvilgiu laikinąsias... 6. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. spalio 9 d. nutartimi tenkino VšĮ... 7. 2012-10-23 teisme gautas UAB „A Holding“ atskirasis skundas dėl Vilniaus... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. spalio 25 d. nutartimi panaikino Vilniaus... 10. Teismas, naikindamas aukščiau nurodytas laikinąsias apsaugos priemones,... 11. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 12. Atskiruoju skundu apeliantas VšĮ „Verslo energija“ prašo panaikinti... 13. Atsiliepimas į atskirąjį skundą nepateiktas.... 14. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 15. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.... 16. Nagrinėjamu atveju byloje kilo ginčas dėl laikinųjų apsaugos priemonių... 17. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslas – užtikrinti teismo... 18. Pažymėtina tai, kad viso atsakovo turto suvaržymas laikinosiomis apsaugos... 19. Tačiau kolegija nesutinka su skundžiamos nutarties dalimi, kuria panaikinta... 20. Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad teismui... 21. Taigi įstatymo leidėjas imperatyviai ir be išlygų įtvirtino, kad nuo... 22. Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 5 punkte nustatyta, kad... 23. Atsižvelgiant į išdėstytą, kolegija sprendžia, kad skundžiama nutartimi... 24. Kiti atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai neturi teisinės... 25. Esant nurodytoms aplinkybėms, keistina skundžiama Vilniaus apygardos teismo... 26. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 27. atskirąjį skundą tenkinti iš dalies.... 28. Vilniaus apygardos teismo 2012 m. spalio 25 d. nutartį pakeisti.... 29. Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. spalio 25 d. nutarties dalį,... 30. Kitą Vilniaus apygardos teismo 2012 m. spalio 25 d. nutarties dalį palikti...