Byla 2-1961/2010

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Algirdo Gailiūno, Kazio Kailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Donato Šerno, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Grida“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. rugsėjo 6 d. nutarties, kuria atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones, civilinėje byloje Nr. 2-7462-661/2010 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Grida“ ieškinį atsakovui Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutui dėl atviro konkurso sprendimų panaikinimo ir sąlygų dalies pakeitimo ir panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Ieškovas UAB „Grida“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutui, prašydamas įpareigoti atsakovą pakeisti konkurso dėl „Diagnostinių rinkinių ir papildomų priemonių ir medžiagų užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų tyrimams greituoju tyrimo metodu (imunofermentinės analizės (ELISA) metodas) pirkimas“ sąlygų II skyriaus 7 punktą; įpareigoti atsakovą panaikinti minėto konkurso sąlygų III skyriaus 10.10 punktą; įpareigoti atsakovą panaikinti 2010 m. liepos 30 d. raštą Nr. 3A-651 „Dėl pasiūlymų pateikimo termino pratęsimo ir konkurso sąlygų taisymo bei papildymo“; įpareigoti atsakovą panaikinti 2010 m. rugpjūčio 9 d raštą Nr. 3A-689 „Dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo“; įpareigoti atsakovą panaikinti 2010 m. rugpjūčio 18 d. protokolą Nr. 10-AK/PAHT-9-5 ir 2010 m. rugpjūčio 18 d. raštą Nr. 3A-709 „Dėl atsakymo į pretenziją“ kaip nepagrįstus. Ieškovas ieškinyje taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti atsakovo Viešųjų pirkimų komisijos vykdomo atviro konkurso „Diagnostinių rinkinių ir papildomų priemonių ir medžiagų užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų tyrimams greituoju tyrimo metodu (imunofermentinės analizės (ELISA) metodas) pirkimas“ procedūras.

4Vilniaus apygardos teismas 2010 m. rugsėjo 6 d. nutartimi nutarė ieškovo UAB „Grida“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti.

5Teismas nurodė, kad ieškovas nepateikė patikimų įrodymų, kurie pagrįstų būtinumą taikyti laikinąją apsaugos priemonę – konkurso sustabdymą, iš kurių būtų galima daryti išvadą, jog jų nesiėmus pasunkės ar pasidarys negalimas teismo sprendimo įvykdymas.

6Teismo nuomone, nagrinėjamu atveju nepagrįstai pritaikius ieškovo prašomą laikinąją apsaugos priemonę, būtų neproporcingai pažeisti atsakovo turtiniai interesai. Teismas pažymėjo, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymo viešųjų pirkimų bylose ypatumas yra tas, kad jos gali būti taikomos tik išimtiniais atvejais, prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones turi būti pagrįstas tuo, kad yra padarytas ne tariamas, o akivaizdus imperatyvių Viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimas, taip pat turi būti pateikti argumentai ir motyvai, kodėl laikinųjų apsaugos priemonių nepritaikymas pažeistų ieškovo teises bei sukeltų neatgręžiamas teisines pasekmes.

7Teismas nurodė, kad ieškinys ir jo priedai patvirtina, jog ieškovas ginčija kai kurias konkurso sąlygas. Teismas nurodė, kad ginčijamo viešo pirkimo dalykas – konkrečių gyvūnų grupių (galvijų, avių, ožkų), paskerstų ir nepaskerstų žmonių vartojimui, mėginių užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų diagnostinių rinkinių ir kitų priemonių, būtinų laboratoriniams tyrimams atlikti, pirkimas. Teismo teigimu, toks pirkimo dalykas yra susijęs su tam tikrų viešąjį interesą turinčių, visuomenei aktualių ir svarbių poreikių tenkinimu ir paslaugų pirkimu, siekiant užtikrinti jų nepertraukiamą teikimą. Teismas pažymėjo, kad mėginiai pristatomi iš visos Lietuvos Respublikos teritorijos, atsakovo Laboratorijos departamento Patologinių anatominių ir histologinių tyrimų skyriuje kasdien atliekama iki 700 užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų laboratorinių tyrimų, 100 procentų šių tyrimų išlaidų finansuoja Europos Sąjunga. Teismas nurodė, kad pritaikius laikinąsias apsaugos priemones užsitęstų pirkimo procedūros ir sutarties sudarymo terminas, todėl atsakovas negalėtų įsigyti diagnostinių rinkinių ir kitų priemonių, būtinų laboratoriniams tyrimams atlikti, o už Reglamento nuostatų nevykdymą Europos Komisija valstybei narei taikytų sankcijas. Teismas pažymėjo, kad viena iš galimų sankcijų – žalios mėsos ir mėsos produktų išvežimo į Europos Sąjungos valstybes bei eksporto į trečiąsias šalis uždraudimas, be to, neatlikus laboratorinių tyrimų, mėsos perdirbimo įmonės net ir vidaus rinkoje negalėtų realizuoti pagamintos produkcijos.

8Teismas pažymėjo, kad teismų praktikoje vadovaujamasi nuostata, jog viešieji pirkimai, kurių metu perkamos prekės ar paslaugos, susijusios su gyvybiškai svarbiu visos visuomenės ir valstybės viešojo intereso užtikrinimu, taikant laikinąsias apsaugos priemones visų pirma, turi būti užtikrinta viešo intereso apsauga ir tik po to siekiama kreditoriaus ir skolininko tarpusavio interesų pusiausvyros išlaikymo; jei teismas nustato, kad laikinosios apsaugos priemonės gali pažeisti visuomenės interesus ir/ar sutrukdyti valstybei vykdyti visuomenės apsaugos ar kitas svarbias visuomenei funkcijas, teismas turi atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Teismo nuomone, nagrinėjamu atveju laikinųjų apsaugos priemonių taikymas reikštų, kad atsakovas neturėtų galimybės numatytu laiku nepertraukiamai įgyvendinti svarbių visuomenei funkcijų ir priemonių, o tai pažeistų visuomenės interesus.

9Dėl nurodytų aplinkybių teismas konstatavo, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas šiuo konkrečiu atveju, atsižvelgiant į ginčo objektu esančio viešojo pirkimo dalyką, būtų neproporcingas ir neekonomiškas, o pagal bendrus principus, įtvirtintus CPK, taikoma laikinosios apsaugos priemonė turi būti proporcinga siekiamiems tikslams, nevaržyti kitų šalių interesų labiau, nei reikia teisėtų tikslų pasiekimui, todėl ieškovo prašymas atmestinas.

10Atskiruoju skundu ieškovas UAB „Grida“ prašo apeliacinės instancijos teismą Vilniaus apygardos teismo 2010 m. rugsėjo 6 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – taikyti ieškovo prašomas laikinąsias apsaugos priemones bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

111.

12Byloje yra nurodyta pakankamai argumentų, patvirtinančių, jog nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių ieškovo interesų teisminė gynyba nebetektų prasmės ieškovui galimo palankaus teismo sprendimo vykdymo požiūriu. Byloje pareikštas ieškinys dėl atsakovo vykdomo atviro konkurso sąlygų, prieštaraujančių imperatyvioms įstatymo nuostatoms, pakeitimo ir panaikinimo, todėl tuo atveju, jei laikinosios apsaugos priemonės nebūtų taikomos, atsakovas galėtų tęsti atvirą konkursą, sudaryti prekių tiekimo sutartį, dėl ko ieškovui galimai palankaus teismo sprendimo įvykdymas taptų neįmanomas.

132.

14Taikytinos laikinosios apsaugos priemonės nepažeis atsakovo ir ieškovo interesų pusiausvyros, nepadarys neigiamos įtakos atsakovo vykdomoms funkcijoms, nepažeis viešojo intereso bei nebus neproporcingos siekiamam teisėtam tikslui pasiekti. Bylos nagrinėjimo terminas yra apibrėžtas įstatymu ir negali būti ilgiau nagrinėjamas kaip 45 dienas. Atsakovas tyrimus atlieka ne kiekvieną dieną, bet tik gyvulių skerdimo sezono metu atskiromis savaitės dienomis, dėl ko ši byla gali būti išnagrinėta žymiai anksčiau nei atsakovui reikės atlikti tyrimus. Be to, siekiant nepažeisti viešojo intereso ir užtikrinti, jog iš valstybės biudžeto perkamos prekės būtų įsigyjamos racionaliai naudojant tam skirtas lėšas, būtina sustabdyti šio pirkimo procedūras iki bus išspręstas tarp šalių kilęs ginčas.

15Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovas Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas nurodo, kad su ieškovo UAB „Grida“ atskiruoju skundu nesutinka, ir prašo apeliacinės instancijos teismą atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą, o Vilniaus apygardos teismo 2010 m. rugsėjo 6 d. nutartį palikti nepakeistą bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.

16Atskirasis skundas atmestinas, Vilniaus apygardos teismo 2010 m. rugsėjo 6 d. nutartis paliktina nepakeista.

17Remiantis CPK 144 straipsnio pirmąja dalimi, teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama kiek įmanoma greičiau užkirsti galimybę atsirasti aplinkybėms, galinčioms pasunkinti ar padaryti nebeįmanomu būsimo teismo sprendimo įvykdymą, todėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslas – užtikrinti būsimo teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui (pareiškus priešieškinį – atsakovui), įvykdymą ir taip garantuoti šio sprendimo privalomumą. CPK 145 straipsnio antrojoje dalyje nustatyta, kad laikinosios apsaugos priemonės turi būti parenkamos vadovaujantis ekonomiškumo principu. Ekonomiškumo principas reiškia, kad teismas gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones tais atvejais arba taikyti tokias ir tiek laikinųjų apsaugos priemonių, kiek tai būtina ir pakanka užtikrinti būsimo teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui, įvykdymą. Ekonomiškumo, kaip ir teisingumo bei kiti civilinio proceso teisės principai, reikalauja išlaikyti proceso šalių teisėtų interesų pusiausvyrą, todėl laikinosios apsaugos priemonės turi būti taikomos arba parenkamos taip, kad nesuteiktų nei vienai iš šalių perdėto pranašumo ar nesuvaržytų vienos proceso šalies teisių daugiau, nei būtina teisėtam tikslui pasiekti. Pažymėtina, kad bet kuris teismo atliekamas procesinis veiksmas yra neatsiejamas nuo tikslo užtikrinti ginčo šalių ir kitų suinteresuotų asmenų teisėtų interesų pusiausvyrą, nes to reikalauja minėti universalieji civilinio proceso teisės principai. Tai suponuoja būtinumą vertinti, ar konkrečių laikinųjų apsaugos priemonių taikymas bus proporcingos jų taikymu siekiamiems tikslams. Pažymėtina, kad taikydamas laikinąsias apsaugos priemones teismas privalo patikrinti ar laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nepažeis viešojo intereso. Sąvoka „viešasis interesas“ apima pagrindinius principus, kuriais yra grindžiama valstybės teisinė sistema, valstybės ir visuomenės funkcionavimas. Sąvoka „viešasis interesas” yra vertinamasis kriterijus, todėl jos taikymas turi būti siejamas su konkrečios bylos aplinkybėmis.

18Byloje kilo ginčas dėl atsakovo Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto paskelbto konkurso „Diagnostinių rinkinių ir papildomų priemonių ir medžiagų užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų tyrimams greituoju tyrimo metodu (imunofermentinės analizės (ELISA) metodas) pirkimas“. Bylos duomenys patvirtina, kad pareikštiems ieškinio reikalavimams užtikrinti ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti ginčo konkurso procedūras. Pažymėtina, kad specialusis įstatymas, reglamentuojantis klausimus, susijusius su viešaisiais pirkimais yra Viešųjų pirkimų įstatymas. Minėtame įstatyme numatyta galimybė taikyti laikinąsias apsaugos priemones, įskaitant pirkimo procedūros sustabdymą ar perkančiosios organizacijos priimto sprendimo vykdymo sustabdymą. Viešųjų pirkimų įstatymo 95 straipsnio penktoji dalis numato, kad teismas priima motyvuotą nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, vadovaudamasis ekonomiškumo ir efektyvumo principais bei viešuoju interesu; teismas gali nuspręsti netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų neigiamos pasekmės galėtų viršyti jų teikiamą naudą.

19Teisėjų kolegijos nuomone, taikius byloje ieškovo prašomas laikinąsias apsaugos priemones – sustabdžius atsakovo Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto paskelbto atviro konkurso „Diagnostinių rinkinių ir papildomų priemonių ir medžiagų užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų tyrimams greituoju tyrimo metodu (imunofermentinės analizės (ELISA) metodas) pirkimas“ pirkimo procedūras, būtų pažeistas viešasis interesas, kadangi iškiltų grėsmė tinkamam valstybinės gyvulių užkrečiamųjų ligų kontrolės programos vykdymui, tuo pačiu nebūtų užtikrinama ir vartotojų apsauga, atliekama vykdant gyvūnų užkrečiamųjų ligų stebėseną. Teisėjų kolegija pažymi, kad nors atskirajame skunde teigiama, jog atsakovas tyrimus, kurių atlikimui reikalingos ginčo konkurso metu pirktinos medžiagos, atlieka ne kiekvieną dieną, bet tik gyvulių skerdimo sezono metu atskiromis savaitės dienomis, o byla gali būti išnagrinėta anksčiau nei atsakovui reikės atlikti tyrimus, tačiau į bylą nepateikti įrodymai, kad minėti tyrimai atliekami tik ieškovo nurodomu laikotarpiu. Be to, atsakovas atsiliepime į atskirąjį skundą yra išaiškinęs, jog atsakovo laboratorijoje USE tyrimai yra atliekami visus kalendorinius metus kiekvieną darbo dieną, skiriasi tik tiriamų mėginių kiekis. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija atmeta kaip nepagrįstą atskirojo skundo argumentą, jog ieškovo prašomų laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nepažeistų viešojo intereso. Teisėjų kolegijos nuomone, atsižvelgiant į bylos duomenis, nagrinėjamu atveju ieškovo prašomų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo neigiamos pasekmės galėtų viršyti jų teikiamą naudą, todėl nėra pagrindo sustabdyti viešo pirkimo procedūrų vykdymą ir pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė taikyti ieškovo prašomas laikinąsias apsaugos priemones.

20Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija konstatuoja, kad atskirojo skundo argumentai nėra pagrindas panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį, ir sprendžia, kad atskirasis skundas nepagrįstas ir atmestinas, o Vilniaus apygardos teismo 2010 m. rugsėjo 6 d. nutartis paliktina nepakeista.

21Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

22Vilniaus apygardos teismo 2010 m. rugsėjo 6 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. Ieškovas UAB „Grida“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui... 4. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. rugsėjo 6 d. nutartimi nutarė ieškovo UAB... 5. Teismas nurodė, kad ieškovas nepateikė patikimų įrodymų, kurie pagrįstų... 6. Teismo nuomone, nagrinėjamu atveju nepagrįstai pritaikius ieškovo prašomą... 7. Teismas nurodė, kad ieškinys ir jo priedai patvirtina, jog ieškovas ginčija... 8. Teismas pažymėjo, kad teismų praktikoje vadovaujamasi nuostata, jog... 9. Dėl nurodytų aplinkybių teismas konstatavo, kad laikinųjų apsaugos... 10. Atskiruoju skundu ieškovas UAB „Grida“ prašo apeliacinės instancijos... 11. 1.... 12. Byloje yra nurodyta pakankamai argumentų, patvirtinančių, jog nepritaikius... 13. 2.... 14. Taikytinos laikinosios apsaugos priemonės nepažeis atsakovo ir ieškovo... 15. Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovas Nacionalinis maisto ir... 16. Atskirasis skundas atmestinas, Vilniaus apygardos teismo 2010 m. rugsėjo 6 d.... 17. Remiantis CPK 144 straipsnio pirmąja dalimi, teismas dalyvaujančių byloje ar... 18. Byloje kilo ginčas dėl atsakovo Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos... 19. Teisėjų kolegijos nuomone, taikius byloje ieškovo prašomas laikinąsias... 20. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija konstatuoja, kad atskirojo skundo... 21. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 22. Vilniaus apygardos teismo 2010 m. rugsėjo 6 d. nutartį palikti nepakeistą....