Byla I-479-621/2017
Dėl pažymos panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Šiauliai

2Šiaulių apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Žano Kubecko (posėdžio pirmininkas ir pranešėjas), Arvydo Martinavičiaus ir Jarūnės Sedalienės, sekretoriaujant Palmirai Berberaušienei, dalyvaujant pareiškėjui M. K. ir jo atstovei advokato padėjėjai E. M., dalyvaujant atsakovo valstybės įmonės „Regitra“ Šiaulių filialo atstovams A. T. ir S. V.,

3viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo M. K. patikslintą skundą atsakovui valstybės įmonės „Regitra“ Šiaulių filialui dėl pažymos panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

4Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

5Pareiškėjas M. K. (toliau – ir pareiškėjas) kreipėsi į Šiaulių apygardos administracinį teismą su skundu, kurį vėliau patikslino prašydamas panaikinti 2016 m. lapkričio 11 d. valstybės įmonės „Regitra“ Šiaulių filialo (toliau – ir VĮ „Regitra“ Šiaulių filialas) pažymą dėl teorijos egzamino laikymo Nr. 4385735 ir įpareigoti atsakovą VĮ „Regitra“ Šiaulių filialą įvertinti M. K. teorijos egzaminą kaip išlaikytą.

6Pareiškėjas M. K. teismo posėdžio metu nurodė, jog palaiko skunde išdėstytas aplinkybes. Papildomai pažymėjo, jog teorijos egzaminą išlaikė, nesinaudojo įranga, klausėsi muzikos ausinukų pagalba. VĮ „Regitra“ patalpose nebuvo, kur pasidėti daiktų, todėl įrangą turėjo su savimi. Prieš egzaminą neinformavo, jog turi ausines, žinojo, kad negalima turėti tokios įrangos, užmiršo informuoti. Ausinės buvo ausyse, jas galėjo išimti tik su magnetu. Buvo iškviesta policija, policijos pareigūnai nieko neklausė, jis pasirašė po paaiškinimu, tačiau neskaitė, po kuo pasirašo. Ant paaiškinimo yra pareiškėjo parašas.

7Pareiškėjas patikslintame skunde nurodė, jog 2016 m. lapkričio 11 d. pažymoje dėl teorijos egzamino laikymo Nr. 4385735, kuri yra individualus teisės aktas, nėra nurodyta šio individualaus teisės akto apskundimo tvarka. Egzamino tvarka ir sąlygos neabejotinai apima paaiškinimą, kokių daiktų egzaminuojamajam nederėtų turėti šalia savęs, kad nesukeltų jokio įtarimo. Pareiškėjas nebuvo supažindintas su tokiomis egzamino sąlygomis, jam nebuvo paaiškinta, kad negali su savimi turėti mobiliojo ryšio telefono ir muzikos klausymuisi skirtų ausinių. Mobilusis telefonas ir ausinės buvo įprastai laikomi šalia kūno, tačiau egzamino metu pareiškėjas šia technika nesinaudojo. Minimos aplinkybės neatskleidimas pareiškėjui, o vėliau bandymas inkriminuoti jam egzamino tvarkos pažeidimus iš esmės pažeidė sąžiningo vertinimo principus bei pareiškėjas be pagrindo buvo nušalintas nuo egzamino, nes neva naudojosi techninėmis priemonėmis. Pažymėjo, kad skundžiamoje 2016 m. lapkričio 11 d. pažymoje dėl teorijos egzamino laikymo Nr. 4385735 nenurodyta, kokiais teisės aktais vadovaujantis pareiškėjo egzaminas įvertintas kaip neišlaikytas, nenurodyti konkretūs punktai, kuriuos jis pažeidė, 2016 m. lapkričio 11 d. pažyma dėl teorijos egzamino laikymo Nr. 4385735 negali būti laikoma atitinkančia Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio reikalavimą.

8Pareiškėjo atstovė advokato padėjėja E. M. teismo posėdžio metu nurodė, kad palaiko visus argumentus, išdėstytus patikslintame skunde. Su egzamino tvarka nėra supažindinama pasirašytinai, nėra aišku, ar pareiškėjas buvo supažindintas. Nėra jokių įrodymų, kokia įranga ir kaip ta įranga naudojosi pareiškėjas laikydamas teorijos egzaminą. Pateiktos fotonuotraukos yra ne pareiškėjo, atsakovo atstovas tai patvirtino. Pareiškėjas neneigia, jog teorijos egzamino metu jis turėjo ausinę asmeniniam naudojimui. Apie tai, jog turi ausinuką, nepagalvojo informuoti egzaminuotojo. Vaizdo įraše nėra matoma jokio mobiliojo ryšio telefono, kuris būtų įjungtas ar prigretintas prie ekrano, nei jokių laidų. Iš vaizdo įrašo negalima spręsti, kad buvo nusirašinėjama ar kitais būdais gaunama informacija iš kitų šaltinių naudojant specialią įrangą. Mano, jog VĮ „Regitra“ pažyma pareiškėjui sukelia teisines pasekmes ir laikoma individualiu administraciniu aktu. Pažymoje nenurodyta apskundimo tvarka, nenurodyta, kokiais teisės aktais remiantis buvo laikoma, jog teorijos egzaminas neišlaikytas, nefiksuotas konkretus pažeidimas, kokiomis priemonėmis šis pažeidimas buvo padarytas.

9Atsakovo VĮ „Regitra“ Šiaulių filialo atstovė S. V. teismo posėdžio metu nurodė, kad nesutinka su pareiškėjo patikslintu skundu, prašo atmesti kaip nepagrįstą. Visus pareiškėjo argumentus, išdėstytus patikslintame skunde, paneigia bylos medžiaga, pareiškėjo 2016 m. lapkričio 18 d. paaiškinimas, 2016 m. lapkričio 21 d. nutarimas nutraukti administracinio teisės pažeidimo bylos teiseną, kuriame konstatuota, kad pareiškėjas VĮ „Regitra“ laikydamas teorijos egzaminą naudojo mobiliojo ryšio įrangą, kurią pirko iš nepažįstamo asmens. Mano, kad atsakovo darbuotojo veiksmai buvo teisėti, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymu dėl transporto priemonių vairuotojų egzamino sąlygų ir tvarkos aprašo, patvirtinto 2008 m. rugsėjo 10 d. Nr. 1V-329, 25 punktas buvo pritaikytas teisingai. Mano, jog teorijos egzaminas nesukelia pareiškėjui teisinių pasekmių, nes teorijos egzaminas yra viena iš sąlygų laikyti praktikos egzaminą. Prieš egzaminą visi egzaminuojamieji įspėjami, kad negalima naudotis mobiliojo ryšio telefonais, jie turi būti išjungti ir t. t.

10Atsakovo VĮ „Regitra“ Šiaulių filialo atstovas A. T. teismo posėdžio metu nurodė, kad byloje pateiktos nuotraukos, kuriose kaip vienas iš būdų duomenų perdavimui (garso ir vaizdo) yra mobiliojo ryšio telefonas, o vaizdo fiksavimui naudojama paslėpta kamera, kuri imituoja drabužių sagą. Kitu atveju gali būti naudojamas pats telefonas, kuris nėra matomas akivaizdžiai. Ginčo atveju buvo naudojamas telefonas ir jo kamera. Buvo naudojama įranga ir ausinės taip, kad jų nesimatytų. Policijos pakvitavime nurodyta, jog M. K. su savimi turėjo mobiliojo ryšio telefoną, laidus su dviem elementais, dvi pakuotes, kuriose įpakuoti du metaliniai daiktai, elastinį bintą su dviem užsegimais.

11Pareiškėjo M. K. patikslintas skundas netenkintinas.

12Nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl VĮ „Regitra“ Šiaulių filialo 2016 m. lapkričio 11 d. pažymos „Dėl teorijos egzamino laikymo“ Nr. 4385735, kurioje nurodyta, jog teorijos egzamino pareiškėjas M. K. neišlaikė, bei įpareigojimo atsakovą VĮ „Regitra“ Šiaulių filialą įvertinti M. K. teorijos egzaminą kaip išlaikytą.

13Nagrinėjamo ginčo esmė – VĮ „Regitra“ Šiaulių filialo 2016 m. lapkričio 11 d. pažymos „Dėl teorijos egzamino laikymo“ Nr. 4385735 teisėtumas ir pagrįstumas. Ginčo teisinius santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. 1V-329 patvirtintas Motorinių transporto priemonių vairuotojų egzaminavimo sąlygų ir tvarkos aprašas (toliau – ir Tvarkos aprašas). Tvarkos apraše nustatytos teisę vairuoti tam tikro tipo ir kategorijos motorinę transporto priemonę įgyti ar susigrąžinti norinčių asmenų teorinių žinių, praktinių transporto priemonės valdymo įgūdžių ir gebėjimų patikrinimo sąlygos ir tvarka (1 punktas). Egzaminai sudaryti iš dviejų dalių: teorinių žinių patikrinimo ir praktinių transporto priemonės valdymo įgūdžių bei gebėjimų patikrinimo. Egzaminuojamųjų teorines žinias, praktinius transporto priemonės valdymo įgūdžius ir gebėjimus vertina tam įgalioti VĮ „Regitra“ darbuotojai (4 punktas). Pirmiausia laikomas teorijos egzaminas, o jį išlaikius – praktikos egzaminas (7 punktas). Tvarkos aprašo III dalis reglamentuoja teorijos egzamino laikymo tvarką. Tvarkos aprašo 17 punktas nustato, kad teorijos egzaminas laikomas kompiuteriu. Egzaminuojamiesiems sudaroma galimybė prieš teorijos egzaminą susipažinti su egzaminavimo programos veikimo principu. Tvarkos aprašo 25 punkte nurodyta, kad jei atsakinėdamas į klausimus egzaminuojamasis naudojasi literatūra, mobiliojo ryšio ar kitomis informacijos priėmimo ir perdavimo priemonėmis arba kalbasi su kitais asmenimis, egzaminuotojas nutraukia egzamino tvarką pažeidusio egzaminuojamojo teorijos egzaminą ir įvertina jo rezultatą neigiamai.

14Skundžiamojoje 2016 m. lapkričio 11 d. pažymoje nurodyta, kad pareiškėjas naudojosi papildoma įranga, telefono kamera į priekį, laidų ir elementų kombinacija bei dar kažkuo po apatiniais drabužiais, todėl teorijos egzaminas įvertintas kaip neišlaikytas.

15Pareiškėjas ginčijamos pažymos neteisėtumą iš esmės grindžia tuo, jog nėra jokių įrodymų, kokia įranga ir kaip ta įranga naudojosi pareiškėjas laikydamas teorijos egzaminą. Vaizdo įraše nėra matoma mobiliojo ryšio telefono, kuris būtų įjungtas ar prigretintas prie ekrano, nei laidų. Be to, pareiškėjas nebuvo supažindintas su egzamino tvarka, pažyma dėl teorijos egzamino laikymo neatitinka Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnyje nurodytų bendrųjų administracinio akto reikalavimų, nes nenurodyta apskundimo tvarka bei kokiais teisės aktais remiantis buvo laikoma, jog teorijos egzaminas neišlaikytas.

16ABTĮ 56 straipsnio 6 dalyje įtvirtinta įrodymų vertinimo taisyklė, kurioje nustatyta, kad jokie įrodymai teismui neturi iš anksto nustatytos galios; teismas įvertina įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku, išsamiu ir objektyviu bylos aplinkybių viseto išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymu, taip pat teisingumo ir protingumo kriterijais.

17Byloje nustatyta, jog Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šiaulių miesto ir rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Centro policijos nuovada 2016 m. lapkričio 21 d. priėmė nutarimą nutraukti administracinio teisės pažeidimo bylos teiseną, nutarime nustatyta, kad 2016 m. lapkričio 15 d. Šiaulių miesto ir rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Centro policijos nuovadoje buvo gautas tyrėjo R. Š. tarnybinis pranešimas, jog 2016 m. lapkričio 11 d. apie 15.40 val. buvo gautas pranešimas iš VĮ „Regitra“, kad jaunuolis laikė egzaminą naudodamas mobiliojo ryšio įrangą. Atvykus į įvykio vietą nustatyta, kad tai – M. K., gim. ( - ), gyv. ( - ). Asmens buvo paprašyta paaiškinti visą situaciją. Pastarasis nurodė, kad VĮ „Regitra“ laikė teorinį vairavimo egzaminą naudodamasis pagalbinėmis ryšio priemonėmis, t. y. ryšio įranga, kurią pirko iš nepažįstamo asmens. Asmens buvo paprašyta pateikti minėtą įrangą. Garsiakalbių M. K. ištraukti negalėjo, nes jie buvo ausyse, todėl minėtas pilietis buvo nuvežtas į Respublikinę Šiaulių ligoninę, kurioje gydytoja ištraukė du metalinius daiktus. Vaikinas neneigė, kad visa įranga buvo skirta tam, kad būtų išlaikytas teorijos vairavimo egzaminas. Taip pat buvo pabendrauta su VĮ „Regitra“ Šiaulių filialo vyr. specialistu Algirdu Martinaičiu, kuris paaiškino, kad 15.00 val. VĮ „Regitra“ buvo prasidėjęs vairavimo teorijos egzaminas. Pasak A. M., vaikinas teorijos egzaminą išlaikė per 9 minutes. Kilus įtarimui A. M. priėjęs prie jaunuolio pastebėjo, kad jam iš kišenės kyšo laidai. Tada jis paprašė, kad vaikinas atitrauktų striukę. A. M. ant vaikino kaklo pastebėjo prikabintą mobiliojo ryšio telefoną bei laidus.

18Taip pat byloje nustatyta, kad Šiaulių miesto ir rajono policijos komisariate 2016 m. lapkričio 18 d. gautas M. K. paaiškinimas, kuriame jis nurodė, jog 2016 m. lapkričio 11 d. apie 15.40 val. VĮ „Regitra“ laikė teorijos egzaminą. Su savimi į teorijos egzaminą įsinešė ir mobiliojo ryšio įrangą, kad išlaikytų egzaminą. Egzamino metu egzaminuotojas pastebėjo laidus su mobiliojo ryšio įrangą, todėl teko egzaminuotojui pasakyti, kad mobiliojo ryšio įranga buvo reikalinga teorijos egzaminui išlaikyti. Egzaminas buvo neužskaitytas, apie įvykį buvo pranešta policijai.

19Teisėjų kolegija pažymi, kad nors pareiškėjas M. K. teisme ir neprisipažino, jog naudojo pagalbines ryšio priemones, t. y. mobiliojo ryšio įrangą su ausinėmis, tam, kad išlaikytų teorijos egzaminą, tačiau byloje surinkti ir ištirti įrodymai šias aplinkybes patvirtina, t. y. 2016 m. lapkričio 14 d. tyrėjo R. Š. tarnybinis pranešimas, 2016 m. lapkričio 18 d. pakvitavimas, 2016 m. lapkričio 18 d. M. K. paaiškinimas bei 2016 m. lapkričio 21 d. nutarimas nutraukti administracinio teisės pažeidimo bylos teiseną, kuriuose užfiksuota, kad 2016 m. lapkričio 11 d. VĮ „Regitra“, adresu ( - ), M. K. laikė teorijos egzaminą ir naudojosi pagalbinėmis ryšio priemonėmis, t. y. mobiliojo ryšio įranga su ausinėmis. Pareiškėjas 2016 m. lapkričio 18 d. paaiškinime nurodė, jog į teorijos egzaminą įsinešė ir mobiliojo ryšio įrangą, kad išlaikytų teorijos egzaminą. M. K. teisme patvirtino, jog paaiškinimą pasirašė jis pats.

20Pareiškėjas teismo posėdžio metu nurodė, jog 2016 m. lapkričio 18 d. paaiškinimo neskaitė, skubėjo ir nesuprato, ant ko pasirašo. Teismas pažymi, jog VĮ „Regitra“ teorijos egzaminą pareiškėjas laikė 2016 m. lapkričio 11 d., o paaiškinimą policijai pareiškėjas teikė 2016 m. lapkričio 18 d., todėl pareiškėjo teiginys, jog skubėjo ir nesuprato, ant ko pasirašo, teismo vertintinas kritiškai ir atmestinas.

21Iš VĮ „Regitra“ pateikto egzaminų klasės vaizdo įrašo matyti, kaip pareiškėjas M. K. į patalpą laikyti teorijos egzamino įėjo vilkėdamas striuke, priėjęs prie kompiuterio striukę atsisegdamas atsisėdo, palenkęs galvą pasižiūrėjo žemyn. Baigęs laikyti teorijos egzaminą, prieš atsistodamas striukę užsisegė ir nuėjo prie VĮ „Regitra“ darbuotojo. Pažymėtina, kad kiti egzaminuojamieji striukes nusivilko ir pasikabino tam skirtose vietose. Visi iš vaizdo įrašo aprašyti pareiškėjo veiksmai patvirtina jo 2016 m. lapkričio 18 d. paaiškinime, 2017 m. vasario 7 d. VĮ „Regitra“ vyresniojo specialisto A. M. pranešime bei 2016 m. lapkričio 14 d. R. Š. tarnybiniame pranešime nurodytas aplinkybes, jog M. K. naudojo mobiliojo ryšio įrangą tam, kad išlaikytų teorijos egzaminą.

22Teismas, vertindamas surinktus įrodymus, pažymi ir tai, kad pareiškėjas 2016 m. lapkričio 16 d. paaiškinime jokių aplinkybių apie tai, jog nesinaudojo mobiliojo ryšio įranga, o tik klausėsi muzikos ausinukų pagalba, nenurodė, priešingai, paaiškinime nurodė, jog į teorijos egzaminą įsinešė ir mobiliojo ryšio įrangą, kad išlaikytų teorijos egzaminą, ši jo versija atsirado tik bylą pradėjus nagrinėti teisme.

23Byloje nustatyta, jog atsakovas prie atsiliepimo į patikslintą skundą pateikė teismui rašytinius įrodymus – fotonuotraukas, kuriose pavaizduoti slaptam vaizdo ir garso perdavimui teorijos egzamino metu naudotos įrangos komplektai (b. l. 30–31). Teisėjų kolegija pažymi, kad minėtos fotonuotraukos nevertintinos, nes nesusijusios su šia nagrinėjama administracine byla, nes įrangos fotonuotraukos buvo pateiktos tik kaip pavyzdys.

24Tvarkos aprašo 8 punkte nurodyta, kad prieš teorijos ir praktikos egzaminus egzaminuotojas privalo: supažindinti egzaminuojamąjį (-uosius) su egzamino sąlygomis ir tvarka (8.2 punktas). Pareiškėjas nurodė, jog jis nebuvo supažindintas su egzamino sąlygomis ir tvarka, jam nebuvo paaiškinta, kad negali turėti mobiliojo ryšio telefono ir muzikos klausymuisi skirtų ausinių. Byloje esančiame VĮ „Regitra“ Šiaulių filialo egzaminų vyresniojo specialisto A. M. 2017 m. vasario 7 d. paaiškinime „Dėl M. K. teorijos egzamino laikymo“ nurodyta, jog 2016 m. lapkričio 11 d. apie 15.00 val. VĮ „Regitra“ Šiaulių filiale prieš laikant pareiškėjui teorijos egzaminą buvo informuota, kad egzaminuojamieji gali pasikabinti viršutinius drabužius ir pasidėti daiktus, išjungti mobiliuosius telefonus ir egzamino metu nesinaudoti ryšio priemonėmis bei literatūra (b. l. 32). Pareiškėjo teiginys, kad jis nebuvo supažindintas su egzamino tvarka ir sąlygomis, teismo vertintinas kritiškai.

25Pareiškėjas ginčo reikalavimus grindė ir tuo, kad skundžiama pažyma dėl teorijos egzamino laikymo neatitinka Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnyje nurodytų bendrųjų administracinio akto reikalavimų, kadangi skundžiamame akte nenurodyta apskundimo tvarka bei nenurodytas įstatymo pagrindas. Sprendžiant, ar priimti procesiniai sprendimai atitinka bendruosius individualaus administracinio akto reikalavimus, būtina įvertinti teisiškai reikšmingas aplinkybes, kurias nustatyti įpareigoja specialiosios teisės normos. Skundžiamoje pažymoje nurodyta, kad pareiškėjas naudojosi papildoma įranga, telefono kamera į priekį, laidų ir elementų kombinacija bei dar kažkuo po apatiniais drabužiais, todėl teorijos egzaminas įvertintas kaip neišlaikytas. Šiuo atveju teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad atsakovas, priimdamas skundžiamą aktą, vadovavosi Tvarkos aprašo 25 punkto nuostatomis, todėl darytina išvada, jog skundžiama pažyma dėl teorijos egzamino laikymo, kaip administracinis aktas, atitinka Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio reikalavimus. Bylos nagrinėjimo metu nustatyta ir nėra ginčo dėl teisiškai reikšmingų aplinkybių, kurios buvo įvertintos bylos medžiaga, todėl jų pakanka priimti procesinį sprendimą. Be to, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo jurisprudencijoje laikomasi pozicijos, kad ne bet koks formalus Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio nuostatų pažeidimas sąlygoja individualaus administracinio sprendimo panaikinimą, o tik toks, kuris iš esmės pažeidžia kokio nors teisės subjekto teises ar įstatymo saugomus interesus (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2005 m. birželio 8 d. sprendimas administracinėje byloje Nr.A15-683/2005, 2006 m. vasario 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A2-687/2006, Administracinių teismų praktika, Nr. 9). Nors atsakovas skundžiamoje pažymoje nenurodė apskundimo tvarkos, tačiau tai nesutrukdė pareiškėjui įgyvendinti teisę apskųsti šią pažymą teismui, todėl negali būti pripažįstama, kad buvo padarytas esminis procedūros pažeidimas. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad ginčijamas administracinis aktas Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio taikymo prasme yra teisėtas, todėl nėra jokio pagrindo jo naikinti. Pareiškėjo antrasis patikslinto skundo reikalavimas – įpareigoti atsakovą VĮ „Regitra“ Šiaulių filialą įvertinti M. K. teorijos egzaminą kaip išlaikytą laikytinas išvestiniu iš pirmojo, todėl taip pat netenkintinas.

26Pagal Europos Žmogaus Teisių Teismo praktiką, teismo pareiga pagrįsti priimtą sprendimą neturėtų būti suprantama, kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (1994 m. balandžio 19 d. sprendimas byloje Nr.16034/90 Van de Hurk prieš Nyderlandus, 1997 m. gruodžio 19 d. sprendimas byloje Nr.20772/92 Helle prieš Suomiją, 1999 m. sausio 21 d. sprendimas byloje Nr. 30544/96 Garcia Ruiz prieš Ispaniją).

27Teisėjų kolegija, remdamasi tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 84 straipsniu, 86–87 straipsniais, 88 straipsnio 1 dalimi

Nutarė

28Pareiškėjo M. K. patikslintą skundą atmesti kaip nepagrįstą.

29Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui tiesiogiai arba per šį teismą.

Proceso dalyviai
1. Šiauliai... 2. Šiaulių apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 3. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo 4. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 5. Pareiškėjas M. K. (toliau – ir pareiškėjas)... 6. Pareiškėjas M. K. teismo posėdžio metu nurodė, jog... 7. Pareiškėjas patikslintame skunde nurodė, jog 2016 m. lapkričio 11 d.... 8. Pareiškėjo atstovė advokato padėjėja E. M. teismo... 9. Atsakovo VĮ „Regitra“ Šiaulių filialo atstovė S.... 10. Atsakovo VĮ „Regitra“ Šiaulių filialo atstovas A. T.... 11. Pareiškėjo M. K. patikslintas skundas netenkintinas.... 12. Nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl VĮ „Regitra“ Šiaulių filialo... 13. Nagrinėjamo ginčo esmė – VĮ „Regitra“ Šiaulių filialo 2016 m.... 14. Skundžiamojoje 2016 m. lapkričio 11 d. pažymoje nurodyta, kad pareiškėjas... 15. Pareiškėjas ginčijamos pažymos neteisėtumą iš esmės grindžia tuo, jog... 16. ABTĮ 56 17. Byloje nustatyta, jog Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato... 18. Taip pat byloje nustatyta, kad Šiaulių miesto ir rajono policijos komisariate... 19. Teisėjų kolegija pažymi, kad nors pareiškėjas M. K.... 20. Pareiškėjas teismo posėdžio metu nurodė, jog 2016 m. lapkričio 18 d.... 21. Iš VĮ „Regitra“ pateikto egzaminų klasės vaizdo įrašo matyti, kaip... 22. Teismas, vertindamas surinktus įrodymus, pažymi ir tai, kad pareiškėjas... 23. Byloje nustatyta, jog atsakovas prie atsiliepimo į patikslintą skundą... 24. Tvarkos aprašo 8 punkte nurodyta, kad prieš teorijos ir praktikos egzaminus... 25. Pareiškėjas ginčo reikalavimus grindė ir tuo, kad skundžiama pažyma dėl... 26. Pagal Europos Žmogaus Teisių Teismo praktiką, teismo pareiga pagrįsti... 27. Teisėjų kolegija, remdamasi tuo, kas išdėstyta, ir... 28. Pareiškėjo M. K. patikslintą skundą atmesti kaip... 29. Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas...