Byla 2-3704-571/2016
Dėl santuokos nutraukimo ir kitų reikalavimų

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja V. G., sekretoriaujant L. S., šalims nedalyvaujant, teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės K. M. ieškinį atsakovui D. M., tretiesiems asmenims antstolei S. Ž., AB „Energijos skirstymo operatorius“, AB „TEO LT“, antstolei A. L., antstoliui A. A., DNSB „Aras“, UAB „Marijampolės butų ūkiui“, Marijampolės savivaldybės administracijai, N. M., S. A. „Provident finansai“, UAB „4finance“, UAB „Feraratum“, UAB „Lietuvos dujų tiekimas“, DNSB “Aras” , institucijai teikiančiai išvadą byloje Marijampolės savivaldybės administracijos vaikų teisių apsaugos skyriui, dėl santuokos nutraukimo ir kitų reikalavimų,

Nustatė

2Ieškovė ir atsakovas, 2016-10-19 vykusiame parengiamajame teismo posėdyje, išreiškė norą baigti bylą ne ieškinio teisena ir pageidavo teikti teismui prašymą dėl santuokos nutraukimo bendru sutikimu.

3Pareiškėjai 2016-10-28 pateikė prašymą dėl santuokos nutraukimo bendru sutikimu, sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių ir prašė bylą nagrinėti ypatingąja teisena, santuoką nutraukti abiejų sutuoktinių bendru sutikimu, po santuokos nutraukimo pareiškėjai palikti ikisantuokinę pavardę ir patvirtinti sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių (2t.,b.l.42-45). Protokoline nutartimi nutarta bylą nagrinėti ypatingąja teisena.

4Šalys pareiškime nurodė, kad susitaikymo galimybių nėra, kadangi jų santuoka faktiškai iširusi, sutuoktiniai neveda bendro ūkio, negyvena santuokinio gyvenimo, taikytis nesutinka. Tarpusavio išlaikymas nereikalingas. Turi nepilnametę dukrą K. M., gim. 2013-08-22, ir sūnų D. M., gim. 2011-10-26, jų išlaikymo ir gyvenamosios vietos klausimai aptarti sutartyje dėl santuokos nutraukimo pasekmių.

5Tretieji asmenys AB „Energijos skirstymo operatorius“, AB „TEO LT“, antstolė A. L., antstolis A. A., DNSB „Aras“, UAB „Marijampolės butų ūkis“, Marijampolės savivaldybės administracija, N. M., S. A. „Provident finansai“, UAB „4finance“, UAB „Feraratum“, UAB „Lietuvos dujų tiekimas“, trečiųjų asmenų atstovai DNSB „Aras” atstovė J. T., UAB „Marijampolės butų ūkio“ atstovas K. L. P į posėdį neatvyko, šaukimai įteikti tinkamai (2t., b.l.48), prašymai atidėti bylos nagrinėjimą negauti. Trečiasis asmuo antstolė S. Ž. prašo bylą nagrinėti jai nedalyvaujant (2t., b.l.53). Byla nagrinėta jai nedalyvaujant.

6Prašymas tenkintinas. Sutartis dėl santuokos nutraukimo pasekmių tvirtintina.

7Nustatyta, kad pareiškėjų santuoka įregistruota 2011-08-26 Marijampolės savivaldybės administracijos CMS, įrašo Nr. 287. Šalių paaiškinimais, bylos aplinkybėmis nustatyta, kad pareiškėjai bendro ūkio neveda, santuokinio gyvenimo negyvena, taikytis nesutinka, todėl darytina išvada, kad santuoka faktiškai iširusi, todėl nutrauktina (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 3.53 str. 1 d., Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 541 str.). Tenkintinas pareiškėjų prašymas po santuokos nutraukimo palikti pavardes: pareiškėjui – M , pareiškėjai – iki santuokos turėtą pavardę B (CK 3.69 str. 1 d.). Nepilnamečių vaikų išlaikymo ir gyvenamosios vietos klausimai aptarti sutartyje dėl santuokos nutraukimo pasekmių. Kilnojamojo turto bei kreditorinių įsipareigojimų pasidalinimo klausimai taip pat aptarti sutartyje dėl santuokos nutraukimo pasekmių. Sutartis dėl santuokos nutraukimo teisinių pasekmių sudaryta laisva valia, todėl įvertinus aukščiau nurodytas aplinkybes darytina išvada, kad sutartis dėl santuokos nutraukimo teisinių pasekmių neprieštarauja viešajai tvarkai, nepažeidžia sutuoktinių, jų vaikų ar kreditorių teisių ir teisėtų interesų, todėl tvirtintina (CK 3.53str. 3 d., 2t., b.l.46-47). Pareiškėjams yra žinoma (Sutarties 6 p.), kad sutinkamai su CK 3.53 str. 3 d. iš esmės pasikeitus aplinkybėms (vieno buvusio sutuoktinio liga, nedarbingumas ir kt.) buvę sutuoktiniai arba vienas iš jų gali kreiptis į teismą dėl santuokos nutraukimo pasekmių sutarties sąlygų pakeitimo. Įsiteisėjęs teismo sprendimas patvirtinti pareiškėjų pateiktą sutartį dėl santuokos nutraukimo teisinių pasekmių įgys res judicata galią. Tai reiškia, kad, įsiteisėjus teismo sprendimui, pareiškėjai negalės iš naujo kelti klausimo dėl sprendimu patvirtintos santuokos nutraukimo teisinių pasekmių sutarties sąlygų (turto padalijimo, santuokos nutraukimo fakto), išskyrus dėl tęstinių, pareiškėjus siejančių santykių. Pareiškėjui nevykdant vaikų išlaikymo pareigos pareiškėja turi teisę kreiptis į teismą dėl vykdomojo rašto išdavimo, kad sprendimas šioje dalyje būtų vykdomas priverstinai.

82015-11-18 valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos Kauno skyriaus sprendimu dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo buvo suteikta 100 procentų iš valstybės lėšų apmokama antrinė teisinė pagalba. (1t.b.l.9). Pagal CPK 99 str. 2 d. valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidas teismas priteisia savo iniciatyva, gavus valstybės garantuojamą teisinę pagalbą organizuojančios institucijos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidų apskaičiavimą. Teismas spręsdamas išlaidų priteisimo klausimą pažymi, kad pareiškėjai buvo paskirta 100 valstybės garantuojama antrinė teisinė pagalba, byla buvo pradėta ieškininės teisenos tvarka, tačiau pereita į supaprastintą procesą bei atsižvelgiant į pareiškėjo finansinę padėtį, spręstina, jog, remiantis CPK 96 str. 5 d., yra pagrindas nukrypti nuo bylinėjimosi išlaidų atlyginimo valstybei taisyklių ir iš pareiškėjo priteisti ½ dalį bylinėjimosi išlaidų valstybei, nuo kurių mokėjimo pareiškėja buvo atleista, o būtent: 115,80 Eur antrinės teisinės pagalbos išlaidų (CPK 96 str. 5 d., 99 str.).

9Atsižvelgiant į tai, kad LR Finansų ir Teisingumo ministrų 2014-09-23 įsakymu Nr. 1R-298/1K-290 dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011-11-07 įsakymo Nr.1R-261/1K-355 ,,Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ pakeitimo nustatyta minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma yra 3 Eur, šioje byloje susidariusios 33,48 Eur dydžio išlaidos, priteistinos iš pareiškėjo, kadangi pareiškėjai suteikus antrinę teisinę pagalbą ir nustačius 100 proc. valstybės garantuojamos ir apmokamos teisinės pagalbos išlaidų dydį, ji buvo atleista nuo žyminio mokesčio sumokėjimo (LR Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo 20 str. 1 d., CPK 83 str. 1 d. 2, 14 p., 2 d.). Vadovaujantis CPK 96 str. 5 d. bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, mažintinos ir iš pareiškėjo priteistina 16,74 Eur dydžio išlaidos.

10Vadovaudamasi CPK 87 str. 5 d., 96 str., 270 str., 275 str. 1 d., 541 str.,

Nutarė

11pareiškėjų prašymą tenkinti.

12Nutraukti pareiškėjų K. M., a.k. ( - ) ir D. M., a.k. ( - ) santuoką sudarytą 2011 m. rugpjūčio 26 d. Marijampolės savivaldybės administracijos civilinės metrikacijos skyriuje, įrašo Nr. 287 abiejų sutuoktinių bendru sutikimu.

13Nutraukus santuoką pareiškėjams palikti pavardes: pareiškėjui – M , pareiškėjai – B .

14Patvirtinti pareiškėjų K. M., a.k. ( - ) ir D. M., a.k. ( - ) sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių, pagal kurią šalys susitaria ir patvirtina:

 1. Pareiškėjai neįsipareigoja vienas kitą išlaikyti po santuokos nutraukimo, nes abu yra sveiki, darbingi ir turi pasirūpinti pajamomis pragyvenimui.
 2. Po santuokos nutraukimo jie pasilieka prigimtines pavardes „M “ ir „B “.
 3. Klausimai susiję su nepilnamečių vaikų ugdymu, auklėjimu ir sveikatos priežiūra sprendžiami sekančiai:
  1. nepilnamečių vaikų D. M. gim. 2011-1026 ir gim. 2013-08-22 K. M., gyvenamoji vieta bendru pareiškėjų sutarimu nustatoma su mama K. M. (po santuokos nutraukimo su K. B.), a/k ( - )
  2. pareiškėjas D. M. įsipareigoja teikti išlaikymą nepilnamečiams vaikams, D. M. gim. 2011-10-26 ir 2013-08-22 gimusiai K. M., periodinėmis išmokomis kas mėnesį, po 60 EUR kiekvienam, nuo pradinio ieškinio teismui pateikimo dienos iki vaikų pilnametystės, priteistas pinigines lėšas indeksuojant Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją ir nustatant, kad gautas pinigines lėšas vaikų mama, K. M. (po santuokos nutraukimo K. B.), a/k ( - ) tvarkys uzufrukto teise.
  3. Abu pareiškėjai įsipareigoja rūpintis vaikais jų sveikatos būkle, vaikus auklėti ir ugdyti lygiai.
 1. Klausimai susiję su kilnojamojo ir nekilnojamojo turto pasidalijimu sprendžiami sekančiai:
  1. Po santuokos nutraukimo pareiškėjui D. M. natūra atitenka automobilis RENAULT ESPACE v. n. COK564, vidutinė rinkos vertė 50 EUR;
  2. Baldus, buities techniką ir kitus namų apyvokos daiktus pareiškėjai susitaria pasidalinti bendru sutarimu, po santuokos nutraukimo per 2 ( du) mėnesius.
 2. Klausimai susiję su atsiskaitymu su kreditoriais sprendžiami sekančiai:
  1. pareiškėjas D. M. asmeniškai skolingas ir įsipareigoja asmeniškai atsiskaityti su antstolė S. Ž. pagal vykdomąsias bylas Nr. 0076/12/01807 ir 0076/14/02516; su N. M. pagal vykdomąsias bylą Nr. 0076/12/01807 ir 0076/14/02516; su antstole A. L. pagal vykdomąsias bylas Nr. 0140/15/02395 ir 0140/15/00740; su UAB „Ferratum“ pagal vykdomąją bylą Nr. 0140/15/02395; su UAB „4Finance“ pagal vykdomąją bylą Nr. 0140/15/00740; su AB „Energijos skirstymo operatorius“ pagal teismo įsakymą Nr. eL2-2488-571/2016.
  2. pareiškėja K. M. asmeniškai skolinga ir įsipareigoja asmeniškai atsiskaityti su antstoliu A. A. ir AB TEO LT, pagal vykdomąjį raštą Nr. 0023/15/01420; su UAB „4Finance“; S. A. „Provident Finansai“.
  3. solidariai abu sutuoktiniai atsakingi ir abu įpareigoti atsiskaityti solidariai su kreditoriais DNSB „Aras“, UAB „Marijampolės butų ūkis“, UAB „Lietuvos dujos“.
 3. Šalims išaiškinta, šalys suprato santuokos nutraukimo bendru šalių susitarimu pasekmes ir tai, kad sutarties negalima pakeisti kitaip negu numato LR CK 3. 53 str. 3 d.

15Priteisti iš D. M., a.k. ( - ) 16,74 (šešiolika eurų 74 ct) bylinėjimosi išlaidų valstybei, sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įmonės kodas 188659752, sąskaitas: ( - ) AB „Citadele“ bankas; ( - ) AB DNB bankas; ( - ) AB SEB bankas; ( - ) AB Šiaulių bankas; ( - ) D. B. A/S Lietuvos filialas; ( - ) Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius; ( - ) AB „Swedbank“; ( - ) UAB Medicinos bankas, įmokos kodas 5660.

16Priteisti iš D. M., a.k. ( - ) 115,80 Eur (vieną šimtą penkiolika eurų 80 ct) antrinės teisinės pagalbos išlaidų valstybei, sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įmonės kodas 188659752, vieną iš sąskaitų, įmokos kodas 5630, įmokos paskirtis – už suteiktą antrinę teisinę pagalbą.

17Sprendimo patvirtintas kopijas per 3 (tris) darbo dienas išsiųsti pareiškėjams ir suinteresuotiems asmenims.

18Įsiteisėjusio sprendimo patvirtintą kopiją per 3 (tris) darbo dienas po jo įsiteisėjimo išsiųsti Marijampolės savivaldybės administracijos civilinės metrikacijos skyriui.

19Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja V. G., sekretoriaujant L. S.,... 2. Ieškovė ir atsakovas, 2016-10-19 vykusiame parengiamajame teismo posėdyje,... 3. Pareiškėjai 2016-10-28 pateikė prašymą dėl santuokos nutraukimo bendru... 4. Šalys pareiškime nurodė, kad susitaikymo galimybių nėra, kadangi jų... 5. Tretieji asmenys AB „Energijos skirstymo operatorius“, AB „TEO LT“,... 6. Prašymas tenkintinas. Sutartis dėl santuokos nutraukimo pasekmių... 7. Nustatyta, kad pareiškėjų santuoka įregistruota 2011-08-26 Marijampolės... 8. 2015-11-18 valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos Kauno skyriaus... 9. Atsižvelgiant į tai, kad LR Finansų ir Teisingumo ministrų 2014-09-23... 10. Vadovaudamasi CPK 87 str. 5 d., 96 str., 270 str., 275 str. 1 d., 541 str.,... 11. pareiškėjų prašymą tenkinti.... 12. Nutraukti pareiškėjų K. M., a.k. ( - ) ir D. M., a.k. ( - ) santuoką... 13. Nutraukus santuoką pareiškėjams palikti pavardes: pareiškėjui – M ,... 14. Patvirtinti pareiškėjų K. M., a.k. ( - ) ir D. M., a.k. ( - ) sutartį dėl... 15. Priteisti iš D. M., a.k. ( - ) 16,74 (šešiolika eurų 74 ct) bylinėjimosi... 16. Priteisti iš D. M., a.k. ( - ) 115,80 Eur (vieną šimtą penkiolika eurų 80... 17. Sprendimo patvirtintas kopijas per 3 (tris) darbo dienas išsiųsti... 18. Įsiteisėjusio sprendimo patvirtintą kopiją per 3 (tris) darbo dienas po jo... 19. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti...