Byla 2S-766-431/2019

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Laima Gerasičkinienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Ecornus“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. kovo 6 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Ecornus“ ieškinį atsakovei akcinei bendrovei SEB bankas dėl servituto nustatymo ir atsakovės akcinės bendrovės SEB bankas priešieškinį ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Ecornus“ dėl servituto nustatymo, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, – uždaroji akcinė bendrovė „Infina“ ,

Nustatė

2I.

3Ginčo esmė

41.

5Ieškovė ieškiniu prašė nustatyti pagal UAB „GeoMind“ 2016 m. rugsėjo 12 d. parengtą planą servitutą, suteikiantį ieškovei teisę, siekiant patekti į jai nuosavybės teise priklausančias gamybines patalpas ir išeiti iš jų, naudotis 374,11 m2 ploto atsakovei priklausančių gamybos patalpų dalimi, taip pat tarp ieškovei priklausančio smulkiųjų serijų cecho ir atsakovei priklausančių gamybos patalpų esančiu pravažiavimu, įskaitant vaikščiojimą ir judėjimą krovai skirtomis transporto priemonėmis. Nurodė, jog ieškovei nuosavybės teise priklauso 818,01 m2 gamybinės patalpos ir 1 584,83 m2 smulkiųjų serijų cechas. Šios patalpos ribojasi su atsakovei priklausančiomis 7 749,56 m2 ploto gamybos patalpomis, tai yra atsakovei priklausanti patalpa yra įsiterpusi tarp ieškovei priklausančių patalpų ir ieškovė į jai priklausančias patalpas gali patekti tik per du praėjimus iš atsakovės patalpų.

62.

7Atsakovė priešieškiniu prašė pagal atsakovės parengtą planą nustatyti servitutą, suteikiantį jai ar jai priklausančių gamybinių patalpų nuomininkams patekti į lauką iš šių patalpų ir iš lauko į šias patalpas per ieškovei priklausančias buitines patalpas, plane pažymėtomis 1-28, įskaitant vaikščiojimą ir judėjimą krovai skirtomis transporto priemonėmis, taip pat pagal atsakovės parengtą planą nustatyti servitutą, suteikiantį jai ar jai priklausančių gamybinių patalpų nuomininkams, įspėjus ieškovę prieš dvi darbo dienas, patekti į atsakovei priklausančias gamybines patalpas, ir iš jų į lauką per ieškovei priklausantį smulkiųjų serijų cechą, plane pažymėtą 9P1p, įskaitant vaikščiojimą ir judėjimą krovai skirtomis transporto priemonėmis.

83.

9Bylos nagrinėjimo metu atsakovė pateikė prašymą išduoti teismo leidimą sudaryti jai priklausančių gamybos patalpų pardavimo sandorį. Nurodė, kad 2019 m. sausio 25 d. atsakovė vykdė ginčo patalpų aukcioną, kurio laimėtoja tapo UAB „Infina“. Dokumentai, patvirtinantys, kad šalys susitarė, jog UAB „Infina“ pirks patalpas, yra byloje. Iki galo įvykdyti patalpų pirkimo pardavimo sandorį UAB „Infina“ ir atsakovei nepavyko, kadangi teisme vyksta ginčas dėl servituto nustatymo parduodamoms patalpoms ir notarui yra reikalingas teismo leidimas minėtas patalpas parduoti. Be teismo leidimo sandoris negali būti sudarytas.

104.

11Ieškovė nesutiko su prašymu dėl teismo leidimo išdavimo, prašė jo netenkinti. Nurodė, jog atsakovė nepateikė savo prašymą pagrindžiančių įrodymų. Prašymo tenkinimas užvilkins bylos nagrinėjimą ir didins bylinėjimosi išlaidas bei ieškovės patiriamus nuostolius.

12II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

135.

14Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. kovo 6 d. nutartimi atsakovės prašymo netenkino ir atsisakė išduoti atsakovei AB SEB bankas teismo leidimą parduoti negyvenamas patalpas, nes tokio sandorio sudarymui teismo leidimas nereikalingas.

156.

16Teismas pagal Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenis nustatė, jog nagrinėjamoje byloje nebuvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės, kuriomis būtų apribota atsakovės disponavimo ginčo turtu teisė (CPK 178 straipsnio 3 dalis). Iš 2019 m. vasario 21 d. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo nustatyta, kad prašoma parduoti negyvenamoji patalpa – gamybos patalpa – pagal 2013 m. lapkričio 22 d. priėmimo–perdavimo aktą nuosavybės teise priklauso atsakovei, šiam turtui nėra taikytas turto areštas ar draudimas perleisti šį turtą. Todėl teismas atsisakė išduoti teismo leidimą sudaryti atsakovei priklausančio aukščiau nurodyto nekilnojamojo turto pardavimo sandorį, nes tokio sandorio sudarymui teismo leidimas nereikalingas.

17II.

18Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

197.

20Ieškovė UAB „Ecornus“ atskiruoju skundu prašo pakeisti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. kovo 6 d. nutartį ir iš rezoliucinės nutarties dalies pašalinti teiginį „nes tokio sandorio sudarymui teismo leidimas nereikalingas“. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

217.1.

22Teismo nutartis yra iš esmės nemotyvuota. Teismas, apsiribojo vien tik deklaratyviu teiginiu, jog byloje nebuvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, ir nevertino atsakovės prašymo pagrįstumo ir ginčo patalpų pardavimo įtakos bylos nagrinėjimui. Tačiau leidimas parduoti ginčo patalpas yra būtinas ir teismas neturėjo pagrindo visiškai atsisakyti tokį prašymą nagrinėti. Ginčo patalpos yra šios bylos nagrinėjimo dalykas ir jų pardavimas turės tiesioginės įtakos bylos nagrinėjimo eigai. Būtent dėl šios aplinkybės, o ne dėl kokių nors teismo pritaikytų apribojimų, atsakovė ir kreipėsi į teismą dėl leidimo išdavimo. Teismas visiškai nepasisakė dėl ginčo patalpų pardavimo įtakos bylos nagrinėjimui.

237.2.

24Ginčo patalpų pardavimas pažeis ieškovės teises, užvilkins bylos nagrinėjimą, nepagrįstai didins šalių patiriamas bylinėjimosi išlaidas, sukels itin didelius ieškovės nuostolius ir pratęs teisinio neapibrėžtumo situaciją. Atsakovei pardavus ginčo patalpas, ši byla tikėtinai turėtų būti stabdoma, iki kol ginčo patalpų nuosavybės teisė pereis naujajam savininkui (pagal pagrindinės pirkimo-pardavimo sutarties sąlygas tai gali užtrukti ir kelis mėnesius ar net metus). Pasikeitus ginčo patalpų savininkui, vietoje dabartinės atsakovės, atsakovu į bylą turės būti įtrauktas naujasis patalpų savininkas, jam turės būti sudaryta galimybė susipažinti su bylos medžiaga ir pateikti nuomonę dėl ieškinio reikalavimų pagrįstumo. Todėl bylos nagrinėjimas turės būti atidėtas. Visa tai neabejotinai stipriai užvilkins šios bylos nagrinėjimą.

257.3.

26Ieškinys byloje buvo pareikštas dar 2016 m. liepos mėnesį, taigi byla jau yra nagrinėjama daugiau nei 2,5 metų. Todėl toks bylos užvilkinimas būtu visiškai nepateisinamas ir neproporcingas. Nagrinėjamoje byloje jau yra įvykęs ne vienas teismo posėdis, šalys yra pateikusios visus esminius įrodymus bei paaiškinimus ir bylos nagrinėjimas jau yra pasiekęs galutinę stadiją. Jeigu ginčo patalpos nebūtų parduodamos, byla galėtų būti baigta nagrinėti artimiausiu metu. Todėl ginčo patalpų pardavimas, šiame bylos nagrinėjimo etape, turėtų būti atidėtas iki teismo sprendimo priėmimo. Kadangi byla tikėtinai bus išnagrinėta ne vėliau kaip per kelis artimiausius mėnesius, toks ginčo patalpų pardavimo trumpalaikis atidėjimas nepadarys nuostolių nei atsakovei, nei galimam pirkėjui.

277.4.

28Prašymo tenkinimas ir ginčo patalpų pardavimas pratęstų teisinio neapibrėžtumo situaciją, dėl kurios ieškovė kiekvieną dieną patiria didžiulius nuostolius. Be nustatyto servituto ginčo patalpoms, ieškovė jau daugiau kaip 2,5 metu negali net patekti į jai nuosavybės teise priklausančias 818 m2 ploto gamybos paskirties patalpas, taigi ir jomis naudotis. Ieškovė kiekvieną dieną kol tęsiasi ši byla ne tik negauna jokios ekonominės naudos iš jai priklausančio nekilnojamojo turto, tačiau dar turi mokėti ir už jo išlaikymą. Prašymas turėjo būti atmestas dėl to, jog ginčo patalpų pardavimas šioje bylos nagrinėjimo stadijoje yra negalimas, tokiu būdu sudarant galimybę operatyviai išnagrinėti šią bylą.

298.

30Atsakovė AB SEB bankas atsiliepimu į ieškovės atskirąjį skundą nesutinka su skundu, prašo jį atmesti ir Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. kovo 6 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais argumentais:

318.1.

32Ieškovė ieškiniu siekia įgyti (daiktinę) teisę naudotis svetimu daiktu. Atsižvelgiant į tai, kad daiktinė teisė (šiuo atveju servitutas) seka paskui daiktą, ieškovei iš esmės nėra aktualu, kas yra patalpų savininkas, kadangi servituto nustatymas nedaro įtakos tarnaujančio daikto savininko disponavimo teisėms. Tokios pozicijos laikosi ir kasacinis teismas, nurodydamas, jog viena nuosavybės teisės turinį sudarančių – disponavimo – teisė įgyvendinama savininkui sudarant sandorius ir atliekant juridinius veiksmus. Disponuodamas savo turtu, savininkas savo nuožiūra sprendžia, ar gauti iš turimo turto ekonominės naudos. Servituto turinys, kaip matyti iš jo apibrėžties, neapima disponavimo tarnaujančiuoju daiktu teisės.

338.2.

34Kadangi servituto nustatymas nedaro įtakos atsakovės disponavimo ginčo patalpomis teisėms, ieškovės argumentai dėl to, jog patalpų pardavimas turės tiesioginės įtakos bylos nagrinėjimo eigai yra nepagrįsti. Patalpoms nėra taikytas turto areštas ar draudimas perleisti šį turtą. Taip pat byloje nebuvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės, kuriomis būtų apribota atsakovės teisė disponuoti patalpomis. Todėl teismo leidimas nagrinėjamu atveju nėra reikalingas. Ieškovei pirkimo-pardavimo sutartimi perleidus ginčo patalpų nuosavybės teisę aukciono laimėtojai UAB „Infina“, pastaroji perims ir ieškovės procesines teises šioje byloje ir galės tęsti bylinėjimosi procesą. Todėl ieškovės argumentai apie tai, kad bus užvilkintas bylos nagrinėjimas yra nepagrįsti.

35III.

36Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, argumentai ir išvados

379.

38Apeliacijos objektu yra pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria buvo atsisakyta išduoti teismo leidimą atsakovei parduoti jai priklausančias patalpas, konstatuojant, jog tokio sandorio sudarymui teismo leidimas nėra reikalingas, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Šį klausimą apeliacinės instancijos teismas nagrinėja laikydamasis atskirojo skundo ribų ir ex officio (lot. pagal pareigas) patikrindamas, ar nėra absoliučių ginčijamos nutarties negaliojimo pagrindų (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnis). Absoliučių ginčijamos nutarties negaliojimo pagrindų teismas nenustatė.

3910.

40Nagrinėjamoje byloje nustatyta, jog atsakovei priklausančios gamybos patalpos yra įsiterpusios tarp ieškovei priklausančių dviejų nekilnojamojo turto objektų: gamybinių patalpų ir smulkiųjų serijų cecho. Todėl ieškovė ieškiniu, o atsakovė priešieškiniu prašo nustatyti servitutą, kad šalys galėtų tinkamai naudotis joms priklausančiais nekilnojamaisiais daiktais. Bylos nagrinėjimo metu atsakovė 2019 m. sausio 25 d. vykdė ginčo patalpų aukcioną, kurio laimėtoja tapo UAB „Infina“. Kad galėtų užbaigti turto pardavimo procedūrą ir sudaryti notaro patvirtintą turto pirkimo-pardavimo sandorį, atsakovė kreipėsi į bylą dėl servituto nustatymo nagrinėjantį teismą dėl leidimo šio sandorio sudarymui išdavimo. Pirmos instancijos teismas atsisakė išduoti teismo leidimą, kadangi nustatė, jog tokio sandorio sudarymui teismo leidimas nereikalingas.

4111.

42Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog tam tikrose CK normose yra nustatyti reikalavimai, kad tam tikrų sandorių sudarymui yra būtinas teismo leidimas. Tokio teismo leidimo išdavimo tvarką nustato CPK XXXIX skyrius. Taip pat, civilinių bylų nagrinėjimo metu pritaikius laikinąsias apsaugos priemones pagal CPK 144-152 straipsnius, teismas gali, atsižvelgdamas į šalių prašymus, suteikti bylos šalims tam tikrus leidimus, susijusius su šiomis priemonėmis nustatytų apribojimų apimtimi. Nagrinėjamoje byloje teismas nebuvo pritaikęs jokių laikinųjų apsaugos priemonių. Taip pat ir Nekilnojamojo turto registro bei teismų informacinės sistemos LITEKO duomenys patvirtina, jog atsakovės parduodamai patalpai nėra pritaikyti jokie suvaržymai dėl teismuose nagrinėjamų bylų.

4312.

44Nagrinėjamoje byloje yra sprendžiamas servituto nustatymo klausimas. Tiek CK 4.111-4.140 straipsniuose, kuriuose reglamentuojamas servituto institutas, tiek CPK nuostatose nėra įtvirtinto draudimo ar reikalavimo gauti teismo leidimą, norint perleisti nuosavybes teises į daiktą, kuriam nustatytas servitutas, ar teisme yra sprendžiamas klausimas dėl servituto perleidžiamam daiktui nustatymo. Todėl pripažintina, jog pirmos instancijos teismas pagrįstai atsisakė išduoti teismo leidimą, kadangi atsakovės sudaromam sandoriui nėra reikalingas teismo leidimas.

4513.

46Atskirajame skunde ieškovė nenurodė jokių įstatymų normų, pagal kurias atsakovės sudaromam sandoriui būtų reikalingas teismo leidimas, taip pat nepateikė jokių teisinių argumentų, galinčių pagrįsti tokį reikalavimą. Pagrindinis ieškovės nesutikimo su teismo nutartimi motyvas yra tai, jog patalpų pardavimas pažeis ieškovės teises, nes užvilkins bylos nagrinėjimą, todėl ieškovės nuostoliai bei bylinėjimosi išlaidos padidės. Šį galimą bylos nagrinėjimo užvilkinimą ieškovė grindžia tuo, jog byla turės būti stabdoma iki tol, kol nuosavybės teisė į patalpas pereis naujajam savininkui ir pastarasis bus įtrauktas į bylą atsakovu ir susipažins su bylos medžiaga bei pateiks nuomonę dėl ieškinio reikalavimų pagrįstumo.

4714.

48Nagrinėjamoje byloje yra aišku, jog aukcioną dėl atsakovei priklausančių patalpų įsigijimo 2019 m. sausio 25 d. laimėjo UAB „Infina“. Pirmos instancijos teismas, atsižvelgdamas į šią aplinkybę, į pačios UAB „Infina“ prašymą bei į tai, kad nagrinėjamoje byloje gali iškilti poreikis pakeisti atsakovę AB SEB bankas į UAB „Infina“, 2019 m. vasario 6 d. nutartimi įtraukė UAB „Infina“ į bylos nagrinėjimą trečiuoju asmeniu, kuriam buvo pateikti ieškinys ir priešieškinys, taip pat jam buvo sudaryta galimybė pateikti atsiliepimą į šiuos procesinius dokumentus. Šios aplinkybės patvirtina, jog parduodamos patalpos pirkėjas jau yra žinomas ir dalyvauja procese, taigi yra susipažinęs su byla. Todėl ieškovės nurodyti argumentai, jog ieškovei priklausančios gamybos patalpos pardavimas nepagrįstai užvilkins bylos nagrinėjimą, yra nepagrįsti.

4915.

50Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs civilinės bylos medžiagą bei įvertinęs atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentus, pripažįsta, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė procesinės teisės normas, susijusias su teismo leidimo išdavimu, priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį. Atskirojo skundo argumentai ir juos pagrindžiantys motyvai panaikinti skundžiamą teismo nutartį prielaidų nesudaro.

5116.

52Procesinių dokumentų siuntimo (pašto) apeliacinės instancijos teisme išlaidos sudaro mažesnę, nei 3 Eur sumą, todėl pagal CPK 92 straipsnio ir 96 straipsnio 6 dalį bei teisingumo ministro ir finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymą Nr. 1R-261/1K-355, valstybei šios bylinėjimosi išlaidos nepriteistinos.

53Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi CPK 315 straipsnio 5 dalimi, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338 straipsniu ir 339 straipsniu,

Nutarė

54Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. kovo 6 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Laima... 2. I.... 3. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Ieškovė ieškiniu prašė nustatyti pagal UAB „GeoMind“ 2016 m. rugsėjo... 6. 2.... 7. Atsakovė priešieškiniu prašė pagal atsakovės parengtą planą nustatyti... 8. 3.... 9. Bylos nagrinėjimo metu atsakovė pateikė prašymą išduoti teismo leidimą... 10. 4.... 11. Ieškovė nesutiko su prašymu dėl teismo leidimo išdavimo, prašė jo... 12. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 13. 5.... 14. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. kovo 6 d. nutartimi atsakovės... 15. 6.... 16. Teismas pagal Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenis nustatė,... 17. II.... 18. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 19. 7.... 20. Ieškovė UAB „Ecornus“ atskiruoju skundu prašo pakeisti Vilniaus miesto... 21. 7.1.... 22. Teismo nutartis yra iš esmės nemotyvuota. Teismas, apsiribojo vien tik... 23. 7.2.... 24. Ginčo patalpų pardavimas pažeis ieškovės teises, užvilkins bylos... 25. 7.3.... 26. Ieškinys byloje buvo pareikštas dar 2016 m. liepos mėnesį, taigi byla jau... 27. 7.4.... 28. Prašymo tenkinimas ir ginčo patalpų pardavimas pratęstų teisinio... 29. 8.... 30. Atsakovė AB SEB bankas atsiliepimu į ieškovės atskirąjį skundą nesutinka... 31. 8.1.... 32. Ieškovė ieškiniu siekia įgyti (daiktinę) teisę naudotis svetimu daiktu.... 33. 8.2.... 34. Kadangi servituto nustatymas nedaro įtakos atsakovės disponavimo ginčo... 35. III.... 36. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, argumentai ir... 37. 9.... 38. Apeliacijos objektu yra pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria buvo... 39. 10.... 40. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, jog atsakovei priklausančios gamybos patalpos... 41. 11.... 42. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog tam tikrose CK normose yra... 43. 12.... 44. Nagrinėjamoje byloje yra sprendžiamas servituto nustatymo klausimas. Tiek CK... 45. 13.... 46. Atskirajame skunde ieškovė nenurodė jokių įstatymų normų, pagal kurias... 47. 14.... 48. Nagrinėjamoje byloje yra aišku, jog aukcioną dėl atsakovei priklausančių... 49. 15.... 50. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs civilinės bylos medžiagą... 51. 16.... 52. Procesinių dokumentų siuntimo (pašto) apeliacinės instancijos teisme... 53. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi CPK... 54. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. kovo 6 d. nutartį palikti...