Byla AS-146-433-08

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimės Baltrūnaitės (pranešėja), Ričardo Piličiausko (kolegijos pirmininkas) ir Vaidos Urmonaitės, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo suinteresuoto asmens uždarosios akcinės bendrovės „Žvyro karjerai“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. birželio 13 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Gruntuva“ skundą atsakovui Lietuvos geologijos tarnybai, trečiajam suinteresuotam asmeniui Uždarajai akcinei bendrovei „Žvyro karjerai“ dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

42008 m. gegužės 16 d. Vilniaus apygardos administraciniame teisme gautas pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Gruntuva“ (toliau – ir UAB „Gruntuva“, pareiškėjas) skundas atsakovui Lietuvos geologijos tarnybai prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos (toliau – ir Tarnyba), kuriuo prašoma:

51) panaikinti 2008 m. balandžio 30 d. Lietuvos geologijos tarnybos sprendimą Nr.1.7-1248 „Dėl leidimo naudoti Serapiniškių žvyro telkinio II sklypo išteklius“;

62)

7įpareigoti Tarnybą panaikinti Uždarajai akcinei bendrovei „Žvyro karjerai“ (toliau – ir UAB „Žvyro karjerai") išduotą leidimą naudoti žemės gelmių išteklius ir ertmes Nr. 52-99 ta apimtimi, kuria ši įmonė leidimo išdavimo dienai nebuvo pateikusi žemės savininkų (valstybės ir privačių) sutikimo bei kiek jai nėra išnuomota ar parduota žemės, esančios Serapiniškių II žvyro telkinyje, atitinkamai pakoreguojant telkinio išteklių naudojimo sutartį;

83) įpareigoti Tarnybą išduoti leidimą naudoti žemės gelmių išteklius ir ertmes UAB „Gruntuva" priklausančioje žemėje (10,49 ha) bei valstybinėje žemėje, kurioje ji yra gavusi Vilniaus apskrities viršininko administracijos sutikimą vykdyti veiklą (14 ha) Trakų rajono savivaldybės Senųjų Trakų seniūnijos Fermos kaime esančiame Serapiniškių II žvyro telkinyje, bei pasirašyti su ja telkinio išteklių naudojimo sutartį. Pareiškėjas taip pat prašė teismą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones – iki bus išnagrinėta byla sustabdyti 1999 m. gruodžio 3 d. leidimo naudoti žemės gelmių išteklius ir ertmes Nr. 52-99 (patikslinto Lietuvos geologijos tarnybos 2005-08-25 įsakymu Nr. 1-104) ir išteklių naudojimo sutarties galiojimą ta apimtimi, kiek iki UAB „Gruntuva" 2008 m. kovo 5 d. prašymo Tarnybai pateikimo UAB „Žvyro karjerai" nebuvo išsinuomavę valstybinės žemės. Prašymą pareiškėjas grindė tuo, kad 2008 m. kovo 5 d. UAB „Gruntuva" kreipėsi į Tarnybą su prašymais; 1) išduoti leidimą eksploatuoti žvyro išteklius valstybinėje žemėje (14 ha) bei su ja besiribojančioje UAB „Gruntuva" priklausančioje žemėje (10,49 ha), esančioje Trakų rajono savivaldybės Senųjų Trakų seniūnijos Fermos kaime esančiame Serapiniškių II žvyro telkinyje, 2) prieš išduodant UAB „Gruntuva" leidimą panaikinti UAB „Žvyro karjerai" leidimą naudoti naudingąsias iškasenas. Pareiškėjas pažymėjo, kad kartu su 2008 m. kovo 5 d. prašymu Tarnybai pateikė visus leidimo eksploatuoti žvyro išteklius išdavimui reikalingus dokumentus, tarp jų Vilniaus apskrities viršininko administracijos sutikimą vykdyti kasybą valstybei priklausančioje žemėje (14 ha). Tarnyba 2008 m. balandžio 30 d.sprendimu Nr.1.7-1248 UAB „Gruntuva" prašymų nepatenkino. Todėl UAB „Gruntuva" dėl šio sprendimo pateikė skundą teismui. Pareiškėjo nuomone, UAB „Žvyro karjerai", turėdama leidimą kasti žvyrą visame telkinyje, neturėdama apribojimų tai daryti privačioje žemėje, gali pradėti kasybos darbus ir už šiuo metu nuomojamos valstybinės žemės ribų, t.y. gali nekliudomai pradėti eksploatuoti žvyro išteklius žemės sklypuose, į kuriuos neturi nuosavybės ar naudojimo teisių, o išeksploatuotų išteklių atstatyti neįmanoma.Pareiškėjo teigimu, netaikant reikalavimo užtikrinimo priemonių teismo sprendimo vykdymas gali tapti neįmanomu.

9II. 2008 m. birželio 13 d. nutartimi Vilniaus apygardos administracinis teismas, vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 71 straipsnio 1 dalimi, pareiškėjo prašymą dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo patenkino - (iki teismo sprendimo įsiteisėjimo) iki bus išnagrinėta byla sustabdė leidimo naudoti žemės gelmių išteklius ir ertmes Nr. 52-99 (patikslinto Lietuvos geologijos tarnybos 2005-08-25 įsakymu Nr. 1-104) ir išteklių naudojimo sutarties galiojimą ta apimtimi, kiek iki UAB „Gruntuva" 2008 m. kovo 5 d. prašymo Tarnybai pateikimo UAB „Žvyro karjerai" nebuvo išsinuomavę valstybinės žemės. Teismas pareiškėjo argumentus, kad UAB „Žvyro karjerai", turėdama leidimą vykdyti kasybos darbus ir už šiuo metu nuomojamos valstybinės žemės ribų ir pradėti eksploatuoti žvyro išteklius žemės sklypuose, į kuriuos neturi nuosavybės ar naudojimo teisių, o išeksploatuotų išteklių atstatyti neįmanoma, todėl netaikant reikalavimo užtikrinimo priemonių teismo sprendimo vykdymas gali tapti neįmanomu, pripažino pagrįstais.

10III.

11Tretysis suinteresuotas asmuo UAB „Žvyro karjerai“ atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. birželio 13 d. nutarties dalį dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo panaikinti, kadangi ši nutarties dalis yra nepagrįsta ir neteisėta. Tretysis suinteresuotas asmuo atskirajame skunde rėmėsi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo suformuota praktika dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo. Pažymėjo, kad pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką, spręsdamas reikalavimo užtikrinimo klausimą, teismas turėtų atsižvelgti į: 1) prašomo užtikrinti reikalavimo pobūdį; 2) nurodomą jo faktinį pagrindą; 3) ginčijamu aktu suteiktas teises bei galimą šių teisių faktinį realizavimą, jų įtaką kitiems asmenims; 4) į tai, ar reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymas pagal nustatytas aplinkybes būtų adekvatus siekiamam tikslui, nepažeistų proporcingumo principo, proceso šalių interesų pusiausvyros ir viešųjų interesų (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2006 m. rugsėjo 21 d. nutartis administracinėje byloje AS6-496/2006, 2006 m. lapkričio 23 d. nutartis administracinėje byloje AS15-622/2006, 2006 m. gegužės 27 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS143 - 329/2008); 5) reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo poreikį gali lemti tik reali grėsmė, kad nepritaikius reikalavimo užtikrinimo priemonių, būsimo teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (nutartis administracinėje byloje Nr. AS261-338/2008). Trečiojo suinteresuoto asmens teigimu, teismas nagrinėjamu atveju taikydamas reikalavimo užtikrinimo priemones, nesivadovavo aukščiau nurodytais Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo suformuota praktika, pažeidė Administracinių bylų teisenos įstatymo 71 straipsnio nuostatas (reikalavimo užtikrinimo priemonės pritaikytos nesant šiame straipsnyje numatytų jų taikymo pagrindų bei realios grėsmės, kad nepritaikius reikalavimo užtikrinimo priemonių, teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų ar taptų negalimu). Trečiojo suinteresuoto asmens manymu, atsižvelgus į pareiškėjo skunde pareikštų reikalavimų pobūdį, 1999 m. gruodžio 3 d. leidimo naudoti žemės gelmių išteklius ir ertmes Nr. 52 - 99 (patikslinto Lietuvos geologijos tarnybos 2005-08-25 įsakymu Nr. 1 - 104) bei išteklių naudojimo sutarties galiojimas nesudaro jokių prielaidų teismo sprendimo (pareiškėjo reikalavimų patenkinimo atveju) įvykdymo negalimumui ar pasunkėjimui. Pažymima, jog pagal nurodytą leidimą, išteklių naudojimo sutartį bei Lietuvos Respublikos įstatymus UAB "Žvyro karjerai" kasybos darbus turi teisę vykdyti tik teisėtai valdomuose žemės sklypuose. Todėl UAB "Gruntuva" argumentai, kuriais teismas motyvavo sprendimą tenkinti prašymą dėl reikalavimo priemonių taikymo, nepagrįsti. Be to, trečiojo suinteresuoto asmens teigimu, pritaikytos reikalavimo užtikrinimo priemonės yra platesnės nei jomis siekiami užtikrinti pareiškėjo reikalavimai - pritaikius reikalavimo užtikrinimo priemones, leidimas bei išteklių naudojimo sutarties galiojimas iš esmės sustabdytas ne tik žemėje, su kuria susiję atitinkami UAB "Gruntuva" reikalavimai (UAB "Gruntuva" nuosavybės teise valdomoje žemėje (10,49 ha) bei valstybinėje žemėje, kurioje UAB "Gruntuva" tariamai yra gavusi apskrities viršininko sutikimą vykdyti veiklą (14 ha), bet ir UAB "Žvyro karjerai" nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdomoje žemėje, taip pat žemėje, kurios išsinuomojimo iš valstybės teisę UAB "Žvyro karjerai" turi pagal Žemės įstatymą ir į kurią pareiškėjas net jo reikalavimų patenkinimo atveju neįgytų jokių teisių. Trečiojo suinteresuoto asmens teigimu, pritaikytos reikalavimo užtikrinimo priemonės nukreiptos prieš UAB "Žvyro karjerai" veiklą bei jos dar 1999 metais (priedas Nr. 1), t.y. 7 metai iki pareiškėjos UAB "Gruntuva" įsteigimo (priedas Nr. 2), įgytas teises. Tuo yra grubiai pažeistos Administracinių bylų teisenos įstatymo 71 straipsnio nuostatos (reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo pagrindai), UAB "Žvyro karjerai" teisės bei teisėti interesai. Atskirajame skunde teigiama, jog reikalavimo užtikrinimo priemonės pritaikytos pažeidžiant proporcingumo ir šalių pusiausvyros principus - pareiškėjas kelia reikalavimus, iš esmės susijusius tik su UAB "Gruntuva" nuosavybės teise valdoma žeme (10,49 ha) bei valstybine žeme, kurioje UAB "Gruntuva" tariamai yra gavusi Vilniaus rajono apskrities viršininko sutikimą vykdyti veiklą (14 ha), todėl leidimo bei išteklių naudojimo sutarties galiojimo sustabdymas visoje, išskyrus iš valstybės iki 2008 m. kovo 5 d. išsinuomotą žemę, įvertinus pareiškėjo reikalavimų apimtį bei tai, kad leidimas UAB "Žvyro karjerai" išduotas ir išteklių naudojimo sutartis sudaryta 312,78 ha plotui, yra neadekvati bei neproporcinga, proceso šalių interesų pusiausvyrą pažeidžianti reikalavimo užtikrinimo priemonė. Paaiškinama, jog dėl pritaikytų reikalavimo užtikrinimų priemonių negalėdama vykdyti veiklos teisėtai valdomoje žemėje, į kurią nėra reiškiami UAB "Gruntuva" reikalavimai, UAB "Žvyro karjerai" patirs esminių nuostolių, dėl nepagrįsto bei neadekvataus reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo UAB "Gruntuva" įgis nepagrįstą, neteisėtą bei nesąžiningą konkurencinį pranašumą. Tretysis suinteresuotas asmuo taip pat teigia, jog reikalavimo užtikrinimo priemonės pritaikytos, neatsižvelgus į reikalavimų faktinį pagrindą. Pažymima, jog UAB "Gruntuva" nepateikė jokio įrodymo, kad iš Vilniaus rajono apskrities viršininko yra gavusi ir turėtų galiojantį sutikimą vykdyti veiklą valstybinėje žemėje Trakų rajono savivaldybės Senųjų Trakų seniūnijos Fermos kaime esančiame Serapiniškių II žvyro telkinyje (14 ha). Tokiu būdu, reikalavimo užtikrinimo priemones teismas pritaikė neteisėtai ir dėl to, kad neatsižvelgė į faktinio UAB "Gruntuva" reikalavimo pagrindo nebuvimą. Trečiojo suinteresuoto asmens teigimu, teismas pritaikė Administracinių bylų teisenos įstatymo 71 straipsnio 2 dalyje nenumatytas reikalavimo užtikrinimo priemones, nors minėta įstatymo nuostata nustato baigtinį teismo galimų taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonių sąrašą - sustabdytas Vilniaus apskrities Trakų rajono Serapiniškių telkinio II sklypo žvyro išteklių naudojimo sutarties, kuri nėra Administracinių bylų teisenos įstatymo prasme "aktas" , galiojimas (kaip numatyta šios sutarties 17 straipsnyje, ginčai dėl jos sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose civilinio proceso tvarka; Administracinių bylų teisenos įstatymo 71 str. 2 dalis nenumato tokios reikalavimo užtikrinimo priemonės kaip civilinio sandorio galiojimo laikinas sustabdymas). Pareiškėjas atsiliepimu į trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Žvyro karjerai“ atskirąjį skundą prašo atskirąjį skundą atmesti. Pareiškėjas paaiškina, jog Vilniaus apskrities Trakų rajono Serapiniškių II sklypo žvyro išteklių naudojimo sutartyje, kuria vadovaujasi UAB „Žvyro karjerai", nurodytas kasybos sklypas sudaro 312,78 ha. Į šį plotą patenka ir UAB „Gruntuva" nuosavybės teise priklausanti žemė (10,49 ha ir 4,35 ha), Vilniaus apskrities viršininko administracijos suderintas valstybinės žemės sklypas, kurį eksploatuoti ji pretenduoja (14 ha), valstybinės žemės sklypas, dėl kurio eksploatavimo suderinimo UAB „Gruntuva" kreipėsi į Vilniaus apskrities viršininko administraciją (25,41 ha), privačių žemės savininkų žemės sklypai, dėl kurių įsigijimo UAB „Gruntuva" veda derybas su šios žemės savininkais (UAB „Gruntuva" 2008 m. balandžio 16 d. raštas Nr. 080416-1). Teigiama, jog nepritaikius reikalavimo užtikrinimo priemonių, UAB „Žvyro karjerai" visą bylinėjimosi laikotarpį ir toliau galėtų realizuoti savo neteisėtai įgytas teises, kylančias iš leidimo naudoti žemės gelmių išteklius ir ertmes Nr. 52-99, o tai reikštų galimo teismo sprendimo įgyvendinimo pasunkėjimą arba tapimą negalimu, kadangi dalis žemės gelmių išteklių, patenkančių į kasybos sklypą, UAB „Žvyro karjerai" jau būtų išeksploatuoti. To pasėkoje, UAB „Gruntuva" patirtų žalą, nes pareiškėjo pastangų teisėtai gauti leidimą eksploatuoti Vilniaus apskrities Trakų rajono Serapiniškių II sklypo žvyro išteklių dalį ir vystyti veiklą žvyro gavybos bei statybų pramonės srityje visumos finansinė išraiška (privačios žemės, įrengimų įsigijimo ir kiti kaštai) jau šiai dienai yra ženkli. Pareiškėjo manymu, teismo pritaikytos reikalavimo užtikrinimo priemonės žemės, patenkančios į kasybos sklypo teritoriją, kurią UAB „Žvyro karjerai" valdo nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais, neapima. Pareiškėjas teigia, jog UAB „Žvyro karjerai" siekia, naudodamasi turimu leidimu, per naujai sudaromas valstybinės žemės (Žemės įstatymo 9 straipsnio 6 dalies 2 punktas numato, kad valstybinė žemė išnuomojama be aukciono, jeigu „Žemės gelmių įstatymo nustatyta tvarka gautas leidimas naudoti žemės gelmių išteklius ir ertmes'') bei privačios žemės, patenkančios į kasybos sklypo teritoriją, nuomos ir/ar pirkimo-pardavimo sutartis išplėsti išteklių naudojimo ribas (siekia neteisės pagrindu įgyti atitinkamas teises). Pareiškėjo manymu, teismo pritaikytos reikalavimo užtikrinimo priemonės proporcingumo ir šalių pusiausvyros principų nepažeidžia, UAB „Žvyro karjerai" sąmoningai neteisingai interpretuoja teismo pritaikytų reikalavimo priemonių apimtį. Pareiškėjas pažymi kartu su skundu teismui pateikęs skundžiamo akto (2008 m. balandžio 30 d. Tarnybos sprendimo Nr. 1.7-1248) bei 2008 m. kovo 5 d. UAB „Gruntuva" prašymo dėl leidimo naudoti Serapiniškių žvyro telkinio II sklypo išteklius patvirtintas kopijas. Pastarajame prašyme aiškiai nurodyta, dėl kokios Vilniaus apskrities Trakų rajono Serapiniškių II sklypo žvyro išteklių dalies (žemės sklypų) į Tarnybą kreipėsi UAB „Gruntuva". Nagrinėdama UAB „Gruntuva" prašymą, Tarnyba turėjo patikrinti ir atitinkamo valstybinės žemės valdytojo sutikimo buvimą. Informacijos, kad šioje srityje buvo nustatyti kokie nors pažeidimai, negauta. Be to, nurodoma, jog pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką atsakovo (manytina, taip pat ir trečiojo suinteresuoto asmens) argumentų dėl skundžiamo reikalavimo teisėtumo šioje bylos nagrinėjimo stadijoje teismas neturėtų vertinti, nes pareiškėjo teisių ar teisėtų interesų pažeidimo faktas (ar tokio pažeidimo nebuvimas), skundžiamo akto teisėtumas ir pagrįstumas nustatomas tik išnagrinėjus bylą iš esmės (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. sausio 10 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS21-77/2008). Pareiškėjo manymu, išteklių naudojimo sutarties sudarymas laikytinas valstybinio administravimo subjekto veiksmu, ši sutartis yra neatsiejama leidimo naudoti žemės gelmių išteklius ir ertmes dalis, todėl jos galiojimas galėjo būti teismo laikinai sustabdytas. Teisėjų kolegija

konstatuoja:

12IV.

14Atskirasis skundas tenkintinas. Administracinių bylų teisenos įstatymo 71 straipsnio 1 dalis nustato, jog teismas arba teisėjas gali imtis priemonių reikalavimui užtikrinti proceso dalyvio prašymu arba savo iniciatyva bet kurioje proceso stadijoje, jeigu nesiėmus užtikrinimo priemonių teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų negalimas. To paties straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti: 1) uždraudimas atsakovui atlikti tam tikrus veiksmus; 2) išieškojimo pagal vykdomąjį dokumentą sustabdymas; 3) ginčijamo akto galiojimo laikinas sustabdymas. Šiuo atveju, kaip matyti ir pareiškėjo teismui pateikto skundo, buvo prašoma imtis Administracinių bylų teisenos įstatymo 71 straipsnio 2 dalies 3 punkte numatytos reikalavimo užtikrinimo priemonės – ginčijamo akto galiojimo laikino sustabdymo. Pažymėtina, jog teismas, spręsdamas prašymą dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo, turi įvertinti galimai pareiškėjui palankaus teismo sprendimo įvykdymo galimybes bei pasunkėjimo jį įvykdyti riziką, jei nebūtų taikomos reikalavimo užtikrinimo priemonės, taip pat turi vadovautis reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo tikslingumo, proporcingumo, proceso šalių interesų balanso, viešųjų interesų apsaugos bei kitais principus. Taip pat turi būti atsižvelgta į prašomo užtikrinti reikalavimo pobūdį, nurodomą jo faktinį pagrindą, ginčijamu aktu suteiktas teises bei šių teisių faktinį realizavimą. Teismo nutartis dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo, kaip ir bet kuri kita teismo nutartis, turi būti motyvuota. Teismas, spręsdamas pareiškėjo prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, turi Administracinių bylų teisenos įstatymo 71 straipsnio 1 dalyje nurodytu aspektu patikrinti pareiškėjo argumentų taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę pagrįstumą ir priimamą sprendimą dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo ar atsisakymo ją taikyti pagrįsti bylos dokumentais, kurie yra reikšmingi sprendžiant klausimą dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo. Iš skundžiamos Vilniaus apygardos administracinio teismo 2006 m. birželio 13 d. nutarties matyti, jog nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas rėmėsi vien tik pareiškėjo prašymo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę argumentais, kad UAB „Žvyro karjerai", turėdama leidimą vykdyti kasybos darbus ir už šiuo metu nuomojamos valstybinės žemės ribų ir pradėti eksploatuoti žvyro išteklius žemės sklypuose, į kuriuos neturi nuosavybės ar naudojimo teisių, o išeksploatuotų išteklių atstatyti neįmanoma, yra pagrįstas ir taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę tikslinga. Pareiškėjo prašymas taikyti reikalavimų užtikrinimo priemonę ir sustabdyti leidimo naudoti žemės gelmių išteklius ir ertmes Nr. 52-99 (toliau – ir Leidimas Nr.52-99) bei išteklių naudojimo sutarties galiojimą gali būti siejamas tik su pareiškėjo 2008 m. gegužės 16 d. skundo 2-me ir 3-me punktuose išdėstytais reikalavimais. Skundo 2-ju reikalavimu pareiškėjas prašo teismo įpareigoti Tarnybą panaikinti UAB „Žvyro karjerai“ išduotą Leidimą Nr.52-99 ta apimtimi, kuria ši įmonė leidimo išdavimo dienai nebuvo pateikusi žemės savininkų (valstybės ir privačių) sutikimo bei kiek jai nėra išnuomota ar parduota žemės, esančios Serapiniškių II žvyro telkinyje, atitinkamai pakoreguojant telkinio išteklių naudojimo sutartį. 3-ju reikalavimu pareiškėjas prašo įpareigoti Tarnybą išduoti leidimą naudoti žemės gelmių išteklius ir ertmes UAB „Gruntuva" priklausančioje žemėje (10,49 ha) bei valstybinėje žemėje, kurioje ji yra gavusi Vilniaus apskrities viršininko administracijos sutikimą vykdyti veiklą (14 ha) Trakų rajono savivaldybės Senųjų Trakų seniūnijos Fermos kaime esančiame Serapiniškių II žvyro telkinyje, bei pasirašyti su ja telkinio išteklių naudojimo sutartį. Teisėjų kolegija pažymi, jog teisėtumo, proceso šalių interesų balanso, viešųjų interesų apsaugos principai reikalauja, kad taikant reikalavimo užtikrinimo priemonę ir laikinai stabdant ginčijamo akto galiojimą, ši priemonė turėtų būti taikoma tik kilusio administracinio ginčo ribose. Kaip matyti iš bylos medžiagos, 2008 m. kovo 5 d. pareiškėjas teikė Tarnybai prašymą (su 2008 m.kovo 31 d. ir 2008 m. balandžio 3 d. patikslinimais) ir atsakovas 2008 m. balandžio 30 d. sprendimą Nr.1.7-1248 (neišdavė leidimo naudoti žvyro – smėlio išteklius) priėmė dėl 24,49 ha (pagal pareiškėjo prašymą dėl 14 ha jis gavo Vilniaus apskrities viršininko administracijos sutikimą vykdyti žvyro kasybos veiklą, o kita nurodyto žemės ploto dalis yra UAB „Gruntuva“ nuosavybė). Priedėlyje 2 (Vilniaus apskrities Trakų rajono Serapiškių telkinio II sklypo žvyro išteklių naudojimo sutartyje) prie Leidimo Nr.52-99 (minėta sutartis laikytina Leidimo Nr.52-99 sudedamąja dalimi) nurodyta, kad detaliai išžvalgyti vertingi Serapiškių telkinio II sklypo ištekliai 424,81 ha plote, kasybos sklypas naudotojui (šiuo atveju – UAB „Žvyro karjerai“) skiriamas 312,78 ha plote; naudotojas žvyro išteklius gali kasti tik sutartyje numatytoje sklypo dalyje, išsinuomojus valstybės išperkamą žemę (66,62 ha), o likusioje skirto kasybai sklypo dalyje (iki kelio Senieji Trakai – Šventininkai) - tik ją išsinuomojus arba įteisinus jos nuosavybę. Pareiškėjas skunde nurodė, kad UAB „Žvyro karjerai“ iš valstybės nuomoja tik 40 ha . Tai patvirtinančių įrodymų nepateikė. Nei iš pareiškėjo skundo 2-ojo reikalavimo, kuriuo jis kelia administracinį ginčą dėl Leidimo Nr.52-99 dalies panaikinimo ir jos priedėlio (sutarties) pakoregavimo, nei iš prašymo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę nėra aiškus konkretus ginčo plotas, nei jo vieta Serapiškių telkinio II sklype, kadangi pareiškėjas šį savo reikalavimą sieja ne su konkrečiai apibrėžtu ginčo plotu, o su nustatymu apimties kiek leidimo gavėja leidimo išdavimo dienai nebuvo pateikusi žemės savininkų (valstybės ir privačių) sutikimo bei kiek jai nėra išnuomota ar parduota žemės. Tokių duomenų teismui sprendžiant pareiškėjo prašymą dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo byloje nebuvo (buvo gauti tik vienos bylos šalies - pareiškėjo pateikti dokumentai), o teismas sprendimą dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo priėmė neišreikalavęs minėtų dokumentų iš atsakovo ir trečiojo suinteresuoto asmens. Teismas netikrino pareiškėjo argumento, kad jis yra gavęs Vilniaus apskrities viršininko administracijos sutikimą vykdyti žvyro kasybos veiklą 14 ha valstybinės žemės plote. Tokio sutikimo pareiškėjas kartu su skundu bei prašymu dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės nepateikė ir nenurodė kada ir kokiu administraciniu aktu toks sutikimas buvo duotas. Teismo nutartyje šis sutikimas taip pat minimas nenurodant jo datos ir administracinio akto ir nesant byloje tokio dokumento. Nustatyta, kad 2008 m. gegužės 14 d. raštu Nr.(30)-1.2-1660 (3.31), kurį teismui pateikė atsakovas po skundžiamos nutarties priėmimo, Vilniaus apskrities viršininko administracija informavo pareiškėją, Lietuvos geologijos tarnybą ir Trakų rajono žemėtvarkos skyrių, kad ji atšaukia 2007 m. gruodžio 10 d. rašte Nr.(30)-1.2-4972 (3.31) nurodytą derinimą gauti leidimą naudoti išteklius 14,00 ploto laisvos valstybinės žemės teritorijoje. Teismui priimant nutartį dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo Vilniaus apskrities viršininko administracijos 2008 m. gegužės 14 d. raštas Nr.(30)-1.2-1660 (3.31) jau buvo priimtas ir jo turinys paneigia skundžiamoje teismo nutartyje nurodytą pareiškėjo paaiškinimą, jog pareiškėjas yra gavęs apskrities viršininko administracijos sutikimą dėl veiklos jo nurodytame (14 ha) valstybinės žemės plote. Remdamasi minėtais argumentais teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas 2008 m. birželio 13 d. nutartį dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės (Leidimo Nr. 52-99 laikinojo ir išteklių naudojimo sutarties galiojimo laikinojo sustabdymo) priėmė nepagrįstai, t.y. nesant duomenų apie konkretų ginčo plotą dėl kurio Administracinių bylų teisenos įstatymo 71 straipsnio 1 dalies prasme būtų realus pagrindas taikyti pareiškėjo reikalavimų užtikrinimo priemonę. Todėl trečiojo suinteresuoto asmens atskirasis skundas tenkintinas, skundžiamos nutarties dalis dėl reikalavimo priemonės taikymo naikintina. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 3 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

15Trečiojo suinteresuoto asmens uždarosios akcinės bendrovės „Žvyro karjerai“ atskirąjį skundą patenkinti.

16Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. birželio 13 d. nutarties dalį, kuria patenkintas pareiškėjo prašymas dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo panaikinti.

17Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai