Byla ATP-773-487/2013
Dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-05-13 nutarties, kuria netenkintas R. R. skundas ir Valstybinės geležinkelio inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos Eismo saugos kontrolės skyriaus 2013 m. kovo 14 d. nutarimas Nr. VGIN – 4 paliktas nepakeistu

1Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėja Jolanta Čepukėnienė teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi administracinio teisės pažeidimo bylą pagal R. R. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-05-13 nutarties, kuria netenkintas R. R. skundas ir Valstybinės geležinkelio inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos Eismo saugos kontrolės skyriaus 2013 m. kovo 14 d. nutarimas Nr. VGIN – 4 paliktas nepakeistu,

Nustatė

2Valstybinės geležinkelio inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos Eismo saugos kontrolės skyriaus 2013 m. kovo 14 d. nutarimu R. R. pripažintas kaltu pagal Lietuvos Respublikos ATPK 111 str. 4 d. ir nubaustas 350 Lt bauda už tai, kad jis 2012 m. lapkričio 24 d., 00.22 val. iš Laisvės g. Mažeikiuose ėjo į namus per Mažeikių geležinkelio stoties kelius tam nenustatytoje vietoje, pralindo pro apsauginę metalinę tvorą, skiriančią geležinkelio kelius nuo Geležinkelio gatvės.

3Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013-05-13 nutartimi netenkino R. R. skundo ir Valstybinės geležinkelio inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos Eismo saugos kontrolės skyriaus 2013 m. kovo 14 d. nutarimas Nr. VGIN – 4 paliko nepakeistu.

4Apeliaciniu skundu R. R. prašo pakeisti teismo nutartį ir, pritaikius LR ATPK 30 1 str. nuostatas, paskirti jam švelnesnę nuobaudą –įspėjimą.

5Nurodo, kad per geležinkelio bėgius bėgti buvo priverstas, nes jį vijosi nepažįstami asmenys, jam grėsė pavojus. Pažymi, jog jokių kliūčių, tvorų ar parspėjančių ženklų nebuvo, tik perbėgę bėgius ir radę tvoroje skylę, pro ją pralindo. Teigia, jog policijos pareigūnai jo nurodomų įvykio aplinkybių neišklausė, nepateikė savo dokumentų, neteisėtai laikė užrakinę automobilyje.

6Prašo atsižvelgti į tai, kad anksčiau nebaustas administracine tvarka, gailisi dėl padaryto teisės pažeidimo, šiuo metu nedirbantis, mokosi gimnazijoje, jų šeimoje auga trys vaikai, kuriuos viena išlaiko bedarbė motina.

7Atsiliepimu į apeliacinį skundą Valstybinė geležinkelio inspekcija prie Susisiekimo ministerijos prašo R. R. apeliacinio skundo netenkinti. Nurodo, kad apelianto skunde nurodytos aplinkybės dėl jam ir jo draugui iškilusios grėsmės bei bėgimo geležinkelio bėgiais, norint pabėgti nuo kitų asmenų, nurodomos praėjus 4 mėnesiams po įvykio. Teigia, jog surašant administracinio teisės pažeidimo protokolą, tokia versija pateikta nebuvo.

8Institucija pažymi, jog R. R. skunde nurodytas prisipažinimas yra deklaratyvus, todėl nepripažintinas jo atsakomybę lengvinančia aplinkybe.

9Atsiliepime nurodoma, kad R. R. nubaustas pagrįstai už jam inkriminuotą teisės pažeidimą, nuobauda paskirta laikantis nuobaudų skyrimo taisyklių. Ja švelninti apeliacinio skundo argumentais nėra teisinio pagrindo.

10Apeliacinis skundas netenkintinas.

11Apylinkės teismo nutarimu R. R. paskirta administracinė nuobauda pagal Lietuvos Respublikos ATPK 111 str. 4 d. 350 Lt bauda.

12Ginčo dėl padaryto administracinio teisės pažeidimo nėra. Apeliaciniame skunde keliamas paskirtos nuobaudos individualizavimo klausimas, teigiant, kad R. R. paskirta nuobauda yra per griežta.

13LR ATPK 30 straipsnyje nustatyta, kad nuobauda už administracinį teisės pažeidimą skiriama norminio akto, numatančio atsakomybę už padarytą teisės pažeidimą, nustatytose ribose, tiksliai laikantis ATPK ir kitų aktų dėl administracinių teisės pažeidimų, skiriant nuobaudą, atsižvelgiama į padaryto teisės pažeidimo pobūdį, pažeidėjo asmenybę bei atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes.

14Organas (pareigūnas), nagrinėjantis administracinių teisės pažeidimų bylas, atsižvelgdamas į aplinkybes, nurodytas LR ATPK 30 straipsnio 2 dalyje, taip pat į LR ATPK 31 straipsnyje nustatytas atsakomybę lengvinančias bei kitas įstatymų nenurodytas lengvinančias aplinkybes, vadovaudamasis teisingumo ir protingumo kriterijais, gali paskirti mažesnę nuobaudą nei sankcijoje numatyta minimali arba paskirti švelnesnę nuobaudą nei numatyta sankcijoje, arba visai neskirti administracinės nuobaudos (LR ATPK 301 str. 1 d.). Pagal suformuotą Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo ir Lietuvos Aukščiausiojo teismo praktiką administracinė nuobauda, vadovaujantis Lietuvos Respublikos ATPK 301 str. nustatytomis taisyklėmis, gali būti švelninama tik išskirtiniais atvejais, kai nustatomas kompleksas faktinių duomenų, bylojančių asmens, kurio atžvilgiu taikomos administracinio poveikio priemonės, naudai, rodančių, kad sankcijoje numatytos nuobaudos taikymas konkrečiam asmeniui prieštarautų teisingumo ir proporcingumo principams, o visuomenės interesas gali būti užtikrintas ir netaikant sankcijoje numatytos nuobaudos arba ją švelninant (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartys administracinių teisės pažeidimų bylose Nr. N1‑1396/2007, N17‑103/2007, Lietuvos Aukščiausiojo teismo nutartis administracinio teisės pažeidimo byloje Nr.II-4/2011).

15Administracinė nuobauda yra atsakomybės priemonė, kuri skiriama administracinį teisės pažeidimą padariusiems asmenims nubausti bei siekiant auklėti, kad jie laikytųsi įstatymų, gerbtų bendro gyvenimo taisykles, taip pat kad tiek pats teisės pažeidėjas, tiek ir kiti asmenys nepadarytų naujų teisės pažeidimų (LR ATPK 20 str.). Administracine nuobauda siekiama tiek nubaudimo, tiek prevencinių tikslų. Tokiu būdu įstatymas aukščiau iškelia visuomenės interesą, taikant prevencines priemones ir pažeidėjo nubaudimą, užtikrinti nepriekaištingą teisės aktų laikymąsi, eismo ir visuomenės saugumą, o ne asmens, įvykdžiusio teisės pažeidimą, asmeninį ar jo šeimos interesą išvengti neigiamų pasekmių, nepatogumų, susijusių su įvykdytu pažeidimu. Skiriama nuobauda turėtų nubausti teisės pažeidėją, sukelti teisės pažeidėjui atitinkamas neigiamas pasekmes, neigiami padariniai yra natūralus teisės pažeidimo rezultatas, apie kurį asmenys yra informuojami iš anksto įstatyme įtvirtinant draudžiamas veikas bei nustatant už jas konkrečias sankcijas.

16R. R. administracinėn atsakomybėn patrauktas už tai, kad 2012 m. lapkričio 24 d., 00.22 val. iš Laisvės g. Mažeikiuose ėjo į namus per Mažeikių geležinkelio stoties kelius tam nenustatytoje vietoje, pralindo pro apsauginę metalinę tvorą, skiriančią geležinkelio kelius nuo Geležinkelio gatvės.

17Padarytas administracinis teisės pažeidimas, numatytas LR ATPK 111 str. 4 d., yra tyčinis, pavojingas, galėjo sukelti sunkių pasekmių.

18Nagrinėjamu atveju, priešingai nei teigiama apeliaciniame skunde, apylinkės teismas pagrįstai nenustatė jokių R. R. atsakomybę lengvinančių aplinkybių. Nors R. R. asmens pirminiame pasiaiškinime nurodė, kad gailisi dėl padaryto pažeidimo (b.l. 26 ), tačiau vėlesniame pasiaiškinime kaltę neigė (b.l. 41). Pagal Lietuvos Respublikos ATPK 31 str. 1 d. 1 p. lengvinančia aplinkybe laikytinas kaltininko nuoširdus gailestis nėra savitikslis dalykas – jis turi rodyti aiškų asmens požiūrį (smerkimą) į padarytą pažeidimą, kaltės pripažinimą, be to, nuoširdus gailėjimasis gali būti pripažintas lengvinančia aplinkybe tik tada, kai asmuo tai daro savo noru iki pažeidimo nagrinėjimo, o ne po to, kai kaltė patvirtinama surinktais įrodymais ar tik apeliacinės instancijos teisme (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartys Nr. N444- 1504/2008, N62-2284/2011, Vilniaus apygardos teismo nutartys Nr. ( - )648/2011, ATP-123-648/2012). Atsižvelgiant į tai, nėra pagrindo pripažinti, kad R. R. atsakomybę lengvina aplinkybė, numatyta Lietuvos Respublikos ATPK 31 str. 1 d. 1 p.

19Priešingai nei teigia R. R., apylinkės teismas, nustatydamas nubaustajam skirtinos baudos dydį, atsižvelgė į padaryto teisės pažeidimo pobūdį, jo asmenybę (šiuo metu mokosi, neturi jokių pajamų). Šios aplinkybės nėra išskirtinės ir nesudaro pagrindo jo atžvilgiu taikyti ATPK 30 1 str. nuostatas.

20Pagal Lietuvos Respublikos ATPK 302 straipsnį, reglamentuojantį baudos skyrimą, skiriamos baudos dydis nustatomas pagal baudos dydžio sankcijoje minimumo ir maksimumo vidurkį, atsižvelgiant į atsakomybę lengvinančias ar sunkinančias aplinkybes. Jeigu yra atsakomybę lengvinančių aplinkybių, baudos dydis mažinamas nuo vidurkio iki minimumo, o esant atsakomybę sunkinančių aplinkybių, baudos dydis didinamas nuo vidurkio iki maksimumo. Atsižvelgiant į tai, kad byloje nėra atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių, apeliantui pagrįstai buvo paskirta sankcijos vidurkio dydžio bauda.

21Atsižvelgiant į tai, kas nustatyta, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nuobauda paskirta, laikantis Lietuvos Respublikos ATPK 30 str. nuostatų, ji nėra aiškiai per griežta, todėl keisti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-05-13 nutartį nubaustojo R. R. apeliaciniame skunde nurodytais argumentais nėra pagrindo.

22Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ATPK 30212 str. 1 d. 1 p.,

Nutarė

23Palikti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. gegužės 13 d. nutartį nepakeistą ir netenkinti R. R. apeliacinio skundo.

24Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėja Jolanta... 2. Valstybinės geležinkelio inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos Eismo... 3. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013-05-13 nutartimi netenkino R. R. skundo... 4. Apeliaciniu skundu R. R. prašo pakeisti teismo nutartį ir, pritaikius LR ATPK... 5. Nurodo, kad per geležinkelio bėgius bėgti buvo priverstas, nes jį vijosi... 6. Prašo atsižvelgti į tai, kad anksčiau nebaustas administracine tvarka,... 7. Atsiliepimu į apeliacinį skundą Valstybinė geležinkelio inspekcija prie... 8. Institucija pažymi, jog R. R. skunde nurodytas prisipažinimas yra... 9. Atsiliepime nurodoma, kad R. R. nubaustas pagrįstai už jam inkriminuotą... 10. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 11. Apylinkės teismo nutarimu R. R. paskirta administracinė nuobauda pagal... 12. Ginčo dėl padaryto administracinio teisės pažeidimo nėra. Apeliaciniame... 13. LR ATPK 30 straipsnyje nustatyta, kad nuobauda už administracinį teisės... 14. Organas (pareigūnas), nagrinėjantis administracinių teisės pažeidimų... 15. Administracinė nuobauda yra atsakomybės priemonė, kuri skiriama... 16. R. R. administracinėn atsakomybėn patrauktas už tai, kad 2012 m. lapkričio... 17. Padarytas administracinis teisės pažeidimas, numatytas LR ATPK 111 str. 4 d.,... 18. Nagrinėjamu atveju, priešingai nei teigiama apeliaciniame skunde, apylinkės... 19. Priešingai nei teigia R. R., apylinkės teismas, nustatydamas nubaustajam... 20. Pagal Lietuvos Respublikos ATPK 302 straipsnį, reglamentuojantį baudos... 21. Atsižvelgiant į tai, kas nustatyta, apeliacinės instancijos teismo... 22. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ATPK 30212 str. 1 d. 1 p.,... 23. Palikti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. gegužės 13 d. nutartį... 24. Nutartis neskundžiama....