Byla 2-356-228/2013
Dėl įpareigojimo sudaryti buto pirkimo – pardavimo sutartį

1Utenos rajono apylinkės teismo teisėja Irena Stacevičienė, sekretoriaujant Vaidai Umbrasienei, dalyvaujant ieškovei V. L., jos atstovei advokatei J.Umbrasienei, atsakovo Utenos rajono savivaldybės administracijos atstovei A. V. – M., viešame teismo posėdyje išnagrinėjus civilinę bylą pagal ieškovės V. L. ieškinį atsakovui Utenos rajono savivaldybės administracijai dėl įpareigojimo sudaryti buto pirkimo – pardavimo sutartį,

Nustatė

2Ieškovė V. L. ieškinyje ir posėdžio metu prašė įpareigoti atsakovą Utenos rajono savivaldybės administraciją sudaryti su ja buto, esančio ( - ), pirkimo – pardavimo sutartį bei priteisti iš atsakovo jos turėtas šioje byloje bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškovė nurodė, jog 1992 m. ieškovė kartu su sutuoktiniu O. L. pradėjo buto, esančio ( - ), privatizacijos procedūras. Buvo sudarytas susitarimas, 1992 m. birželio 22 d. Utenos privatizacijos tarnyboje sudarytas šio buto įkainojimo aktas Nr. 4948, Utenos miesto mero 1992 m. birželio 26 d. potvarkiu Nr. 144 p priimtas sprendimas leisti privatizuoti ( - ) esantį butą.

4Ieškovė nurodė, jog ji ir jos sutuoktinis atliko visus įkainojimo aktu nustatytų įmokų mokėjimus, pristatė reikiamus dokumentus. Kadangi visi reikiami veiksmai buvo atlikti, jokių kitų veiksmų atlikti nebuvo nurodyta, todėl ieškovė ir jos sutuoktinis tikėjosi, kad visos privatizavimo procedūros yra atliktos, nes jokių informacinių pranešimų dėl buto privatizavimo iš jokios tarnybos negavo. Tačiau sudarant šio paties buto nuomos lengvatinėmis sąlygomis sutartį, paaiškėjo, kad buto privatizavimo procedūros pilnai nebuvo atliktos ir šio buto pirkimo – pardavimo sutartis sudaryta nebuvo.

52012 m. spalio 2 d. ieškovė kreipėsi į Utenos rajono savivaldybės administraciją su prašymu sudaryti buto pirkimo – pardavimo sutartį, tačiau 2012 m. spalio 16 d. raštu ši institucija atsisakė sudaryti buto pirkimo – pardavimo sutartį, motyvuojant tuo, kad pagal ieškovės pateiktus dokumentus trūksta dokumentų, patvirtinančių 1993 rublių įmokos grynais pinigais ir 82 rublių valstybinio mokesčio įmokos sumokėjimą.

6Ieškovė nurodė, jog tai, kad 1992 m. birželio 26 d. Utenos miesto mero potvarkiu buvo priimtas sprendimas leisti privatizuoti butą, esantį ( - ), rodo, jog ieškovė pagal tuomet galiojusius teisės aktus laiku pateikė prašymą privatizuoti nuomojamas gyvenamąsias patalpas, sumokėjo už jas ir įstatymo nustatyta tvarka buvo priimtas sprendimas dėl buto privatizavimo. Įmokas ieškovė su sutuoktiniu sumokėjo 1992 metais ir tai patvirtinančius įrodymus pateikė Utenos rajono privatizacijos tarnybai, todėl visi dokumentai turėjo būti išlikę Utenos rajono savivaldybės archyve, tačiau atsižvelgiant į Utenos rajono savivaldybės administracijos 2012 m. ir 2013 m. raštus, yra aišku, kad visų dokumentų nerasta. Ieškovė taip pat nurodo, jog dalis reikiamų dokumentų prarasta ne dėl nuo jos priklausančių aplinkybių ir kadangi ieškovė yra sumokėjusi 87,6 procento įkainojimo aktu nustatytos sumos, todėl mano, jog atsisakyti sudaryti sutartį yra neteisinga, nesąžininga ir neteisėta ir toks sprendimas pažeidžia teisėtus ieškovės lūkesčius ir įstatymo nustatytą teisę į buto privatizaciją.

7Atsakovas Utenos rajono savivaldybės administracija su ieškovės ieškiniu nesutiko. Rašytiniame paaiškinime ir atstovė posėdžio metu nurodė, jog 1992 metais sutuoktiniai V. L. ir O. L. pradėjo buto, esančio adresu ( - ), privatizavimo procedūras: sudarė susitarimą dėl šio buto privatizacijos, 1992-06-22 buvo sudarytas šio buto įkainojimo aktas, kuriuo buvo nustatyta buto pirkimo – pardavimo kaina, kurią sudarė įmoka grynais pinigais 1993 rubliai ir valstybės vienkartinėmis išmokomis 14350 rublių. Bendra buto kaina sudarė 16343 rublių, taip pat turėjo būti sumokėta 82 rubliai valstybinio mokesčio ir 111 rublių - mokestis už dokumentų rengimą bei įforminimą.

8Ieškovė sumokėjo 14350 rublių valstybės vienkartinėmis išmokomis bei 322 rublius, įrodymų apie likusių sumų sumokėjimą ieškovė nepateikė, dėl ko teisės aktų nustatyta tvarka nebuvo sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis.

9Atsakovas nurodė, kad ieškovė nepagrįstai teigia, kad ji pristatė visus reikiamus dokumentus, jokių kitų veiksmų atlikti nebuvo nurodyta, todėl ji tikėjosi, kad visos buto privatizavimo procedūros atliktos, kadangi reikalavimo teisę privatizuoti butą turintis asmuo privatizavimo santykiuose taip pat turi elgtis rūpestingai.

10Ieškovės ieškinys tenkintinas.

11Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad sutuoktiniai V. L. ir O. L. (mirė ( - )) 1992 metais kreipėsi dėl O. L. nuomojamo buto, esančio ( - ), privatizavimo (9-11, 14-15, 27-29 b.l.), 1992-06-22 patvirtintas šio buto įkainojimo aktas (16 b.l.), 1992-06-26 priimtas potvarkis Nr. 144 p dėl butų pardavimo piliečiams, tame tarpe ir ieškovei V. L., asmeninėn nuosavybėn (18-19 b.l.). Pateikti mokėjimo dokumentai (20, 21, 22, 24 b.l.) patvirtina V. L. ir O. L. atliktus mokėjimus investiciniais čekiais – 14350 rublių ir grynais pinigais – 322 rubliai. 2003-04-16 buvo sudaryta buto nuomos sutartis su V. L. (30-31 b.l.), buto, esančio adresu ( - ), nuosavybės teisės registruotos Utenos rajono savivaldybės tarybos vardu (42-43 b.l.).

12LR butų privatizavimo įstatyme buvo įtvirtinta Lietuvos gyventojų teisė įsigyti privačion nuosavybėn jų nuomojamus valstybinio ir visuomeninio butų fondo gyvenamuosius namus, butus daugiabučiuose namuose ir bendrabučiuose. Šiame įstatyme ir jį detalizuojančiuose teisės aktuose nustatyta gyvenamųjų patalpų privatizavimo sąlygos ir tvarka. Butų privatizavimo įstatymas galiojo iki 1998 m. liepos 1 d.

13Byloje nėra pateiktas ieškovės prašymas, kuris pagal Butų privatizavimo įstatymą turėjo būti pateiktas iki 1992 m. gruodžio 1 d., pateiktas susitarimas, kuris nėra patvirtintas notariškai, kaip to reikalavo Butų privatizavimo įstatymo 5 straipsnio 1 d., tačiau vėlesni dokumentai, tai yra 1992-06-22 buto įkainojimo aktas (16 b.l.), iš kurio matyti, jog nustatyta tvarka buvo atliktas buto įkainojimas ir surašytas aktas, kur buto pirkėju nurodyta ieškovė V. L., taip pat 1992-06-26 Utenos miesto mero potvarkis Nr. 144 p (17-19 b.l.) parduoti turimus butus asmeninėn nuosavybėn, iš kurio matyti, jog į perkančių piliečių sąrašą įtraukta ieškovė V. L., ieškovės ir jos sutuoktinio O. L. mokesčių sumokėjimą patvirtinantys dokumentai (20-25 b.l.), taip pat tai, kad Utenos rajono savivaldybės administracija neginčija, jog ieškovė turėjo teisę privatizuoti nuomojamą butą, esantį adresu ( - ), ir šią teisę pradėjo įgyvendinti, leidžia teismui daryti išvadą, jog ieškovė ir jos sutuoktinis savo teisę privatizuoti butą lengvatine tvarka pagal Butų privatizavimo įstatymą pradėjo įgyvendinti, tačiau procedūros iki galo nebuvo užbaigtos, todėl laikytina, jog ieškovės pradėta realizuoti teisė privatizuoti butą, turi būti užbaigta.

14Taigi nustatyta, kad tarp šalių nėra ginčo dėl ieškovės teisės į buto, esančio adresu ( - ), privatizavimą. Ieškovė prašo įpareigoti Utenos rajono savivaldybės administraciją sudaryti su ja šio buto pirkimo – pardavimo sutartį, kadangi ji laiko, jog atliko visus veiksmus, kuriuos atlikus turėjo būti sudaryta buto pirkimo – pardavimo sutartis.

15Tačiau Utenos rajono savivaldybės administracija nesutinka su šia ieškovės nuostata, kadangi ieškovė nėra sumokėjusi įkainojimo aktu nustatyto dydžio įmokos grynais pinigais – 1993 rublių dydžio įmokos.

16Ieškovė teigė, kad ji įsitikinusi, jog yra sumokėjusi ir šią įmoką, tačiau jai nepavyko gauti įmokos kopijos, kadangi savivaldybės archyve šio dokumento nerado, o „Swedbank“, AB 1992 metų archyvas neišlikęs. Ieškovė sutinka sumokėti reikiamo dydžio grynais pinigais įmoką, tačiau nežino, kokio dydžio įmoką reikalinga įmokėti šiuo metu.

17Utenos rajono savivaldybės administracijos atstovė nurodė, jog turto valdymo skyrius negali apskaičiuoti sumos, nes jiems reikia kažkuo remtis.

18Reikia pripažinti, jog ieškovė nebuvo iki galo rūpestinga ir atidi, nes ilgą laiką po privatizavimo procedūrų pradžios 1992 metais nepakankamai rūpinosi savo teisės privatizuoti butą įgyvendinimu. Ieškovė, nors ir teigė, kad ji yra sumokėjusi visas reikiamas sumas, nustatytas įkainojimo aktu, tačiau nepateikė įrodymų, jog buvo sumokėta už privatizuojamą butą grynais pinigais suma – tai yra 1993 rubliai, tačiau ieškovė sutinka sumokėti už butą reikiamą sumą grynais pinigais, bet nežino, kokią sumą turi įmokėti.

19Negalima sutikti su ieškovės nuostata, kad per visą šį laikotarpį ji negavo nei vieno rašto, dokumento ar kito pranešimo iš savivaldybės ar jos institucijų, kurie būtų susiję su buto privatizavimu, todėl ji vertina, kad Utenos rajono savivaldybė, būdama stipresne teisinio santykio šalimi, elgėsi nesąžiningai, nes iš byloje esančių duomenų matyti, jog savivaldybė atliko visus veiksmus, kuriuos reikalinga jai atlikti pagal Butų privatizavimo įstatymo ir poįstatyminių teisės aktų reikalavimus, tai yra sudarė ieškovės privatizuojamo buto įkainojimo aktą, parengtas potvarkis dėl butų pardavimo. O buto pirkimo – pardavimo sutartis nebuvo sudaryta, kadangi nebuvo atlikti visi reikiami mokėjimai - nebuvo įmokos grynais pinigais, nes pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991-07-31 nutarimu patvirtintų Valstybinio ir visuomeninio butų fondo privatizavimo taisyklių 20 p. pirkimo – pardavimo sutartis galėjo būti patvirtinama tik pirkėjui įmokėjus visus nustatytus mokesčius.

20Tačiau pažymėtina, jog savivaldybės administracija nesiėmė priemonių, kad užbaigti ieškovės pradėtą teisės privatizuoti butą lengvatine tvarka įgyvendinimą, nes iš pateiktų atsakymų (34, 60 b.l.) matyti, kad ieškovė dėl buto privatizavimo kreipėsi į Utenos rajono savivaldybės administraciją, tačiau ieškovei buvo tik nurodyta, kokius dokumentus ji turi pateikti, kad būtų pasirašyta buto privatizavimo sutartis.

21Parengiamojo teismo posėdžio metu atsakovo Utenos rajono savivaldybės administracijos atstovė nurodė, jog tuo atveju, jei ieškovė sumokės sumą, kuri nebuvo įmokėta, sutartis gali būti sudaryta, tačiau per laikotarpį iki teismo posėdžio ieškovei nebuvo nustatyta, kokią sumą ji turi įmokėti už butą grynais pinigais.

22Pagal Butų privatizavimo įstatymo nuostatas butų privatizavo klausimus buvo pavesta spręsti rajonų ir miestų savivaldybėms. Butų privatizavimo įstatymas galiojo iki 1998 m. liepos 1 d.

23Esant aukščiau nurodytoms aplinkybėms, tai yra laikant, kad ieškovės pradėtas teisės privatizuoti butą lengvatine tvarka įgyvendinimas turi būti užbaigtas, Utenos rajono savivaldybės administracija įpareigotina sudaryti su ieškove V. L. buto, esančio adresu ( - ), pirkimo – pardavimo sutartį pagal Butų privatizavimo įstatymą, nustatant ieškovei likusios nesumokėtos privatizuojamo buto kainos dalį iki 1998 m. liepos 1 d. galiojusio Butų privatizavimo įstatymo ir poįstatyminių teisės aktų nustatyta tvarka.

24Ieškovė, pateikdama ieškinį, apmokėjo jį 144 Lt dydžio žyminiu mokesčiu. Reikalavimas yra turtinio pobūdžio, nes ieškovės reikalavimas yra dėl daiktinės teisės į turtą, todėl vertinant, kad buto rinkos kaina – 24410 Lt (42-43 b.l.), laikytina, jog ieškinys turėjo būti apmokėtas 732 Lt dydžio žyminiu mokesčiu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų kolegijos 2005 m. gegužės 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-286/2005).

25Utenos rajono savivaldybės administracija atleista nuo žyminio mokesčio sumokėjimo valstybės biudžetui, todėl iš atsakovo ieškovės naudai priteistina ieškovės sumokėto žyminio mokesčio dalis – 144 Lt , o ieškovės nesumokėta dalis iš atsakovo valstybės biudžetui nepriteistina, taip pat ieškovės naudai priteistinos jos turėtos advokato pagalbos išlaidos – 550 Lt, kurios pagal Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr.1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio 8.2. p. laikytinos pagrįsto dydžio (LR CPK 79 str., 80 str., 83 str. 1 d. 5 p., 85 str., 1 d. 2 p., 88 str., 93 str., 96 str., 98 str.).

26Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis LR CPK 185, 268, 270 straipsniais, teismas

Nutarė

27Ieškovės ieškinį patenkinti.

28Įpareigoti Utenos rajono savivaldybės administraciją sudaryti su ieškove V. L. buto, esančio adresu ( - ), pirkimo – pardavimo sutartį pagal Butų privatizavimo įstatymą, nustatant likusią ieškovės nesumokėtos privatizuojamo buto kainos dalį iki 1998 m. liepos 1 d. galiojusio Butų privatizavimo įstatymo ir poįstatyminiais teisės aktais nustatytos tvarkos.

29Priteisti iš atsakovo Utenos rajono savivaldybės administracijos ieškovės V. L. naudai 144 Lt ieškovės sumokėto žyminio mokesčio dalį ir 550 Lt advokato pagalbos išlaidų.

30Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Panevėžio apygardos teismui, paduodant skundą Utenos rajono apylinkės teisme.

Proceso dalyviai
1. Utenos rajono apylinkės teismo teisėja Irena Stacevičienė, sekretoriaujant... 2. Ieškovė V. L. ieškinyje ir posėdžio metu prašė įpareigoti atsakovą... 3. Ieškovė nurodė, jog 1992 m. ieškovė kartu su sutuoktiniu O. L. pradėjo... 4. Ieškovė nurodė, jog ji ir jos sutuoktinis atliko visus įkainojimo aktu... 5. 2012 m. spalio 2 d. ieškovė kreipėsi į Utenos rajono savivaldybės... 6. Ieškovė nurodė, jog tai, kad 1992 m. birželio 26 d. Utenos miesto mero... 7. Atsakovas Utenos rajono savivaldybės administracija su ieškovės ieškiniu... 8. Ieškovė sumokėjo 14350 rublių valstybės vienkartinėmis išmokomis bei 322... 9. Atsakovas nurodė, kad ieškovė nepagrįstai teigia, kad ji pristatė visus... 10. Ieškovės ieškinys tenkintinas.... 11. Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad sutuoktiniai V. L. ir O. L. (mirė ( -... 12. LR butų privatizavimo įstatyme buvo įtvirtinta Lietuvos gyventojų teisė... 13. Byloje nėra pateiktas ieškovės prašymas, kuris pagal Butų privatizavimo... 14. Taigi nustatyta, kad tarp šalių nėra ginčo dėl ieškovės teisės į buto,... 15. Tačiau Utenos rajono savivaldybės administracija nesutinka su šia ieškovės... 16. Ieškovė teigė, kad ji įsitikinusi, jog yra sumokėjusi ir šią įmoką,... 17. Utenos rajono savivaldybės administracijos atstovė nurodė, jog turto valdymo... 18. Reikia pripažinti, jog ieškovė nebuvo iki galo rūpestinga ir atidi, nes... 19. Negalima sutikti su ieškovės nuostata, kad per visą šį laikotarpį ji... 20. Tačiau pažymėtina, jog savivaldybės administracija nesiėmė priemonių,... 21. Parengiamojo teismo posėdžio metu atsakovo Utenos rajono savivaldybės... 22. Pagal Butų privatizavimo įstatymo nuostatas butų privatizavo klausimus buvo... 23. Esant aukščiau nurodytoms aplinkybėms, tai yra laikant, kad ieškovės... 24. Ieškovė, pateikdama ieškinį, apmokėjo jį 144 Lt dydžio žyminiu... 25. Utenos rajono savivaldybės administracija atleista nuo žyminio mokesčio... 26. Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis LR CPK 185, 268, 270 straipsniais,... 27. Ieškovės ieškinį patenkinti.... 28. Įpareigoti Utenos rajono savivaldybės administraciją sudaryti su ieškove V.... 29. Priteisti iš atsakovo Utenos rajono savivaldybės administracijos ieškovės... 30. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Panevėžio...