Byla 2-591/2011

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Kazio Kailiūno, Gintaro Pečiulio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Donato Šerno, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo kreditoriaus A. M. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. lapkričio 4 d. nutarties, kuria atsisakyta tenkinti kreditorių uždarosios akcinės bendrovės „Baltic petroleum“, R. Š., A. M., V. R. ir J. M. skundą dėl bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Saulės dovanos“ 2010 m. gegužės 7 d. kreditorių susirinkimo protokolo Nr. 4 pripažinimo negaliojančiu (civilinės bylos Nr. 2-5957-578/2010).

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Kreditoriai UAB „Baltic petroleum“, R. Š., A. M., V. R. ir J. M. padavė skundą, kuriuo prašė panaikinti A. G. pateiktame teismui protokole užfiksuotą BUAB „Saulės dovanos“ kreditorių susirinkimo nutarimą dėl pritarimo UAB „Ober-Haus“ pasiūlymui bei administratoriaus įpareigojimo sudaryti sutartį su UAB „Ober-Haus“ dėl nekilnojamojo turto, esančio Pupinės k., Vilniaus r. sav., ir Kiemelių k., Vilniaus r. sav., vertinimo, patį A. G. pateiktą teismui kreditorių susirinkimo protokolą laikyti negaliojančiu, o galiojančiu laikyti asmeniškai susirinkime dalyvavusių kreditorių 2010 m. gegužės 14 d. teismui pateiktą BUAB „Saulės dovanos“ kreditorių susirinkimo protokolą. Skunde pažymėta, kad A. G. pateiktas 2010 m. gegužės 7 d. BUAB „Saulės dovanos“ kreditorių susirinkimo protokolas Nr. 4 ir jame nurodyti faktai neatitinka tikrovės. Kreditorių susirinkimo metu kreditoriai pareikalavo A. G., ketinusio pradėti kreditorių susirinkimą, pateikti UAB „Admivita“ išduotą įgaliojimą, tačiau jis susirinkimo metu kreditoriams įgaliojimo nepateikė. Posėdis buvo atidėtas iki A. G. pateiks įgaliojimą. Surašę protokolą, dalis kreditorių išsiskirstė, dalis – liko, tuo metu A. G. pateikė įgaliojimą. Likę kreditoriai surašė protokolą, kuris yra ginčytinas, kadangi dalis kreditorių jau buvo išvykę. Be to, administratoriaus pateiktame protokole nėra susirinkimo pradžios ir pabaigos laiko.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Vilniaus apygardos teismas 2010 m. lapkričio 4 d. nutartimi kreditorių grupės skundą atmetė. Teismas nurodė, kad 2010 m. gegužės 7 d. įvyko BUAB „Saulės dovanos“ kreditorių susirinkimas, į kurį atvyko 14 kreditorių ir jų atstovų, tarp jų R. Š., A. M., V. R., J. M. bei UAB „Baltic Petroleum“ atstovė E. P., taip pat UAB „Admivita“ įgaliotas asmuo A. G., o dalis įmonės kreditorių balsavo raštu. 2010 m. gegužės 14 d. BUAB „Saulės dovanos“ bankroto administratoriaus UAB „Admivita“ įgaliotas asmuo A. G. pateikė teismui 2010 m. gegužės 7 d. BUAB „Saulės dovanos“ kreditorių susirinkimo protokolą su priedais. Jame nurodyta, kad A. M. ir V. R. paskelbė, kad nepažįsta A. G. ir pareikalavo pateikti administratoriaus įgaliojimą. A. G. pateikė asmens dokumentą, vėliau buvo pristatytas UAB „Admivita“ įgaliojimas A. G. administruoti BUAB „Saulės dovanos“. Į 2010 m. gegužės 7 d. BUAB „Saulės dovanos“ kreditorių susirinkimą atvykę 14 kreditorių ir jų atstovų 2010 m. gegužės 14 d. pateikė teismui savo surašytą 2010 m. gegužės 7 d. BUAB „Saulės dovanos“ kreditorių susirinkimo protokolą. BUAB „Saulės dovanos“ kreditoriai A. M., V. R., kiti skundo pateikėjai yra susipažinę su UAB „Saulės dovanos“ bankroto byla, kurioje yra 2009 m. sausio 8 d. UAB „Admivita“ direktoriaus išduotas įgaliojimas A. G. administruoti UAB „Saulės dovanos“ bankrotą. Vėliausiai 2009 m. birželio 8 d. su bankroto byla susipažino V. R., 2010 m. sausio 29 d. su bankroto byla susipažino A. M.. Be to, BUAB „Saulės dovanos“ kreditoriai A. M., R. Š., V. R. ir J. M. dalyvavo 2010 m. vasario 5 d. įvykusiame pirmajame BUAB „Saulės dovanos“ kreditorių susirinkime, taip pat šie kreditoriai bei UAB „Baltic Petroleum“ atstovė E. P. dalyvavo 2010 m. balandžio 2 d. vykusiame BUAB „Saulės dovanos“ kreditorių susirinkime. Šiuose kreditorių susirinkimuose BUAB „Saulės dovanos“ bankroto administratorių atstovavo UAB „Admivita“ įgaliotas asmuo A. G. ir nei vienam kreditoriui nekilo klausimų dėl jo dalyvavimo susirinkimuose pagrindo. Be to, A. G. išduotas įgaliojimas 2010 m. gegužės 7 d. susirinkimo metu vėliau buvo pristatytas. 2009 m. sausio 8 d. UAB „Admivita“ direktoriaus išduotame įgaliojime A. G. nurodyta, kad įgaliojimas galioja administruojant UAB „Saulės dovanos“ visą bankroto bylos nagrinėjimo laiką. BUAB „Saulės dovanos“ kreditoriai 2010 m. gegužės 7 d. kreditorių susirinkime svarstė tik vieną iš anksto numatytą klausimą – turto vertintojo parinkimą BUAB „Saulės dovanos“ žemės sklypų, esančių Pupinės kaime, Vilniaus sav. ir Kiemelių kaime, Vilniaus r. sav., vertinimui atlikti ir pritarė UAB „Ober-Haus“ pasiūlymui bei įpareigojo administratorių sudaryti sutartį su UAB „Ober-Haus“ dėl nurodyto nekilnojamojo turto vertinimo. Kreditorių susirinkime už nurodytą nutarimą balsavusių kreditorių finansinių reikalavimų suma nuo bendros finansinių reikalavimų sumos sudarė 68,959 procento. Tokiu būdu skundžiamas kreditorių susirinkimo nutarimas priimtas nepažeidžiant ĮBĮ 24 straipsnio 1 dalies reikalavimų. Teismas konstatavo, kad ginčijamas BUAB „Saulės dovanos“ kreditorių susirinkimo nutarimas dėl pritarimo UAB „Ober-Haus“ pasiūlymui ir administratoriaus įpareigojimo sudaryti sutartį su UAB „Ober-Haus“ dėl nekilnojamojo turto vertinimo yra teisėtas ir negali būti panaikintas vien tik dėl to, kad pradėjus kreditorių susirinkimą BUAB „Saulės dovanos“ administratoriaus UAB „Admivita“ įgaliotas asmuo A. G. nebuvo atsinešęs įgaliojimo, kuris yra civilinėje byloje ir su kuriuo skundo pateikėjai yra susipažinę, todėl atmetė skundą, o kreditorių A. M., UAB „Baltic Petroleum“, R. Š., V. R. ir J. M. veiksmus 2010 m. gegužės 7 d. kreditorių susirinkime ir pateikiant teismui skundą įvertino kaip piktnaudžiavimą kreditorių teisėmis ir bankroto proceso vilkinimą.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

9Kreditorius A. M. atskiruoju skundu prašo panaikinti teismo 2010 m. lapkričio 4 d. nutartį. Skundas grindžiamas šiais motyvais:

101. Nutartyje nurodyti argumentai, jog kreditoriai pažįsta A. G. ir tuo pagrindu privalo įžvelgti teisėtą pagrindą, kad jis įgaliotas administruoti BUAB „Saulės dovanos“, yra neadekvatūs, nelogiški ir nekorektiški. BUAB „Saulės dovanos“ bankroto administratorius savo pranešimuose apie šaukiamus kreditorių susirinkimus nurodo, kad kreditoriai atvykdami į susirinkimą privalo turėti asmens dokumentą.

112. Kreditorių susirinkimo metu A. G. buvo susikompromitavęs, todėl jo buvo paprašyta pateikti įgaliojimą, nes bankroto administratorius turi būti nepriekaištingos reputacijos. Bankroto byloje esančiam įgaliojimui per tam tikrą laikotarpį galėjo atsirasti teisinių pagrindų pasibaigti. Reikalavimas A. G. buvo teisėtas, adekvačiai, kaip ir UAB „Admivita“ atstovų reikalavimas kreditoriams kiekviename susirinkime pateikti savo asmens dokumentą asmens tapatybei nustatyti.

123. Teismas nutartyje nurodė klaidingus duomenis. „Posėdis buvo atidėtas iki A. G. pateiks įgaliojimą“; „A. G. nepateikus įgaliojimo susirinkime esantys kreditoriai išsirinko pirmininkaujantįjį, posėdžio sekretorę ir vienbalsiai nubalsavo, kad posėdis neįvyko; „A. G. pateikė asmens dokumentą“. Neaišku, kokiais duomenimis teismas nustatė šias aplinkybes, pridedamame prie atskirojo skundo garso įraše tokių duomenų nėra.

13Atsakovo BUAB „Saulės dovanos“ administratoriaus atstovas atsiliepime į kreditoriaus A. M. atskirąjį skundą prašo skundą atmesti. Atsiliepime pažymima, kad teismas pagrįstai nurodė, jog ta aplinkybė, kad UAB „Admivita“ įgaliotas asmuo A. G. į 2010 m. gegužės 7 d. kreditorių susirinkimą neatsinešė įgaliojimo, nesudaro pagrindo ginčijamą kreditorių susirinkimo nutarimą pripažinti negaliojančiu. Tai, kad įgaliojimas nebuvo pateiktas kreditorių susirinkimo pradžioje, nesudaro pagrindo naikinti ginčijamą kreditorių susirinkimo nutarimą, nes jį priimant nebuvo pažeistos ĮBĮ 24 straipsnio 1 dalies nuostatos. Išduotas įgaliojimas galioja visam BUAB „Saulės dovanos“ bankroto bylos nagrinėjimo laikotarpiui.

14IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

15Įstatymas numato, kad bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas nustato apeliacinį procesą inicijuojantis asmuo, o apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas atskirajame skunde nustatytų ribų (CPK 320 str. 1 ir 2 d., 338 str.). Ši teisės norma reiškia, jog apeliacinės instancijos teismui draudžiama peržengti apelianto nustatytas bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas (lot. „tantum devolutum quantum appellatum“). Nurodytą principą sudaro du aspektai: a) apeliacinės instancijos teismas tikrina teisėtumą ir pagrįstumą tik tos nutarties dalies, kurią skundžia apeliantas; b) apskųstos nutarties teisėtumą ir pagrįstumą teismas tikrina tik apelianto pateikto skundo faktinio ir teisinio pagrindo ribose.

16Specialusis teisės aktas, reglamentuojantis įmonių bankroto procesą – Įmonių bankroto įstatymas (ĮBĮ 1 str. 1 d.). Dalis kreditorių padavė teismui skundą ginčydami BUAB „Saulės dovanos“ 2010 m. gegužės 7 d. kreditorių susirinkimo protokolą, kurį pateikė ir pasirašė BUAB „Saulės dovanos“ bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo A. G., teikdami savo BUAB „Saulės dovanos“ 2010 m. gegužės 7 d. kreditorių susirinkimo protokolo variantą. Anot grupės kreditorių, BUAB „Saulės dovanos“ bankroto administratoriaus įgalioto asmens A. G. pateiktas kreditorių susirinkimo protokolas yra negaliojantis, o galiojantis yra būtent jų pateiktas kreditorių susirinkimo protokolas.

17ĮBĮ 22 straipsnio nuostatomis reguliuojama kreditorių susirinkimo sušaukimo tvarka, ĮBĮ 23 straipsnio normos reglamentuoja kreditorių susirinkimo teises, o ĮBĮ 24 straipsnis - kreditorių susirinkimo nutarimų priėmimo tvarką. Pagal ĮBĮ 24 straipsnio 1 dalį, kreditorių susirinkimo nutarimas laikomas priimtu, kai už jį atvirai balsavo kreditoriai, kurių teismo patvirtintų reikalavimų suma vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų kreditorių patvirtintų reikalavimų sumos, išskyrus šio įstatymo nustatytas išimtis. Kreditorių susirinkimo nutarimai privalomi visiems kreditoriams. Tuo atveju, kai bankroto byla iškelta teisme, kreditorių susirinkimo pirmininkas privalo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo nutarimo priėmimo dienos kreditorių susirinkimo protokolo kopiją pateikti bankroto bylą nagrinėjančiam teismui (4 dalis).

18Teisėjų kolegija, ištyrusi bylos medžiagą, yra įsitikinusi, jog pirmosios instancijos teismo 2010 m. lapkričio 4 d. nutartis yra pagrįsta ir teisėta. Į bylą pateiktas UAB „Admivita“ 2009 m. sausio 8 d. įgaliojimas, suteikiantis teisę A. G. administruoti UAB „Saulės dovanos“ bankrotą. Šis įgaliojimas galioja visą BUAB „Saulės dovanos“ bankroto bylos nagrinėjimo laiką (b. l. 25). Teisėjų kolegija, vertindama bylos aplinkybes, pažymi, kad ĮBĮ nenumato galimybės atskiriems kreditoriams ar jų grupėms teikti savo parengtą (alternatyvų) kreditorių susirinkimo protokolą. Be to, BUAB „Saulės dovanos“ bankroto administratoriaus UAB „Admivita“ įgalioto asmens A. G. pateiktas 2010 m. gegužės 7 d. kreditorių susirinkimo protokolas yra pasirašytas ne tik susirinkime pirmininkavusio A. G., bet ir kreditorių susirinkimo pirmininko AB Parex banko įgaliotos atstovės V. P. bei susirinkimo sekretorės G. J.. Pažymėtina ir tai, kad ĮBĮ imperatyviai reglamentuoja, jog kreditorių susirinkime yra balsuojama pagal teismo patvirtintų reikalavimų sumą vertine išraiška, gi kreditorių grupės pateiktame protokole nurodyta, kad „balsuojama rankos pakėlimu, laikant, kad kiekvienas kreditorius turi vieną balsą“. Iš BUAB „Saulės dovanos“ 2010 m. gegužės 7 d. kreditorių susirinkimo protokolo, kurį pateikė BUAB „Saulės dovanos“ bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo, matyti, jog šiame kreditorių susirinkime buvo nutarta pritarti UAB „Ober-Haus“ pasiūlymui ir įpareigoti administratorių sudaryti sutartį su UAB „Ober-Haus“. Už tokį sprendimą balsavo 68,959 procento visų teismo patvirtintų kreditorių reikalavimų sumos. Taigi buvo laikytasi ĮBĮ numatytos sprendimų priėmimų tvarkos. Teisėjų kolegija nenustatė aplinkybių, kurios sudarytų pagrindą grupės kreditorių ginčijamą kreditorių susirinkimo protokolą pripažinti negaliojančiu, o laikyti galiojančiu kreditorių grupės pateiktą kreditorių susirinkimo protokolo variantą. Pažymėtina, kad būtent kreditorių grupės pasirašytas alternatyvus 2010 m. gegužės 7 d. protokolas negali būti laikomas kreditorių susirinkimo protokolu ĮBĮ prasme, nes šiame protokole fiksuojami sprendimai, priimti kreditorių, kurių turimų reikalavimų suma sudaro tik kiek daugiau kaip 11 procentų visų teismo patvirtintų kreditorių reikalavimų sumos, todėl toks susirinkimas jokių sprendimų priimti negalėjo (ĮBĮ 24 str. 1 d. reikalavimas).

19Į bylą nėra pateikta įrodymų apie tai, kad kreditorių susirinkimo metu A. G. buvo susikompromitavęs. Tokios aplinkybės nėra nurodytos ir pateiktuose kreditorių susirinkimo protokoluose. Vertinant apelianto dėstomus argumentus apie tai, kad kreditoriai atvykdami į susirinkimą privalo turėti asmens dokumentą, pažymėtina tai, jog bankroto byloje yra pakankamai daug kreditorių, todėl siekiant kiekvieną iš jų tinkamai identifikuoti, pagrįstai nustatytas reikalavimas pateikti asmens dokumentą asmens tapatybei nustatyti. Kreditoriai esant objektyviam pagrindui taip pat turi teisę prašyti bankroto administratorių pateikti savo įgaliojimus patvirtinančius dokumentus. Šiuo atveju byloje esantys duomenys sudaro pagrindą daryti išvadą, kad bankroto administratorius A. G. turėjo įgaliojimus atstovauti UAB „Admivita“ BUAB „Saulės dovanos“ 2010 m. gegužės 7 d. kreditorių susirinkimo metu, be to, šis asmuo buvo žinomas kreditoriams, nes jau ne pirmą kartą buvo šaukiamas kreditorių susirinkimas.

20Bankroto administratoriaus pateiktas BUAB „Saulės dovanos“ 2010 m. gegužės 7 d. kreditorių susirinkimo protokolas ginčijamas ir prie atskirojo skundo pateikto garso įrašo pagrindu. Tačiau teisėjų kolegija apelianto pateikto garso įrašo negali vertinti kaip tinkamo įrodymo. Pažymėtina tai, kad tiek grupės kreditorių pateiktame BUAB „Saulės dovanos“ 2010 m. gegužės 7 d. kreditorių susirinkimo protokole, tiek bankroto administratoriaus pateiktame kreditorių susirinkimo protokole nėra nuorodų apie tai, kad yra daromas garso įrašas, todėl teisėjų kolegija pateiktu garso įrašu neturi pagrindo vadovautis (CPK 183, 185 str. nuostatos). Kitų įrodymų, kurie sudarytų pagrindą teigti, jog pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje nurodė klaidingus duomenis, apeliantas nepateikė, todėl teisėjų kolegija jo minimas aplinkybes laiko neįrodytomis. Pirmosios instancijos teismo nustatytos aplinkybės grindžiamos bylos medžiaga.

21Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Atmesdamas apeliacinį (atskirąjį) skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo (nutarties) motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. kovo 14 d. nutartis byloje Nr. 3K-7-38/2008, 2010 m. birželio 1 d. nutartis byloje Nr.3K-3-252/2010, 2010 m. kovo 16 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-107/2010, ir kt.). Išdėstytų motyvų pagrindu darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino faktines bylos aplinkybes, teisingai aiškino teisės normas. Apelianto skundas atmestinas, nes jo argumentai nesudaro objektyvaus pagrindo pakeisti arba panaikinti skundžiamą teismo nutartį. Teisėjų kolegija taip pat nenustatė ir absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 329, 338 str.).

22Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

23Vilniaus apygardos teismo 2010 m. lapkričio 4 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
2. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 4. I. Ginčo esmė... 5. Kreditoriai UAB „Baltic petroleum“, R. Š., A. M., V. R. ir J. M. padavė... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. lapkričio 4 d. nutartimi kreditorių... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 9. Kreditorius A. M. atskiruoju skundu prašo panaikinti teismo 2010 m. lapkričio... 10. 1. Nutartyje nurodyti argumentai, jog kreditoriai pažįsta A. G. ir tuo... 11. 2. Kreditorių susirinkimo metu A. G. buvo susikompromitavęs, todėl jo buvo... 12. 3. Teismas nutartyje nurodė klaidingus duomenis. „Posėdis buvo atidėtas... 13. Atsakovo BUAB „Saulės dovanos“ administratoriaus atstovas atsiliepime į... 14. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 15. Įstatymas numato, kad bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas nustato... 16. Specialusis teisės aktas, reglamentuojantis įmonių bankroto procesą –... 17. ĮBĮ 22 straipsnio nuostatomis reguliuojama kreditorių susirinkimo sušaukimo... 18. Teisėjų kolegija, ištyrusi bylos medžiagą, yra įsitikinusi, jog pirmosios... 19. Į bylą nėra pateikta įrodymų apie tai, kad kreditorių susirinkimo metu A.... 20. Bankroto administratoriaus pateiktas BUAB „Saulės dovanos“ 2010 m.... 21. Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti... 22. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 23. Vilniaus apygardos teismo 2010 m. lapkričio 4 d. nutartį palikti nepakeistą....