Byla 1-66-899/2019
Dėl ligos, teistumas neišnykęs, kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 178 straipsnio 1 dalyje

1Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų teisėjas Bronius Vinciūnas, sekretoriaujant Daivai Jankūnienei, dalyvaujant prokurorei Lilijai Saldukienei, kaltinamajam G. A., gynėjui advokatui Modestui Švažui, civilinio ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „( - )“ atstovui R. J.,

2viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje G. A., a. k. ( - ) gim. ( - ), lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, gyvenantis ( - ), deklaruota gyv. vieta - ( - ), išsiskyręs, nedirbantis, Užimtumo tarnyboje neregistruotas, teistas 2 kartus: 1) 2014-10-28 Šiaulių apylinkės teismo baudžiamuoju įsakymu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – LR BK) 178 straipsnio 1 dalį laisvės apribojimu 8 mėnesiams; 2) 2017-08-18 Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų baudžiamuoju įsakymu pagal LR BK 140 straipsnio 2 dalį laisvės apribojimu 1 metams, 2018-05-21 Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų nutartimi atleistas nuo bausmės dėl ligos, teistumas neišnykęs, kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 178 straipsnio 1 dalyje.

3Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

4G. A. 2017 m. spalio 14 d. laikotarpyje nuo 10.40 val. iki 11.46 val. iš UAB „( - )“ nuosavybės teise priklausančio statinio, esančio ( - ), pagrobė UAB „( - )“ įmonei priklausantį turtą: priekalą 170 eurų vertės, spaustuvą 350 eurų vertės, tekinimo staklių - peilių tvirtinimo suportą 150 eurų vertės, tekinimo staklių griebtuvą 150 eurų vertės, iš viso padarydamas UAB „( - )“ 820 eurų turtinę žalą.

5Kaltinamasis G. A. teisiamajame posėdyje pagal jam inkriminuojamą kaltinimą kaltu prisipažino visiškai ir paaiškino, kad įvykdė vagystę iš UAB „( - )“ gamybinių patalpų. Tuo metu dirbo šioje bendrovėje ( - ). Pagrobė visus daiktus, kurie išvardinti kaltinamajame akte. Tuos daiktus pardavė į metalo laužą Šiauliuose, tikslaus adreso nežino. Gailisi padaręs nusikaltimą. Žalos neatlygino, nes neturėjo galimybės. Jo sveikatos būklė bloga, nevaikšto, laukia eilės į slaugos namus ( - ).

6Įrodymų tyrimas teisme nutrauktas vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 273 straipsniu, nes G. A. nėra kaltinamas labai sunkaus nusikaltimo padarymu, visiškai pripažino savo kaltę ir sutiko, jog kiti įrodymai nebūtų tiriami, nusikalstamų veikų padarymo aplinkybės nekelia abejonių ir su tokiu sutrumpintu įrodymų tyrimu sutiko kaltinamasis, jo gynėjas ir teisiamajame posėdyje dalyvavusi prokurorė.

7Be kaltinamojo visiško prisipažinimo, G. A. kaltę įrodo ir ikiteisminio tyrimo metu surinkti bei teisme ištirti įrodymai:

8-

92017-11-09 UAB ,, ( - )“ pareiškimas dėl vagystės (1 t., b. l. 5);

10- 2017-11-10 įvykio vietos, esančios ( - ), apžiūros protokolas; apžiūrėtos gamybinės patalpos, fotografuota, niekas nepaimta (1 t., b. l. 12-21);

11- liudytojo A. S. ikiteisminio tyrimo metu duoti parodymai, kad tikslios datos neprisimena, bet galėjo būti 2017 m. spalio 16 d. pirmadienis, kai ryte atvykęs į darbą UAB ,, ( - )“ ( - ) pastebėjo, kad iš gamybinių patalpų pavogti 1 vnt. priekalas, 1 vnt. spaustuvas, 1 vnt. peilių tvirtinimo suportas bei 1 vnt. tekinimo staklių griebtuvas. Tai pastebėjus kilo įtarimas, kas su įvykiu gali būti susijęs kiemo darbininkas G. A., kur gyvena, nežinoma. Šis asmuo vagystės išvakarėse buvo gamybinėse patalpose, turėjo raktą, nes saugojo bei prižiūrėjo patalpose laikomus įrengimus. Įsilaužimo į patalpas nebuvo. Todėl po vagystės iš pradžių jis pats bandė susisiekti su G. A.. Iš pradžių jis žadėjo atvykti ir viską išsiaiškinti, tačiau dingo. Taip pat per kitus darbininkus, konkrečiai neaišku, išėjo kalbos, kad jis lygtais žadėjo atlyginti žalą neva už priekalą. Taip pat pažymi, kad prieš įvykį ir įvykio metu teritorijoje buvo pastebėtas senas baltos spalvos automobilis ,, ( - )“ su priekaba. Kiek pavyko nustatyti, tai tas automobilis teritorijoje išbuvo apie valandą laiko, 2017 m. spalio 14 d. atvyko apie 10.42 val., o išvyko apie 11.46 val. Tos mašinos numeriai gali būti paskutiniai skaičiai ,,157“ arba ,,152“. Tą matė ir kitos įmonės darbuotojai, tačiau detaliau neatkreipė į tai dėmesio. Taip pat girdėjo, kad tam G. A. neva vežė vaišes, alaus ir panašiai. Todėl mano, kad jis gali būti prisidėjęs prie įvykio. Konkrečių faktų daugiau pateikti negali (1 t., b. l. 33-36).

12Išdėstyti įrodymai, t. y. kaltinamojo G. A. visiškas prisipažinimas tiek ikiteisminio tyrimo metu (1 t., b. l. 107-110), tiek teisme, papasakojant faktines aplinkybes, liudytojo A. S. ikiteisminio tyrimo metu duoti parodymai, įvykio vietos apžiūros protokolas ir kiti byloje surinkti įrodymai neginčijamai patvirtina, jog G. A. įvykdė vagystę, t. y. kaltinime nurodytu laiku ir vietoje iš UAB „( - )“ nuosavybės teise priklausančio statinio, esančio ( - ), pagrobė UAB „( - )“ įmonei priklausantį turtą: priekalą 170 eurų vertės, spaustuvą 350 eurų vertės, tekinimo staklių - peilių tvirtinimo suportą 150 eurų vertės, tekinimo staklių griebtuvą 150 eurų vertės, iš viso padarydamas UAB „( - )“ 820 eurų turtinę žalą. Kaltinamasis suprato savo veiksmų pobūdį, numatė dėl tokių jo veiksmų galinčius atsirasti pavojingus padarinius ir jų norėjo, todėl veikė tiesiogine tyčia (LR BK 15 straipsnio 2 dalies 2 punktas). Kaltinamojo G. A. tyčiniai veiksmai teisingai kvalifikuoti pagal LR BK 178 straipsnio 1 dalį.

13Bausmės paskirtis pagal LR BK 41 straipsnio 2 dalį yra sulaikyti asmenis nuo nusikalstamų veikų darymo; nubausti nusikalstamą veiką padariusį asmenį; atimti ar apriboti nuteistam asmeniui galimybę daryti naujas nusikalstamas veikas; paveikti bausmę atlikusius asmenis, kad laikytųsi įstatymų ir vėl nenusikalstų; užtikrinti teisingumo principo įgyvendinimą. Bausmės paskirties požiūriu teisingumo principas reiškia, kad pripažintam kaltu asmeniui skiriama bausmė turi būti adekvati padarytai veikai, atitikti tos veikos pavojingumo pobūdį ir laipsnį.

14Skirdamas kaltinamajam G. A. bausmę, teismas atsižvelgia į veikos pavojingumo laipsnį, kaltininko kaltės formą ir rūšį, padarytos veikos motyvus ir tikslus, į kaltinamojo asmenybę, atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes bei kitas baudžiamajame įstatyme nurodytas aplinkybes (LR BK 54 str. 2 d.).

15G. A. padarė vieną nusikalstamą veiką, priskiriamą nesunkių nusikaltimų kategorijai (LR BK 11 str. 3 d.), veika baigta. Nusikalto būdamas 2 kartus teistas (1 t., b. l. 78-80, 82-85). Nusikaltimą, už kurį teisiamas nagrinėjamoje byloje, padarė teistumui neišnykus, todėl LR BK 27 straipsnio 1 dalies prasme yra recidyvistas. Pripažino padaręs nusikalstamą veiką, gailėjosi dėl savo netinkamų veiksmų, kas yra jo atsakomybę lengvinanti aplinkybė (LR BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Atsakomybę sunkinanti aplinkybė – veiką padarė recidyvistas (LR BK 60 str. 1 d. 13 p.). Praeityje baustas administracine tvarka (1 t., b. l. 69-77), nedirbantis (1 t., b. l. 66, 68), Užimtumo tarnyboje neregistruotas. Įvertinęs visas šias skiriamos bausmės individualizavimui reikšmingas aplinkybes, teismas pripažįsta, jog bausmės tikslai (LR BK 41 straipsnis) bus pasiekti paskyrus G. A., kaip recidyvistui, nedarančiam jokių išvadų iš ankstesnių nuteisimų, už naujos nusikalstamos veikos padarymą bausmę, susijusią su trumpalaikiu laisvės atėmimu - areštą. Bausmės trukmė nustatytina kaip mažesnė nei sankcijoje numatytas bausmės vidurkis.

16Vadovaujantis LR BK 641 straipsniu, paskirta bausmė sumažintina vienu trečdaliu.

17G. A. paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti (1 t., b. l. 111-113) - iki nuosprendžio įsiteisėjimo nekeistina.

18Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 109 straipsnis numato, kad asmuo dėl nusikalstamos veikos patyręs turtinės arba neturtinės žalos, turi teisę baudžiamajame procese pareikšti įtariamajam ar kaltinamajam arba už įtariamojo ar kaltinamojo veikas materialiai atsakingiems asmenims civilinį ieškinį.

19Turtinės žalos samprata suformuluota Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - LR CK) 6.249 straipsnio 1 dalyje. Pagal šią teisės normą žala yra turto netekimas arba sužalojimas, turėtos išlaidos (tiesioginiai nuostoliai) ir negautos pajamos. Nusikaltimų ir baudžiamųjų nusižengimų nuosavybei, turtinėms teisėms ir kt. bylose, kuriose nusikalstamos veikos (kėsinimosi) dalykas yra materialūs daiktai, veika kvalifikuojama pagal turto (daiktų) vertę, buvusią veikos padarymo metu, o nagrinėjant civilinį ieškinį dėl turtinės žalos atlyginimo, žalos dydis įvertinamas vadovaujantis nuostatomis, įtvirtintomis LR CK 6.249 straipsnio 5 dalyje. Pagal šią normą turtinė žala apskaičiuojama, remiantis prarasto ar sugadinto turto kainomis, galiojančiomis teismo sprendimo dėl žalos atlyginimo priėmimo dieną. Atskirais atvejais, siekiant išvengti nepagrįsto nukentėjusiojo praturtėjimo ar nevisiško žalos atlyginimo, vadovaujamasi kainomis, galiojusiomis žalos padarymo metu ar pareiškiant ieškinį (LR CK 6.249 straipsnio 5 dalis, 6.251 straipsnio 1 dalis). Kaip ne kartą buvo akcentuota teismų praktikoje (pvz., Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gegužės 28 d. nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 1A-452/2014), šios kategorijos nusikaltimais padaroma žala paprastai yra didesnė negu ta, kurios siekė kaltininkas grobdamas turtą tikslu parduoti kaip metalo laužą.

20Civilinis ieškovas UAB „( - )“ pareiškė civilinį ieškinį, kurį patikslino 2018 m. vasario 13 d., 3 720 Eur turtinei žalai atlyginti (1 t., b. l. 29). Teisminio nagrinėjimo metu civilinio ieškovo atstovas R. J. prašė priteisti iš G. A. kaltinime nurodytų pagrobtų daiktų vertę atitinkančią pinigų sumą – 820 Eur, o kitoje dalyje ieškinį palikti nenagrinėtą, neužkertant kelio ateityje reikšti pretenzijas G. A. civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka dėl to, kad be kaltinime nurodytų pagrobtų daiktų (tekinimo staklių peilių tvirtinimo suporto, griebtuvo) įmonė negali panaudoti turimų tekinimo staklių, kurios yra dar didesnės vertės nei atskiri daiktai, pagal paskirtį. Civilinis ieškovas – uždaroji akcinė bendrovė, turinti įvairių gamybinių patalpų, pareikštame civiliniame ieškinyje detaliai nurodė, koks ir kokios vertės turtas buvo pagrobtas, t. y. priekalas - 170 Eur vertės, spaustuvas didelis 350 Eur vertės, tekinimo staklių peilių tvirtinimo suportas 150 Eur vertės, tekinimo staklių griebtuvas 150 Eur vertės. Byloje nėra duomenų, kad pagrobti daiktai būtų buvę grąžinti civiliniam ieškovui, o kaltinamasis G. A. patvirtino, kad pagrobtus daiktus pardavė į metalo laužą Šiauliuose. Atsižvelgiant į tai, kad civilinis ieškovas minėtą turtinę žalą patyrė dėl tyčinių neteisėtų kaltinamojo G. A. veiksmų, o pagrobtų daiktų vertė yra žinoma aiškiai ir vieningai ją nurodžius tiek pirminiame pareiškime policijai (1 t., b. l. 5), tiek ieškinyje (1 t. b. l. 28), tiek patikslintame ieškinyje (1 t., b. l. 29), iš G. A. priteistina pagrobtų materialių daiktų vertę atitinkanti suma. Tokia suma, teismo nuomone, visiškai atitinka protingumo ir teisingumo kriterijus, taip ir formuotiną teismų praktiką nustatant nusikaltimo dalyką ir jo vertę vagysčių bylose. Kitoje dalyje ieškinys, atsižvelgiant į UAB „( - )“ atstovo prašymą, išreikštą 2018 m. gruodžio 13 d. posėdyje, paliktinas nenagrinėtu.

21Pagal LR BK 76 straipsnio 1 dalį, nusikalstamą veiką padaręs asmuo gali būti atleistas nuo bausmės, jeigu iki teismo nuosprendžio priėmimo jis suserga sunkia nepagydoma liga, dėl kurios bausmę atlikti būtų per sunku. Šiuo atveju teismas, priimdamas apkaltinamąjį nuosprendį, paskiria tokiam asmeniui bausmę ir atleidžia jį nuo bausmės atlikimo. Spręsdamas šį klausimą, teismas atsižvelgia į padarytos nusikalstamos veikos sunkumą, nuteistojo asmenybę ir ligos pobūdį. Atleidimas nuo bausmės pagal LR BK 76 straipsnio 1 dalį galimas esant dviem sąlygoms: 1) nusikalstamą veiką padaręs asmuo iki nuosprendžio priėmimo suserga sunkia nepagydoma liga ir 2) dėl šios ligos bausmę nusikalstamą veiką padariusiam asmeniui atlikti būtų per sunku.

22Nors nagrinėjamu atveju G. A. atžvilgiu priimamas apkaltinamasis nuosprendis ir jam skirtina ne laisvės atėmimo, o arešto bausmė, vis dėl to ši bausmė susijusi su terminuotu laisvės netekimu ir būtų atliekama atitinkamoje įstaigoje - areštinėje. Iš VšĮ Respublikinės Šiaulių ligoninės pateikto 2018 m. liepos 9 d. išrašo iš gydymo stacionare ligos istorijos Nr. ( - ) matyti, jog G. A. būklė gydymo eigoje pagerėjo; ligonis sąmoningas, orientuotas laike ir vietoje, paliepimus vykdo; išlieka deš. hemiparezė; ligonis pats nepavalgo, yra aptarnaujamas; išlieka deš. grubi parezė rankos, vidutinio laipsnio kojos; išrašomas į namus tolimesniam gydymui ir slaugai (1 t., b. l. 195-197). Iš baudžiamoje byloje gauto ekspertizės akto Nr. ( - ) (2 t., b. l. 38-40), kurį pasirašė teismo medicinos ekspertas T. Š., matyti, kad G. A. nustatyta labai ryški centrinio tipo dešinė hemiparezė, išlikusi po persirgto išeminio insulto galvos smegenyse, turimų medicininių dokumentų duomenimis ši diagnozė nustatyta 2018 m. birželio 20 d.; tai atitinka sunkių nepagydomų ligų sąrašo kriterijus; remiantis turimais duomenimis, kategoriškai pasisakyti apie G. A. nustatytos ligos prognozę nėra galimybės (2 t., b. l. 38-40). Bylos medžiaga byloja ir apie tai, jog dėl sunkios G. A. sveikatos būklės ir negalėjimo atvykti į bylos nagrinėjimą Šiaulių apylinkės teisme, 2018 m. rugsėjo 13 d. buvo organizuojamas išvažiuojamasis teismo posėdis į G. A. gyvenamąją vietą, adresu ( - ). Kitas teismo posėdis, vykęs 2018 m. gruodžio 13 d., organizuotas konferenciniu ryšiu, kaltinamajam būnant pas save namuose gulimu režimu. Be to, iš informacinės teismų sistemos „Liteko“ duomenų matyti, jog G. A. Šiaulių apylinkės teismo (Šiaulių rūmų) 2018 m. gegužės 21 d. nutartimi buvo atleistas nuo laisvės apribojimo bausmės, skirtos pagal Šiaulių apylinkės 2018 m. rugpjūčio 18 d. teismo baudžiamąjį įsakymą, vykdymo dėl ligos, kas rodo, jog dar iki aptariamos 2018 m. birželio 20 d. G. A. diagnozuotos ligos jo sveikatos būklė buvo sunki, dėl ko jis negalėjo toliau atlikti jam paskirtos laisvės apribojimo bausmės. Įvertinęs šioje baudžiamojoje byloje išnagrinėtus duomenis, tame tarpe - ekspertizės akte pateiktus duomenis, atsižvelgiant į tai, kad G. A. minėta liga buvo diagnozuota jau po nusikalstamos veikos, numatytos LR BK 178 str. 1 d., padarymo (kaip minėta, veika įvykdyta 2017 m. spalio 14 d.), teismas sprendžia, kad G. A. diagnozuota liga, atitinkanti sunkių nepagydomų ligų sąrašo kriterijus, yra objektyvus pagrindas kaltinamąjį G. A. atleisti nuo arešto bausmės dėl ligos, vadovaujantis LR BK 76 straipsnio 1 dalimi. Pastebėtina, kad teisiamojo posėdžio metu tokį pasiūlymą teismui buvo išsakiusi ir valstybinį kaltinimą palaikiusi prokurorė. Su tuo sutiko ir G. A. gynėjas.

23Daiktinis įrodymas – kompaktinė plokštelė su vaizdo ir garso įrašu (2 t., b. l. 44), nuosprendžiui įsiteisėjus, paliktina prie bylos.

24Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 303 straipsnio 2 dalimi,

Nutarė

25G. A. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178 straipsnio 1 dalį ir nuteisti jį 45 (keturiasdešimt penkių) parų areštu.

26Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 straipsniu, paskirtą bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir galutinę bausmę G. A. nustatyti 30 (trisdešimties) parų areštą.

27Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 76 straipsnio 1 dalimi, G. A. nuo paskirtos 30 parų arešto bausmės atleisti dėl ligos.

28G. A. paskirtos kardomosios priemonės – rašytinio pasižadėjimo neišvykti - iki nuosprendžio įsiteisėjimo nekeisti. Nuosprendžiui įsiteisėjus, kardomąją priemonę panaikinti.

29Civilinio ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „( - )“ civilinį ieškinį dėl turtinės žalos atlyginimo tenkinti iš dalies. Priteisti iš G. A. uždarosios akcinės bendrovės „( - )“ naudai 820 Eur (aštuonis šimtus dvidešimt eurų) turtinei žalai atlyginti. Kitoje dalyje ieškinį palikti nenagrinėtu.

30Daiktinį įrodymą – kompaktinę plokštelę su vaizdo ir garso įrašu, nuosprendžiui įsiteisėjus, palikti prie bylos.

31Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų teisėjas Bronius... 2. viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje G.... 3. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 4. G. A. 2017 m. spalio 14 d. laikotarpyje nuo 10.40 val. iki 11.46 val. iš UAB... 5. Kaltinamasis G. A. teisiamajame posėdyje pagal jam inkriminuojamą kaltinimą... 6. Įrodymų tyrimas teisme nutrauktas vadovaujantis Lietuvos Respublikos... 7. Be kaltinamojo visiško prisipažinimo, G. A. kaltę įrodo ir ikiteisminio... 8. -... 9. 2017-11-09 UAB ,, ( - )“ pareiškimas dėl vagystės (1 t., b. l. 5);... 10. - 2017-11-10 įvykio vietos, esančios ( - ), apžiūros protokolas;... 11. - liudytojo A. S. ikiteisminio tyrimo metu duoti parodymai, kad tikslios datos... 12. Išdėstyti įrodymai, t. y. kaltinamojo G. A. visiškas prisipažinimas tiek... 13. Bausmės paskirtis pagal LR BK 41 straipsnio 2 dalį yra sulaikyti asmenis nuo... 14. Skirdamas kaltinamajam G. A. bausmę, teismas atsižvelgia į veikos... 15. G. A. padarė vieną nusikalstamą veiką, priskiriamą nesunkių nusikaltimų... 16. Vadovaujantis LR BK 641 straipsniu, paskirta bausmė sumažintina vienu... 17. G. A. paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti (1... 18. Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 109 straipsnis numato, kad... 19. Turtinės žalos samprata suformuluota Lietuvos Respublikos civilinio kodekso... 20. Civilinis ieškovas UAB „( - )“ pareiškė civilinį ieškinį, kurį... 21. Pagal LR BK 76 straipsnio 1 dalį, nusikalstamą veiką padaręs asmuo gali... 22. Nors nagrinėjamu atveju G. A. atžvilgiu priimamas apkaltinamasis nuosprendis... 23. Daiktinis įrodymas – kompaktinė plokštelė su vaizdo ir garso įrašu (2... 24. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 303... 25. G. A. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178... 26. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 straipsniu,... 27. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 76 straipsnio 1 dalimi,... 28. G. A. paskirtos kardomosios priemonės – rašytinio pasižadėjimo neišvykti... 29. Civilinio ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „( - )“ civilinį... 30. Daiktinį įrodymą – kompaktinę plokštelę su vaizdo ir garso įrašu,... 31. Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliacine...