Byla 2-704/2012
Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Žvejų rezidencija“ bankroto

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės, Algirdo Gailiūno ir Kazio Kailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo kreditoriaus akcinės bendrovės DnB banko atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. gruodžio 23 d. nutarties, kuria patvirtintas kreditorinis reikalavimas, civilinėje byloje Nr. 2-2010-159/2011 dėl uždarosios akcinės bendrovės „Žvejų rezidencija“ bankroto.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Klaipėdos apygardos teismas 2010 m. spalio 27 d. nutartimi iškėlė UAB „Žvejų rezidencija“ bankroto bylą.

5BUAB „Žvejų rezidencija“ administratorius pateikė teismui prašymą dėl BUAB „Žvejų rezidencija“ kreditorių finansinių reikalavimų, kuriuos administratorius pripažįsta, tvirtinimo, įskaitant kreditoriaus Trans Farm Ltd 16 290 797 Lt finansinį reikalavimą.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Klaipėdos apygardos teismas 2011 m. gruodžio 23 d. nutartimi nutarė Trans Farm Ltd įrašyti į BUAB „Žvejų rezidencija“ trečiosios eilės kreditorių sąrašą ir patvirtinti jo 16 290 797 Lt kreditorinį reikalavimą; priteisti iš AB DNB banko (buvęs pavadinimas AB DnB NORD bankas) Trans Farm Ltd 2 000 Lt išlaidų už advokato suteiktą teisinę pagalbą.

8Teismas nurodė, kad bylos duomenimis nustatyta, jog Trans Farm Ltd pagal 2006 m. kovo 14 d., 2006 m. kovo 21 d., 2006 m. kovo 24 d., 2006 m. birželio 29 d., 2006 m. liepos 12 d., 2006 m. rugsėjo 14 d., 2006 m. spalio 17 d., 2006 m. lapkričio 27 d., 2006 m. gruodžio 29 d., 2007 m. sausio 11 d., 2007 m. rugsėjo 3 d., 2007 m. kovo 31 d. sutartis UAB „Edfermus Projektai“ suteikė įvairaus dydžio valiutines paskolas ir kad Trans Farm Ltd pagal minėtas sutartis mokėjimo pavedimais sutartyje nurodytas paskolos sumas pervedė UAB „Edfermus projektai“ (dabar – UAB „EDP Group“). Teismas pažymėjo, kad 2008 m. gruodžio 10 d. laiduotojas UAB „Žvejų rezidencija“ visu savo turtu užtikrino ir laidavo paskolos davėjui Trans Farm Ltd, kad paskolos gavėjas UAB „EDP Group“ iki galo įvykdys visus įsipareigojimus pagal minėtas paskolos sutartis.

9Teismas nurodė, kad nagrinėjamu atveju nustatyta, kad paskolos sutartys, kurios buvo užtikrintos laidavimu, nėra pripažintos negaliojančiomis ar nuginčytos įstatymo nustatyta tvarka, priešingai, Vilniaus apygardos teismas 2011 m. gegužės 19 d. nutartimi patvirtino Trans Farm Ltd 24 402 681,80 Lt kreditorinį reikalavimą BUAB „EDP Group“ bankroto byloje, bankroto administratorius šio reikalavimo neginčijo. Esant tokiai aplinkybei teismas konstatavo, jog nėra teisinio pagrindo pripažinti negaliojančia 2008 m. gruodžio 10 d. laidavimo sutartį, nepripažinus negaliojančiomis pagrindinių paskolos sutarčių. Teismas pažymėjo, kad nors suinteresuotas asmuo – kreditorius – AB DnB NORD bankas kvestionuoja laidavimo sutarties galiojimą tuo pagrindu, kad tiek BUAB „EDP Group“, tiek BUAB „Žvejų rezidencija“ yra susijusios įmonės, tačiau nereiškė ieškinio dėl laidavimo sutarties pripažinimo negaliojančia. Teismo įsitikinimu, nepagrįstas suinteresuoto asmens argumentas, kad laidavimo sutartis negaliojanti, nes sudaryta suėjus pagrindinės prievolės grąžinimo terminui pagal paskolos sutartis. Teismas konstatavo, kad byloje nėra duomenų, jog sudarytos paskolos sutartys nutrauktos ar pagrindinė prievolė, užtikrinta laidavimo sutartimi, pasibaigė.

10Teismas nurodė, kad, atsižvelgiant į tai, jog laiduotojas BUAB „Žvejų rezidencija“ ir kreditorius Trans Farm Ltd laidavimo sutarties 5 punktu susitarė, jog laidavimas galioja iki visiško paskolos gavėjo prievolių, kylančių iš paskolos sutarčių (su visais pakeitimais ir papildymais) įvykdymo dienos, tai CK 6.88 straipsnio 1 dalyje nustatytas laidavimo pabaigos terminas netaikomas, tokia laidavimo sutartyje nustatyta sąlyga neprieštarauja CK nuostatoms, yra teisėta, todėl, atsižvelgus į sutarties laisvės ir šalių dispozityvumo principą, sutarties šalims sukuria atitinkamas teises ir pareigas. Teismas aptariamą sutarties sąlygą vertino kaip įstatymo neuždraustą šalių susitarimą, prisiimtą laisva valia. Teismas pažymėjo, kad šalys laidavimo sutarties 6 punktu susitarė, kad laiduotojo UAB „Žvejų rezidencija“ paskolos davėjui Trans Farm Ltd atsakomybė pagal paskolos sutartis yra solidari.

11Teismas sprendė, kad, esant 2008 m. gruodžio 10 d. laidavimo sutartyje tokiam UAB „Žvejų rezidencija“ ir Trans Farm Ltd susitarimui, yra pagrindas daryti išvadą, kad laiduotojas BUAB „Žvejų rezidencija“ atsakingas kreditoriui Trans Farm Ltd, neperžengiant laiduotos sumos ribų, solidariai su skolininku BUAB „EDP Group“, todėl Trans Farm Ltd įrašytinas į BUAB „Žvejų rezidencija“ trečiosios eilės kreditorių sąrašą ir patvirtintinas jo 16 290 797 Lt kreditorinis reikalavimas.

12Teismas nurodė, kad pareiškėjo Trans Farm Ltd atstovas surašė atsiliepimą į atskirąjį skundą; dalyvavo teismo posėdžiuose, pinigų priėmimo kvitas Nr. 564638 patvirtina, kad Trans Farm Ltd patyrė 2 000 Lt išlaidų už advokato suteiktą teisinę pagalbą. Teismas konstatavo, kad tenkinus Trans Farm Ltd prašymą, yra pagrindas iš AB DNB banko (buvęs pavadinimas AB DnB NORD bankas) Trans Farm Ltd priteisti jo patirtas 2 000 Lt išlaidas už advokato suteiktą teisinę pagalbą. Teismas pažymėjo, kad priteistinų išlaidų dydis advokato pagalbai apmokėti neviršija teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintų rekomendacijų dėl užmokesčio dydžio.

13III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

14Atskiruoju skundu kreditorius AB DNB bankas prašo apeliacinės instancijos teismą panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. gruodžio 23 d. nutarties dalį dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo. Apeliantas nurodo, kad jis jokių savarankiškų reikalavimų byloje nereiškė, į civilinę bylą suinteresuotu asmeniu buvo įtrauktas teismo iniciatyva. Apelianto teigimu, atsakovas, kurio interesus tiesiogiai įtakoja teismo sprendimas civilinėje byloje, yra BUAB „Žvejų namai“, o suinteresuoti asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, nėra tiesioginiai tarp šalių atsiradusio materialinio teisinio santykio subjektai. Pažymi, kad atstovavimo išlaidas sumoka asmenys, esantys materialiai teisiškai suinteresuoti bylos baigtimi, todėl, atsižvelgiant į tai, kad apeliantas nėra materialiai teisiškai suinteresuotas civilinės bylos baigtimi, išlaidų advokato pagalbai priteisimas iš AB DNB banko pareiškėjo Trans Farm Ltd nėra teisėtas ir pagrįstas.

15Atsiliepime į atskirąjį skundą kreditorius Trans Farm Ltd prašo apeliacinės instancijos teismą Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. gruodžio 23 d. nutartį palikti nepakeistą ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad AB DNB bankas turėjo materialinį suinteresuotumą šioje civilinėje byloje, nes ginčas buvo inicijuotas AB DNB banko, o teismas laikė, kad bankas šiuo atveju yra tinkama šalis, šiuo ginču AB DNB bankas siekė užsitikrinti kuo didesnes galimybes patenkinti savo piniginius reikalavimus iš bankrutuojančios įmonės turto, todėl teismas turėjo teisę priteisti kreditoriaus Trans Farm Ltd patirtas bylinėjimo išlaidas iš šalies, kuri inicijavo ginčą, t. y. iš AB DNB banko.

16IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

17Atskirasis skundas atmestinas, Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. gruodžio 23 d. nutarties dalis dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo paliktina nepakeista.

18Atskirojo skundo turinys patvirtina, kad yra skundžiama pirmosios instancijos teismo nutarties dalis dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo, todėl teisėjų kolegija dėl pirmosios instancijos teismo nutarties dalies, kuria patvirtintas kreditorinis reikalavimas, pagrįstumo nepasisako.

19Teisėjų kolegija nepripažįsta pagrįstais atskirojo skundo argumentų dėl pagrindo priteisti bylinėjimosi išlaidas iš kreditoriaus AB DNB banko nebuvimo.

20Remiantis CPK 98 straipsnio nuostatomis, šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus bei teikiant konsultacijas. Teismas, nustatydamas priteistino advokatui užmokesčio dydį, atsižvelgia į konkrečios bylos sudėtingumą, teisinių paslaugų kompleksiškumą, specialiųjų žinių reikalingumą, teisinių paslaugų teikimo pastovumą ir pobūdį, sprendžiamų teisinių klausimų naujumą ir kitas svarbias aplinkybes. Taip pat priteisdamas šalies išlaidas, susijusias su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, teismas atsižvelgia į teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (toliau – Rekomendacijos) nuostatas. Teismas gali sumažinti užmokesčio už advokato teikiamą pagalbą dydį, jeigu, atsižvelgiant į bylos aplinkybes, jis yra neprotingai didelis. Taip pat išimtinais atvejais, kai, atsižvelgiant į konkrečios bylos aplinkybes ir vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais, teisinė pagalba teikiama itin sudėtingoje byloje, teismas gali šaliai priteisti didesnes išlaidas, susijusias su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, negu numatytos Rekomendacijose.

21Bylos duomenys patvirtina, kad kreditorius AB DNB bankas nesutiko su Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. balandžio 13 d. nutarties dalimi, kuria Trans Farm Ltd įrašytas į BUAB „Žvejų rezidencija“ trečiosios eilės kreditorių sąrašą ir patvirtintas jo 16 290 797 Lt kreditorinis reikalavimas, ir padavė dėl šios teismo nutarties dalies atskirąjį skundą, kurį Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2011 m. liepos 14 d. nutartimi tenkino ir BUAB „Žvejų rezidencija“ 16 290 797 Lt kreditorinio reikalavimo tvirtinimo klausimą perdavė pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Teisėjų kolegija pažymi, kad nesant kreditoriaus atskirojo skundo dėl Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. balandžio 13 d. nutarties dalies, kreditorius Trans Farm Ltd nebūtų turėjęs išlaidų advokato pagalbai, t.y. išlaidų atsiliepimui į atskirąjį skundą rengti, nebūtų reikėję kreditoriaus advokatui dalyvauti teismo posėdžiuose, kuriuose buvo sprendžiamas kreditorinio reikalavimo pagrįstumo klausimas. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kad kreditoriaus AB DNB banko veiksmai sąlygojo kreditoriaus Trans Farm Ltd bylinėjimosi išlaidų atsiradimą, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai šias išlaidas priteisė iš kreditoriaus AB DNB banko. Teisėjų kolegija pažymi, kad priteistų išlaidų advokato pagalbai apmokėti dydis neviršija minėtų Rekomendacijų dėl užmokesčio dydžio.

22Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad atskirasis skundas yra nepagrįstas ir atmestinas, o Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. gruodžio 23 d. nutarties dalis dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo paliktina nepakeista.

23Atsiliepime į atskirąjį skundą kreditoriaus Trans Farm Ltd prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas. Į bylą pateiktas pinigų priėmimo kvitas patvirtina, kad kreditorius Trans Farm Ltd turėjo 2 000 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į Rekomendacijose nustatytus dydžius, sprendžia, kad nėra pagrindo priteisti 2 000 Lt už advokato teisinę pagalbą ir ši suma mažintina iki 400 Lt.

24Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio pirmosios dalies 1 punktu,

Nutarė

25Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. gruodžio 23 d. nutarties dalį dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo palikti nepakeistą.

26Priteisti iš kreditoriaus AB DNB banko kreditoriui Trans Farm Ltd 400 Lt (keturis šimtus litų) išlaidų advokato pagalbai apmokėti atlyginimo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Klaipėdos apygardos teismas 2010 m. spalio 27 d. nutartimi iškėlė UAB... 5. BUAB „Žvejų rezidencija“ administratorius pateikė teismui prašymą dėl... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Klaipėdos apygardos teismas 2011 m. gruodžio 23 d. nutartimi nutarė Trans... 8. Teismas nurodė, kad bylos duomenimis nustatyta, jog Trans Farm Ltd pagal 2006... 9. Teismas nurodė, kad nagrinėjamu atveju nustatyta, kad paskolos sutartys,... 10. Teismas nurodė, kad, atsižvelgiant į tai, jog laiduotojas BUAB „Žvejų... 11. Teismas sprendė, kad, esant 2008 m. gruodžio 10 d. laidavimo sutartyje tokiam... 12. Teismas nurodė, kad pareiškėjo Trans Farm Ltd atstovas surašė atsiliepimą... 13. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 14. Atskiruoju skundu kreditorius AB DNB bankas prašo apeliacinės instancijos... 15. Atsiliepime į atskirąjį skundą kreditorius Trans Farm Ltd prašo... 16. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 17. Atskirasis skundas atmestinas, Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. gruodžio 23... 18. Atskirojo skundo turinys patvirtina, kad yra skundžiama pirmosios instancijos... 19. Teisėjų kolegija nepripažįsta pagrįstais atskirojo skundo argumentų dėl... 20. Remiantis CPK 98 straipsnio nuostatomis, šaliai, kurios naudai priimtas... 21. Bylos duomenys patvirtina, kad kreditorius AB DNB bankas nesutiko su Klaipėdos... 22. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad atskirasis skundas... 23. Atsiliepime į atskirąjį skundą kreditoriaus Trans Farm Ltd prašo priteisti... 24. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 25. Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. gruodžio 23 d. nutarties dalį dėl... 26. Priteisti iš kreditoriaus AB DNB banko kreditoriui Trans Farm Ltd 400 Lt...