Byla 2A-2568-656/2012
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko ir pranešėjo Andriaus Ignoto, teisėjų Aldonos Tilindienės ir Liudos Uckienės, rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo suinteresuoto asmens L. Š. apeliacinį skundą dėl Švenčionių rajono apylinkės teismo 2012 m. kovo 22 d. sprendimo civilinėje byloje pagal pareiškėjos R. S. pareiškimą bei pagal suinteresuotų asmenų L. Š. bei T. B. pareiškimus (suinteresuotieji asmenys be savarankiškų reikalavimų byloje – Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija bei Švenčionių rajono savivaldybės 3-ojo notarų biuro notarė I. N.) dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo.

2Kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3I.Ginčo esmė

4P. R. S. prašė nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad ji priėmė 2002-04-29 mirusio tėvo Č. B. B. turtą faktiškai jį valdydama. Suinteresuoti asmenys L. Š. ir T. B. pareiškė savarankiškus reikalavimus ir taip pat prašė nustatyti turintį juridinę reikšmę faktą, kad jie priėmė savo mirusio tėvo Č. B. B. palikimą pradėdami jį valdyti.

5Pareiškėja nurodė, kad jos motina J. B. mirė ( - ) m., o tėvas Č. B. B. mirė ( - ). Po tėvo mirties liko miško ūkio paskirties žėmės -14,54 ha ( - ), namas ir jame buvę daiktai ( - ). Prie namo yra garažas, ūkinis pastatas, šulinys, lauko virtuvė, aviliai. Po tėvų mirties tuose namuose niekas negyvena, namas – neprižiūrimas. Iš namų daiktus paėmė sesuo L. Š., o ji (pareiškėja) maždaug po metų mirus tėvui iš namų paėmė sofą – lovą. Ji pradėjo valdyti prie namų esančią žemę-3 ha iš karto po tėvo mirties, ten sėjo avižas, sodino bulves, pjovė žolę. Pareiškėja gyvena ( - ), 5 km atstumu nuo tėviškės, atvažiavusi naudojasi tik lauko virtuve. Gegužės mėnesį, tuoj po tėvo mirties, raktus nuo lauko virtuvės jai davė J. B.- antra tėvo žmona, kuri jau yra mirusi. Nuo 2005 m. pastoviai deklaruoja žemę- 2009 m. gavo išmoką, pateikusi reikiamus dokumentus. Pareiškėja priėmė savo dalį kaip paveldėtoja pradėjusi valdyti žemę. Sklype dirbo ji pati, jos vyras, padėdavo brolis T. B., vaikai.

6Suinteresuotas asmuo su savarankiškais reikalavimais L. Š. paaiškino, kad kai jos tėvas prieš mirtį vykdmamas į ligoninę, tai atidavė jai namo raktus. Tėvas gyveno su savo antrąja žmona, kuri tuo metu kai tėvas susirgo irgi gulėjo ligoninėje. Tėvas augino šunį, todėl L. Š. atidavė raktus savo sūnui G. Š., kuris ir prižiūrėjo tėvo ūkį. Tėvui mirus viskuo rūpinosi jos šeima. Po tėvo laidotuvių namų raktai buvo pas sūnų, kuris viskuo rūpinosi, kasdien ten važiuodavo. Sesuo (pareiškėja) žemę deklaravo tik 2005 m., o 3 ha žemę prižiūrėjo jos sūnus ir vyras. 2002 m. nušienautą šieną atidavė kaimynui M. Z.- jis yra tėvo antros žmonos giminaitis. Pareiškėja žemės nedirbo, tą žemę po tėvo mirties dirbo jos (suinteresuoto asmens L. Š.) šeima. Kai tėvas numirė, tai pareiškėjos šeima nukasė bulves, iškūlė pasėlius. Brolio T. B. rūpinantis ta žeme nematė, jis žemės nedirbo. Tiek sesuo, tiek brolis iš pradžių atsisakė tėvo palikimo, nieko ten nedarė ir tik po 10 metų sugalvojo priimti palikimą. Sesuo R. S. sofą – lovą paėmė praėjus metams po tėvo mirties, raktus nuo lauko virtuvės jai atidavė jos sūnus G. Tėvas suinteresuotam asmeniui pasakė prieš mirtį, kad viską paliko L. Š., tačiau testamento nepavyko rasti. L. Š. yra vienintelė paveldėtoja. Prašo jos pareiškimą patenkinti, o brolio T. B. ir sesers R. S. pareiškimus atmesti.

7Suinteresuotas asmuo su savarankiškais reikalavimais T. B. taip pat pateikė teismui pareiškimą, kuriuo prašė nustatyti juridinį faktą, kad jis kartu seserimis priėmė 2002-04-29 mirusio tėvo Č. B. B. turtą faktiškai jį valdydama. T. B. paaiškino, kad padėdavo ūkyje ir prižiūrėdavo tėvus. Tėvui mirus jo turtą valdė sesuo su vyru, o jis 9 metus atvažiuodavo padėti. Dalį žemės dirbo R. S., nes jai ją dirbti davė antra tėvo žmona, kitą žemės dalį dirbo L. Š. vyras. T. B. palikimo nepriėmė, nes gyveno ( - ). Jis atvažiuodavo tik padėti seseriai R. S. prižiūrėti, sodinti ir kasti bulves. Po tėvo laidotuvių 2002 m. dirbo tą patį, ką ir seserys, kurios viskam ir vadovavo. Šiuo metu jis gyvena ( - ), 14 km. atstumu nuo tėviškės. Po tėvo mirties turėjo gyvulių, nuosavos žemės ( - ), ten ir dirbo, todėl negalėjo kasdien atvažiuoti ir dirbti tėvo žemės. Seserų prašomas 2002 m. padėjo nukasti bulves. Nesikreipė į notarą, nes tuo metu seserys dirbo tą žemę, o jam jos nereikėjo, nes gyveno mieste. Jam nereikia namo, o tik žemės ir miško dalies, nes jam taip pat priklauso dalis tėvo palikimo.

8Suinteresuotas asmuo Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija atsiliepi pareiškimus prašė spręsti teismo nuožiūra.

9II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė

10Švenčionių rajono apylinkės teismo 2012 m. kovo 22 d. sprendimu nustatė juridinę reikšmę turintį faktą, kad R. S. ir L. Š. priėmė Č. B. B. palikimą, pradėdamos turtą faktiškai valdyti. Turintį juridinę reikšmę faktą nustatė paveldėjimo teisės liudijimui gauti. Suinteresuoto asmens su savarankiškais reikalavimais T. B. prašymą dėl turinčio juridinę reikšmę fakto nustatymo atmetė.

11Teismas nustatė, kad pareiškėja, suinteresuotieji asmenys su savarankiškais reikalavimais L. Š., T. B. yra Č. B. B., mirusio 2002-04-29, vaikai. Pastarajam nuosavybės teise priklausė gyvenamasis namas ir pagalbiniai statiniai bei 25.74 ha žemės ūkio paskirties žemės sklypas ir 3 ha ha žemės ūkio paskirties žemės sklypas žemės sklypas, bei 14.52 ha miško sklypas, esantys ( - ). Po Č. B. B. mirties į notarų biurą įpėdiniai dėl palikimo priėmimo nesikreipė ir paveldėjimo byla nebuvo užvesta. Duomenų apie Č.B. B. testamentinį turto palikimą teismas nenustatė.

12Palikimo priėmimas tai įpėdinio ar įpėdinių valios išreiškimas veiksmais, liudijančiais įpėdinio sutikimą įgyti visas teises į palikimą ir prisiimti visas pareigas kilusias ar galinčias kilti iš palikimo. Pareiškėja, suinteresuotas asmuo T. B., liudytojai M. Z., L. S. paaiškino, kad mirus tėvui į jo sodybą atvažiuodavo ir pareiškėja ir L. Š., kurios tvarkėsi sodyboje: L. Š. paėmė kai kuriuos mirusiam priklausančius daiktus, avilius, pareiškėja naudojosi prie sodybos esančiu 3 ha ploto žemės sklypu, jį šienavo, šieną paimdavo savo ūkio reikmėms. Pareiškėja teigia, kad iš antrosios tėvo žmonos J. B. gavusi raktą nuo lauko virtuvėlės naudojosi šia patalpa nuo 2002 metų gegužės mėnesio, o sklype darbus pradėjo tuoj po tėvo mirties. Teismas nurodė, kad neturi pagrindo netikėti šiais pareiškėjos bei liudytojų paaiškinimais. Byloje taip pat nebuvo paneigta, jog pareiškėjos veiksmai buvo atlikti per įstatymo nustatytą terminą – per 3 mėnesius nuo palikimo atsiradimo dienos. Nors teismas neturi pagrindo netikėti ir suinteresuoto asmens L. Š. paaiškinimais, jog ji priėmė tėvo palikimą jį pradėjusi valdyti, (šį faktą patvirtino liudytojai G. Š., P. Š., V. S., seniūno pažyma), tačiau L. Š. artimųjų - sūnaus ir vyro liudijimai apie neva tai pavėluotus pareiškėjos veiksmus priimant palikimą faktiniu valdymu,-kad raktus nuo virtuvėlės jai perdavė tik rudenį, jog žeme naudotis bei deklaruoti ji pradėjo žymiai vėliau nei įstatymu nustatyta priimant palikimą, vertintini kritiškai kaip duoti siekiant eliminuoti iš paveldėjimo visus kitus įpėdinius. Juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymui, t.y. L. Š. prašymui pareiškėja neprieštarauja, ji paaiškino, kad sesuo L. Š. “paėmė namų daiktus”. Suinteresuotas asmuo T. B. teismui nepateikė įrodymų, jog jis po tėvo mirties būtų priėmęs jo turtą. Teismas padarė išvadą, jog T. B. neišreiškė savo valios priimti tėvo palikimą. Teismas, vadovaudamasis tikimybių pusiausvyros principu CK 5.51 straipsnio 1 dalimi, konstatavo, jog pareiškėja ir L. Š. tėvo palikimą priėmė, faktiškai pradėjusios turtą valdyti ir elgėsi kaip paveldimo turto savininkės, turinčios teisę į palikimą. Kad tokiu būdu mirusio tėvo palikimą priėmė ir suinteresuotas asmuo T. B. įrodymų nėra.

13III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą teisiniai argumentai

14Suinteresuotas asmuo L. Š. apeliaciniu skundu prašo panaikinti iš dalis Švenčionių rajono apylinkės teismo 2012 m. kovo 22 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – pareiškėjos R. S. pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo atmesti.

15Apeliacinis skundas grindžiamas argumentais:

  1. Teismas pažeidė LR CPK 185 straipsnio reikalavimus, nes bylos aplinkybės išnagrinėtos nevisapusiškai ir objektyviai (sprendimo motyvai prieštarauja liudytojų parodymams, neįvertinti liudytojos V. S. parodymai).
  2. Teismas pažeidė LR CPK 176 str., 177 str. 2 d. reikalavimus, nes nevertino M. Z. raštiško liudijimo bei liudytojos V. S. parodymų. Minėta liudytoja teisme patvirtino liudytojų G. Š., P. Š., M. Z. parodymus, kad po palikėjo mirties tų pačių metų vasarą visus laukus, tame tarpe ir prie palikėjo namų tvarkė, prižiūrėjo ir šienavo tik G. Š.. Ji paliudijo, kad tais metais, kai mirė kaimynas Č. B. B., jokie daržai ar bulvės prie palikėjo namų nebuvo sodinami, kas iš esmės paneigia pareiškėjos bei jos liudytojų parodymus. Minėta liudytoja patvirtino teisme, kad gyvendama palikėjo kaimynystėje, 2002 m. vasarą niekada nematė palikėjo ūkyje dirbant nei pareiškėjos, nei T. B. Minėti asmenys per teisiškai reikšmingą trijų mėnesių terminą palikimo nepriėmė ir teismas, patenkindamas pareiškėjos pareiškimą, pažeidė LR CK 5.50 str. 3 d.

163. Teismo posėdyje pareiškėja pati patvirtino, kad po tėvo mirties L. Š. viską užrakino ir pasiėmė tėvui priklausiusius daiktus, o raktą nuo lauko virtuvės 2002 m. rudenį gavo iš G. Š.. Minėtą faktą patvirtino ir pats G. Š. ir L. Š., kas paneigia teismo motyvuojamoje dalyje nurodytą faktą, kad pareiškėja raktus nuo lauko virtuvės gavo iš palikėjo sutuoktinės J. B. 2002 m. gegužės mėnesį.

174. Liudytojas L. S. nieko konkretaus teisme nenurodė, todėl nepagrįsta teismas rėmėsi jo parodymais.

185. Liudytojos M. Z. liudijimas buvo nenuoseklus ir prieštaraujantis kitų liudytojų - G. Š., P. Š., V. S. ir M. Z. parodymams bei sveikai logikai. Minėta liudytoja iš pradžių pasisakyme teigė, kad po B. mirties palikėjo namuose niekada nebuvo, o vėliau liudijo, kad kartais giminaitės J. B. prašoma atvažiuodavusi prie jų namų ir matydavusi kaip pareiškėja su vaikais prie palikėjo namų šienavusi pievas, nors kaimynė V. S., kuri nėra suinteresuota bylos baigtimi ir kuri nuolat toje vietoje gyvena, paneigė tokius faktus. Be to, neturint raktų nuo statinių, atvažiuoti iš kitos vietovės šienauti, nelogiška, juo labiau, gyvenant nuosavame name ir turint galimybę šienauti prie savo namų. Tuo pačiu melagingu liudijimu M. Z. tvirtino teismui, kad pareiškėja po tėvo mirties prie palikėjo namų sodino bulves, kas buvo paneigta kitų liudytojų parodymais. Kadangi teismas patenkino pareiškimą remdamasis pagrinde pareiškėjos ir M. Z. parodymais, tai tam, kad nustatyti byloje tikrąją tiesą ir išaiškinti melagingus M. Z. parodymus, tikslinga apklausti dar vieną liudytoją - M. Z. sutuoktinį M. Z..

196. Faktą, kad L. Š. vienintelė priėmė tėvo palikimą faktiškai pradėdama paveldimą turtą valdyti, t.y. iš karto po tėvo mirties pasiėmė tėvui priklausančius daiktus - 8 avilius, kuriems buvo reikalinga neatidėliotina priežiūra, prietaisus medaus gaminimui, šienapjovę, vežimą kinkymą dviratį, traktorių, priekabą kultivatorių ir kitą ūkio techniką, kuriuos panaudojo savo ūkyje, valdė, naudojosi ir disponavo tėvui priklausančiais žemės sklypais, prižiūrėjo namus, šėrė tėvo paliktą šunį, kurį vėliau atidavė kaimynams, įrodo liudininkų parodymai, suinteresuotų asmenų atsiliepimai bei pareiškimai teismui, ( - ) seniūnijos pažyma Nr. 20-255, ir pačių suinteresuotų asmenų pasisakymai teismo posėdžio metu.

207. Tik 2003 m. pavasarį L. Š. sutiko atiduoti tėvui priklausiusį 3.0000 ha žemės sklypą (unikalus Nr. ( - )), esantį ( - ), naudoti ir valdyti pareiškėjai, o raktus nuo palikėjui priklausiusių statinių L. Š. paliepimu jos sūnus G. Š. pareiškėjai atidavė tik 2002 m. rugsėjo mėnesį.

218. Apeliantė prašo teismo nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka.

229.Apeliantė prašo apklausti liudytoju M. Z., nes nagrinėjant bylą pirmos instancijos teisme jis buvo išvykęs. Ryšium su tuo, kad pareiškėja R. S. apeliacinės instancijos teismui pateikė papildomą įrodymą ( - ) seniūnijos 2002-05-06 išduotą kasos pajamų orderį Nr.1052399, apeliantė prašo išreikalauti papildomus įrodymus: orderio originalą, 2002 ir 2007 metų buhalterinius registrus, į kuriuos kasos pajamų orderis buvo įtrauktas, atitinkamų numerių kasos pajamų orderių įsigijimo dokumentus, pagal numeraciją gretimus kasos pajamų orderius, pagal kuriuos galima nustatyti tikslią kasos pajamų orderio išrašymo datą. Apeliantė nurodė, kad dėl neaiškios rašysenos nėra galimybės nustatyti, ar orderis išduotas 2002 metais, ar 2007 metais.

23Susipažinusi su papildomai pateiktais rašytiniais įrodymais (( - ) seniūnijos 2002-05-06 išduotą kasos pajamų orderiu Nr.1052399, 2002 ir 2007 metų buhalterinių registrų ir kasos knygomis), apeliantė pateikė rašytinį paaiškinimą, kuriame nurodė, kad įrašas „( - ) k.“ yra parašytas kitos spalvos tušinuku ir galėjo būti parašytas vėliau. Apeliantė negalėjo pas notarą apklausiamam liudytojui M. Z. užduoti klausimų, todėl būtina byloje apklausti šį liudytoją.

24P. R. S. pateikė teismui atsiliepimą į apeliacinį skundą, kuriuo prašo apeliacinį skundą atmesti. Pareiškėja pateikė papildomą įrodymą ( - ) seniūnijos 2002-05-06 išduotą kasos pajamų orderį Nr.1052399, kuriame nurodyta, kad R. S. už kultivavimą (( - ) k.) sumokėjo 60 Lt (t.2 b.l.10). Atsiliepimą grindė šiais argumentais:

251. Teismas įrodymus vertino visumoje ir objektyviai, t.y. ne vienos pusės naudai, o rėmėsi visų šalių ir liudytojų paaiškinimais. Tai, kad vienas iš paveldėtojų, kuris turi teisę paveldėti kartu su kitais lygiomis dalimis, pasiėmė raktą nuo namo nuo namo, jį užrakino ir neleido kitiems paveldėtojams naudotis juo po tėvo mirties, tik įrodo tai, kad buvo daromos kliūtys kitiems paveldėtojams naudotis visu turtu. Šio paveldėtojo elgesio negalima laikyti sąžiningu ir teisėtu ir tuo grįsti paveldėtojų trijų mėnesių termino praleidimą.

262. Nepagrįsta apeliantės nuoroda į teismo padarytą LR CK 5.50 str. 3 d. pažeidimą, nes apeliantė pareiškime teismui pati nurodė faktą, kad po tėvo mirties pareiškėja rūpinosi žemės sklypu unikalus Nr. ( - ), užvaldė namą, avilius, šienapjovę ir kitą turtą. Be to, apeliantė pareiškime nenurodė, jog pareiškėja yra pažeidusi trijų mėnesių terminą palikimui priimti.

273. Apeliacinio skundo motyvai dėl velionio palikėjo slaugymo neturi jokios reikšmės šioje byloje ir neįeina į bylos nagrinėjimo dalyką.

284. Apeliantė savaip traktuoja liudytojų parodymus, siekiant tik vienapusiško jų vertinimo. V. S. nėra palikėjo kaimynė, ji gyvena kitame kaimo gale ir liudytojai M. Z., V. S., L. S., G. Š., P. Š. negali paneigti faktų, tame nurodytų apeliantės pareiškime, todėl nėra jokio faktinio ar įstatyminio pagrindo naikinti arba keisti ginčijamą sprendimą.

295. Pareiškėja su atsiliepimu pateikė teismui Pabradės seniūnijos 2002-05-06 kasos pajamų orderį Nr.1052399, kuris įrodo, kad pareiškėja rūpinosi paveldėtinu sklypu – sumokėjo 60 Lt už žemės kultivavimą. Grafoje „Pagrindas“ nurodyta „už kultivavimą (( - ) km.).

30IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai

31Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Tai atliekama nagrinėjant ir faktinę, ir teisinę bylos puses, tai yra, tiriant byloje surinktus įrodymus, patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir ar teisingai nustatytoms faktinėms aplinkybėms taikė materialinės teisės normas. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų.

32Teisėjų kolegija atmeta apeliantės prašymą bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka, nes apeliantė šio prašymo nepagrindė. Bylos esmė gali būti atskleista ištyrus pirmos instancijos teismo surinktus įrodymus ir susipažinus su proceso dalyvių ir liudytojų paaiškinimais užfiksuotais teismo posėdžių protokoluose. Prašymas apeliacinės instancijos teisme apklausti liudytoją M. Z. atmetamas, nes apeliantė nenurodė, kokias naujas aplinkybės, kurios nebuvo nustatytos apklausus kitus liudytojus, gali patvirtinti liudytojas M. Z.. Be to, byloje yra apeliantės atstovės pateikti notaro patvirtinti M. Z. parodymai raštu (t.1 b.l.147). Apeliantė turėjo galimybę liudytojui M. Z. pateikti pageidaujamus klausimus, nes į notarą dėl parodymų užfiksavimo kreipėsi apeliantės atstovė.

33Pagal CK 5.51 straipsnio 1 dalį įpėdinis laikomas priėmusiu palikimą, jeigu jis pradėjo valdyti turtą, juo rūpintis kaip savo turtu. Įpėdinis, pradėjęs valdyti kokią nors palikimo dalį ar net kokį nors daiktą, laikomas priėmusiu visą palikimą. Valdymu laikomas faktinis daikto turėjimas savo žinioje. CK 5.51 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad įpėdinis faktiškai valdo palikimą, kai paveldimą turtą naudoja, juo disponuoja, ji prižiūri, moka mokesčius ir kt. Sprendžiant ginčą, ar įpėdinis priėmė palikimą, paėmęs konkretų kilnojamąjį daiktą ar kelis daiktus, ar jo nepriėmė, reikia įvertinti tokio įpėdinio elgesį paėmus daiktą: jis elgėsi kaip paveldimo turto savininkas (bendraturtis) ar kaip asmuo nepretenduojantis į palikimą, ar neturintis teisių į jį.

34Teismo atliekamas įrodymų vertinimas ypatingosios teisenos bylose turi atitikti šių bylų specifiką, kuri lemia aktyvų teismo vaidmenį, todėl teisėjų kolegija išreikalavo iš Pabradės seniūnijos 2002 ir 2007 metų buhalterinių registrų ir kasos knygos, į kuriuos buvo įtrauktas 2002-05-06 išduotas kasos pajamų orderis Nr.1052399, kopijas. Nustatyta, kad orderis neabejotinai išduotas 2002-05-06 ir patvirtina, kad R. S. 2002-05-06 sumokėjo 60 Lt už žemės kultivavimą. Norint paneigti ar patvirtinti apeliantės nurodytą aplinkybę, kad įrašas „( - ) k.“ parašytas kitos spalvos rašikliu (kitu rašikliu) negu įrašas „už kultivavimą“, būtina atlikti dokumento techninę ekspertizę, tačiau, net ir nustačius, kad įrašas atliktas kitu rašikliu, viena ši aplinkybė be kitų įrodymų nepaneigia rašytinio įrodymo įrodomosios reikšmės ir aplinkybės, kad R. S. mokėjo už žemės kultivavimą ( - ) k., t.y. valdė ir rūpinosi paveldimu turtu. Įrašas „( - ) k.“ galėjo būti įrašytas ne tuo pačiu rašikliu kaip kiti dokumento įrašai, bet vien šis faktas neįrodo dokumento duomenų neteisingumo. Kitų įrodymų, paneigiančių įrašo duomenis, nėra.

35Apeliantės skunde nurodyta liudytoja V. S. parodė, kad po Č. B. B. mirties ūkyje dirbo apeliantės L. Š. šeima. Teisėjų kolegijos nuomone, pirmos instancijos teismo sprendime neįvertinti liudytojos V. S. parodymai nepaneigia pirmos instancijos teismo išvadų.

36Teisėjų kolegija taip pat vertina suinteresuoto asmens T. B. paaiškinimus, kuriuose jis pripažino, kad po tėvo mirties dalį žemės valdė R. S., o dalį R. Š.. T. B. parodymai vertinami kaip patikimesni, nes jis apeliacine tvarka neskundė teismo sprendimo, kuriuo nagrinėjamoje byloje buvo atmestas jo pareiškimas nustatyti palikimo priėmimo faktą. Procesinis suinteresuoto asmens T. B. elgesys patvirtina, kad jis nebėra suinteresuotas, kas gaus palikimą.

37Abi įpėdinės per tris mėnesius nuo palikėjo mirties nesikreipė pas notarą dėl palikimo priėmimo, nors žinojo apie palikėjo mirtį. Pati apeliantė L. Š. laikosi nenuoseklios pozicijos, nes 2011-04-29 Švenčionių rajono apylinkės teismui pateiktame pareiškime dėl Č. B. B. palikimo priėmimo faktiniais veiksmais pripažino, kad po tėvo mirties sesuo pareiškėja R. S. rūpinosi žemės ūkio paskirties žemės sklypu, kurio unikalus Nr. ( - ) (25,74 ha ploto), ( - ) km., o L. Š. užvaldė sodybą, žemės ūkio padargus bei rūpinosi kitais dviem žemės sklypais: 14,52 ha ploto unikalus Nr. ( - ) (miško ūkio paskirties) bei 3 ha ploto Nr. ( - ) (žemės ūkio paskirties žemės sklypas su sodyba) (b.l.28-31). P. R. S. sutiko su apeliantės L. Š. pozicija. L. Š. vėliau tik 2012-02-09 vykusiame teismo posėdyje pradėjo prieštarauti juridinio fakto, kad sesuo R. S. priėmė palikimą, nustatymui.

38Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmos instancijos teismais, ištyręs visumą įrodymų, vadovaudamasis tikimybių pusiausvyros principu pagrįstai nusprendė, kad ir R. S., ir L. Š. mirusio tėvo Č. B. B. palikimą priėmė, faktiškai pradėjusios turtą valdyti ir elgėsi kaip paveldimo turto savininkės, turinčios teisę į palikimą. Faktas, kad viena iš įpėdinių perėmė sodybą ir rūpinosi sodybos sklypu, o kita įpėdinė perėmė ir rūpinosi kitu žemės sklypu, leidžia konstatuoti, kad abi įpėdinės priėmė visą palikimą. Apeliantės skunde išdėstyti argumentai, susiję su tuo, kad apeliantė įrodinėja iš karto po tėvo mirties pirmoji priėmusi palikimo dalį, kurią sudarė sodyba ir sodyboje esantis turtas. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad įpėdinis, pradėjęs valdyti kokią nors palikimo dalį ar net kokį nors daiktą, laikomas priėmusiu visą palikimą (CK 5.51 str. 1 d.), todėl aplinkybės, kas pirmas priėmė palikimo dalį – sodybą, nelemia tarp šalių kilusio ginčo baigties. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje išaiškinta, kad ta aplinkybė, jog vienas įpėdinis pradėjo paveldimą turtą valdyti, nepašalina kito įpėdinio teisės tokiu pat ar kitu būdu priimti palikimo. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. birželio 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje S. B. v. N. P., bylos Nr. 3K-3-241/2007).

39Nesant palikėjo testamento, abi įpėdinės palikėjo turtą paveldės lygiomis dalimis kaip pirmos eilės įpėdinės (CK 5.11 str. 1 d.). Juridinio fakto, kad palikimą priėmė abi įpėdinės nustatymas, atitinka geros moralės, teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus.

40Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 326 str. 1 d. 1 p. ir 331 str.,

Nutarė

41Švenčionių rajono apylinkės teismo 2012 m. kovo 22 d.sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. I.Ginčo esmė... 4. P. R. S. prašė nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad ji priėmė... 5. Pareiškėja nurodė, kad jos motina J. B. mirė ( - ) m., o tėvas Č. B. B.... 6. Suinteresuotas asmuo su savarankiškais reikalavimais L. Š. paaiškino, kad... 7. Suinteresuotas asmuo su savarankiškais reikalavimais T. B. taip pat pateikė... 8. Suinteresuotas asmuo Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija... 9. II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė... 10. Švenčionių rajono apylinkės teismo 2012 m. kovo 22 d. sprendimu nustatė... 11. Teismas nustatė, kad pareiškėja, suinteresuotieji asmenys su savarankiškais... 12. Palikimo priėmimas tai įpėdinio ar įpėdinių valios išreiškimas... 13. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą teisiniai... 14. Suinteresuotas asmuo L. Š. apeliaciniu skundu prašo panaikinti iš dalis... 15. Apeliacinis skundas grindžiamas argumentais:
  1. Teismas... 16. 3. Teismo posėdyje pareiškėja pati patvirtino, kad po tėvo mirties L. Š.... 17. 4. Liudytojas L. S. nieko konkretaus teisme nenurodė, todėl nepagrįsta... 18. 5. Liudytojos M. Z. liudijimas buvo nenuoseklus ir prieštaraujantis kitų... 19. 6. Faktą, kad L. Š. vienintelė priėmė tėvo palikimą faktiškai... 20. 7. Tik 2003 m. pavasarį L. Š. sutiko atiduoti tėvui priklausiusį 3.0000 ha... 21. 8. Apeliantė prašo teismo nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka.... 22. 9.Apeliantė prašo apklausti liudytoju M. Z., nes nagrinėjant bylą pirmos... 23. Susipažinusi su papildomai pateiktais rašytiniais įrodymais (( - )... 24. P. R. S. pateikė teismui atsiliepimą į apeliacinį skundą, kuriuo prašo... 25. 1. Teismas įrodymus vertino visumoje ir objektyviai, t.y. ne vienos pusės... 26. 2. Nepagrįsta apeliantės nuoroda į teismo padarytą LR CK 5.50 str. 3 d.... 27. 3. Apeliacinio skundo motyvai dėl velionio palikėjo slaugymo neturi jokios... 28. 4. Apeliantė savaip traktuoja liudytojų parodymus, siekiant tik vienapusiško... 29. 5. Pareiškėja su atsiliepimu pateikė teismui Pabradės seniūnijos... 30. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai... 31. Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos... 32. Teisėjų kolegija atmeta apeliantės prašymą bylą nagrinėti žodinio... 33. Pagal CK 5.51 straipsnio 1 dalį įpėdinis laikomas priėmusiu palikimą,... 34. Teismo atliekamas įrodymų vertinimas ypatingosios teisenos bylose turi... 35. Apeliantės skunde nurodyta liudytoja V. S. parodė, kad po Č. B. B. mirties... 36. Teisėjų kolegija taip pat vertina suinteresuoto asmens T. B. paaiškinimus,... 37. Abi įpėdinės per tris mėnesius nuo palikėjo mirties nesikreipė pas... 38. Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmos instancijos teismais, ištyręs... 39. Nesant palikėjo testamento, abi įpėdinės palikėjo turtą paveldės... 40. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 326 str. 1 d. 1 p. ir 331 str.,... 41. Švenčionių rajono apylinkės teismo 2012 m. kovo 22 d.sprendimą palikti...