Byla 2S-1632-115/2010

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko ir pranešėjo Algirdo Auruškevičiaus, kolegijos teisėjų Rasos Gudžiūnienės, Petro Jaržemskio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apelianto (ieškovo) J. G. R. atskirąjį skundą dėl Vilniaus m. 1 apylinkės teismo 2010 m. liepos 12 d. nutarties, kuria prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių netenkintas civilinėje byloje Nr. 2-16312-599/10 pagal ieškovo J. G. R. ieškinį atsakovui Vilniaus apskrities viršininkui dėl nušalinimo nuo pareigų.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3ieškovas J. G. R. pareiškė ieškinį atsakovui Vilniaus apskrities viršininkui dėl nušalinimo nuo pareigų, taip pat prašė teismo taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti įsakymo Nr. 3.1-K-328(5.1) galiojimą iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos ir įpareigoti P. A. netrukdyti ieškovui vykdyti direktoriaus pareigas (b.l.1).

4Ieškovas savo prašymą grindžia tuo, kad ieškovas yra įpareigotas saugoti materialines vertybes, buhalterinės apskaitos dokumentus bei antspaudus, todėl nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių ieškovas negalės tinkamai vykdyti administracijos vadovo pareigų, nes neteisėtai paskirta laikinai eiti direktoriaus pareigas P. A. trukdo ieškovui patekti į ligoninės patalpas ir vykdyti ieškovui priklausančias funkcijas.

5Vilniaus m. 1 apylinkės teismo 2010 m. liepos 12 d. nutartimi ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmetė (b.l.12).

6Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, kad ieškovo prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemones nesusijusios su ginčo dalyku, nes ieškovas prašo pripažinti jo atleidimą iš darbo neteisėtu ir gražinti jį į ankstesnes pareigas, o laikinosiomis priemonėmis prašo sustabdyti naujai paskirtos direktorės įgaliojimus, todėl toks ieškovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo negali būti laikomas tinkamu LR CPK 145 str. nustatyta tvarka, nes tokių laikinųjų apsaugos priemonių taikymas reikštų šios civilinės bylos išnagrinėjimą iš esmės (LR CPK 144-145 str.).

7Apeliantas (ieškovas) G. R. pateikė atskirąjį skundą (b.l.13), kuriuo prašo skundžiamą nutartį panaikinti ir apelianto prašymą

8dėl laikinųjų apsaugos priemonių tenkinti. Nurodo, jog patikslintu ieškiniu prašė pripažinti neteisėtu prašomą sustabdyti įsakymo galiojimą. Teigia, jog prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių grindė CPK 145 str. 1 d. 12 p., 13 p. Mano, jog teismas nesilaikė LAT suformuotos praktikos dėl CPK 145 str. 1 d. 12 p., 13 p. reikalavimų (LAT 2009-02-13 nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-188/2008; 2008-04-07 nutartis civ. byloje Nr.3K-3-206/2008). Nesutinka su tuo, jog laikinųjų apsaugos priemonių taikymas reikštų bylos išsprendimą iš esmės. Nurodo, jog naujai paskirta administracijos vadovė neleidžia ieškovui vykdyti savo darbinių funkcijų, galimai pažeisdama įstatymus, sudaro naujus sandorius, tokiais veiksmais vesdama prie įmonės nemokumo, kas sukelia grėsmę, priėmus palankų teismo sprendimą, ieškovui grįžti į ankstesnes pareigas ir tinkamai jas vykdyti. Vadovaujasi LAT praktika (civ. byla Nr. 3K-3-20/2010) ir nurodo, jog esant tokiai situacijai, kai vienu metu yra du administracijos vadovai, teismas šios kategorijos bylose turi būti aktyvus, parinkti tokią laikinąją apsaugos priemonę, kad būtų išvengta neigiamų pasekmių.

9Apelianto (ieškovo) J.G. R. atskirasis skundas netenkintinas.

10Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą tik dėl apskųstos dalies ir tik analizuodamas atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis.

11Civilinio proceso teisės normos, įtvirtindamos laikinųjų apsaugos priemonių taikymo galimybę, kartu nustato šių priemonių taikymo sąlygą ir esminį apribojimą - laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tada, jei yra pagrindo manyti, jog nesiėmus šių priemonių, būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 str. 1 d.). Šios normos pagrindu pirmosios instancijos teismas, nenagrinėdamas ir nevertindamas paties ieškinio pagrįstumo, atsižvelgdamas į abiejų bylos šalių interesus bei užtikrindamas jų pusiausvyrą, sprendžia, ar yra poreikis užtikrinti ieškinį, tai yra ar ieškinio tenkinimo atveju teismo sprendimas, nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, galės būti realiai įvykdytas.

12Laikinosios apsaugos priemonės turi būti taikomos atsižvelgiant į faktines bylos aplinkybes ir vadovaujantis teisingumo, ekonomiškumo, proporcingumo principais. Ekonomiškumo principas reikalauja, kad teismas taikytų tokias ir tiek laikinųjų apsaugos priemonių, kad būtų užtikrintas būsimo teismo sprendimo įvykdymas, o teisingumo principas įpareigoja teismą išlaikyti proceso šalių interesų pusiausvyrą (CPK 3 str. 7 d. ir 145 str. 2 d.). Taigi laikinosios apsaugos priemonės turi būti parenkamos taip, kad nei vienai iš šalių nesuteiktų nepagrįsto pranašumo ir nevaržytų vienos proceso šalies teisių daugiau negu būtina tikslui pasiekti.

13Apeliantas atskirajame skunde teigia nesutinkantis su tuo, jog laikinųjų apsaugos priemonių taikymas reikštų bylos išsprendimą iš esmės, nurodydamas, jog naujai paskirta administracijos vadovė neleidžia ieškovui vykdyti savo darbinių funkcijų, galimai pažeisdama įstatymus, sudaro naujus sandorius, tokiais veiksmais vesdama prie įmonės nemokumo, kas sukelia grėsmę, priėmus palankų teismo sprendimą, ieškovui grįžti į ankstesnes pareigas ir tinkamai jas vykdyti; be to esant vienu metu dviems administracijos vadovams, teismas privalo būti aktyvus.

14Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog ieškovo prašomų laikinųjų apsaugos priemonių taikymas reikštų šios civilinės bylos išnagrinėjimą iš esmės, nes laikinosiomis apsaugos priemonėmis būtų sprendžiamas klausimas dėl 2010 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 3.1-K-328(5.1), kuriuo su ieškovu buvo nutraukta darbo sutartis, teisėtumo.

15Teisėjų kolegija pažymi, jog šiuo atveju laikinai eiti VšĮ Sapiegos ligoninės direktoriaus pareigas paskirta P. A., taigi vienu metu nėra dviejų VšĮ Sapiegos ligoninės administracijos vadovų, kaip nepagrįstai teigia apeliantas. Tuo pačiu nepagrįstas ir apelianto teiginys, jog naujai paskirta administracijos vadovė neleidžia apeliantui (ieškovui) vykdyti savo darbinių funkcijų, nes įsakymo Nr. 3.1-K-328(5.1) pagrindu su apeliantu yra nutraukta darbo sutartis ir civilinė byla dėl 2010 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 3.1-K-328(5.1) pripažinimo neteisėtu bei apelianto grąžinimo į buvusias pareigas, dar nėra išnagrinėta iš esmės.

16Taip pat teisėjų kolegija pažymi, jog tik nustačius galimai neteisėtus naujai paskirtos administracijos vadovės veiksmus, paskirtoji administracijos vadovė atitinkamai atsakys už galimai neteisėtus veiksmus bei atlygins įstaigai (VšĮ Sapiegos ligoninei) padarytą žalą, jei tokia bus nustatyta, bet tai nėra šios nagrinėjamos bylos dalykas, todėl nėra pagrindo svarstyti apie galimą įmonės nemokumą dėl administracijos vadovės galimai neteisėtų veiksmų. Be to, teismui priėmus galimai ieškovui palankų sprendimą ir grąžinus ieškovą į ankstesnes pareigas, ieškovui būtų išmokėtas vidutinis darbo užmokestis už priverstinę pravaikštą.

17Dėl kitų atskirajame skunde išdėstytų argumentų teisėjų kolegija nepasisako, nes jie neįtakoja skundžiamos nutarties teisėtumo ir pagrįstumo.

18Atsižvelgiant į išdėstytą, teisėjų kolegija sprendžia, jog apelianto J.G. R. atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo ginčijamai nutarčiai panaikinti ar pakeisti, todėl Vilniaus m. 1 apylinkės teismo 2010 m. liepos 12 d. nutartis paliktina nepakeista (LR CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

19Be to, iš apelianto (ieškovo) J.G. R. priteistinos procesinių dokumentų įteikimo išlaidos (CPK 88 str.1 d. 3 p., 96 str.).

20Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 336 str., 337 str. 1 d., 1 p., 339 str., teisėjų kolegija

Nutarė

21Vilniaus m. 1 apylinkės teismo 2010 m. liepos 12 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-16312-599/10 palikti nepakeistą.

22Priteisti iš apelianto (ieškovo) J.G. R. valstybei 6,95 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. ieškovas J. G. R. pareiškė ieškinį atsakovui Vilniaus... 4. Ieškovas savo prašymą grindžia tuo, kad ieškovas yra įpareigotas saugoti... 5. Vilniaus m. 1 apylinkės teismo 2010 m. liepos 12 d. nutartimi ieškovo... 6. Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, kad ieškovo prašomos taikyti... 7. Apeliantas (ieškovas) G. R. pateikė atskirąjį skundą... 8. dėl laikinųjų apsaugos priemonių tenkinti. Nurodo, jog patikslintu... 9. Apelianto (ieškovo) J.G. R. atskirasis skundas... 10. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 11. Civilinio proceso teisės normos, įtvirtindamos laikinųjų apsaugos... 12. Laikinosios apsaugos priemonės turi būti taikomos atsižvelgiant į faktines... 13. Apeliantas atskirajame skunde teigia nesutinkantis su tuo, jog laikinųjų... 14. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog... 15. Teisėjų kolegija pažymi, jog šiuo atveju laikinai eiti VšĮ Sapiegos... 16. Taip pat teisėjų kolegija pažymi, jog tik nustačius galimai neteisėtus... 17. Dėl kitų atskirajame skunde išdėstytų argumentų teisėjų kolegija... 18. Atsižvelgiant į išdėstytą, teisėjų kolegija sprendžia, jog apelianto... 19. Be to, iš apelianto (ieškovo) J.G. R. priteistinos... 20. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 336 str., 337 str.... 21. Vilniaus m. 1 apylinkės teismo 2010 m. liepos 12 d. nutartį civilinėje... 22. Priteisti iš apelianto (ieškovo) J.G. R. valstybei 6,95...