Byla 2-133-802/2013
Dėl globos nustatymo ir globėjo paskyrimo neveiksniam L. J

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Eridana Paltanavičienė, sekretoriaujant Jolitai Šilinskienei, dalyvaujant pareiškėjai J. K., suinteresuotam asmeniui V. K., institucijos teikiančios išvadą byloje Marijampolės savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento Socialinės paramos skyriaus atstovei Rasutei Bajorienei, nedalyvaujant neveiksniu pripažintam asmeniui L. J., suinteresuotam asmeniui I. J. ir B. B., žodinio proceso tvarka viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi teismo iniciatyva pradėtą civilinę bylą dėl globos nustatymo ir globėjo paskyrimo neveiksniam L. J.,

Nustatė

2Marijampolės rajono apylinkės teismo 2012-12-19 nutartimi pradėta byla dėl globos nustatymo ir globėjo paskyrimo neveiksniam L. J. (b.l.1).

3Pareiškėja paaiškino, kad jos tėtis teismo sprendimu yra pripažintas neveiksniu, globėją tėvui skirti būtina, nes jis negali savimi pasirūpinti, pasikartojantys epilepsijos priepuoliai jiems reiškia žingsnį atgal, po kurio vėl visko tenka mokytis iš naujo ir viską prisiminti. Savarankiškai iš namų tėtis išeiti niekur negali, nes nesiorientuoja erdvėje. Disponuoti pinigais taip pat negali, nes šiuos nors ir pažįsta, tačiau nesupranta jų vertės. Globėju ir turto administratorium būti sutinka pareiškėjos sutuoktinis, kuris jau dabar globoja ir prižiūri jos tėtį, juo rūpinasi nuo pirmų ligos dienų. Jis gali tą daryti, kadangi nedirba ir būna namuose. Judviejų santykiai yra šilti ir netgi geresni, nei kitų namiškių. Kitų asmenų, kurie galėtų globoti neveiksnų pareiškėjos tėvą, nėra.

4Neveiksniu pripažintas L. J. į teismo posėdį neatvyko. Šaukimas įteiktas tinkamai (b.l.9). Pareiškėja teismui nurodė, kad dėl jos tėvo sveikatos būklės ir dėl vakar ištikusio epilepsijos priepuolio šiam paaiškinti bylos aplinkybes neįmanoma. Nurodo, kad iki vakar jis suprato, jog ši byla tam, kad jis nebūtų atiduotas į globos namus, nori gyventi kartu su jais. Daugiau nieko nesupranta. Ekspertizės akte nurodoma, kad L. J. dalyvauti teismo posėdyje gali, tačiau duoti paaiškinimų dėl ligos negalėtų (prijungtos civ. bylos 2-3303-802/2012, b.l.34-36). Dalyvaujančių byloje asmenų sutikimu byla nagrinėjama L. J. nedalyvaujant (LR CPK 443 str. 5d.).

5Suinteresuotas asmuo V. K. sutinka būti paskirtas uošvio globėju ir turto administratorium, paaiškina kad sergantį žmonos tėvą prižiūri nuo pat pradžių, jiedu sutaria gerai.

6Suinteresuoti asmenys I. J. ir B. B. į teismo posėdį neatvyko, apie posėdį joms žinoma (b.l.5,6,8). Civ. byloje Nr. 2-3303-802/2012 buvo gautas I. J. atsiliepimas, kuriame ji nurodo sutinkanti, kad tėvo globėju būtų skirtas V. K. (b.l.32). Byla nagrinėjama be šių asmenų (LR CPK 443 str. 5 d.).

7Institucijos teikiančios išvadą byloje Marijampolės savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento Socialinės paramos skyriaus atstovė prašo nustatyti neveiksniam L. J. nuolatinę globą, jo globėju paskiriant žentą. Nurodo, kad ligonį lankė 2 ar 3 kartus, jiems situacija žinoma. Savarankiškai L. J. savimi pasirūpinti negali, jam reikalinga kito asmens nuolatinė pagalba ir priežiūra. Kitų asmenų, kurie norėtų globoti neveiksnų asmenį, nėra. Santykiai su žentu geri, jis uošviu rūpinasi tinkamai.

8Neveiksniu pripažintam L. J. nustatytina nuolatinė globa ir skirtinas globėjas bei turto administratorius.

9Nustatyta, kad 2012-12-19 Marijampolės rajono apylinkės teismo sprendimu L. J. pripažintas neveiksniu (b.l.5), jis pats savarankiškai savimi pasirūpinti negali (prijungtos civ. bylos 2-3303-802/2012, b.l.5,6,7,8,24,34-36), todėl jam nustatytina globa ir skirtinas globėjas (LR CK 3.238str., 3.277 str. 1 d.). Suinteresuotas asmuo V. K. yra L. J. žentas (b.l.24-26). Jis sutinka būti paskirtas uošvio globėju ir turto administratorium (b.l.13, suinteresuoto asmens paaiškinimai posėdžio metu), prieštaravimų tam nebuvo pareikšta. Kitų asmenų, norinčių globoti neveiksnų asmenį, neatsirado. V. K. skirti L. J. globėju bei turto administratorium siūlo ir institucijos teikiančios išvadą byloje atstovė (b.l.12, institucijos atstovės paaiškinimai posėdžio metu). V. K. buvo trauktas baudžiamojon atsakomybėn, kaip nurodo suinteresuotas asmuo už chuliganizmą, tačiau tas buvo seniai (b.l.18), teistumas yra išnykęs (suinteresuoto asmens paakinimai, b.l.22), administracine tvarka baustas daugumoje už KET pažeidimus, tačiau galiojančių nuobaudų neturi (b.l.20-21). Suinteresuoto asmens sveikatos būklė leidžia būti globėju (b.l.14), charakterizuojamas teigiamai (b.l.15). Išdėstytų aplinkybių pagrindu V. K. skirtinas neveiksniu pripažinto L. J. globėju ir turto administratorium (LR CK 3.238 str., 3.242 str. 1, 3 d., 3.244 str., 3.245 str. 1d., 4.236 str.- 4.249 str., LR CPK 491-496, 505-508 str.). V. K. išaiškintinos jo, kaip globėjo ir turto administratoriaus, teisės ir pareigos, numatytos LR CK 3.240 str. 1 d., 2 d., 3.243-3.246str., 4.236 str. - 4.249 str.

10Nutarties dalis dėl globos nustatymo ir globėjo paskyrimo nukreiptina skubiai vykdyti (LR CPK 496 str.).

11Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 491-496 str., 505-508 str., 291 str.,

Nutarė

12Nustatyti globą neveiksniam L. J. (a.k( - ) gyv. ( - )).

13Paskirti V. K. (a.k( - ) gyv. ( - )) neveiksnaus L. J. (a.k( - ) globėju ir turto administratorium.

14Nutarties dalį dėl globos nustatymo ir globėjo paskyrimo neveiksniam L. J. (a.k. ( - ) nukreipti skubiai vykdyti.

15Nutarties nuorašą per 3 darbo dienas išsiųsti neatvykusiems į teismo posėdį asmenims.

16Nutartis per 7 dienas nuo jos paskelbimo atskiruoju skundu gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai