Byla 2-557-278/2016
Dėl skubių procesinių veiksmų atlikimo, rašytinio proceso tvarka išspendė ieškovės UAB „Automera“ ieškinio dėl žalos atlyginimo atsakovui M. P. priėmimo klausimą

1Panevėžio apygardos teismo teisėja Margarita Dzelzienė,

2vadovaudamasi Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininko 2016-07-21 Potvarkiu Nr.V-19 dėl skubių procesinių veiksmų atlikimo, rašytinio proceso tvarka išspendė ieškovės UAB „Automera“ ieškinio dėl žalos atlyginimo atsakovui M. P. priėmimo klausimą ir

Nustatė

3Ieškovė UAB „Automera“ ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo 137418,60 Eur žalos atlyginimo bei bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad atsakovas bendrovėje dirbo nuo 1997-09-15 iki 2015-11-05 vadybininko pareigose, buvo materialiai atsakingas už jam patikėtą turtą bei materialines lėšas. Atlikus inventorizaciją nustatyta, kad nėra natūroje materialinių vertybių- 31 automobilio, kurie buvo įsigyti už bendrovės lėšas, atstovaujant įmonės vadybininkui M. P., jis juos įgijo ir įmonei neperdavė, tuo padarė žalą.

4Ieškinį atsisakytina priimti, nes ieškovė nesilaikė įstatymų nustatytos tai bylų kategorijai išankstinio bylos sprendimo ne teisme tvarkos (Civilinio proceso kodekso (toliau- CPK) 137 str. 2 d. 3 p.).

5Ieškovė ieškinį grindžia tuo, kad jos darbuotojas, būdamas materialiai atsakingas už jam patikėtą turtą bei materialines lėšas, įgijo automobilius, tačiau jų įmonei neperdavė, tuo padarydamas darbdaviui žalą, todėl akivaizdu, kad tarp šalių yra kilęs tarp darbdavio ir darbuotojo. Ginčai tarp darbdavio ir darbuotojo dėl su darbo santykiais susijusių išmokų ar žalos atlyginimo priteisimo atitinka Darbo kodekso (toliau - DK) 285 straipsnyje įtvirtintą individualaus darbo ginčo sampratą. Individualių darbo ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka reglamentuojama DK 285- 304 straipsniuose. DK 286 straipsnyje nustatyta, jog individualius darbo ginčus nagrinėjantys organai yra darbo ginčų komisija ir teismas. Darbo ginčų komisija yra privalomas ikiteisminis organas, nagrinėjantis individualius darbo ginčus (DK 287 str. 1 p). Įstatymų leidėjas yra įtvirtinęs, jog DK 299 straipsnyje nustatyti atvejai, kuomet nesikreipiant į darbo ginčų komisiją, tiesiogiai teismuose nagrinėjami individualūs darbo ginčai. Pažymėtina, kad atvejų, kai ieškovas gali kreiptis tiesiogiai į teismą, nepasinaudodamas ikiteismine darbo ginčų nagrinėjimo tvarka, sąrašas nuo 2013-01-01 Darbo kodekse įtvirtintoje darbo ginčų nagrinėjimo tvarkos redakcijoje yra susiaurintas, tokiu būdu nuo 2013-01-01 suteikiant platesnius įgaliojimus Darbo ginčų komisijai. Asmuo be išankstinio kreipimosi į darbo ginčą nagrinėjantį organą gali tiesiogiai kreiptis į teismą tik šiais atvejais: dėl darbuotojo nušalinimo nuo darbo darbdavio iniciatyva; dėl darbuotojo nušalinimo nuo darbo pareigūnų ar organų, kuriems įstatymai suteikia nušalinimo nuo darbo teisę, iniciatyva; dėl darbuotojo atleidimo iš darbo teisėtumo; kitais įstatymų nustatytais atvejais. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad nuo 2013-01-01 įsigaliojusioje DK 299 straipsnio 2 dalies redakcijoje (priešingai nei galiojusioje iki 2013-01-01) nėra įtvirtinta išimtis nesikreipiant į Darbo ginčų komisiją tiesiogiai kreiptis į teismą tais atvejais, kai darbo santykiai tarp darbdavio ir darbuotojo yra nutrūkę.

6Kadangi nagrinėjamoje byloje kilęs ginčas priskirtinas ginčams, kylantiems iš darbo teisinių santykių, kurie ikiteismine tvarka privalomai nagrinėtini Darbo ginčų komisijoje, pripažintina, jog ieškovė gali pasinaudoti privaloma ikiteismine ginčo sprendimo tvarka.

7Esant nurodytoms aplinkybėms teismas ieškinį atsisako priimti, taip pat ieškovei grąžintinas sumokėtas žyminis mokestis.

8Ieškovei išaiškintina, kad dėl ieškinyje reiškiamų reikalavimų, pirmiausia ji turi kreiptis į darbo ginčų komisiją prie Valstybinės darbo inspekcijos teritorinio skyriaus, kurio teritorijoje yra darbuotojo darbovietė (DK 289 str. 3 d.) - į Panevėžio darbo ginčų komisiją prie Valstybinės darbo inspekcijos Panevėžio teritorinio skyriaus, adresu Respublikos g. 38, 35173 Panevėžys, tel.: (8-45) 43 36 15.

9Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 137 str. 2 d. 3 p., 290-291 straipsniais, teismas

Nutarė

10Ieškovės UAB „Automera“ ieškinį dėl žalos atlyginimo atsakovui M. P. atsisakyti priimti ir jį grąžinti ieškovei.

11Grąžinti UAB „Automera“ 2532 Eur žyminio mokesčio, sumokėto 2016-07-20 mokėjimo nurodymu AB SEB banke, mokesčio grąžinimą pavedant VMI.

12Išaiškinti ieškovei, kad dėl ieškinyje reiškiamų reikalavimų ji turi kreiptis į Panevėžio darbo ginčų komisiją prie Valstybinės darbo inspekcijos Panevėžio teritorinio skyriaus, adresu Respublikos g. 38, 35173 Panevėžys, tel.: (8-45) 43 36 15.

13Nutartis per 7 dienas nuo nutarties kopijos įteikimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Panevėžio apygardos teismą.

Proceso dalyviai