Byla eB2-1560-262/2015
Dėl kreditorių finansinių reikalavimų tikslinimo ir įmonės pabaigos

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Ona Gasiulytė, Sekretoriaujant S. A., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo bankrutavusios UAB „ALSTART“ administratoriaus UAB „Geraldis“ prašymą dėl kreditorių finansinių reikalavimų tikslinimo ir įmonės pabaigos.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3Vilniaus apygardos teismo 2014 m. spalio 30 d. nutartimi UAB „ALSTART“ iškelta bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirta UAB „Geraldis“. 2015-01-21 nutartimi patvirtintas kreditorių finansinių reikalavimų sąrašas, kuris tikslintas 2015-05-27, 2015-06-03 nutartimis. 2015-02-24 nutartimi įmonei taikytas supaprastintas bankroto procesas. 2015-03-06 įmonė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.

4Bankrutavusios UAB „ALSTART“ administratorius UAB „Geraldis“ kreipėsi į teismą su prašymu priimti sprendimą dėl BUAB „ALSTART“ pabaigos, taip pat prašo patikslinti BUAB „ALSTART“ kreditorinių finansinius reikalavimus bei patvirtinti likvidacinį balansą. Nurodo, kad visi ĮBĮ numatyti veiksmai ir procedūros buvo atlikti. Todėl yra pagrindas priimti sprendimą dėl BUAB „ALSTART“ pabaigos. Garantinio fondo lėšomis iš dalies buvo atsiskaityta su įmonės darbuotojais, todėl atitinkamai turi būti patikslintas kreditorinių reikalavimų sąrašas.

5Bankrutavusios UAB „ALSTART“ kreditoriai, kuriems apie bylos nagrinėjimo laiką ir vietą yra pranešta, į teismo posėdį neatvyko, todėl byla, sutinkamai su CPK 246 str., išnagrinėta tiek jiems, tiek bankroto administratoriui nedalyvaujant.

6Prašymai tenkinami.

7Pagal Įmonių bankroto įstatymo 26 straipsnio 1 dalį kreditorių reikalavimus tvirtina teismas. Kreditorių sąrašo ir jų reikalavimų patikslinimai, susiję su bankroto procesu, tvirtinami teismo nutartimi, iki teismas priima nutartį nutraukti bankroto bylą arba sprendimą dėl įmonės pabaigos.

8Pateiktas BUAB „ALSTART“ administratoriaus prašymas dėl kreditorinių reikalavimų sąrašo patikslinimo yra pagrįstas pridedamais įrodymais, administratorius kreditorių reikalavimų neginčija. Kadangi nenustatyta aplinkybių, dėl kurių administratoriaus prašymas galėtų būti laikomas nepagrįstu, prašymas tenkinamas.

9Kaip minėta, Vilniaus apygardos teismo 2015-02-24 nutartimi BUAB „ALSTART“ buvo taikytas supaprastintas bankroto procesas. ĮBĮ 131 straipsnio 4 dalyje yra nurodyta, kad supaprastinto bankroto procedūros metu teismas tvirtina įmonės bankroto proceso metu sudarytas metines finansines ataskaitas (balansą ir pelno (nuostolių) ataskaitą). Administratorius pateikė UAB „ALSTART“ 2015-08-05 likvidacinį balansą. Nėra pagrindo netvirtinti pateikto balanso, todėl teismas jį tvirtina.

10Administratorius nurodė, kad visi ĮBĮ numatyti veiksmai ir procedūros buvo atlikti. Aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros 2015-05-11 pažymoje nurodyta, kad agentūra neturi duomenų, jog BUAB „ALSTART“ būtų sukauptos atliekos, užterštas dirvožemis ar gruntas (b.l. 193). Iš byloje esančių rašytinių įrodymų darytina išvada, kad bankrutavusios UAB „ALSTART“ likvidavimo procedūros yra baigtos.

11Pagal LR Įmonių bankroto įstatymo 32 str. 4 d. po to, kai administratorius pateikia teismui likusio turto grąžinimo, nurašymo arba perdavimo aktus ir Aplinkos ministerijos regioninio departamento pažymą, teismas, nagrinėjantis įmonės bankroto bylą, priima sprendimą dėl įmonės pabaigos.

12Esant nurodytoms aplinkybėms, vadovaujantis LR Įmonių bankroto įstatymo 32 str. 4 d., priimtinas sprendimas dėl bankrutavusios UAB „ALSTART“ pabaigos.

13Vadovaudamasis LR Įmonių bankroto įstatymo 131, 26 str., 32 str. 4 d., LR CPK 259 str., 263 str., 270 str., teismas

Nutarė

14Patvirtinti patikslintus bankrutuojančios UAB „ALSTART“ kreditorių finansinius reikalavimus:

15Pirmos eilės kreditorių finansiniai reikalavimai (nurodyti eurais):

16(Duomenys neskelbtini)

17Antros eilės kreditorių finansiniai reikalavimai (nurodyti eurais):

  1. VSDFV Vilniaus skyrius

1810 053,68

19

  1. VĮ Turto bankas

2029 708,05

21Iš viso:

2239 761,73

23Trečios eilės kreditorių finansiniai reikalavimai (nurodyti eurais):

  1. UAB „Statybų techniniai sprendimai“
11 999,53
  1. UAB „Storent“
6 091,21
  1. UAB „Simis“
12 333,91
  1. UAB „Toi Toi“
267,93
  1. AB TEO LT
512,21
Iš viso:31 204,79

24Patvirtinti administratoriaus pateiktą UAB „ALSTART“ 2015 m. rugpjūčio 5 d. likvidacinį balansą.

25Bankrutavusią UAB „ALSTART“ (į.k. 303036549) pripažinti pasibaigusia likvidavimu dėl bankroto ir išregistruoti ją iš juridinių asmenų registro.

26Pavesti bankrutavusios UAB „ALSTART“ bankroto administratoriui UAB „Geraldis“ atlikti veiksmus, numatytus LR Įmonių bankroto įstatymo 32 str. 5 d.

27Sprendimas per 30 (trisdešimt) dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Ona... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. spalio 30 d. nutartimi UAB „ALSTART“... 4. Bankrutavusios UAB „ALSTART“ administratorius UAB „Geraldis“ kreipėsi... 5. Bankrutavusios UAB „ALSTART“ kreditoriai, kuriems apie bylos nagrinėjimo... 6. Prašymai tenkinami.... 7. Pagal Įmonių bankroto įstatymo 26 straipsnio 1 dalį kreditorių... 8. Pateiktas BUAB „ALSTART“ administratoriaus prašymas dėl kreditorinių... 9. Kaip minėta, Vilniaus apygardos teismo 2015-02-24 nutartimi BUAB „ALSTART“... 10. Administratorius nurodė, kad visi ĮBĮ numatyti veiksmai ir procedūros buvo... 11. Pagal LR Įmonių bankroto įstatymo 32 str. 4 d. po to, kai administratorius... 12. Esant nurodytoms aplinkybėms, vadovaujantis LR Įmonių bankroto įstatymo 32... 13. Vadovaudamasis LR Įmonių bankroto įstatymo 131, 26 str., 32 str. 4 d., LR... 14. Patvirtinti patikslintus bankrutuojančios UAB „ALSTART“ kreditorių... 15. Pirmos eilės kreditorių finansiniai reikalavimai (nurodyti eurais):... 16. (Duomenys neskelbtini)... 17. Antros eilės kreditorių finansiniai reikalavimai (nurodyti eurais): 18. 10 053,68... 19.
  1. VĮ Turto bankas
...
20. 29 708,05... 21. Iš viso:... 22. 39 761,73... 23. Trečios eilės kreditorių finansiniai reikalavimai (nurodyti... 24. Patvirtinti administratoriaus pateiktą UAB „ALSTART“ 2015 m. rugpjūčio 5... 25. Bankrutavusią UAB „ALSTART“ (į.k. 303036549) pripažinti pasibaigusia... 26. Pavesti bankrutavusios UAB „ALSTART“ bankroto administratoriui UAB... 27. Sprendimas per 30 (trisdešimt) dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali...