Byla 1-121-876/2011

1Šakių rajono apylinkės teismo teisėja Judita Sungailaitė,

2sekretoriaujant Irenai Urbštaitei,

3dalyvaujant prokurorei Jurgitai Baltrūnienei,

4kaltinamajam M. P.,

5nukentėjusiajai J. P.,

6teismo posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje M. P., asmens kodas ( - ) gim. 1990-05-19 Šakių rajone, Gustainiškių kaime, lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, turintis 11 klasių išsilavinimą, nedirbantis, nesimokantis, nevedęs, gyvenantis ( - ), teistas 2011-06-22 pagal BK 178 str. 2 d., 187 str. 2 d. vadovaujantis BK 38 str. atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės, paskiriant baudžiamojo poveikio priemonę – nemokamus darbus, įpareigojant per 6 mėn. atidirbti 40 valandų nemokamų darbų sveikatos priežiūros globos rūpybos ar kitose valstybinėse ar nevalstybinėse įstaigose bei organizacijose, kaltinamas pagal BK 138 str. 2 d. 3p., 5 p.

Nustatė

7M. P. 2011 m. balandžio 26 d. apie 15 val. D. S. bute, esančiame ( - ), būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, kas turėjo įtakos nusikaltimo padarymui, koridoriuje tyčia sudavė ranka mažiausiai vieną kartą D. S., kuriam nugriuvus tyčia spyrė mažiausiai vieną kartą į koją, padarydamas nukentėjusiajam D. S. poodines kraujosruvas kairiame žande, dešinėje pėdoje, dešinės pėdos IV padikaulio proksimalinio galo lūžimą, tuo D. S. padarė nesunkų sveikatos sutrikdymą. Po to, nuėjęs į kambarį tame pačiame bute tyčia sudavė ranka į galvos sritį mažiausiai vieną kartą ir spyrė mažiausiai vieną kartą į kairę koją savo motinai J. P., padarydamas jai poodines kruajosruvas kairės akies vokuose, kairio blazdikaulio ir šeivikaulio lūžimus, tuo J. P. padarė nesunkų sveikatos sutrikdymą.

8M. P. kaltu prisipažino visiškai ir nurodė, kad jam nuvykus į Kudirkos Naumiestį, sužinojo, kad jo mama girtauja. Jis nuėjo į butą, tačiau jo neįleido. Paskui jam įėjus S. sudavė į veidą ir kelis kartus spyrė. Mamai taip pat sudavė į veidą ir kelis kartus spyrė.

9Nukentėjusioji J. P. teismo posėdžio metu nurodė, kad ji nuėjo pas S., kur jie visi gėrė. Prieš tai taip pat dar kažkur gėrė. Atvažiavo sūnus, S. jo neįleido, paskui, kai įleido, sūnus S. sudavė. Teigia, kad jai ir reikėjo suduoti, nes jos netinkamas elgesys išprovokavo sūnaus pyktį. Sūnus jos atsiprašė.

10Nusikalstamos veikos aplinkybes taip pat patvirtina šie byloje esantys įrodymai:

11Specialisto išvada Nr. G247/11(10), kurioje nurodoma, kad J. P. nustatyta poodinės kraujosruvos kairės akies vokuose, kairio blauzdikaulio ir šeivikaulio lūžimai. Sužalojimai veide padaryti kietais bukais daiktais, sužalojimai padaryti mažiausiai dviejų smūgių ar trauminių poveikių pasekoje. Sužalojimai padaryti galimai ir nurodomu laiku. Nustatyas nesunkus sveikatos sutrikdymas, nes dėl kairio blauzdikaulio ri šeivikaulio lūžimo sveikata sutrikdoma daugiau nei 10 d. (b. l. 30).

12Specialisto išvadoje Nr. G205/11(10) nurodoma, kad D. S. nustatyta poodinės kraujosruvos kairiame žande, dešinėje pėdoje, dešinės pėdos IV padikaulio proksimalinio galo lūžimas. Sužalojimai padaryti kietais bukais daiktais. Sužalojimai padaryti mažiausiai dviejų smūgių ar trauminių poveikių pasekoje. Sužalojimai padaryti galimai ir nurodomo įvykio metu, būdu. Nustatytas nesunkus sveikatos sutrikdymas, nes dėl dešinės pėdos IV padikaulio lūžimo sveikata sutrikdoma ilgiau nei 10 d.

132011-07-13 akistatos metu kaltinamasis M. P. prisipažino sumušęs savo motiną J. P..

14M. P. charakterizuojančios medžiagos matyti, kad kaltinamasis gyvena pas močiutę, dirba padienius darbus pas ūkininkus. Augo socialinės rizikos šeimoje, abu tėvai girtaujantys (b.l. 71). 2011-02-01 Administracine tvarka baustas pagal ATPK 129 str. 4000 Lt bauda. (b.l. 71, 73, 75)

15Įvertinus visus byloje surinktus įrodymus, pripažintina, kad M. P. padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 138 str. 2 d. 3, 5 p., tai yra 2011 m. balandžio 26 d. apie 15 val. ( - ), nesunkiai sutrikdė D. S. ir J. P. sveikatą. Ši kaltinamojo veika atitinka du BK 138 str. numatytus kvalifikuojančius požymius. Teismų praktikoje nurodoma, jog jeigu yra du ar daugiau kvalifikuojančių požymių, veika kvalifikuojama pagal visus požymius, tačiau bausmė pagal kiekvieną iš jų neskiriama, atsižvelgiant į nurodytą teismas konstatuoja, kad M. P. veika tinkamai kvalifikuota pagal BK 138 str. 2 d. 3 ir 5 punktus, nes jis nesunkiai sveikatą sutrikdė dviems asmenims, iš kurių vienas buvo jo mama.

16Pats M. P. visiškai prisipažino dėl įvykdyto nusikaltimo, davė nuoseklius parodymus, kuriuos patvirtina ir kiti byloje esantys įrodymai – nukentėjusiosios J. P. parodymai, specialisto išvados, akistatos protokolas. Atsižvelgiant į nurodytą, teismas konstatuoja, jog byloje yra pakankamai įrodymų, kurie patvirtina, jog M. P. įvykdė jam inkriminuojamą nusikalstamą veiką, tai yra nukentėjusiosios parodymai, specialisto išvados. M. P. įvykdė BK 138 str. 2 d. 3, 5 p. numatytą nusikaltimą, kuris yra tuo atveju, kai nukentėjusysis praranda nedidelę dalį profesinio ar bendro darbingumo arba ilgai serga. Iš bylos duomenų matyti, jog dėl M. P. kaltų veiksmų, nukentėjusieji J. P. ir D. S. patyrė nesunkų sveikatos sutrikdymą ir tai patvirtina byloje esančios specialistų išvados (b.l. 30, 32). Nesunkus sveikatos sutrikdymas padaromas tiek tiesiogine, tiek netiesiogine tyčia. Dažniausiai tyčia yra neapibrėžta (nekonkretizuota). Iš bylos duomenų matyti, kad M. P. suduodamas smūgius veikė netiesiogine tyčia, nes veikė sąmoningai ir suvokė, kad jo veika gali sutrikdyti kito žmogaus sveikatą, tačiau nors tokių padarinių ir nenori, tačiau sąmoningai leidžia jiems kilti. Kadangi M. P. toje pačioje vietoje ir tuo pačiu metu sutrikdė dviejų žmonių sveikatą, iš kurių vienas buvo jo artimas giminaitis, jam pagrįstai inkriminuotas nusikaltimo, numatyto BK 138 str. 2 d. 3, 5 p. nusikaltimo padarymas. Dėl bausmės dydžio

17Skiriant bausmę būtina laikytis BK 54 str. numatytų bendrųjų bausmių skyrimo pagrindų. Šio straipsnio antroje dalyje nurodoma, kad skiriant bausmę būtina atsižvelgti į padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį, kaltės formą ir rūšį, padarytos nusikalstamos veikos motyvus ir tikslus, nusikalstamos veikos stadiją, kaltininko asmenybę, atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes. BK 138 str. 2 d. 3, 5 p. sankcijoje numatyta bausmės rūšis yra – laisvės atėmimas iki penkerių metų. M. P. įvykdė tyčinę nusikalstamą veiką, šis įvykdytas nusikaltimas pripažintinas baigtu. Byloje esantys duomenys patvirtina, jog M. P. suvokė atliekantis neteisėtus veiksmus ir juos vykdė, tačiau jo veiksmai buvo spontaniški ir iššaukti nukentėjusiųjų poelgio. Tad darytina išvada, jog padaryta veika yra atsitiktinė ir padaryta dėl tuo metu susiklosčiusios nepalankios situacijos. M. P. yra dirbantis atsitiktinius darbus, anksčiau administracine tvarka baustas, atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal BK 38 str.. Jo veiksmuose atsakomybę sunkinanti aplinkybės pripažintina tai, kad nusikalstamą veiką padarė būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, o atsakomybę lengvinančiomis aplinkybėmis pripažintinos aplinkybės – kad prisipažino ir nuoširdžiai gailisi, bei veikos padarymui turėjo įtakos provokuojantis nukentėjusiosios elgesys.

18Pats teisiamasis padarytą nusikalsamą veiką visiškai pripažįsta ir nuoširdžiai gailisi, kas pripažintina atsakomybę lengvinančia aplinkybe (BK 59 str. 1 d. 2 p.). Kaltininko prisipažinimas padarius nusikalstamą veiką yra tada, kai asmuo savanoriškai prisipažįsta padaręs nusikalstamą veiką, o nuoširdus gailėjimąsis dėl nusikalstamos veikos paprastai pasireiškia tuo, kad kaltininkas neigiamai vertina savo poelgius. Nuoširdus gailėjimasis dėl padarytos nusikalstamos veikos yra atsakomybę lengvinanti aplinkybė tik tada, kai kaltininkas tai daro savo noru. Kaip matyti iš bylos duomenų, M. P. ikiteisminio tyrimo ir teismo proceso metu savo kaltę pripažino, parodymų nekeitė, teigė, jog gailisi dėl padarytų veiksmų, savo mamos atsiprašė.

19BK 59 str. 1 d. 6 p. numatyta atsakomybę lengvinanti aplinkybė, kad veikos padarymui turėjo įtakos provokuojantis ar rizikingas nukentėjusios elgesys, apibūdina nusikalstamos veikos padarymo sąlygas. Provokuojančiu pripažįstamas nukentėjusiojo elgesys, kuris suformuoja kaltininko vidines paskatas (motyvą) padaryti nusikalstamą veiką. Toks elgesys iš esmės prieštarauja moralės normoms,yra smurtinis ar kitaip pavojingas, įžeidžiantis kaltininką, ar jo artimą asmenį ir taip sukeliantis jam emocinę įtampą, nesiekiančią didelio susijaudinimo lygio.

20Teismo posėdžio metu nukentėjusioji J. P. nurodė, jog būten jos girtavimas ir amoralus elgesys privedė sūnų prie neteisėtų veiksmų. Tad teismas mano, jog teisiamojo veiksmuose yra BK 59 str. 1 d. 6 p. numatyta atsakomybę lengvinanti aplinkybė.

21Iš byloje esančių duomenų matytyi, kad M. P. 2011-06-22 buvo atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal BK 38 str., tačiau atsižvelgiant į tai, kad šiame nuosprendyje nagrinėjama veika buvo padaryta iki pirmesnio nuosprendžio priėmimą, teismas laiko, jog M. P. teisiamas pirmą kartą. BK 55 str. nurodoma, jog asmeniui, pirmą kartą teisiamam už nesunkų ar apysunkį tyčinį nusikaltimą, teismas paprastai skiria su laisvės atėmimu nesusijusias bausmes, tačiau M. P. yra teisiamas nors ir už apysunkį nusikaltimą, tačiau pagal kvalifikuotą nusikaltimo sudėtį, kurio sankcijoje yra numatyta tik laisvės atėmimo bausmė iki penkerių metų. Teismas atsižvelgdamas į tai, kad M. P. baustas administracine tvarka, yra atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės, mano, kad nėra pagrindo skirti švelnesnę bausmę, tačiau vertinant tai, kad jo veiksmuose nustatytos dvi atsakomybę lengvinančios aplinkybės, teismas konstatuoja, jog bausmė skirtina mažesnė negu sankcijoje numatytas vidurkis. Taaip pat teismas atsižvelgdamas į nustatytas bylos aplinkybes, M. P. asmenybę, konstatuoja, jog vadovaujantis BK 75 str. bausmės vykdymas atidėtinas.

22Atsižvelgiant į paskirtos bausmė dydį, bausmės vykdymas atidėtinas 1 metmas 6 mėnesiams. Dėl civilinių ieškinių

23Civilinė ieškovė Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos pateikė civilinį ieškinį, kuriame, remdamasi tuo, jog už D. S. ir J. P. gydymą dėl 2011 m. balandžio 26 d. sužalojimų Ligonių kasa sumokėjo gydymo įstaigoms 4159, 95 Lt (keturis tūkstančius šimtą penkiasdešimt devynis litus 95 cnt.) sumą. Civilinės ieškovės prašymas pripažintinas pagrįstu ir įrodytu pateiktais dokumentais: ambulatorinio gydymo priėmimo skyriuje apskaitos kortele, ambulatorinio gydymo apskaitos kortele ir išvykusio iš stacionaro asmens statistine kortele ( b.l. 23-24), todėl tenkintinas visiškai.

24Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 303-307 str., teismas

Nutarė

25M. P. pripažinti kaltu, padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 138 str. 2 d. 3, 5 p. ir paskirti 1 metų 6 mėnesių laisvės atėmimo bausmę.

26Vadovaujantis BK 75 str. 1 d. bausmės vykdymą atidėti 1 metams 6 mėnesiams, įpareigojant per bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpį be institucijos, prižiūrinčios bausmės vykdymo atidėjimą, sutikimo neišvykti iš gyvenamosios vieto ilgiau, kaip septynioms paroms. Laisvės atėmimo bausmės vykdymo termino pradžią skaičiuoti nuo nuosprendžio paskelbimo dienos.

27Kardomąją priemonę –įpareigojimą periodiškai registruotis policijos įstaigoje nuosprendžiui įsiteisėjus panaikinti.

28Valstybinės ligonių kasos civilinį ieškinį tenkinti visiškai ir priteisti iš M. P., asmens kodas ( - ) 4159,95 Lt (keturis tūkstančius šimtą penkiasdešimt devynis litus 95 cnt) išlaidų nukentėjusiųjų D. S. ir J. P. sveikatos priežiūros paslaugoms apmokėti Valstybinės ligonių kasos, juridinio asmens kodas 191351679, buveinės adresas Kalvarijų g. 147, Vilnius, atsiskaitomoji sąskaita LT217300010002484333, AB bankas “Swedbank”, banko kodas 73000, naudai.

29Nuosprendis per 20 d. nuo paskelbimo gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui, padavus apeliacinį skundą Šakių rajono apylinkės teisme. Teisėjos parašas. Nuorašas tikras:

Proceso dalyviai
1. Šakių rajono apylinkės teismo teisėja Judita Sungailaitė,... 2. sekretoriaujant Irenai Urbštaitei,... 3. dalyvaujant prokurorei Jurgitai Baltrūnienei,... 4. kaltinamajam M. P.,... 5. nukentėjusiajai J. P.,... 6. teismo posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje 7. M. P. 2011 m. balandžio 26 d. apie 15 val. 8. M. P. kaltu prisipažino visiškai ir nurodė, kad jam... 9. Nukentėjusioji J. P. teismo posėdžio metu nurodė, kad... 10. Nusikalstamos veikos aplinkybes taip pat patvirtina šie byloje esantys... 11. Specialisto išvada Nr. G247/11(10), kurioje nurodoma, kad 12. Specialisto išvadoje Nr. G205/11(10) nurodoma, kad D. S.... 13. 2011-07-13 akistatos metu kaltinamasis M. P. prisipažino... 14.M. P. charakterizuojančios medžiagos matyti, kad... 15. Įvertinus visus byloje surinktus įrodymus, pripažintina, kad 16. Pats M. P. visiškai prisipažino dėl įvykdyto... 17. Skiriant bausmę būtina laikytis BK 54 str. numatytų bendrųjų bausmių... 18. Pats teisiamasis padarytą nusikalsamą veiką visiškai pripažįsta ir... 19. BK 59 str. 1 d. 6 p. numatyta atsakomybę lengvinanti aplinkybė, kad veikos... 20. Teismo posėdžio metu nukentėjusioji J. P. nurodė, jog... 21. Iš byloje esančių duomenų matytyi, kad M. P.... 22. Atsižvelgiant į paskirtos bausmė dydį, bausmės vykdymas atidėtinas 1... 23. Civilinė ieškovė Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos... 24. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 303-307 str., teismas... 25. M. P. pripažinti kaltu, padarius nusikaltimą, numatytą... 26. Vadovaujantis BK 75 str. 1 d. bausmės vykdymą atidėti 1 metams 6 mėnesiams,... 27. Kardomąją priemonę –įpareigojimą periodiškai registruotis policijos... 28. Valstybinės ligonių kasos civilinį ieškinį tenkinti visiškai ir priteisti... 29. Nuosprendis per 20 d. nuo paskelbimo gali būti skundžiamas Kauno apygardos...