Byla 2A-157-153/2007

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Galinos Blaževič,

2kolegijos teisėjų: Birutės Bobrel, Eduardo Monkevičiaus,

3sekretoriaujant Daivai Rinkevičienei,

4dalyvaujant pareiškėjams V. V., V. Z., suinteresuoto asmens atstovei Kauno apskrities viršininko administracijos atstovei E. D.,

5apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos V. Z. apeliacinį skundą dėl Jonavos rajono apylinkės teismo 2006 m. lapkričio 10 d. sprendimo,

6civilinėje byloje pagal pareiškėjų V. V., V. Z., V. M., A. B., H. V. ir A. O. G. pareiškimą suinteresuotam asmeniui Kauno apskrities viršininko administracijai dėl praleisto įstatymo nustatyto termino pateikti dokumentams, reikalingiems atkurti nuosavybės teisę į turėtą žemę, atnaujinimo bei juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo,

Nustatė

7Pareiškėjai teismo prašė atnaujinti praleistą terminą pateikti prašymus dėl nuosavybės teisės atkūrimo į jų senelio S. V. turėtą 4636 kv. m. žemės sklypą, esantį ( - ) mieste, bei terminą nuosavybės teisę ir giminystės ryšį su žemes savininkais S. V. ir V. V. patvirtinantiems dokumentams pateikti. Pareiškėjai prašė nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad jų senelis S. V. iki žemės nacionalizacijos nuosavybės teisėmis valdė 4636 kv.m žemės sklypą, esantį ( - ).

8Pareiškėjai nurodė, kad jų senelis S. V., nuosavybės teise valdė žemės sklypą 4636 kv.m ploto, esantį ( - ). S. V. mirė 1943 m. rugpjūčio 2 d. Pareiškėjai V. V., H. V., V. Z., V. M., A. B., A. O. G. yra įstatyminiai S. V. turto paveldėtojai, jie po Nepriklausomybės atkūrimo apie žemės sklypą, kurį valdė nuosavybės teise S. V. nieko nežinojo, nes jų pačių tėvai buvo mirę, todėl per įstatymo nustatytą terminą nepateikė atitinkamo prašymo atkurti nuosavybės teises. Pareiškimą dėl nuosavybės teisių atkūrimo buvo pateikęs tik vienas iš pareiškėjų, V. V., kartu su prašymu buvo pateikęs ir atitinkamus giminystės ryšį patvirtinančius dokumentus, tačiau šią aplinkybę patvirtinančių įrodymų neturi, todėl prašo atnaujinti terminą ir dokumentams pateikti.

9Faktą, kad pareiškėjų senelis S. V. iki žemės nacionalizacijos nuosavybės teisėmis valdė 4636 kv.m žemės sklypą, esantį ( - ), patvirtina 1928 m. balandžio 18 d. sutartis, kurioje nurodyta, kas S. V. pirko iš I. F. gyvenamąjį namą ir žemės sklypą ( - ) . 1994-01-03 Lietuvos Valstybinio archyvo pažymoje Nr.03-304-V yra nurodyta, kad S. V. 1938 m. valdė 4636 kv.m žemės sklypą.

10Suinteresuoto asmens Kauno apskrities viršininko administracijos atstovas su pareiškimu nesutiko, nurodė, kad tik piliečiams, praleidusiems nustatytą terminą dėl priežasčių, kurias teismas pripažįsta svarbiomis, praleistas terminas gali būti atnaujintas. Pareiškėjų nurodyta termino praleidimas dėl nežinojimo nelaikytina svarbia priežastimi, nes yra subjektyvaus pobūdžio. Nurodė, kad pareiškėjų senelis S. V. neterminės nuomos teisėmis valdė žemės sklypą, ( - ), jis nebuvo įgijęs nuosavybės teisės į šį žemės sklypą, ši aplinkybė neįrodyta ir liudytojų parodymais, todėl nesutiko, kad juridinę reikšmę turintis faktas būtų nustatytas.

11Jonavos rajono apylinkės teismas 2006 m. lapkričio 10 d. sprendimu: pareiškėjų V. V., V. Z., V. M., A. B., H. V. ir A.O. G. pareiškimą dėl praleistų įstatymo nustatytų terminų prašymui atkurti nuosavybės teises į nekilnojamąjį turtą paduoti bei pateikti nuosavybės teises bei giminystės ryšį su savininku patvirtinančius dokumentus, ir V. V. pareiškimą dėl praleisto įstatymo nustatyto termino pateikti nuosavybės teises bei giminystės ryšį su savininku patvirtinančius dokumentus, atmetė;

12pareiškėjų V. V., V. Z., V. M., A. B., H. V. ir A. O. G. prašymo dalyje dėl juridinę reikšmę turinčio fakto, kad S.(S.) V. (V.) iki žemės nacionalizacijos nuosavybės teise valdė 4636 kv.m žemės sklypą, esantį ( - ) mieste, nustatymo netenkino;

13priteisė iš pareiškėjų V. V., V. Z., V. M., A. B., H. V. ir A.O. G. solidariai valstybei 49,65 Lt išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu.

14Teismas nustatė, kad pareiškėjai V. Z., V. M., A. B., H. V., A. O. G. terminą prašymui atkurti nuosavybės teises į nekilnojamąjį turtą paduoti bei pateikti nuosavybės teises bei giminystės ryšį su savininku patvirtinančius dokumentus praleido dėl nežinojimo, nes jų tėvai buvo mirę ir jie nežinojo, kad jų senelis S. V. nuosavybės teisėmis ( - ) valdė 4636 kv.m žemės sklypą. Pareiškėjai nenurodė kitų svarbių priežasčių, bei nepateikė įrodymų patvirtinančių, kad jie dėl objektyvių priežasčių praleido įstatymo nustatytą terminą prašymams ir dokumentams pateikti. Pareiškėjas V. V. 1992 m. kovo 29 d. pateikė prašymą atkurti nuosavybės teises į S. V. turėtą 0,50 ha žemės sklypą ( - ) , t.y. jis žinojo apie senelio valdytą žemę, nors jo tėvas V. V. (S. V. sūnus) miręs 1963 metais (1 t. b. l. 47), kaip ir kitų pareiškėjų. Atsižvelgiant į tai, abejotina kitų pareiškėjų nurodyta aplinkybė, kad jie nežinojo apie turėtą žemę, kai vienas iš jų apie šį faktą turėjo informacijos ir buvo pateikęs prašymą dėl nuosavybės teisių atkūrimo, todėl nežinojimo versija, kaip svarbi ir objektyvi priežastis atmestina.

15Teismas nurodė, kad pareiškėjų nurodyta priežastis – nežinojimas, negali būti laikoma priežastimi, pateisinančia atitinkamai 10 ir 12 metų terminų praleidimą, kuris atsitiko dėl pačių pareiškėjų neveikimo, ir toks nežinojimas negali būti vertinamas kaip svarbi priežastis, dėl kurios praleisti terminai turi būti atnaujinami.

16Teismas nustatė, kad pareiškėjas V. V. 1992-03-29 pateikė prašymą atkurti nuosavybės teises į senelio S. V. turėtą žemę ir, kaip pats pareiškėjas nurodė, kad kartu su prašymu pateikė ir giminystės ryšį įrodančius dokumentus, tačiau teismui jis nepateikė įrodymų, patvirtinančių šią aplinkybę. Byloje esantys rašytiniai įrodymai taip pat nepatvirtino šios aplinkybės, be to, 1992-03-29 pareiškėjo prašymo (b.l. 28) 7 punkte, kuriame turi būti nurodyti visi prie prašymo pridedami dokumentai, nėra įrašo, patvirtinančio, kad pareiškėjas kartu su prašymu pridėjo ir savo giminystės ryšį su savininku įrodančius dokumentus. Jonavos rajono žemėtvarkos skyrius 1999-04-08 pranešimu, adresuotu V. V. (1 t. b. l. 24), prašė pareiškėją kuo skubiau pateikti dokumentus, įrodančius S. V. nuosavybės teisę į išlikusį nekilnojamąjį turtą bei giminystės ryšį su buvusiu savininku patvirtinančius dokumentus, todėl darytina išvada, kad pareiškėjas apie trūkstamus dokumentus žinojo.

17Teismas nurodė, kad atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes pareiškėjų V. Z., V. M., A. B., H. V. ir A. O. G. pareiškimas dėl praleistų įstatymo nustatytų terminų prašymui atkurti nuosavybės teises į nekilnojamąjį turtą paduoti bei pateikti nuosavybės teises bei giminystės ryšį su savininku patvirtinančius dokumentus, o V. V. - pateikti nuosavybės teises bei giminystės ryšį su savininku patvirtinančius dokumentus, atmestini.

18Teismas nustatė, kad pareiškėjai prašė nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad jų senelis S. V. nuosavybės teise iki nacionalizacijos valdė 4636 kv. m žemės sklypą, esantį ( - ) . Pareiškėjų aiškinimu, šį faktą patvirtina 1928 m. balandžio 18 d. naminė sutartis (b.l. 21), kurioje nurodyta, kad I. F. parduoda S. V. savo nuosavą žemės sklypą, esantį ( - ), su esančiu ant jo nuosavu mediniu gyvenamu namu. Ši sutartis surašyta šalių ir pasirašyta dviejų liudininkų, tačiau nepatvirtinta notaro, kaip to reikalavo tuo metu galiojantis Civilinių įstatymų rinkinys, todėl negali būti laikoma nuosavybės teises įrodančiu dokumentu.

19Lietuvos valstybinio archyvo išduotame 1994-01-03 archyvo pažymėjime Nr.03-304-V (b.l. 23), nurodyta, kad Žemės tvarkymo archyviniame fonde, Kauno apskrities Jonavos miesto planų byloje, Jonavos miesto netermininės nuomos teisėmis valdomų žemės sklypų sienų nustatymo plano, patvirtinto 1938-07-01, nuoraše, eksplikacijoje įrašytas sklypo Nr.271 nuomininkas V. S., valdęs 4636 kv.m žemės, todėl šiuo dokumentu nustatyta, kad S. V. 4636 kv.m žemės sklypą valdė ne nuosavybės, o netermininės nuomos teise, kuri buvo atskirta nuo nuosavybės teisės, todėl į tokią naudotą žemę asmenims nuosavybės teisės neatkuriamos. Ši žemė pagal 1926 m. Įstatymą miestų ir miestelių sienose ir jų pirmosios zonos srityje valstybės ir nusavintoms činčo ir nuomos teisėmis valdomoms žemėms sutvarkyti valdytojui galėjo būti perleista nuosavybėn tik valstybės už nustatytus išperkamuosius mokesčius, o nuosavybės teisę galėjo patvirtinti tik Žemės perleidimo aktas (Įstatymo 14 §), o ne naminė pardavimo sutartis.

201928 m. birželio 30 d. raštu, patvirtintu notaro S. Ž. (F.1248, Ap. 21, B.1464, L. 5) nustatyta, kad I. F., patvirtino, kad jis S. V. ir S. V. pardavė nusikėlimui, kaip medžiagą, priklausančius jam Jonavos mieste, prie ( - ) Nr., medinį vieno aukšto gyvenamąjį namą ir tvartą, pastatytus ant valdomo buv. K. žemės sklypo, dydžio 3561,6 kv. m ir suteikė teisę naudotis šiuo sklypu. Šis raštas patvirtino, kad nuosavybės teisės į minėtą žemės sklypą I. F. S. V. neperleido.

211936 m. gruodžio 10 d. protokolu Nr.985 nustatyta, kad Kauno Apygardos Ž. R. Komisija nutarė pripažinti S. V. ir S. V. netermininės nuomos teises į ( - ) , 0,4636 ha žemės sklypą (Nr.271), tą sklypą perleisti S. V. ir S. V. nuosavybėn už 251 Lt išperkamųjų mokesčių bei išreikalauti iš S. V. ir S. V. nesumokėtą nuomos mokestį nuo 1926-06-05 iki žemės perleidimo akto surašymo dienos po 12,55 Lt metams (LCVA F.1248, Ap. 21, B. 1464, L. 6a.p.). Jonavos miesto netermininės nuomos teisėmis valdomų žemės sklypų atsienojimo plano (be datos) eksplikacijoje eil. Nr. 244 nurodytas nuomininkas S. V., valdantis 4565 kv.m sklypą Nr. 271 (LCVA F.1250, Ap. 2, B. 361, L. 610a.p.).

22Žemės valdytojai S. V. ir S. V. 1937 m. kovo 15 d. kreipėsi į Žemės reformos Valdybą su skundu (LCVA F.1248, Ap. 21, B. 1464, L. 9), kuriame prašė atleisti juos nuo išperkamųjų mokesčių. Kauno apygardos žemės tvarkytojas 1938 m. lapkričio 11 d. raštu Nr.10481 perdavė Žemės reformos Valdybai tvirtinimui žemės perleidimo S. V. ir S. V. bylą kartu su minėtu jų skundu (LCVA F.1248, Ap. 21, B. 1464, L. 1). Ž. R. Valdyba 1939 m. spalio 26 d. nutarimu Nr.1855 (LCVA F.1248, Ap. 21, B. 1464, L.11, 11a.p.) nutarė pripažinti S. V. ir S. V. netermininės nuomos teises į jų valdomą ( - ) , 0,4636 ha žemės sklypą (Nr.271), tą sklypą perleisti S. V. ir S. V. nuosavybėn už 251 Lt išperkamųjų mokesčių bei išreikalauti iš S. V. ir S. V. nesumokėtą nuomos mokestį nuo 1926-06-05 iki žemės perleidimo akto surašymo dienos po 12,55 Lt metams. Išperkamieji mokesčiai ir nesumokėtas nuomos mokestis sudėti į vieną skolos sumą ir išdėstyti be procentų 20 metų laikotarpiui. Pareiškėjų skundas buvo atmestas. Kauno Apygardos Žemės tvarkytojo 1940-09-08 pranešimu (LCVA F.1248, Ap. 21, B. 1464, L.12) nustatyta, kad minėtas nutarimas per įstatymo nustatytą terminą nebuvo apskųstas ir jis laikytinas įsiteisėjusiu.

23Teismas nustatė, kad byloje ir archyve nėra duomenų, patvirtinančių, kad aukščiau minėtuose dokumentuose nurodyta išperkamųjų mokesčių suma 251 Lt ir nuomos mokestis nuo 1926-06-05 buvo sumokėtas valstybei ir kad nuosavybės teisėms įrodyti buvo išduotas žemės perleidimo aktas Žemės reformos įstatymo 51 paragrafo nustatyta tvarka, o liudytojai J. A., I. G., V. V. teismo posėdyje patvirtino tik tą faktą, kad S. V. ( - ) turėjo žemės ir ją dirbo, tačiau apie nuosavybės teisės į šią žemę įgijimą nieko negalėjo paaiškinti, taip pat nenurodė ir tos aplinkybės, jog S. V. turėjo mokėti išperkamuosius mokesčius už šią žemę; kiti byloje pateikti įrodymai: Kauno apskrities archyvo 2005-12-12 raštas Nr.(10.6)V10-6140 (b.l. 16) ir 2006-06-21 pažyma Nr.(10.6)V10-3106 (II t. b.l. 1), bei Lietuvos centrinio valstybės archyvo 2006-09-18 raštas Nr.R4-3670 taip pat nepatvirtino pareiškėjų prašomo nustatyti juridinę reikšmę turinčio fakto, kad S. V. nuosavybės teise iki nacionalizacijos valdė 4636 kv.m žemės sklypą, esantį ( - ) .

24Teismas nurodė, kad Kauno Apygardos Žemės tvarkytojo 1940-09-08 pranešimu (LCVA F.1248, Ap. 21, B. 1464, L.12) nustatyta, kad Žemės R. V. 1939 m. spalio 26 d. nutarimas Nr.1855 per įstatymo nustatytą terminą nebuvo apskųstas ir jis laikytinas įsiteisėjusiu, o pareiškėjų ir liudytojų parodymais neįrodyta, kad S.(S.) V. sumokėjo išperkamuosius mokesčius ir buvo gavęs žemės perleidimo aktą Žemės reformos įstatymo 51 paragrafo nustatyta tvarka, todėl pareiškėjų pareiškimas dalyje dėl juridinę reikšmę turinčio fakto, kad S.(S.) V. (V.) iki žemės nacionalizacijos nuosavybės teise valdė 4636 kv.m žemės sklypą, esantį ( - ) mieste, nustatymo atmestinas, nes neįrodytas.

25Apeliaciniu skundu pareiškėja V. Z. nesutiko su teismo sprendimu dėl šių motyvų:

261) V. V. neigia, kad 1999-04-08 yra gavęs iš suinteresuoto asmens Kauno AVA reikalavimą pateikti giminystės ryšį ir nuosavybes teisę patvirtinančius dokumentus. Dėl to, kad pareiškėja visą laiką gyveno atskirai ir duomenų apie S. V. turėtą žemę neturėjo, todėl negalėjo paduoti prašymo dėl nuosavybės teisių atkūrimo. Apie turėtą nuosavybę atsitiktinai sužinojo iš A. B. 2005m. lapkričio mėn.;

272) Lietuvos Valstybinis archyvas (1994m. sausio mėn. 3 d. pažyma Nr.03-304-V) nepateikė žinių apie S. V. nuosavybės teisėmis turėtą žemę. Pareiškėjų prašymu Kauno apskrities, Lietuvos valstybinis archyvas apie S. V. turėtą nuosavybės teisėmis žemę dokumentų nepateikė ir tik teismui pareikalavus Lietuvos centrinis valstybinis archyvas pateikė dokumentus apie S. V. turėtą žemę. Šios aplinkybės laikytinos svarbiomis, duodančios pagrindą atnaujinti terminą prašymui atkurti nuosavybės teises ir pateikti dokumentus;

283) teismo išvada, kad neįrodyta, kad S. V. sumokėjo išperkamuosius mokesčius ir kad jis buvo gavęs žemės perleidimo aktą Žemės reformos įstatymo 51 paragrafo tvarka yra nepagrįsta. Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybes teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 9 str. nurodyti nuosavybės teises patvirtinantys dokumentai (kurie detalizuoti LR Vyriausybės 1997m. rugsėjo 29 d. nutarime Nr. 1057), kuriais remiantis turi būti atkurtos nuosavybės teisės į nekilnojamą turtą. Tarp šių dokumentų yra nurodyti žemės perleidimo aktai ir sutartys, ištraukos iš kaimų dvarų žemės skirstymo viensėdžiais projektų planų bei kiti įvairūs dokumentai, iš kurių galima spręsti apie žemės valdymą nuosavybės teisėmis ir jos kiekį. Iš valstybinio archyvo pateikto 1939m.spalio mėn. 26 d. Žemės reformos vaidybos nutarimo Nr.1855 seka, kad 4636 kv. m žemės sklypas perleistas S. V. ir S. V. nuosavybėn su išperkamuoju mokesčiu. Kaip matyti iš Kauno apygardos žemės tvarkytojo Žemės reformos valdybai 1940.09 rašto Nr. Č.J. 31 šis nutarimas buvo neapskųstas ir įsiteisėjo. Vien tai, kad nebuvo pateikta įrodymų, kad buvo išduotas žemės perleidimo aktas, neduoda pagrindo atmesti pareiškėjų prašymą, kadangi mokesčio įsiskolinimas nepanaikino Vosyliams pripažintų nuosavybės teisių į žemę.

29Apeliaciniu skundu pareiškėja V. Z. prašė teismo sprendimą panaikinti ir patenkinti pareiškėjų prašymą atnaujinti terminą prašymui bei dokumentams paduoti ir nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą kad pareiškėjų senelis S. V. iki žemės nacionalizacijos nuosavybės teisėmis valdė 4636 kv. m. žemės sklypą esantį ( - ) .

30Atsiliepime į apeliacinį skundą suinteresuotas asmuo Kauno apskrities viršininko administracija nesutiko su apeliacinio skundo argumentais dėl šių motyvų:1) pareiškėjų nežinojimas nelaikytina svarbia priežastimi sprendžiant praleisto termino atnaujinimo klausimą, kadangi tokia priežastis yra subjektyvaus pobūdžio. Svarbiomis termino praleidimo priežastimis gali būti pripažintos tik nuo pareiškėjo valios nepriklausančios objektyvios aplinkybės, sutrukdžiusios prašymą bei dokumentus pateikti per įstatymo nustatytą terminą; 2) pareiškėjų senelis S. V. netermininės nuomos teisėmis valdė žemės sklypą ( - ) fakto, kad jis buvo įgijęs nuosavybės teisę į šį žemės sklypą iki nacionalizacijos, neįrodė ir liudytojai; 3) 1992 m. kovo 29 d. vienas pareiškėjų, V. V., pateikė prašymą atkurti nuosavybės teises į S. V. turėtą 0,50 ha žemės sklypą ( - ) Jonavos rajono žemėtvarkos skyrius 1999-04-08 pranešimu, adresuotu V. V., prašė pareiškėją kuo skubiau pateikti dokumentus, įrodančius S. V. nuosavybės teisę į išlikusį nekilnojamąjį turtą bei giminystės ryšį su buvusiu savininku patvirtinančius dokumentus, todėl darytina išvada, kad pareiškėjas apie žemę žinojo jau tada, taip pat žinojo ir tai, kad trūksta dokumentų; 4) tiek byloje buvę rašytiniai įrodymai, tiek ir teismo gauti dokumentai iš Lietuvos valstybinio archyvo rodo, jog buvęs savininkas S. V. iki nacionalizacijos žemės sklypą valdė ne nuosavybės, bet netermininės nuomos teise, kuri buvo atskirta nuo nuosavybės teisės, todėl į tokią naudotą žemę asmenims nuosavybės teisės neatkuriamos. Ši žemė valdytojui galėjo būti perleista nuosavybėn tik valstybės už nustatytus išperkamuosius mokesčius, o nuosavybės teisę galėjo patvirtinti tik Žemės perleidimo aktas, o ne naminė pardavimo sutartis. Byloje ir archyve nėra duomenų, taip pat to nepatvirtino ir liudytojai, kad išperkamieji mokesčiai buvo sumokėti, ar kad bent buvo pradėti mokėti.

31Atsiliepime į apeliacinį skundą suinteresuotas asmuo Kauno apskrities viršininko administracija prašė teismo sprendimą palikti nepakeistą.

32Apeliacinis skundas netenkintinas.

33Pagal Lietuvos Respublikos Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 10 straipsnio 1 ir 4 dalis Lietuvos Respublikos piliečiams, praleidusiems terminus pateikti prašymus atkurti nuosavybes į išlikusį nekilnojamąjį turtą, taip pat nuosavybės teises bei giminystės ryšį su savininku patvirtinančius dokumentus, šie terminai gali būti atnaujinami, teismui termino praleidimo priežastis pripažinus svarbiomis. Svarbiomis termino praleidimo priežastimis gali būti pripažintos tik nuo pareiškėjo valios nepriklausančios objektyvios aplinkybės, sutrukdžiusios paduoti prašymą per įstatymo nustatytą terminą. Tačiau duomenų apie priežastis, kurios būtų galėjusios apeliantei sutrukdyti per 14 metų laikotarpį pateikti žemėtvarkos skyriui prašymą atkurti nuosavybės teises, byloje nėra. Pareiškėja savo subjektinėms teisėms įgyvendinti turėjo pakankamai laiko, tačiau dėl savo neveikimo jų neįgyvendino. Kadangi apeliantės nurodytos aplinkybės, nežinojimas apie S. V. žemę turėtą iki 1940 m., negali būti pripažintinos svarbiomis, todėl nelaikytinos pakankamu pagrindu praleistam prašymo padavimo terminui atnaujinti. Pagal nuosavybės teisių atkūrimo teisinius santykius reglamentuojančio 1997 m. liepos 1 d. Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo Nr. ( - ) (toliau – Nuosavybės teisių atkūrimo įstatymas) preambulėje išdėstytas nuostatas nuosavybės teisių atkūrimas grindžiamas nuosavybės teisių, įgytų prieš okupaciją, pripažinimo ir tęstinumo principais. Šios įstatymo nuostatos reiškia, kad asmenų turtiniai santykiai, susiklostę iki turto nacionalizavimo, nepaneigiami, priešingai, pripažįstami ir turi tęstinumą. Nuosavybės teisių atkūrimo įstatymas yra skirtas nekilnojamojo turto savininkų, kurių turtas okupacinės valdžios 1940 m. liepos 21 d. aktu buvo nacionalizuotas ar kitaip nusavintas, pažeistoms nuosavybės teisėms atkurti. Bylos duomenimis S. V. iki nacionalizacijos žemės sklypą ( - ) valdė ne nuosavybės, bet netermininės nuomos teise. Tai patvirtina Kauno Apygardos Ž. R. Komisijos 1936 m. gruodžio 10 d. protokolas Nr.985 (2t., b.l.65-66), kuriuo nutarta pripažinti S. V. ir S. V. netermininės nuomos teises į ( - ) , 0,4636 ha žemės sklypą (Nr.271) ir perleisti sklypą S. V. ir S. V. nuosavybėn už 251 Lt išperkamųjų mokesčių bei išreikalauti iš S. V. ir S. V. nesumokėtą nuomos mokestį nuo 1926-06-05 iki žemės perleidimo akto surašymo dienos po 12,55 Lt metams (LCVA F.1248, Ap. 21, B. 1464, L. 6a.p.). S. V. ir S. V. Ž. R. Komisijos 1936 m. gruodžio 10 d. protokolą Nr.985 skundė Ž. R. Valdybai (2t.,b.l.69). Ž. R. Valdyba 1939 m. spalio 26 d. nutarimu Nr.1855 (LCVA F.1248, Ap. 21, B. 1464, L.11, 11a.p.), išnagrinėjusi S. V. ir S. V. skundą nutarė, pripažinti S. V. ir S. V. netermininės nuomos teises į jų valdomą ( - ), 0,4636 ha žemės sklypą (Nr.271) ir perleisti ginčo sklypą S. V. ir S. V. nuosavybėn už 251 Lt išperkamųjų mokesčių bei išreikalauti iš S. V. ir S. V. nesumokėtą nuomos mokestį nuo 1926-06-05 iki žemės perleidimo akto surašymo dienos po 12,55 Lt metams. Išperkamieji mokesčiai ir nesumokėtas nuomos mokestis sudėti į vieną skolos sumą ir išdėstyti be procentų 20 metų laikotarpiui, o S. V. ir S. V. skundas dėl Kauno Apygardos Ž. R. Komisijos 1936 m. gruodžio 10 d. protokolo Nr.985 nutarimo (2t.,b.l.66) atmestas (2t.,b.l. 73). Kauno Apygardos Žemės tvarkytojo 1940-09-08 pranešimas Ž. R. valdybai (LCVA F.1248, Ap. 21, B. 1464, L.12) patvirtina, kad nutarimas Nr.1855 (2t.,b.l.72-73,74) per įstatymo nustatytą terminą nebuvo apskųstas ir jis laikytinas įsiteisėjusiu. Tokiu būdu sprendžiama, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai vadovavosi minėtais rašytiniais įrodymais ir nusprendė, kad S. V. ir S. V. neįgijo nuosavybės teisių į žemės sklypą. Apeliantės motyvai, kad mokesčiai už ginčo žemės sklypą buvo sumokėti, tačiau mokesčių kvitai ir kiti dokumentai patvirtinantis nuosavybės teisių įsigijimo faktą neišliko, yra tik prielaidos negristos jokiais objektyviais įrodymais. Esant tokioms aplinkybėms teismo sprendimas nekeistinas, apeliacinis skundas netenkintinas (CPK 326-331 str.) Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326-331str.

Nutarė

34Jonavos rajono apylinkės teismo 2006 m. lapkričio 10 d. sprendimo nekeisti.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. kolegijos teisėjų: Birutės Bobrel, Eduardo Monkevičiaus,... 3. sekretoriaujant Daivai Rinkevičienei,... 4. dalyvaujant pareiškėjams V. V., 5. apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos 6. civilinėje byloje pagal pareiškėjų V. V., 7. Pareiškėjai teismo prašė atnaujinti praleistą terminą pateikti prašymus... 8. Pareiškėjai nurodė, kad jų senelis S. V., nuosavybės... 9. Faktą, kad pareiškėjų senelis S. V. iki žemės... 10. Suinteresuoto asmens Kauno apskrities viršininko administracijos atstovas su... 11. Jonavos rajono apylinkės teismas 2006 m. lapkričio 10 d. sprendimu:... 12. pareiškėjų V. V., V. Z., 13. priteisė iš pareiškėjų V. V., 14. Teismas nustatė, kad pareiškėjai V. Z., 15. Teismas nurodė, kad pareiškėjų nurodyta priežastis – nežinojimas,... 16. Teismas nustatė, kad pareiškėjas V. V. 1992-03-29... 17. Teismas nurodė, kad atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes... 18. Teismas nustatė, kad pareiškėjai prašė nustatyti juridinę reikšmę... 19. Lietuvos valstybinio archyvo išduotame 1994-01-03 archyvo pažymėjime... 20. 1928 m. birželio 30 d. raštu, patvirtintu notaro S. Ž.... 21. 1936 m. gruodžio 10 d. protokolu Nr.985 nustatyta, kad Kauno Apygardos 22. Žemės valdytojai S. V. ir S. V.... 23. Teismas nustatė, kad byloje ir archyve nėra duomenų, patvirtinančių, kad... 24. Teismas nurodė, kad Kauno Apygardos Žemės tvarkytojo 1940-09-08 pranešimu... 25. Apeliaciniu skundu pareiškėja V. Z. nesutiko su teismo... 26. 1) V. V. neigia, kad 1999-04-08 yra gavęs iš... 27. 2) Lietuvos Valstybinis archyvas (1994m. sausio mėn. 3 d. pažyma Nr.03-304-V)... 28. 3) teismo išvada, kad neįrodyta, kad S. V. sumokėjo... 29. Apeliaciniu skundu pareiškėja V. Z. prašė teismo... 30. Atsiliepime į apeliacinį skundą suinteresuotas asmuo Kauno apskrities... 31. Atsiliepime į apeliacinį skundą suinteresuotas asmuo Kauno apskrities... 32. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 33. Pagal Lietuvos Respublikos Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį... 34. Jonavos rajono apylinkės teismo 2006 m. lapkričio 10 d. sprendimo nekeisti....