Byla e2-4253-918/2016
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Aistė Petrevičienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo AB „Kauno energija“ ieškinį atsakovui Zenonui V. Š. dėl skolos priteisimo, ir

Nustatė

2Ieškovas ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo 870,42 Eur skolą, 26 Eur delspinigius, 5 procentų dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

3Atsakovui adresuoti procesiniai dokumentai – ieškinys su priedais, teismo pranešimas, kuriame nustatytas 14 dienų terminas atsiliepimui į ieškinį pateikti, įteikti 2016-03-02 viešo paskelbimo būdu interneto tinklalapyje www.teismai.lt CPK 130 str. nustatyta tvarka. Atsakovas per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Ieškovas prašo priimti sprendimą už akių. Esant šioms aplinkybėms, priimtinas sprendimas už akių, byla nagrinėtina rašytinio proceso tvarka, neinformavus šalių apie rašytinį procesą (CPK 142 str. 4 d., 153 str. 2 d., 285 str. ir 286 str.).

4Ieškinys tenkintinas.

5Iš byloje surinktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovas tiekė šilumą butui ( - ), kurio savininku yra atsakovas. Atsakovas ginčo butą 2014-09-05 paveldėjo iš P. Š., mirusios 2014-06-18. P. Š. už 2014-02-01 – 2014-06-18 liko skolinga 183,30 Eur: 125,48 Eur už šildymą, 57,82 Eur šilumą kaštam vandeniui ruošti Atsakovui butą paveldėjus, jis mokesčių ir toliau nemokėjo, ir už 2014-06-18 - 2015-09-01 laikotarpį įsiskolino 687,12 Eur: 292,62 Eur už šildymą, 382,42 Eur už šilumą karštam vandeniui ruošti, 12,11 Eur už karšto vandens skaitiklių aptarnavimą. Atsakovas už tiekiamą šilumą patalpų šildymui ir šilumą karštam vandeniui ruošti iš viso skolingas 870,42 Eur už 2014-02-01 – 2015-09-01 laikotarpį. Atsakovui laiku neatsiskaičius su ieškovu, atsakovui ieškovas paskaičiavo 26 Eur delspinigių. Ieškinyje išdėstytas aplinkybes ir ieškinio reikalavimą ieškovas įrodinėja šiais rašytiniais įrodymais: Nekilnojamojo turto registro išrašu, Gyventojų registro tarnybos išrašu, Testamentų registro išrašu, delspinigių skaičiuote, mokesčių žiniaraščiu.

6Pagal energijos (ar energijos išteklių, taip pat šilumos energijos, karšto ir šalto vandens) pirkimo-pardavimo sutartį energijos tiekimo įmonė įsipareigoja patiekti abonentui per prijungtą energijos tiekimo tinklą sutartyje numatytos rūšies energijos kiekį, o abonentas įsipareigoja už patiektą energiją sumokėti ir laikytis sutartyje numatyto energijos vartojimo režimo, užtikrinti jam priklausančių energijos tiekimo tinklų eksploatavimo saugumą bei naudojamų prietaisų ir įrenginių tvarkingumą (CK 6.383 str. 1 d.). Abonentas moka už faktiškai sunaudotą energijos kiekį pagal energijos apskaitos prietaisų rodmenis, jeigu sutartis nenustato ko kita (CK 6.388 str. 1 d.).

7Atlikus formalų pateiktų įrodymų vertinimą ir atsakovui nepateikus įrodymų, kad jis su ieškovu yra atsiskaitęs, darytina išvada, kad pasitvirtinus paminėtų ieškovo pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti ieškovo prašomą sprendimą. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, ieškinys tenkintinas, ieškovui iš atsakovo priteistina 870,42 Eur už 2014-02-01 – 2015-09-01 laikotarpį (CK 4.82-4.84 str. 4.86 str., 6.200 str., 6.205 str., 6.383 str., 6.388 str.).

8Pagal CK 6.71 str. 1 d. netesybos (bauda, delspinigiai) – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo mokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta. Netesybos yra prievolių užtikrinimo būdas, skatinantis skolininką įvykdyti prievolę (CK 6.70, 6.71 str.), taip pat sutartinės civilinės atsakomybės forma (CK 6.256 str. 2 d., 6.258 str. 1 d.). Šalių susitarimu nustatytų netesybų tikslas – kompensuoti kreditoriaus galimus praradimus, kurių dydis nustatomas sutartimi dėl netesybų (t.y. sutartinius nuostolius). Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad šalių sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais minimaliais kreditoriaus nuostoliais, kurių jam nereikia įrodinėti, kai skolininkas neįvykdo ar netinkamai įvykdo prievolę. Atsakovas prievolės neįvykdė, už paslaugas laiku neatsiskaitė, todėl pagal Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl delspinigių už nesumokėtus paslaugų mokesčius skaičiavimo fiziniams asmenims“ 2 str. 1 d. ieškovui iš atsakovo priteistina 26 Eur delspinigių už 2015-04-01 – 2015-10-01 laikotarpį, skaičiuojamų po 0,02 procento nuo laiku nesumokėtos skolos už kiekvieną uždelstą dieną (CK 6.71 str., 6.258 str.).

9CK 6.210 str. numatyta, jog terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas (fizinis asmuo) privalo mokėti 5 proc. dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas. Prievolė tinkamai neįvykdyta, todėl iš atsakovės ieškovui priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str., 6.123 str., 6.210 str. 1 d.).

10Patenkinus ieškinį, ieškovui iš atsakovės priteistinas 20 Eur žyminis mokestis ir 1,71 Eur už duomenų gavimą bei 51,43 Eur advokato paslaugoms apmokėti, iš viso 73,14 Eur (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 88 str. 1 d. 6 p., 8 p., 93 str. 1 d.).

11Procesinių dokumentų įteikimo išlaidos valstybei iš atsakovo nepriteistinos, kadangi jų dydis mažesnis už minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą nustatytą Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011-11-07 įsakyme Nr. 1R-261/1K-355 (CPK 96 str. 6 d.).

12Teismas, vadovaudamasis CPK 142 str. 4 d., 153 str., 279 str. 2 d., 285 str., 286 str., 287 str.,

Nutarė

13Ieškinį tenkinti.

14Priteisti ieškovui AB „Kauno energija“, įmonės kodas 235014830, buveinės adresas Raudondvario pl. 84, Kaune, iš atsakovo Zenono V. Š., a. k. ( - ) gyv. ( - ), 870,42 Eur (aštuoni šimtai septyniasdešimt eurų 42 ct) už 2014-02-01 – 2015-09-01 laikotarpį, 26 Eur (dvidešimt šeši eurai) delspinigius už 2015-04-01 – 2015-10-01 laikotarpį, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (896,42 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2016-02-02) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 73,14 Eur (septyniasdešimt trys eurai 14 ct) bylinėjimosi išlaidas.

15Atsakovas negali šio sprendimo skųsti apeliacine tvarka, tačiau turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį CPK 287 str. 2, 3 d. ir 80 str. 3 d. reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

16Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai