Byla 2-869-1005/2016
Dėl skolos priteisimo atsakovui R. M

1Kupiškio rajono apylinkės teismo teisėjas Raimundas Rakauskas, sekretoriaujant Redai Stonikienei, dalyvaujant ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „VELSEKA“ atstovui Aidui Rudinskui, nedalyvaujant atsakovui R. M. (apie teismo posėdį pranešta tinkamai), viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „VELSEKA“ ieškinį dėl skolos priteisimo atsakovui R. M..

2Teismas išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3Ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama iš atsakovo priteisti 4949,97,5 Eur skolą, 1781,99 Eur delspinigius, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo višiško įvykdymo, bei bylinėjimosi išlaidas. Ieškinyje nurodoma, kad atsakovas ieškovei yra skolingas pagal naftos produktų pirkimo sutartį, pagal kurią ieškovė tiekė atsakovui naftos produktus, tačiau atsakovas pagal ieškovės išrašytas PVM sąskaitas – faktūras nustatytais terminais neatsiskaitė, dėl ko susidarė skola ir buvo priskaičiuoti delspinigiai.

4Teismo posėdžio metu ieškovės atstovas Aidas Rudinskas ieškinį palaikė. Parodė, kad nesutinka su atsakovo prašymu delspinigius sumažinti iki 700 Eur bei nesutinka, kad būtų patenkintas atsakovo prašymas skolos mokėjimą išdėstyti dalimis. PVM sąskaitos - faktūros atsakovui apmokėti buvo pateiktos atitinkamai 2015 m. liepos 20 d. ir 2015 m. rugsėjo 11 d. Nuo paskutįnės sąskaitos pateikimo praėjo daugiau nei metai. Jei atsakovas būtų elgesis sąžiningai, jis turėjo pakankamai laiko apmokėti nors dalį sąskaitų ir susitarti su ieškove dėl skolos grąžinimo dalimis. Mano, kad atsakovo prašymas išdėstyti skolos mokėjimą dalimis yra tik bandymas uždelsti atsiskaitymą su ieškove. Pažymi, kad teismo sprendime neišdėsčius skolos mokėjimo dalimis, niekas netrukdo jį išdėstyti vykdymo procese. Atsakovui laiku neapmokėjus sąskaitų ieškovė patiria nuostolius ir teismui išdėsčius skolos mokėjimą dalimis šie nuostoliai ir toliau augs.

5Atsakovas pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, kad ieškiniu sutinka iš dalies. Neginčija pagrindinės 4949,97 Eur skolos už jam parduotus naftos produktus, bet mano, kad 1784,99 Eur delspinigių, kas sudaro beveik 30 procentų pagrindinės skolos yra aiškai per dideli ir prieštarauja protingumo, sąžiningumo principams, sąžiningai verslo praktikai ir suteikia galimybę nepagrįstai praturtėti ieškovei ir pažeidžia teisėtus jo interesus. Atsakovas sutinka sumokėti 700 Eur dydžio delspinigius. Nurodo, kad sunkumų atsiskaityti už nupirktus naftos produktus, atsirado dėl susidariusios sunkios materialinės padėties, nes jo valdomas ūkis praktiškai yra nuostolingas. 2014 metų ūkio pelnas buvo tik 367,24 Eur (1268 Lt), o 2015 metais 18 Eur € (63 Lt) (b. l. 60). Atsakovas prašo priteisus iš jo 4949,97 Eur skolą ir 700 Eur delspinigius, jų mokėjimą išdėstyti 12 mėnesių laikotarpiui lygiomis dalimis. Nurodo, kad jis turi daugiau finansinių įsipareigojimų: 2014 m. gegužės 16 d. su banku AB „DNB“ yra sudaręs kreditavimo sutartį už nupirktus žemės sklypus 43443 Eur sumai ir privalo grąžinti kreditą, kas metai sumokėdamas kreditoriui po 4344 Eur (b. l. 61-62); už nupirktą žemės ūkio techniką skolingas 517,85 Eur (b. l. 63). 2016 m. spalio 17 d. teisme gautas atsakovo prašymas nagrinėti bylą jam nedalyvaujant, nes dėl darbo Vilniaus VPK policijos komisariato miesto nuovadoje bei didelio darbo krūvio ūkyje jis į teismo posėdį negalės atvykti. Papildomai prie anksčiau pateikto atsiliepimo ir dokumentų kopijų pateikė nepilnametės dukters gimimo liudijimo kopiją ir A. G. įmonės „Auridana“ 2014 m. rugsėjo 25 d. išrašytą PVM sąskaitą - faktūrą, pagal kurią atsakovas yra skolingas 8142,17 Eur. Prašyme dėl bylos nagrinėjimo jam nedalyvaujant atsakovas pakartojo prašymą priteisti iš jo skolą ir 700 Eur delspinigių ir skolos su delspinigiais mokėjimą išdėstyti metams. Taip pat, pateikė prašymą priteisus ieškovo reikalaujamą skolą ir visus reikalaujamus delspinigius skolos mokėjimą išdėstyti per du metus.

6Ieškinys tenkintinas iš dalies.

7Kaip matyti iš ieškovės pateiktų rašytinių įrodymų 2015 m. kovo 18 d. atsakovas ir ieškovė sudarė naftos produktų pirkimo sutartį Nr. 03-89 (b. l. 34). Pagal šią sutartį ieškovė įsipareigojo parduoti atsakovui, gamintojo kokybės sertifikato duomenis atitinkančius, naftos produktus (dyzelinį kurą, dyzelinį kurą (žymėtą)), o atsakovas už jam parduotus naftos produktus apmokėti per 30 kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos - faktūros gavimo dienos. Atsakovui ieškovė pateikė prekių už 4949,97 Eur: 2015 m. liepos 20 d. pagal PVM sąskaitą – faktūrą serija KVE Nr.0041032 už 4079,97 Eur ir 2015 m. rugsėjo 11 d. pagal PVM sąskaitą – faktūrą serija KVE Nr.0042243 870 Eur sumai (b. l. 35- 36). Atsakovas šių jam pateiktų PVM sąskaitų - faktūrų neapmokėjo ir liko skolingas ieškovei 4949,97 Eur. Šios savo skolos ieškovei atsakovas neginčija, sutinka, kad yra skolingas ieškovei 4949,97 Eur už jam parduotus naftos produktus (dyzelinį kurą).

8Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – Lietuvos Respublikos CK) 6.38 straipsnyje nustatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra – vadovaujantis protingumo kriterijais. Pagal Lietuvos Respublikos CK 6.59 straipsnį draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (Lietuvos Respublikos CK 6.205 straipsnis). Konstatuotina, kad atsakovas, neįvykdė savo sutartinių įsipareigojimų – neapmokėjo ieškovei už jam parduotus naftos produktus, todėl iš atsakovo ieškovės naudai priteisiama 4949,97 Eur skola.

9Remiantis Lietuvos Respublikos CK 6.37 straipsnio 2 dalimi ir 6.210 straipsnio 2 dalimi, esant ieškovės reikalavimui, iš atsakovo ieškovei priteisiamos 6 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą (5840,96 €) nuo bylos iškėlimo teisme 2016 m. balandžio 22 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

10Dėl delspinigių priteisimo.

11Lietuvos Respublikos CK 6.71 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba įvykdyta netinkamai. Sutarties 4.2 punkte nustatyta, jog pirkėjui nustatytu terminu neapmokėjus sąskaitos, pardavėjas skaičiuoja 0,2 procento dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną, skaičiuojant nuo laiku neapmokėtos sumos. Ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 0,2 procentų dydžio delspinigius, paskaičiuotus už 180 dienų, t. y. 1781,99 Eur. Atsakovas nesutinka su priskaičiuotų delspinigių dydžiu ir prašo juos sumažinti iki 700 Eur.

12Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotą praktiką pripažįstama, kad 0,2 procento delspinigiai, kas sudaro 73 procentų per metus, yra aiškiai per didelės netesybos. Lietuvos Respublikos CK baudinių netesybų nenumatyta, netesybos atlieka tik kompensuojamąją funkciją, siekiant atlyginti nukentėjusiajai šaliai, dėl netinkamo kitos šalies sutarties vykdymo, patirtus nuostolius. Sutartimi nustatyti 0,2 dydžio delspinigiai už kiekvieną pradelstą atsiskaityti dieną, laikytini aiškiai per dideliais ir suponuoja per didelę atsakovo atsakomybę už laiku neapmokėtas sąskaitas. Teismas, remdamasis teismų praktika panašiose bylose ir vadovaudamasis teisingumo ir protingumo kriterijais, laiko, jog sumažinus ieškovo prašomą delspinigių dydį iki 0,1 procento (890,99 Eur), skaičiuojant už kiekvieną pavėluotą atsiskaityti dieną, ieškovo patirti nuostoliai dėl laiku neapmokėtų sąskaitų bus pilnai padengti.

13Dėl teismo sprendimo vykdymo išdėstymo.

14Atsakovas prašo teismo sprendimo vykdymą priteisus visą skolą ir delspinigius sumažinus iki 700,00 Eur išdėstyti vienerių metų laikotarpiui lygiomis dalimis, o pilnai tenkinus ieškovės reikalavimus, teismo sprendimo vykdymą išdėstyti dviejų metų laikotarpiui. Ieškovės atstovas teismo posėdžio metu nesutiko, kad teismo sprendimo vykdymas būtų išdėstytas dalimis.

15Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – Lietuvos Respublikos CPK) 284 straipsnis numato, kad teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva, atsižvelgdamas į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas aplinkybes, sprendimo įvykdymą išdėstyti.

16Atsakovas nurodo, jog šiuo metu yra susidariusi sunki finansinė padėtis, kad be skolos ieškovei jis dar turi kitus finansinius įsipareigojimus: 2014 m. gegužės 16 d. su banku AB „DNB“ yra sudaręs kreditavimo sutartį už nupirktus žemės sklypus 43443 Eur sumai ir privalo grąžinti kreditą, kas metai sumokėdamas kreditoriui po 4344 Eur (b. l. 61-62); už nupirktą žemės ūkio techniką skolingas 517,85 Eur (b. l. 63); A. G. įmonei „Auridana“ pagal 2014 m. rugsėjo 25 d. išrašytą PVM sąskaitą - faktūrą yra skolingas 8142,17 Eur (b. l. 71).

17Byloje nustatyta, kad sutartį su ieškove dėl naftos produktų pirkimo atsakovas sudarė 2015 m. kovo 18 d., t. y., šią sutartį jis sudarė jau turėdamas jo minėtus finansinius įsipareigojimus, todėl atsakovo teiginys, kad sunki materialinė pasėtis susidarė jau po naftos produktų pirkimo sutarties su ieškove sudarymo dėl anksčiau minėtų finansinių įsipareigojimų neattitinka tikrovės. Sudarydamas sutartį su ieškove atsakovas jau buvo finansiškai įsipareigojęs, puikiai žinojo tų įsipareogojimų dydį. Būdamas atsakingu asmeniu, privalėjo įvertinti turimus finansinius įsipareigojimus, bei savo resursus jiems įvykdyti ir tik tada sudaryti naują sutartį, prisiimti naujus finansinius įsipareigojimus.

18Atsakovas nurodo, kad dėl sunkios finansinės padėties susidarymo kaltas ir blogas derlius, dėl ko krito ūkio pelningumas. Sutiktina su tuo, kad sudarydamas sutartį 2015 m. kovo mėnesį, atsakovas neturėjo galimybės realiai įvertinti būsimą derlių, nes tai priklauso ir nuo klimatinių sąlygų, bet pirmoji sąskaita už naftos produktus jam išrašyta 2015 m. liepos 20 d., t. y. jau prasidėjus derliaus nuėmimui. Būdamas ūkininku atsakovas jau turėjo realias galimybes įvertintį derlių ir bent apytikriai apskaičiuoti busimą pelną, ir atsižvelgdamas į savo finansines galimybes pirkti atitinkamą naftos produktų kiekį, ar kitais, priimtinais būdais spręsti iškilusią problemą.

19Spresdamas dėl teismo sprendimo įvykdymo išdėstymo, teismas turi atsižvelgti ne tik į atsakovo prašymą bei pateiktus įrodymus, bet ir ieškovės interesus ir išsakytus argumentus. Atsakovui neapmokant sąskaitų laiku ieškovė jau patyrė nuostolius. Teismui išdėsčius sprendimo vykdymą ilgam laikotarpiui ieškovė ir toliau patirs nuostolius, ieškovės interesai nebus tinkamai apginti. Teismas pagal pateiktus įrodymus vertindamas realias atsakovo galimybes įvykdyti teismo sprendimą iš karto, sprendžia, kad atsakovui tai būtų per sunki našta. Be to, atsakovui iš karto sumokėjus visą skolą ieškovei gali nukentėti kitų atsakovo kreditorių interesai, nes pagal pateiktus dokumentus nė vienas iš kreditorių neturi pirmumo teisės išieškant skolą.

20Esant aptartoms aplinkybėms, teismas, vadovaudamasis teisingumo ir protingumo kriterijais, mano, kad yra tikslinga sprendimo vykdymą išdėstyti šešių mėnesių laikotarpiui. Teismas laiko, kad sprendimo vykdymo išdėstymas santykinai neilgam terminui nepakenks ieškovės, kuri iš viešai prieinamų informacijos šaltinių internete yra finansiškai stipri įmonė, valdanti degalinę, parduotuvę, autoservisą ir turinti apie šimtą darbuotojų, interesams, ir bus socialiai teisingas atsakovo, šiuo metu atsidūriusio sudėtingoje fiansinėje padėtyje, atžvilgiu.

21Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 93 straipsnio 1 dalimi šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Ieškinyje prašoma priteisti 50 Eur už advokato Kastytis Paspirgėlio teisines paslaugas surašant ieškinį. Kadangi ieškovė iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos nepateikė šių išlaidų dydžio patvirtinančių įrodymų, išlaidos už suteiktą teisinę pagalbą ieškovei negali būti priteisiamos (Lietuvos Respublikos CPK 98 straipsnio 1 dalis). Ieškovė teikdama ieškinį teismui sumokėjo 202 Eur žyminio mokesčio. Ieškovės reikalavimą tenkinus apie 83 % (nuo 6731,96 Eur), atitinkamai - iš atsakovo ieškovui priteistina 176 Eur žyminio mokesčio (Lietuvos Respublikos CPK 93 straipsnio 2 dalis).

22Valstybė dėl procesinių dokumentų įteikimo patyrė 2,95 Eur išlaidų. Kadangi išlaidos yra mažesnės už teisingumo ministro kartu su finansų ministru nustatytą minimalią priteisiamą išlaidų sumą (3 Eur), jos nepriteisiamos (Lietuvos Respublikos CPK 96 straipsnio 6 dalis).

23Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 268-270, 284 straipsniais, teismas,

Nutarė

24Ieškinį tenkinti iš dalies.

25Priteisti iš atsakovo R. M., a. k. ( - ) 4949,97 Eur (keturių tūkstančių devynių šimtų keturiasdešimt devynių eurų ir 97 ct) skolą, 890,99 Eur (aštuonių šimtų devyniasdešimties eurų ir 99 ct) delspinigius, 6 (šešių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (5840,96 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme 2016 m. balandžio 22 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas - 176 Eur (vieno šimto septyniasdešimt šešių eurų) žyminį mokestį, ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „VELSEKA”, buveinė Kupiškio m., Panevėžio g. 5, į. k. 164817539, a. s. Nr. LT22 7300 0100 0253 7277, banke „Swedbank“ AB, b. k. 73000, naudai.

26Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 284 straipsniu, teismo sprendimo vykdymą išdėstyti šešiems mėnesiams, šį terminą skaičiuojant nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos, įpareigojant atsakovą R. M. ieškovei UAB „VELSEKA“ penkis mėnesius mokėti po 1000 Eur kas mėnesį, o šeštą mėnesį sumokėti 1016,96 Eur.

27Nustatyti, kad atsakovas R. M. mėnesines įmokas turi sumokėti iki kiekvieno mėnesio paskutinės kalendorinės dienos.

28Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

29Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant Kupiškio rajono apylinkės teisme.

Proceso dalyviai
1. Kupiškio rajono apylinkės teismo teisėjas Raimundas... 2. Teismas išnagrinėjęs bylą,... 3. Ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama iš atsakovo priteisti... 4. Teismo posėdžio metu ieškovės atstovas Aidas Rudinskas ieškinį palaikė.... 5. Atsakovas pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, kad ieškiniu... 6. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 7. Kaip matyti iš ieškovės pateiktų rašytinių įrodymų 2015 m. kovo 18 d.... 8. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – Lietuvos Respublikos CK)... 9. Remiantis Lietuvos Respublikos CK 6.37 straipsnio 2 dalimi ir 6.210 straipsnio... 10. Dėl delspinigių priteisimo.... 11. Lietuvos Respublikos CK 6.71 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad netesybos –... 12. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotą praktiką pripažįstama, kad... 13. Dėl teismo sprendimo vykdymo išdėstymo.... 14. Atsakovas prašo teismo sprendimo vykdymą priteisus visą skolą ir... 15. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – Lietuvos Respublikos... 16. Atsakovas nurodo, jog šiuo metu yra susidariusi sunki finansinė padėtis, kad... 17. Byloje nustatyta, kad sutartį su ieškove dėl naftos produktų pirkimo... 18. Atsakovas nurodo, kad dėl sunkios finansinės padėties susidarymo kaltas ir... 19. Spresdamas dėl teismo sprendimo įvykdymo išdėstymo, teismas turi... 20. Esant aptartoms aplinkybėms, teismas, vadovaudamasis teisingumo ir protingumo... 21. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 93 straipsnio 1 dalimi šaliai, kurios... 22. Valstybė dėl procesinių dokumentų įteikimo patyrė 2,95 Eur išlaidų.... 23. Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 24. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 25. Priteisti iš atsakovo R. M., a. k. ( - ) 4949,97 Eur (keturių tūkstančių... 26. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 284 straipsniu, teismo sprendimo... 27. Nustatyti, kad atsakovas R. M. mėnesines įmokas turi sumokėti iki kiekvieno... 28. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 29. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti...